10.

Hely nélkül, 1335. március 25. Károly király a körmöcbányai pénzverőkamarát – minden a pénzváltásból és nemesércmonopóliumból származó jövedelmével – egy évre Ipolit mester árvai várnagynak 600 márkáért bérbe adja, pontosan megállapítva a bérlettel járó jogokat és kötelességeket.

Eredetije az Esztergomi hercegprímási levéltárban Lad. B. Fasc. I. No. 114.

Kiadása: Szekfű Gyula. Oklevelek I. Károly pénzverési reformjához. Történelmi Tár. 1911. 7–11. l.