CÍMLAP

Nemeskürty István

Requiem egy hadseregért

TARTALOM, ISMERTETŐTartalom

Kései sirató
Morituri
A csendes Don
Dies irae
  Első tétel: Uriv
  Második tétel: Scsucsje
A tábornok
A rugalmas ütközés elve
Requiem aeternam dona eis, Domine
Most tél van és csend és hó és halál
Ne sírjon, akit ütnek...
Végjáték
A katonai ellenállás kezdetei

Jegyzetek
  Kései sirató
  Morituri
  A csendes Don
  Dies irae
  A tábornok
  A rugalmas ütközés elve
  Requiem aeternam dona eis, Domine
  Most tél van és csend és hó és halál
  Ne sírjon, akit ütnek...
  Végjáték
  A katonai ellenállás kezdetei


Ismertető

1943-ban a Donnál értelmetlenül elpusztult 150 ezer ember, a második magyar hadsereg állományának több mint a fele. Tragikus sorsuk okait alig néhány mű rajzolta meg az elmúlt negyven esztendőben. A dokumentumgyűjtemények anyagát Nemeskürty kibővítette: ismeretlen adatok; parancsok, jelentések, szemtanúk, átélők korabeli feljegyzéseinek tömegét bányászta ki a katonai levéltárból. A Don-parti csatát, 1943 januárját idézik a lapok tömören, szinte szárazon.

Az 1942 tavaszán sebtében hadi létszámra felduzzasztott 2. magyar hadsereg zömét a nincstelenek, a parasztok, a kisemberek, a munkaszolgálatosok alkották. Kiképzésükről, felszerelésükről, ellátásukról nem gondoskodtak. A fegyverzet jó része elavult, bonyolult szerkezetű, téli használatra alkalmatlan volt, az utánpótlással nem törődtek. A német hadvezetés a magyarokra az ágyútöltelék szerepét erőszakolta. A szerző sokszor meditálva, de tárgyilagosan írja le a hadsereg szükségszerű demoralizálódását, majd fizikai pusztulását. Hiteles embersorsokat, hősöket, bűnösöket, összetett, ellentmondásos jellemeket vonultat fel.

Legeza Ilona könyvismertetője
http://legeza.oszk.hu/sendpage.php?rec=li1581