CÍMLAP

Zimányi Vera

Lepanto, 1571

TARTALOM, FÜLSZÖVEGTartalom

Előzmények
II. Fülöp és Spanyolországa
A félelmetes török ellenség
Velence hatalma veszélyben
V. Pius pápa Szent Ligája
A hajóhad felszerelése
Don Juan de Austria
A flotta összeáll
Ciprus sorsa
Tervek és parancsnokok
A törökök készülődései
A balkáni népek megmozdulásai
Török támadás
A Szent Liga flottája Kelet felé indul
Az utolsó előkészületek
A törökök tanácskozása és a Doria-epizód
A csata előtti szertartás
Az első összecsapás
A balszárny harca
A derékhad küzdelme
A jobbszárny sorsa
A csata végkimenetele
A csata után
A győztesek ünneplése
Magyar szerző dicsőítő munkája a lepantói csatáról
Nézeteltérések a győztesek között
A török haderő újjászervezése
Az 1572. évi hadműveletek. Velence békét köt
A lepantói csata jelentősége


Fülszöveg

Lepanto a mai Görögország egyik kis kikötővárosa a Peloponnészosz félsziget ívében. Itt zajlott le több mint négy évszázada 1571 októberében a világtörténelem egyik legnagyobb tengeri csatája a Szent Ligában tömörült pápai, spanyol, velencei csapatok és a török flotta között. Egy-egy ilyen összecsapás mögött mindig politikai, gazdasági érdekek, hatalmi törekvések viszik a főszerepet. A történelem színpadán a lepantói ütközet zajlott, de ennél sokkal érdekesebb és izgalmasabb a kulisszák mögötti játék: a spanyol birodalom hatalmi féltése, Velence terjeszkedése, a pápai segítség Velence érdekeinek védelmére és velük szemben a mindent meghódítani akaró török birodalom.

Fondorlatok, ármánykodások, furfang, ravaszság, tudatos munka, hősiesség - ez teszi izgalmassá Zimányi Vera írását, amely sok ismeretet nyújt hajókról, fegyverzetről, történelmi eseményekről, ugyanakkor izgalmas regényként szórakoztatja az olvasót. Különösen gazdag képanyag díszíti az érdekes eseményeket bemutató kötetet.