Heten kezdetű címszavak a lexikonban:

Heten Téba ellen: Aischylos tragédiája. Ford. Rákosi Jenő... 25536