11.

Visegrád, 1336. január 6. Károly király János cseh királlyal egyetértésben szabályozza a magyar-cseh kereskedelmi útvonal vámjait és megállapítva az országba jövő cseh morvaországi kereskedők harmincadkötelezettségét, azokat oltalmáról biztosítja.

Kiadása: Anjou-kori Magy. Dipl. Emlékek. I. 343–345. l. a Brünni városi levéltárban levő eredetiből.