IV. Glossarium.[1]

aco: ako, cubulus magnus: akó; űrmérték.
1237: W. VII. 29. l.: „quilibet aco continet quinque cubulos”. – 1240: F. IV/1. 193. l.

ako: Lásd: aco.

amplexus: öl.
1260: W. VII. 538. l. – 1281: W. IX. 325. l.

amplexus regius (v. regalis): királyi öl; törvényesen 3.056 m, a gyakorlatban 2.5–3 m-es hosszmérték.
1270: Zichy. I. 26. l. – 1289: Ph. X. 541. l.

aratrum: ekealja, ekeföld; rendszerint 120, máskor 110 vagy 150 holdas területmérték.
1199: H. o. II. 1. – 1218: W. VI. 397. l. – 1230: W. I. 269. l. – 1233: Kn. M. I. 298. l. – 1279: F. V/2. 600. l.

aratrum mensurae regalis: királyi ekeföld; 150 királyi hold.
1224: Tudománytár. IX. 1841. 261. l. – 1227: H. o. VII. 13. l. – 1336: Zichy. I. 493. l.

argentum Banale v. argentum de Bana: selmeczbányai ezüst.
1274: H. o. VI. 201. l. – 1290: W. IX. 531. l. – 1298: Kubinyi II. 45. l.

argentum commune: közönséges ezüst; a. m. egyötöd részig égetett (0.800 finom) ezüst.
1269: Kn. M. I. 564. l. – 1272: W. VIII. 403. l.

argentum decimae combustionis: egytized részig égetett (0.900 finom) ezüst.
1233: Kn. M. I. 292. – 1240: F. IX/7. 657. l.

argentum finum: finom ezüst; a. m. egytized részig égetett ezüst. Ld.: marca argenti fini, finiti, boni.

argentum mercimoniale: arg. commune: kereskedelmi ezüst, a. m. közönséges ezüst.
1265: H. okl. 43. l. – 1268: H. o. VI. 151. l.

argentum octavae combustionis: egynyolcad részig égetett (0.875 finom) ezüst.
1322: Anjou. II. 59. l.

argentum quartae combustionis: egynegyed részig égetett (0.750 finom) ezüst.
1344: Truhelka id. m. 464. l.

argentum quintae combustionis: egyötöd részig égetett (0.800 finom) ezüst.
1271: Bárdosy. 109. l.

argentum sedicimae combustionis: egytizenhatod részig égetett (0.937 ½ finom, tehát 15 latos) ezüst.
1335: Szekfű. T. T. 1911. 7. l.

argentum tertiae combustionis: egyharmad részig égetett (0.666 finom) ezüst.
1335: Szekfű. T. T. 1911. 7. l.

aurifaber: faber, monetarius: pénzverő.
1248: Kn. M. I. 372.

aurum: pensa, bizancius: 1. byzánczi aranysolidus; 2. 40 denár összegű számítási pénz.
Bécsi Képes Krónika. 52. cap.

banalis: denarius banalis: báni denár.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 115. l.

banalis antiquus: régi báni denár.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 91–96., 103. l.

banalis crucitus: banalis cruciatus: keresztes báni denár.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 113, 114. l.

banalis Gurhes dictus: Gurhes László kamaraispán pécsi veretű báni denárja (?).
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 271–280. l.

banalis Henricianus: Lásd: denarius Henricianus.

banalis Hungaricalis: magyar báni denár. Lásd: banalis regalis.
1327: Anjou. II. 280. l.

banalis de Klusvar: kolozsvári báni denár.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 113, 185. l.

banalis regalis: banalis hungaricalis: királyi báni denár; báni denár mintájára Magyarországon vert denár.
1329: Anjou. II. 393. l.

banalis Verocensis: verőczei báni denár.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 103, 107. stb. l.

Bizancius: pensa auri: byzánczi aranysolidus.
Szt. László: II: 11. t. cz. – Képes Krónika. 52. caput.

Bizancius romanaticus: bizancius: byzánczi aranysolidus.
1041–1061 k.: Magyar Könyvszemle. 1892/93. 19. l.

Boeminus: grossus: cseh garas.
1317–1320: Mon. Vat. I/1. 18, 23–27. l.

cambiare monetam: pénzt váltani, pénzt újítani.
1271: Wagner. 191. l. – 1323: Anjou. II. 60. l.

cambium: (pénz)váltás, (pénz)újítás.
1271: F. V/1. 133. l. – 1323: Anjou. II. 60. l.

camera: pénzverő kamara (a pénzverőház: fabrica).
1240: Zimm.–Werner. I. 69. l. – 1256: Kn. M. I. 438. l.

camera monetam cudens: camera: pénzverő kamara.
1262: Kn. M. I. 474. l.

camera de Ultra Drawa: szlavóniai kamara.
1272: Kn. M. I. 595, 596. l.

camerarius: officialis comitis camerae: pénzverő tiszt.
1253: F. IV/2. 171. l.

capecia: kepe (kalangya?), gabonacsomó.
Kálmán, I. 44. t.-cz. – 1229. F. III/2. 169. l.

celebris moneta: teljes értékű pénz.
1238: F. IV/1. 133. l. – 1255: Orsz. Ltár. D. O. 398. sz. – 1298: Kovachich. Sylloge. 39. l.

chibrio: csöbör; űrmérték.
1266: Váradi Regestrum. 341. sz.

collecta dimidii fertonis: félfertós rendkívüli adó; lucrum camerae fejében szedték.
1298: Kovachich. Sylloge. I. 40. l.

collecta lucri camerae: collecta monetae, lucrum camerae: az el nem fogadott új pénz fejében szedett rendkívüli adó.
1229: W. I. 261. l. – 1234: F. VII/5. 245. l.

collecta monetae: collecta lucri camera (lásd ott).
1234: F. VII/5. 245. l.

collecta septem denariorum: hétdenáros adó; lucrum camerae fejében szedték Szlavóniában.
1255: Smič. IV. 613. l. – 1271: Smič. V. 595. l. – 1279: Smič. VI. 318. l.

comes camerae: kamaraispán, a pénzverők főnöke.
1219: Ph. I. 621. l. – 1222: Kn. M. I. 235. l.

concambium: cambium: (pénz)váltás, (pénz)újítás.
1279: F. V/2. 527. l.

cubitus: rőf; hosszmérték.
1237: H. o. V. 17. l. – 1243: „cubitorum, qui vulgo appellatur Reyf”. Kn. M. I. 354. l.

cubulus: köböl; űrmérték.
1138: Kn. M. I. 92. l. – 1209: Smič. III. 89. l.

cubulus Bulgaricus: bulgár köböl.
1240: F. IV/1. 195. l.

cubulus magnus: aco: nagy köböl, akó; űrmérték.
1208: F. III/1. 165. l. – 1240: F. IV/1. 193. 1.: „cum magno cubulo, qui vulgo Ako vocatur”.

cubulus quatuor palmarum (v. palmorum): négyaraszos köböl.
1220: Váradi Regestrum. 15. sz. – 1248: Smič. IV. 374. l.

cubulus Simigiensis: cubulus de Sumugy: somogyi köböl.
1220: Váradi Regestrum. 15. sz. – 1264: Kn. M. I. 503. l.

cubulus Syrmiensis: szerémi köböl.
1237: W. VII. 29. l.

cubulus trium palmarum: háromaraszos köböl.
1270: H. o. VIII. 127. l.

cudo: (pénzt) verni.
1221: W. I. 178. l. – 1256: Kn. M. i. 437. l. – 1298: Kovachich. Sylloge. I. 40. l.

cursus monetae: pénzforgalom, az új pénz forgalombahozatala.
1279: F. V/2. 527. l.

decima monetae: decima de proventu monetae: a pénzverési és -váltási jövedelem tizede.
1221: W. I. 178. l. – V. ö. 1211: Kn. M. I. 198. l.

denarius: nummus: ezüstdenár.
Szt. László. II. 14.; III. 8. és 20. t.-cz.

denarius argenteus: ezüstdenár.
Bécsi Képes kr. 52. cap.

denarius australis: osztrák (bécsi) denár.
1222: F. III/1. 367. l. – V. ö. Zahn: Steyer. III. 31. l. (1220.)

denarius banalis: báni denár.
1272: TK. Civ. I. 46. l. – 1273: Blagay. 23. l.

denarius Budensis (v. moneta Budensis): budai denár.
1294: W. X. 164. l. – 1301: Anjou. I. 7. l.

denarius cardinatus: latus cardinatus: szögletes denár; valódi bécsi denár.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 383–384. l.

denarius Henricianus (v. Herrici bani): Henrik bán denárai; 1301–1309 közt vert báni denárok.
1320: Anjou. I. 548. l. – 1332–1337: Mon. Vat. I/1. 174., 240, 268. l.

denarius latus [Wiennensis]: széles bécsi denár; a valódi bécsiek neve szemben a magyar veretű bécsiekkel.
1283: H. o. VI. 300. l. – 1288: F. V/3. 443. l.

denarius parvus [Wiennensis]: parvus: kis bécsi denár, magyar veretű bécsi.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 201. 271. stb. l. – 1320: Anjou. I. 570. l. – 1328: Blagay. 106. l.

denarius regalis (v. regis): királyi denár.
1248: Smič. IV. 374. l. – 1255: F. IV/2. 323. l.

denarius ultra Rabam currens: bécsi denár.
1265–1270 k.: Kubinyi I. 47. l.

denarius Ungaricalis: magyar denár.
1325: Zimm.–Werner. I. 397. l.

denarius usualis: törvényes (szokásos) denár.
1291: Kn. M. II. 277. l. – 1307: Anjou. I. 135. l.

denarius Wiennensis: 1. bécsi denár; 2. a bécsi denár mintájára vert magyar királyi denár.
1264: Kubinyi. I. 47. l. – 1269: W. VIII. 246. l.

denarius Zagrabiensis: zágrábi denár; a. m. báni denár.
1260: Smič. V. 183. l. – 1261. Smič. V. 193. l.

emptores reddituum: a (királyi) jövedelmek bérlői.
1268: Kn. M. I. 551. l.

faber: aurifaber, monetarius: pénzverő.
1255. Orsz. Ltár. D. O. 398. sz. – 1259: Kn. M. I. 456. l.

fabrica: pénzverőház, pénzverőműhely.
1255: Orsz. Ltár. D. O. 398. sz.

ferramenta cudencia: pénzverőszerszámok.
1256: Kn. M. I. 437. l. – 1262: Kn. M. I. 474. l.

ferto: negyedmárka; súlymérték.
F. III/1. 98. l. – Tk. Ep. I. 34. l.

florenus: firenzei arany, aranyforint.
1282: W. IX. 339. l. – 1272–1290: F. VII/5. 425. l. – 1317–1320: Mon. Vat. I/1. 14–38. l.

Frisaticus (v. frixaticus): friesachi denár.
1211: Ph. X. 506. l. – 1212: H. o. VI. 9. l.

funiculus: mérőkötél; föld(hossz)mérték.
1253: W. II. 243. l. – 1284: W. IX. 409. l.

funiculus decem ulnarum: tízöles mérőkötél.
1239: W. VII. 80. l.

funiculus quindecim amplexuum: tizenötöles mérőkötél.
1284: W. IX. 409. l.

funiculus vigintiquatuor amplexuum: huszonnégyöles mérőkötél.
1275: F. V/2. 306. l.

funis, qui continet 33 amplexus: harminczháromöles mérőkötél.
1255 k.: H. o. VIII. 60. l.

Grecensis: zágrábi denár.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 256., 377. l.

grossus: grossus denarius: garas; ezüstpénz.
1308: Mon. Vat. I/2. 459. l. – 1324: Anjou. II. 143. l.

grossus Bohemicalis: cseh garas.
1328: Zichy. I. 309. l. – 1332: Anjou. II. 616. l.

grossus de Hungaria: magyar garas.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 403. l.

grossus regalis: (magyar) királyi garas.
1333: Anjou. III. 18. l.

hydria: idria, ydria: vödör; űrmérték.
1249: Kn. M. I. 377. l.

idria: ydria, hydria: vödör; űrmérték.
1199: H. o. V. 2. – 1292: Kn. M. II. 314. l.

idria trium palmarum: háromaraszos vödör.
1269: Ph. X. 532. l.

jugerum: hold; 490, 864 vagy 960 -öles területmérték.
1270: Zichy. I. 26. l. – 1278: Kubinyi. I. 107. l. – 1311: Kn. M. II. 652. l.

jugerum mensurae regalis: jugerum iuxta consuetudinem regni: királyi hold; 864  királyi öl.
1294: W. V. 102. l. – 1311: Kn. M. II. 652. l.

juvencus: tinó; a magyarok ősi terménypénze.
Szt. István. I. 15., 17. stb. t.-cz.

kuntinus: quentchen; súlymérték, a. m. ¼ lat.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 93. l.

laneus: lehun, lyhinius: telek.
1292: H. o. VI. 387. l. – 1311: Kn. M. II. 648. l. – 1331: Soproni ok. I. 122. l.

lapis Budensis: budai súlymérték.
1321: „cum lapide Budensi”. Anjou. I. 644. l.

latus: Lásd: denarius latus.

libra: font; súlymérték.
XI. század eleje: Karácsonyi. Szent István oklevelei. 58. l. – 1075: Kn. M. I. 60. l.: „libra auri”. – 1150: Ph. I. 600. l.: „libra auri”.

libra [denariorum] Wiennensium: (egy) font bécsi denár, a. m. 240 bécsi denár.
1315: Kn. M. II. 714. l. – 1318: Kn. M. II. 472. l.

locatio (camerarum): (a pénzverő kamarák) bérbeadása.
1262: Kn. M. I. 474. l. – 1335: Szekfű. T. T. 1911. 7. l.

locto: lotto: lat; súlymérték, a. m. 1/16 márka.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 93. l. – Tört. Tár. 1911. 406. l.

loquatio: locatio (lásd ott).
1323: Anjou. II. 59. l.

lotto: lat. Lásd: locto.

lucrum camerae: pénzváltási haszon, kamara haszna. V. ö. collecta lucri camerae.
1231: Kovachich. Sylloge. 3. l. – 1230–1235 k.: F. III/2. 88. l.

magister monetariorum: comes camerae: pénzverőmester, kamaraispán.
1221: Kn. M. I. 231. l.

mansio: háznép, család; (később) telek, vagyis egy portához tartozó földek összessége. (V. ö. Századok. 1913. 70. l.)
1278: W. IX. 213. l.

marca: marcha: márka, gira; súlymérték,
1091: „50 marchas puri argenti”. Századok, 1906. 405. l. – 1146: Ph. I. 599. l.

marca ad pondus Albense (v. Alba-Regalense): székesfejérvári márka.
1269: Ph. X. 531. l. – 1328: Blagay. 106. l.

marca al peso di Bedoara: budavári márka, a. m. budai márka.
1308: Mon. Vat. I/2. 425. l.

marca argenti: (egy) márka ezüst.
1091: századok. 1906. 405. l. – 1151 körül: Ph. I. 600. l.

marca argenti boni: marca argenti fini: (egy) márka finom ezüst.
1230: Ph. I. 699. l. – 1248: F. IV/1. 23. l.

marca argenti communis: (egy) márka közönséges ezüst
1269: Kn. M. I. 564. l. – 1272: Kubinyi. II. 11. l.

marca argenti communis Boeminorum: 56 cseh garasos számítási márka.
1317–1320: MOn. Vat. I/1. 23–24. l.

marca argenti decimae combustionis: (egy) márka egytized részig égetett (0.900 finom) ezüst.
1240: F. IX/7. 657. l. – 1248: W. VII. 266. l.

marca argenti fini: marca argenti finiti: (egy) márka finom ezüst, a. m. „Mark lötiges Silbers”, nálunk 0.900 finom ezüstöt értettek alatta.
1227: W. VI. 446. l. – 1241: Apponyi. I. 1. l.

marca argenti finissimi: m. arg. fini: (egy) márka finom ezüst.
1299: W. X. 355. l.

marca argenti finiti: m. argenti fini: (egy) márka finom ezüst.
1252 k.: W. XI. 379. l. – 1263: Ph. II. 322 l.

marca argenti mercimonialis: m. arg. communis: (egy) márka kereskedelmi ezüst.
1265: H. okl. 43. l. – 1267: W. VIII. 181. l.

marca argenti ponderati: marca argenti stateralis: (egy) márka súlyú ezüst.
1257: W. II. 294. l. – 1260: Kn. M. I. 456. l.

marca argenti puri: (egy) márka színezüst.
1222: Theiner, hung. I. 37.l. – 1233. F. III/2. 364. l.

marca argenti purissimi: m. arg. puri: (egy) márka színezüst.
1264: W. VIII. 119. l.

marca argenti stateralis: marca arg. ponderati: (egy) márka súlyú ezüst.
1250: Ph. X. 533. l. – 1271: H. o. VII. 131. l.

marca auri: (egy) márka arany.
1175: Smič. II. 140. l.

marca banalium, lásd: m. denariorum banalium.

marca Belae regis: Béla király márkája; 233.3533 g-os súlymérték.
1224: Zimm.– Werner. I. 34. l. – 1426: Eder: De initiis juribusque Saxonum. 1792. 217. l.

marca cerae: egy márka súlyú viasz.

marca cum pondere Ungarico: magyar márka, a Szepességen a. m. budai márka.
1280: F. V/3. 54. l.

marca denariorum: denármárka; számítási márka.
1245: Smič. IV. 270. l. – 1257: W. VII. 472. l.

(1) marca [denariorum] banalium: báni denármárka; a. m. 200 báni denár.
1273: Smič. VI. 50. l. – 1277: W. IX. 184. l.

(2) marca denariorum banalium (pro qualibet marca 6 pensas computando): (baranyai) báni denármárka; a. m. 240 báni denár.
1285: W. IX. 436. l. – 1288: H. o. VI. 338. l.

(3) marca denariorum banalium: báni denármárka; Erdélyben 160, 176 és 192 báni denáros számítási márka.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 17., 19., 119., 135. l.

marca denariorum latorum [Wiennensium]: széles bécsi denármárka; a. m. 400 széles bécsi denár.
1288: F. V/3. 443. l. – 1298: F. VII/2 254. l. – 1301: F. VIII/1. 73. l.

marca denariorum [parvorum] Wiennensium: kis bécsi denármárka; a. m. 400 magyar veretű bécsi denár.
1328: Blagay. 106. l. – 1332 –1337: Mon. Vat. I/1. 403. l.

marca denariorum ponderatorum (v. cum pondere): (egy) márka súlyú denár.
1256: Ph. II. 302. l. – 1257: Ph. II. 304. l. – 1286 k.: W. XII. 448. l.

marca denariorum stateralium (v. in denariis stateralibus): (egy) márka súlyú denár.
1238: H. o. VII. 14. l. – 1262: W. V. 271. l.

marca [denariorum] Wiennensium: bécsi denármárka; a. m. 400 bécsi denár.
1264: Kubinyi. I. 47. l. – 1265: F. IV/3. 303. l.

marca denariorum Zagrabiensium: marca denár. banalium: zágrábi denármárka; a. m. 200 báni denár.
1261: Smič. V. 193. l. – 1269: Tk. Ep. I. 149. l.

marca Frisaticorum ad pondus: (egy) márka súlyú friesachi denár.
1232: Ph. I. 713. l. – 1240: F. IX/7. 657. l.

marca gravis ponderis: nehéz márka.
1291: H. o. VI. 363. l. – 1306: Zimm.–Werner. I. 234. l.

marca grossorum: garasmárka; 48, 56, 64 stb. garas értékű számítási márka.
1320: F. VIII/2. 272. l. – 1320: H. o. V. 97. l.

marca grossorum ad rationem fini argenti: finom ezüst garasmárka; 64-garasos számítási márka.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 124., 137. l. – 1320: Anjou. I. 556. l.

marca grossorum Bohemicalium: (egy) márka cseh garas, cseh garasmárka.
1328: Zichy. I. 309. l. – 1329: Anjou. II. 416. l.

marca grossorum ad numerum (v. computum v. rationem) Budensem: budai garasmárka; 56-garasos számítási márka.
1332. Zichy. I. 393. l. – 1333: Anjou. III. 18. l.

marca grossorum compoti Cassensis: kassai garasmárka.
1332. Zichy. I. 385. l. – 1338: Anjou. III. 461. l.

marca grossorum Scipsiensis (v. ad numerum Scepusiensem): szepesi garasmárka; 48-garasos számítási márka.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 192–193., 226. l. – 1343: Schmauk. 92. l.

marca Hungaricalis: magyar márka; a. m. budai márka.
1314: Kn. M. II. 695. l.

marca in denariis: a. m. marca denariorum.
1263: F. IV/3. 178. l. – 1269: H. o. VI. 157. l.

marca in denariis manutentis: denármárka; számítási márka;
1262: W. V. 271. l.
marca minoris ponderis: könnyű márka; a. m. erdélyi márka.
1287: Zimm.–Werner. I. 156. l.

marca pagamenti: m. arg. communis: (egy) márka közönséges ezüst értékben forgó denármárka,
1265: Kn. M. I. 524. l. – 1335: Szekfű. T. T. 1911. 7. l.

marca pecuniae: a. m. marca denariorum.
1254: Zichy. I. 7. l. – 1281: W. IX. 337. l.

marca ponderis Albensis: m. pond. Transilvani: gyulafehérvári (erdélyi) márka.
1329: F. VIII/3. 375. l.

marca ponderis Bistriciensis (Pystriciensis): m. pond. Transilvani: beszterczei (erdélyi) márka.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 92., 101., 107–108. l.

marca ponderis Budensis: marca cum pondere Budensi: budai márka; 245.53779 g súlyú súlymérték.
1271. Bárdosy. 109. l. – 1297: Kn. M. II. 413. l.

marca ponderis de Cluswar: m. pond. Transilvani: kolozsvári (erdélyi) márka.
1350: Bánffy. I. 173. l.

marca ponderis communis: közönséges márka; a. m. erdélyi márka.
1330–1356 k.: Zimm.-–Werner. I. 440. l.

marca ponderis Hungarici (v. ad pondus Hungariae): magyar márka; 1271-ig a. m. Béla király márkája.
1192: Muratori. Antiquitates Italicae. V. 874. has. – 1232: Theiner. Hung. I. 105. l.

marca ponderis de Rodna: marca pond. Transilvani: radnai (erdélyi) márka.
1268: Teleky. I. 8. l.

marca ponderis Scepusiensis (Scipsiensis): szepesi márka; 210.4609 g-os súlymérték.
1264: H. o. VI. 125. l. – 1279: F. V/2. 599. l.

marca ponderis Scibiniensis: marca pond. Transilvani: szebeni (erdélyi) márka.
1224: Zimm.–Werner. I. 34. l.

marca ponderis Strigoniensis: esztergomi márka; a. m. budai márka.
1281–1286: Mon. Vat. I/1. 10. l. – 1286: Kn. M. II. 211. l.

marca ponderis terrestris: helyi márka; a. m.: 1. erdélyi márka,
1283: Zimm.–Werner. 145. l.; – 2. szepesi márka, – 1289: W. IX. 517. l.

marca ponderis Transilvani: marca ponderis scibiniensis: erdélyi márka; 206.7682 g-os súlymérték.
1317–1320: Mon. Vat. I/1. 34–37. l.

marca ponderis Wiennensis (v. ad pondus Wiennense): bécsi márka; 280.614625 g-os súlymérték.
1309: F. VIII/1. 621. l.

marca usualium monetarum: denármárka; számítási márka.
1297: Kn. M. II. 429. l.

masa: mázsa; súlymérték, a. m. 220. márka.
XIII. sz. eleje: Kn. M. II. 238. l. – 1255: F. IV/2. 311. l.

metreta: mérő; űrmérték.
1279: W. IX. 251. l.

moneta aurea regis Ungariae: magyar aranyforint.
1326: Cod. d. Morav. VI. 243. l.

moneta Budensis: denarius Budensis (lásd ott).

moneta ducis pro Sclavonia: Szlavónia részére vert herczegi pénz; néhány báni denárfaj körirata.

moneta Myckbani (Mizbani): Mickbán denárja; báni denár.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 403. l.

moneta nova: lásd nova moneta.

moneta regalis (v. regia): királyi pénz.
1238: F. IV/1. 133. l. –1244: F. IV/1. 328. l.

moneta regis pro Sclavonia: Szlavónia részére vert királyi pénz; a báni denárok rendes körirata.

monetarius: nummularius: pénzverő, pénzváltó.
1111: Fejérpataky. Kálmán okl. 43. l. – 1186 k.: III. Béla király emlékezete. 1900. 139. l. – 1244: F. IV/1. 328. l.

mutatio monetae: renovatio monetae: pénzújítás, kényszerpénzváltás.
Bécsi Képes Krónika. 52. cap. „non est mutata moneta”.

nova moneta: új pénz; (az évi pénzkibocsátás rendszere mellett) a folyó évben kibocsátott pénz.
1222: F. III/1. 371. l. – 1255: „tempus novae monetae”. Orsz. Ltár. D. O. 398. sz. – 1271: Wagner. 191. l.

nummularius: monetarius: pénzverő, pénzváltó.
Bécsi Képes Krónika. 52. cap. – 1212: Zimm.–Werner. I. 14. l. – 1238: F. IV/1. 133. l.

nummus: denarius: denár, ezüstpénz.
Bécsi Képes Krónika. 52. cap. – Szt. László. I. 42. t.-cz.

obulus: obolus; féldenár.
IV. Béla CNH. I. 232. sz. pénze hátlapján: „obolus”.

officialis comitis camerae: camerarius: pénzverőtiszt.
1271: Wagner. 191. l.

palma: palmus: arasz; hosszmérték.
1269: F. IV/3. 491. l.

palmus: palma: arasz; hosszmérték.
1138: Kn. M. I. 92. l. – 1230: H. o. VI. 26. l.

Pannonia: Pannonia terra: a XI. századi pénzek hátirata Pétertől Szt. Lászlóig.

parvus: lásd denarius parvus.

parvus [Wiennensis]: denarius parvus: magyar veretű kis bécsi denárok.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 91., 97. s köv. l.

(1) pensa: pensa auri, aurum, bizancius: bizánczi aranysolidus.
Szt. László. i. 14., 16.; II. 5. stb. t.-cz.

(2) pensa: aurum, pensa denariorum: 40 denár összegű számítási pénz. (V. ö. Szt. László. I. 42. t.-cz. – Bécsi Képes Krónika. 52. cap.)
1134: Kn. M. I. 85. l. – 1141–1161 k.: Magyar Könyvszemle. 1892/3. 19. l.

pensa auri: bizancius: aranypénz, bizánczi aranysolidus.
Szt. István. I. 14; II. 9. t.-cz.

pensa denariorum: pensa: 40 denár összegű számítási pénz.
1277: Smič. VI. 198. l. – 1280: Smič. VI. 379. l.

perper: bizancius: byzánczi arany.
Smič. II. 170., 188. stb. l. (dalmát-horvát oklevelekben).

pondus: pisetum: nehezék; súlymérték, a. m. 1/48 márka.
F. II. 388. l., W. I. 183. l.

pondus Budense: budai súlymérték, budai márka.
1271: Bárdosy. 109. l. – 1303: Zimm.–Werner. I. 227. l.

pondus camerae regiae: pondus regale: királyi kamarai súlymérték; a. m. budai márka.
1280: H. o. VI. 262. l. – 1291: H. o. VII. 224. l.

pondus regale: pondus camerae regiae: királyi súlymérték; a. m. budai márka.
1260–1270 k.; W. VIII. 267. l. – 1317: Schmauk. 39. l.

pondus Theotonicale: német súlymérték; a. m. bécsi márka.
1292: W. X. 87. l.

quambire: cambiare: (pénzt) váltani, (pénzt) újítani.
1291: „monetam currere faciant et quambiri”. Kovachich. Sylloge. 20. lap.

quartale: 1/5 csöbör, űrmérték.
1296: W. V. 162. l.

Regia Civitas: királyi város; Szent István pénzeinek hátirata. Regensburg latin – Regina Civitas – nevének mintájára készült név.

renovatio monetae: mutatio monetae: pénzújítás (az évi pénzkibocsátás rendszere mellett).
1255: Kn. M. I. 427. l.

revolutio novae monetae: renovatio monetae: pénzújítás.
1271: Wagner 191. l.

Romanatus: bizancius: bizánczi arany.
Smič. II. 15., 31. l. stb. (dalmát-horvát oklevelekben).

Romanatus auri: a. m. Romanatus.
Smič. II. 184., 218. l. (dalmát-horvát oklevelekben).

sapo: szapu; űrmérték.
1292: Kn. M. II. 314. l.

sculpta: pénzverőbélyegek.
1256: Kn. M. I. 437. l.

statera: mérleg, súlymérték.
1243: F. IV/1. 305. l.: „cum statera eiusdem loci”. – 1265: Századok. 1909. 879. l.

statera magna: nehéz súly; a. m. marca gravis ponderis.
1248: Zimm.–Werner. I. 77. l.

tempus novae monetae: a kényszerpénzváltás, vagyis az új pénz kibocsátásának ideje; hat hét Virágvasárnapjától Szt. Györgyig.
V. ö. nova moneta és 1265: századok. 1909. 879. l. – 1271: Wagner. 191. l.

tuna: hordó; űrmérték.
1316: F. VIII/1. 600. l.

tunella: hordó vagy köböl; űrmérték.
1269: F. IV/3. 497. l. – 1273: F. V/2. 107. l.

(1) ulna: amplexus: öl.
1258: Kn. M. I. 453. l. – 1278: F. V/2. 482. l.

(2) ulna: cubitus: rőf.
1291: Zimm.-Werner. I. 179. l. – 1335: „cum mensuris seu ulnis pannorum, que in vulgari ref dicitur”. Anjou. III. 177. l.

ulna regis: királyi rőf.
1278 Zichy. I. 39. l.

ulna silvatica: erdei öl.
1318: F. VIII/2. 189. l.

ulna de vico: esztergomi rőf.
1255: Kn. M. I. 431. l.

uncia: nyolczadmárka; súlymérték.
1230: Zalai okl. I. 5. l.

uretenus: vereten: szlavon és horvát területmérték.
1262: Smič. V. 229. l. – 1272: Smič. VI. 10. l.

urna: vödör; űrmérték.
1325: F. VIII/2. 676. l.

venditio reddituum: a jövedelmek bérbeadása.
1239: F. IV/1. 175. l. – 1263: Kn. M. I. 487. l. – 1323: Anjou. II. 59. l.

Verocensis: verőczei báni denár.
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 240., 268. l.

vicus fabrorum: villa fabrorum: a pénzverők utczája (községe) Esztergomban.
1264 és 1272: Kn. M. I. 511., 593–594. l.

villa fabrorum: villa monetariorum: a pénzverők községe Esztergomban.
1264: Kn. M. I. 512. l.

villa monetariorum: villa fabrorum: a pénzverők községe Esztergomban.
1270: Kn. M. I. 576. l.

villicus fabrorum: villicus monetariorum: a pénzverők községének bírája.
1259: Kn. M. I. 456. l.

virga: (vessző?); föld(hossz)mérték.
1295: F. VI/1. 374. l.

Wiennensis: lásd denarius Wiennensis.

Wiennensis mediocris (v. medius): parvus Wiennensis: magyar veretű bécsi denár, közepes bécsi (szemben a széles és igen kis bécsiekkel).
1332–1337: Mon. Vat. I/1. 316. l. – 1338: Szekfű. T. T. 1911. 17. l. – 1342: Szekfű. T. T. 1911. 26. l.

Wiennensis valde parvus: igen kis bécsi denár; bécsi obolus.
1332–1337: Mon. I/1. 312. l.

ydria: idria, hydria: vödör; űrmérték.
Szt. László. I. 40. t.-cz. – 1211: W. XI. 111. l. – 1269: Ph. X. 532. l.


[1] A szójegyzékbe csupán a Magyarországon 1335-ig használatos – pénzre és mértékekre vonatkozó – latin és latinosan használt magyar szavakat és kifejezéseket vettem fel. Kivánatos volna, hogy minden monographia írója hasonló jegyzékbe foglalja össze a tárgyával kapcsolatos hazai latin szavakat. A magyarországi latinság szótárának új és Bartal úttörő művénél tökéletesebb kiadása csakis így, többek közremunkálkodásával lesz elkészíthető. (Hasonló jegyzékbe foglaltam már régebben össze a XI–XII. századi források latin szókincsét is. Századok, 1913.) Az egyes szavaknál mindig csak 1–2 – többnyire a legkorábbiak közül való – forrásadatot említek fel.