Úvodná strana

®ivotopis
Chronológia
Mikovíny a jeho dielo
Medirytectvo
Topografické zameranie
Vodné hospodárstvo
Výstavba ciest a mostov
Staviteµské úlohy
Vojenské poverenia
Zameranie hraníc
Banské meračstvo
Literatúra
Impressum
Kapitoly
Technické informácie

Doporučené otvorenie okna:
1024x768 és 1280x1024