Tétel adatlapja

CÍMLAP

Latinák Gyula

A vajdahunyadi magy. kir. vasgyár és tartozékai

TARTALOMBányászat és régi hámorok
Vaskövek
Gyalár
Gyalárvidéki bányák
Bányaszállítás
Munkásjóléti intézmények
Tüzelő-anyag
Kötélpálya
Vizierő
Hámorok
Régi olvasztók

Govasdia
A nagyolvasztó első üzemszaka
A vasgyár renoválása
Az 1848-1849. évek eseményei
Az ötvenes évek
Az 1872. évi Monographia
A nagyolvasztó korszerű átalakítása
A mostani állapot
Régi eladási árak
Jövedelmezőség
Elektromos erőátvitel
Munkásügyek
Iskola, templom

Vasolvasztómű Vajdahunyadon
Az első két nagyolvasztó
A harmadik nagyolvasztó
Martin-kohó
Villanyos világítás
Kisebb átalakítások és berendezések
A negyedik nagyolvasztó
A II. számú nagyolvasztó kibélelése
Erdélyi bánya vasút (E. B. V.)
Az ötödik nagyolvasztó
Gázfúvógép
Az ötödik nagyolvasztó megindítása
A III. számú nagyolvasztó megújítása
A IV. számú nagyolvasztó kifúvása
Nyersvasgyártás
Munkásjóléti intézmények