15. a

Visegrád, 1342. február 3. Károly király a szerémi és pécsi pénzverőkamarákat egy évre bérbe adja Chempeliny Endre mesternek 1500 márkáért, pontosan megállapítva a bérlettel járó jogokat és kötelességeket.

Eredetije az Esztergomi hercegprímási levéltárban: Lad. B. Fasc. 1. No. 5.

Kiadása: Szekfű id. m. Tört. Tár. 1911. 24–35. l.