Címszó: Haraszthy /Feigler/ Hermin - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1871

SZULETESIEVTIZED 1875

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0256.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0256.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/25/25213.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Haraszthy Feigler Hermin

Szócikk: Haraszthy /Feigler/ Hermin színésznő, abban az ötvenkét esztendőben, amely 1871. (időpont) febr. 22-én Esztergomban (megye) történt születésétől 1921. (időpont) máj. 17-én, Budapesten (Budapest) bekövetkezett haláláig eltelt, dicsőséggel koszorúzott, folyton felfelé ívelő pályafutásában a harmonikus művészi életnek csak szépségét, derűjét tüntette fel. Törvényszéki bírónak volt a leánya, a színészethez tehát oly társadalmi osztályból került, amely még csak kevéssel előzőleg megrémült volna az ily pályaválasztás gondolatától. De a kis Hermin csodás gyorsasággal igazolta ezt a választást. Alig tizenhat éves és már a szokottnál jóval gyorsabb iramban végzi a szinészeti akadémia tanfolyamait. A vizsgáján, 1887-ben, (időpont) feltűnik Júlia (szerep) szerepében, kevéssel utóbb a szerepet Makón (megye) (információ)  játssza, amikor horányi (megye) Pálffy György (személy) (információ)  adta Rómeót. (szerep) A tragédia partnerjei az életben — 1888. (időpont) márc. 10. Szeged (megye) — szent frigyre lépnek, amely — talán színészsors? — nem tudott tartóssá erősbödni, de két derék gyermekkel ajándékozta meg a hazát. A leánygyermek, horányi (megye) Pálffy Margit, (személy) (információ)  most Vasváry Géza (személy) h.államtitkár felesége, a fiú, horányi (megye) Pálffy Aurél, (személy) (információ)  most a fővárosi (Budapest) magisztrátus kiváló tagja. Az a művészet, amelyért Haraszti Hermin (személy) (információ)  ideális lényének minden ízével lángolt, ellenállhatatlanul vonzotta. Amíg Pálffy György (személy) (információ)  a Nemzeti Színháznál (intézmény) (információ)  töltött be jeles pozíciót, Haraszthy Hermin (személy) (információ)  Krecsányi Ignác (személy) (információ)  temesvári (megye) színtársulatához került, amely több más vidéki nagyvárosban, nyáron pedig a Budai Színkörben (intézmény) (információ)  játszott. Bizonyára Haraszthy Herminnek (személy) (információ)  nagy része volt abban, hogy Krecsányi (személy) (információ)  nem tudott megbékülni a Színkör elnevezéssel s a Horváth-kert népszerű arénáját Fővárosi Nyári Színház (intézmény) (információ)  névre keresztelte. Talán csak az úttörők legszebb idejében emelkedett vidéki színésznő az elismertség oly fokára, mint Haraszthy Hermin (személy) (információ)  a szerény faalkotmányban. Fejedelmi jelenség volt, a Zrínyi Ilonák (személy) mintaképe, de igazi nagyvilági eleganciával tudta viselni a modern szalon­színdarabok divatruháit is. Erőteljes drámai játéka mellett meg-megcsillogtatta humorát, bár még nem is sejtve, hogy aránylag nagyon korán fog áttérni a kacagtató szerepek körére. Azt mindenki természetesnek tartotta, hogy az alakuló Vígszínház (intézmény) (információ)  alapítói mindenekelőtt a Budai Színház (intézmény) (információ)  szendéjét szerződtették. Hiszen régen Budapesten (Budapest) volt a helye. Családjának több más tagja kapcsolódott bele a főváros (Budapest) művészi életébe. Többek között Márkus Emiliának, (személy) (információ)  a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  nagy művésznőjének volt a sógornője, amennyiben nőtestvérét, Jankát, Liszt Ferenc (személy) (információ)  tanítványát, Márkus József, (személy) (információ)  a későbbi főpolgármester vette nőül. A Vígszínházban (intézmény) (információ)  kezdődött pályafutásának új korszaka. Sikerről sikerre vitte ez a pályafutás. Az »Államtitkár«­ban (cím) (információ)  francia (nemzetiség) (információ)  könnyedséget mutatott, kevéssel utóbb a »BecsteIenek«-ben (cím) oly tragikus magaslatra tudott emelkedni, hogy amikor utóbb egy olasz (nemzetiség) (információ)  társulat is eljátszotta Rovetta (személy) (információ)  drámáját, a vendégek minden méltatása mellett is Haraszthy Hermin (személy) (információ)  dicsőségét zengték. A legkülönbözőbb szerepeket játszotta, legboldogabban akkor, ha magyar jelmezt ölthetett, mint az »Ocskay brigadéros« (cím) (információ)  Tisza Ilonájának (szerep) (információ)  szerepében, vagy az »Obsitos« (cím) (információ)  nagyasszonyának alakjában. Nagyasszony maradt akkor is, amikor áttért arra a szerepkörre, amelynek sikerei, mint a legutolsók és legfrissebbek, természetszerűen legemlékezetesebbek is. Egyéniségének finomságával, kedélyének gazdagságával, temperamentumának elragadó voltával, amelyet mindenki élvezett, aki vele társadalmilag érintkezésbe jutott, valami tiszteletet parancsoló, nemes zománcot kölcsönzött magának a színészeti hivatásnak is. Ha nálunk is divatos lenne az a kitüntetés, amelyet királyi kegy ajándékoz az angol (nemzetiség) nagy művésznőnek, Haraszthy Hermin (személy) (információ)  bizonyára megkapta volna a »Dame« rangot. 1907-ben (időpont) játszotta »Salomé«-ben (cím) Heródiás (szerep) imponáló alakját, 1908-ban (időpont) a »Tanítónő«-ben (cím) id. Nagy Istvánné (szerep) rövid, de rendkivül jelentős szerepét, 1909-ben (időpont) a »Liliom« (cím) (információ)  Muskátnéját (szerep) kreálja meg, vele talán a jellemszínésznő szakmát, amely addig csak férfiaké volt. Egy évvel utóbb az »Obsitos«-ban (cím) (információ)  nemcsak játékával, de énekével is a meghatottság könnyeit fakasztja és ugyanabban az esztendőben, mint színházi mama a »Testőr«-ban (cím) úgy megkacagtatja az embereket, hogy azontúl ilyen derűs figurákat vár tőle mindenki. De még többször volt rá módja, hogy mint a beszédművészet elsőrendű mestere mutatkozzék. (Györgyike, drága gyermek, (cím) Hermelin, (cím) Bella) (cím) majd megint a jellemzés pompás példáit adta: »Mérdföldkövek«, (cím) »Pygmalion«, (cím) »Timár Liza«, (cím) (információ)  »Vengerkák«, (cím) »Özvegy Karnyóné«, (cím) (információ)  de különösen a »Legszebb kaland« (cím) (információ)  nyolcvan éves nagymamája szerepében, így jutott el a »Hattyú«-ig, (cím) Molnár Ferenc (személy) (információ)  vígjátékáig, amelyben Mária Dominika hercegnőt, (szerep) hattyúdalát játszotta. A 99-ik előadásban, 1921. (időpont) máj. 17-én, délután még részt vett. Férje dr. Vécsey Marcell, (személy) akivel 1903. (időpont) febr. 16-án esküdött meg, mint mindig, ezúttal is megvárta, együtt sétáltak előadás után Budára. (Budapest) Ott fogta el a gyilkos rosszullét. Párját ritkító részvét mellett temették a Vígszínház (intézmény) (információ)  előcsarnokából, ahol Jób Dániel (személy) (információ)  igazgató, Szilágyi Vilmos (személy) (információ)  és Hegedűs Gyula (személy) mondtak búcsúbeszéket. 1923. (időpont) okt. 21-én leplezték le sírkövét, amely Jókai Mór (személy) (információ)  síremléke közelében emelkedik. (Dr. Komor Gyula.) (személy) szin_II.0256.pdf II

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Haraszthy Feigler Hermin címszóvég 25213 Szócikk: Haraszthy /Feigler/ Hermin színésznő, abban az ötvenkét esztendőben, amely 1871. febr. xtalanevtizedx 1885 xtalanevtizedx 1895 22-én Esztergomban ytelepulesy esztergom ytelepulesy Esztergom ymegyey esztergom megye ykodvegy történt születésétől 1921. xevtizedx 1925 máj. 17-én, Budapesten Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy bekövetkezett haláláig eltelt, dicsőséggel koszorúzott, folyton felfelé ívelő pályafutásában a harmonikus művészi életnek csak szépségét, derűjét tüntette fel. Törvényszéki bírónak volt a leánya, a színészethez tehát oly társadalmi osztályból került, amely még csak kevéssel előzőleg megrémült volna az ily pályaválasztás gondolatától. De a kis Hermin csodás gyorsasággal igazolta ezt a választást. Alig tizenhat éves és már a szokottnál jóval gyorsabb iramban végzi a szinészeti akadémia tanfolyamait. A vizsgáján, 1887-ben, xevtizedx 1885 feltűnik Júlia yszerepy júlia yszerepy Júlia yszerepy júlia yszerepy yszerepy Júlia yszerepy ykodvegy szerepében, kevéssel utóbb a szerepet Makón ytelepulesy makó ytelepulesy Makó ymegyey csanád megye ykodvegy játssza, amikor horányi ytelepulesy horány ytelepulesy horány ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy Pálffy György yszemelynevy pálffy györgy yszemelynevy Pálffy György yszemelynevy pálffy yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Pálffy yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy adta Rómeót. yszerepy rómeó yszerepy Rómeó yszerepy rómeó yszerepy yszerepy Rómeó yszerepy ykodvegy A tragédia partnerjei az életben — 1888. márc. xtalanevtizedx 1895 xtalanevtizedx 1905 10. Szeged ytelepulesy szeged ytelepulesy Szeged ymegyey csongrád megye ykodvegy — szent frigyre lépnek, amely — talán színészsors? — nem tudott tartóssá erősbödni, de két derék gyermekkel ajándékozta meg a hazát. A leánygyermek, horányi ytelepulesy horány ytelepulesy horány ymegyey pest-pilis-solt-kis-kun megye ykodvegy Pálffy Margit, yszemelynevy pálffy margit yszemelynevy Pálffy Margit yszemelynevy pálffy yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Pálffy yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy most Vasváry Géza yszemelynevy vasváry géza yszemelynevy Vasváry Géza yszemelynevy vasváry yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Vasváry yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy h.államtitkár felesége, a fiú, horányi ytelepulesy horány ytelepulesy horány ymegyey csongrád megye ykodvegy Pálffy Aurél, yszemelynevy pálffy aurél yszemelynevy Pálffy Aurél yszemelynevy pálffy yszemelynevy aurél yszemelynevy yszemelynevy Pálffy yszemelynevy Aurél yszemelynevy ykodvegy most a fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy magisztrátus kiváló tagja. Az a művészet, amelyért Haraszti Hermin yszemelynevy haraszti hermin yszemelynevy Haraszti Hermin yszemelynevy haraszti yszemelynevy hermin yszemelynevy yszemelynevy Haraszti yszemelynevy Hermin yszemelynevy ykodvegy ideális lényének minden ízével lángolt, ellenállhatatlanul vonzotta. Amíg Pálffy György yszemelynevy pálffy györgy yszemelynevy Pálffy György yszemelynevy pálffy yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Pálffy yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy a Nemzeti Színháznál yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy töltött be jeles pozíciót, Haraszthy Hermin yszemelynevy haraszthy hermin yszemelynevy Haraszthy Hermin yszemelynevy haraszthy yszemelynevy hermin yszemelynevy yszemelynevy Haraszthy yszemelynevy Hermin yszemelynevy ykodvegy Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi ignác yszemelynevy Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy temesvári ytelepulesy temesvár ytelepulesy temesvár ymegyey temes megye ykodvegy színtársulatához került, amely több más vidéki nagyvárosban, nyáron pedig a Budai Színkörben yintezmenyy budai színkör yintezmenyy Budai Sz yintezmenyy budai yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy játszott. Bizonyára Haraszthy Herminnek yszemelynevy haraszthy hermin yszemelynevy Haraszthy Hermin yszemelynevy haraszthy yszemelynevy hermin yszemelynevy yszemelynevy Haraszthy yszemelynevy Hermin yszemelynevy ykodvegy nagy része volt abban, hogy Krecsányi yszemelynevy krecsányi yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy krecsányi yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy ykodvegy nem tudott megbékülni a Színkör elnevezéssel s a Horváth-kert népszerű arénáját Fővárosi Nyári Színház yintezmenyy fővárosi nyári színház yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy fővárosi yintezmenyy nyári yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy ykodvegy névre keresztelte. Talán csak az úttörők legszebb idejében emelkedett vidéki színésznő az elismertség oly fokára, mint Haraszthy Hermin yszemelynevy haraszthy hermin yszemelynevy Haraszthy Hermin yszemelynevy haraszthy yszemelynevy hermin yszemelynevy yszemelynevy Haraszthy yszemelynevy Hermin yszemelynevy ykodvegy a szerény faalkotmányban. Fejedelmi jelenség volt, a Zrínyi Ilonák yszemelynevy zrínyi ilona yszemelynevy Zrínyi Iloná yszemelynevy zrínyi yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Zrínyi yszemelynevy Iloná yszemelynevy ykodvegy mintaképe, de igazi nagyvilági eleganciával tudta viselni a modern szalon­színdarabok divatruháit is. Erőteljes drámai játéka mellett meg-megcsillogtatta humorát, bár még nem is sejtve, hogy aránylag nagyon korán fog áttérni a kacagtató szerepek körére. Azt mindenki természetesnek tartotta, hogy az alakuló Vígszínház yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy alapítói mindenekelőtt a Budai Színház yintezmenyy budai színház yintezmenyy Budai Sz yintezmenyy budai yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy szendéjét szerződtették. Hiszen régen Budapesten Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy volt a helye. Családjának több más tagja kapcsolódott bele a főváros főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy művészi életébe. Többek között Márkus Emiliának, yszemelynevy márkus emilia yszemelynevy Márkus Emiliá yszemelynevy márkus yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Emiliá yszemelynevy ykodvegy a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy nagy művésznőjének volt a sógornője, amennyiben nőtestvérét, Jankát, Liszt Ferenc yszemelynevy liszt ferenc yszemelynevy Liszt Ferenc yszemelynevy liszt yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Liszt yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy tanítványát, Márkus József, yszemelynevy márkus józsef yszemelynevy Márkus József yszemelynevy márkus yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy a későbbi főpolgármester vette nőül. A Vígszínházban yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy kezdődött pályafutásának új korszaka. Sikerről sikerre vitte ez a pályafutás. Az »Államtitkár«­ban ycimy államtitkár ycimy Államtitkár ycimy államtitkár ycimy ycimy Államtitkár ycimy ykodvegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy francia ynemzetisegy ykodvegy könnyedséget mutatott, kevéssel utóbb a »BecsteIenek«-ben ycimy becsteienek ycimy BecsteIenek ycimy becsteienek ycimy ycimy BecsteIenek ycimy ykodvegy oly tragikus magaslatra tudott emelkedni, hogy amikor utóbb egy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy társulat is eljátszotta Rovetta yszemelynevy rovetta yszemelynevy Rovetta yszemelynevy rovetta yszemelynevy yszemelynevy Rovetta yszemelynevy ykodvegy drámáját, a vendégek minden méltatása mellett is Haraszthy Hermin yszemelynevy haraszthy hermin yszemelynevy Haraszthy Hermin yszemelynevy haraszthy yszemelynevy hermin yszemelynevy yszemelynevy Haraszthy yszemelynevy Hermin yszemelynevy ykodvegy dicsőségét zengték. A legkülönbözőbb szerepeket játszotta, legboldogabban akkor, ha magyar jelmezt ölthetett, mint az »Ocskay brigadéros« ycimy ocskay brigadéros ycimy Ocskay brigadéros ycimy ocskay ycimy brigadéros ycimy ycimy Ocskay ycimy brigadéros ycimy ykodvegy Tisza Ilonájának yszerepy tisza ilona yszerepy Tisza Iloná yszerepy tisza yszerepy ilona yszerepy yszerepy Tisza yszerepy Iloná yszerepy ykodvegy szerepében, vagy az »Obsitos« ycimy obsitos ycimy Obsitos ycimy obsitos ycimy ycimy Obsitos ycimy ykodvegy nagyasszonyának alakjában. Nagyasszony maradt akkor is, amikor áttért arra a szerepkörre, amelynek sikerei, mint a legutolsók és legfrissebbek, természetszerűen legemlékezetesebbek is. Egyéniségének finomságával, kedélyének gazdagságával, temperamentumának elragadó voltával, amelyet mindenki élvezett, aki vele társadalmilag érintkezésbe jutott, valami tiszteletet parancsoló, nemes zománcot kölcsönzött magának a színészeti hivatásnak is. Ha nálunk is divatos lenne az a kitüntetés, amelyet királyi kegy ajándékoz az angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy ynemzetisegy angol ynemzetisegy ykodvegy nagy művésznőnek, Haraszthy Hermin yszemelynevy haraszthy hermin yszemelynevy Haraszthy Hermin yszemelynevy haraszthy yszemelynevy hermin yszemelynevy yszemelynevy Haraszthy yszemelynevy Hermin yszemelynevy ykodvegy bizonyára megkapta volna a »Dame« rangot. 1907-ben xevtizedx 1905 játszotta »Salomé«-ben ycimy salome ycimy Salomé ycimy salome ycimy ycimy Salomé ycimy ykodvegy Heródiás yszerepy heródiás yszerepy Heródiás yszerepy heródiás yszerepy yszerepy Heródiás yszerepy ykodvegy imponáló alakját, 1908-ban a »Tanítónő«-ben ycimy tanítónő ycimy Tanítónő ycimy tanítónő ycimy ycimy Tanítónő ycimy ykodvegy id. Nagy Istvánné yszerepy id. nagy istvánne yszerepy id. Nagy Istvánné yszerepy id. yszerepy nagy yszerepy istvánne yszerepy yszerepy id. yszerepy Nagy yszerepy Istvánné yszerepy ykodvegy rövid, de rendkivül jelentős szerepét, 1909-ben a xtalanevtizedx 1915 xtalanevtizedx 1925 »Liliom« ycimy liliom ycimy Liliom ycimy liliom ycimy ycimy Liliom ycimy ykodvegy Muskátnéját yszerepy muskátne yszerepy Muskátné yszerepy muskátne yszerepy yszerepy Muskátné yszerepy ykodvegy kreálja meg, vele talán a jellemszínésznő szakmát, amely addig csak férfiaké volt. Egy évvel utóbb az »Obsitos«-ban ycimy obsitos ycimy Obsitos ycimy obsitos ycimy ycimy Obsitos ycimy ykodvegy nemcsak játékával, de énekével is a meghatottság könnyeit fakasztja és ugyanabban az esztendőben, mint színházi mama a »Testőr«-ban ycimy testőr ycimy Testőr ycimy testőr ycimy ycimy Testőr ycimy ykodvegy úgy megkacagtatja az embereket, hogy azontúl ilyen derűs figurákat vár tőle mindenki. De még többször volt rá módja, hogy mint a beszédművészet elsőrendű mestere mutatkozzék. (Györgyike, drága gyermek, ycimy györgyike, drága gyermek ycimy Györgyike, drága gyermek ycimy györgyike, ycimy drága ycimy gyermek ycimy ycimy Györgyike, ycimy drága ycimy gyermek ycimy ykodvegy Hermelin, ycimy hermelin ycimy Hermelin ycimy hermelin ycimy ycimy Hermelin ycimy ykodvegy Bella) ycimy bella ycimy Bella ycimy bella ycimy ycimy Bella ycimy ykodvegy majd megint a jellemzés pompás példáit adta: »Mérdföldkövek«, ycimy mérdföldkövek ycimy Mérdföldkövek ycimy mérdföldkövek ycimy ycimy Mérdföldkövek ycimy ykodvegy »Pygmalion«, ycimy pygmalion ycimy Pygmalion ycimy pygmalion ycimy ycimy Pygmalion ycimy ykodvegy »Timár Liza«, ycimy timár liza ycimy Timár Liza ycimy timár ycimy liza ycimy ycimy Timár ycimy Liza ycimy ykodvegy »Vengerkák«, ycimy vengerkák ycimy Vengerkák ycimy vengerkák ycimy ycimy Vengerkák ycimy ykodvegy »Özvegy Karnyóné«, ycimy özvegy karnyóne ycimy Özvegy Karnyóné ycimy özvegy ycimy karnyóne ycimy ycimy Özvegy ycimy Karnyóné ycimy ykodvegy de különösen a »Legszebb kaland« ycimy legszebb kaland ycimy Legszebb kaland ycimy legszebb ycimy kaland ycimy ycimy Legszebb ycimy kaland ycimy ykodvegy nyolcvan éves nagymamája szerepében, így jutott el a »Hattyú«-ig, ycimy hattyú ycimy Hattyú ycimy hattyú ycimy ycimy Hattyú ycimy ykodvegy Molnár Ferenc yszemelynevy molnár ferenc yszemelynevy Molnár Ferenc yszemelynevy molnár yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy vígjátékáig, amelyben Mária Dominika hercegnőt, yszerepy mária dominika hercegnő yszerepy Mária Dominika hercegnő yszerepy mária yszerepy dominika yszerepy hercegnő yszerepy yszerepy Mária yszerepy Dominika yszerepy hercegnő yszerepy ykodvegy hattyúdalát játszotta. A 99-ik előadásban, 1921. xevtizedx 1925 máj. 17-én, délután még részt vett. Férje dr. Vécsey Marcell, yszemelynevy dr. vécsey marcell yszemelynevy dr. Vécsey Marcell yszemelynevy dr. yszemelynevy vécsey yszemelynevy marcell yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Vécsey yszemelynevy Marcell yszemel akivel 1903. xevtizedx 1905 febr. xtalanevtizedx 1915 xtalanevtizedx 1925 16-án esküdött meg, mint mindig, ezúttal is megvárta, együtt sétáltak előadás után Budára. buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy Ott fogta el a gyilkos rosszullét. Párját ritkító részvét mellett temették a Vígszínház yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy előcsarnokából, ahol Jób Dániel yszemelynevy jób dániel yszemelynevy Jób Dániel yszemelynevy jób yszemelynevy dániel yszemelynevy yszemelynevy Jób yszemelynevy Dániel yszemelynevy ykodvegy igazgató, Szilágyi Vilmos yszemelynevy szilágyi vilmos yszemelynevy Szilágyi Vilmos yszemelynevy szilágyi yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy és Hegedűs Gyula yszemelynevy hegedűs gyula yszemelynevy Hegedűs Gyula yszemelynevy hegedűs yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Hegedűs yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy mondtak búcsúbeszéket. 1923. xevtizedx 1925 okt. xtalanevtizedx 1935 21-én leplezték le sírkövét, amely Jókai Mór yszemelynevy jókai mór yszemelynevy Jókai Mór yszemelynevy jókai yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Jókai yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy síremléke közelében emelkedik. (Dr. Komor Gyula.) yszemelynevy dr. komor gyula yszemelynevy Dr. Komor Gyula yszemelynevy dr. yszemelynevy komor yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Dr. yszemelynevy Komor yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodve yszocikkszerzoy dr. komor gyula szin_II.0256.pdf II

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Haraszthy /Feigler/ Hermin - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1871

SZULETESIEVTIZED 1875

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0256.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0256.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/25/25213.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Haraszthy Feigler Hermin

Szócikk: Haraszthy /Feigler/ Hermin színésznő, abban az ötvenkét esztendőben, amely 1871. febr. 22-én Esztergomban történt születésétől 1921. máj. 17-én, Budapesten bekövetkezett haláláig eltelt, dicsőséggel koszorúzott, folyton felfelé ívelő pályafutásában a harmonikus művészi életnek csak szépségét, derűjét tüntette fel. Törvényszéki bírónak volt a leánya, a színészethez tehát oly társadalmi osztályból került, amely még csak kevéssel előzőleg megrémült volna az ily pályaválasztás gondolatától. De a kis Hermin csodás gyorsasággal igazolta ezt a választást. Alig tizenhat éves és már a szokottnál jóval gyorsabb iramban végzi a szinészeti akadémia tanfolyamait. A vizsgáján, 1887-ben, feltűnik Júlia szerepében, kevéssel utóbb a szerepet Makón játssza, amikor horányi Pálffy György adta Rómeót. A tragédia partnerjei az életben — 1888. márc. 10. Szeged — szent frigyre lépnek, amely — talán színészsors? — nem tudott tartóssá erősbödni, de két derék gyermekkel ajándékozta meg a hazát. A leánygyermek, horányi Pálffy Margit, most Vasváry Géza h.államtitkár felesége, a fiú, horányi Pálffy Aurél, most a fővárosi magisztrátus kiváló tagja. Az a művészet, amelyért Haraszti Hermin ideális lényének minden ízével lángolt, ellenállhatatlanul vonzotta. Amíg Pálffy György a Nemzeti Színháznál töltött be jeles pozíciót, Haraszthy Hermin Krecsányi Ignác temesvári színtársulatához került, amely több más vidéki nagyvárosban, nyáron pedig a Budai Színkörben játszott. Bizonyára Haraszthy Herminnek nagy része volt abban, hogy Krecsányi nem tudott megbékülni a Színkör elnevezéssel s a Horváth-kert népszerű arénáját Fővárosi Nyári Színház névre keresztelte. Talán csak az úttörők legszebb idejében emelkedett vidéki színésznő az elismertség oly fokára, mint Haraszthy Hermin a szerény faalkotmányban. Fejedelmi jelenség volt, a Zrínyi Ilonák mintaképe, de igazi nagyvilági eleganciával tudta viselni a modern szalon­színdarabok divatruháit is. Erőteljes drámai játéka mellett meg-megcsillogtatta humorát, bár még nem is sejtve, hogy aránylag nagyon korán fog áttérni a kacagtató szerepek körére. Azt mindenki természetesnek tartotta, hogy az alakuló Vígszínház alapítói mindenekelőtt a Budai Színház szendéjét szerződtették. Hiszen régen Budapesten volt a helye. Családjának több más tagja kapcsolódott bele a főváros művészi életébe. Többek között Márkus Emiliának, a Nemzeti Színház nagy művésznőjének volt a sógornője, amennyiben nőtestvérét, Jankát, Liszt Ferenc tanítványát, Márkus József, a későbbi főpolgármester vette nőül. A Vígszínházban kezdődött pályafutásának új korszaka. Sikerről sikerre vitte ez a pályafutás. Az »Államtitkár«­ban francia könnyedséget mutatott, kevéssel utóbb a »BecsteIenek«-ben oly tragikus magaslatra tudott emelkedni, hogy amikor utóbb egy olasz társulat is eljátszotta Rovetta drámáját, a vendégek minden méltatása mellett is Haraszthy Hermin dicsőségét zengték. A legkülönbözőbb szerepeket játszotta, legboldogabban akkor, ha magyar jelmezt ölthetett, mint az »Ocskay brigadéros« Tisza Ilonájának szerepében, vagy az »Obsitos« nagyasszonyának alakjában. Nagyasszony maradt akkor is, amikor áttért arra a szerepkörre, amelynek sikerei, mint a legutolsók és legfrissebbek, természetszerűen legemlékezetesebbek is. Egyéniségének finomságával, kedélyének gazdagságával, temperamentumának elragadó voltával, amelyet mindenki élvezett, aki vele társadalmilag érintkezésbe jutott, valami tiszteletet parancsoló, nemes zománcot kölcsönzött magának a színészeti hivatásnak is. Ha nálunk is divatos lenne az a kitüntetés, amelyet királyi kegy ajándékoz az angol nagy művésznőnek, Haraszthy Hermin bizonyára megkapta volna a »Dame« rangot. 1907-ben játszotta »Salomé«-ben Heródiás imponáló alakját, 1908-ban a »Tanítónő«-ben id. Nagy Istvánné rövid, de rendkivül jelentős szerepét, 1909-ben a »Liliom« Muskátnéját kreálja meg, vele talán a jellemszínésznő szakmát, amely addig csak férfiaké volt. Egy évvel utóbb az »Obsitos«-ban nemcsak játékával, de énekével is a meghatottság könnyeit fakasztja és ugyanabban az esztendőben, mint színházi mama a »Testőr«-ban úgy megkacagtatja az embereket, hogy azontúl ilyen derűs figurákat vár tőle mindenki. De még többször volt rá módja, hogy mint a beszédművészet elsőrendű mestere mutatkozzék. (Györgyike, drága gyermek, Hermelin, Bella) majd megint a jellemzés pompás példáit adta: »Mérdföldkövek«, »Pygmalion«, »Timár Liza«, »Vengerkák«, »Özvegy Karnyóné«, de különösen a »Legszebb kaland« nyolcvan éves nagymamája szerepében, így jutott el a »Hattyú«-ig, Molnár Ferenc vígjátékáig, amelyben Mária Dominika hercegnőt, hattyúdalát játszotta. A 99-ik előadásban, 1921. máj. 17-én, délután még részt vett. Férje dr. Vécsey Marcell, akivel 1903. febr. 16-án esküdött meg, mint mindig, ezúttal is megvárta, együtt sétáltak előadás után Budára. Ott fogta el a gyilkos rosszullét. Párját ritkító részvét mellett temették a Vígszínház előcsarnokából, ahol Jób Dániel igazgató, Szilágyi Vilmos és Hegedűs Gyula mondtak búcsúbeszéket. 1923. okt. 21-én leplezték le sírkövét, amely Jókai Mór síremléke közelében emelkedik. (Dr. Komor Gyula.) szin_II.0256.pdf II