8.

Hely nélkül, 1328. november 17. Károly király a körmöczbányai hospeseknek két mérföldnyi elhagyott erdőt, szabad bíró- és esküdtválasztási jogot, törvénykezési autonómiát és minden egyébben a csehországi Kutumbánya (Kuttenberg) polgáraitól élvezett jogokat és kiváltságokat adományozza.

Kiadása: Fejér: Cod. Dipl. VIII/3. 295–296. l.