2. Kincstartók.

a) Tárnoknagy (maior tavarnicorum).

1324 december 20: Magyar Pál gyímesi várnagy. Zichy Okm. I. 262., VIII. 219. (Zsigmond 1425-i átiratában tévesen: „magister tavarnicorum”.)

b) Kincstartók (thesaurarius).

1340. december 19: Magyar Pál gyímesi várnagy. Zichy Okm. I. 593. l.

1359. május 31 – 1363. febr. 24. Péter fia Demeter diák. Hazai Okm. II. 107., Kollányi: Esztergomi kanonok. 56. l. Wertner Mór: Adalékok Demeter bíboros érsek életrajzához. Századok 1904. 801–802. l.

1378. augusztus 2. János váci püspök. Fejér IX/4. 498. l.

1379. november 1 – 1382. február 24: Pápa nb. Zámbó Miklós (1382-ben tárnokmester lett s a két hivatalt két évre egyesítette). Fejér IX/5. 323., 567. l.