FÜGGELÉK.

I. Oklevelek[1].

1.

Temesvár, 1316. szeptember 16. Károly magyar király oltalmáról biztosítja az országba jövő idegen (velenczei) kereskedőket s megállapítja ezek harmincadfizetési kötelezettségét.

Kiadása: Anjou-kori Magy. Diplomácziai Emlékek. I. 207. l. a Bécsi cs. Titkos levéltárban levő másolatból.


[1] E rövid sorozatba csupán a pénzügytörténeti és gazdaságpolitikai szempontból epochális jelentőségű okleveleket, illetőleg regestáikat vettem fel, mindenütt a legjobb, vagy leghozzáférhetőbb kiadást tüntetve fel.