Címszó: Hódmezővásárhelyi színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0327.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0327.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/25/25607.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Hódmezővásárhelyi színészet

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/525607.htm

 

Szócikk: Hódmezővásárhelyi színészet Hódmezővásárhely (megye) színészetére vonatkozó legrégibb adat 1782-ből (időpont) való. Ez időben Nagy Ferenc (személy) (információ)  megyei főügyész és táblabíró franciából (nyelv) (információ)  lefordította a »Bergamói ikrek« (cím) c. vj.-ot, amelyet elő is adtak. Schéner György (személy) vármegyei mérnök lefordította Shakespeare (személy) (információ)  »Makrancos hölgyek« (cím) (információ)  c. vj.-át. A húszas években itt járt Kilényi Dávid (személy) (információ)  színigazgató, kinek Déryné (személy) (információ)  volt a primadonnája. 1833. (időpont) júl. 27-én Éder György— (személy) (információ)  Kubay (Chiabay) Pál (személy) (információ)  és László József (személy) (információ)  egyesített színtársulata kereste fel a várost. Tagok: Kubayné, (személy) Éder Aloysia, (személy) (információ)  Török, (személy) (információ)  Ragály, (személy) Varga Károly (személy) (információ)  (ki egyben díszletmester is volt), Lászlóné, (személy) Szilágyi, (személy) (információ)  stb. 1856. (időpont) jan. havában 100 forintos részvényeket bocsátottak ki egy színház építésére. 1865. (időpont) szept. havában Sipos Károly (személy) (információ)  társulata vetődött ide. Az állandó színház ügye már 1845-ben (időpont) került szóba s ott kisértet végig, míg csak az Állandó Műkedvelő Társaság (intézmény) (információ)  a 80-as években bevételéből alapot nem teremtett. Természetes, hogy lassan gyűltek a forintok és a Vetró Lajos Endrék, (személy) Draskóczy Pálok (személy) s lelkes munkatársai soha meg nem pihentethették a harci tollat, míg a köztudatba bele tudták égetni, hogy a színkört meg kell csinálni. Volt a városnak egy úgynevezett milleniumi alapja, melyet egy ezredéves alapmű költségeire szántak. Ezt az összeget a közgyűlés tízezer forintra emelte föl. Szerencsére nem tudtak megegyezni az alap formájában s mikor a lelkes színházbarátok a Vigadó (intézmény) helyén levő bódé ellen mind több érvet hoztak fel s mind erősebben sürgették a döntést, 1895. (időpont) október 9-én a törvényhatósági közgyűlés végre a színkör felépítését határozta el, azonban, végleges döntésre csak 1896-ban (időpont) került a sor, 1897. (időpont) okt. 23-án adott megbízást a tanács dr.Draskóczy Pál (személy) ügyésznek, hogy Fodor (személy) (információ)  és Reisinger, (személy) valamint Vajnai Bálint (személy) és Varga Ferenc (személy) (információ)  mesterekkel kösse meg a szerződést. Azután hozzáfogtak s 1898. (időpont) tavaszán szép lassan kiemelkedett a népkert zöld eredőjéből a vásárhelyi Nyári Színkör (intézmény) (információ)  ragyogó szép s az egész országban páratlan nyári palotája. Megindult ezután a sürgés, forgás, az előkészületek a megnyitásra. A játszási engedélyt a Makó Lajos (személy) (információ)  szegedi (megye) színtársulata kapta meg s a megnyitást 1898. (időpont) július 31-én és augusztus 1-én tartották meg. A két megnyitó díszelőadásnak műsora ez volt: július 31. vasárnap: este 8 órakor a felvirágozott színkör roskadásig megtelt közönséggel. A zenei nyitány után Kollenheger Viktor (személy) tervező-építész a színkört átadta s azt fogadalom kíséretében, a város nevében Kmetykó József (személy) h. polgármester átvette. Ezután az Iparos Dalárda (intézmény) énekelt, majd Arany János (személy) (információ)  vásárhelyi (megye) dalokat adott elő hegedűn. Vörös Lajos (személy) (információ)  énekelt szólóban két Nyizsnyay-dalt (személy) és azután azt, hogy: » Vékony a len szála ...«. Egy páros jelenet következett ezután Marót bánból. (cím) (információ)  Előadták dr. Draskóczy Pál (személy) és Pethes Imre (személy) (információ)  színművész: Dr. Soós Istvánné Szilágyi Ida (személy) remek énekszáma következett, melyet Tóth Margit (személy) (információ)  kisért zongorán s végül a Városi Dalárda (intézmény) (információ)  a Honfidal-t (cím) adta elő. Hangverseny után dr. Balassa Ármin (személy) »Parasztszívek« (cím) c. drámáját Szakács Andor (személy) (információ)  rendezésében előadták: dr. Sallay Lajosné, (személy) dr. Draskóczy Pál, (személy) Vetró Lajos Endre, (személy) Dósics Elemér, (személy) Miklovicz Sándor (személy) és Sallay Lajos. (személy) (információ)  Előadás után bál volt a régi színkörben. Augusztus 1., hétfő: díszelőadásban Tóth Ede (személy) (információ)  »ToIonc« (cím) c. népszínműve ment Jászai Marival (személy) (információ)  és Újházi Edével. (személy) A díszelőadáson a helyárak ezek voltak: páholy 8 forint, I. r. ülőhely 2 forint, II. r. ülőhely 1 forint 50 krajcár, III. r. ülőhely 1 forint, karzat 60 és 30 krajcár. Előadás előtt Lipcsey Ádám (személy) (információ)  prológját szavalta el Jászai Mari, (személy) (információ)  a híres tragika. Makó Lajos (személy) (információ)  után Szendrey Mihály (személy) (információ)  éveken át működött itt. A színkör fennállásának harmincéves jubileumát 1928. (időpont) szept. 20-án ülték meg, az »Ocskay brigadéros« (cím) (információ)  előadásával. Az előadás megkezdése előtt Simándy József (személy) (információ)  karnagy, aki harminc év előtt a nyitányt dirigálta, ekkor Erkel Ferenc (személy) (információ)  Hunyadi - indulóját (cím) (információ)  vezényelte. Ezután Csáky Lajos dr. (személy) (információ)  helyettes polgármester mondott ünnepi beszédet, majd Kún Béla (személy) (információ)  országgyűlési képviselő, lapszerkesztő ez alkalomra írt sajátszerzeményű, nagyhatású költeményét szavalta el. A törvényhatóság a színkört a színigazgatónak díjmentesen engedi át. 1929-ben (időpont) elengedték a vígalmi-adót is. A színügyi bizottság elnöke dr. Ernyei István (személy) tanár. A városi tanácsban a színügyek referense: Endrey Béla, (személy) (információ)  városi főjegyző. Újabban Andor Zsigmond (személy) (információ)  társulata játszott itt, 1926. (időpont) óta Sebestyén Mihály (személy) (információ)  miskolci (megye) színtársulata kapott játszási engedélyt. A színkörben 800 férőhely van. szin_II.0327.pdf II

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Hódmezővásárhelyi színészet címszóvég 25607 Szócikk: Hódmezővásárhelyi színészet Hódmezővásárhely ytelepulesy hódmezővásárhely ytelepulesy Hódmezővásárhely ymegyey csongrád megye ykodvegy színészetére vonatkozó legrégibb adat 1782-ből való. xtalanevtizedx 1795 xtalanevtizedx 1805 Ez időben Nagy Ferenc yszemelynevy nagy ferenc yszemelynevy Nagy Ferenc yszemelynevy nagy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy megyei főügyész és táblabíró franciából ynyelvy francia ynyelvy franciá ynyelvy francia ynyelvy ynyelvy franciá ynyelvy ykodvegy lefordította a »Bergamói ikrek« ycimy bergamói ikrek ycimy Bergamói ikrek ycimy bergamói ycimy ikrek ycimy ycimy Bergamói ycimy ikrek ycimy ykodvegy c. vj.-ot, amelyet elő is adtak. Schéner György yszemelynevy schéner györgy yszemelynevy Schéner György yszemelynevy schéner yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Schéner yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy vármegyei mérnök lefordította Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy »Makrancos hölgyek« ycimy makrancos hölgyek ycimy Makrancos hölgyek ycimy makrancos ycimy hölgyek ycimy ycimy Makrancos ycimy hölgyek ycimy ykodvegy c. vj.-át. A húszas években itt járt Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi dávid yszemelynevy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy színigazgató, kinek Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy volt a primadonnája. 1833. xevtizedx 1835 júl. xtalanevtizedx 1845 xtalanevtizedx 1855 27-én Éder György— yszemelynevy éder györgy yszemelynevy Éder György yszemelynevy éder yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Éder yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Kubay (Chiabay) Pál yszemelynevy kubay (chiabay) pál yszemelynevy Kubay (Chiabay) Pál yszemelynevy kubay yszemelynevy (chiabay) yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Kubay yszemelynevy (Chiabay) yszemelynevy Pál ysz és László József yszemelynevy lászló józsef yszemelynevy László József yszemelynevy lászló yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy László yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy egyesített színtársulata kereste fel a várost. Tagok: Kubayné, yszemelynevy kubayne yszemelynevy Kubayné yszemelynevy kubayne yszemelynevy yszemelynevy Kubayné yszemelynevy ykodvegy Éder Aloysia, yszemelynevy éder aloysia yszemelynevy Éder Aloysia yszemelynevy éder yszemelynevy aloysia yszemelynevy yszemelynevy Éder yszemelynevy Aloysia yszemelynevy ykodvegy Török, yszemelynevy török yszemelynevy Török yszemelynevy török yszemelynevy yszemelynevy Török yszemelynevy ykodvegy Ragály, yszemelynevy ragály yszemelynevy Ragály yszemelynevy ragály yszemelynevy yszemelynevy Ragály yszemelynevy ykodvegy Varga Károly yszemelynevy varga károly yszemelynevy Varga Károly yszemelynevy varga yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Varga yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy (ki egyben díszletmester is volt), Lászlóné, yszemelynevy lászlóne yszemelynevy Lászlóné yszemelynevy lászlóne yszemelynevy yszemelynevy Lászlóné yszemelynevy ykodvegy Szilágyi, yszemelynevy szilágyi yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy szilágyi yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy ykodvegy stb. 1856. xevtizedx 1855 jan. xtalanevtizedx 1865 havában 100 forintos részvényeket bocsátottak ki egy színház építésére. 1865. xevtizedx 1865 szept. havában Sipos Károly yszemelynevy sipos károly yszemelynevy Sipos Károly yszemelynevy sipos yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Sipos yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy társulata vetődött ide. Az állandó színház ügye már 1845-ben xevtizedx 1845 került xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 szóba s ott kisértet végig, míg csak az Állandó Műkedvelő Társaság yintezmenyy állandó műkedvelő társaság yintezmenyy Állandó yintezmenyy állandó yintezmenyy műkedvelő yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Állandó yintezmenyy ykodvegy a 80-as években bevételéből alapot nem teremtett. Természetes, hogy lassan gyűltek a forintok és a Vetró Lajos Endrék, yszemelynevy vetró lajos endrék yszemelynevy Vetró Lajos Endrék yszemelynevy vetró yszemelynevy lajos yszemelynevy endrék yszemelynevy yszemelynevy Vetró yszemelynevy Lajos yszemelynevy Endrék yszemel Draskóczy Pálok yszemelynevy draskóczy pálok yszemelynevy Draskóczy Pálok yszemelynevy draskóczy yszemelynevy pálok yszemelynevy yszemelynevy Draskóczy yszemelynevy Pálok yszemelynevy ykodvegy s lelkes munkatársai soha meg nem pihentethették a harci tollat, míg a köztudatba bele tudták égetni, hogy a színkört meg kell csinálni. Volt a városnak egy úgynevezett milleniumi alapja, melyet egy ezredéves alapmű költségeire szántak. Ezt az összeget a közgyűlés tízezer forintra emelte föl. Szerencsére nem tudtak megegyezni az alap formájában s mikor a lelkes színházbarátok a Vigadó yintezmenyy vigadó yintezmenyy Vigadó yintezmenyy vigadó yintezmenyy yintezmenyy Vigadó yintezmenyy ykodvegy helyén levő bódé ellen mind több érvet hoztak fel s mind erősebben sürgették a döntést, 1895. xevtizedx 1895 október 9-én a törvényhatósági közgyűlés végre a színkör felépítését határozta el, azonban, végleges döntésre csak 1896-ban került a sor, 1897. okt. 23-án adott megbízást a tanács dr.Draskóczy Pál yszemelynevy dr.draskóczy pál yszemelynevy dr.Draskóczy Pál yszemelynevy dr.draskóczy yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy dr.Draskóczy yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy ügyésznek, hogy Fodor yszemelynevy fodor yszemelynevy Fodor yszemelynevy fodor yszemelynevy yszemelynevy Fodor yszemelynevy ykodvegy és Reisinger, yszemelynevy reisinger yszemelynevy Reisinger yszemelynevy reisinger yszemelynevy yszemelynevy Reisinger yszemelynevy ykodvegy valamint Vajnai Bálint yszemelynevy vajnai bálint yszemelynevy Vajnai Bálint yszemelynevy vajnai yszemelynevy bálint yszemelynevy yszemelynevy Vajnai yszemelynevy Bálint yszemelynevy ykodvegy és Varga Ferenc yszemelynevy varga ferenc yszemelynevy Varga Ferenc yszemelynevy varga yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Varga yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy mesterekkel kösse meg a szerződést. Azután hozzáfogtak s 1898. tavaszán szép lassan kiemelkedett a népkert zöld eredőjéből a vásárhelyi Nyári Színkör yintezmenyy vásárhelyi nyári színkör yintezmenyy vásárhel yintezmenyy vásárhelyi yintezmenyy nyári yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy vásárhel yintezmenyy ykodvegy ragyogó szép s az egész országban páratlan nyári palotája. Megindult ezután a sürgés, forgás, az előkészületek a megnyitásra. A játszási engedélyt a Makó Lajos yszemelynevy makó lajos yszemelynevy Makó Lajos yszemelynevy makó yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Makó yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy szegedi ytelepulesy szeged ytelepulesy szeged ymegyey csongrád megye ykodvegy színtársulata kapta meg s a megnyitást 1898. július xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 31-én és augusztus 1-én tartották meg. A két megnyitó díszelőadásnak műsora ez volt: július 31. vasárnap: este 8 órakor a felvirágozott színkör roskadásig megtelt közönséggel. A zenei nyitány után Kollenheger Viktor yszemelynevy kollenheger viktor yszemelynevy Kollenheger Viktor yszemelynevy kollenheger yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy Kollenheger yszemelynevy Viktor yszemelynevy ykodvegy tervező-építész a színkört átadta s azt fogadalom kíséretében, a város nevében Kmetykó József yszemelynevy kmetykó józsef yszemelynevy Kmetykó József yszemelynevy kmetykó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Kmetykó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy h. polgármester átvette. Ezután az Iparos Dalárda yintezmenyy iparos dalárda yintezmenyy Iparos D yintezmenyy iparos yintezmenyy dalárda yintezmenyy yintezmenyy Iparos yintezmenyy D yintezmenyy ykodvegy énekelt, majd Arany János yszemelynevy arany jános yszemelynevy Arany János yszemelynevy arany yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Arany yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy vásárhelyi ytelepulesy vásárhely ytelepulesy vásárhely ymegyey zemplén megye ykodvegy dalokat adott elő hegedűn. Vörös Lajos yszemelynevy vörös lajos yszemelynevy Vörös Lajos yszemelynevy vörös yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Vörös yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy énekelt szólóban két Nyizsnyay-dalt yszemelynevy nyizsnyay yszemelynevy Nyizsnyay yszemelynevy nyizsnyay yszemelynevy yszemelynevy Nyizsnyay yszemelynevy ykodvegy és azután azt, hogy: » Vékony a len szála ...«. Egy páros jelenet következett ezután Marót bánból. ycimy marót bán ycimy Marót bán ycimy marót ycimy bán ycimy ycimy Marót ycimy bán ycimy ykodvegy Előadták dr. Draskóczy Pál yszemelynevy dr. draskóczy pál yszemelynevy dr. Draskóczy Pál yszemelynevy dr. yszemelynevy draskóczy yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Draskóczy yszemelynevy Pál yszemelynev és Pethes Imre yszemelynevy pethes imre yszemelynevy Pethes Imre yszemelynevy pethes yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Pethes yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy színművész: Dr. Soós Istvánné Szilágyi Ida yszemelynevy dr. soós istvánné szilágyi ida yszemelynevy Dr. Soós Istvánné Szilágyi Ida yszemelynevy dr. yszemelynevy soós yszemelynevy istvánné yszemelynevy szilágyi yszemelynevy ida yszemelynevy ysz remek énekszáma következett, melyet Tóth Margit yszemelynevy tóth margit yszemelynevy Tóth Margit yszemelynevy tóth yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy kisért zongorán s végül a Városi Dalárda yintezmenyy városi dalárda yintezmenyy Városi D yintezmenyy városi yintezmenyy dalárda yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy D yintezmenyy ykodvegy a Honfidal-t ycimy honfidal ycimy Honfidal ycimy honfidal ycimy ycimy Honfidal ycimy ykodvegy adta elő. Hangverseny után dr. Balassa Ármin yszemelynevy dr. balassa ármin yszemelynevy dr. Balassa Ármin yszemelynevy dr. yszemelynevy balassa yszemelynevy ármin yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Balassa yszemelynevy Ármin yszemelynev »Parasztszívek« ycimy parasztszívek ycimy Parasztszívek ycimy parasztszívek ycimy ycimy Parasztszívek ycimy ykodvegy c. drámáját Szakács Andor yszemelynevy szakács andor yszemelynevy Szakács Andor yszemelynevy szakács yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Szakács yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy rendezésében előadták: dr. Sallay Lajosné, yszemelynevy dr. sallay lajosne yszemelynevy dr. Sallay Lajosné yszemelynevy dr. yszemelynevy sallay yszemelynevy lajosne yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Sallay yszemelynevy Lajosné yszemel dr. Draskóczy Pál, yszemelynevy dr. draskóczy pál yszemelynevy dr. Draskóczy Pál yszemelynevy dr. yszemelynevy draskóczy yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Draskóczy yszemelynevy Pál yszemelynev Vetró Lajos Endre, yszemelynevy vetró lajos endre yszemelynevy Vetró Lajos Endre yszemelynevy vetró yszemelynevy lajos yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Vetró yszemelynevy Lajos yszemelynevy Endre yszemelynev Dósics Elemér, yszemelynevy dósics elemér yszemelynevy Dósics Elemér yszemelynevy dósics yszemelynevy elemér yszemelynevy yszemelynevy Dósics yszemelynevy Elemér yszemelynevy ykodvegy Miklovicz Sándor yszemelynevy miklovicz sándor yszemelynevy Miklovicz Sándor yszemelynevy miklovicz yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Miklovicz yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy és Sallay Lajos. yszemelynevy sallay lajos yszemelynevy Sallay Lajos yszemelynevy sallay yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Sallay yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Előadás után bál volt a régi színkörben. Augusztus 1., hétfő: díszelőadásban Tóth Ede yszemelynevy tóth ede yszemelynevy Tóth Ede yszemelynevy tóth yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy »ToIonc« ycimy toionc ycimy ToIonc ycimy toionc ycimy ycimy ToIonc ycimy ykodvegy c. népszínműve ment Jászai Marival yszemelynevy jászai mari yszemelynevy Jászai Mari yszemelynevy jászai yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy és Újházi Edével. yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Edé yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Edé yszemelynevy ykodvegy A díszelőadáson a helyárak ezek voltak: páholy 8 forint, I. r. ülőhely 2 forint, II. r. ülőhely 1 forint 50 krajcár, III. r. ülőhely 1 forint, karzat 60 és 30 krajcár. Előadás előtt Lipcsey Ádám yszemelynevy lipcsey ádám yszemelynevy Lipcsey Ádám yszemelynevy lipcsey yszemelynevy ádám yszemelynevy yszemelynevy Lipcsey yszemelynevy Ádám yszemelynevy ykodvegy prológját szavalta el Jászai Mari, yszemelynevy jászai mari yszemelynevy Jászai Mari yszemelynevy jászai yszemelynevy mari yszemelynevy yszemelynevy Jászai yszemelynevy Mari yszemelynevy ykodvegy a híres tragika. Makó Lajos yszemelynevy makó lajos yszemelynevy Makó Lajos yszemelynevy makó yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Makó yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy után Szendrey Mihály yszemelynevy szendrey mihály yszemelynevy Szendrey Mihály yszemelynevy szendrey yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Szendrey yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy éveken át működött itt. A színkör fennállásának harmincéves jubileumát 1928. xevtizedx 1925 szept. 20-án ülték meg, az »Ocskay brigadéros« ycimy ocskay brigadéros ycimy Ocskay brigadéros ycimy ocskay ycimy brigadéros ycimy ycimy Ocskay ycimy brigadéros ycimy ykodvegy előadásával. Az előadás megkezdése előtt Simándy József yszemelynevy simándy józsef yszemelynevy Simándy József yszemelynevy simándy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Simándy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy karnagy, aki harminc év előtt a nyitányt dirigálta, ekkor Erkel Ferenc yszemelynevy erkel ferenc yszemelynevy Erkel Ferenc yszemelynevy erkel yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Hunyadi - indulóját ycimy hunyadi - induló ycimy Hunyadi - induló ycimy hunyadi ycimy - ycimy induló ycimy ycimy Hunyadi ycimy - ycimy induló ycimy ykodvegy vezényelte. Ezután Csáky Lajos dr. yszemelynevy csáky lajos dr. yszemelynevy Csáky Lajos dr. yszemelynevy csáky yszemelynevy lajos yszemelynevy dr. yszemelynevy yszemelynevy Csáky yszemelynevy Lajos yszemelynevy dr. yszemelynevy ykodve helyettes polgármester mondott ünnepi beszédet, majd Kún Béla yszemelynevy kún béla yszemelynevy Kún Béla yszemelynevy kún yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Kún yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy országgyűlési képviselő, lapszerkesztő ez alkalomra írt sajátszerzeményű, nagyhatású költeményét szavalta el. A törvényhatóság a színkört a színigazgatónak díjmentesen engedi át. 1929-ben elengedték a vígalmi-adót is. A színügyi bizottság elnöke dr. Ernyei István yszemelynevy dr. ernyei istván yszemelynevy dr. Ernyei István yszemelynevy dr. yszemelynevy ernyei yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Ernyei yszemelynevy István yszemelynev tanár. A városi tanácsban a színügyek referense: Endrey Béla, yszemelynevy endrey béla yszemelynevy Endrey Béla yszemelynevy endrey yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Endrey yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy városi főjegyző. Újabban Andor Zsigmond yszemelynevy andor zsigmond yszemelynevy Andor Zsigmond yszemelynevy andor yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Andor yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy társulata játszott itt, 1926. óta xtalanevtizedx 1935 Sebestyén Mihály yszemelynevy sebestyén mihály yszemelynevy Sebestyén Mihály yszemelynevy sebestyén yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Sebestyén yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy miskolci ytelepulesy miskolc ytelepulesy miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy színtársulata kapott játszási engedélyt. A színkörben 800 férőhely van. szin_II.0327.pdf II

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Hódmezővásárhelyi színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0327.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0327.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/25/25607.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Hódmezővásárhelyi színészet

Szócikk: Hódmezővásárhelyi színészet Hódmezővásárhely színészetére vonatkozó legrégibb adat 1782-ből való. Ez időben Nagy Ferenc megyei főügyész és táblabíró franciából lefordította a »Bergamói ikrek« c. vj.-ot, amelyet elő is adtak. Schéner György vármegyei mérnök lefordította Shakespeare »Makrancos hölgyek« c. vj.-át. A húszas években itt járt Kilényi Dávid színigazgató, kinek Déryné volt a primadonnája. 1833. júl. 27-én Éder György— Kubay (Chiabay) Pál és László József egyesített színtársulata kereste fel a várost. Tagok: Kubayné, Éder Aloysia, Török, Ragály, Varga Károly (ki egyben díszletmester is volt), Lászlóné, Szilágyi, stb. 1856. jan. havában 100 forintos részvényeket bocsátottak ki egy színház építésére. 1865. szept. havában Sipos Károly társulata vetődött ide. Az állandó színház ügye már 1845-ben került szóba s ott kisértet végig, míg csak az Állandó Műkedvelő Társaság a 80-as években bevételéből alapot nem teremtett. Természetes, hogy lassan gyűltek a forintok és a Vetró Lajos Endrék, Draskóczy Pálok s lelkes munkatársai soha meg nem pihentethették a harci tollat, míg a köztudatba bele tudták égetni, hogy a színkört meg kell csinálni. Volt a városnak egy úgynevezett milleniumi alapja, melyet egy ezredéves alapmű költségeire szántak. Ezt az összeget a közgyűlés tízezer forintra emelte föl. Szerencsére nem tudtak megegyezni az alap formájában s mikor a lelkes színházbarátok a Vigadó helyén levő bódé ellen mind több érvet hoztak fel s mind erősebben sürgették a döntést, 1895. október 9-én a törvényhatósági közgyűlés végre a színkör felépítését határozta el, azonban, végleges döntésre csak 1896-ban került a sor, 1897. okt. 23-án adott megbízást a tanács dr.Draskóczy Pál ügyésznek, hogy Fodor és Reisinger, valamint Vajnai Bálint és Varga Ferenc mesterekkel kösse meg a szerződést. Azután hozzáfogtak s 1898. tavaszán szép lassan kiemelkedett a népkert zöld eredőjéből a vásárhelyi Nyári Színkör ragyogó szép s az egész országban páratlan nyári palotája. Megindult ezután a sürgés, forgás, az előkészületek a megnyitásra. A játszási engedélyt a Makó Lajos szegedi színtársulata kapta meg s a megnyitást 1898. július 31-én és augusztus 1-én tartották meg. A két megnyitó díszelőadásnak műsora ez volt: július 31. vasárnap: este 8 órakor a felvirágozott színkör roskadásig megtelt közönséggel. A zenei nyitány után Kollenheger Viktor tervező-építész a színkört átadta s azt fogadalom kíséretében, a város nevében Kmetykó József h. polgármester átvette. Ezután az Iparos Dalárda énekelt, majd Arany János vásárhelyi dalokat adott elő hegedűn. Vörös Lajos énekelt szólóban két Nyizsnyay-dalt és azután azt, hogy: » Vékony a len szála ...«. Egy páros jelenet következett ezután Marót bánból. Előadták dr. Draskóczy Pál és Pethes Imre színművész: Dr. Soós Istvánné Szilágyi Ida remek énekszáma következett, melyet Tóth Margit kisért zongorán s végül a Városi Dalárda a Honfidal-t adta elő. Hangverseny után dr. Balassa Ármin »Parasztszívek« c. drámáját Szakács Andor rendezésében előadták: dr. Sallay Lajosné, dr. Draskóczy Pál, Vetró Lajos Endre, Dósics Elemér, Miklovicz Sándor és Sallay Lajos. Előadás után bál volt a régi színkörben. Augusztus 1., hétfő: díszelőadásban Tóth Ede »ToIonc« c. népszínműve ment Jászai Marival és Újházi Edével. A díszelőadáson a helyárak ezek voltak: páholy 8 forint, I. r. ülőhely 2 forint, II. r. ülőhely 1 forint 50 krajcár, III. r. ülőhely 1 forint, karzat 60 és 30 krajcár. Előadás előtt Lipcsey Ádám prológját szavalta el Jászai Mari, a híres tragika. Makó Lajos után Szendrey Mihály éveken át működött itt. A színkör fennállásának harmincéves jubileumát 1928. szept. 20-án ülték meg, az »Ocskay brigadéros« előadásával. Az előadás megkezdése előtt Simándy József karnagy, aki harminc év előtt a nyitányt dirigálta, ekkor Erkel Ferenc Hunyadi - indulóját vezényelte. Ezután Csáky Lajos dr. helyettes polgármester mondott ünnepi beszédet, majd Kún Béla országgyűlési képviselő, lapszerkesztő ez alkalomra írt sajátszerzeményű, nagyhatású költeményét szavalta el. A törvényhatóság a színkört a színigazgatónak díjmentesen engedi át. 1929-ben elengedték a vígalmi-adót is. A színügyi bizottság elnöke dr. Ernyei István tanár. A városi tanácsban a színügyek referense: Endrey Béla, városi főjegyző. Újabban Andor Zsigmond társulata játszott itt, 1926. óta Sebestyén Mihály miskolci színtársulata kapott játszási engedélyt. A színkörben 800 férőhely van. szin_II.0327.pdf II