55. fabula

Egy agg kosról és három gyermekdid kosokról

Három gyermekdid kos áll vala az út mellett, játszodozván egymással. Azonközben juta egy agg kos, mely igen fut vala az úton. Azt meg kezdék a gyermekdid kosok nevetni és csúfolni. Hök mint fut az aglemus, bezzeg erősen rázza a ködment. Talám mind elhugyozta magát, oly igen fél: ó szégyen agg vigyor. Felele az agg kos: Vaj bolondok, ha tudnátok, ki előtt futok én, bizony tü is elmennétek. Mondának: Jól tudjuk, hogy farkas előtt futsz el. Az anyánk is gyakorta avval akar megijeszteni; de minap látánk egyet: bolondság attól félni: lám sem szarva, sem körme. Hosszú ugyan a farka, de kinek mit árthat avval? Minékünk jó ködmenünk és szarvaink vadnak. Ha eljő, úgy deffentjük az oldalát, hogy mind elhányja a nem jót etc. És midőn ekképpen még kérködnének, eljuta hertelen a farkas. Látván azt a kosok, megijedének, elfutamának, ki imide, ki amoda. És a farkas egyenként megfogá őket és megfojtá és megövé őket, de az agg kos megmeneködék.

ÉRTELME

E fabula ezt jelenti, mely igen veszedelmes legyen a vén és eszes embernek tanácsát megutálni és megvetni. A bolond ifjúság bátor és nagy sokat tulajdonít magának, de ha reá jut annak utána, úgy vészen bizonyságot magáról, hogy semmi volt az ő dolga, és heábavaló minden kérködsége. Nagy bolondság azt magának tulajdonítani, ami nincsen. Továbbá erre is int e fabula, hogy senki ellenségét meg ne utálja. Mert gyakorta leszen az, hogy attól veretik meg, és meggyőzetik az ember, akit ő semminek vélt, és mindenképpen megutált. Ha a farkasnak nincsen szarva és körme: vagyon igen hegyes foga, kemény nyaka, és igen bátor szüve. Ez okáért tarts ellenségedtől, és noha együgyű, de, Et formica suam habet iram.
Hátra Kezdőlap Előre