Címszó: Janovics Jenő dr. - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1872

SZULETESIEVTIZED 1875

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0404.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0404.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/26/26087.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Janovics Jenő dr.

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/526087.htm

 

Szócikk: Janovics Jenő dr. a kolozsvári magyar színház (intézmény) (információ)  igazgatója, sz. 1872. (születés éve) dec. 8-án, Ungváron. (megye) Mérnöknek készült, de az Orsz. Színművészeti Akadémia (intézmény) elvégzése után színész lett. Előbb Csóka Sándor (személy) (információ)  miskolci (megye) színigazgatónál (1894.— (időpont) 1895.), (időpont) majd Krecsányi Ignácnál (személy) (információ)  (1895.— (időpont) 9.) működött mint szerelmes színész. Azután Kolozsvárra (megye) szerződött, ahol hamarosan rendező lett és az ottani egyetemen doktori oklevelet szerzett a filozófiából s esztétikából. Bölönyi József (személy) intendáns alatt 1900-ban (időpont) a kolozsvári színház (intézmény) (információ)  művezetője lett; 1902—1905-ig (időpont) a szegedi színház (intézmény) (információ)  igazgatója volt, 1905-ben (időpont) pedig a kormány a kolozsvári Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  igazgatójává nevezte ki. Mint kolozsvári (megye) igazgató, 1905. (időpont) április 1-én a »Bel-Farkas ucca«-beli régi színházban (intézmény) kezdte meg működését, de 1906. (időpont) szept. 8-án már az új színházat nyitotta meg. Nagy célkitűzéssel indult az új színház élete. De — hiába — a vegyes műsora színházak vezetése szinte lehetetlen feladatok elé állítja a színigazgatót. Egy színház, amely programmjába kénytelen venni a magasabb drámai műfajok mellé az operát s az operettet is, végeredményben egyik műfajnak sem tud adni elegendő teret és időt a szükséges próbákra. Janovics (személy) (információ)  ennek tudatában igyekezett megszabadulni az operettől, hogy minden erejével a dráma kultuszát mozdítsa elő. Ez a törekvése azonban nem sikerült. A magyar kultuszkormány nem járult hozzá ama tervéhez, hogy a kolozsvári Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  műsorából kikapcsoltassék az operett és egy magánvállalkozás által létesítendő másik kolozsvári színháznak (intézmény) (információ)  engedtessék át. Janovics (személy) (információ)  tehát kénytelen volt tovább is vegyes műsorral dolgozni. Ám ha terve dugába dőlt is, kedvét nem vesztette el. A régi tradíciók nyomdokain járva, mindig igyekezett magas színvonalon tartani ezt a régi műintézetet, mely a múltban második drámai színháza volt az országnak. Nemes törekvéseinek egyik legszebb bizonyítéka a »magyar drámatörténelmi előadások« sorozata, melynek keretében 1911. (időpont) okt. 1-től kezdődőleg 28 magyar drámát mutatott be a kolozsvári (megye) közönségnek, kezdve Sztáray Mihálynak (személy) (információ)  1557-ből (időpont) való »Igaz papságnak tüköré«-vel (cím) (információ)  s az »Omnia vincit Amor« (cím) (információ)  közjátékával és végezve Herczeg Ferenc (személy) (információ)  »Déryné ifiasszonyá«-val. (cím) (információ)  Ennek a — magyar színpadon eddig páratlanul hosszú eredeti ciklusnak keretében — a magyar dráma fokozatos fejlődését mutatta be. Minden egyes előadást felvilágosító értekezés előzött meg. Ezekre a felolvasásokra a budapesti (Budapest) és kolozsvári (megye) tudósokat és írókat kérte fel, de sok esetben maga Janovics (személy) (információ)  volt a konferánsz, aki írói és szónoki tehetségének már igazgatósága előtt is számtalan jelét adta. Janovics Jenőnek (személy) (információ)  sok cikke jelent meg a különféle lapokban. Nagyobb munkái: »Csiky Gergely élete és művei«. (cím) (információ)  2 kötet. A Kisfaludy - társaság (intézmény) (információ)  utólagos jutalomdíjban részesítette; továbbá: »A magyar dráma irányai«. (cím) Bpest. 1908. (időpont) A kolozsvári (megye) magyar ciklusnak egyes darabjait — Philozofus, (cím) Bánk bán (cím) (információ)  stb., Janovics Jenőék (személy) (információ)  Pesten (Budapest) is bemutatták a Magyar Színházban, (intézmény) (információ)  ahol az érdekes előadások szintén nagy elismeréssel találkoztak. 1912-ben (időpont) az antik drámák sorozatos előadásaival tett bizonyságot műsor-nemesítő törekvéseiről, 1913-ban (időpont) pedig sorozatos »Shakespeare - esték«-et (cím) (információ)  rendezett. Az előbbi ciklusban bemutatta a »Perzsák«-at (cím) és az »Oresteiá«-t (cím) Aischylostól, (személy) (információ)  »Antigoné«-t, (cím) (információ)  »Oedipus király«-t (cím) (információ)  Sophoklestől, (személy) (információ)  »Medeá«-t (cím) (információ)  s a »Kyklopsz«-ot (cím) Euripidéstől, (személy) a »Békák«-at (cím) Aristophanestől, (személy) (információ)  a »Hetvenkedő katoná«-t (cím) Plautustól, (személy) a »Testvérek«-et (cím) Publius Terentius Afer-től. (személy) A »Shakespeare« esték«-en (cím) pedig a következő darabok szerepeltek: »Felsült szerelmesek«, (cím) (információ)  »III-ik Rikhárd«, (cím) »Makrancos hölgy«, (cím) (információ)  »Romeo és Julia«, (cím) (információ)  »Velencei kalmár«, (cím) (információ)  »Vízkereszt«, (cím) »Julius Caesar«, (cím) (információ)  »Windsori víg asszonyok«, (cím) »Hamlet«, (cím) (információ)  »Szentivánéji álom«, (cím) (információ)  »Othelló«, (cím) »Lear király«, (cím) (információ)  »Coriolanus«, (cím) (információ)  »Macbeth«. (cím) Ezekkel a darabokkal Shakespeare (személy) (információ)  300-ik születésnapját ünnepelte meg a kolozsvári Nemzeti Színház. (intézmény) (információ)  A világháború mindenütt megnehezítette a színházak életét. Janovics (személy) (információ)  a háború első napjaiban magyar darabok sorozatos előadásaival próbált érdeklődést kelteni. Ez a ciklus egyfolytában 52 napig tartott. 1914. (időpont) augusztus 29-től okt. 10-ig a kolozsvári színházban (intézmény) (információ)  minden nap magyar darabot játszottak. A trianoni béke igen súlyos helyzet elé állította Janovicsot, (személy) (információ)  Elvették tőle az állami színházat minden felszereléssel egyetemben s ő maga társulatával a Séta­téren levő nyári színházba (intézmény) szorult. Amit addig épített, egyszerre összeomlott s elölről kellett kezdenie mindent. Súlyos munka volt, de sikerült. A színház anyagi helyzete ugyan még mindig küzdelemteljes, de a művészi színvonal — a körülményekhez képest — méltó a nagyhírű és régi kolozsvári színházhoz. (intézmény) (információ)  S ez nagyrészben dr. Janovics Jenő (személy) érdeme. (Pataki József.) (személy) (információ)  szin_II.0404.pdf II

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Janovics Jenő dr. címszóvég 26087 Szócikk: Janovics Jenő dr. a kolozsvári magyar színház yintezmenyy kolozsvári magyar színház yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy kolozsvári yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy ykodvegy igazgatója, sz. 1872. dec. xtalanevtizedx 1885 xtalanevtizedx 1895 8-án, Ungváron. ytelepulesy ungvár ytelepulesy Ungvár ymegyey ung megye ykodvegy Mérnöknek készült, de az Orsz. Színművészeti Akadémia yintezmenyy orsz. színművészeti akadémia yintezmenyy Orsz. Sz yintezmenyy orsz. yintezmenyy színművészeti yintezmenyy akadémia yintezmenyy yintezmenyy Orsz. yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy elvégzése után színész lett. Előbb Csóka Sándor yszemelynevy csóka sándor yszemelynevy Csóka Sándor yszemelynevy csóka yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Csóka yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy miskolci ytelepulesy miskolc ytelepulesy miskolc ymegyey borsod megye ykodvegy színigazgatónál (1894.— xevtizedx 1895 1895.), majd Krecsányi Ignácnál yszemelynevy krecsányi ignác yszemelynevy Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy (1895.— 9.) xtalanevtizedx 1905 működött mint szerelmes színész. Azután Kolozsvárra ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy szerződött, ahol hamarosan rendező lett és az ottani egyetemen doktori oklevelet szerzett a filozófiából s esztétikából. Bölönyi József yszemelynevy bölönyi józsef yszemelynevy Bölönyi József yszemelynevy bölönyi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Bölönyi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy intendáns alatt 1900-ban xevtizedx 1905 a kolozsvári színház yintezmenyy kolozsvári színház yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy kolozsvári yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy ykodvegy művezetője lett; 1902—1905-ig a szegedi színház yintezmenyy szegedi színház yintezmenyy szegedi yintezmenyy szegedi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy szegedi yintezmenyy ykodvegy igazgatója volt, 1905-ben pedig a kormány a kolozsvári Nemzeti Színház yintezmenyy kolozsvári nemzeti színház yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy kolozsvári yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy ykodvegy igazgatójává nevezte ki. Mint kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy igazgató, 1905. április 1-én a »Bel-Farkas ucca«-beli régi színházban yintezmenyy »bel-farkas ucca«-beli régi színház yintezmenyy »Bel-Far yintezmenyy »bel-farkas yintezmenyy ucca«-beli yintezmenyy régi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy »Bel-Far yintezmenyy yk kezdte meg működését, de 1906. szept. xtalanevtizedx 1915 8-án már az új színházat nyitotta meg. Nagy célkitűzéssel indult az új színház élete. De — hiába — a vegyes műsora színházak vezetése szinte lehetetlen feladatok elé állítja a színigazgatót. Egy színház, amely programmjába kénytelen venni a magasabb drámai műfajok mellé az operát s az operettet is, végeredményben egyik műfajnak sem tud adni elegendő teret és időt a szükséges próbákra. Janovics yszemelynevy janovics yszemelynevy Janovics yszemelynevy janovics yszemelynevy yszemelynevy Janovics yszemelynevy ykodvegy ennek tudatában igyekezett megszabadulni az operettől, hogy minden erejével a dráma kultuszát mozdítsa elő. Ez a törekvése azonban nem sikerült. A magyar kultuszkormány nem járult hozzá ama tervéhez, hogy a kolozsvári Nemzeti Színház yintezmenyy kolozsvári nemzeti színház yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy kolozsvári yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy ykodvegy műsorából kikapcsoltassék az operett és egy magánvállalkozás által létesítendő másik kolozsvári színháznak yintezmenyy kolozsvári színház yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy kolozsvári yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy ykodvegy engedtessék át. Janovics yszemelynevy janovics yszemelynevy Janovics yszemelynevy janovics yszemelynevy yszemelynevy Janovics yszemelynevy ykodvegy tehát kénytelen volt tovább is vegyes műsorral dolgozni. Ám ha terve dugába dőlt is, kedvét nem vesztette el. A régi tradíciók nyomdokain járva, mindig igyekezett magas színvonalon tartani ezt a régi műintézetet, mely a múltban második drámai színháza volt az országnak. Nemes törekvéseinek egyik legszebb bizonyítéka a »magyar drámatörténelmi előadások« sorozata, melynek keretében 1911. xevtizedx 1915 okt. 1-től kezdődőleg 28 magyar drámát mutatott be a kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy közönségnek, kezdve Sztáray Mihálynak yszemelynevy sztáray mihály yszemelynevy Sztáray Mihály yszemelynevy sztáray yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Sztáray yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy 1557-ből xevtizedx 1555 való xtalanevtizedx 1565 xtalanevtizedx 1575 »Igaz papságnak tüköré«-vel ycimy igaz papságnak tüköre ycimy Igaz papságnak tüköré ycimy igaz ycimy papságnak ycimy tüköre ycimy ycimy Igaz ycimy papságnak ycimy tüköré ycimy ykodvegy s az »Omnia vincit Amor« ycimy omnia vincit amor ycimy Omnia vincit Amor ycimy omnia ycimy vincit ycimy amor ycimy ycimy Omnia ycimy vincit ycimy Amor ycimy ykodvegy közjátékával és végezve Herczeg Ferenc yszemelynevy herczeg ferenc yszemelynevy Herczeg Ferenc yszemelynevy herczeg yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Herczeg yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy »Déryné ifiasszonyá«-val. ycimy déryné ifiasszonya ycimy Déryné ifiasszonyá ycimy déryné ycimy ifiasszonya ycimy ycimy Déryné ycimy ifiasszonyá ycimy ykodvegy Ennek a — magyar színpadon eddig páratlanul hosszú eredeti ciklusnak keretében — a magyar dráma fokozatos fejlődését mutatta be. Minden egyes előadást felvilágosító értekezés előzött meg. Ezekre a felolvasásokra a budapesti Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy és kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy tudósokat és írókat kérte fel, de sok esetben maga Janovics yszemelynevy janovics yszemelynevy Janovics yszemelynevy janovics yszemelynevy yszemelynevy Janovics yszemelynevy ykodvegy volt a konferánsz, aki írói és szónoki tehetségének már igazgatósága előtt is számtalan jelét adta. Janovics Jenőnek yszemelynevy janovics jenő yszemelynevy Janovics Jenő yszemelynevy janovics yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Janovics yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy sok cikke jelent meg a különféle lapokban. Nagyobb munkái: »Csiky Gergely élete és művei«. ycimy csiky gergely élete és művei ycimy Csiky Gergely élete és művei ycimy csiky ycimy gergely ycimy élete ycimy és ycimy művei ycimy ycimy Csiky ycimy Gergely ycimy élete ycimy és ycimy művei ycimy 2 kötet. A Kisfaludy - társaság yintezmenyy kisfaludy - társaság yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy kisfaludy yintezmenyy - yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Kisfalud yintezmenyy ykodvegy utólagos jutalomdíjban részesítette; továbbá: »A magyar dráma irányai«. ycimy a magyar dráma irányai ycimy A magyar dráma irányai ycimy a ycimy magyar ycimy dráma ycimy irányai ycimy ycimy A ycimy magyar ycimy dráma ycimy irányai ycimy ykodvegy Bpest. 1908. xevtizedx 1905 A xtalanevtizedx 1915 kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy magyar ciklusnak egyes darabjait — Philozofus, ycimy philozofus ycimy Philozofus ycimy philozofus ycimy ycimy Philozofus ycimy ykodvegy Bánk bán ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy stb., Janovics Jenőék yszemelynevy janovics jenő yszemelynevy Janovics Jenő yszemelynevy janovics yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Janovics yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Pesten pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy is bemutatták a Magyar Színházban, yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy ahol az érdekes előadások szintén nagy elismeréssel találkoztak. 1912-ben xevtizedx 1915 az antik drámák sorozatos előadásaival tett bizonyságot műsor-nemesítő törekvéseiről, 1913-ban pedig sorozatos »Shakespeare - esték«-et ycimy shakespeare - esték ycimy Shakespeare - esték ycimy shakespeare ycimy - ycimy esték ycimy ycimy Shakespeare ycimy - ycimy esték ycimy ykodvegy rendezett. Az előbbi ciklusban bemutatta a »Perzsák«-at ycimy perzsák ycimy Perzsák ycimy perzsák ycimy ycimy Perzsák ycimy ykodvegy és az »Oresteiá«-t ycimy oresteia ycimy Oresteiá ycimy oresteia ycimy ycimy Oresteiá ycimy ykodvegy Aischylostól, yszemelynevy aischylos yszemelynevy Aischylos yszemelynevy aischylos yszemelynevy yszemelynevy Aischylos yszemelynevy ykodvegy »Antigoné«-t, ycimy antigone ycimy Antigoné ycimy antigone ycimy ycimy Antigoné ycimy ykodvegy »Oedipus király«-t ycimy oedipus király ycimy Oedipus király ycimy oedipus ycimy király ycimy ycimy Oedipus ycimy király ycimy ykodvegy Sophoklestől, yszemelynevy sophokles yszemelynevy Sophokles yszemelynevy sophokles yszemelynevy yszemelynevy Sophokles yszemelynevy ykodvegy »Medeá«-t ycimy medea ycimy Medeá ycimy medea ycimy ycimy Medeá ycimy ykodvegy s a »Kyklopsz«-ot ycimy kyklopsz ycimy Kyklopsz ycimy kyklopsz ycimy ycimy Kyklopsz ycimy ykodvegy Euripidéstől, yszemelynevy euripidés yszemelynevy Euripidés yszemelynevy euripidés yszemelynevy yszemelynevy Euripidés yszemelynevy ykodvegy a »Békák«-at ycimy békák ycimy Békák ycimy békák ycimy ycimy Békák ycimy ykodvegy Aristophanestől, yszemelynevy aristophanes yszemelynevy Aristophanes yszemelynevy aristophanes yszemelynevy yszemelynevy Aristophanes yszemelynevy ykodvegy a »Hetvenkedő katoná«-t ycimy hetvenkedő katona ycimy Hetvenkedő katoná ycimy hetvenkedő ycimy katona ycimy ycimy Hetvenkedő ycimy katoná ycimy ykodvegy Plautustól, yszemelynevy plautus yszemelynevy Plautus yszemelynevy plautus yszemelynevy yszemelynevy Plautus yszemelynevy ykodvegy a »Testvérek«-et ycimy testvérek ycimy Testvérek ycimy testvérek ycimy ycimy Testvérek ycimy ykodvegy Publius Terentius Afer-től. yszemelynevy publius terentius afer yszemelynevy Publius Terentius Afer yszemelynevy publius yszemelynevy terentius yszemelynevy afer yszemelynevy yszemelynevy Publius yszemelynevy Terentius yszemelyn A »Shakespeare« esték«-en ycimy shakespeare« esték ycimy Shakespeare« esték ycimy shakespeare« ycimy esték ycimy ycimy Shakespeare« ycimy esték ycimy ykodvegy pedig a következő darabok szerepeltek: »Felsült szerelmesek«, ycimy felsült szerelmesek ycimy Felsült szerelmesek ycimy felsült ycimy szerelmesek ycimy ycimy Felsült ycimy szerelmesek ycimy ykodvegy »III-ik Rikhárd«, ycimy iii-ik rikhárd ycimy III-ik Rikhárd ycimy iii-ik ycimy rikhárd ycimy ycimy III-ik ycimy Rikhárd ycimy ykodvegy »Makrancos hölgy«, ycimy makrancos hölgy ycimy Makrancos hölgy ycimy makrancos ycimy hölgy ycimy ycimy Makrancos ycimy hölgy ycimy ykodvegy »Romeo és Julia«, ycimy romeo és julia ycimy Romeo és Julia ycimy romeo ycimy és ycimy julia ycimy ycimy Romeo ycimy és ycimy Julia ycimy ykodvegy »Velencei kalmár«, ycimy velencei kalmár ycimy Velencei kalmár ycimy velencei ycimy kalmár ycimy ycimy Velencei ycimy kalmár ycimy ykodvegy »Vízkereszt«, ycimy vízkereszt ycimy Vízkereszt ycimy vízkereszt ycimy ycimy Vízkereszt ycimy ykodvegy »Julius Caesar«, ycimy julius caesar ycimy Julius Caesar ycimy julius ycimy caesar ycimy ycimy Julius ycimy Caesar ycimy ykodvegy »Windsori víg asszonyok«, ycimy windsori víg asszonyok ycimy Windsori víg asszonyok ycimy windsori ycimy víg ycimy asszonyok ycimy ycimy Windsori ycimy víg ycimy asszonyok ycimy ykodvegy »Hamlet«, ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy »Szentivánéji álom«, ycimy szentivánéji álom ycimy Szentivánéji álom ycimy szentivánéji ycimy álom ycimy ycimy Szentivánéji ycimy álom ycimy ykodvegy »Othelló«, ycimy othelló ycimy Othelló ycimy othelló ycimy ycimy Othelló ycimy ykodvegy »Lear király«, ycimy lear király ycimy Lear király ycimy lear ycimy király ycimy ycimy Lear ycimy király ycimy ykodvegy »Coriolanus«, ycimy coriolanus ycimy Coriolanus ycimy coriolanus ycimy ycimy Coriolanus ycimy ykodvegy »Macbeth«. ycimy macbeth ycimy Macbeth ycimy macbeth ycimy ycimy Macbeth ycimy ykodvegy Ezekkel a darabokkal Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy 300-ik születésnapját ünnepelte meg a kolozsvári Nemzeti Színház. yintezmenyy kolozsvári nemzeti színház yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy kolozsvári yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy ykodvegy A világháború mindenütt megnehezítette a színházak életét. Janovics yszemelynevy janovics yszemelynevy Janovics yszemelynevy janovics yszemelynevy yszemelynevy Janovics yszemelynevy ykodvegy a háború első napjaiban magyar darabok sorozatos előadásaival próbált érdeklődést kelteni. Ez a ciklus egyfolytában 52 napig tartott. 1914. augusztus xtalanevtizedx 1925 xtalanevtizedx 1935 29-től okt. 10-ig a kolozsvári színházban yintezmenyy kolozsvári színház yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy kolozsvári yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy ykodvegy minden nap magyar darabot játszottak. A trianoni béke igen súlyos helyzet elé állította Janovicsot, yszemelynevy janovics yszemelynevy Janovics yszemelynevy janovics yszemelynevy yszemelynevy Janovics yszemelynevy ykodvegy Elvették tőle az állami színházat minden felszereléssel egyetemben s ő maga társulatával a Séta­téren levő nyári színházba yintezmenyy séta­téren levő nyári színház yintezmenyy Séta­tér yintezmenyy séta­téren yintezmenyy levő yintezmenyy nyári yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Séta­tér yintezmenyy ykodvegy szorult. Amit addig épített, egyszerre összeomlott s elölről kellett kezdenie mindent. Súlyos munka volt, de sikerült. A színház anyagi helyzete ugyan még mindig küzdelemteljes, de a művészi színvonal — a körülményekhez képest — méltó a nagyhírű és régi kolozsvári színházhoz. yintezmenyy kolozsvári színház yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy kolozsvári yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy kolozsvá yintezmenyy ykodvegy S ez nagyrészben dr. Janovics Jenő yszemelynevy dr. janovics jenő yszemelynevy dr. Janovics Jenő yszemelynevy dr. yszemelynevy janovics yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Janovics yszemelynevy Jenő yszemelynev érdeme. (Pataki József.) yszemelynevy pataki józsef yszemelynevy Pataki József yszemelynevy pataki yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Pataki yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy pataki józsef szin_II.0404.pdf II

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Janovics Jenő dr. - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1872

SZULETESIEVTIZED 1875

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0404.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0404.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/26/26087.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Janovics Jenő dr.

Szócikk: Janovics Jenő dr. a kolozsvári magyar színház igazgatója, sz. 1872. dec. 8-án, Ungváron. Mérnöknek készült, de az Orsz. Színművészeti Akadémia elvégzése után színész lett. Előbb Csóka Sándor miskolci színigazgatónál (1894.— 1895.), majd Krecsányi Ignácnál (1895.— 9.) működött mint szerelmes színész. Azután Kolozsvárra szerződött, ahol hamarosan rendező lett és az ottani egyetemen doktori oklevelet szerzett a filozófiából s esztétikából. Bölönyi József intendáns alatt 1900-ban a kolozsvári színház művezetője lett; 1902—1905-ig a szegedi színház igazgatója volt, 1905-ben pedig a kormány a kolozsvári Nemzeti Színház igazgatójává nevezte ki. Mint kolozsvári igazgató, 1905. április 1-én a »Bel-Farkas ucca«-beli régi színházban kezdte meg működését, de 1906. szept. 8-án már az új színházat nyitotta meg. Nagy célkitűzéssel indult az új színház élete. De — hiába — a vegyes műsora színházak vezetése szinte lehetetlen feladatok elé állítja a színigazgatót. Egy színház, amely programmjába kénytelen venni a magasabb drámai műfajok mellé az operát s az operettet is, végeredményben egyik műfajnak sem tud adni elegendő teret és időt a szükséges próbákra. Janovics ennek tudatában igyekezett megszabadulni az operettől, hogy minden erejével a dráma kultuszát mozdítsa elő. Ez a törekvése azonban nem sikerült. A magyar kultuszkormány nem járult hozzá ama tervéhez, hogy a kolozsvári Nemzeti Színház műsorából kikapcsoltassék az operett és egy magánvállalkozás által létesítendő másik kolozsvári színháznak engedtessék át. Janovics tehát kénytelen volt tovább is vegyes műsorral dolgozni. Ám ha terve dugába dőlt is, kedvét nem vesztette el. A régi tradíciók nyomdokain járva, mindig igyekezett magas színvonalon tartani ezt a régi műintézetet, mely a múltban második drámai színháza volt az országnak. Nemes törekvéseinek egyik legszebb bizonyítéka a »magyar drámatörténelmi előadások« sorozata, melynek keretében 1911. okt. 1-től kezdődőleg 28 magyar drámát mutatott be a kolozsvári közönségnek, kezdve Sztáray Mihálynak 1557-ből való »Igaz papságnak tüköré«-vel s az »Omnia vincit Amor« közjátékával és végezve Herczeg Ferenc »Déryné ifiasszonyá«-val. Ennek a — magyar színpadon eddig páratlanul hosszú eredeti ciklusnak keretében — a magyar dráma fokozatos fejlődését mutatta be. Minden egyes előadást felvilágosító értekezés előzött meg. Ezekre a felolvasásokra a budapesti és kolozsvári tudósokat és írókat kérte fel, de sok esetben maga Janovics volt a konferánsz, aki írói és szónoki tehetségének már igazgatósága előtt is számtalan jelét adta. Janovics Jenőnek sok cikke jelent meg a különféle lapokban. Nagyobb munkái: »Csiky Gergely élete és művei«. 2 kötet. A Kisfaludy - társaság utólagos jutalomdíjban részesítette; továbbá: »A magyar dráma irányai«. Bpest. 1908. A kolozsvári magyar ciklusnak egyes darabjait — Philozofus, Bánk bán stb., Janovics Jenőék Pesten is bemutatták a Magyar Színházban, ahol az érdekes előadások szintén nagy elismeréssel találkoztak. 1912-ben az antik drámák sorozatos előadásaival tett bizonyságot műsor-nemesítő törekvéseiről, 1913-ban pedig sorozatos »Shakespeare - esték«-et rendezett. Az előbbi ciklusban bemutatta a »Perzsák«-at és az »Oresteiá«-t Aischylostól, »Antigoné«-t, »Oedipus király«-t Sophoklestől, »Medeá«-t s a »Kyklopsz«-ot Euripidéstől, a »Békák«-at Aristophanestől, a »Hetvenkedő katoná«-t Plautustól, a »Testvérek«-et Publius Terentius Afer-től. A »Shakespeare« esték«-en pedig a következő darabok szerepeltek: »Felsült szerelmesek«, »III-ik Rikhárd«, »Makrancos hölgy«, »Romeo és Julia«, »Velencei kalmár«, »Vízkereszt«, »Julius Caesar«, »Windsori víg asszonyok«, »Hamlet«, »Szentivánéji álom«, »Othelló«, »Lear király«, »Coriolanus«, »Macbeth«. Ezekkel a darabokkal Shakespeare 300-ik születésnapját ünnepelte meg a kolozsvári Nemzeti Színház. A világháború mindenütt megnehezítette a színházak életét. Janovics a háború első napjaiban magyar darabok sorozatos előadásaival próbált érdeklődést kelteni. Ez a ciklus egyfolytában 52 napig tartott. 1914. augusztus 29-től okt. 10-ig a kolozsvári színházban minden nap magyar darabot játszottak. A trianoni béke igen súlyos helyzet elé állította Janovicsot, Elvették tőle az állami színházat minden felszereléssel egyetemben s ő maga társulatával a Séta­téren levő nyári színházba szorult. Amit addig épített, egyszerre összeomlott s elölről kellett kezdenie mindent. Súlyos munka volt, de sikerült. A színház anyagi helyzete ugyan még mindig küzdelemteljes, de a művészi színvonal — a körülményekhez képest — méltó a nagyhírű és régi kolozsvári színházhoz. S ez nagyrészben dr. Janovics Jenő érdeme. (Pataki József.) szin_II.0404.pdf II