Mikoviny Sámuel 1698-ban a Nógrád megyei Ábelfalván született, evangélikus kisnemesi családban. Gyermekkorát felvidéki településeken töltötte, ahol apja evangélikus lelkészként dolgozott. 1718–1721 között a pozsonyi evangélikus líceumban tanult, ahol többek között Bél Mátyás is tanított. Beer Frigyes Vilmos (1691–1774) rektor 1721. évi jellemzése szerint Mikoviny már ekkor „rendkívül vonzódott a matematika tudományához”. Tanulmányait Németországban, az altdorfi (1721–1722) és a jénai (1723–1725) egyetemen folytatta. A Nürnberg melletti Altdorfban ekkor Johann Heinrich Müller (1671–1731) volt a matematika professzora, aki még 1711–1713 folyamán egy csillagászati obszervatóriumot is létesített az egyetemen. Nürnbergi tartózkodása idején Mikoviny a rézmetszést is elsajátította.

Valószínűleg Mikovinyt ábrázoló metszet a Compendiumból, 1753
Valószínűleg Mikovinyt ábrázoló metszet a Compendiumból, 1753
(OSZK)
Magyar nemest - feltehetően Mikovinyt - ábrázoló metszet a Prodromusból, 1723
Magyar nemest – feltehetően Mikovinyt – ábrázoló metszet a Prodromusból, 1723
(OSZK)
A Mikoviny-család nemesi címere
A Mikoviny család nemesi címere
(Illusztráció A magyar térképészet nagyjai c. kötetből)
 
Ábelfalva (Abelova) Nógrád megye kéziratos térképén, 1742
Ábelfalva (Abelova) Nógrád megye kéziratos térképén, 1742
(OSZK)
nagyítás
 
Pozsony látképe a Notitiából, 1735
Pozsony látképe a Notitiából, 1735
Mikoviny rajza
(OSZK)
nagyítás
Az altdorfi egyetem a csillagvizsgálóval, 1723
Az altdorfi egyetem a csillagvizsgálóval, 1723
(Das Merkwürdigste von der Löbl. Nürnbergischen Universität-Stadt Altdorff c. műből)
(OSZK)

Mikoviny hazatérte után, 1726-tól Pozsony vármegye mérnökeként tevékenykedett, és elsősorban árvízvédelemmel foglalkozott. 1728-ban megkezdte csillagászati megfigyeléseit, és Bél Mátyás Notitiájához kapcsolódva hozzáfogott Magyarország megyénkénti feltérképezéséhez. 1729-től kezdve többször megfordult a Selmec környéki bányavidéken, ahol nekilátott az alsó-magyarországi bányavárosok területének felméréséhez és különböző mérnöki munkálatokban vett részt.
1735-ben III. Károly a selmecbányai bányatisztképző iskola tanárává és az Udvari Kamara mérnökévé nevezte ki. Feladatát öt pontban határozták meg, mely szerint

Mindezek mellett alkalmi megbízásokat kapott a Magyar Kamarától, a Helytartótanácstól és magánföldesuraktól. 1750. március 23-án hunyt el Trencsén közelében.

Selmecbánya, 18. sz. eleje
Selmecbánya, 18. sz. eleje
(MOL)
Mikoviny háza Selmecbányán
Mikoviny háza Selmecbányán, melyet 1741-ben báró Hellenbachtól vásárolt. 1742-ben a kamaragrófi hivatal támogatásával az egyik szobáját tanteremmé alakította, és 1746-ig itt oktatta a gyakornokokat.
Mikoviny szobra a Miskolci Egyetemen
Mikoviny szobra a Miskolci Egyetemen, mely a selmeci bányatisztképző iskolát tekinti elődjének
Varga Éva alkotása, 1922
A lap tetejére