17.

1351. december 11. Lajos király törvényben intézkedik a Károly király idejében kamarai nyereség címén, minden jobbágy-telek után 3 garas vagy 18 denár összegben szedett telekadó kötelezettségének fenntartásáról s a Dráva-Száva közt lakó (szlavóniai), valamint a pozsegai és valkói nemesek kamarai nyereség (telekadó-) fizetési kötelezettségéről, felmentve ezeket a marturina és az addig fizetni szokott rendkívüli adók fizetésének terhe alól, s az ország többi nemeseivel azonos szabadságban részesíti őket.

Részletesen intézkedik a király, királyné és rendi birtokos urak összes jobbágyaitól egységesen szedendő földesúri terményadóról. Minden termésnek az egyházi tized levonása után fennmaradó részéből fizetendő kilencedről.

Kiadása: Corpus Juris Hungarici. 1351: IV., XI., XII. tc. (Márkus-féle kiadás I. 170., 174. l.)