Bölcsek Tanácsa Alapítvány

Szárny és teher

 

Minden társadalomra, közösségre igaz, hogy jövője elsősorban az oktatási rendszerétől függ. Egy széles támogatottságot élvező, szakszerű és attraktív oktatási program a jövőbe vetett reményeknek Magyarországon is SZÁRNYakat adhat. Hazánkban a korrupció mértéke sem a társadalom, sem pedig a minket körülvevő nemzetközi közösség által nem tolerálható mértéket ért el. A korrupció ezernyi formája az ország működésére és fejlődési lehetőségeire súlyos TEHERként nehezedik. Ajánlásaink a jelenlegi helyzet elemzése alapján, a múlhatatlanul szükséges változások érdekében e két témában fogalmaznak meg átfogó koncepciót.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
(PDF formátumban)


Szárny és Teher (magyar változat)

Wings and Weights (angol változat)

A magyar oktatás helyzetének áttekintésére szolgáló, mellékelt Háttéranyag a Bölcsek Tanácsa oktatási szakértői bizottságának tagjai (Barlai Róbertné, Csermely Péter, Csovcsics Erika, Farkas Anikó, Józsa Tamás, Nagy Attila, Ónodi Szabolcs, Réti Mónika, Szebedy Tas, Szilágyi Imréné és Villányi Györgyné), valamint a bizottság által felkért szakértők által elkészített elemzéseket tartalmazza.

Az oktatásról szóló rész háttéranyaga:

A magyar oktatás helyzetének elemzése

Az elemzések a megfelelő forrásmunkákkal is jelölt tudományos háttérre támaszkodnak. A háttéranyag egyes fejezetei az adott szerző (szerzők) saját véleményét és nem a javaslatot kidolgozók konszenzusát tükrözik, ezért csak a tényszerű háttér-információk szintjén, de nem az abból levont állásfoglalások, vagy javaslatok szintjén javasoljuk ezek áttekintését. (A javaslatok szintjén az egymást meggyőző munka során sokszor még az eredeti szerző nézetei is módosultak, azaz ma már saját maga sem biztos, hogy a háttéranyagban leírt néhány hónappal ezelőtti vélekedését száz százalékig osztja.) Az oktatás helyzetének áttekintésében és a javaslatok megfogalmazása során a Háttéranyagban összefoglalt elemzéseken túlmenően sok száz könyvet, elemzést, és tanulmányt vizsgáltunk meg. Ezek közül különösen figyelmesen tekintettük át a korábban nyilvánosságra hozott oktatáspolitikai programokat és stratégiákat, a VII. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásait, valamint az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal által kidolgozott Zöld könyvet. A Háttéranyag tanulmányainak összeállításában igen nagy szerepet vállalt Réti Mónika, a bizottság titkára, akinek álhatatos munkáját ezúton is hálásan köszönöm. Az egyes nagyobb fejezetek szerkezetének kialakításában sok segítséget adott Barlai Róbertné, Szilágyi Imréné és Villányi Györgyné, akik szerkesztő munkáját ugyancsak köszönet illeti. A bizottság munkájának zavartalan körülményeit Ónodi Szabolcs és Szebedy Tas biztosították, amelyet ez úton is mind nekik, mind pedig segítő munkatársaiknak köszönök.

Csermely Péter

A korrupció ellen című fejezet készítése során igyekeztünk a munkánkat a napi aktuálpolitikai eseményektől, a pártpolitikáktól függetleníteni. Először meghúztuk a téma tárgyalásának határait, aztán leltárt készítettünk, majd elemzések eredményeként születtek meg a javaslatok, végül ezek összessége alapján készült el a koncepció. A munkát különböző tanulmányok, elemzések, írások, felmérések segítették, amelyek a szövegben hivatkozásként szerepelnek és zömük az interneten fellelhető. A nehezebben elérhető tanulmányokat letölthetővé tettük. Egy szakértői bizottság segítette a munkát, tagjainak a neve - egy kivételével - közreműködőként szerepel a kötetben. Az elkészült anyagot közel tucatnyi szakértő, felelős vezető véleményezte.

Ezúton is köszönjük a közreműködők munkáját és a támogatók segítségét.

Fodor István

A korrupció ellen című fejezethez
kapcsolódó tanulmányok:

Fülöp Márta: A korrupció és versengés

Korrupció média elemzés

Szabó György: Gondolatok a korrupcióllenes küzdelemhez

Bereczkei Tamás - Tóth Péter: A korrupció kialakulása és fennmaradása: evolúciós-etológiai szempontok

Szántó Zoltán - Tóth István János: Korrupcióellenes kormányzati lépések és közpolitikai reformok néhány tapasztalata