Tétel adatlapja

CÍMLAP

Mentális egészségfejlesztési stratégia: pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció

TARTALOM1. Bevezetés
1.1. A mentális egészségfejlesztési stratégia szemléleti kerete és jelentősége
1.1.1. A mentális egészség fogalma
1.1.2. A mentális egészség fejlesztésének költséghatékonysága
1.2. A javasolt mentális egészségfejlesztési stratégia összetevői

2. A pozitív mentális egészség fejlesztése
2.1. A pozitív mentális egészség
2.2. A társas és érzelmi intelligencia fejlesztése gyermek- és serdülőkorban
2.2.1. A társas és érzelmi intelligencia jelentősége
2.2.2. A társas és érzelmi intelligencia fejlesztésének módszerei
2.2.3. A társas és érzelmi intelligencia fejlesztésének stratégiái
2.3. A stressz kezelésének fejlesztése
2.3.1. A stressz kezelését elősegítő programok fejlesztésének és oktatásának indokoltsága
2.3.2. Iskolai programok a stressz kezelésének elősegítésére
2.3.2.1. A stressz kezelésének fontossága gyermek- és serdülőkorban
2.3.2.2. Hatékony iskolai programok a stressz kezelésére
2.3.2.3. A stressz kezelését elősegítő iskolai programok bevezetésével kapcsolatos javasolt egészségfejlesztési stratégiák
2.3.3. A munkahelyi stressz megelőzésének megközelítései
2.3.3.1. A munkahelyi stressz problémája
2.3.3.2. A munkahelyi stressz kezelésével kapcsolatos javasolt egészségfejlesztési stratégiák
2.4. A fizikai aktivitás növelése a mentális egészség fejlesztése céljából
2.4.1. A fizikai aktivitás és a mentális egészség fejlesztése
2.4.2. A fizikai aktivitás növelésével kapcsolatban javasolt egészségfejlesztési stratégiák
2.5. A mentális egészségfejlesztés és a mentális problémák prevenciója az iskoláskor előtt
2.5.1. Epidemiológiai adatok - a korai prevenció fontosságát alátámasztó adatok
2.5.2. A korai prevenció általános alapelvei
2.5.3. Az iskoláskor előtti mentális egészségfejlesztés céljából javasolt egészségfejlesztési stratégiák
2.6. A mentális egészség megőrzése és fejlesztése időskorban
2.6.1. Az időskor kérdéskörének fontossága a mentális egészségfejlesztés terén
2.6.2. Időskorúak mentális egészségét támogató stratégiák
2.7. A pozitív mentális egészség fejlesztése az épített környezet tervezésével és átalakításával

3. A mentális problémák és betegségek megelőzése
3.1. Az alkoholfogyasztás primer prevenciója
3.1.1. Az alkoholfogyasztás primer prevenciójának jelentősége a mentális egészségfejlesztés keretében
3.1.2. Az alkoholfogyasztással kapcsolatos mortalitási és morbiditási statisztikák
3.1.3. Az alkoholfogyasztás prevenciója stratégiáinak irányelvei
3.1.4. Az alkoholfogyasztás prevenciójának stratégiái
3.2. A depresszió és a szorongás primer prevenciójának lehetőségei gyermek- és serdülőkorban
3.2.1. A gyermek- és serdülőkori depresszió primer prevenciójának jelentősége
3.2.2. A gyermek- és serdülőkori depresszív tünetek és szorongás morbiditási statisztikája
3.2.3. A gyermek- és a serdülőkori depresszió elsődleges megelőzése
3.2.4. A gyermek- és serdülőkori depresszió és szorongás prevenciójának stratégiái
3.3. A depresszió és szorongás primer prevenciója felnőttkorban
3.3.1. A felnőttkori depresszió és szorongás morbiditási statisztikája
3.3.2. A felnőttkori depresszió és szorongás prevenciójának jellegzetességei Magyarországon
3.3.3. A depresszió primer prevenciójának lehetőségei és javasolt stratégiái
3.4. Az öngyilkosság és önsértés prevenciója
3.4.1. Az öngyilkosság és önsértés problémája
3.4.2. Az öngyilkosság és az önsértés mortalitási statisztikája
3.4.3. Az öngyilkosság primer és szekunder prevenciójának nemzetközi és nemzeti stratégiái
3.4.4. Az öngyilkosság megelőzésének javasolt stratégiái
3.5. Az iskolai bántalmazás és agresszió primer prevenciója
3.5.1. A bántalmazás fogalma, az iskolai bántalmazás
3.5.2. Az iskolai bántalmazás problémája a mentális egészség prevenciójában
3.5.3. Az iskolai bántalmazás gyakorisága és a bántalmazásban szerepet játszó tényezők
3.5.4. Intervenció és prevenció
3.5.5. Az iskolai bántalmazás és agresszió elsődleges megelőzésének javasolt stratégiái
3.6. A deviáns viselkedés és a bűnelkövetés prevenciója
3.6.1. A deviáns viselkedés és a mentális egészségfejlesztés
3.6.2. A gyilkosság okozta halálozás adatai hazánkban
3.6.3. A fiatalkori antiszociális viselkedés és bűnelkövetés előfordulási statisztikája és prevenciójának jelentősége
3.6.4. Az antiszociális viselkedés nemzetközi és nemzeti stratégiái
3.6.5. Az antiszociális viselkedés megelőzésének javasolt stratégiái

4. A mentális egészségfejlesztési stratégiák megvalósításának feltételei
4.1. Az interszektoriális megközelítés szükségessége
4.2. A hatékony programok jellemzői
4.3. A jelenlegi mentális egészségfejlesztéssel kapcsolatos képzések áttekintése, elemzése a javasolt programok megvalósíthatósága érdekében
4.4. Képzési szükségletek a mentális egészségfejlesztési stratégiák megvalósítása céljából
4.2. A mentális egészségfejlesztéssel kapcsolatos ('Prevention science') országos és regionális tudásközpontok kialakítása és hálózattá szervezése
4.3. A mentális egészségfejlesztés megvalósításához szükséges információs technológia

5. A munkaanyagban meghivatkozott szakirodalmak jegyzéke