15. b

Visegrád, 1342. február 2. Lajos király a szerémi és pécsi pénzverőkamarákat egy évre bérbe adja Szatmári Miklós mesternek 3300 márkáért, pontosan megállapítva a bérlettel járó jogokat és kötelességeket.

Eredetije az Esztergomi hercegprímási levéltárban: Lad. B. Fasc. 11. No. 116.