MAGYAR REGÉNYÍRÓK
KÉPES KIADÁSA

Szerkeszti és bevezetésekkel ellátja
MIKSZÁTH KÁLMÁN

2-3. KÖTET


A BÉLTEKY HÁZ

TANREGÉNY

 

IRTA
FÁY ANDRÁS


GERGELY IMRE RAJZAIVAL

 

ELSŐ KÖTET
MÁSODIK KÖTET

 

BUDAPEST
F R A N K L I N - T Á R S U L A T
magyar irod. intézet és könyvnyomda
1908