78. fabula

Egy rókáról és egy bakról

Egy róka és egy bak úton járnak vala egymással. És mikoron igen szomjúhoznának mindketten, találának az út mellett egy kutat. És belétekintvén a bak, monda: Frater róka, bezzeg jó volna ebből innya, de hitván pórok laknak itt e vidékben, hogy sem kankorikot, sem vedret szöröznek melléje. Meggyünk? Monda a róka: Bizony meghalunk szomjúval, ha belé nem hágunk. Monda a bak: Nem mély, amint látom. Jere, hágjunk belé. És alászökellék a bak a kútba. A róka is utána szökellék. És mikoron kévánságok szerént ugyan eleget ittanak volna, környül kezde tekinteni a bak és monda a rókának: Itt benn vagyunk ugyan, eleget is ittunk, de hogy mehetünk ki innég? Monda a róka: Könnyű dolog ez: ágaskodjál fel szép egyenesen a fal mellett, és én felhágok reád a vállodra, és onnég a fejedre, és arról annak utána kiszekellem és kezemet alányújtom és tégedet is felvonszom. Monda a bak: Bizony jó lészen. És nékitámaszkodék a falnak. A róka kedig felhága a baknak szarvaira és azokról kiugordék a kútból. És monda a baknak: Ha igen bánod, jöjj utánam. Monda a bak: Nyújtssze a kezedet. Felele a róka: Majdan kezemet nyújtom büdes agebemnek. Csak meg nem öltél az úton nagy sok poszogásoddal. Jó helyen vagy. Légy ott csak. Monda a bak: Jól adták reád a nevet, hogy ravasznak neveztenek. Egy hógyagazó és fondarló marcana latorka vagy. Felele a róka: Te egy bolond szamár vagy, kár, hogy oly szép ősz szakállod vagyon, bolond, hogy nem gondolád meg előszer, hogy ha beszeknél a kútba, miképpen ismeg kijöhetnél belőle. Légy ott csak. Jó híves helyen vagy. És otthagyá a szegény bakot a kútban.

ÉRTELME

E fabula erre inti az embert, hogy meglássa, kivel társolkodik egybe. Mert nem úgy kell az embert ítélni, amint kövül látod. Mert gyakorta szép szín alatt, és ártatlanságnak palástja alatt, egy igen ravasz álnak lator lakik. Ennek utána erre inti az embert, hogy vakmerő bátorságból, maga gondolatlanul semmihöz ne kezdjen, hanem mindennek, amit kezdeni akar, előszer meggondolja a végét. Így jó lészen mindaz, amit akar kezdeni. Vaj ki nehéz a meglött dolgot visszavonni. Avagy a lött dolog után tanácsot találni.
Hátra Kezdőlap Előre