7.

Visegrád, 1327. május 17. Károly király, mivel a királynak az ország régi szokása szerint való cserejoga a bányaterméket rejtő földbirtoka a nemesércek eltitkolására vezetett, elrendeli, hogy ha magánföldesurak birtokán a jövőben arany- vagy ezüstbányát tárnak fel, a földbirtok a régi tulajdonosé maradjon, sőt az érctermelésből a királynak járó urbura egy harmadát is ő élvezze.

Kiadása: Fejér: Cod. Dipl. VIII/3. 198, l.