Címszó: Komor Gyula dr. - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0004.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0004.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/27/27268.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Komor Gyula dr.

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/527270.htm

 

Szócikk: Komor Gyula dr. író, kritikus, dramaturg, képviselőházi volt naplószerkesztő, gyorsíró és elnöki tanácsos. Ez a hat foglalkozási cím bizonyára nem meríti ki azt a nagy tevékenységi kört, amelyben ismertté, sőt elismertté tette a nevét. Első látszatra könnyűnek tetszik az ilyen sokoldalú és minden kvalitásban imponálóan kiváló munka - Herkulesről (személy) életméltatást összeállítani. Hiszen egy nagy folyamból meríteni sokkalta könnyebb, mint egy csekély forrásból. Az ő élettevékenysége pedig ilyen bővizű folyam, amely sok, igen sok képességgel megrakott hajót hordoz, immár legalább is közel ötven esztendő óta. Tragikuma, hogy egy szegény kis nemzet fiának született. Mert az nem tudja ezeket az amerikai (ország) méretű és ütemű munkálkodásokat anyagi javakkal viszonozni. Sőt talán kellőképpen méltányolni sem. Mi sem tudjuk minden kiválóságában megfelelőbben méltatni, minthogy alább lelkiismeretesen reprodukáljuk életrajzi adatait. Ezt a fotografikus hűségű curriculum vitaet megelőzően azonban egy szinte hasonlíthatatlan érdemét kell előbb kiemelni. Ez pedig nem más, mint a gyermekek írójának babérja. Dr. Komor Gyula (személy) annak a gyermekvilágnak írt legelőször színpadi tündérregéket, amelyiknek a kiváló magyar gyermekköltő, Pósa Lajos (személy) (információ)  termelt ki a lelkéből utolérhetetlenül bájos, verses meséket, dalocskákat stb. Ennek a legnehezebben megközelíthető „közönségnek írni a Iegkörmönfontabb írói feladat, mert az íróembernek gyermekké kell lennie, hogy gyermeklelkeknek érthetően és élvezhetően tudjon összefüggő és könnyedén tanulságos történeteket elmesélni. És dr. Komor Gyula (személy) ezzel a sokak által utánzott, de kevesek által utánozható nagyszerű rátermettséggel érvényesült a legjobban az irodalomban. így csak a Vígszínháznak (intézmény) (információ)  tizenhét gyermekszíndarabot írt 1902-től (időpont) 1926-ig. (időpont) Két ilyen genreü darabjá­val szerepelt a Fővárosi (Budapest) Operett Színház színpadán és a régi budapesti (Budapest) gyermekszín­háznak öt olyan gyermektündérregét írt (Piroska és a farkas, (cím) Robinson Crusoe, (cím) A csizmás kandúr, (cím) Marcsa és Jancsika, (cím) Ali Baba és a negyven rabló), (cím) melyek ma is gyönyörködtetik a gyermekek ártatlan lelkét. Ez a huszonkét gyermekszíndarab, amelyeknek irályát, humorát, könnyen érthető meséit, kedvességeit másoknak tőle ellesni nem sikerült, már minden egyébtől eltekintve is, bevésték írójuk nevét a magyar irodalomtörténetbe és a leghálásabb, legboldogabb színházi publikum, a gyermekvilág fogékony lelkületébe. Hogy ezen eklektikus irodalmi tevékenység mellett igen népszerű dalszövegekkel, például az Őrnagy úr-beli (cím) Rózsabimbó és a méh, (cím) továbbá előbb a Budai Színkör (intézmény) (információ)  számára, majd a Vígszínház (intézmény) (információ)  részére végzett sikeres műfordításaival (például a Hauptmann Gerhardt: (személy) (információ)  Takácsok-jával, (cím) Murger: (személy) Bohéméletével (cím) (információ)  stb.) távol a gyermekirodalomtól is képes volt maradandó alkotásokat végezni; hogy tíz évig tekintélyes kritikus volt a legjelentősebb pesti (Budapest) lapok kötelékében; hogy mindezen tevékenység mellett példás pontosságú gyorsírója volt a képviselőháznak, dramaturgja a Vígszínháznak (intézmény) (információ)  és egyik legkiválóbb sakkozója Budapestnek; (Budapest) hogy mellékesen egyetemi tanulmányait is el tudta végezni, sőt doktorálni is tudott ennyi munka között: ezeket inkább csak mint statisztikai adatokat említjük és soroljuk fel, mert tulajdonképpen nem vagyunk képesek megérteni, hogy mindezt hogyan csinálta és még ma is hogyan csinálja. Nagyon fel kell készülnie az életre nemcsak tudással, nemcsak genialitással, de munkabírással is annak, aki dr. Komor Gyulát (személy) nagy tevékenységében le akarná kopírozni. Egészen bizonyosan helye volna valamelyik jelentős irodalmi társaságunkban. Talán éppen ezért kívül áll minden hivatalos irodalmi kottérián. (Liptay Károly.) (személy) (információ)  dr. Komor Gyula, (személy) sz. 1867. (születés éve) február 3-án, Budapesten. (Budapest) Gimnáziumi tanulmányait a református gimnáziumban kezdte, majd a Markó uccai gimnáziumban végezte. Itt megnyerte első irodalmi babérul a Deák Ferenc (személy) (információ)  ódai dicsőítésére hirdetett pályázatot és pedig abból az alapítványból, melyet Petőfi Zoltán, (személy) (információ)  az intézet egykori növendéke alapított. A gimnázium sikeres elvégzése után az egyetemre ment és hírlapírói tevékenységet vállalt a Budapesti Újságnál, (intézmény) (információ)  a Honvédnél (intézmény) és a Pesti Hírlapnál, (intézmény) (információ)  ahol tíz évig volt kritikus. 1901-ben (időpont) a Vígszínházhoz (intézmény) (információ)  szerződött és minden rezsimváltozáson át, jelenleg is ott tevékenykedik. A képviselőházban Endrődi Sándor (személy) mellett a Napló (intézmény) segédszerkesztője volt; majd mint gyorsíró működött és mint elnöki tanácsos ment nyugalomba. Hosszabb időn át egyik buzgó tanácsosa volt az Orsz. Szinészegyesületnek. (intézmény) Színműfordításai: „Fehér rózsák, (cím) (információ)  énekes boh. 3 felv-ban. Irta: Otten (személy) és Daris. (személy) Zenéjét szerzette: Rosner Vilmos. (személy) Bem. 1892. (időpont) május 16. Városligeti Színkör. (intézmény) „Tótleány Amerikában. (cím) (Ötvenedszer: 1893. (időpont) szeptember 24.) „Kis hörcsög (cím) (információ)  (operett). „Komédiások a táborban, (cím) operett (1895). (időpont) „Mi történt az éjjel? (cím) „40 éves kisleány. (cím) „Operabál. (cím) „A fegyenc milliója, (cím) dr. „Míg az asszony alszik. (cím) „Csodagyerek. (cím) „Utána! (cím) „Erényes Metella, (cím) operett (1896). (időpont) „Legyen a feleségem, (cím) életkép (1896. (időpont) Városligeti Színkör). (intézmény) „Csak párosan. (cím) (információ)  „A nílusi varázsló (cím) (operett, 1897). (időpont) „Rocambole. (cím) „Össze-vissza fogadó. (cím) „Hármas ikrek. (cím) „Újfundlandi. (cím) „Ferrari hercegnő. (cím) (információ)  „Takácsok, (cím) színmű 5 felv. írta: Hauptmann Gerhard. (személy) (információ)  Bem. 1895. (időpont) augusztus 2. Budai Színkör. (intézmény) (információ)  Előadta a Vígszínház (intézmény) (információ)  is, 1900. (időpont) szeptember 22-én. „Két tacskó, (cím) (információ)  népies színmű két szakaszban és 8 képben. Irta: Decourcelle Pierre, (személy) (információ)  zenéjét szerzette: ifj. Bokor József. (személy) Bem. 1896. (időpont) julius 31. Budai Színkör. (intézmény) (információ)  Előadta a Népszínház (intézmény) (információ)  is, 1898. (időpont) augusztus 8-án. „A fecske, (cím) vj. 1 felv. 1896. (időpont) július 14. Vígszínház. (intézmény) (információ)  „Hivatalos feleség, (cím) (információ)  színmű 5 felv. Irta: Olden Hans. (személy) (információ)  Bem. 1896. (időpont) aug. 25. Budai Színkör. (intézmény) (információ)  „A nőszabó, (cím) boh. 3 felv. Irta: Feydeau. (személy) (információ)  Bem. 1898. (időpont) február 3. U. o. „Varázsgyűrű. (cím) „Robinson Crousoe, (cím) színmű 3 felv. írta Decourcelle Pierre. (személy) (információ)  Bem. 1900. (időpont) június 1. Népszínház. (intézmény) (információ)  „A kereszt jelében, (cím) tört. korrajz Nero császár (személy) korából, 5 felv. 9 képben, zenével, énekkel. Bem. 1902. (időpont) jun. 20. Fővárosi Nyári Színház. (intézmény) (információ)  „Sherlock Holmes, (cím) dr. „Mirza, (cím) színmű 4 felv. írta: Locke William. (személy) Bem. 1906. (időpont) december 22. Vígszínház. (intézmény) (információ)  „Az anya miatt, (cím) színmű 3 felv. írta: Devore Gaston. (személy) Bem. 1908. (időpont) máj. 6. U. o. „A rejtélyes ember, (cím) dr. írta: Binet Alfréd (személy) és Lord André. (személy) Bem. 1911. (időpont) jún. 22. U. o. „Autótündér, (cím) operett 3 felv. Bem. 1913. (időpont) jún. 13. U. o. „Támlásszék 10, (cím) énekes boh. 3 felv. Irta: Haller (személy) (információ)  és Wolff. (személy) Zen szerz. Götz Walter. (személy) (információ)  Bem. 1913. (időpont) aug. 23. Vígszínház. (intézmény) (információ)  „Ikrek a táborban (cím) (operett), 1915. (időpont) „Csak utána! (cím) (információ)  Boh. 3 felv. írta: Leon (személy) (információ)  és Reichert. (személy) (információ)  Bem. 1916. (időpont) máj. 19. Budapesti Színház. (intézmény) (információ)  „Donna Simona, (cím) vígopera 1 felv. Irta: Heindl Viktor. (személy) (információ)  Zenéjét szerzette: Dohnányi Ernő. (személy) (információ)  Bem. 1927. (időpont) február 23. Városi Színház. (intézmény) (információ)  Gyermek-szindarabjai közül, a már említetteken kívül a legnevezetesebbek: „Liliomszál (cím) (1902), (időpont) „Kolumbus Kristóf (cím) (1905), (időpont) „A három csoda (cím) (1906), (időpont) „A jókedvű Matyó (cím) (1907), (időpont) „Jóka ördöge (cím) (1908), (időpont) „A furfangos tata (cím) (1909), (időpont) „A csillagszemű királyleány (cím) (1910), (időpont) „Jancsi király (cím) (információ)  (1911), (időpont) „Maszatos Pali (cím) (1912), (időpont) „Aladár nem szamár (cím) (1913), (időpont) „Szepi a főcserkész (cím) (1914), (időpont) „Hindenburg bácsi (cím) (1915), (időpont) „Az a huncut kéményseprő (cím) (1916), (időpont) „A kedélyes lovasrendőr (cím) (1917), (időpont) „Fejtörő Boldizsár (cím) (1919), (időpont) „Hübele Balázs (cím) (1923), (időpont) „Most légy okos, Domokos (cím) (1926), (időpont) „Mackó úrfi kalandjai (cím) (1927), (időpont) „Jön a csősz (cím) (1929). (időpont) Fia Komor István dr., (személy) (információ)  irodalmi tevékenység dolgában már atyja nyomdokaiba lépett és a fővárosi (Budapest) lapok hasábjain, több novellával és cikkel tünt fel. szin_III.0004.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Komor Gyula dr. címszóvég 27268 Szócikk: Komor Gyula dr. író, kritikus, dramaturg, képviselőházi volt naplószerkesztő, gyorsíró és elnöki tanácsos. Ez a hat foglalkozási cím bizonyára nem meríti ki azt a nagy tevékenységi kört, amelyben ismertté, sőt elismertté tette a nevét. Első látszatra könnyűnek tetszik az ilyen sokoldalú és minden kvalitásban imponálóan kiváló munka - Herkulesről yszemelynevy herkules yszemelynevy Herkules yszemelynevy herkules yszemelynevy yszemelynevy Herkules yszemelynevy ykodvegy életméltatást összeállítani. Hiszen egy nagy folyamból meríteni sokkalta könnyebb, mint egy csekély forrásból. Az ő élettevékenysége pedig ilyen bővizű folyam, amely sok, igen sok képességgel megrakott hajót hordoz, immár legalább is közel ötven esztendő óta. Tragikuma, hogy egy szegény kis nemzet fiának született. Mert az nem tudja ezeket az amerikai ytelepulesy amerika ytelepulesy amerika yorszagy Észak Amerika ykodvegy méretű és ütemű munkálkodásokat anyagi javakkal viszonozni. Sőt talán kellőképpen méltányolni sem. Mi sem tudjuk minden kiválóságában megfelelőbben méltatni, minthogy alább lelkiismeretesen reprodukáljuk életrajzi adatait. Ezt a fotografikus hűségű curriculum vitaet megelőzően azonban egy szinte hasonlíthatatlan érdemét kell előbb kiemelni. Ez pedig nem más, mint a gyermekek írójának babérja. Dr. Komor Gyula yszemelynevy dr. komor gyula yszemelynevy Dr. Komor Gyula yszemelynevy dr. yszemelynevy komor yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Dr. yszemelynevy Komor yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodve annak a gyermekvilágnak írt legelőször színpadi tündérregéket, amelyiknek a kiváló magyar gyermekköltő, Pósa Lajos yszemelynevy pósa lajos yszemelynevy Pósa Lajos yszemelynevy pósa yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Pósa yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy termelt ki a lelkéből utolérhetetlenül bájos, verses meséket, dalocskákat stb. Ennek a legnehezebben megközelíthető „közönségnek írni a Iegkörmönfontabb írói feladat, mert az íróembernek gyermekké kell lennie, hogy gyermeklelkeknek érthetően és élvezhetően tudjon összefüggő és könnyedén tanulságos történeteket elmesélni. És dr. Komor Gyula yszemelynevy dr. komor gyula yszemelynevy dr. Komor Gyula yszemelynevy dr. yszemelynevy komor yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Komor yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodve ezzel a sokak által utánzott, de kevesek által utánozható nagyszerű rátermettséggel érvényesült a legjobban az irodalomban. így csak a Vígszínháznak yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy tizenhét gyermekszíndarabot írt 1902-től 1926-ig. xevtizedx 1925 Két ilyen genreü darabjá­val szerepelt a Fővárosi Főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy Operett Színház színpadán és a régi budapesti Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy gyermekszín­háznak öt olyan gyermektündérregét írt (Piroska és a farkas, ycimy piroska és a farkas ycimy Piroska és a farkas ycimy piroska ycimy és ycimy a ycimy farkas ycimy ycimy Piroska ycimy és ycimy a ycimy farkas ycimy ykodvegy Robinson Crusoe, ycimy robinson crusoe ycimy Robinson Crusoe ycimy robinson ycimy crusoe ycimy ycimy Robinson ycimy Crusoe ycimy ykodvegy A csizmás kandúr, ycimy a csizmás kandúr ycimy A csizmás kandúr ycimy a ycimy csizmás ycimy kandúr ycimy ycimy A ycimy csizmás ycimy kandúr ycimy ykodvegy Marcsa és Jancsika, ycimy marcsa és jancsika ycimy Marcsa és Jancsika ycimy marcsa ycimy és ycimy jancsika ycimy ycimy Marcsa ycimy és ycimy Jancsika ycimy ykodvegy Ali Baba és a negyven rabló), ycimy ali baba és a negyven rabló ycimy Ali Baba és a negyven rabló ycimy ali ycimy baba ycimy és ycimy a ycimy negyven ycimy rabló ycimy ycimy Ali ycimy Baba ycimy és ycimy a ycimy negyven ycimy rabl melyek ma is gyönyörködtetik a gyermekek ártatlan lelkét. Ez a huszonkét gyermekszíndarab, amelyeknek irályát, humorát, könnyen érthető meséit, kedvességeit másoknak tőle ellesni nem sikerült, már minden egyébtől eltekintve is, bevésték írójuk nevét a magyar irodalomtörténetbe és a leghálásabb, legboldogabb színházi publikum, a gyermekvilág fogékony lelkületébe. Hogy ezen eklektikus irodalmi tevékenység mellett igen népszerű dalszövegekkel, például az Őrnagy úr-beli ycimy őrnagy úr ycimy Őrnagy úr ycimy őrnagy ycimy úr ycimy ycimy Őrnagy ycimy úr ycimy ykodvegy Rózsabimbó és a méh, ycimy rózsabimbó és a méh ycimy Rózsabimbó és a méh ycimy rózsabimbó ycimy és ycimy a ycimy méh ycimy ycimy Rózsabimbó ycimy és ycimy a ycimy méh ycimy ykodvegy továbbá előbb a Budai Színkör yintezmenyy budai színkör yintezmenyy Budai Sz yintezmenyy budai yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy számára, majd a Vígszínház yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy részére végzett sikeres műfordításaival (például a Hauptmann Gerhardt: yszemelynevy hauptmann gerhardt yszemelynevy Hauptmann Gerhardt yszemelynevy hauptmann yszemelynevy gerhardt yszemelynevy yszemelynevy Hauptmann yszemelynevy Gerhardt yszemelynevy ykodvegy Takácsok-jával, ycimy takácsok ycimy Takácsok ycimy takácsok ycimy ycimy Takácsok ycimy ykodvegy Murger: yszemelynevy murger yszemelynevy Murger yszemelynevy murger yszemelynevy yszemelynevy Murger yszemelynevy ykodvegy Bohéméletével ycimy bohémélet ycimy Bohémélet ycimy bohémélet ycimy ycimy Bohémélet ycimy ykodvegy stb.) távol a gyermekirodalomtól is képes volt maradandó alkotásokat végezni; hogy tíz évig tekintélyes kritikus volt a legjelentősebb pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy lapok kötelékében; hogy mindezen tevékenység mellett példás pontosságú gyorsírója volt a képviselőháznak, dramaturgja a Vígszínháznak yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy és egyik legkiválóbb sakkozója Budapestnek; Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy hogy mellékesen egyetemi tanulmányait is el tudta végezni, sőt doktorálni is tudott ennyi munka között: ezeket inkább csak mint statisztikai adatokat említjük és soroljuk fel, mert tulajdonképpen nem vagyunk képesek megérteni, hogy mindezt hogyan csinálta és még ma is hogyan csinálja. Nagyon fel kell készülnie az életre nemcsak tudással, nemcsak genialitással, de munkabírással is annak, aki dr. Komor Gyulát yszemelynevy dr. komor gyula yszemelynevy dr. Komor Gyulá yszemelynevy dr. yszemelynevy komor yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Komor yszemelynevy Gyulá yszemelynevy ykodve nagy tevékenységében le akarná kopírozni. Egészen bizonyosan helye volna valamelyik jelentős irodalmi társaságunkban. Talán éppen ezért kívül áll minden hivatalos irodalmi kottérián. (Liptay Károly.) yszemelynevy liptay károly yszemelynevy Liptay Károly yszemelynevy liptay yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Liptay yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy dr. Komor Gyula, yszemelynevy dr. komor gyula yszemelynevy dr. Komor Gyula yszemelynevy dr. yszemelynevy komor yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Komor yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodve sz. 1867. xevtizedx 1865 február xtalanevtizedx 1875 xtalanevtizedx 1885 3-án, Budapesten. Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy Gimnáziumi tanulmányait a református gimnáziumban kezdte, majd a Markó uccai gimnáziumban végezte. Itt megnyerte első irodalmi babérul a Deák Ferenc yszemelynevy deák ferenc yszemelynevy Deák Ferenc yszemelynevy deák yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Deák yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy ódai dicsőítésére hirdetett pályázatot és pedig abból az alapítványból, melyet Petőfi Zoltán, yszemelynevy petőfi zoltán yszemelynevy Petőfi Zoltán yszemelynevy petőfi yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Petőfi yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy az intézet egykori növendéke alapított. A gimnázium sikeres elvégzése után az egyetemre ment és hírlapírói tevékenységet vállalt a Budapesti Újságnál, yintezmenyy budapesti újság yintezmenyy Budapest yintezmenyy budapesti yintezmenyy újság yintezmenyy yintezmenyy Budapest yintezmenyy ykodvegy a Honvédnél yintezmenyy honvéd yintezmenyy Honvéd yintezmenyy honvéd yintezmenyy yintezmenyy Honvéd yintezmenyy ykodvegy és a Pesti Hírlapnál, yintezmenyy pesti hírlap yintezmenyy Pesti Hí yintezmenyy pesti yintezmenyy hírlap yintezmenyy yintezmenyy Pesti yintezmenyy Hí yintezmenyy ykodvegy ahol tíz évig volt kritikus. 1901-ben xevtizedx 1905 a Vígszínházhoz yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy szerződött és minden rezsimváltozáson át, jelenleg is ott tevékenykedik. A képviselőházban Endrődi Sándor yszemelynevy endrődi sándor yszemelynevy Endrődi Sándor yszemelynevy endrődi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Endrődi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy mellett a Napló yintezmenyy napló yintezmenyy Napló yintezmenyy napló yintezmenyy yintezmenyy Napló yintezmenyy ykodvegy segédszerkesztője volt; majd mint gyorsíró működött és mint elnöki tanácsos ment nyugalomba. Hosszabb időn át egyik buzgó tanácsosa volt az Orsz. Szinészegyesületnek. yintezmenyy orsz. szinészegyesület yintezmenyy Orsz. Sz yintezmenyy orsz. yintezmenyy szinészegyesület yintezmenyy yintezmenyy Orsz. yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy Színműfordításai: „Fehér rózsák, ycimy fehér rózsák ycimy Fehér rózsák ycimy fehér ycimy rózsák ycimy ycimy Fehér ycimy rózsák ycimy ykodvegy énekes boh. 3 felv-ban. Irta: Otten yszemelynevy otten yszemelynevy Otten yszemelynevy otten yszemelynevy yszemelynevy Otten yszemelynevy ykodvegy és Daris. yszemelynevy daris yszemelynevy Daris yszemelynevy daris yszemelynevy yszemelynevy Daris yszemelynevy ykodvegy Zenéjét szerzette: Rosner Vilmos. yszemelynevy rosner vilmos yszemelynevy Rosner Vilmos yszemelynevy rosner yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Rosner yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Bem. 1892. xevtizedx 1895 május 16. Városligeti Színkör. yintezmenyy városligeti színkör yintezmenyy Városlig yintezmenyy városligeti yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Városlig yintezmenyy ykodvegy „Tótleány Amerikában. ycimy tótleány amerikában ycimy Tótleány Amerikában ycimy tótleány ycimy amerikában ycimy ycimy Tótleány ycimy Amerikában ycimy ykodvegy (Ötvenedszer: 1893. szeptember 24.) „Kis hörcsög ycimy kis hörcsög ycimy Kis hörcsög ycimy kis ycimy hörcsög ycimy ycimy Kis ycimy hörcsög ycimy ykodvegy (operett). „Komédiások a táborban, ycimy komédiások a táborban ycimy Komédiások a táborban ycimy komédiások ycimy a ycimy táborban ycimy ycimy Komédiások ycimy a ycimy táborban ycimy ykodvegy operett (1895). „Mi történt az éjjel? ycimy mi történt az éjjel? ycimy Mi történt az éjjel? ycimy mi ycimy történt ycimy az ycimy éjjel? ycimy ycimy Mi ycimy történt ycimy az ycimy éjjel? ycimy ykodvegy „40 éves kisleány. ycimy 40 éves kisleány ycimy 40 éves kisleány ycimy 40 ycimy éves ycimy kisleány ycimy ycimy 40 ycimy éves ycimy kisleány ycimy ykodvegy „Operabál. ycimy operabál ycimy Operabál ycimy operabál ycimy ycimy Operabál ycimy ykodvegy „A fegyenc milliója, ycimy a fegyenc milliója ycimy A fegyenc milliója ycimy a ycimy fegyenc ycimy milliója ycimy ycimy A ycimy fegyenc ycimy milliója ycimy ykodvegy dr. „Míg az asszony alszik. ycimy míg az asszony alszik ycimy Míg az asszony alszik ycimy míg ycimy az ycimy asszony ycimy alszik ycimy ycimy Míg ycimy az ycimy asszony ycimy alszik ycimy ykodvegy „Csodagyerek. ycimy csodagyerek ycimy Csodagyerek ycimy csodagyerek ycimy ycimy Csodagyerek ycimy ykodvegy „Utána! ycimy utána! ycimy Utána! ycimy utána! ycimy ycimy Utána! ycimy ykodvegy „Erényes Metella, ycimy erényes metella ycimy Erényes Metella ycimy erényes ycimy metella ycimy ycimy Erényes ycimy Metella ycimy ykodvegy operett (1896). „Legyen a feleségem, ycimy legyen a feleségem ycimy Legyen a feleségem ycimy legyen ycimy a ycimy feleségem ycimy ycimy Legyen ycimy a ycimy feleségem ycimy ykodvegy életkép (1896. Városligeti Színkör). yintezmenyy városligeti színkör yintezmenyy Városlig yintezmenyy városligeti yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Városlig yintezmenyy ykodvegy „Csak párosan. ycimy csak párosan ycimy Csak párosan ycimy csak ycimy párosan ycimy ycimy Csak ycimy párosan ycimy ykodvegy „A nílusi varázsló ycimy a nílusi varázsló ycimy A nílusi varázsló ycimy a ycimy nílusi ycimy varázsló ycimy ycimy A ycimy nílusi ycimy varázsló ycimy ykodvegy (operett, 1897). „Rocambole. ycimy rocambole ycimy Rocambole ycimy rocambole ycimy ycimy Rocambole ycimy ykodvegy „Össze-vissza fogadó. ycimy össze-vissza fogadó ycimy Össze-vissza fogadó ycimy össze-vissza ycimy fogadó ycimy ycimy Össze-vissza ycimy fogadó ycimy ykodvegy „Hármas ikrek. ycimy hármas ikrek ycimy Hármas ikrek ycimy hármas ycimy ikrek ycimy ycimy Hármas ycimy ikrek ycimy ykodvegy „Újfundlandi. ycimy újfundlandi ycimy Újfundlandi ycimy újfundlandi ycimy ycimy Újfundlandi ycimy ykodvegy „Ferrari hercegnő. ycimy ferrari hercegnő ycimy Ferrari hercegnő ycimy ferrari ycimy hercegnő ycimy ycimy Ferrari ycimy hercegnő ycimy ykodvegy „Takácsok, ycimy takácsok ycimy Takácsok ycimy takácsok ycimy ycimy Takácsok ycimy ykodvegy színmű 5 felv. írta: Hauptmann Gerhard. yszemelynevy hauptmann gerhard yszemelynevy Hauptmann Gerhard yszemelynevy hauptmann yszemelynevy gerhard yszemelynevy yszemelynevy Hauptmann yszemelynevy Gerhard yszemelynevy ykodvegy Bem. 1895. augusztus xtalanevtizedx 1905 2. Budai Színkör. yintezmenyy budai színkör yintezmenyy Budai Sz yintezmenyy budai yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy Előadta a Vígszínház yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy is, 1900. xevtizedx 1905 szeptember 22-én. „Két tacskó, ycimy két tacskó ycimy Két tacskó ycimy két ycimy tacskó ycimy ycimy Két ycimy tacskó ycimy ykodvegy népies színmű két szakaszban és 8 képben. Irta: Decourcelle Pierre, yszemelynevy decourcelle pierre yszemelynevy Decourcelle Pierre yszemelynevy decourcelle yszemelynevy pierre yszemelynevy yszemelynevy Decourcelle yszemelynevy Pierre yszemelynevy ykodvegy zenéjét szerzette: ifj. Bokor József. yszemelynevy ifj. bokor józsef yszemelynevy ifj. Bokor József yszemelynevy ifj. yszemelynevy bokor yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Bokor yszemelynevy József yszemelynev Bem. 1896. xevtizedx 1895 julius 31. Budai Színkör. yintezmenyy budai színkör yintezmenyy Budai Sz yintezmenyy budai yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy Előadta a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy is, 1898. augusztus 8-án. „A fecske, ycimy a fecske ycimy A fecske ycimy a ycimy fecske ycimy ycimy A ycimy fecske ycimy ykodvegy vj. 1 felv. 1896. július 14. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy „Hivatalos feleség, ycimy hivatalos feleség ycimy Hivatalos feleség ycimy hivatalos ycimy feleség ycimy ycimy Hivatalos ycimy feleség ycimy ykodvegy színmű 5 felv. Irta: Olden Hans. yszemelynevy olden hans yszemelynevy Olden Hans yszemelynevy olden yszemelynevy hans yszemelynevy yszemelynevy Olden yszemelynevy Hans yszemelynevy ykodvegy Bem. 1896. aug. 25. Budai Színkör. yintezmenyy budai színkör yintezmenyy Budai Sz yintezmenyy budai yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy „A nőszabó, ycimy a nőszabó ycimy A nőszabó ycimy a ycimy nőszabó ycimy ycimy A ycimy nőszabó ycimy ykodvegy boh. 3 felv. Irta: Feydeau. yszemelynevy feydeau yszemelynevy Feydeau yszemelynevy feydeau yszemelynevy yszemelynevy Feydeau yszemelynevy ykodvegy Bem. 1898. február xtalanevtizedx 1905 3. U. o. „Varázsgyűrű. ycimy varázsgyűrű ycimy Varázsgyűrű ycimy varázsgyűrű ycimy ycimy Varázsgyűrű ycimy ykodvegy „Robinson Crousoe, ycimy robinson crousoe ycimy Robinson Crousoe ycimy robinson ycimy crousoe ycimy ycimy Robinson ycimy Crousoe ycimy ykodvegy színmű 3 felv. írta Decourcelle Pierre. yszemelynevy decourcelle pierre yszemelynevy Decourcelle Pierre yszemelynevy decourcelle yszemelynevy pierre yszemelynevy yszemelynevy Decourcelle yszemelynevy Pierre yszemelynevy ykodvegy Bem. 1900. xevtizedx 1905 június 1. Népszínház. yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy „A kereszt jelében, ycimy a kereszt jelében ycimy A kereszt jelében ycimy a ycimy kereszt ycimy jelében ycimy ycimy A ycimy kereszt ycimy jelében ycimy ykodvegy tört. korrajz Nero császár yszemelynevy nero császár yszemelynevy Nero császár yszemelynevy nero yszemelynevy császár yszemelynevy yszemelynevy Nero yszemelynevy császár yszemelynevy ykodvegy korából, 5 felv. 9 képben, zenével, énekkel. Bem. 1902. jun. 20. Fővárosi Nyári Színház. yintezmenyy fővárosi nyári színház yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy fővárosi yintezmenyy nyári yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Fővárosi yintezmenyy ykodvegy „Sherlock Holmes, ycimy sherlock holmes ycimy Sherlock Holmes ycimy sherlock ycimy holmes ycimy ycimy Sherlock ycimy Holmes ycimy ykodvegy dr. „Mirza, ycimy mirza ycimy Mirza ycimy mirza ycimy ycimy Mirza ycimy ykodvegy színmű 4 felv. írta: Locke William. yszemelynevy locke william yszemelynevy Locke William yszemelynevy locke yszemelynevy william yszemelynevy yszemelynevy Locke yszemelynevy William yszemelynevy ykodvegy Bem. 1906. december 22. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy „Az anya miatt, ycimy az anya miatt ycimy Az anya miatt ycimy az ycimy anya ycimy miatt ycimy ycimy Az ycimy anya ycimy miatt ycimy ykodvegy színmű 3 felv. írta: Devore Gaston. yszemelynevy devore gaston yszemelynevy Devore Gaston yszemelynevy devore yszemelynevy gaston yszemelynevy yszemelynevy Devore yszemelynevy Gaston yszemelynevy ykodvegy Bem. 1908. máj. xtalanevtizedx 1915 6. U. o. „A rejtélyes ember, ycimy a rejtélyes ember ycimy A rejtélyes ember ycimy a ycimy rejtélyes ycimy ember ycimy ycimy A ycimy rejtélyes ycimy ember ycimy ykodvegy dr. írta: Binet Alfréd yszemelynevy binet alfréd yszemelynevy Binet Alfréd yszemelynevy binet yszemelynevy alfréd yszemelynevy yszemelynevy Binet yszemelynevy Alfréd yszemelynevy ykodvegy és Lord André. yszemelynevy lord andre yszemelynevy Lord André yszemelynevy lord yszemelynevy andre yszemelynevy yszemelynevy Lord yszemelynevy André yszemelynevy ykodvegy Bem. 1911. xevtizedx 1915 jún. 22. U. o. „Autótündér, ycimy autótündér ycimy Autótündér ycimy autótündér ycimy ycimy Autótündér ycimy ykodvegy operett 3 felv. Bem. 1913. jún. 13. U. o. „Támlásszék 10, ycimy támlásszék 10 ycimy Támlásszék 10 ycimy támlásszék ycimy 10 ycimy ycimy Támlásszék ycimy 10 ycimy ykodvegy énekes boh. 3 felv. Irta: Haller yszemelynevy haller yszemelynevy Haller yszemelynevy haller yszemelynevy yszemelynevy Haller yszemelynevy ykodvegy és Wolff. yszemelynevy wolff yszemelynevy Wolff yszemelynevy wolff yszemelynevy yszemelynevy Wolff yszemelynevy ykodvegy Zen szerz. Götz Walter. yszemelynevy götz walter yszemelynevy Götz Walter yszemelynevy götz yszemelynevy walter yszemelynevy yszemelynevy Götz yszemelynevy Walter yszemelynevy ykodvegy Bem. 1913. aug. 23. Vígszínház. yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy „Ikrek a táborban ycimy ikrek a táborban ycimy Ikrek a táborban ycimy ikrek ycimy a ycimy táborban ycimy ycimy Ikrek ycimy a ycimy táborban ycimy ykodvegy (operett), 1915. „Csak utána! ycimy csak utána! ycimy Csak utána! ycimy csak ycimy utána! ycimy ycimy Csak ycimy utána! ycimy ykodvegy Boh. 3 felv. írta: Leon yszemelynevy leon yszemelynevy Leon yszemelynevy leon yszemelynevy yszemelynevy Leon yszemelynevy ykodvegy és Reichert. yszemelynevy reichert yszemelynevy Reichert yszemelynevy reichert yszemelynevy yszemelynevy Reichert yszemelynevy ykodvegy Bem. 1916. máj. xtalanevtizedx 1925 19. Budapesti Színház. yintezmenyy budapesti színház yintezmenyy Budapest yintezmenyy budapesti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Budapest yintezmenyy ykodvegy „Donna Simona, ycimy donna simona ycimy Donna Simona ycimy donna ycimy simona ycimy ycimy Donna ycimy Simona ycimy ykodvegy vígopera 1 felv. Irta: Heindl Viktor. yszemelynevy heindl viktor yszemelynevy Heindl Viktor yszemelynevy heindl yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy Heindl yszemelynevy Viktor yszemelynevy ykodvegy Zenéjét szerzette: Dohnányi Ernő. yszemelynevy dohnányi ernő yszemelynevy Dohnányi Ernő yszemelynevy dohnányi yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Dohnányi yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Bem. 1927. xevtizedx 1925 február 23. Városi Színház. yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy Gyermek-szindarabjai közül, a már említetteken kívül a legnevezetesebbek: „Liliomszál ycimy liliomszál ycimy Liliomszál ycimy liliomszál ycimy ycimy Liliomszál ycimy ykodvegy (1902), xevtizedx 1905 „Kolumbus Kristóf ycimy kolumbus kristóf ycimy Kolumbus Kristóf ycimy kolumbus ycimy kristóf ycimy ycimy Kolumbus ycimy Kristóf ycimy ykodvegy (1905), „A három csoda ycimy a három csoda ycimy A három csoda ycimy a ycimy három ycimy csoda ycimy ycimy A ycimy három ycimy csoda ycimy ykodvegy (1906), „A jókedvű Matyó ycimy a jókedvű matyó ycimy A jókedvű Matyó ycimy a ycimy jókedvű ycimy matyó ycimy ycimy A ycimy jókedvű ycimy Matyó ycimy ykodvegy (1907), „Jóka ördöge ycimy jóka ördöge ycimy Jóka ördöge ycimy jóka ycimy ördöge ycimy ycimy Jóka ycimy ördöge ycimy ykodvegy (1908), „A furfangos tata ycimy a furfangos tata ycimy A furfangos tata ycimy a ycimy furfangos ycimy tata ycimy ycimy A ycimy furfangos ycimy tata ycimy ykodvegy (1909), „A xtalanevtizedx 1915 csillagszemű királyleány ycimy a csillagszemű királyleány ycimy A csillagszemű királyleány ycimy a ycimy csillagszemű ycimy királyleány ycimy ycimy A ycimy csillagszemű ycimy királyleány ycimy ykodvegy (1910), xevtizedx 1915 „Jancsi király ycimy jancsi király ycimy Jancsi király ycimy jancsi ycimy király ycimy ycimy Jancsi ycimy király ycimy ykodvegy (1911), „Maszatos Pali ycimy maszatos pali ycimy Maszatos Pali ycimy maszatos ycimy pali ycimy ycimy Maszatos ycimy Pali ycimy ykodvegy (1912), „Aladár nem szamár ycimy aladár nem szamár ycimy Aladár nem szamár ycimy aladár ycimy nem ycimy szamár ycimy ycimy Aladár ycimy nem ycimy szamár ycimy ykodvegy (1913), „Szepi a főcserkész ycimy szepi a főcserkész ycimy Szepi a főcserkész ycimy szepi ycimy a ycimy főcserkész ycimy ycimy Szepi ycimy a ycimy főcserkész ycimy ykodvegy (1914), „Hindenburg bácsi ycimy hindenburg bácsi ycimy Hindenburg bácsi ycimy hindenburg ycimy bácsi ycimy ycimy Hindenburg ycimy bácsi ycimy ykodvegy (1915), „Az a huncut kéményseprő ycimy az a huncut kéményseprő ycimy Az a huncut kéményseprő ycimy az ycimy a ycimy huncut ycimy kéményseprő ycimy ycimy Az ycimy a ycimy huncut ycimy kéményseprő ycimy ykodvegy (1916), „A kedélyes lovasrendőr ycimy a kedélyes lovasrendőr ycimy A kedélyes lovasrendőr ycimy a ycimy kedélyes ycimy lovasrendőr ycimy ycimy A ycimy kedélyes ycimy lovasrendőr ycimy ykodvegy (1917), „Fejtörő Boldizsár ycimy fejtörő boldizsár ycimy Fejtörő Boldizsár ycimy fejtörő ycimy boldizsár ycimy ycimy Fejtörő ycimy Boldizsár ycimy ykodvegy (1919), „Hübele xtalanevtizedx 1925 Balázs ycimy hübele balázs ycimy Hübele Balázs ycimy hübele ycimy balázs ycimy ycimy Hübele ycimy Balázs ycimy ykodvegy (1923), xevtizedx 1925 „Most légy okos, Domokos ycimy most légy okos, domokos ycimy Most légy okos, Domokos ycimy most ycimy légy ycimy okos, ycimy domokos ycimy ycimy Most ycimy légy ycimy okos, ycimy Domokos ycimy ykodvegy (1926), „Mackó úrfi kalandjai ycimy mackó úrfi kalandjai ycimy Mackó úrfi kalandjai ycimy mackó ycimy úrfi ycimy kalandjai ycimy ycimy Mackó ycimy úrfi ycimy kalandjai ycimy ykodvegy (1927), „Jön a csősz ycimy jön a csősz ycimy Jön a csősz ycimy jön ycimy a ycimy csősz ycimy ycimy Jön ycimy a ycimy csősz ycimy ykodvegy (1929). Fia xtalanevtizedx 1935 Komor István dr., yszemelynevy komor istván dr. yszemelynevy Komor István dr. yszemelynevy komor yszemelynevy istván yszemelynevy dr. yszemelynevy yszemelynevy Komor yszemelynevy István yszemelynevy dr. yszemelynevy yk irodalmi tevékenység dolgában már atyja nyomdokaiba lépett és a fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy lapok hasábjain, több novellával és cikkel tünt fel. szin_III.0004.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Komor Gyula dr. - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0004.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0004.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/27/27268.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Komor Gyula dr.

Szócikk: Komor Gyula dr. író, kritikus, dramaturg, képviselőházi volt naplószerkesztő, gyorsíró és elnöki tanácsos. Ez a hat foglalkozási cím bizonyára nem meríti ki azt a nagy tevékenységi kört, amelyben ismertté, sőt elismertté tette a nevét. Első látszatra könnyűnek tetszik az ilyen sokoldalú és minden kvalitásban imponálóan kiváló munka - Herkulesről életméltatást összeállítani. Hiszen egy nagy folyamból meríteni sokkalta könnyebb, mint egy csekély forrásból. Az ő élettevékenysége pedig ilyen bővizű folyam, amely sok, igen sok képességgel megrakott hajót hordoz, immár legalább is közel ötven esztendő óta. Tragikuma, hogy egy szegény kis nemzet fiának született. Mert az nem tudja ezeket az amerikai méretű és ütemű munkálkodásokat anyagi javakkal viszonozni. Sőt talán kellőképpen méltányolni sem. Mi sem tudjuk minden kiválóságában megfelelőbben méltatni, minthogy alább lelkiismeretesen reprodukáljuk életrajzi adatait. Ezt a fotografikus hűségű curriculum vitaet megelőzően azonban egy szinte hasonlíthatatlan érdemét kell előbb kiemelni. Ez pedig nem más, mint a gyermekek írójának babérja. Dr. Komor Gyula annak a gyermekvilágnak írt legelőször színpadi tündérregéket, amelyiknek a kiváló magyar gyermekköltő, Pósa Lajos termelt ki a lelkéből utolérhetetlenül bájos, verses meséket, dalocskákat stb. Ennek a legnehezebben megközelíthető „közönségnek írni a Iegkörmönfontabb írói feladat, mert az íróembernek gyermekké kell lennie, hogy gyermeklelkeknek érthetően és élvezhetően tudjon összefüggő és könnyedén tanulságos történeteket elmesélni. És dr. Komor Gyula ezzel a sokak által utánzott, de kevesek által utánozható nagyszerű rátermettséggel érvényesült a legjobban az irodalomban. így csak a Vígszínháznak tizenhét gyermekszíndarabot írt 1902-től 1926-ig. Két ilyen genreü darabjá­val szerepelt a Fővárosi Operett Színház színpadán és a régi budapesti gyermekszín­háznak öt olyan gyermektündérregét írt (Piroska és a farkas, Robinson Crusoe, A csizmás kandúr, Marcsa és Jancsika, Ali Baba és a negyven rabló), melyek ma is gyönyörködtetik a gyermekek ártatlan lelkét. Ez a huszonkét gyermekszíndarab, amelyeknek irályát, humorát, könnyen érthető meséit, kedvességeit másoknak tőle ellesni nem sikerült, már minden egyébtől eltekintve is, bevésték írójuk nevét a magyar irodalomtörténetbe és a leghálásabb, legboldogabb színházi publikum, a gyermekvilág fogékony lelkületébe. Hogy ezen eklektikus irodalmi tevékenység mellett igen népszerű dalszövegekkel, például az Őrnagy úr-beli Rózsabimbó és a méh, továbbá előbb a Budai Színkör számára, majd a Vígszínház részére végzett sikeres műfordításaival (például a Hauptmann Gerhardt: Takácsok-jával, Murger: Bohéméletével stb.) távol a gyermekirodalomtól is képes volt maradandó alkotásokat végezni; hogy tíz évig tekintélyes kritikus volt a legjelentősebb pesti lapok kötelékében; hogy mindezen tevékenység mellett példás pontosságú gyorsírója volt a képviselőháznak, dramaturgja a Vígszínháznak és egyik legkiválóbb sakkozója Budapestnek; hogy mellékesen egyetemi tanulmányait is el tudta végezni, sőt doktorálni is tudott ennyi munka között: ezeket inkább csak mint statisztikai adatokat említjük és soroljuk fel, mert tulajdonképpen nem vagyunk képesek megérteni, hogy mindezt hogyan csinálta és még ma is hogyan csinálja. Nagyon fel kell készülnie az életre nemcsak tudással, nemcsak genialitással, de munkabírással is annak, aki dr. Komor Gyulát nagy tevékenységében le akarná kopírozni. Egészen bizonyosan helye volna valamelyik jelentős irodalmi társaságunkban. Talán éppen ezért kívül áll minden hivatalos irodalmi kottérián. (Liptay Károly.) dr. Komor Gyula, sz. 1867. február 3-án, Budapesten. Gimnáziumi tanulmányait a református gimnáziumban kezdte, majd a Markó uccai gimnáziumban végezte. Itt megnyerte első irodalmi babérul a Deák Ferenc ódai dicsőítésére hirdetett pályázatot és pedig abból az alapítványból, melyet Petőfi Zoltán, az intézet egykori növendéke alapított. A gimnázium sikeres elvégzése után az egyetemre ment és hírlapírói tevékenységet vállalt a Budapesti Újságnál, a Honvédnél és a Pesti Hírlapnál, ahol tíz évig volt kritikus. 1901-ben a Vígszínházhoz szerződött és minden rezsimváltozáson át, jelenleg is ott tevékenykedik. A képviselőházban Endrődi Sándor mellett a Napló segédszerkesztője volt; majd mint gyorsíró működött és mint elnöki tanácsos ment nyugalomba. Hosszabb időn át egyik buzgó tanácsosa volt az Orsz. Szinészegyesületnek. Színműfordításai: „Fehér rózsák, énekes boh. 3 felv-ban. Irta: Otten és Daris. Zenéjét szerzette: Rosner Vilmos. Bem. 1892. május 16. Városligeti Színkör. „Tótleány Amerikában. (Ötvenedszer: 1893. szeptember 24.) „Kis hörcsög (operett). „Komédiások a táborban, operett (1895). „Mi történt az éjjel? „40 éves kisleány. „Operabál. „A fegyenc milliója, dr. „Míg az asszony alszik. „Csodagyerek. „Utána! „Erényes Metella, operett (1896). „Legyen a feleségem, életkép (1896. Városligeti Színkör). „Csak párosan. „A nílusi varázsló (operett, 1897). „Rocambole. „Össze-vissza fogadó. „Hármas ikrek. „Újfundlandi. „Ferrari hercegnő. „Takácsok, színmű 5 felv. írta: Hauptmann Gerhard. Bem. 1895. augusztus 2. Budai Színkör. Előadta a Vígszínház is, 1900. szeptember 22-én. „Két tacskó, népies színmű két szakaszban és 8 képben. Irta: Decourcelle Pierre, zenéjét szerzette: ifj. Bokor József. Bem. 1896. julius 31. Budai Színkör. Előadta a Népszínház is, 1898. augusztus 8-án. „A fecske, vj. 1 felv. 1896. július 14. Vígszínház. „Hivatalos feleség, színmű 5 felv. Irta: Olden Hans. Bem. 1896. aug. 25. Budai Színkör. „A nőszabó, boh. 3 felv. Irta: Feydeau. Bem. 1898. február 3. U. o. „Varázsgyűrű. „Robinson Crousoe, színmű 3 felv. írta Decourcelle Pierre. Bem. 1900. június 1. Népszínház. „A kereszt jelében, tört. korrajz Nero császár korából, 5 felv. 9 képben, zenével, énekkel. Bem. 1902. jun. 20. Fővárosi Nyári Színház. „Sherlock Holmes, dr. „Mirza, színmű 4 felv. írta: Locke William. Bem. 1906. december 22. Vígszínház. „Az anya miatt, színmű 3 felv. írta: Devore Gaston. Bem. 1908. máj. 6. U. o. „A rejtélyes ember, dr. írta: Binet Alfréd és Lord André. Bem. 1911. jún. 22. U. o. „Autótündér, operett 3 felv. Bem. 1913. jún. 13. U. o. „Támlásszék 10, énekes boh. 3 felv. Irta: Haller és Wolff. Zen szerz. Götz Walter. Bem. 1913. aug. 23. Vígszínház. „Ikrek a táborban (operett), 1915. „Csak utána! Boh. 3 felv. írta: Leon és Reichert. Bem. 1916. máj. 19. Budapesti Színház. „Donna Simona, vígopera 1 felv. Irta: Heindl Viktor. Zenéjét szerzette: Dohnányi Ernő. Bem. 1927. február 23. Városi Színház. Gyermek-szindarabjai közül, a már említetteken kívül a legnevezetesebbek: „Liliomszál (1902), „Kolumbus Kristóf (1905), „A három csoda (1906), „A jókedvű Matyó (1907), „Jóka ördöge (1908), „A furfangos tata (1909), „A csillagszemű királyleány (1910), „Jancsi király (1911), „Maszatos Pali (1912), „Aladár nem szamár (1913), „Szepi a főcserkész (1914), „Hindenburg bácsi (1915), „Az a huncut kéményseprő (1916), „A kedélyes lovasrendőr (1917), „Fejtörő Boldizsár (1919), „Hübele Balázs (1923), „Most légy okos, Domokos (1926), „Mackó úrfi kalandjai (1927), „Jön a csősz (1929). Fia Komor István dr., irodalmi tevékenység dolgában már atyja nyomdokaiba lépett és a fővárosi lapok hasábjain, több novellával és cikkel tünt fel. szin_III.0004.pdf III