Dr. Victor János
református lelkész, teológiai tanár
(1888-1954)


PRÉDIKÁCIÓKÖsszegyűjtötte és szerkesztette:
Horváth János

 

TARTALOM

Előszó
Ajánlás
A mennyei világ valósága - I. Mózes 1, 1.
(1942. május 14-én, áldozócsütörtökön)
Minden jó - I. Mózes 1, 31. (Kálvin tér, 1931. szept. 27.)
Az Úr van e helyen! - I. Mózes 28, 16. (Óév estéjén, 1935. dec. 31-én)
Jákób tusája - I. Mózes 32, 24-31. (Gyulai Pál u. 1929. szept. 21. este)
Vívd meg harcodat Istennel! - I. Mózes 32, 36. (1943. Óév estéjén)
József történetéről:
I. József álmai - I. Mózes 37, 19.
II. Isten Úr a bűn felett is - I. Mózes 37, 20.
III. Ha Isten velünk... - I. Mózes 39, 2.
IV. Isten rabjai - I. Mózes 39, 21.
V. Istent tolmácsolni - I. Mózes 41, 16.
VI. Akikben Isten Lelke van - I. Mózes 41, 38.
VII. "Amint megmondotta vala József..." - I. Mózes 41, 54.
(kézirat befejezetlen)
"Én, az Úr vagyok a te Istened..." - II. Mózes 20, 2. (Nemzeti ünnepen)
"Ne legyenek néked idegen isteneid..." - II. Mózes 20, 3. (adventi) (kézirat befejezetlen)
A szülők tiszte - II. Mózes 20, 12a. (vázlat) (1932. május 8. anyák napja, Koháry u. d.e.)
A hosszú élet ígérete - II. Mózes 20, 12b. (vázlat) (1932. május 8. anyák napja, Hold u. este)
Bűnös világ karácsonya - II. Mózes 20, 15. - Lukács 2, 10. (1943. Karácsony első napján)
A karácsony pogány prófétája - IV. Mózes 24, 13. (Kálvin tér 1931. 12. 27.)
Bujdosók sorsa - V. Mózes 32, 11-12. (Kálvin tér 1931. december 31.)
"Szemközt látod a földet..." - V. Mózes 32, 52. (rövid elmélkedés)
Isten harca - ember harca - Bírák 1, 19. (Református Igehirdető 1936. II.)
I. Sámuel 1, 9 - 11. (Anna története - anyák napi prédikáció - kézirat befejezetlen)
II. Sámuel 7, 5. (dátum nélkül 1936? Koháry utcai unitárius templom?)
Absolon bűnei - II. Sámuel 15, 4.
Csendes templomépítés - I. Kir. 6, 7.
(1935. nov. 24-én.)
Isten halk és szelíd szózata - I. Kir. 19, 12. (angol nyelvű kéziratból fordítva)
Reszkető öröm - Zsolt. 2. rész (Kálvin tér 1929. VI. 29.)
Megvitatható-e? - Zsolt. 14, 1.
Zsolt. 16, 6.
(konfirmációi)
Zsoltár 25, 7. ("ifjúságomnak vétkeiről..." a kézirat befejezetlen)
Zsoltár 37, 1. ("ne bosszankodjál az elvetemültekre")
Az Isten pusztításai - Zsolt. 46, 9. (1929. jun. 9-én a Család utcai imateremben)
A közösség áldásai - Zsolt. 48, 2 - 15. (1929. febr. 10-én a Pro Christo Diákszövetség estélyén)
Az Istent sértő bűn - Zsolt. 51, 6. (Református Igehirdető 1925. aug. - szept.)
Zsoltár 84, 4. ("a veréb is talál házat")
Az Úr házának gyönyörűsége - Zsolt. 84, 11. (a kézirat befejezetlen)
"Választás" - Zsolt. 91, 9. (Kálvin tér 1939. május 7-én)
Zsoltár 96, 6. ("ékesség és fenség...")
A vándor dala - Zsolt. 119, 54. (Egyházi Értesítő 1924. jan. 13.) (rövid elmélkedés)
Babiloni vizek mellett - Zsolt. 137. 1 - 6. (Kálvin tér 1929. óév estéjén)
Orgonaavatási beszéd és prédikáció - Hallelujah! - Zsolt. 150. (1942. - a kéziratból egy oldal hiányzik)
Oroszlán az úton! - Példabeszédek 26, 13.
Elferdült erkölcsiség - Ézsaiás 5, 20.
(1929. febr. 17-én a teológiai internátus istentiszteletén, a Keresztyén Diákok Világszövetsége egyetemes imanapján)
Csonka törzsön új hajtás - Ézsaiás 11, 1. (Karácsony másodnapján, 1935. dec. 26-án.)
Igazán új év - Ézsaiás 43, 18-19. (1931. január 1.)
Az Isten lázadói - Ézsaiás 45, 9 - 10. (1929. aug. 24. este, Gyulai Pál u.)
Békességünknek büntetése rajta van - Ézsaiás 53. (1939. március 25-én, a Bethánia konferenciáján elhangzott előadás)
Az édesanya - Isten képe - Ézsaiás 66, 13. (1942. május 17-én)
A jövendő biztos - Jeremiás 32, 15. (1944. január 30.)
Isten munkája életünkben - Hóseás 6, 1.
Jóel
Isten bűnös prófétája - Jónás 4, 2.
(Teológiai akadémiai istentiszteleten 1952. II. 21.)
Kétféle visszahatás - Máté 2, 3 - Luk. 2, 15. (1943. karácsony másodnapján)
Vázlatos útmutatás a Hegyi Beszéd tanulmányozásához (1915)
Fájdalmaink - Máté 5, 4. (A "Lelki dolgok" c. füzetből Bp. 1923)
A szegénység dicséreti - Máté 5, 3. (Református Igehirdető, 1925. febr.)
Elveszíthetetlen gazdagság - Máté 6, 19-20. (1944. febr. 13-án)
Keressétek először Istennek országát - Máté 6, 33. (A Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetségének Debrecenben, 1927-ben tartott konferenciáján)
A lelki "aggodalmaskodás" - Máté 6:33. (Református Igehirdető, 1928.)
"A szeretet vallása?" - Máté 7, 12. (1935. június 16.)
Képmutatók - Máté 7, 31. (Egyházi Értesítő, 1923. okt. 21.) (rövid elmélkedés)
Máté 9, 12. ("Nem az egészségeseknek van szükségük...")
"Vegyétek föl az én igámat!" - Máté 11, 29. (A Bethánia egyesület 1926-i tavaszi konferenciáján tartott előadás - gyorsírói jegyzetek után.)
Jézus - életszükséglet - Máté 11, 29. (Egyházi Értesítő, 1923. szept. 30.) (rövid)
Emlékeink - Máté 12, 35. (Budapest, 1923.)
Jézus többlete - Máté 12, 41 - 42. (Kálvin tér, 1929. márc. 3.)
Péter vallástételéről ("Te vagy a Krisztus..."):
1. Máté 16, 13.
2. Máté 16, 14.
3. Máté 16, 15.
4. Máté 16, 16.
5. Máté 16, 17.
Vannak, akik meg fogják érni - Máté 16, 28.
(Újév napján, 1936. január 1-én.)
A virágvasárnapi menet - Máté 21, 9. (1942. március 29.)
Az elítélt missziói munka - Máté 23, 15. (1929. márc. 17-én, a Pro Christo Diákszövetség összejövetelén)
Ama napról - Máté 24, 40 - 41. (Egyházi értesítő, 1923. febr. 18.) (rövid elmélkedés)
Krisztus egyházának adventje - Máté 25, 1-12. (A "Lészen eljövendő" kötetből)
Az "egy talentomos" emberek legjobb barátja - Máté. 25, 25. (Kálvin tér, 1937. május 20-án)
A magyarság adventje - Máté 28, 16-20. (A "Lészen eljövendő" kötetből, Bp. 1942.)
A tanítás tisztsége és adománya - Máté 28, 19-20. (1929. május 12-én, a lágymányosi gyülekezet istentiszteletén)
Máté 28, 18-20.
Krisztus örök újdonsága - Márk 1, 27. (
1929. VI. 15. Gyulai Pál u.)
Jézus a magánéletben - Márk 1, 29-31. (Kálvin tér 1929. nov. 17.)
Márk 2, 10. (1948. II. 15.)
Márk 2, 27. ("A szombat lőn az emberért.")
Márk 2, 27. ("A szombat lőn az emberért." - másik alkalommal ugyanaz a textus)
Márk 3, 27.
Márk 4, 11.
Az Isten adventje - Márk 4, 26-29.
(A "Lészen eljövendő" c. kötetből, Bp. 1942.)
Márk 4, 41; Márk 5, 7.
"Nem hiszem a halált." - Márk 5, 39.
(1929 VI. 22. Gyulai Pál u.)
Márk 6, 7. (1948. május 30.) (a kézirat befejezetlen)
Megvilágosodás - Márk 8, 22-25. (Kálvin tér 1923. október 7.)
A kereszt kikerülhetetlensége - Márk 8, 31. (Gyulai Pál u. 1929. szept. 21.)
Krisztus igazi helytartója - Márk 9, 37. (Kálvin tér 1930. febr. 9.)
Szabadságunk ára - Márk 10, 45. (1929. VIII. 31. Gyulai Pál u.)
A szamárcsikó - Márk 11, 2-3. (Református Igehirdető, 1926. márc.)
Amikor Jézus hallgat - Márk 11, 27-33. (1929. VII. 13. Gyulai Pál u.)
Távol - közel - belül. - Márk 12, 34. (1929. VIII. 10. Gyulai Pál u.)
Közel az Isten országához - Márk 12, 34. (Advent negyedik vasárnapján, 1935. dec. 22.)
Jézus és az asztali társaság - Márk 14, 25.
Jézus szomorúsága - Márk 14, 34.
(Nagypéntek, 1942. ápr. 3.)
Márk 15, 21. - (Nagypénteken, 1945. márc. 30-án.)
Az arimathiai József példája - Márk 15, 43.
Lukács 1, 4. -
("Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát...")
Örök Király - Lukács 1, 33. (Advent második vasárnapján, 1935. dec. 8-án.)
Augustus császár a karácsonyi történetben - Lukács 2, 1-3. (Kálvin tér 1929. dec. 25.)
Emberi és Isteni kormányzás - Lukács 2, 4-7. (Kálvin tér 1930. karácsony)
Mária példája - Lukács 2, 19. (Karácsony másodnapján, 1925.)
A Krisztus-hozta szabadság - Lukács 4, 18. (Kálvin tér, 1940. márc. 10. Rádió-prédikáció)
Aki eljövendő vala - Lukács 7, 19. (Advent harmadik vasárnapján, 1935. dec. 15.)
Ne építsünk hajlékot? - Lukács 9, 33. (1936. január 5.)
A jobb rész - Lukács 10, 41-42. (A kézirat befejezetlen)
A "sok", ami kevesebb az "egy"-nél. - Lukács 10, 41.42. (1942. febr. 8.)
A leghálateltebb imádság - Lukács 11, 1-2. (Szabadság-tér, 1950. III. 5. Rádiós préd.)
"Ne félj, te kicsiny nyáj!" - Lukács 12, 32. (Beiktatási istentiszteletén, Belső-Lipót Terézvárosban)
"Aki magát megalázza..." - Lukács 14, 11.
Sáfárság - Lukács 16, 1-8.
(1929. febr. 24-én, a Pro Christo Diákszövetség összejövetelén.)
A publikánus imádsága - Lukács 18, 13. (Kálvin tér, 1929. jún. 16.)
A kegyelem - és mi - János 1, 16. (1929. VIII. 17. Gyulai Pál u.)
Húsvéti - János 2, 18-22. (Gyorsírás után)
Feltámadás - már most. - János 5, 24-25.
Morzsagyűjtő apostolok - János ev. 6. része alapján
(Zseni (?) József felett, 1931. szept. 3. (?).
Újévi üdvözlet - János 8, 12. (1934. január 1.)
A Jó Pásztor és juhai - János 10, 1-10. (Három bibliai elmélkedés, 1942.)
                                    - János 10, 11-18.
                                    - János 10, 25-31.
Az emlékeztető Szent Lélek - János 14, 16.
(1942. május 24-én, Pünkösd vasárnapján)
Fődolgunk ebben az esztendőben - János 15, 3. (1942. január 4.)
Örömeink - János 15, 11. (A "Lelki dolgok" c. füzetből. Bp. 1923.)
János 17, 19.
János 17, 24.
(A kézirat befejezetlen)
Felső megvilágítás - János 19, 11. (1945. április 8. )
A húsvéti megismerés - János 20, 16.
János 21, 7.
Vissza a világba! - Ap.Csel. 1, 11.
(Kálvin tér, 1929. május 9. Áldozócsütörtök)
A Szent Lélek és az emberi nyelv - Apostolok Cselekedetei 2, 4. 11. (1929. május 19-én, Pünkösd vasárnap, a fasori templomban.)
Embereknek és Istennek szolgálni - Ap. Csel. 5, 29. (1929. május 26-án, a józsefvárosi templomban tartott estélyen)
Az első vértanú látomása - Ap. Csel. 7, 35.
Róma 1, 28.
(gyorsírás után)
A legfontosabb emberek - Róma 8, 19. (1929. január 6-án, a gödöllői gyülekezet szeretetvendégségén.)
Magyarságunk és keresztyénségünk - Róma 12, 1-2. (1942. március 15. "Szabadságtéri prédikációk 3. sz.")
Isten temploma - I. Kor. 3, 16. (Pünkösdi)
Isten templomai - I. Kor. 6, 19-20. (1919. V. 25. Gyulai Pál u.)
I. Kor. 7, (29-)31. - ("Akik élnek e világgal..."- "hősök napján" - A kézirat töredékes.)
Vándorélet - I. Kor. 7, 21. (Bíró Lajos felett, 1931. szept. 4.)
A Szentek Szentjében - I. Kor. 11, 23-26. (Az úri szent vacsorára előkészítő beszédek, I-XXXII. 1926.)
Isten vigasztaló irgalmassága - II. Kor. 1, 3-4. (1942. április 19.)
Közösségünk a Krisztus halálával - II. Kor. 5, 15. (1929. június 13-án, a Kálvin téri templomban tartott esti áhítaton)
Rólunk, nélkülünk - II. Kor. 5, 19-21. (Kálvin téri templomban, 1930. febr. 13.)
A magunk odaadása - II. Kor. 8, 5. (Advent első vasárnapján, 1935. dec. 1-én.)
Az Isten ajándéka - II. Kor. 9, 15. (Karácsony első napján, 1935. dec. 25-én.)
Rabság- szabadulás - Galata 1, 4.
Galata 5, 25.
("Ha Lélek szerint élünk..." Pünkösdi)
Galata 6, 14. (Nagypénteki prédikáció, gyorsírás után)
Krisztus mindenek felett Úr! - Efézusi levél 1, 22.23 (Prédikáció országgyűlési választások idején) (1948 után)
Isten hajlékának épülése - Efézus 2, 21. (Az első belső-lipót terézvárosi istentiszteleten, 1931. december 8.)
Az igehirdető mint ajándék - Efézus 4, 11. (Budapest, 1947.)
Efézus 4, 16. (az egyházról, Krisztus testéről; gyorsírás után)
A család adventje - Efézus 5, 22-27. (A "Lészen eljövendő" c. kötetből)
Efézus 5, 25-27. ("Krisztus és egyháza"; Adventi)
Az egyén adventje - Filippi 1, 12-20. (A "Lészen eljövendő" c. kötetből)
Reményeink - I. Timóteus 1,1. (A "Lelki dolgok" c. kötetből, 1923.)
Timóteus ifjúsága - I. Tim. 4, 12.
Az Isten húsvéti ajándéka - II. Tim. 1, 9-10.
(Kálvin tér, 1930. április 20.)
A cél és az út - Zsid. 2, 10. (1951. "Református Egyház" c. lap)
A segítség - Zsidókhoz írt levél 2, 18. (1929. ápr. 21. Pro Christo Diákszövetség)
A jövő biztosítéka - I. Péter 1,10. (1929. jan. 1. a fasori templomban)
Orvosság a félelem ellen - I. János 3, 18. (1944. január 1.)
A kezdet és a vég - Jelenések 1, 8. (1935. dec. 29.)
A Szent Lélek munkája életünkben (1929. ápr. 24-én, a Keresztyén Diákok Világszövetségének Balatonfüreden tartott délkeleteurópai vezetőkonferenciáján)
"Golgota" és "Feltámadás" (Egyházi Értesítő, 1926. április 4.) (rövid)
V. J. pr-ós imádsága (az 50-es évekből elő- és utóima)