Powered by Zoomify

Mapa dolnouhorských banských mieste, 1740
(OSZK)