Powered by Zoomify

Pozdĺžny rez banských diel v Banskej Štiavnici, 1748
(OSZK)