1000480.htm

 Cimszó: Ábrányi Kornél - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

 szemelycimszo

 ferfinevcimszo

szuletesievtized: 1825

 

 Szócikk: Ábrányi Kornél - idősebb zeneszerző és zenekritikus, sz. 1822. okt. 15. Szentgyörgyábrányban (Szabolcsm.), megh. 1903. dec. 20. Budapesten. Atyja Ábrányi Eördög Alajos, nagy vagyonához méltóan neveltette. Tíz évig élt házuknál Lavotta János (l. o.), aki neki ajándékozta Stradivárius-hegedűjét. Lavottán kívül Bihari János, a magyar cigánykirály és Boka András is sokszor megfordult náluk. Hajlama a szép iránt már zsenge éveiben megnyilatkozott. Első zenetanára Kirch János volt. Tanulmányait Nagyváradon fejezte be. 1841. jogot hallgatott. 1843. külföldön utazgatott és bejárta Németországot, Franciaországot, Olaszországot, Belgiumot és Hollandiát, végül Párizsban telepedett le egy évre. 1845. hazajött, de egy év múlva ismét külföldre ment és Bécsben tanult, Fischofnál. 1847-ben a pesti Nemzeti Színházban tartotta hangversenyét, nagy sikerrel. A szabadságharc alatt hírlapírással foglalkozott, több politikai misszióban is résztvett és az 1849. független magyar kormány igazságügyminisztériumában titkári állást töltött be. Ekkortájt nősült meg, majd atyja halála után örökségéből nekilátott, hogy kiképezze magát a zeneszerzésben. Három évi szorgalmas és alapos tanulás után jelentkezett, mint zeneköltő, író és zenekritikus és mindjárt az első lépéseknél nagy megbecsüléssel fogadták. 1860. okt. 1-én megindította a Zenészeti Lapokat, amelyet kevés megszakítással 1882-ig szerkesztett. 1868—1872. a Nemzeti Színház operabírálója volt és 1868—69. a színház dramaturg-»enquéte«-jében tevékenykedett. Zenei munkásságának 50 éves jubileumát a Petőfi-Társaság rendezte 1897.máj.23. A hazai zenekultúra kifejlesztésében elmúlhatatlan érdemei vannak. Neki köszönhető, hogy a zenekari hangversenyek meghonosodtak. Az országos zenészsegélyező egyesületnek, majd a Zenetanárok országos egyesületének és az Állami felső zeneiskolának, a későbbi Akadémiának alapítója volt. Az ő közbenjárására jött haza Liszt Ferenc a Zenei Főiskola élére. A magyar zenei irodalom úttörője, 1875—87. zeneakadémiai tanár volt és mint elsőrangú zenekritikus, a zenei közvéleményt ő irányította évtizedeken át.

 

 

Ez a címszó a Magyar Színművészeti Lexikonban (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulhatnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet!

 https://mek.oszk.hu/08700/08756/html//I/szin_I.0028.pdf

 Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF, Budapest, 2013) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont „19-20. századi magyar elitek" c. kutatás (kutatásvezető Nagy Péter Tibor) keretében folyó "Az 1929-1931-ben Schöpflin Aladár szerkesztésében megjelent Magyar Színművészeti Lexikon internetes változata" c projekt keretében. Projektvezető, szerkesztő: B. Kádár Zsuzsanna

 A szöveg kódokkal ellátott változata: Az adatbázis kódja: 1357986421928

 HETJEGYUSORSZAM 1000480 Ábrányi Kornél idősebb zeneszerző és zenekritikus, sz. yszuletesevey 1822§22§. okt. 15. ytelepulesy Szentgyörgyábrány§2§ban (Szabolcsm.), megh. yhalalevy 1903§24§. dec. 20. ytelepulesy Budapest§2§en. Atyja yszemelynevy Ábrányi Eördög Alajos§6§, nagy vagyonához méltóan neveltette. Tíz évig élt házuknál yszemelynevy Lavotta János§6§ (l. o.), aki neki ajándékozta Stradivárius-hegedűjét. Lavottán kívül yszemelynevy Bihari János§6§, a magyar cigánykirály és yszemelynevy Boka András§6§ is sokszor megfordult náluk. Hajlama a szép iránt már zsenge éveiben megnyilatkozott. Első zenetanára yszemelynevy Kirch János§6§ volt. Tanulmányait ytelepulesy Nagyvárad§2§on fejezte be. yevszamy 1841§20§. jogot hallgatott. yevszamy 1843§20§. külföldön utazgatott és bejárta ytelepulesy Németország§2§ot, ytelepulesy Franciaország§2§ot, ytelepulesy Olaszország§2§ot, ytelepulesy Belgium§2§ot és ytelepulesy Hollandiá§2§t, végül ytelepulesy Párizs§2§ban telepedett le egy évre. yevszamy 1845§20§. hazajött, de egy év múlva ismét külföldre ment és ytelepulesy Bécs§2§ben tanult, yszemelynevy Fischof§6§nál. yevszamy 1847§20§-ben a pesti yintezmenyy Nemzeti Színház§8§ban tartotta hangversenyét, nagy sikerrel. A szabadságharc alatt hírlapírással foglalkozott, több politikai misszióban is résztvett és az yevszamy 1849§20§. független magyar kormány igazságügyminisztériumában titkári állást töltött be. Ekkortájt nősült meg, majd atyja halála után örökségéből nekilátott, hogy kiképezze magát a zeneszerzésben. Három évi szorgalmas és alapos tanulás után jelentkezett, mint zeneköltő, író és zenekritikus és mindjárt az első lépéseknél nagy megbecsüléssel fogadták. yevszamy 1860§20§. okt. 1-én megindította a yintezmenyy Zenészeti Lapok§8§at, amelyet kevés megszakítással yevszamy 1882§20§-ig szerkesztett. yevszamy 1868§20§—yevszamy 1872§20§. a yintezmenyy Nemzeti Színház§8§ operabírálója volt és yevszamy 1868§20§—69. a színház dramaturg-»enquéte«-jében tevékenykedett. Zenei munkásságának 50 éves jubileumát a yintezmenyy Petőfi-Társaság§8§ rendezte yevszamy 1897§20§.máj.23. A hazai zenekultúra kifejlesztésében elmúlhatatlan érdemei vannak. Neki köszönhető, hogy a zenekari hangversenyek meghonosodtak. Az yintezmenyy országos zenészsegélyező egyesület§8§nek, majd a yintezmenyy Zenetanárok országos egyesületé§8§nek és az yintezmenyy Állami felső zeneiskolá§8§nak, a későbbi yintezmenyy Akadémiá§8§nak alapítója volt. Az ő közbenjárására jött haza yszemelynevy Liszt Ferenc§6§ a yintezmenyy Zenei Főiskola§8§ élére. A magyar zenei irodalom úttörője, yevszamy 1875§20§—87. zeneakadémiai tanár volt és mint elsőrangú zenekritikus, a zenei közvéleményt ő irányította évtizedeken át.

CSAKKOD 1000480 yszemelynevy Ábrányi Kornél§6§ yszuletesevtizedy 182§32§ ytelepulesy Szentgyörgyábrány§2§ yhalalevtizedy 190§34§ ytelepulesy Budapest§2§ yszemelynevy Ábrányi Eördög Alajos§6§ yszemelynevy Lavotta János§6§ yszemelynevy Bihari János§6§ yszemelynevy Boka András§6§ yszemelynevy Kirch János§6§ ytelepulesy Nagyvárad§2§ yevtizedy 184§30§ yevtizedy 184§30§ ytelepulesy Németország§2§ ytelepulesy Franciaország§2§ ytelepulesy Olaszország§2§ ytelepulesy Belgium§2§ ytelepulesy Hollandia§2§ ytelepulesy Párizs§2§ yevtizedy 184§30§ ytelepulesy Bécs§2§ yszemelynevy Fischof§6§ yevtizedy 184§30§ yintezmenyy Nemzeti Színház§8§ yevtizedy 184§30§ yevtizedy 186§30§ yintezmenyy Zenészeti Lapok§8§ yevtizedy 188§30§ yevtizedy 186§30§ yevtizedy 187§30§ yintezmenyy Nemzeti Színház§8§ yevtizedy 186§30§ yintezmenyy Petőfi-Társaság§8§ yevtizedy 189§30§ yintezmenyy országos zenészsegélyező egyesület§8§ yintezmenyy Zenetanárok országos egyesülete§8§ yintezmenyy Állami felső zeneiskola§8§ yintezmenyy Akadémia§8§ yszemelynevy Liszt Ferenc§6§ yintezmenyy Zenei Főiskola§8§ yevtizedy 187§30§ https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/1000480.htm

Ha hibát talál, keressen meg minket: elit.project.2010s@gmail.com