4. Önálló pénzverőkamarák.

1322. előtt: András mester a királyi kamarák ispánja.

1323: Zovárd nb. Gurhes László, Ivánka váradi püspök testvére Imre, Peuldre, Heys comes és Josreh az összes magyarországi pénzverőkamarák bérlői. Zimm.-Werner. I. 270. l. V. ö. Bunyitay. A váradi püspökség története. I. 166–168. II. 426. l. Kar. M. N. III. 154–155.

1327: Angelus mester szatmári kamaraispán. Anjou II. 329. l.