3.

Temesvár, 1323. január 6. Károly király értesíti az erdélyi káptalant, hogy az országrendek kérésére, kik ez évre a pénzreform költségeire minden jobbágyporta után félfertós rendkívüli adót ajánlottak fel, új, állandó érvényű, országszerte érvényes és egységes pénz verését határozta el; közli a káptalannal az új pénzlábat, valamint a dénárok forgalmi névértékét s felhívja, hogy birtokain az ország összes kamaráit bérlő Heys comes, Gurhes László, Imre, Peuldre Péter és Josreh kamaraispánokat az új denárok forgalomba hozatalában és a mondott rendkívüli adó beszedésében támogassa.

Eredetije hártyán, ráütött viaszpecsét nyomaival az Országos Levéltárban: Dipl. Oszt. 30.610. sz.

Kiadása: Zimmermann–Werner: Urkundenbuch. I. 370. l. és több hibával: Anjou Okm. II. 59–60. l.