III. A királyi pénzügyigazgatás tisztviselői
1308–1382
[1]

1. Tárnokmesterek.
(Magister tavarnicorum.)

1307. szept. 3 – 1309 június 15: Csák nb. Ugron. Anjou I. 133, Monum. Vatic. II. 117., 305. l. Karácsonyi. Magyar Nemzetségek. (Kar. M. N.) I. 341.

1309. június 15. után – 1310. március 28: Csák nb. Máté. H. O. VII. 325, Kar. M. N. I. 324., Karácsonyi: Hamis … oklevelek. 134. l.

1311 április 16 – 1314. április 3. előtt: Héder nb. Kőszegi Miklós. Anjou I. 223., 337., Kar. M. N. II. 154. l.

(1314) 1316. május 26 – 1338. március 29: Aba nb. Nekcsei Demeter. Anjou I. 395, Tört. Tár. 1911. 23. l. Pór Antal: Lipóczi és Nekcsei Demeter. Századok, 1890. 31. s. köv. I. Kar. M. N. I. 35. l.

1338. május 25 – 1339. január 30: Üresedésben. Fejér VIII/4. 304. Anjou III. 534. l.

1339. május 13 – 1342. október 21: Kacsics nb. Széchényi Tamás erdélyi vajda, helyettes tárnokmester. Anjou. III. 552, IV. 269. Kar. M. N. II. 268. l.

1342. október 28 – 1343. november 16: Hermány nb. Laczki István. Csáky Okl. I. 93. Anjou IV. 388–389, Kar. M. N. II. 173. l.

1344 (nyara) október 21 – 1346 augusztus 19: Tót Lőrinc. Pór Antal: Tót Lőrinc. Századok, 1891. 370 és 377. l. Turul, 1895. 130. Hazai okm. I. 191. l.

1347. március 28 – 1352. június 15: Rátót nb. Olivér Apponyi I. 141, Anjou V. 593, Kar. M. N. III. 15. l.

1344. január 28: Laczkfi István másodszor. Anjou VI. 18. l.

1353. március 28: Üresedésben. Fejér IX/2. 239. l.

1353. május 16 – 1359. március 31: Pomázi Czikó. Fejér. IX/2. 212, Anjou Dipl. Eml. II. 666. l.

1360. március 29: Üresedésben. Fejér IX/6. 108. l.

1360. április 28 – 1371. szeptember 16: Zsámboki János. Soproni Okl. I. 324., 397. l.

1372. május 3 – 1376. március 8: Dunajeczi János, Okm. III. 459, Fejér IX/5. 100. l.

1379. február 11 – 1382 február 19: Hontpázmán nb. Szentgyörgyi Tamás. Fejér IX/5. 311., 583. l.

1382. május 2 – 1384 június 22: Pápa nb. Zámbó Miklós. Fejér IX/5., IX/1. 150. i.


[1] Ez összeállítás – bár kiegészíti és helyesbíti Werner Mór jegyzékét (Adalékok a XIV. sz. magyar világi archontológiához. 84. Tárnokmesterek. Tört. Tár. 1907. 161–167. l.) – korántsem teljes. Károly Róbert korára igyekeztem ugyan a felkutatható anyagot felhasználni, de Nagy Lajos korát illetőleg a kiadott hiányos forrásanyaggal voltam kénytelen beérni. A sorozatba csupán a királyi tisztviselőket és bérlőket vettem fel. Ezeknek a forrásokban itt-ott említett officialisait, familiárisait – a vicetárnokmestereket, vicekamaraispánokat, dicatorokat stb. – mint pénzügyigazgatási magánalkalmazottakat mellőztem.