1023350.htm

 Cimszó: Csortos Gyula - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

 szemelycimszo

 ferfinevcimszo

szuletesievtized: 1885

 

 Szócikk: Csortos Gyula - Jellemszínész, a Nemzeti Színház tagja. Pályájának adatai ezek: 1883. márc. 3-án született, Munkácson. Küzdelmes gyermekkor és hányatott középiskolai évek után a szigorú szülői ellenzés, sőt kiragadás ellenére is elvégezte a színészakadémiát, ahol 1903. okt. 12-én a »Gyurkovics-lányok« vizsgaelőadásán a Pesti Hirlap bírálata »elegáns, biztos fellépésű, értelmes« színésznek ítélte. Először Makó Lajos szegedi társulatához szegődött, majd a szegedi és később a buda-temesvári társulat tagja lett. Alig három évi vidéki működés után már feltűnt az akkori Népszínház-Vígopera vezetőségének, amelynek meghívására a »Bolond Istók«ban mutatkozott be olyan jelentős sikerrel, hogy két hónap múlva már a Magyar Színház kötötte le három évre. A »Gretchen«-ben lépett fel itt először. Egyre jelentősebb sikerei folytán a Vígszínház hívta meg és csakhamar valamennyi fővárosi magánszínház versengett érte. Volt tagja a Vígszínháznak, a Magyar Színháznak, a Renaissance-Színháznak, a Belvárosi Színháznak, vendégszerepelt az egyfelvonásos műfaj majd minden színházában, míg végül 1927. júl. 17-én a Nemzeti Színház tagjainak sorába lépett, ahol az év dec. 2-án kezdte meg működését a »Don Caesar de Bazan«-ban. Művészi pályafutásának legjelentősebb eseménye volt, mikor 1928. okt. 18-án először játszotta a Nemzeti Színház színpadán a »Velencei kalmár« címszerepét. Emlékezetesebb alakításai: a »Forradalmi nász« főszerepe, »A Sasfiók« Flambeau-ja, »A császár katonái« Joász-a, »A mandarin« Mr. Wu-ja, »A rablólovag« címszerepe, a »Vanja bácsi«, a »Liliom«, »A testőr«, »A farkas« címszerepei, »A hattyú« nevelője, az »Oroszország« cárja, »A vadkacsa« Hjalmar-ja, a »Szentivánéji álom« Vackor- ja, de alig lehet felsorolni azon számtalan alakítás sorát, amelyeket huszonhat éves pályáján sikerei közé jegyezhetett, mert mindig egyike volt a legfoglalkoztatottabb művészeknek. Első házasságát, amelyből egy leánya született, közös megegyezéssel felbontotta, 1923-ban feleségül vette Vígh Margit színművésznőt. (L. o.) Csortos Gyula művészete a mai magyar színművészet egyik legfényesebb értéke, de teljes értékelése mégis lehetetlen, mert hivatottságának alapelemei valami olyan szerepkört írtak volna elő számára, amely a legburleszkebb variété-humort és a nagyvonalú drámák lendületét egyesítené egy még ki nem forrott műfajú színpadon. Kevés színészünk egyéniségében található meg a komédia ősi értelemben vett ösztöne olyan frissen és egyszersmind olyan mélyen, mint a Csortos Gyuláéban. Éppen ezért tehetségeinek kísérletei elé a műfajok sohasem szabtak határt. A kimondott szerelmes-szerepek egész skáláját éppen úgy végigjátszotta, mint a komikai színezetű szerepeket, a siheder-figuráktól kezdve a legmagasabb színvonalú tragikomikus alakokig és énekhangja fogyatékos volta ellenére is rendkívüli sikereket tudott aratni, az operettszínpadon ugyanaz a művész, akinek nagy Shylock-alakítását a kritika nagy elismeréssel fogadta. De tehetségének éppen ez a sokrétűsége, valamint a pályáján mindvégig tapasztalható nyugtalan művészi keresés egyaránt mutatják, hogy képességeiben több lakik, mint amennyit a közönség elé tárhatott. Ugyanakkor, mikor sajátos, senkivel sem rokon humora és tréfás ötleteinek mindig meglepő gazdagsága a legalantasabb bohózati szerepekben is éreztetik a tragikomikum vonala felé való nobilis művészi törekvést, komoly drámai alakításaiban minduntalan kicsillan a torzítani kívánó groteszk derű vágya. Innen van, hogy pályája kezdetén gyakran tévedt szertelenségekbe, mikor alkotó vágya öntudatlanul szétfeszítette a szerepe gyakran silány kereteit és innen van, hogy művészete érettebb korszakaiban is érezni lehetett alakításaiban kivált két erős alapvető sajátságának küzdelmét: azt, amelyet a groteszk emberi külsőségek karrikirozó ábrázolásának erős képessége (eleinte festő akart lenni) és a mély emberi fájdalmak elemi és vad tragédiájának ösztönös ábrázolása vívott benne egymással. Ezek az elemek magyarázzák meg vonzódását eddig legnagyobb szerepéhez, a Shylockhoz. Színészi egyéniségének alaphangja a Bajazzo- motívum és noha eddigi pályája őt a nemzet kulturális értékei közé sorozza, akinek karrierje a legdiadalmasabbak közül való, a műfajok kevéssé elkülönült volta folytán nem érvényesítheti a benne rejlő képességeket teljes mivoltukban, mert ritka tehetségének teljes kibontakozását egy ma még ki nem alakult színműirodalmi formában tudná megtalálni: egy olyan burleszkszínpadon, amelynek irodalma a költői tragikum magaslatáig tud emelkedni. És egy ilyen műfajban egyaránt felülmúlhatná bohózati szerepeinek komikus és drámai szerepeinek tragikus színű sikerét. Ilyen alkalom hijján is a legelsők közül való és ha szerepét és fontosságát a magyar színészetben meg akarjuk ítélni, a magyar színészet hagyományainak nagy alakjaival kell összevetnünk. (Harsányi Zsolt).

 

 

Ez a címszó a Magyar Színművészeti Lexikonban (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulhatnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet!

 https://mek.oszk.hu/08700/08756/html//I/szin_I.0358.pdf

 Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., sorozatszerkesztő Nagy Péter Tibor, WJLF, Budapest, 2013) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont „19-20. századi magyar elitek" c. kutatás (kutatásvezető Nagy Péter Tibor) keretében folyó "Az 1929-1931-ben Schöpflin Aladár szerkesztésében megjelent Magyar Színművészeti Lexikon internetes változata" c projekt keretében. Projektvezető, szerkesztő: B. Kádár Zsuzsanna

 A szöveg kódokkal ellátott változata: Az adatbázis kódja: 1357986421928

 HETJEGYUSORSZAM 1023350 Csortos Gyula Jellemszínész, a yintezmenyy Nemzeti Színház§8§ tagja. Pályájának adatai ezek: yevszamy 1883§20§. márc. 3-án született, ytelepulesy Munkács§2§on. Küzdelmes gyermekkor és hányatott középiskolai évek után a szigorú szülői ellenzés, sőt kiragadás ellenére is elvégezte a színészakadémiát, ahol yevszamy 1903§20§. okt. 12-én a »ycimy Gyurkovics-lányok§10§« vizsgaelőadásán a yintezmenyy Pesti Hirlap§8§ bírálata »elegáns, biztos fellépésű, értelmes« színésznek ítélte. Először yszemelynevy Makó Lajos§6§ ytelepulesy szeged§2§i társulatához szegődött, majd a ytelepulesy szeged§2§i és később a ytelepulesy buda-temesvári§2§ társulat tagja lett. Alig három évi vidéki működés után már feltűnt az akkori yintezmenyy Népszínház-Vígopera§8§ vezetőségének, amelynek meghívására a »ycimy Bolond Istók§10§«ban mutatkozott be olyan jelentős sikerrel, hogy két hónap múlva már a yintezmenyy Magyar Színház§8§ kötötte le három évre. A »ycimy Gretchen§10§«-ben lépett fel itt először. Egyre jelentősebb sikerei folytán a yintezmenyy Vígszínház§8§ hívta meg és csakhamar valamennyi ytelepulesy főváros§2§i magánszínház versengett érte. Volt tagja a yintezmenyy Vígszínház§8§nak, a yintezmenyy Magyar Színház§8§nak, a yintezmenyy Renaissance-Színház§8§nak, a yintezmenyy Belvárosi Színház§8§nak, vendégszerepelt az egyfelvonásos műfaj majd minden színházában, míg végül yevszamy 1927§20§. júl. 17-én a yintezmenyy Nemzeti Színház§8§ tagjainak sorába lépett, ahol az év dec. 2-án kezdte meg működését a »ycimy Don Caesar de Bazan§10§«-ban. Művészi pályafutásának legjelentősebb eseménye volt, mikor yevszamy 1928§20§. okt. 18-án először játszotta a yintezmenyy Nemzeti Színház§8§ színpadán a »ycimy Velencei kalmár§10§« címszerepét. Emlékezetesebb alakításai: a »ycimy Forradalmi nász§10§« főszerepe, »ycimy A Sasfiók§10§« yszerepy Flambeau§12§-ja, »ycimy A császár katonái§10§« yszerepy Joász§12§-a, »ycimy A mandarin§10§« yszerepy Mr. Wu§12§-ja, »ycimy A rablólovag§10§« címszerepe, a »ycimy Vanja bácsi§10§«, a »ycimy Liliom§10§«, »ycimy A testőr§10§«, »ycimy A farkas§10§« címszerepei, »ycimy A hattyú§10§« nevelője, az »ycimy Oroszország§10§« cárja, »ycimy A vadkacsa§10§« yszerepy Hjalmar§12§-ja, a »ycimy Szentivánéji álom§10§« yszerepy Vackor§12§- ja, de alig lehet felsorolni azon számtalan alakítás sorát, amelyeket huszonhat éves pályáján sikerei közé jegyezhetett, mert mindig egyike volt a legfoglalkoztatottabb művészeknek. Első házasságát, amelyből egy leánya született, közös megegyezéssel felbontotta, yevszamy 1923§20§-ban feleségül vette yszemelynevy Vígh Margit§6§ színművésznőt. (L. o.) yszemelynevy Csortos Gyula§6§ művészete a mai magyar színművészet egyik legfényesebb értéke, de teljes értékelése mégis lehetetlen, mert hivatottságának alapelemei valami olyan szerepkört írtak volna elő számára, amely a legburleszkebb variété-humort és a nagyvonalú drámák lendületét egyesítené egy még ki nem forrott műfajú színpadon. Kevés színészünk egyéniségében található meg a komédia ősi értelemben vett ösztöne olyan frissen és egyszersmind olyan mélyen, mint a yszemelynevy Csortos Gyulá§6§éban. Éppen ezért tehetségeinek kísérletei elé a műfajok sohasem szabtak határt. A kimondott szerelmes-szerepek egész skáláját éppen úgy végigjátszotta, mint a komikai színezetű szerepeket, a siheder-figuráktól kezdve a legmagasabb színvonalú tragikomikus alakokig és énekhangja fogyatékos volta ellenére is rendkívüli sikereket tudott aratni, az operettszínpadon ugyanaz a művész, akinek nagy yszerepy Shylock§12§-alakítását a kritika nagy elismeréssel fogadta. De tehetségének éppen ez a sokrétűsége, valamint a pályáján mindvégig tapasztalható nyugtalan művészi keresés egyaránt mutatják, hogy képességeiben több lakik, mint amennyit a közönség elé tárhatott. Ugyanakkor, mikor sajátos, senkivel sem rokon humora és tréfás ötleteinek mindig meglepő gazdagsága a legalantasabb bohózati szerepekben is éreztetik a tragikomikum vonala felé való nobilis művészi törekvést, komoly drámai alakításaiban minduntalan kicsillan a torzítani kívánó groteszk derű vágya. Innen van, hogy pályája kezdetén gyakran tévedt szertelenségekbe, mikor alkotó vágya öntudatlanul szétfeszítette a szerepe gyakran silány kereteit és innen van, hogy művészete érettebb korszakaiban is érezni lehetett alakításaiban kivált két erős alapvető sajátságának küzdelmét: azt, amelyet a groteszk emberi külsőségek karrikirozó ábrázolásának erős képessége (eleinte festő akart lenni) és a mély emberi fájdalmak elemi és vad tragédiájának ösztönös ábrázolása vívott benne egymással. Ezek az elemek magyarázzák meg vonzódását eddig legnagyobb szerepéhez, a yszerepy Shylock§12§hoz. Színészi egyéniségének alaphangja a ycimy Bajazzo§10§- motívum és noha eddigi pályája őt a nemzet kulturális értékei közé sorozza, akinek karrierje a legdiadalmasabbak közül való, a műfajok kevéssé elkülönült volta folytán nem érvényesítheti a benne rejlő képességeket teljes mivoltukban, mert ritka tehetségének teljes kibontakozását egy ma még ki nem alakult színműirodalmi formában tudná megtalálni: egy olyan burleszkszínpadon, amelynek irodalma a költői tragikum magaslatáig tud emelkedni. És egy ilyen műfajban egyaránt felülmúlhatná bohózati szerepeinek komikus és drámai szerepeinek tragikus színű sikerét. Ilyen alkalom hijján is a legelsők közül való és ha szerepét és fontosságát a magyar színészetben meg akarjuk ítélni, a magyar színészet hagyományainak nagy alakjaival kell összevetnünk. (yszemelynevy Harsányi Zsolt§6§).

CSAKKOD 1023350 yszemelynevy Csortos Gyula§6§ yintezmenyy Nemzeti Színház§8§ yevtizedy 188§30§ ytelepulesy Munkács§2§ yevtizedy 190§30§ ycimy Gyurkovics-lányok§10§ yintezmenyy Pesti Hirlap§8§ yszemelynevy Makó Lajos§6§ ytelepulesy szeged§2§ ytelepulesy szeged§2§ ytelepulesy buda-temesvári§2§ yintezmenyy Népszínház-Vígopera§8§ ycimy Bolond Istók§10§ yintezmenyy Magyar Színház§8§ ycimy Gretchen§10§ yintezmenyy Vígszínház§8§ ytelepulesy főváros§2§ yintezmenyy Vígszínház§8§ yintezmenyy Magyar Színház§8§ yintezmenyy Renaissance-Színház§8§ yintezmenyy Belvárosi Színház§8§ yevtizedy 192§30§ yintezmenyy Nemzeti Színház§8§ ycimy Don Caesar de Bazan§10§ yevtizedy 192§30§ yintezmenyy Nemzeti Színház§8§ ycimy Velencei kalmár§10§ ycimy Forradalmi nász§10§ ycimy A Sasfiók§10§ yszerepy Flambeau§12§ ycimy A császár katonái§10§ yszerepy Joász§12§ ycimy A mandarin§10§ yszerepy Mr. Wu§12§ ycimy A rablólovag§10§ ycimy Vanja bácsi§10§ ycimy Liliom§10§ ycimy A testőr§10§ ycimy A farkas§10§ ycimy A hattyú§10§ ycimy Oroszország§10§ ycimy A vadkacsa§10§ yszerepy Hjalmar§12§ ycimy Szentivánéji álom§10§ yszerepy Vackor§12§ yevtizedy 192§30§ yszemelynevy Vígh Margit§6§ yszemelynevy Csortos Gyula§6§ yszemelynevy Csortos Gyula§6§ yszerepy Shylock§12§ yszerepy Shylock§12§ ycimy Bajazzo§10§ yszemelynevy Harsányi Zsolt§6§ https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/1023350.htm

Ha hibát talál, keressen meg minket: elit.project.2010s@gmail.com