Címszó: Kazinczy Ferenc - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1759

SZULETESIEVTIZED 1755

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0522.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0522.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/26/26649.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Kazinczy Ferenc

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/526651.htm

 

Szócikk: Kazinczy Ferenc (kazinczi), (személy) író a magyar irodalom reformátora, sz. 1759. (születés éve) okt. 27-én, Érsemjénben (megye) (Bihar m.), (megye) (információ)  megh. 1831. aug. 23-án, Széphalmon (megye) (Zemplén m.). (megye) 1766-ban (időpont) Alsóregmecen (megye) járta elemi iskoláit. 1768—69-ben (időpont) Késmárkon (megye) tanult, innen a sárospataki (megye) kollégiumba ment, hol tíz év alatt az összes közép- és felsőiskolai tanulmányait elvégezte. 1790-ben (időpont) felismervén a nemzeti színügy nagy jelentőségét a közműveltségre, lelkesen izgatott mellette s Ráday Pál gróffal (személy) (információ)  buzgólkodott Budán (Budapest) az első magyar színésztársaság szervezésén. 1790. (időpont) március 8-án kelt s a Hadi és más nevezetes történetek (cím) szerkesztőségéhez írt levelében már azt írja: „Hamletem (cím) (információ)  a jövő héten sajtó alatt lesz s talán Lesszingnek (személy) Miss Sara Sampson-ja (cím) is utána fog menni. Most kellene azon lennünk, hogy az év állandó Ország Gyűlése alatt Magyar Játszó színünk légyen és ugyanez év július 1-én báró Prónay Lászlóhoz (személy) (információ)  írt levelében pedig ezt írja: „Volna még egy alázatos tanátslásom, esedezésem. Ajánljon fel Excellentiád egynehány aranyat eggy Magyar Játszó társaságnak, olly feltétel alatt, hogy ők Német (nemzetiség) (információ)  Játszók által illendően elkészítetvén, Hamletemet (cím) (információ)  játszák el. Ennek híre lesz az egész Országban. Aztán, amikor kész Hamletjével (cím) (információ)  ahoz előszót ír és valóban prózája ódáivá emelkedik, amidőn a magyar lelkesedés diadalmát zengi és fennen hirdeti, hogy kezd már benne újra éledni az a remény, hogy nyelvünket közdolgaink folytatására fordítjuk és közelebbről az, hogy az Ország Gyűlése alatt Melpomenének és Thaliának Magyar Templomot szentelünk. És ő, ez a klasszikusan nemes magyar férfiú, -— aki a magyarságot mindenek felébe helyezi a játékszín eszméjének kicsinyes elleneseit, mielőtt újra támadnának, megelőzi írván: „Mi gátolhatná meg azt egyéb hanemha ismét valamelly felelet azt adná, hogy a Magyar Nyelv nem Játszó színre való; eggy olly felelet, melly nem megtzáfolást, hanem eggy szomorú néma sóhajtást érdemel. Az eszme testté vált. Kelemen László (személy) (információ)  áldozatos lelkesedésével megtalálta azokat, akik a megpróbáltatásoknak eme rögös útjára hajlandók voltak követni. Kazinczy (személy) (információ)  ekkor Pestre (Budapest) megy, ahol a társaság Ráday Pállal (személy) (információ)  együtt őt kéri fel a társaság szervezetének megállapítására és arra a sziszifuszi munkára, hogy a német (nemzetiség) (információ)  színházbérlőt jóindulatra bírja a magyar múzsával szemben. Kazinczy (személy) (információ)  csak e második feladatában jár el, az elsőhöz nem mer fogni, mert, — tudja, érzi — hogy ehhez ismeretei, tapasztalatai nem elégségesek. Nem sokáig tartózkodik Pesten (Budapest) — visszatér Kassára (megye) és ott várja a budai, (Budapest) pesti (Budapest) híreket. — „Pestről (Budapest) elindulván — írja egy levelében — jó karban hagytam a Schauspieler - Truppot... „Aztán — az első magyar színielőadás lezajlik a „Melpomene és Thália templomában. Mikor ennek hírét veszi, sietve ír Ráday Pálnak, (személy) (információ)  hogy értesítse, miképpen mutatkozott be a magyar színjáték — és mikor nem kap e kérelmére választ, Ráday (személy) (információ)  nagyatyját, Ráday Gedeont, (személy) (információ)  kéri fel, hogy küldjön neki egy színlapot az Igazházi (cím) (információ)  első előadásáról és egy színésszel írasson a bemutatóról valamit és ha ezt sem sikerülne elérni — írasson Ráday (személy) (információ)  Gáncs Pállal, (személy) a jószágkormányzójával egyet-mást, hogy abból ő aztán Orpheus (intézmény) (információ)  című folyóirata számára kritikát csinálhasson. Így dolgozott Kazinczy (személy) (információ)  a magyar színpadnak és a magyar színpadért. Hogy műsort teremtsen számukra, megindította a Külföldi Játékszín (intézmény) (információ)  c. vállalatát, melynek első darabjául Shakespeare (személy) (információ)  „Hamlet-jét (cím) (információ)  adta. (1790.) (időpont) Lefordította a következő színműveket: Lanassza, (cím) tragédia 4 felv. Le Mierre-től, (személy) Plümicke (személy) német (nyelv) (információ)  fordításából. Bem. 1793. (időpont) máj. 20. Budán. (Budapest) Goethe: (személy) (információ)  Stellá-ját (cím) (információ)  és Clavigo-ját (cím) (információ)  is átültette magyarra. Ez utóbbit előadták 1795. (időpont) febr. 25-én. Lessing: (személy) (információ)  Emilia Galotti-ját (cím) a budai (Budapest) társulat 1836. (időpont) júl. 16-án mutatta be az ő fordításában, valamint Shakespeare: (személy) (információ)  Macbeth-jét (cím) is fordította, de ma nem tudható, vajjon befejezte-e. Egyéb fordításai: Barnhelmi Minna, (cím) vagy A katonaszerencse, (cím) vj. 5 felv. Lessing (személy) (információ)  után. 1834. (időpont) A Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  bemutatta: 1929. (időpont) márc. 16. Lessing (személy) (információ)  emlékezetére, a nagy drámaíró születésének kétszádik évfordulója alkalmából. A címszerepet Bajor Gizi (személy) (információ)  játszotta. Kénytelen házasság, (cím) (információ)  vj. 1 felv. Moliere (személy) után. 1839. (időpont) Miss Sarah Sampson, (cím) szomorúj. 5 felv. Lessing (személy) (információ)  után, 1842. (időpont) Ezenkívül ismeretesek még ezen fordításai: Eraszt, vagy a becsületes útilator, (cím) érzékeny játék 1 felv. Kotzebue (személy) (információ)  után írta. Bem. 1793. (időpont) január 7-én, Budán. (Budapest) A vétkesek, (cím) vj. 3 felv. 1795. (időpont) aug. 5. Albrecht Joh. Fr.-tól, (személy) (információ)  ez kétséges, hogy ő fordította? Themistokhles, a számkivetett fővezér, (cím) Metastasio (személy) (információ)  után, előadták Kassán, (megye) 1835. (időpont) jan. 31. Titus szelídsége, (cím) Metastasio (személy) (információ)  után, 1798. (időpont) Foglalkozott Romeo és Julia (cím) (információ)  fordításával is. Shakespeare (személy) (információ)  után, 1790. (időpont) Ércszobrát 1907. (időpont) szept. 22-én leplezték le, szülőháza falába pedig ezen feliratú táblát helyezték el: „E házban született 1759. (időpont) október 27-én Kazinczy Ferenc, (személy) (információ)  az újabb magyar műpróza halhatatlan megalapítója. A költő kedves otthona ma cseh (nemzetiség) (információ)  fenhatóság alatt van. szin_II.0522.pdf II

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Kazinczy Ferenc címszóvég 26649 Szócikk: Kazinczy Ferenc (kazinczi), yszemelynevy kazinczi yszemelynevy kazinczi yszemelynevy kazinczi yszemelynevy yszemelynevy kazinczi yszemelynevy ykodvegy író a magyar irodalom reformátora, sz. 1759. okt. xtalanevtizedx 1765 27-én, Érsemjénben ytelepulesy érsemjén ytelepulesy Érsemjén ymegyey bihar megye ykodvegy (Bihar m.), ytelepulesy bihar m. ytelepulesy Bihar m. ymegyey bihar megye ykodvegy megh. 1831. aug. 23-án, Széphalmon ytelepulesy széphalom ytelepulesy Széphalmo ymegyey borsod megye ykodvegy (Zemplén m.). ytelepulesy zemplén m. ytelepulesy Zemplén m. ymegyey zemplén megye ykodvegy 1766-ban xevtizedx 1765 Alsóregmecen ytelepulesy alsóregmec ytelepulesy Alsóregmec ymegyey zemplén megye ykodvegy járta elemi iskoláit. 1768—69-ben Késmárkon xtalanevtizedx 1775 xtalanevtizedx 1785 ytelepulesy késmárk ytelepulesy Késmárk ymegyey szepes megye ykodvegy tanult, innen a sárospataki ytelepulesy sárospatak ytelepulesy sárospatak ymegyey zemplén megye ykodvegy kollégiumba ment, hol tíz év alatt az összes közép- és felsőiskolai tanulmányait elvégezte. 1790-ben xevtizedx 1795 felismervén a nemzeti színügy nagy jelentőségét a közműveltségre, lelkesen izgatott mellette s Ráday Pál gróffal yszemelynevy ráday pál gróf yszemelynevy Ráday Pál gróf yszemelynevy ráday yszemelynevy pál yszemelynevy gróf yszemelynevy yszemelynevy Ráday yszemelynevy Pál yszemelynevy gróf yszemelynevy ykodvegy buzgólkodott Budán buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy az első magyar színésztársaság szervezésén. 1790. március 8-án kelt s a Hadi és más nevezetes történetek ycimy hadi és más nevezetes történetek ycimy Hadi és más nevezetes történetek ycimy hadi ycimy és ycimy más ycimy nevezetes ycimy történetek ycimy ycimy Hadi ycimy és ycimy más ycimy nevezetes ycimy t szerkesztőségéhez írt levelében már azt írja: „Hamletem ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy a jövő héten sajtó alatt lesz s talán Lesszingnek yszemelynevy lesszing yszemelynevy Lesszing yszemelynevy lesszing yszemelynevy yszemelynevy Lesszing yszemelynevy ykodvegy Miss Sara Sampson-ja ycimy miss sara sampson ycimy Miss Sara Sampson ycimy miss ycimy sara ycimy sampson ycimy ycimy Miss ycimy Sara ycimy Sampson ycimy ykodvegy is utána fog menni. Most kellene azon lennünk, hogy az év állandó Ország Gyűlése alatt Magyar Játszó színünk légyen és ugyanez év július 1-én báró Prónay Lászlóhoz yszemelynevy báró prónay lászló yszemelynevy báró Prónay László yszemelynevy báró yszemelynevy prónay yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy báró yszemelynevy Prónay yszemelynevy László yszemel írt levelében pedig ezt írja: „Volna még egy alázatos tanátslásom, esedezésem. Ajánljon fel Excellentiád egynehány aranyat eggy Magyar Játszó társaságnak, olly feltétel alatt, hogy ők Német ynemzetisegy német ynemzetisegy Német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy Német ynemzetisegy ykodvegy Játszók által illendően elkészítetvén, Hamletemet ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy játszák el. Ennek híre lesz az egész Országban. Aztán, amikor kész Hamletjével ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy ahoz előszót ír és valóban prózája ódáivá emelkedik, amidőn a magyar lelkesedés diadalmát zengi és fennen hirdeti, hogy kezd már benne újra éledni az a remény, hogy nyelvünket közdolgaink folytatására fordítjuk és közelebbről az, hogy az Ország Gyűlése alatt Melpomenének és Thaliának Magyar Templomot szentelünk. És ő, ez a klasszikusan nemes magyar férfiú, -— aki a magyarságot mindenek felébe helyezi a játékszín eszméjének kicsinyes elleneseit, mielőtt újra támadnának, megelőzi írván: „Mi gátolhatná meg azt egyéb hanemha ismét valamelly felelet azt adná, hogy a Magyar Nyelv nem Játszó színre való; eggy olly felelet, melly nem megtzáfolást, hanem eggy szomorú néma sóhajtást érdemel. Az eszme testté vált. Kelemen László yszemelynevy kelemen lászló yszemelynevy Kelemen László yszemelynevy kelemen yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Kelemen yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy áldozatos lelkesedésével megtalálta azokat, akik a megpróbáltatásoknak eme rögös útjára hajlandók voltak követni. Kazinczy yszemelynevy kazinczy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy kazinczy yszemelynevy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy ykodvegy ekkor Pestre pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy megy, ahol a társaság Ráday Pállal yszemelynevy ráday pál yszemelynevy Ráday Pál yszemelynevy ráday yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Ráday yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy együtt őt kéri fel a társaság szervezetének megállapítására és arra a sziszifuszi munkára, hogy a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színházbérlőt jóindulatra bírja a magyar múzsával szemben. Kazinczy yszemelynevy kazinczy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy kazinczy yszemelynevy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy ykodvegy csak e második feladatában jár el, az elsőhöz nem mer fogni, mert, — tudja, érzi — hogy ehhez ismeretei, tapasztalatai nem elégségesek. Nem sokáig tartózkodik Pesten pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy — visszatér Kassára ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy és ott várja a budai, buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy híreket. — „Pestről pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy elindulván — írja egy levelében — jó karban hagytam a Schauspieler - Truppot... „Aztán — az első magyar színielőadás lezajlik a „Melpomene és Thália templomában. Mikor ennek hírét veszi, sietve ír Ráday Pálnak, yszemelynevy ráday pál yszemelynevy Ráday Pál yszemelynevy ráday yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Ráday yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy hogy értesítse, miképpen mutatkozott be a magyar színjáték — és mikor nem kap e kérelmére választ, Ráday yszemelynevy ráday yszemelynevy Ráday yszemelynevy ráday yszemelynevy yszemelynevy Ráday yszemelynevy ykodvegy nagyatyját, Ráday Gedeont, yszemelynevy ráday gedeon yszemelynevy Ráday Gedeon yszemelynevy ráday yszemelynevy gedeon yszemelynevy yszemelynevy Ráday yszemelynevy Gedeon yszemelynevy ykodvegy kéri fel, hogy küldjön neki egy színlapot az Igazházi ycimy igazházi ycimy Igazházi ycimy igazházi ycimy ycimy Igazházi ycimy ykodvegy első előadásáról és egy színésszel írasson a bemutatóról valamit és ha ezt sem sikerülne elérni — írasson Ráday yszemelynevy ráday yszemelynevy Ráday yszemelynevy ráday yszemelynevy yszemelynevy Ráday yszemelynevy ykodvegy Gáncs Pállal, yszemelynevy gáncs pál yszemelynevy Gáncs Pál yszemelynevy gáncs yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Gáncs yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy a jószágkormányzójával egyet-mást, hogy abból ő aztán Orpheus yintezmenyy orpheus yintezmenyy Orpheus yintezmenyy orpheus yintezmenyy yintezmenyy Orpheus yintezmenyy ykodvegy című folyóirata számára kritikát csinálhasson. Így dolgozott Kazinczy yszemelynevy kazinczy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy kazinczy yszemelynevy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy ykodvegy a magyar színpadnak és a magyar színpadért. Hogy műsort teremtsen számukra, megindította a Külföldi Játékszín yintezmenyy külföldi játékszín yintezmenyy Külföldi yintezmenyy külföldi yintezmenyy játékszín yintezmenyy yintezmenyy Külföldi yintezmenyy ykodvegy c. vállalatát, melynek első darabjául Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy „Hamlet-jét ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy adta. (1790.) Lefordította a következő színműveket: Lanassza, ycimy lanassza ycimy Lanassza ycimy lanassza ycimy ycimy Lanassza ycimy ykodvegy tragédia 4 felv. Le Mierre-től, yszemelynevy le mierre yszemelynevy Le Mierre yszemelynevy le yszemelynevy mierre yszemelynevy yszemelynevy Le yszemelynevy Mierre yszemelynevy ykodvegy Plümicke yszemelynevy plümicke yszemelynevy Plümicke yszemelynevy plümicke yszemelynevy yszemelynevy Plümicke yszemelynevy ykodvegy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy német ynyelvy ykodvegy fordításából. Bem. 1793. máj. 20. Budán. buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy Goethe: yszemelynevy goethe yszemelynevy Goethe yszemelynevy goethe yszemelynevy yszemelynevy Goethe yszemelynevy ykodvegy Stellá-ját ycimy stella ycimy Stellá ycimy stella ycimy ycimy Stellá ycimy ykodvegy és Clavigo-ját ycimy clavigo ycimy Clavigo ycimy clavigo ycimy ycimy Clavigo ycimy ykodvegy is átültette magyarra. Ez utóbbit előadták 1795. febr. xtalanevtizedx 1805 xtalanevtizedx 1815 25-én. Lessing: yszemelynevy lessing yszemelynevy Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy yszemelynevy Lessing yszemelynevy ykodvegy Emilia Galotti-ját ycimy emilia galotti ycimy Emilia Galotti ycimy emilia ycimy galotti ycimy ycimy Emilia ycimy Galotti ycimy ykodvegy a budai buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy társulat 1836. xevtizedx 1835 júl. 16-án mutatta be az ő fordításában, valamint Shakespeare: yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy Macbeth-jét ycimy macbeth ycimy Macbeth ycimy macbeth ycimy ycimy Macbeth ycimy ykodvegy is fordította, de ma nem tudható, vajjon befejezte-e. Egyéb fordításai: Barnhelmi Minna, ycimy barnhelmi minna ycimy Barnhelmi Minna ycimy barnhelmi ycimy minna ycimy ycimy Barnhelmi ycimy Minna ycimy ykodvegy vagy A katonaszerencse, ycimy a katonaszerencse ycimy A katonaszerencse ycimy a ycimy katonaszerencse ycimy ycimy A ycimy katonaszerencse ycimy ykodvegy vj. 5 felv. Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy yszemelynevy Lessing yszemelynevy ykodvegy után. 1834. A Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy bemutatta: 1929. xevtizedx 1925 márc. 16. Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy yszemelynevy Lessing yszemelynevy ykodvegy emlékezetére, a nagy drámaíró születésének kétszádik évfordulója alkalmából. A címszerepet Bajor Gizi yszemelynevy bajor gizi yszemelynevy Bajor Gizi yszemelynevy bajor yszemelynevy gizi yszemelynevy yszemelynevy Bajor yszemelynevy Gizi yszemelynevy ykodvegy játszotta. Kénytelen házasság, ycimy kénytelen házasság ycimy Kénytelen házasság ycimy kénytelen ycimy házasság ycimy ycimy Kénytelen ycimy házasság ycimy ykodvegy vj. 1 felv. Moliere yszemelynevy moliere yszemelynevy Moliere yszemelynevy moliere yszemelynevy yszemelynevy Moliere yszemelynevy ykodvegy után. 1839. xevtizedx 1835 Miss Sarah Sampson, ycimy miss sarah sampson ycimy Miss Sarah Sampson ycimy miss ycimy sarah ycimy sampson ycimy ycimy Miss ycimy Sarah ycimy Sampson ycimy ykodvegy szomorúj. 5 felv. Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy Lessing yszemelynevy lessing yszemelynevy yszemelynevy Lessing yszemelynevy ykodvegy után, 1842. xevtizedx 1845 Ezenkívül ismeretesek még ezen fordításai: Eraszt, vagy a becsületes útilator, ycimy eraszt, vagy a becsületes útilator ycimy Eraszt, vagy a becsületes útilator ycimy eraszt, ycimy vagy ycimy a ycimy becsületes ycimy útilator ycimy ycimy Eraszt, ycimy vagy ycimy a ycimy becsület érzékeny játék 1 felv. Kotzebue yszemelynevy kotzebue yszemelynevy Kotzebue yszemelynevy kotzebue yszemelynevy yszemelynevy Kotzebue yszemelynevy ykodvegy után írta. Bem. 1793. xevtizedx 1795 január 7-én, Budán. buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy A vétkesek, ycimy a vétkesek ycimy A vétkesek ycimy a ycimy vétkesek ycimy ycimy A ycimy vétkesek ycimy ykodvegy vj. 3 felv. 1795. aug. xtalanevtizedx 1805 xtalanevtizedx 1815 5. Albrecht Joh. Fr.-tól, yszemelynevy albrecht joh. fr. yszemelynevy Albrecht Joh. Fr. yszemelynevy albrecht yszemelynevy joh. yszemelynevy fr. yszemelynevy yszemelynevy Albrecht yszemelynevy Joh. yszemelynevy Fr. yszemelynev ez kétséges, hogy ő fordította? Themistokhles, a számkivetett fővezér, ycimy themistokhles, a számkivetett fővezér ycimy Themistokhles, a számkivetett fővezér ycimy themistokhles, ycimy a ycimy számkivetett ycimy fővezér ycimy ycimy Themistokhles, ycimy a ycimy számkivet Metastasio yszemelynevy metastasio yszemelynevy Metastasio yszemelynevy metastasio yszemelynevy yszemelynevy Metastasio yszemelynevy ykodvegy után, előadták Kassán, ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy 1835. xevtizedx 1835 jan. 31. Titus szelídsége, ycimy titus szelídsége ycimy Titus szelídsége ycimy titus ycimy szelídsége ycimy ycimy Titus ycimy szelídsége ycimy ykodvegy Metastasio yszemelynevy metastasio yszemelynevy Metastasio yszemelynevy metastasio yszemelynevy yszemelynevy Metastasio yszemelynevy ykodvegy után, 1798. xevtizedx 1795 Foglalkozott Romeo és Julia ycimy romeo és julia ycimy Romeo és Julia ycimy romeo ycimy és ycimy julia ycimy ycimy Romeo ycimy és ycimy Julia ycimy ykodvegy fordításával is. Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy után, 1790. Ércszobrát xtalanevtizedx 1805 xtalanevtizedx 1815 1907. xevtizedx 1905 szept. 22-én leplezték le, szülőháza falába pedig ezen feliratú táblát helyezték el: „E házban született 1759. xevtizedx 1755 október xtalanevtizedx 1765 xtalanevtizedx 1775 27-én Kazinczy Ferenc, yszemelynevy kazinczy ferenc yszemelynevy Kazinczy Ferenc yszemelynevy kazinczy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kazinczy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy az újabb magyar műpróza halhatatlan megalapítója. A költő kedves otthona ma cseh ynemzetisegy cseh ynemzetisegy cseh ynemzetisegy cseh ynemzetisegy ynemzetisegy cseh ynemzetisegy ykodvegy fenhatóság alatt van. szin_II.0522.pdf II

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Kazinczy Ferenc - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1759

SZULETESIEVTIZED 1755

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0522.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/II/szin_II.0522.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/26/26649.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Kazinczy Ferenc

Szócikk: Kazinczy Ferenc (kazinczi), író a magyar irodalom reformátora, sz. 1759. okt. 27-én, Érsemjénben (Bihar m.), megh. 1831. aug. 23-án, Széphalmon (Zemplén m.). 1766-ban Alsóregmecen járta elemi iskoláit. 1768—69-ben Késmárkon tanult, innen a sárospataki kollégiumba ment, hol tíz év alatt az összes közép- és felsőiskolai tanulmányait elvégezte. 1790-ben felismervén a nemzeti színügy nagy jelentőségét a közműveltségre, lelkesen izgatott mellette s Ráday Pál gróffal buzgólkodott Budán az első magyar színésztársaság szervezésén. 1790. március 8-án kelt s a Hadi és más nevezetes történetek szerkesztőségéhez írt levelében már azt írja: „Hamletem a jövő héten sajtó alatt lesz s talán Lesszingnek Miss Sara Sampson-ja is utána fog menni. Most kellene azon lennünk, hogy az év állandó Ország Gyűlése alatt Magyar Játszó színünk légyen és ugyanez év július 1-én báró Prónay Lászlóhoz írt levelében pedig ezt írja: „Volna még egy alázatos tanátslásom, esedezésem. Ajánljon fel Excellentiád egynehány aranyat eggy Magyar Játszó társaságnak, olly feltétel alatt, hogy ők Német Játszók által illendően elkészítetvén, Hamletemet játszák el. Ennek híre lesz az egész Országban. Aztán, amikor kész Hamletjével ahoz előszót ír és valóban prózája ódáivá emelkedik, amidőn a magyar lelkesedés diadalmát zengi és fennen hirdeti, hogy kezd már benne újra éledni az a remény, hogy nyelvünket közdolgaink folytatására fordítjuk és közelebbről az, hogy az Ország Gyűlése alatt Melpomenének és Thaliának Magyar Templomot szentelünk. És ő, ez a klasszikusan nemes magyar férfiú, -— aki a magyarságot mindenek felébe helyezi a játékszín eszméjének kicsinyes elleneseit, mielőtt újra támadnának, megelőzi írván: „Mi gátolhatná meg azt egyéb hanemha ismét valamelly felelet azt adná, hogy a Magyar Nyelv nem Játszó színre való; eggy olly felelet, melly nem megtzáfolást, hanem eggy szomorú néma sóhajtást érdemel. Az eszme testté vált. Kelemen László áldozatos lelkesedésével megtalálta azokat, akik a megpróbáltatásoknak eme rögös útjára hajlandók voltak követni. Kazinczy ekkor Pestre megy, ahol a társaság Ráday Pállal együtt őt kéri fel a társaság szervezetének megállapítására és arra a sziszifuszi munkára, hogy a német színházbérlőt jóindulatra bírja a magyar múzsával szemben. Kazinczy csak e második feladatában jár el, az elsőhöz nem mer fogni, mert, — tudja, érzi — hogy ehhez ismeretei, tapasztalatai nem elégségesek. Nem sokáig tartózkodik Pesten — visszatér Kassára és ott várja a budai, pesti híreket. — „Pestről elindulván — írja egy levelében — jó karban hagytam a Schauspieler - Truppot... „Aztán — az első magyar színielőadás lezajlik a „Melpomene és Thália templomában. Mikor ennek hírét veszi, sietve ír Ráday Pálnak, hogy értesítse, miképpen mutatkozott be a magyar színjáték — és mikor nem kap e kérelmére választ, Ráday nagyatyját, Ráday Gedeont, kéri fel, hogy küldjön neki egy színlapot az Igazházi első előadásáról és egy színésszel írasson a bemutatóról valamit és ha ezt sem sikerülne elérni — írasson Ráday Gáncs Pállal, a jószágkormányzójával egyet-mást, hogy abból ő aztán Orpheus című folyóirata számára kritikát csinálhasson. Így dolgozott Kazinczy a magyar színpadnak és a magyar színpadért. Hogy műsort teremtsen számukra, megindította a Külföldi Játékszín c. vállalatát, melynek első darabjául Shakespeare „Hamlet-jét adta. (1790.) Lefordította a következő színműveket: Lanassza, tragédia 4 felv. Le Mierre-től, Plümicke német fordításából. Bem. 1793. máj. 20. Budán. Goethe: Stellá-ját és Clavigo-ját is átültette magyarra. Ez utóbbit előadták 1795. febr. 25-én. Lessing: Emilia Galotti-ját a budai társulat 1836. júl. 16-án mutatta be az ő fordításában, valamint Shakespeare: Macbeth-jét is fordította, de ma nem tudható, vajjon befejezte-e. Egyéb fordításai: Barnhelmi Minna, vagy A katonaszerencse, vj. 5 felv. Lessing után. 1834. A Nemzeti Színház bemutatta: 1929. márc. 16. Lessing emlékezetére, a nagy drámaíró születésének kétszádik évfordulója alkalmából. A címszerepet Bajor Gizi játszotta. Kénytelen házasság, vj. 1 felv. Moliere után. 1839. Miss Sarah Sampson, szomorúj. 5 felv. Lessing után, 1842. Ezenkívül ismeretesek még ezen fordításai: Eraszt, vagy a becsületes útilator, érzékeny játék 1 felv. Kotzebue után írta. Bem. 1793. január 7-én, Budán. A vétkesek, vj. 3 felv. 1795. aug. 5. Albrecht Joh. Fr.-tól, ez kétséges, hogy ő fordította? Themistokhles, a számkivetett fővezér, Metastasio után, előadták Kassán, 1835. jan. 31. Titus szelídsége, Metastasio után, 1798. Foglalkozott Romeo és Julia fordításával is. Shakespeare után, 1790. Ércszobrát 1907. szept. 22-én leplezték le, szülőháza falába pedig ezen feliratú táblát helyezték el: „E házban született 1759. október 27-én Kazinczy Ferenc, az újabb magyar műpróza halhatatlan megalapítója. A költő kedves otthona ma cseh fenhatóság alatt van. szin_II.0522.pdf II