DSIDA JENŐ
ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEI


ÚJ ÖSSZEGZÉS

 

 

A szöveget gyűjtötte, gondozta, sajtó alá rendezte:
Láng Gusztáv és Urbán László


Előszó:
Láng Gusztáv


Szerkesztette, a szerkesztői utószót és a jegyzeteket írta:
Urbán László

 

Budapest, 2008. május 18.

 

TARTALOM

Dsida Jenő élete és költészete

I.
DSIDA JENŐ ÁLTAL KÖTETEKBE RENDEZETT VERSEK

Leselkedő magány

Fáraók sírja felé
Fáraók sírja felé
Mélyre ások
Túl a formán
Sorsokat írok
Sárba zuhan a nap
Megint csupa kérdés
A búvár
Összefont tenyérrel
Visszatért lovagok
Árnyékok
Sötét szobor a város felett
Kacagnak a hitetlenek
Az emberek
Behúnyt szemen át
Legyen áldott
Kár mindenért
Fekete köpeny alatt
Olvadó jégvirág
Kitéve
Drótok között
A tükör
Szökött hang: hol a tűz?
Siralom
Apokalipszis
Valami eltörött
Miért vagyok kedvetlen?
Drótok között
Fáradt harcosok éneke
A végzet odúja előtt
Homlokom mögött
Esti hallucinációk
Circumdederunt me...
Hazafelé az éjszakában
Mindeneket látó dal
Leselkedő magány
A mérföldkövek titka
Törpefenyők jaja
Emlékezések városában
Üzenet
Meredtszemű ősz
Ha valaki jönne...
Lámpa körül
Ősz a sétatéren
Itt feledtek
Nocturno
Vállat vonunk
Mosolyaim egén
Leselkedő magány
Nincs többé ember
Valami arcot viszek
Ormok felé
Metamorfozis
Elzuhanok az erdőn
Ablaknyitás
A háló közepén
A láthatatlan ember
Eltűnő vonalak
Itt a helyem
Rövid napló
Megbocsátod-é?
Hammelni legenda nyomán
Eltűnő vonalak
Alkony
Zúg az őszi szél
A kietlenség verse
Hideg téli est
Jó álom
Mindent neked adok
Zarándokút

Nagycsütörtök

Légy már legenda
Két vers Kuncz Aladárhoz
Szerenád Ilonkának
Túl jégmezőkön
Jegenyék
Élt valaha régen...
Légy már legenda
Purgatorium
Nagycsütörtök
Kettétört óda a szerelemhez
Nagycsütörtök
Országos eső
Panasz gyengülő gyökerekről
Harum dierum carmina
Tóparti könyörgés
A költő feltámadása
Pásztori tájak remetéje
Messzire jöttem
Halvány, borús táj
Elalszom, mint az őzek
Alkony
Éjszakák
Szomorú pásztor
Mélyen
Pásztori tájak remetéje
Istenem, ki járt itt?
Mesebeli vadász
Tündéri éjben érkezel!
Hegyenlakók
Szerelmes ajándék
Olyan egyszerű
Az újszülött
Csöndesek az ő léptei
Elysium
Hajnali séta
Emléksorok
Szökevények a fák közt
Távolban élő kedvesemnek
Szerelmes ajándék
Álmot adsz...
Tündérmenet
Laterna magica
Egy fecske átsuhan...
Tudom az ösvényt
Tudom az ösvényt
Krisztus
Öreg postás a város végén
Az uccaseprő
Amundsen kortársa
Bútorok
Közöttük élek
A föld és az ember megmarad
Interieur

Angyalok citeráján

Angyalok citeráján
Chanson az őrangyalhoz
Sainte Thérése de Lisieux
Ad deum, qui laetificat iuventutem meam
Vidám kínálgatás keresztényi lakomán
Jámbor beszéd magamról
Kánai menyegző
Kóborló délután kedves kutyámmal
Útnak eredünk és szeretjük egymást
Visszapillantunk a multra s az rendkivül mulatságos
Őszintén megdicsérjük az egész világot
Eközben a világ elalszik körülöttünk
A macska fut, mi pedig futunk utána
Miért borultak le az angyalok Viola előtt
Bevezetés melyben a költő áhitattal köszönti
az olvasót

Első fejezet, mely hangos szóval dicséri
az erdőt, az ifjuságot és a szerelmet

Második fejezet, mely arra int,
hogy szűk cipővel ne menj az erdőre

Harmadik fejezet, melyben a költő
elbúsul az ő roppant szegénységén

Negyedik fejezet, melyből kiderül,
hogy a fájdalomnál erősebb a jóság

Ötödik fejezet, mely csak annyi, mint a sóhaj
Hatodik fejezet, melyben Viola csodálatos
módon megdicsőül Isten és emberek előtt

Utóhang, melyben a költő elbúcsúzik
a türelmes olvasótó
l
Kisebb költemények
Vers egy ághoz
Harminc év közelében
Hulló hajszálak elégiája
Február, esti hat óra
Vendéglő havas hegyek között
Hálóing nélkül
Nap és hold
Esti teázás
Húsvéti ének az üres sziklasír mellett
A tó tavaszi éneke
Templomablak
Arany és kék szavakkal
Meghitt beszélgetés a verandán
Vallomás
Légyott
Dal az elmaradt vallomásról
Most elmondom...
Tavalyi szerelem
Út a Kálváriára
Bújdosás és keresés
Pasztell
Száraz ág
Így dudolok az uccán:
Merre száll?
Csokonai sírjánál
A sötétség verse
Már hiába nézed
Bucsú az elitélttől
A félelem szonettje
Naplemente
Elárul, mert világít
Mint lázas kisfiú...
Azrael árnyékában
Éjszakai dal
Örök útitársak
Tíz parancsolat
Tükör előtt
Előre való beszéd
Tarka-barka strófák
A pántos kapukon túl
Az első csók
Prérívadászok
Tükör előtt

II.
POSZTUMUSZ KÖTETEKBEN
MEGJELENT VERSEK

Dsida Jenő versek

Rettenetes virágének
Megadás
Az én kérésem
Így volna szép
Az öreg óra énekel
A csemetefa éneke
Tavaszi ujjongás
Be szép is lenne!
A Semmi álma
Cirkuszban
Árnyék a falon
Öreg költők
Temetőben
Ki érti?
Súgás az ősznek
Vonaton éjjel
Prológus a "Szatmári pasztellképek" c.
ciklus-tervezethez

Tavasz kezdetén
Panaszos és békés nóta
A tisztviselőtelep
Szembekötősdi
Sötét ma
Villámláskor
Confiteor
Éji látogatás
Kopott álom
Szeretnék
Névtelen vágy
Hajnali kövek
Öreg október
Ibolya-csokor
A vándor
December
Mi lesz?
Titok
Június
Új Loreley-vers
Robinson
A kis piktor beszéli
Csitt, mese...
Örök vers
Szegény Don Kihot
Felhők fejedelme
Majálison
Finita est commedia
Hát nem különös?
Csend van
Circus maximus
Ilyen magasban
Messze látok
Látod? Érzed? Hallod?
A páncél-ember
Falusi temetés
Kezemben tartom a szívedet
Akármit teszek is
Íme az ember
Volt
Ide hallgass
Sajnálom őt...
Tekintet nélkül
Bevallom
Roskadozó ház
Vajon hol jár?
Jertek a hegyre
Sietni kellett
Falusi versek
Falun
Fázol
Idegen ébredés
Csöndes minden
Ünnepi plakát
Jó reggelt, barátom!
Rossz éjszaka
Te harangozol
Helyet kerestek
Kórházi emlék
Lámpákat gyújtok
Senki előttem, senki utánam
Szomorú tévedés
Akivel néha találkozom
Aranysárga fényben
Ballagó vers
Mese, mese, mátka...
Virrasztás a dzsungelben
Búcsú
Meddő napok
Menni kellene házról házra
Mi lesz ebből?
Vándor-kesergő
Július
Aranyország, szerelem
Halvány rajz
Gyakran eljön
Csak mendegél...
Hegyi beszéd
Az utolsó nyári vihar
Ki-ki magában
Fuldoklás
Légyhullás
Ó, ember...
Látod, édesem...
Sötétség
Útban a rendeltetés felé
Ismeretlen ember
Erdei ösvényen
Békés mederben
Öregek leszünk
Kínai lakkdoboz
Aranyhídon
Rettenetes virágének
Csend a tavon
Éhes a kutyám
Énekek éneke, mely a Salamoné
Sírvers
Légy szent, fiacskám!
A szerelem éneke
Vízmenti ballagás
Narkózis
Szeptember
Sírfelirat
A kiábrándulás rímei
Buzdítás könnyűségre
Már majdnem elfeledted
Az utolsó miatyánk
Horváth néni...
Lássuk, vajon itt...

Dsida Jenő összegyűjtött versek
és műfordítások


Jövendő havak himnusza
Estharangok
Ősz
Az én dalom
Imádság
Altató dal
Elégedetlenség
A malom
Ki-ki maga mesterségét
A Naphoz
Pillanatfelvételek az életből
Szabad-e nékem énekelni?
Töprengés
Erdő...
Öngyilkosság
A Szent szégyen
Bolygó lélek
Ha...
Rejtett értelmek
Szép halál
Lángok
Mosolygó, fáradt kívánság
Pásztortüzek
Mint a bolond csillag
Csöndes áldozat
Ne haragudj!
Rettenetes virágének
Könyörgés csodáért
Vonat alatt
Tűnő szekerek
A rejtett igazi
Villámok
Három falusi ének
A kapu előtt
Ha itt volnál
Távol erdő...
Nincs már semmi
A gyávaság szonettje
Ének az egész világnak
Kréta szigetén
Visszaszállok
Jók vagytok ti
Közeleg az emberfia
Nagycsütörtökön
Legyetek őszinték
Csonka koldus
Vers egy régi szoborhoz
Négy sor
Sohasem tudom meg
Nyitva áll az aranykapu
Mi vállalunk mindent
Kalendárium szonettekben
Kerülöm a nevedet (Erdély)
Nyári pillanatkép
Reggeli rajz
Magyar fa sorsa
Mária szobra a kertben
Egyszerű vers a kegyelemről
Nyáresti áhitat
Éjjel a Maros partján
Nyári kaland
Álnéven közölt versek
Séta
Csupán a szépség
Kéne valaki
Álom
Álmatlan éjszaka
Kesergő
Nyáréjszaka
Vers az utazásról
Magányos erdei házban
Elmegyünk
Itt van a szép karácsony
Egyedül maradtam

Út a Kálváriára

Hálaadás
A Paradicsom kapujában
Annuska névnapjára
Kétféle imádság
Pünkösdi várakozás
Édesanyám keze
Mamuska nevenapján
A zárda udvarán
Új imádság
Uramisten!
Vén templom árnyas gesztenyékkel
Alázatos, könyörgő zsoltár
Golgotán
Az ajándékozó Isten
A gyöngék imája
Óda az édesanyámhoz
Karácsonykor
Karácsonyi utazás
Szilveszter éjjel
Emlékül
A harangozó
Harangzúgás
Az utolsó litánia
Angelus
Nyárdéli harangozás
Kálvária
Vasárnapi nagymisén
Diákimádság
Harangszentelési imádság
Költemény
A Dónát kápolnánál
De profundis
Összetartás, szeretet
Függöny legördül
Az ördög kocsiján
Húsvétvárás
Genézis
Őszi legenda
Könyörgés csodáért
Utolsó vacsora
Születésnapi köszöntő édesanyámnak
Pünkösd
Esti elmélkedés
Gyászinduló

Légy már legenda

A bölcsődal visszhangja
A havasok végtelen fehérségben állnak
Alázat
Csak állunk dideregve
Ezüstfehér nagy lepleket dobál a tiszta esti hold
Annuskának
Annuskának
Az én őszöm
Csendpalota
Ártatlanság
Egy fehér lélekhez
Gyöngyházhajó
Megtörtént
Őszi dalok
Ferdén esik az eső...
Isten szeret
Könnyű vágy és könnyű élet
Mi nem akarunk...
Minden nap esttel végződik
Ó, béke...
Tegnap már kerestek engem
Vágyom emberekre
Valaki vagy
Verseimhez
A költő
A kovakő
Szívemről
Tóparton
Tudok...
Tanács
Csak egy jó van: a béke
Gyöngyvirág
A bölcsődal visszhangja
Megyek
Nagy Oroszország
Temetések
Veronika-lelkek
Békesség velük
A tündér rózsája
A mese vége
Allah il Allah!
Altass el...
Boldog vizeken
Ha erre jössz
Iluska
Jegenye-soron
Késő találkozás
Kicsi rózsa...
Száll a pihe
Szeptemberi strófák
Mese egy más világról
Őszi lefekvés
Száll a hinta
Versenyfutás
Mélyebb óra
Mesém
Piacon
Elbúcsúztunk
Kusza álmokban jövőm királysága
Telefon
Tizenkilencedik születésnap
Végzetem...
Vihar
Palotád előtt
Papírhajók
Kóbor diák naplójából
Fehér kendő, kicsi kendő
Harangjáték
Hiszi-e valaki?
Mindent megpróbáltam
Siránkozás gitár mellett
Vagyok
Utazás
Új élet
Egy ócska klarinét
Álom a síneken
Ébredés alagútban
Huszonkettedik tavaszom közeledik
Kóbor énekek
Régeniász
[Az éjszakák csöndje...]
Alkonyi beszélgetés
Gyakran várlak. Elüldögélek
Alkony
Délután
Érted-é hangomat?
Halottak napján
Hangulat
Istenem, eljött hozzám
Lugast építettem
Zavartan járok
[Légy Sbârcea, ...]

Égi mezőkön

Mit fogsz festeni?
Egyszerü vers
Esőcseppek
Elmúlt nyárhoz
Áldott szemfödél
Égi mezőkön
Fiúk, ha hallanátok!
Miért ez a csöndesség?
Kapuhoz érek
Időszámítás
Akadály voltam
Andersen meséiből
Valamit szólni kéne
Vándorlás a ködben
[Most egyedül vagy...]III.
PERIODIKUMOKBAN
MEGJELENT VERSEK

Juliska bánata
Emlékkönyvbe
Hugomhoz
Egy szál ibolyáról
Este
A közös szamár
Templomban
Édesapa nevenapján
Dal a kis fehér kutyáról
A rózsa panasza
Öcsémnek a lelkek tükréről
Haragvó testvérhez
Az én mackóm
A legszebb dalom Édesanyámnak
Nem tudom
Tavaszi rózsatőhöz
Kirándulás az erdődi várhoz
Emlékül egy lánykának
A kis patak meséje
Tanács
Az élet
Magány
Mese
Játék
Munkára fel
Én vagyok a hibás
Esik az eső
Eredj papír!
Kincsek Hegyénél
Nagy fa, kis fa
Nyugalomnak éje
Tengerész-testvérnek
Őszi mezőn
A rózsák
Kis meditáció
Szomorú bókok
Bál után
Erdély
Jerünk sétálni!
Ebéd után
Vissza
Poézis
Volt egyszer egy király
Vers a galambokról
A szélről
Csillagszemű lovagok
Akácos úton
Be rossz!...
Selyem-festések
Jéghegyet építek
Napkelet felé...
A patak megkísért
Hajótörött
Nem lenni egyedül
Őszi akácok
Palika kérdései
Virág a Zazarban
Jövendő havak himnusza
Göncölszekér
Vágyom
Sasfiók sírása
Havas délután
Mit hoz a Mikulás?
Élet
Sétál a herceg
Úton
Csengő-bongó versike a mókuskáról
Éjféli látomás
Táborhegy alatt
Föltámadás
A garabonciás
Nem tragédia
Messzi nővérhez őszi levél
Gazdátlan csónakok
Nyárvégi esős alkonyon
Síró szomorúfűzfák
Úttalan erdőn
A Szépség után
Halott barátomnak
Mondj mesét
Mindig egyedül
A jó tanár
Gyertyaláng
Vetek-e ősszel?
Svájci séta
A legszebb hóesés
Pazarlás után
A javasasszony mondta
Hull a hó
Kihamvadt pipák
Dal az egészségesekről
Pacsirta-érkezés
Erdélyi gyermek imája
Remeték indulása
Őrzöm az ajtót
A magyar tenger
Versek
Harangszentelésre
Az üveghegyen
Itt járt valaki
Esős éjszaka
25
Szív, szív
Festett üvegablak
Tiltott szerelem
Sirató ének Jancsó Benedek halálára
Psalmus Hungaricus
[Te: meleg száj...]
[Itt voltam...]
[Majd nemsokára, egyszer,...]
Vers a Sétatérről
[Vidáman folynak napjaim...]
[Futottam, kerestem...]
[Tegnap forróság...]
Homokban

IV.
KÉZ- ÉS GÉPIRATBAN
MARADT VERSEK

LGGY NAGYGÉPIRAT ÉS
PETŐFI IRODALMI MÚZEUM FÜZETE

Valamikor
Tragédia
Egy régi mese
Örökösen daloljak
Alkonyatkor
Hervad a virágom
Amit tanultam
Emlékezem
Szomorú dalok
Szeretnék...
Őszről akartam verset írni
Egyedül
Nincs tovább
Szegény poéta
Kacagsz
Szomorú nóta
Pihenő a hosszú úton
Tavasz
Csendes egyedüllét
Milyen különös
Nagypénteki ima
Színképelemzés
Hogyha te nem volnál...
Program
Tavaszi borongás
Sch. igazgató úr nevenapjára
Tavaszi béke
Régi emlék
Az éjféli vonat
Hol a bölcsesség?
Harci induló
Lázban
A színész
A meteor
Levél minden olvasómhoz
Mi vagyok én?
A zongora
A zsarátnok dala
Hozzád!
A szomszédkertbe nézek
A kertben
Széttépett versek
Akkor és most
Búcsúztató
Életemről
Testvérem itt van
A Te szíved
Csak egy...
A koszorú
Ne ismerjen...
Prológ az "Elváló utakon" című színműhöz
Nyár végén
Száműzött Romeo levele Júliához
Vasárnapi viziten
Évszakok
Néha
Élet-törtetés
Akkor
Valakinek, aki indul
Te
Jertek velem!
Nagy bánat
A titok
A boldogságról
Börtönben
Szomorú, kis búcsúzkodó vers
Nem egészen most volt
Sápadt levél
Vasútnál
Búcsúzás után
Lehántott fa
Séta közben
Lámpa
Különös műtét
Balga dal, amit dalol a ravatal
Borús délután
Három dalt írok
Amikor tenni kell
Mi ketten
Legszebb álmodásomnak
Felleg a Földhöz
Magamról
A végzés
A Hajnal
Főnevek
Egy névnapra
Éjjel az emeletre
Bal-láb jobb-láb
A süllyedő hajó
Szól a trombita
Bűnbánat
A pezsgős palack alliterál
Szól a muzsika
Felséges Úr!
Búcsúzás
Az első őszi vers
Temetők vándora
Ilyenek vagyunk
A ködök hercege
Esti imádság
Kártyázás közben
Esőben
Milyenek a csillagok?
Látomás
Hajrá
Üzenek Néked
Mászó csigához
Képeskönyv
Megint a vasút
Egy sírnál
Emléksorok
Színpadi fényben
Tegnapi emlék
Éjszakai könny
Őszi jókedv
Álmok
Az esti korzón
Csendben
Még nem
Fekete köpenyben
Nagyon sok kérdés
Kis Ballada
Még nem
Fekete tábla
Ne olvassátok...
Hallgatás
Fizikai kísérlet
Megtagadom
A varázskígyó
Nem sajnálnak
Október végén
Csak írok...
Jaj, mesék könyve!
Szeretném látni
Hazajáró lélek
Egy virághoz
Az első hó
Valami fáj
Versek születése
Be szép is lenne!
Unalom
Mi vagyunk a világ közepe
Ünnepek múltán
Szilveszter
Gyertya ajándék
Jégpályán
Éjféli út
Souvenir
Átokűző vers
Akkor este
Alkonyati üzenet
Vesztett nóta
Mi van belül
Elmondom:
Gyónás Istennek
Téli esték muzsikája
Egy arckép hátlapjára
Szánkózás
Mosoly
Téli sóhaj
Sirató ének
Ősszel, télen, tavasszal...
Erőm: a dal
Tavaszi szonett
Márciusi hó
Márciusi emlék-írás
Melyikünk tud jobban?
Zongora-hangolás
Levél a Múlthoz
Kérdés is, kérés is
Vigat muzsikáljunk
Babel
Várakozás
Tavaszi kék lepke
Nappali hold
Levél nem is messzire
Séta
Hit
Tünnek a percek
Muzsika volt
Emléksorok
Fent süt a nap
Az Ő nótája
Selyemzsebkendő
Mire?
Vadgesztenyefák
Mindig Húsvét van
Csodák
Foszlány
Szirom eső
Instructio publica
Régi könyv
Süllyedő világ
Amundsen
Évforduló
Álmunk
Erdő
Nappali lámpák
A mi lobogónk
Ünneplés
Hát legyen!
Meddig élek?
Régi parancs új versekben
Cukrászdai vers
Hűvös van
Lázálom
Útrakészen
Érettségi bot
Most már
Tizenkettő
Gyermek ésszel
Lassú muzsika
Nóta, könny, eső
Búcsú - vallomás
Messze vagyok
Csengő dal a vershez
Altató
Lefekvés előtt
Fák alatt
A Fantázia szólt:
Esküvőre
Nép temetés
Nagybányai hegyek
Erdélyi bércek
Ujjongás
Mikor felhők járnak
Délután a hegyen
A Virághegyen
Dal a fenyőfáról
Írógépen
Kis vigasztaló
Fernezelyi kis kocsmában
Az üveghintóban
A ligeti mulatóban
Magyar ősz
Áldás
Kövek a patakban
Est a tóparton
Akkor leszek művész
A fákról
Mese a bolondos lovagról
Tizenkét éves...
Mikor messzire mégy
Magyar lányok
Szétszórt virágok
Kiránduláson
Csendélet
Üres a papír
Őszi szózat tihozzátok
Elutazás
A Nikodémusok gyűlése
Tedd el...
Választás
Gyászok rabja
Elment a vonat
Őszi délután
Néha
Daphnis és Chloé
Alszik a fagylaltos
Meghívó
Halk impressziók az őszről
Mindig messzebbről...
Hegyi uccán
Zöld zsalugáter
Arénán
Ma este
Hiány
Lámpa mellett
Éji fantom
Háború
Este az ablakban
Erdély
Erdély
A gejzír
Rövid mese
A föld szíve
Az őrházakat köszöntöm
Kávéházban
Testvéri szavak
Költészetem
Őszreggeli vonatozás
Aranygyűrű a levelek között
Rögök
Sevilla csillaga
Halottak estéje
Rémem: a Köd
Keresztelő
Hullanak a falevelek
Igazi őszi ének
Mennyi élet!
Esti hangulat
Levél Egon herceg titkárjától
Erdélyi diákok
Nincs szerelem
Öt óra tájban
Kóbor énekes

LÁNG GUSZTÁV GYŰJTEMÉNYBEN
GÉPIRATLAPOKON


Metafizika
Hozsanna, Szerelmesem!
Mirtha
Micsoda köd!
Érts meg minket
Találkozás
Altató mese
Ugy-e, hogy szép lesz?...
A tél virágai
Sohse lesz
Tavasz estben egyedül
Önbiztatás
Telepátia
Ifjúság
Hét óra este
Szembe jöttünk
Kettőnkről írom
Rákóczi fája
Lovag vagyok
Vízió
Eltakartan
Látogatás
Csak egy délután
Valaki vár
Visszajöttek
Te gondolod szebben
Néha...
Keserű percek
Szembenézés
Negyvennapos eső
A szőke Szamosnál
Pax
Introibo
Evangelium
Ősz hercege
Hová lett a dal?
Sötét lesz
Lámpagyújtás
Rakéta
Halálberek felé
A tenger
A hóba halnál
Mégiscsak őszirózsa
A tornácon
Az egészséges élet
Utána néztem
Emlékszel még
Algebra-példa
Egy reggelre csönd lesz
Elfogott apród levele
Vasárnap
Keresztelő
A fekete madár
Májuséji zivatar
Mi marad?
Keserű szájjal mondom:
Erdély legkisebb csodája
Reggel
Holnap
Vasárnap este
Tükörszilánk
[Mit ér az eső, ...]
[Beszélek. / Alszanak...]
[Minden elmúlik tőlem...]
[Vörös kéz intett le a hegyről...]
Honnan jöttem
[A víz felett a sárga égbolt...]
Éj
[Káprázatos aranytetők fölött...]
Néma vendég
[A felhők alacsonyan szállnak...]
A régi ház
[Kicsi borzas, szürke ló ficánkol...]
[Ó, béke, fáradtan hullok eléd...]
Éjszakák éjszakája
Március
December
December
A cipőmadzag
Csendország taván
Fehér virágok
Postagalambok
Rásüt a holdvilág
Tél havasi magányban
[Az óra nagyon halkan...]
[Keleten pirkad...]
[Megláttalak és rád ismertem...]
[Patakban dől fejedre...]
[Törpe tüskebokrok...]
[Boldog-istenien...]
Halleluja
Önmagáért való szeretet
Tavaszi vers
Új nap született
[A fák keresztbe nyugvó...]
[Barátom, nem kellenek...]
[Csak úgy iderángattak minket...]
[Három nap óta...]
Hulló karácsonyfa
[Ilyenkor, mikor beáll...]
[Jól befűtik a szobát...]
[Összesimul sok szelíd állat...]
[Szakadatlanul zsong a napfény...]
A Senki Szigete
Monológ
[Csak menni, menni...]
Novemberi vergődések
Szegények karácsonyára
Szegény élet krónikája
A vén kapus
Szonett Cseresznyevirághoz
Kertünk is lesz
Jézust keresem
Áldott a szemed
Add vissza Uram...!
Dal és vers
Mert ősz van...
Kijózanodás
Dal

EGYÉB FORRÁSOKBAN TALÁLHATÓ VERSEK

[Vak, akinek megnyílt a szeme...]
[Elfáradtam a titkos szavak közt...]
Születésnapi köszöntő
Fehér árnyék
Gyötrő angyalok
Holdfényben
Halálig
Ő az egyetlen érdemes
Nem az a fontos
Szavakat gyűjtök
[Elhagytuk már...]
[Ünnepségre hívtatok...]
[A szolgák bérét kifizetjük...]
Midas király

V.
TÖREDÉKEK

LÁNG GUSZTÁV GYŰJTEMÉNYBEN
GÉPIRATLAPOKON


Június
[Ó, nemzetek...]
December
[A csillagfény egész éjjel...]

EGYÉB HELYEKRŐL ELŐKERÜLT TÖREDÉKEK

[Aztán csak béke...]
Édesanyám
[S én ki nyáron...]


JEGYZETEK ÉS FORRÁSHELYEK

A szerkesztő utószava

Rövidítések