Zolnai Gyula 

Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig

Szépirodalom, népköltészet | Nyelvtudomány, kommunikáció | Könyvtártan, információtudomány
/
Könyv- és írástörténet

"Hogy a nyelvhasonlításra nézve mennyire fontosak különösen legrégibb emlékeink, alig kell hosszabban bizonyítni. Nyelvünk legrégibb állapotát legelső nyelvemlékeink őrizték meg s e legrégibb állapot áll legközelebb a fejlődésnek ama pontjához, a melyen nyelvünk rokonaitól elszakadt volt."
2009-05-07
Megtekinthető verziók
PDF
ZIP verziók
PDF
URL: https://mek.oszk.hu/07000/07021 URN: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-10182
Látogatások: 15 749