14.

Visegrád, 1338. március 29. Károly király a körmöcbányai és szomolnokbányai pénzverőkamarákat egy évre bérbe adja Frichko mesternek 600, illetőleg 920 márkáért, pontosan megállapítva a bérlettel járó jogokat és kötelezettségeket s a garasverés megszüntetésével és az új, állandó érvényű aprópénz kibocsátásával kapcsolatos, rendkívüli intézkedéseket tesz.

Eredetije az Esztergomi hercegprímási levéltárban: Lad. B. Fasc. 11. No. 115.

Kiadása: Szekfű id. m. Tört. Tár. 1911. 16–23. l.