12.

Visegrád, 1336. március 25. Károly király az erdélyi pénzverőkamarát egy évre bérbe adja Endre mesternek 1000 márkáért, megállapítva a bérlettel járó jogokat és kötelességeket s egyben életbelépteti az évi pénzújítási nyereség (lucrum camerae) helyett a telekadót.

Eredetije az Esztergomi hercegprímási levéltárban. Lad. B. Fasc. 11. No. 125.

Kiadása: Szekfű id. m. Történ. Tár. 1911. 12–15. l.