Címszó: Magyar Királyi Operaház - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0190.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0190.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/28/28587.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Magyar Királyi Operaház

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/528574.htm

 

Szócikk: Magyar Királyi Operaház Az 1837.aug. (időpont) 22-én megnyílt »Pesti magyar színház« (intézmény) (információ)  — a mai »Nemzeti Színház« (intézmény) (információ)  — volt az első magyar állami színház, mely a drámai előadásokon kívül mindenfajú zenés és énekes művet, valamint a balletet, sőt az oratóriumot és mindennemű hangversenyt is műsorába foglalt. A székesfőváros (Budapest) gazdasági, társadalmi és kulturális téren történt rohamos fejlődése folytán csakhamar kívánatosnak bizonyult, hogy a drámai irodalom és művészet korlátozatlanabb teljesítményei érdekében a két műfaj szolgálatát szétválasszák és a zenés, illetve énekes művek előadásaira külön intézményt létesítsenek. Évtizedek hosszú elméleti vitatkozásai és pénzügyi megfontolásai nyomán végre 1875-ben (időpont) előbb a Népszínház (intézmény) (információ)  megalkotásával vitték át a régi Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  könnyebb fajú énekes darabjainak nagyrészét ebbe az új intézetbe, egyidejűen pedig a magasabbrendű zenei alkotások kultuszára megkezdték a csak kilenc évvel később létrejött M. Kir. Operaház (intézmény) építését. 1873-ban (időpont) az állam megvette a fővárostól (Budapest) az eredetien a Népszínház (intézmény) (információ)  céljára szánt Hermina-téri telket 500.000 forintért (ez az összeg lett az alapja a Népszínház (intézmény) (információ)  építési költségeinek) és e telken 1875. (időpont) őszén kezdték meg a M. Kir. Operaház (intézmény) — akkor még »Dalműszínház«-nak (intézmény) (információ)  neveztett harmadik budapesti (Budapest) magyar színház — építését. Eleinte úgy tervezték, hogy az új Operaház (intézmény) (információ)  legkésőbb hat éven belül teljesen elkészül. Technikai és pénzügyi akadályok következtében azonban a hat pályázó közül Ybl Miklós (személy) építész terveinek megszavazott kiviteli munka csak az 1884. (időpont) évi szept. hó második felében fejeződött be. Az épület tervének költségelőirányzata eredetien a 2 millió forint körül forgott, a nagy gonddal és hosszadalmasan folyt építkezés befejeztével azonban a kész színház 3,298.430 frt 22 krajcárnyi kiadást eredményezett. Az Operaház (intézmény) (információ)  telkének hossza 60° 1' 7, szélessége 26° 0' 2, beépített területe 5718.60 négyzetméter, kőpárkányzati magassága 24.66 méter. Homlokzata az Andrássy-útra, többi három oldala — szabad elhelyezésben — a Dalszínház, a Hajós és a Lázár uccába nyílik. A legfelsőbb erkélysort 16 zeneköltő szoborműve díszíti és pedig: Arezzoi Guido, (személy) (információ)  Pierluigi Giovanni, (személy) Peri Jacobo, (személy) Pergolese, (személy) Orlando di Lasso, (személy) Lully, (személy) (információ)  Cherubini, (személy) (információ)  Spontini, (személy) Haydn, (személy) (információ)  Gluck, (személy) (információ)  Mozart, (személy) (információ)  Beethoven, (személy) (információ)  Weber K. M., (személy) (információ)  Meyerbeer, (személy) (információ)  Rossini (személy) (információ)  és Wagner Richárd. (személy) (információ)  A főhomlokzat négy fülkéjében a múzsák közül Terpsichore, (személy) Erato, (személy) Thalia (személy) (információ)  és Melpomene (személy) (információ)  szobrainak adtak helyet. E szobrok alkotói: Donáth Gyula, (személy) (információ)  Kiss György, (személy) (információ)  Huszár Adolf, (személy) (információ)  Szász Gyula, (személy) (információ)  Strobl Alajos, (személy) Brestyánszky (személy) és Fessler Leó (személy) voltak. Az épület homlokzatának jobbján és balján levő Liszt Ferenc (személy) (információ)  és Erkel Ferenc (személy) (információ)  szobrai Strobl Alajos (személy) vésője alól valók, ugyancsak ez utóbbi művész készítette a főbejáró két oldalán elhelyezett és carrarai (ország) márványból faragott két Sphinx-et. A fővesztibül mennyezetét Székely Bertalan (személy) (információ)  által festett (múzsákat és géniuszokat ábrázoló) alakok ékesítik; a fali boltmezőkön Mosonyi, (személy) (információ)  Doppler, (személy) (információ)  Hummel (személy) (információ)  és Goldmark (személy) (információ)  zeneszerzőknek Scheftsik Antaltól (személy) mintázott arcképei láthatók. A főlépcsőház festményei: a zene ébredése, a zene diadala, Marsyas (személy) ítélete, a múzsák büntetik a sziréneket, Orfeusz (személy) (információ)  és Amfion: (személy) Than Mór (személy) (információ)  művei. Az I. em. büfféjének mennyezetén látható Bacchus-képeket (személy) Vastagi György (személy) festette. Ugyanitt a falak kilenc mezőjére festett allegorikus képei Feszty Árpádtól (személy) valók, de mert a beszivárgott nedvesség megrontotta, 1906. (időpont) táján Ujváry Ignác (személy) (információ)  átfestette őket vászonra. Az .udvari feljárat lépcsőházában Kovács Mihály (személy) (információ)  által festett zenélő géniuszok s két bronzba öntött apród látható, az utóbbiak Brozorád Gyula (személy) alkotásai. Az udvari páholyok előtermeit Székely Bertalan (személy) (információ)  és Than Mór (személy) (információ)  festményei díszítik. A nézőtér mennyezetére festett — az Olimpuszt (személy) ábrázoló — művek Lotz Károly (személy) (információ)  ecsetjéből valók. Az Operaház (intézmény) (információ)  külső és belső berende­zésének értékét a világháború előtt kereken 10 millió aranykoronára becsülték. Néző­terén most 1175 (időpont) személy fér el; állóhely nincs. — A színházat 1884. (időpont) szept. 27-én I. Ferenc József király (személy) jelenlétében fényesen sikerült díszelőadás keretei között nyitották meg. E díszelőadáson Erkel Ferenc (személy) (információ)  »Bánk bán« (cím) (információ)  című operájának I. felvonása Bartolucci Viktória (személy) (információ)  (Gertrúd), (szerep) Pauli Rikhárd (személy) (információ)  (Ottó), (szerep) Hajós Zsigmond (személy) (információ)  (Bánk), (szerep) (információ)  Maleczky Vilmosné (személy) (információ)  (Melinda), (szerep) Odry Lehel (személy) (Petúr), (szerep) Láng Fülöp (személy) (információ)  (Biberach), (szerep) (információ)  Rotter Gizella (személy) (információ)  (meraniai hölgy), (szerep) továbbá Ábrányiné W. Margit, (személy) (információ)  Doppler Ilka, (személy) (információ)  Kordin Mariska, (személy) (információ)  Spányi Irma (személy) (információ)  (apródok) szereplésével és Erkel Ferenc (személy) (információ)  szerző vezénylésével került színre. Azután a »Hunyadi László« (cím) (információ)  c. dalmű nyitányát, végül a »Lohengrin« (cím) (információ)  első felvonását adták, mely utóbbiban Ney Dávid (személy) (információ)  (Király), (szerep) (információ)  Gassi Ferenc (személy) (információ)  (Lohengrin), (szerep) (információ)  Reich Irma (személy) (információ)  (Elza), (szerep) Bignio Lajos (személy) (információ)  (Telramund), (szerep) Saxlehner Emma (személy) (információ)  (Ortrud), (szerep) Tallián János (személy) (információ)  (hirdető), (szerep) Dalnoki Béni, (személy) (információ)  Zsitvai Péter, (személy) Szekeres János, (személy) (információ)  Szendrői Lajos (személy) (információ)  (nemesek) (szerep) játszott. A Hunyadi - nyitányt (cím) (információ)  és Lohengrint (cím) (információ)  Erkel Sándor (személy) (információ)  igazgató vezényelte. A megnyitó előadást még kétszer megismételték és a rendes előadások sorát szeptember 30-án a »Lohengrin« (cím) (információ)  teljes előadásával indították meg. A már említett magánszereplőkön kívül a színház nevezetesbb tagjai a megnyitás évében a következők voltak: intendáns (szerep) (információ)  : báró Podmaniczky Frigyes; (személy) (információ)  igazgató: (szerep) (információ)  Erkel Sándor; (személy) (információ)  titkár: (szerep) Jósika János. (személy) (információ)  Magánénekesnők: Rislei Lélia, (személy) Szigetiné Erzsi, (személy) Bermann Stefánia, (személy) Komáromi Mariska, (személy) (információ)  Glózer Adél, (személy) (információ)  Stoll Gizella, (személy) Tarnai Sarolta. (személy) (információ)  Magánénekesek: az állandó vendégek gyanánt szereplő Turolla Emmán (személy) (információ)  és Perotti Gyulán (személy) (információ)  kívül: Broulik Ferenc, (személy) (információ)  Kőszeghy Károly, (személy) (információ)  Maleczky Vilmos, (személy) (információ)  Fektér Ferenc, (személy) (információ)  Kiss Dezső, (személy) (információ)  Vas János; (személy) (információ)  segéd­magánénekesek: Stoll Károly, (személy) Takáts Mihály, (személy) (információ)  Várady Sándor. (személy) (információ)  Balletmester: Campilli Frigyes; (személy) (információ)  magántáncosnők: Coppini Zsófia, (személy) (információ)  Müller Katica; (személy) (információ)  magántáncos: Pini Henrik. (személy) Főzeneigazgató: Erkel Ferenc. (személy) (információ)  Főrendező: Káldy Gyula. (személy) (információ)  Karmesterek: Erkel Gyula, (személy) (információ)  id. Schauer Ignác, (személy) kartanító: Erkel Elek; (személy) (információ)  segédje: Krausz Soma. (személy) (információ)  Korrepetitor: Szabados Károly. (személy) (információ)  Ügyelő: Alszeghy Kálmán. (személy) (információ)  Súgó: Mustó Gusztáv. (személy) (információ)  Műszaki felügyelő: Szilágyi Lajos; (személy) (információ)  főpénztáros: Péchy Lajos. (személy) (információ)  Jegypénztáros: Rózsa Gyula. (személy) (információ)  Főfestő: Spannraft Ágoston. (személy) Az e sorok írásakor 45 év óta fennálló M. Kir. Operaházban (intézmény) a hazai és külföldi énekes és zenei művészek megszámlálhatatlan sora gazdagította közreműködésével az intézet művészi teljesítményeit. Az állandó jelleggel szerződtetett hazai énekművészek közül nevezetesebbek (a már fentebb említetteken kívül) Bianchi Bianka, (személy) (információ)  D. Handel Berta, (személy) Hilgermann Laura, (személy) (információ)  Sedlmair Zsófia, (személy) Berts Mimi, (személy) (információ)  Ambrus Zoltánné, (személy) (információ)  B. Kosáry Emma, (személy) Payer Margit, (személy) (információ)  Ney Hermin, (személy) (információ)  Dömötör Ilona, (személy) (információ)  Záborszky Ilona, (személy) (információ)  Hajdú Ilona, (személy) Flatt Gizella, (személy) Havas Gyöngyi, (személy) (információ)  Sámson Mária, (személy) (információ)  V. Krammer Teréz, (személy) Kaczér Margit, (személy) (információ)  Németh Mária, (személy) (információ)  Szamosi Elza, (személy) (információ)  Szilágyi Arabella, (személy) (információ)  Sz. Bárdossy Ilona, (személy) Pewny Irén, (személy) (információ)  Szoyer Ilona, (személy) (információ)  Válent Vilma, (személy) (információ)  Váradi Margit, (személy) (információ)  Vasquez Itália grófné, (személy) (információ)  az újabb nemzedékből Budanovics Mária, (személy) (információ)  Basilides Mária, (személy) (információ)  Bársony Dóra, (személy) (információ)  Halász Gitta, (személy) (információ)  Haselbeck Olga, (személy) (információ)  Medek Anna, (személy) (információ)  Sándor Erzsi, (személy) (információ)  Sebeők Sára, (személy) (információ)  Tihanyi Vilma, (személy) (információ)  Bodó Erzsi, (személy) (információ)  Marschalkó Rózsika, (személy) (információ)  Nagy Margit, (személy) (információ)  Relle Gabriella, (személy) (információ)  Némethy Ella, (személy) (információ)  Walter Rózsi, (személy) (információ)  Sándor Mária, (személy) (információ)  Goda Gizella, (személy) (információ)  Palay Matild, (személy) (információ)  Szabó Lujza. (személy) (információ)  Férfiak: Alberti Werner, (személy) (információ)  Anthes György, (személy) (információ)  Arányi Dezső, (személy) (információ)  Beck Vilmos, (személy) (információ)  Burrián Károly, (személy) dr. Dalnoki Viktor, (személy) Déri Jenő, (személy) (információ)  Erdős Richárd, (személy) (információ)  Gábor József, (személy) (információ)  Hegedűs Ferenc, (személy) Kertész Ödön, (személy) (információ)  Kornai Richárd, (személy) (információ)  Környei Béla, (személy) (információ)  Kőszeghy Károly, (személy) (információ)  Larizza Vinzeno, (személy) (információ)  Lunardi Giovanni, (személy) (információ)  Mannheit Jakab, (személy) Mihályi Ferenc, (személy) (információ)  Ney Bernát, (személy) (információ)  Ney Dávid, (személy) (információ)  Prevost Henrik, (személy) Signorini Ferenc, (személy) Szirovatka (Balta) Károly, (személy) Veress Sándor, (személy) (információ)  továbbá: Farkas Sándor, (személy) (információ)  Palló Imre, (személy) (információ)  Pilinszky Zsigmond, (személy) (információ)  Pataky Kálmán, (személy) (információ)  Kálmán Oszkár, (személy) (információ)  Somló József, (személy) (információ)  Szemere Árpád, (személy) (információ)  Szende Ferenc, (személy) (információ)  Venczell Béla, (személy) (információ)  dr. Székelyhidy Ferenc, (személy) Laurisin Lajos, (személy) (információ)  Komáromi Pál, (személy) (információ)  dr. Pogány Ferenc, (személy) Palotai Árpád, (személy) (információ)  Pusztai Sándor, (személy) (információ)  Rösler Endre, (személy) Toronyi Gyula, (személy) (információ)  Szügyi Kálmán, (személy) (információ)  Závodszky Zoltán. (személy) (információ)  — A táncos személyzetben: Maruzzi Fáni, (személy) Zsuzsanics Emilia, (személy) Balogh Szidónia, (személy) (információ)  Schmidek Gizella, (személy) (információ)  Nirschy Emilia, (személy) (információ)  Pallai Anna, (személy) Ptasinszky Jozefin, (személy) (információ)  Keresztes Mariska, (személy) (információ)  Almási Sári, (személy) (információ)  Carbone János, (személy) Brada Ede, (személy) (információ)  Faludi Károly, (személy) (információ)  Brada Rezső, (személy) (információ)  Andor Tibor, (személy) (információ)  Kőszeghy Ferenc (személy) (információ)  a felemlítésre méltók. — Az Operaházban (intézmény) (információ)  megfordult külföldi vendégek legnevezetesebbjei voltak: Wilt Mária, (személy) (információ)  Tremelli, (személy) Lassalle, (személy) (információ)  Bellincioni, (személy) (információ)  Lehmann Lili, (személy) (információ)  Stagno, (személy) D'Andrade, (személy) Lorrain, (személy) (információ)  Arnoldson Sigried, (személy) (információ)  Fumagalli Leo, (személy) (információ)  Lejo Lili, (személy) (információ)  Dieppel András, (személy) Bonci, (személy) (információ)  Brozel, (személy) (információ)  Tréville, (személy) Cahierné, (személy) Feinhals, (személy) (információ)  Destynn, (személy) Svärdström, (személy) Stracciavi, (személy) Van Dyck, (személy) (információ)  Slezák Leo, (személy) Tetrazzini, (személy) Hempel, (személy) (információ)  Parvis, (személy) Kurz Selma, (személy) (információ)  Titta Ruffo, (személy) (információ)  Caruso E., (személy) (információ)  Martinelli, (személy) Marcel Journet, (személy) Schubert Richard, (személy) (információ)  Schwarz Vera, (személy) (információ)  Pattiera, (személy) Tauber, (személy) Leuer Hubert, (személy) Kiepura, (személy) (információ)  Manowarda, (személy) (információ)  Schorr Frigyes, (személy) (információ)  Anna Roselle (személy) (Gyenge Anna), (személy) (információ)  Anday Piroska, (személy) (információ)  Pawlowa Anna, (személy) stb. Ezeken kívül világhírű karmesterek és más zeneművészek szerepeltek a M. Kir. Operaházban. (intézmény) A színház saját nevezetesebb karmesterei között az Erkeleken (személy) (információ)  kívül Mahler Gusztáv, (személy) (információ)  Grossmann József, (személy) (információ)  Nikisch Artur, (személy) (információ)  Rebicek József, (személy) (információ)  Balling Mihály, (személy) (információ)  Kerner István (személy) (információ)  főzeneigazgató, Márkus Dezső, (személy) (információ)  Benkő Henrik, (személy) (információ)  Szikla Adolf, (személy) (információ)  Rékai Nándor, (személy) (információ)  Lichtenberg Emil, (személy) (információ)  Tittel Bernát, (személy) (információ)  ifj. Ábrányi Emil, (személy) Fleischer Antal, (személy) (információ)  Tango Egisto, (személy) Failoni Sergio, (személy) (információ)  Pető Imre, (személy) (információ)  Berg Ottó, (személy) (információ)  énekkari igazgatói között Noszeda Károly, (személy) (információ)  Roubal Vilmos (személy) (információ)  nevei fordulnak elő. — A rendezésben Alszeghy Kálmánon (személy) (információ)  kívül még Vidor Dezső, (személy) (információ)  Hevesi Sándor dr., (személy) (információ)  Márkus László, (személy) (információ)  Mihályi Ferenc, (személy) (információ)  Ferenczi Frigyes, (személy) (információ)  a szcenikai főfelügyelő teendőiben Kéméndy Jenő (személy) (információ)  és újabban ifj. Oláh Gusztáv (személy) alkotásai értékesek. A letelt idő alatt a színház fölött a legfőbb felügyeletet a mindenkori belügyminiszter, 1907-től (időpont) kezdődlően pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter gyakorolja. A belső vezetést intendáns (illetve kormánybiztos) vagy igazgató irányította. A mostanáig lefolyt időpontig sorrendben a következő intendánsok működtek: Podmaniczky Frigyes báró (személy) (információ)  (1886-ig), (időpont) Keglevich István gróf (személy) (információ)  (1888-ig), (időpont) Beniczky Ferenc (személy) (információ)  (1891-ig), (időpont) Zichy Géza gróf (személy) (információ)  (1894-ig), (időpont) Stesser József (személy) (információ)  (kormánybiztos, 1894-ig), (időpont) Nopcsa Elek báró (személy) (információ)  (1897.), Huszár Kálmán (személy) (információ)  (1898-ig), (időpont) Keglevich István gróf (személy) (információ)  (1902-ig). (időpont) Tíz évi szünet után — mely alatt csak igazgatók vezettek — 1912-ben (időpont) kinevezik Bánffy Miklós grófot, (személy) (információ)  aki főigazgatói (intendánsi) minőségben 1918-ig (időpont) marad meg. Ismét három évi szünet után ifj. dr. Wlassics Gyula báró (személy) előbb kormánybiztosi, később főigazgatói címmel 1925-ig (időpont) látja el a vezetést; ez időtől fogva az intendánsi állás betöltését ismét mellőzik. Igazgatók: Erkel Sándor (személy) (információ)  (1886-ig), (időpont) Mahler Gusztáv (személy) (információ)  (1888—1891.), (időpont) Nikisch Artur (személy) (információ)  (1893—1895.), (időpont) Káldy Gyula (személy) (információ)  (1895 (időpont) —1900.), (időpont) Mészáros Imre (személy) (információ)  (1900—1901.), (időpont) Máder Rezső (személy) (1901—1907.), (időpont) Mészáros Imre (személy) (információ)  (1907—1912.), (időpont) Kern Aurél (személy) (információ)  (1915—17.), (időpont) Zádor Dezső (személy) (információ)  (1918—19.), (időpont) Ábrányi Emil ifj. (személy) (információ)  (1919—20.), (időpont) Kerner István (személy) (információ)  (1920— (időpont) 1921.), (időpont) újból Máder Rezső (személy) (1922—25-ig). (időpont) (Voltak évek, amikor az igazgatóság teendőit intendánsok alatt egy-egy ezzel megbízott főrendező látta el, így 1891—93. (időpont) között Alszeghy Kálmán, (személy) (információ)  1913-ban (időpont) Hevesi Sándor dr., (személy) (információ)  1917—18-ban (időpont) Vidor Dezső (személy) (információ)  titkár, 1922—23-ban (időpont) Márkus László.) (személy) (információ)  Ezidőszerint a színház igazgatója Radnai Miklós, (személy) (információ)  legfőbb tanácsadói a vezetésben: Márkus László (személy) (információ)  főrendező, Rékai Nándor (személy) (információ)  karnagy, Csávojszky Vince (személy) (információ)  gazdasági főnök, Morlin Amadé (személy) titkár. A M. Kir. Operaház (intézmény) fennállása óta 45 éven át színpadán mintegy 380 különféle opera, ballet, oratórium, zenés dráma, szimfónia, himnusz stb. címen adott zenei mű került előadásra. E művek felölelik a nagyobbszámú magyar szerzeményeken felül a német, (nemzetiség) (információ)  osztrák, (nemzetiség) olasz, (nemzetiség) (információ)  francia, (nemzetiség) (információ)  orosz, (nemzetiség) (információ)  spanyol, (nemzetiség) cseh, (nemzetiség) (információ)  lengyel (nemzetiség) (információ)  klasszikus és modern alkotásokon felül úgyszólván minden művelt nemzet zenei termékeit. Magyar szerzők tollából az említett 380 szerzeményre kereken 140 esik. — Az Operaházban (intézmény) (információ)  az ezredik előadás 1889. (időpont) szept. 26-án volt ,(»Jó éjt, Pantalon úr«, (cím) (információ)  »Babatündér«). (cím) (információ)  Az ötezredik előadás estéjén, 1909. (időpont) nov. 14-én Mihalovich (személy) (információ)  »Toldi«-ja (cím) (információ)  került színre. 1929- (időpont) ben a színház már a kilencezredik előadáson túlhalad, úgy, hogy pár éven belül eljut a tízezredikhez. A megnyitás évében a színház helyárai ilyenek voltak: I. r. páholy: 9 forint. Támlásszék I—X. sorban: 3 frt., a többi 2 frt 50 kr.. Az emeletiek 2 frt 50 és 1 frt 20 kr. közt váltakoztak, a legolcsóbb hely 1 forint volt. A színház mind művészi fejlődése kapcsolatában, mind pedig a gazdasági körülmények befolyásaihoz képest nagyon hullámzó életet folytatott. Néha mindkét viszonylatban kedvező, ismét máskor — különösen pénzügyi szempontból — válságos helyzetbe került. Ilyen volt az 1924-iki (időpont) év, mikor az egyre rohamosan emelkedő terheket az állam nem lett volna képes a szükségletnek megfelelően fedezni s ekkor a személyzet Wlassics báró (személy) (információ)  főigazgatóval az élén nagy társadalmi mozgalmat indított meg, melynek eredményéből akkora összeghez jutott a színház, hogy továbbműködését zavartalanul biztosíthatta, anélkül, hogy számos intézeti tagot évad vége előtt kenyértelenné kellett volna tenni. E válság lefolyása után az Operaház (intézmény) (információ)  állami segélyösszegének korlátozottabb keretei között, részben kevesbített személyzettel és szerényebb beruházási kiadásokkal, valamint a művészek és alkalmazottak nagyon fokozott áldozatkészségével sikerült az intézet működését továbbra is kielégítő, sőt elismerést érdemlő eredménnyel folytatni. (Vidor Dezső.) (személy) (információ)  szin_III.0190.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Magyar Királyi Operaház címszóvég 28587 Szócikk: Magyar Királyi Operaház Az 1837.aug. 22-én xtalanevtizedx 1845 xtalanevtizedx 1855 megnyílt »Pesti magyar színház« yintezmenyy pesti magyar színház yintezmenyy Pesti ma yintezmenyy pesti yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Pesti yintezmenyy ma yintezmenyy ykodvegy — a mai »Nemzeti Színház« yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy — volt az első magyar állami színház, mely a drámai előadásokon kívül mindenfajú zenés és énekes művet, valamint a balletet, sőt az oratóriumot és mindennemű hangversenyt is műsorába foglalt. A székesfőváros főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy gazdasági, társadalmi és kulturális téren történt rohamos fejlődése folytán csakhamar kívánatosnak bizonyult, hogy a drámai irodalom és művészet korlátozatlanabb teljesítményei érdekében a két műfaj szolgálatát szétválasszák és a zenés, illetve énekes művek előadásaira külön intézményt létesítsenek. Évtizedek hosszú elméleti vitatkozásai és pénzügyi megfontolásai nyomán végre 1875-ben xevtizedx 1875 előbb a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy megalkotásával vitték át a régi Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy könnyebb fajú énekes darabjainak nagyrészét ebbe az új intézetbe, egyidejűen pedig a magasabbrendű zenei alkotások kultuszára megkezdték a csak kilenc évvel később létrejött M. Kir. Operaház yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy építését. 1873-ban az állam megvette a fővárostól főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy az eredetien a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy céljára szánt Hermina-téri telket 500.000 forintért (ez az összeg lett az alapja a Népszínház yintezmenyy népszínház yintezmenyy Népszính yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy Népszính yintezmenyy ykodvegy építési költségeinek) és e telken 1875. őszén xtalanevtizedx 1885 kezdték meg a M. Kir. Operaház yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy — akkor még »Dalműszínház«-nak yintezmenyy dalműszínház yintezmenyy Dalműszí yintezmenyy dalműszínház yintezmenyy yintezmenyy Dalműszí yintezmenyy ykodvegy neveztett harmadik budapesti Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy magyar színház — építését. Eleinte úgy tervezték, hogy az új Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy Operaház yintezmenyy ykodvegy legkésőbb hat éven belül teljesen elkészül. Technikai és pénzügyi akadályok következtében azonban a hat pályázó közül Ybl Miklós yszemelynevy ybl miklós yszemelynevy Ybl Miklós yszemelynevy ybl yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Ybl yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy építész terveinek megszavazott kiviteli munka csak az 1884. xevtizedx 1885 évi xtalanevtizedx 1895 xtalanevtizedx 1905 szept. hó második felében fejeződött be. Az épület tervének költségelőirányzata eredetien a 2 millió forint körül forgott, a nagy gonddal és hosszadalmasan folyt építkezés befejeztével azonban a kész színház 3,298.430 frt 22 krajcárnyi kiadást eredményezett. Az Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy Operaház yintezmenyy ykodvegy telkének hossza 60° 1' 7, szélessége 26° 0' 2, beépített területe 5718.60 négyzetméter, kőpárkányzati magassága 24.66 méter. Homlokzata az Andrássy-útra, többi három oldala — szabad elhelyezésben — a Dalszínház, a Hajós és a Lázár uccába nyílik. A legfelsőbb erkélysort 16 zeneköltő szoborműve díszíti és pedig: Arezzoi Guido, yszemelynevy arezzoi guido yszemelynevy Arezzoi Guido yszemelynevy arezzoi yszemelynevy guido yszemelynevy yszemelynevy Arezzoi yszemelynevy Guido yszemelynevy ykodvegy Pierluigi Giovanni, yszemelynevy pierluigi giovanni yszemelynevy Pierluigi Giovanni yszemelynevy pierluigi yszemelynevy giovanni yszemelynevy yszemelynevy Pierluigi yszemelynevy Giovanni yszemelynevy ykodvegy Peri Jacobo, yszemelynevy peri jacobo yszemelynevy Peri Jacobo yszemelynevy peri yszemelynevy jacobo yszemelynevy yszemelynevy Peri yszemelynevy Jacobo yszemelynevy ykodvegy Pergolese, yszemelynevy pergolese yszemelynevy Pergolese yszemelynevy pergolese yszemelynevy yszemelynevy Pergolese yszemelynevy ykodvegy Orlando di Lasso, yszemelynevy orlando di lasso yszemelynevy Orlando di Lasso yszemelynevy orlando yszemelynevy di yszemelynevy lasso yszemelynevy yszemelynevy Orlando yszemelynevy di yszemelynevy Lasso yszemelynevy yk Lully, yszemelynevy lully yszemelynevy Lully yszemelynevy lully yszemelynevy yszemelynevy Lully yszemelynevy ykodvegy Cherubini, yszemelynevy cherubini yszemelynevy Cherubini yszemelynevy cherubini yszemelynevy yszemelynevy Cherubini yszemelynevy ykodvegy Spontini, yszemelynevy spontini yszemelynevy Spontini yszemelynevy spontini yszemelynevy yszemelynevy Spontini yszemelynevy ykodvegy Haydn, yszemelynevy haydn yszemelynevy Haydn yszemelynevy haydn yszemelynevy yszemelynevy Haydn yszemelynevy ykodvegy Gluck, yszemelynevy gluck yszemelynevy Gluck yszemelynevy gluck yszemelynevy yszemelynevy Gluck yszemelynevy ykodvegy Mozart, yszemelynevy mozart yszemelynevy Mozart yszemelynevy mozart yszemelynevy yszemelynevy Mozart yszemelynevy ykodvegy Beethoven, yszemelynevy beethoven yszemelynevy Beethoven yszemelynevy beethoven yszemelynevy yszemelynevy Beethoven yszemelynevy ykodvegy Weber K. M., yszemelynevy weber k. m. yszemelynevy Weber K. M. yszemelynevy weber yszemelynevy k. yszemelynevy m. yszemelynevy yszemelynevy Weber yszemelynevy K. yszemelynevy M. yszemelynevy ykodvegy Meyerbeer, yszemelynevy meyerbeer yszemelynevy Meyerbeer yszemelynevy meyerbeer yszemelynevy yszemelynevy Meyerbeer yszemelynevy ykodvegy Rossini yszemelynevy rossini yszemelynevy Rossini yszemelynevy rossini yszemelynevy yszemelynevy Rossini yszemelynevy ykodvegy és Wagner Richárd. yszemelynevy wagner richárd yszemelynevy Wagner Richárd yszemelynevy wagner yszemelynevy richárd yszemelynevy yszemelynevy Wagner yszemelynevy Richárd yszemelynevy ykodvegy A főhomlokzat négy fülkéjében a múzsák közül Terpsichore, yszemelynevy terpsichore yszemelynevy Terpsichore yszemelynevy terpsichore yszemelynevy yszemelynevy Terpsichore yszemelynevy ykodvegy Erato, yszemelynevy erato yszemelynevy Erato yszemelynevy erato yszemelynevy yszemelynevy Erato yszemelynevy ykodvegy Thalia yszemelynevy thalia yszemelynevy Thalia yszemelynevy thalia yszemelynevy yszemelynevy Thalia yszemelynevy ykodvegy és Melpomene yszemelynevy melpomene yszemelynevy Melpomene yszemelynevy melpomene yszemelynevy yszemelynevy Melpomene yszemelynevy ykodvegy szobrainak adtak helyet. E szobrok alkotói: Donáth Gyula, yszemelynevy donáth gyula yszemelynevy Donáth Gyula yszemelynevy donáth yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Donáth yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Kiss György, yszemelynevy kiss györgy yszemelynevy Kiss György yszemelynevy kiss yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Huszár Adolf, yszemelynevy huszár adolf yszemelynevy Huszár Adolf yszemelynevy huszár yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Huszár yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy Szász Gyula, yszemelynevy szász gyula yszemelynevy Szász Gyula yszemelynevy szász yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Szász yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Strobl Alajos, yszemelynevy strobl alajos yszemelynevy Strobl Alajos yszemelynevy strobl yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Strobl yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy Brestyánszky yszemelynevy brestyánszky yszemelynevy Brestyánszky yszemelynevy brestyánszky yszemelynevy yszemelynevy Brestyánszky yszemelynevy ykodvegy és Fessler Leó yszemelynevy fessler leó yszemelynevy Fessler Leó yszemelynevy fessler yszemelynevy leó yszemelynevy yszemelynevy Fessler yszemelynevy Leó yszemelynevy ykodvegy voltak. Az épület homlokzatának jobbján és balján levő Liszt Ferenc yszemelynevy liszt ferenc yszemelynevy Liszt Ferenc yszemelynevy liszt yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Liszt yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy és Erkel Ferenc yszemelynevy erkel ferenc yszemelynevy Erkel Ferenc yszemelynevy erkel yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy szobrai Strobl Alajos yszemelynevy strobl alajos yszemelynevy Strobl Alajos yszemelynevy strobl yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Strobl yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy vésője alól valók, ugyancsak ez utóbbi művész készítette a főbejáró két oldalán elhelyezett és carrarai ytelepulesy carrara ytelepulesy carrara yorszagy Olaszország ykodvegy márványból faragott két Sphinx-et. A fővesztibül mennyezetét Székely Bertalan yszemelynevy székely bertalan yszemelynevy Székely Bertalan yszemelynevy székely yszemelynevy bertalan yszemelynevy yszemelynevy Székely yszemelynevy Bertalan yszemelynevy ykodvegy által festett (múzsákat és géniuszokat ábrázoló) alakok ékesítik; a fali boltmezőkön Mosonyi, yszemelynevy mosonyi yszemelynevy Mosonyi yszemelynevy mosonyi yszemelynevy yszemelynevy Mosonyi yszemelynevy ykodvegy Doppler, yszemelynevy doppler yszemelynevy Doppler yszemelynevy doppler yszemelynevy yszemelynevy Doppler yszemelynevy ykodvegy Hummel yszemelynevy hummel yszemelynevy Hummel yszemelynevy hummel yszemelynevy yszemelynevy Hummel yszemelynevy ykodvegy és Goldmark yszemelynevy goldmark yszemelynevy Goldmark yszemelynevy goldmark yszemelynevy yszemelynevy Goldmark yszemelynevy ykodvegy zeneszerzőknek Scheftsik Antaltól yszemelynevy scheftsik antal yszemelynevy Scheftsik Antal yszemelynevy scheftsik yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Scheftsik yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy mintázott arcképei láthatók. A főlépcsőház festményei: a zene ébredése, a zene diadala, Marsyas yszemelynevy marsyas yszemelynevy Marsyas yszemelynevy marsyas yszemelynevy yszemelynevy Marsyas yszemelynevy ykodvegy ítélete, a múzsák büntetik a sziréneket, Orfeusz yszemelynevy orfeusz yszemelynevy Orfeusz yszemelynevy orfeusz yszemelynevy yszemelynevy Orfeusz yszemelynevy ykodvegy és Amfion: yszemelynevy amfion yszemelynevy Amfion yszemelynevy amfion yszemelynevy yszemelynevy Amfion yszemelynevy ykodvegy Than Mór yszemelynevy than mór yszemelynevy Than Mór yszemelynevy than yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Than yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy művei. Az I. em. büfféjének mennyezetén látható Bacchus-képeket yszemelynevy bacchus yszemelynevy Bacchus yszemelynevy bacchus yszemelynevy yszemelynevy Bacchus yszemelynevy ykodvegy Vastagi György yszemelynevy vastagi györgy yszemelynevy Vastagi György yszemelynevy vastagi yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Vastagi yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy festette. Ugyanitt a falak kilenc mezőjére festett allegorikus képei Feszty Árpádtól yszemelynevy feszty árpád yszemelynevy Feszty Árpád yszemelynevy feszty yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Feszty yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy valók, de mert a beszivárgott nedvesség megrontotta, 1906. xevtizedx 1905 táján Ujváry Ignác yszemelynevy ujváry ignác yszemelynevy Ujváry Ignác yszemelynevy ujváry yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Ujváry yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy átfestette őket vászonra. Az .udvari feljárat lépcsőházában Kovács Mihály yszemelynevy kovács mihály yszemelynevy Kovács Mihály yszemelynevy kovács yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy által festett zenélő géniuszok s két bronzba öntött apród látható, az utóbbiak Brozorád Gyula yszemelynevy brozorád gyula yszemelynevy Brozorád Gyula yszemelynevy brozorád yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Brozorád yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy alkotásai. Az udvari páholyok előtermeit Székely Bertalan yszemelynevy székely bertalan yszemelynevy Székely Bertalan yszemelynevy székely yszemelynevy bertalan yszemelynevy yszemelynevy Székely yszemelynevy Bertalan yszemelynevy ykodvegy és Than Mór yszemelynevy than mór yszemelynevy Than Mór yszemelynevy than yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Than yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy festményei díszítik. A nézőtér mennyezetére festett — az Olimpuszt yszemelynevy olimpusz yszemelynevy Olimpusz yszemelynevy olimpusz yszemelynevy yszemelynevy Olimpusz yszemelynevy ykodvegy ábrázoló — művek Lotz Károly yszemelynevy lotz károly yszemelynevy Lotz Károly yszemelynevy lotz yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Lotz yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy ecsetjéből valók. Az Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy Operaház yintezmenyy ykodvegy külső és belső berende­zésének értékét a világháború előtt kereken 10 millió aranykoronára becsülték. Néző­terén most 1175 xevtizedx 1175 személy xtalanevtizedx 1185 xtalanevtizedx 1195 fér el; állóhely nincs. — A színházat 1884. xevtizedx 1885 szept. xtalanevtizedx 1895 xtalanevtizedx 1905 27-én I. Ferenc József király yszemelynevy i. ferenc józsef király yszemelynevy I. Ferenc József király yszemelynevy i. yszemelynevy ferenc yszemelynevy józsef yszemelynevy király yszemelynevy yszemelynevy I. yszemelynevy Ferenc y jelenlétében fényesen sikerült díszelőadás keretei között nyitották meg. E díszelőadáson Erkel Ferenc yszemelynevy erkel ferenc yszemelynevy Erkel Ferenc yszemelynevy erkel yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy »Bánk bán« ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy című operájának I. felvonása Bartolucci Viktória yszemelynevy bartolucci viktória yszemelynevy Bartolucci Viktória yszemelynevy bartolucci yszemelynevy viktória yszemelynevy yszemelynevy Bartolucci yszemelynevy Viktória yszemelynevy ykodvegy (Gertrúd), yszerepy gertrúd yszerepy Gertrúd yszerepy gertrúd yszerepy yszerepy Gertrúd yszerepy ykodvegy Pauli Rikhárd yszemelynevy pauli rikhárd yszemelynevy Pauli Rikhárd yszemelynevy pauli yszemelynevy rikhárd yszemelynevy yszemelynevy Pauli yszemelynevy Rikhárd yszemelynevy ykodvegy (Ottó), yszerepy ottó yszerepy Ottó yszerepy ottó yszerepy yszerepy Ottó yszerepy ykodvegy Hajós Zsigmond yszemelynevy hajós zsigmond yszemelynevy Hajós Zsigmond yszemelynevy hajós yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Hajós yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy (Bánk), yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy Maleczky Vilmosné yszemelynevy maleczky vilmosne yszemelynevy Maleczky Vilmosné yszemelynevy maleczky yszemelynevy vilmosne yszemelynevy yszemelynevy Maleczky yszemelynevy Vilmosné yszemelynevy ykodvegy (Melinda), yszerepy melinda yszerepy Melinda yszerepy melinda yszerepy yszerepy Melinda yszerepy ykodvegy Odry Lehel yszemelynevy odry lehel yszemelynevy Odry Lehel yszemelynevy odry yszemelynevy lehel yszemelynevy yszemelynevy Odry yszemelynevy Lehel yszemelynevy ykodvegy (Petúr), yszerepy petúr yszerepy Petúr yszerepy petúr yszerepy yszerepy Petúr yszerepy ykodvegy Láng Fülöp yszemelynevy láng fülöp yszemelynevy Láng Fülöp yszemelynevy láng yszemelynevy fülöp yszemelynevy yszemelynevy Láng yszemelynevy Fülöp yszemelynevy ykodvegy (Biberach), yszerepy biberach yszerepy Biberach yszerepy biberach yszerepy yszerepy Biberach yszerepy ykodvegy Rotter Gizella yszemelynevy rotter gizella yszemelynevy Rotter Gizella yszemelynevy rotter yszemelynevy gizella yszemelynevy yszemelynevy Rotter yszemelynevy Gizella yszemelynevy ykodvegy (meraniai hölgy), yszerepy meraniai hölgy yszerepy meraniai hölgy yszerepy meraniai yszerepy hölgy yszerepy yszerepy meraniai yszerepy hölgy yszerepy ykodvegy továbbá Ábrányiné W. Margit, yszemelynevy ábrányiné w. margit yszemelynevy Ábrányiné W. Margit yszemelynevy ábrányiné yszemelynevy w. yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Ábrányiné yszemelynevy W. yszemelynevy Margit ysz Doppler Ilka, yszemelynevy doppler ilka yszemelynevy Doppler Ilka yszemelynevy doppler yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Doppler yszemelynevy Ilka yszemelynevy ykodvegy Kordin Mariska, yszemelynevy kordin mariska yszemelynevy Kordin Mariska yszemelynevy kordin yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Kordin yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Spányi Irma yszemelynevy spányi irma yszemelynevy Spányi Irma yszemelynevy spányi yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Spányi yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy (apródok) szereplésével és Erkel Ferenc yszemelynevy erkel ferenc yszemelynevy Erkel Ferenc yszemelynevy erkel yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy szerző vezénylésével került színre. Azután a »Hunyadi László« ycimy hunyadi lászló ycimy Hunyadi László ycimy hunyadi ycimy lászló ycimy ycimy Hunyadi ycimy László ycimy ykodvegy c. dalmű nyitányát, végül a »Lohengrin« ycimy lohengrin ycimy Lohengrin ycimy lohengrin ycimy ycimy Lohengrin ycimy ykodvegy első felvonását adták, mely utóbbiban Ney Dávid yszemelynevy ney dávid yszemelynevy Ney Dávid yszemelynevy ney yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Ney yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy (Király), yszerepy király yszerepy Király yszerepy király yszerepy yszerepy Király yszerepy ykodvegy Gassi Ferenc yszemelynevy gassi ferenc yszemelynevy Gassi Ferenc yszemelynevy gassi yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Gassi yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy (Lohengrin), yszerepy lohengrin yszerepy Lohengrin yszerepy lohengrin yszerepy yszerepy Lohengrin yszerepy ykodvegy Reich Irma yszemelynevy reich irma yszemelynevy Reich Irma yszemelynevy reich yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Reich yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy (Elza), yszerepy elza yszerepy Elza yszerepy elza yszerepy yszerepy Elza yszerepy ykodvegy Bignio Lajos yszemelynevy bignio lajos yszemelynevy Bignio Lajos yszemelynevy bignio yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Bignio yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy (Telramund), yszerepy telramund yszerepy Telramund yszerepy telramund yszerepy yszerepy Telramund yszerepy ykodvegy Saxlehner Emma yszemelynevy saxlehner emma yszemelynevy Saxlehner Emma yszemelynevy saxlehner yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy Saxlehner yszemelynevy Emma yszemelynevy ykodvegy (Ortrud), yszerepy ortrud yszerepy Ortrud yszerepy ortrud yszerepy yszerepy Ortrud yszerepy ykodvegy Tallián János yszemelynevy tallián jános yszemelynevy Tallián János yszemelynevy tallián yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Tallián yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy (hirdető), yszerepy hirdető yszerepy hirdető yszerepy hirdető yszerepy yszerepy hirdető yszerepy ykodvegy Dalnoki Béni, yszemelynevy dalnoki béni yszemelynevy Dalnoki Béni yszemelynevy dalnoki yszemelynevy béni yszemelynevy yszemelynevy Dalnoki yszemelynevy Béni yszemelynevy ykodvegy Zsitvai Péter, yszemelynevy zsitvai péter yszemelynevy Zsitvai Péter yszemelynevy zsitvai yszemelynevy péter yszemelynevy yszemelynevy Zsitvai yszemelynevy Péter yszemelynevy ykodvegy Szekeres János, yszemelynevy szekeres jános yszemelynevy Szekeres János yszemelynevy szekeres yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Szekeres yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Szendrői Lajos yszemelynevy szendrői lajos yszemelynevy Szendrői Lajos yszemelynevy szendrői yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szendrői yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy (nemesek) yszerepy nemesek yszerepy nemesek yszerepy nemesek yszerepy yszerepy nemesek yszerepy ykodvegy játszott. A Hunyadi - nyitányt ycimy hunyadi - nyitány ycimy Hunyadi - nyitány ycimy hunyadi ycimy - ycimy nyitány ycimy ycimy Hunyadi ycimy - ycimy nyitány ycimy ykodvegy és Lohengrint ycimy lohengrin ycimy Lohengrin ycimy lohengrin ycimy ycimy Lohengrin ycimy ykodvegy Erkel Sándor yszemelynevy erkel sándor yszemelynevy Erkel Sándor yszemelynevy erkel yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy igazgató vezényelte. A megnyitó előadást még kétszer megismételték és a rendes előadások sorát szeptember 30-án a »Lohengrin« ycimy lohengrin ycimy Lohengrin ycimy lohengrin ycimy ycimy Lohengrin ycimy ykodvegy teljes előadásával indították meg. A már említett magánszereplőkön kívül a színház nevezetesbb tagjai a megnyitás évében a következők voltak: intendáns yszerepy intendáns yszerepy intendáns yszerepy intendáns yszerepy yszerepy intendáns yszerepy ykodvegy : báró Podmaniczky Frigyes; yszemelynevy báró podmaniczky frigyes yszemelynevy báró Podmaniczky Frigyes yszemelynevy báró yszemelynevy podmaniczky yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy báró yszemelynevy Podmaniczky ys igazgató: yszerepy igazgató yszerepy igazgató yszerepy igazgató yszerepy yszerepy igazgató yszerepy ykodvegy Erkel Sándor; yszemelynevy erkel sándor yszemelynevy Erkel Sándor yszemelynevy erkel yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy titkár: yszerepy titkár yszerepy titkár yszerepy titkár yszerepy yszerepy titkár yszerepy ykodvegy Jósika János. yszemelynevy jósika jános yszemelynevy Jósika János yszemelynevy jósika yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Jósika yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Magánénekesnők: Rislei Lélia, yszemelynevy rislei lélia yszemelynevy Rislei Lélia yszemelynevy rislei yszemelynevy lélia yszemelynevy yszemelynevy Rislei yszemelynevy Lélia yszemelynevy ykodvegy Szigetiné Erzsi, yszemelynevy szigetiné erzsi yszemelynevy Szigetiné Erzsi yszemelynevy szigetiné yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Szigetiné yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy Bermann Stefánia, yszemelynevy bermann stefánia yszemelynevy Bermann Stefánia yszemelynevy bermann yszemelynevy stefánia yszemelynevy yszemelynevy Bermann yszemelynevy Stefánia yszemelynevy ykodvegy Komáromi Mariska, yszemelynevy komáromi mariska yszemelynevy Komáromi Mariska yszemelynevy komáromi yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Komáromi yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Glózer Adél, yszemelynevy glózer adél yszemelynevy Glózer Adél yszemelynevy glózer yszemelynevy adél yszemelynevy yszemelynevy Glózer yszemelynevy Adél yszemelynevy ykodvegy Stoll Gizella, yszemelynevy stoll gizella yszemelynevy Stoll Gizella yszemelynevy stoll yszemelynevy gizella yszemelynevy yszemelynevy Stoll yszemelynevy Gizella yszemelynevy ykodvegy Tarnai Sarolta. yszemelynevy tarnai sarolta yszemelynevy Tarnai Sarolta yszemelynevy tarnai yszemelynevy sarolta yszemelynevy yszemelynevy Tarnai yszemelynevy Sarolta yszemelynevy ykodvegy Magánénekesek: az állandó vendégek gyanánt szereplő Turolla Emmán yszemelynevy turolla emma yszemelynevy Turolla Emmá yszemelynevy turolla yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy Turolla yszemelynevy Emmá yszemelynevy ykodvegy és Perotti Gyulán yszemelynevy perotti gyula yszemelynevy Perotti Gyulá yszemelynevy perotti yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Perotti yszemelynevy Gyulá yszemelynevy ykodvegy kívül: Broulik Ferenc, yszemelynevy broulik ferenc yszemelynevy Broulik Ferenc yszemelynevy broulik yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Broulik yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Kőszeghy Károly, yszemelynevy kőszeghy károly yszemelynevy Kőszeghy Károly yszemelynevy kőszeghy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kőszeghy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Maleczky Vilmos, yszemelynevy maleczky vilmos yszemelynevy Maleczky Vilmos yszemelynevy maleczky yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Maleczky yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Fektér Ferenc, yszemelynevy fektér ferenc yszemelynevy Fektér Ferenc yszemelynevy fektér yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Fektér yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Kiss Dezső, yszemelynevy kiss dezső yszemelynevy Kiss Dezső yszemelynevy kiss yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Vas János; yszemelynevy vas jános yszemelynevy Vas János yszemelynevy vas yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Vas yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy segéd­magánénekesek: Stoll Károly, yszemelynevy stoll károly yszemelynevy Stoll Károly yszemelynevy stoll yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Stoll yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Takáts Mihály, yszemelynevy takáts mihály yszemelynevy Takáts Mihály yszemelynevy takáts yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Takáts yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Várady Sándor. yszemelynevy várady sándor yszemelynevy Várady Sándor yszemelynevy várady yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Várady yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Balletmester: Campilli Frigyes; yszemelynevy campilli frigyes yszemelynevy Campilli Frigyes yszemelynevy campilli yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Campilli yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy magántáncosnők: Coppini Zsófia, yszemelynevy coppini zsófia yszemelynevy Coppini Zsófia yszemelynevy coppini yszemelynevy zsófia yszemelynevy yszemelynevy Coppini yszemelynevy Zsófia yszemelynevy ykodvegy Müller Katica; yszemelynevy müller katica yszemelynevy Müller Katica yszemelynevy müller yszemelynevy katica yszemelynevy yszemelynevy Müller yszemelynevy Katica yszemelynevy ykodvegy magántáncos: Pini Henrik. yszemelynevy pini henrik yszemelynevy Pini Henrik yszemelynevy pini yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Pini yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy Főzeneigazgató: Erkel Ferenc. yszemelynevy erkel ferenc yszemelynevy Erkel Ferenc yszemelynevy erkel yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Főrendező: Káldy Gyula. yszemelynevy káldy gyula yszemelynevy Káldy Gyula yszemelynevy káldy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Káldy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Karmesterek: Erkel Gyula, yszemelynevy erkel gyula yszemelynevy Erkel Gyula yszemelynevy erkel yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy id. Schauer Ignác, yszemelynevy id. schauer ignác yszemelynevy id. Schauer Ignác yszemelynevy id. yszemelynevy schauer yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy id. yszemelynevy Schauer yszemelynevy Ignác yszemelynev kartanító: Erkel Elek; yszemelynevy erkel elek yszemelynevy Erkel Elek yszemelynevy erkel yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy segédje: Krausz Soma. yszemelynevy krausz soma yszemelynevy Krausz Soma yszemelynevy krausz yszemelynevy soma yszemelynevy yszemelynevy Krausz yszemelynevy Soma yszemelynevy ykodvegy Korrepetitor: Szabados Károly. yszemelynevy szabados károly yszemelynevy Szabados Károly yszemelynevy szabados yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szabados yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Ügyelő: Alszeghy Kálmán. yszemelynevy alszeghy kálmán yszemelynevy Alszeghy Kálmán yszemelynevy alszeghy yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Alszeghy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Súgó: Mustó Gusztáv. yszemelynevy mustó gusztáv yszemelynevy Mustó Gusztáv yszemelynevy mustó yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Mustó yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Műszaki felügyelő: Szilágyi Lajos; yszemelynevy szilágyi lajos yszemelynevy Szilágyi Lajos yszemelynevy szilágyi yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy főpénztáros: Péchy Lajos. yszemelynevy péchy lajos yszemelynevy Péchy Lajos yszemelynevy péchy yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Péchy yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Jegypénztáros: Rózsa Gyula. yszemelynevy rózsa gyula yszemelynevy Rózsa Gyula yszemelynevy rózsa yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Rózsa yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Főfestő: Spannraft Ágoston. yszemelynevy spannraft ágoston yszemelynevy Spannraft Ágoston yszemelynevy spannraft yszemelynevy ágoston yszemelynevy yszemelynevy Spannraft yszemelynevy Ágoston yszemelynevy ykodvegy Az e sorok írásakor 45 év óta fennálló M. Kir. Operaházban yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy a hazai és külföldi énekes és zenei művészek megszámlálhatatlan sora gazdagította közreműködésével az intézet művészi teljesítményeit. Az állandó jelleggel szerződtetett hazai énekművészek közül nevezetesebbek (a már fentebb említetteken kívül) Bianchi Bianka, yszemelynevy bianchi bianka yszemelynevy Bianchi Bianka yszemelynevy bianchi yszemelynevy bianka yszemelynevy yszemelynevy Bianchi yszemelynevy Bianka yszemelynevy ykodvegy D. Handel Berta, yszemelynevy d. handel berta yszemelynevy D. Handel Berta yszemelynevy d. yszemelynevy handel yszemelynevy berta yszemelynevy yszemelynevy D. yszemelynevy Handel yszemelynevy Berta yszemelynevy ykodve Hilgermann Laura, yszemelynevy hilgermann laura yszemelynevy Hilgermann Laura yszemelynevy hilgermann yszemelynevy laura yszemelynevy yszemelynevy Hilgermann yszemelynevy Laura yszemelynevy ykodvegy Sedlmair Zsófia, yszemelynevy sedlmair zsófia yszemelynevy Sedlmair Zsófia yszemelynevy sedlmair yszemelynevy zsófia yszemelynevy yszemelynevy Sedlmair yszemelynevy Zsófia yszemelynevy ykodvegy Berts Mimi, yszemelynevy berts mimi yszemelynevy Berts Mimi yszemelynevy berts yszemelynevy mimi yszemelynevy yszemelynevy Berts yszemelynevy Mimi yszemelynevy ykodvegy Ambrus Zoltánné, yszemelynevy ambrus zoltánne yszemelynevy Ambrus Zoltánné yszemelynevy ambrus yszemelynevy zoltánne yszemelynevy yszemelynevy Ambrus yszemelynevy Zoltánné yszemelynevy ykodvegy B. Kosáry Emma, yszemelynevy b. kosáry emma yszemelynevy B. Kosáry Emma yszemelynevy b. yszemelynevy kosáry yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy B. yszemelynevy Kosáry yszemelynevy Emma yszemelynevy ykodvegy Payer Margit, yszemelynevy payer margit yszemelynevy Payer Margit yszemelynevy payer yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Payer yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Ney Hermin, yszemelynevy ney hermin yszemelynevy Ney Hermin yszemelynevy ney yszemelynevy hermin yszemelynevy yszemelynevy Ney yszemelynevy Hermin yszemelynevy ykodvegy Dömötör Ilona, yszemelynevy dömötör ilona yszemelynevy Dömötör Ilona yszemelynevy dömötör yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Dömötör yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Záborszky Ilona, yszemelynevy záborszky ilona yszemelynevy Záborszky Ilona yszemelynevy záborszky yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Záborszky yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Hajdú Ilona, yszemelynevy hajdú ilona yszemelynevy Hajdú Ilona yszemelynevy hajdú yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Hajdú yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Flatt Gizella, yszemelynevy flatt gizella yszemelynevy Flatt Gizella yszemelynevy flatt yszemelynevy gizella yszemelynevy yszemelynevy Flatt yszemelynevy Gizella yszemelynevy ykodvegy Havas Gyöngyi, yszemelynevy havas gyöngyi yszemelynevy Havas Gyöngyi yszemelynevy havas yszemelynevy gyöngyi yszemelynevy yszemelynevy Havas yszemelynevy Gyöngyi yszemelynevy ykodvegy Sámson Mária, yszemelynevy sámson mária yszemelynevy Sámson Mária yszemelynevy sámson yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Sámson yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy V. Krammer Teréz, yszemelynevy v. krammer teréz yszemelynevy V. Krammer Teréz yszemelynevy v. yszemelynevy krammer yszemelynevy teréz yszemelynevy yszemelynevy V. yszemelynevy Krammer yszemelynevy Teréz yszemelynevy yk Kaczér Margit, yszemelynevy kaczér margit yszemelynevy Kaczér Margit yszemelynevy kaczér yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Kaczér yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Németh Mária, yszemelynevy németh mária yszemelynevy Németh Mária yszemelynevy németh yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Németh yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Szamosi Elza, yszemelynevy szamosi elza yszemelynevy Szamosi Elza yszemelynevy szamosi yszemelynevy elza yszemelynevy yszemelynevy Szamosi yszemelynevy Elza yszemelynevy ykodvegy Szilágyi Arabella, yszemelynevy szilágyi arabella yszemelynevy Szilágyi Arabella yszemelynevy szilágyi yszemelynevy arabella yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Arabella yszemelynevy ykodvegy Sz. Bárdossy Ilona, yszemelynevy sz. bárdossy ilona yszemelynevy Sz. Bárdossy Ilona yszemelynevy sz. yszemelynevy bárdossy yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Sz. yszemelynevy Bárdossy yszemelynevy Ilona yszemel Pewny Irén, yszemelynevy pewny irén yszemelynevy Pewny Irén yszemelynevy pewny yszemelynevy irén yszemelynevy yszemelynevy Pewny yszemelynevy Irén yszemelynevy ykodvegy Szoyer Ilona, yszemelynevy szoyer ilona yszemelynevy Szoyer Ilona yszemelynevy szoyer yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Szoyer yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Válent Vilma, yszemelynevy válent vilma yszemelynevy Válent Vilma yszemelynevy válent yszemelynevy vilma yszemelynevy yszemelynevy Válent yszemelynevy Vilma yszemelynevy ykodvegy Váradi Margit, yszemelynevy váradi margit yszemelynevy Váradi Margit yszemelynevy váradi yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Vasquez Itália grófné, yszemelynevy vasquez itália grófne yszemelynevy Vasquez Itália grófné yszemelynevy vasquez yszemelynevy itália yszemelynevy grófne yszemelynevy yszemelynevy Vasquez yszemelynevy Itália yszemelynevy gr az újabb nemzedékből Budanovics Mária, yszemelynevy budanovics mária yszemelynevy Budanovics Mária yszemelynevy budanovics yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Budanovics yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Basilides Mária, yszemelynevy basilides mária yszemelynevy Basilides Mária yszemelynevy basilides yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Basilides yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Bársony Dóra, yszemelynevy bársony dóra yszemelynevy Bársony Dóra yszemelynevy bársony yszemelynevy dóra yszemelynevy yszemelynevy Bársony yszemelynevy Dóra yszemelynevy ykodvegy Halász Gitta, yszemelynevy halász gitta yszemelynevy Halász Gitta yszemelynevy halász yszemelynevy gitta yszemelynevy yszemelynevy Halász yszemelynevy Gitta yszemelynevy ykodvegy Haselbeck Olga, yszemelynevy haselbeck olga yszemelynevy Haselbeck Olga yszemelynevy haselbeck yszemelynevy olga yszemelynevy yszemelynevy Haselbeck yszemelynevy Olga yszemelynevy ykodvegy Medek Anna, yszemelynevy medek anna yszemelynevy Medek Anna yszemelynevy medek yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Medek yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Sándor Erzsi, yszemelynevy sándor erzsi yszemelynevy Sándor Erzsi yszemelynevy sándor yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Sándor yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy Sebeők Sára, yszemelynevy sebeők sára yszemelynevy Sebeők Sára yszemelynevy sebeők yszemelynevy sára yszemelynevy yszemelynevy Sebeők yszemelynevy Sára yszemelynevy ykodvegy Tihanyi Vilma, yszemelynevy tihanyi vilma yszemelynevy Tihanyi Vilma yszemelynevy tihanyi yszemelynevy vilma yszemelynevy yszemelynevy Tihanyi yszemelynevy Vilma yszemelynevy ykodvegy Bodó Erzsi, yszemelynevy bodó erzsi yszemelynevy Bodó Erzsi yszemelynevy bodó yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Bodó yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy Marschalkó Rózsika, yszemelynevy marschalkó rózsika yszemelynevy Marschalkó Rózsika yszemelynevy marschalkó yszemelynevy rózsika yszemelynevy yszemelynevy Marschalkó yszemelynevy Rózsika yszemelynevy ykodvegy Nagy Margit, yszemelynevy nagy margit yszemelynevy Nagy Margit yszemelynevy nagy yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Relle Gabriella, yszemelynevy relle gabriella yszemelynevy Relle Gabriella yszemelynevy relle yszemelynevy gabriella yszemelynevy yszemelynevy Relle yszemelynevy Gabriella yszemelynevy ykodvegy Némethy Ella, yszemelynevy némethy ella yszemelynevy Némethy Ella yszemelynevy némethy yszemelynevy ella yszemelynevy yszemelynevy Némethy yszemelynevy Ella yszemelynevy ykodvegy Walter Rózsi, yszemelynevy walter rózsi yszemelynevy Walter Rózsi yszemelynevy walter yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Walter yszemelynevy Rózsi yszemelynevy ykodvegy Sándor Mária, yszemelynevy sándor mária yszemelynevy Sándor Mária yszemelynevy sándor yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Sándor yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Goda Gizella, yszemelynevy goda gizella yszemelynevy Goda Gizella yszemelynevy goda yszemelynevy gizella yszemelynevy yszemelynevy Goda yszemelynevy Gizella yszemelynevy ykodvegy Palay Matild, yszemelynevy palay matild yszemelynevy Palay Matild yszemelynevy palay yszemelynevy matild yszemelynevy yszemelynevy Palay yszemelynevy Matild yszemelynevy ykodvegy Szabó Lujza. yszemelynevy szabó lujza yszemelynevy Szabó Lujza yszemelynevy szabó yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy Férfiak: Alberti Werner, yszemelynevy alberti werner yszemelynevy Alberti Werner yszemelynevy alberti yszemelynevy werner yszemelynevy yszemelynevy Alberti yszemelynevy Werner yszemelynevy ykodvegy Anthes György, yszemelynevy anthes györgy yszemelynevy Anthes György yszemelynevy anthes yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Anthes yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Arányi Dezső, yszemelynevy arányi dezső yszemelynevy Arányi Dezső yszemelynevy arányi yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Arányi yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Beck Vilmos, yszemelynevy beck vilmos yszemelynevy Beck Vilmos yszemelynevy beck yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Beck yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Burrián Károly, yszemelynevy burrián károly yszemelynevy Burrián Károly yszemelynevy burrián yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Burrián yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy dr. Dalnoki Viktor, yszemelynevy dr. dalnoki viktor yszemelynevy dr. Dalnoki Viktor yszemelynevy dr. yszemelynevy dalnoki yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Dalnoki yszemelynevy Viktor yszemel Déri Jenő, yszemelynevy déri jenő yszemelynevy Déri Jenő yszemelynevy déri yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Déri yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Erdős Richárd, yszemelynevy erdős richárd yszemelynevy Erdős Richárd yszemelynevy erdős yszemelynevy richárd yszemelynevy yszemelynevy Erdős yszemelynevy Richárd yszemelynevy ykodvegy Gábor József, yszemelynevy gábor józsef yszemelynevy Gábor József yszemelynevy gábor yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Gábor yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Hegedűs Ferenc, yszemelynevy hegedűs ferenc yszemelynevy Hegedűs Ferenc yszemelynevy hegedűs yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Hegedűs yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Kertész Ödön, yszemelynevy kertész ödön yszemelynevy Kertész Ödön yszemelynevy kertész yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Kertész yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy Kornai Richárd, yszemelynevy kornai richárd yszemelynevy Kornai Richárd yszemelynevy kornai yszemelynevy richárd yszemelynevy yszemelynevy Kornai yszemelynevy Richárd yszemelynevy ykodvegy Környei Béla, yszemelynevy környei béla yszemelynevy Környei Béla yszemelynevy környei yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Környei yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Kőszeghy Károly, yszemelynevy kőszeghy károly yszemelynevy Kőszeghy Károly yszemelynevy kőszeghy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kőszeghy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Larizza Vinzeno, yszemelynevy larizza vinzeno yszemelynevy Larizza Vinzeno yszemelynevy larizza yszemelynevy vinzeno yszemelynevy yszemelynevy Larizza yszemelynevy Vinzeno yszemelynevy ykodvegy Lunardi Giovanni, yszemelynevy lunardi giovanni yszemelynevy Lunardi Giovanni yszemelynevy lunardi yszemelynevy giovanni yszemelynevy yszemelynevy Lunardi yszemelynevy Giovanni yszemelynevy ykodvegy Mannheit Jakab, yszemelynevy mannheit jakab yszemelynevy Mannheit Jakab yszemelynevy mannheit yszemelynevy jakab yszemelynevy yszemelynevy Mannheit yszemelynevy Jakab yszemelynevy ykodvegy Mihályi Ferenc, yszemelynevy mihályi ferenc yszemelynevy Mihályi Ferenc yszemelynevy mihályi yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Mihályi yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Ney Bernát, yszemelynevy ney bernát yszemelynevy Ney Bernát yszemelynevy ney yszemelynevy bernát yszemelynevy yszemelynevy Ney yszemelynevy Bernát yszemelynevy ykodvegy Ney Dávid, yszemelynevy ney dávid yszemelynevy Ney Dávid yszemelynevy ney yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Ney yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy Prevost Henrik, yszemelynevy prevost henrik yszemelynevy Prevost Henrik yszemelynevy prevost yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Prevost yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy Signorini Ferenc, yszemelynevy signorini ferenc yszemelynevy Signorini Ferenc yszemelynevy signorini yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Signorini yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Szirovatka (Balta) Károly, yszemelynevy szirovatka (balta) károly yszemelynevy Szirovatka (Balta) Károly yszemelynevy szirovatka yszemelynevy (balta) yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szirovatka yszemelynevy (Balta) Veress Sándor, yszemelynevy veress sándor yszemelynevy Veress Sándor yszemelynevy veress yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Veress yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy továbbá: Farkas Sándor, yszemelynevy farkas sándor yszemelynevy Farkas Sándor yszemelynevy farkas yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Farkas yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Palló Imre, yszemelynevy palló imre yszemelynevy Palló Imre yszemelynevy palló yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Palló yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Pilinszky Zsigmond, yszemelynevy pilinszky zsigmond yszemelynevy Pilinszky Zsigmond yszemelynevy pilinszky yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Pilinszky yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Pataky Kálmán, yszemelynevy pataky kálmán yszemelynevy Pataky Kálmán yszemelynevy pataky yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Pataky yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Kálmán Oszkár, yszemelynevy kálmán oszkár yszemelynevy Kálmán Oszkár yszemelynevy kálmán yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Somló József, yszemelynevy somló józsef yszemelynevy Somló József yszemelynevy somló yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Somló yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Szemere Árpád, yszemelynevy szemere árpád yszemelynevy Szemere Árpád yszemelynevy szemere yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Szemere yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Szende Ferenc, yszemelynevy szende ferenc yszemelynevy Szende Ferenc yszemelynevy szende yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Szende yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Venczell Béla, yszemelynevy venczell béla yszemelynevy Venczell Béla yszemelynevy venczell yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Venczell yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy dr. Székelyhidy Ferenc, yszemelynevy dr. székelyhidy ferenc yszemelynevy dr. Székelyhidy Ferenc yszemelynevy dr. yszemelynevy székelyhidy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Székelyhidy yszemelynev Laurisin Lajos, yszemelynevy laurisin lajos yszemelynevy Laurisin Lajos yszemelynevy laurisin yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Laurisin yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Komáromi Pál, yszemelynevy komáromi pál yszemelynevy Komáromi Pál yszemelynevy komáromi yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Komáromi yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy dr. Pogány Ferenc, yszemelynevy dr. pogány ferenc yszemelynevy dr. Pogány Ferenc yszemelynevy dr. yszemelynevy pogány yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Pogány yszemelynevy Ferenc yszemelynev Palotai Árpád, yszemelynevy palotai árpád yszemelynevy Palotai Árpád yszemelynevy palotai yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Palotai yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Pusztai Sándor, yszemelynevy pusztai sándor yszemelynevy Pusztai Sándor yszemelynevy pusztai yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Pusztai yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Rösler Endre, yszemelynevy rösler endre yszemelynevy Rösler Endre yszemelynevy rösler yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Rösler yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy Toronyi Gyula, yszemelynevy toronyi gyula yszemelynevy Toronyi Gyula yszemelynevy toronyi yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Toronyi yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Szügyi Kálmán, yszemelynevy szügyi kálmán yszemelynevy Szügyi Kálmán yszemelynevy szügyi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Szügyi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Závodszky Zoltán. yszemelynevy závodszky zoltán yszemelynevy Závodszky Zoltán yszemelynevy závodszky yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Závodszky yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy — A táncos személyzetben: Maruzzi Fáni, yszemelynevy maruzzi fáni yszemelynevy Maruzzi Fáni yszemelynevy maruzzi yszemelynevy fáni yszemelynevy yszemelynevy Maruzzi yszemelynevy Fáni yszemelynevy ykodvegy Zsuzsanics Emilia, yszemelynevy zsuzsanics emilia yszemelynevy Zsuzsanics Emilia yszemelynevy zsuzsanics yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Zsuzsanics yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy Balogh Szidónia, yszemelynevy balogh szidónia yszemelynevy Balogh Szidónia yszemelynevy balogh yszemelynevy szidónia yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy Szidónia yszemelynevy ykodvegy Schmidek Gizella, yszemelynevy schmidek gizella yszemelynevy Schmidek Gizella yszemelynevy schmidek yszemelynevy gizella yszemelynevy yszemelynevy Schmidek yszemelynevy Gizella yszemelynevy ykodvegy Nirschy Emilia, yszemelynevy nirschy emilia yszemelynevy Nirschy Emilia yszemelynevy nirschy yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Nirschy yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy Pallai Anna, yszemelynevy pallai anna yszemelynevy Pallai Anna yszemelynevy pallai yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Pallai yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Ptasinszky Jozefin, yszemelynevy ptasinszky jozefin yszemelynevy Ptasinszky Jozefin yszemelynevy ptasinszky yszemelynevy jozefin yszemelynevy yszemelynevy Ptasinszky yszemelynevy Jozefin yszemelynevy ykodvegy Keresztes Mariska, yszemelynevy keresztes mariska yszemelynevy Keresztes Mariska yszemelynevy keresztes yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Keresztes yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Almási Sári, yszemelynevy almási sári yszemelynevy Almási Sári yszemelynevy almási yszemelynevy sári yszemelynevy yszemelynevy Almási yszemelynevy Sári yszemelynevy ykodvegy Carbone János, yszemelynevy carbone jános yszemelynevy Carbone János yszemelynevy carbone yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Carbone yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Brada Ede, yszemelynevy brada ede yszemelynevy Brada Ede yszemelynevy brada yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Brada yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy Faludi Károly, yszemelynevy faludi károly yszemelynevy Faludi Károly yszemelynevy faludi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Faludi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Brada Rezső, yszemelynevy brada rezső yszemelynevy Brada Rezső yszemelynevy brada yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Brada yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy Andor Tibor, yszemelynevy andor tibor yszemelynevy Andor Tibor yszemelynevy andor yszemelynevy tibor yszemelynevy yszemelynevy Andor yszemelynevy Tibor yszemelynevy ykodvegy Kőszeghy Ferenc yszemelynevy kőszeghy ferenc yszemelynevy Kőszeghy Ferenc yszemelynevy kőszeghy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kőszeghy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy a felemlítésre méltók. — Az Operaházban yintezmenyy operaház yintezmenyy Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy Operaház yintezmenyy ykodvegy megfordult külföldi vendégek legnevezetesebbjei voltak: Wilt Mária, yszemelynevy wilt mária yszemelynevy Wilt Mária yszemelynevy wilt yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Wilt yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Tremelli, yszemelynevy tremelli yszemelynevy Tremelli yszemelynevy tremelli yszemelynevy yszemelynevy Tremelli yszemelynevy ykodvegy Lassalle, yszemelynevy lassalle yszemelynevy Lassalle yszemelynevy lassalle yszemelynevy yszemelynevy Lassalle yszemelynevy ykodvegy Bellincioni, yszemelynevy bellincioni yszemelynevy Bellincioni yszemelynevy bellincioni yszemelynevy yszemelynevy Bellincioni yszemelynevy ykodvegy Lehmann Lili, yszemelynevy lehmann lili yszemelynevy Lehmann Lili yszemelynevy lehmann yszemelynevy lili yszemelynevy yszemelynevy Lehmann yszemelynevy Lili yszemelynevy ykodvegy Stagno, yszemelynevy stagno yszemelynevy Stagno yszemelynevy stagno yszemelynevy yszemelynevy Stagno yszemelynevy ykodvegy D'Andrade, yszemelynevy d'andrade yszemelynevy D'Andrade yszemelynevy d'andrade yszemelynevy yszemelynevy D'Andrade yszemelynevy ykodvegy Lorrain, yszemelynevy lorrain yszemelynevy Lorrain yszemelynevy lorrain yszemelynevy yszemelynevy Lorrain yszemelynevy ykodvegy Arnoldson Sigried, yszemelynevy arnoldson sigried yszemelynevy Arnoldson Sigried yszemelynevy arnoldson yszemelynevy sigried yszemelynevy yszemelynevy Arnoldson yszemelynevy Sigried yszemelynevy ykodvegy Fumagalli Leo, yszemelynevy fumagalli leo yszemelynevy Fumagalli Leo yszemelynevy fumagalli yszemelynevy leo yszemelynevy yszemelynevy Fumagalli yszemelynevy Leo yszemelynevy ykodvegy Lejo Lili, yszemelynevy lejo lili yszemelynevy Lejo Lili yszemelynevy lejo yszemelynevy lili yszemelynevy yszemelynevy Lejo yszemelynevy Lili yszemelynevy ykodvegy Dieppel András, yszemelynevy dieppel andrás yszemelynevy Dieppel András yszemelynevy dieppel yszemelynevy andrás yszemelynevy yszemelynevy Dieppel yszemelynevy András yszemelynevy ykodvegy Bonci, yszemelynevy bonci yszemelynevy Bonci yszemelynevy bonci yszemelynevy yszemelynevy Bonci yszemelynevy ykodvegy Brozel, yszemelynevy brozel yszemelynevy Brozel yszemelynevy brozel yszemelynevy yszemelynevy Brozel yszemelynevy ykodvegy Tréville, yszemelynevy tréville yszemelynevy Tréville yszemelynevy tréville yszemelynevy yszemelynevy Tréville yszemelynevy ykodvegy Cahierné, yszemelynevy cahierne yszemelynevy Cahierné yszemelynevy cahierne yszemelynevy yszemelynevy Cahierné yszemelynevy ykodvegy Feinhals, yszemelynevy feinhals yszemelynevy Feinhals yszemelynevy feinhals yszemelynevy yszemelynevy Feinhals yszemelynevy ykodvegy Destynn, yszemelynevy destynn yszemelynevy Destynn yszemelynevy destynn yszemelynevy yszemelynevy Destynn yszemelynevy ykodvegy Svärdström, yszemelynevy svärdström yszemelynevy Svärdström yszemelynevy svärdström yszemelynevy yszemelynevy Svärdström yszemelynevy ykodvegy Stracciavi, yszemelynevy stracciavi yszemelynevy Stracciavi yszemelynevy stracciavi yszemelynevy yszemelynevy Stracciavi yszemelynevy ykodvegy Van Dyck, yszemelynevy van dyck yszemelynevy Van Dyck yszemelynevy van yszemelynevy dyck yszemelynevy yszemelynevy Van yszemelynevy Dyck yszemelynevy ykodvegy Slezák Leo, yszemelynevy slezák leo yszemelynevy Slezák Leo yszemelynevy slezák yszemelynevy leo yszemelynevy yszemelynevy Slezák yszemelynevy Leo yszemelynevy ykodvegy Tetrazzini, yszemelynevy tetrazzini yszemelynevy Tetrazzini yszemelynevy tetrazzini yszemelynevy yszemelynevy Tetrazzini yszemelynevy ykodvegy Hempel, yszemelynevy hempel yszemelynevy Hempel yszemelynevy hempel yszemelynevy yszemelynevy Hempel yszemelynevy ykodvegy Parvis, yszemelynevy parvis yszemelynevy Parvis yszemelynevy parvis yszemelynevy yszemelynevy Parvis yszemelynevy ykodvegy Kurz Selma, yszemelynevy kurz selma yszemelynevy Kurz Selma yszemelynevy kurz yszemelynevy selma yszemelynevy yszemelynevy Kurz yszemelynevy Selma yszemelynevy ykodvegy Titta Ruffo, yszemelynevy titta ruffo yszemelynevy Titta Ruffo yszemelynevy titta yszemelynevy ruffo yszemelynevy yszemelynevy Titta yszemelynevy Ruffo yszemelynevy ykodvegy Caruso E., yszemelynevy caruso e. yszemelynevy Caruso E. yszemelynevy caruso yszemelynevy e. yszemelynevy yszemelynevy Caruso yszemelynevy E. yszemelynevy ykodvegy Martinelli, yszemelynevy martinelli yszemelynevy Martinelli yszemelynevy martinelli yszemelynevy yszemelynevy Martinelli yszemelynevy ykodvegy Marcel Journet, yszemelynevy marcel journet yszemelynevy Marcel Journet yszemelynevy marcel yszemelynevy journet yszemelynevy yszemelynevy Marcel yszemelynevy Journet yszemelynevy ykodvegy Schubert Richard, yszemelynevy schubert richard yszemelynevy Schubert Richard yszemelynevy schubert yszemelynevy richard yszemelynevy yszemelynevy Schubert yszemelynevy Richard yszemelynevy ykodvegy Schwarz Vera, yszemelynevy schwarz vera yszemelynevy Schwarz Vera yszemelynevy schwarz yszemelynevy vera yszemelynevy yszemelynevy Schwarz yszemelynevy Vera yszemelynevy ykodvegy Pattiera, yszemelynevy pattiera yszemelynevy Pattiera yszemelynevy pattiera yszemelynevy yszemelynevy Pattiera yszemelynevy ykodvegy Tauber, yszemelynevy tauber yszemelynevy Tauber yszemelynevy tauber yszemelynevy yszemelynevy Tauber yszemelynevy ykodvegy Leuer Hubert, yszemelynevy leuer hubert yszemelynevy Leuer Hubert yszemelynevy leuer yszemelynevy hubert yszemelynevy yszemelynevy Leuer yszemelynevy Hubert yszemelynevy ykodvegy Kiepura, yszemelynevy kiepura yszemelynevy Kiepura yszemelynevy kiepura yszemelynevy yszemelynevy Kiepura yszemelynevy ykodvegy Manowarda, yszemelynevy manowarda yszemelynevy Manowarda yszemelynevy manowarda yszemelynevy yszemelynevy Manowarda yszemelynevy ykodvegy Schorr Frigyes, yszemelynevy schorr frigyes yszemelynevy Schorr Frigyes yszemelynevy schorr yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Schorr yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy Anna Roselle yszemelynevy anna roselle yszemelynevy Anna Roselle yszemelynevy anna yszemelynevy roselle yszemelynevy yszemelynevy Anna yszemelynevy Roselle yszemelynevy ykodvegy (Gyenge Anna), yszemelynevy gyenge anna yszemelynevy Gyenge Anna yszemelynevy gyenge yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Gyenge yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Anday Piroska, yszemelynevy anday piroska yszemelynevy Anday Piroska yszemelynevy anday yszemelynevy piroska yszemelynevy yszemelynevy Anday yszemelynevy Piroska yszemelynevy ykodvegy Pawlowa Anna, yszemelynevy pawlowa anna yszemelynevy Pawlowa Anna yszemelynevy pawlowa yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Pawlowa yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy stb. Ezeken kívül világhírű karmesterek és más zeneművészek szerepeltek a M. Kir. Operaházban. yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy A színház saját nevezetesebb karmesterei között az Erkeleken yszemelynevy erkel yszemelynevy Erkel yszemelynevy erkel yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy ykodvegy kívül Mahler Gusztáv, yszemelynevy mahler gusztáv yszemelynevy Mahler Gusztáv yszemelynevy mahler yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Mahler yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy Grossmann József, yszemelynevy grossmann józsef yszemelynevy Grossmann József yszemelynevy grossmann yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Grossmann yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Nikisch Artur, yszemelynevy nikisch artur yszemelynevy Nikisch Artur yszemelynevy nikisch yszemelynevy artur yszemelynevy yszemelynevy Nikisch yszemelynevy Artur yszemelynevy ykodvegy Rebicek József, yszemelynevy rebicek józsef yszemelynevy Rebicek József yszemelynevy rebicek yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Rebicek yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Balling Mihály, yszemelynevy balling mihály yszemelynevy Balling Mihály yszemelynevy balling yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Balling yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Kerner István yszemelynevy kerner istván yszemelynevy Kerner István yszemelynevy kerner yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Kerner yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy főzeneigazgató, Márkus Dezső, yszemelynevy márkus dezső yszemelynevy Márkus Dezső yszemelynevy márkus yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Benkő Henrik, yszemelynevy benkő henrik yszemelynevy Benkő Henrik yszemelynevy benkő yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Benkő yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy Szikla Adolf, yszemelynevy szikla adolf yszemelynevy Szikla Adolf yszemelynevy szikla yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Szikla yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy Rékai Nándor, yszemelynevy rékai nándor yszemelynevy Rékai Nándor yszemelynevy rékai yszemelynevy nándor yszemelynevy yszemelynevy Rékai yszemelynevy Nándor yszemelynevy ykodvegy Lichtenberg Emil, yszemelynevy lichtenberg emil yszemelynevy Lichtenberg Emil yszemelynevy lichtenberg yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Lichtenberg yszemelynevy Emil yszemelynevy ykodvegy Tittel Bernát, yszemelynevy tittel bernát yszemelynevy Tittel Bernát yszemelynevy tittel yszemelynevy bernát yszemelynevy yszemelynevy Tittel yszemelynevy Bernát yszemelynevy ykodvegy ifj. Ábrányi Emil, yszemelynevy ifj. ábrányi emil yszemelynevy ifj. Ábrányi Emil yszemelynevy ifj. yszemelynevy ábrányi yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Ábrányi yszemelynevy Emil yszemelynev Fleischer Antal, yszemelynevy fleischer antal yszemelynevy Fleischer Antal yszemelynevy fleischer yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Fleischer yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Tango Egisto, yszemelynevy tango egisto yszemelynevy Tango Egisto yszemelynevy tango yszemelynevy egisto yszemelynevy yszemelynevy Tango yszemelynevy Egisto yszemelynevy ykodvegy Failoni Sergio, yszemelynevy failoni sergio yszemelynevy Failoni Sergio yszemelynevy failoni yszemelynevy sergio yszemelynevy yszemelynevy Failoni yszemelynevy Sergio yszemelynevy ykodvegy Pető Imre, yszemelynevy pető imre yszemelynevy Pető Imre yszemelynevy pető yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Pető yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Berg Ottó, yszemelynevy berg ottó yszemelynevy Berg Ottó yszemelynevy berg yszemelynevy ottó yszemelynevy yszemelynevy Berg yszemelynevy Ottó yszemelynevy ykodvegy énekkari igazgatói között Noszeda Károly, yszemelynevy noszeda károly yszemelynevy Noszeda Károly yszemelynevy noszeda yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Noszeda yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Roubal Vilmos yszemelynevy roubal vilmos yszemelynevy Roubal Vilmos yszemelynevy roubal yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Roubal yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy nevei fordulnak elő. — A rendezésben Alszeghy Kálmánon yszemelynevy alszeghy kálmán yszemelynevy Alszeghy Kálmán yszemelynevy alszeghy yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Alszeghy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy kívül még Vidor Dezső, yszemelynevy vidor dezső yszemelynevy Vidor Dezső yszemelynevy vidor yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Vidor yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Hevesi Sándor dr., yszemelynevy hevesi sándor dr. yszemelynevy Hevesi Sándor dr. yszemelynevy hevesi yszemelynevy sándor yszemelynevy dr. yszemelynevy yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Sándor yszemelynevy dr. yszemelynev Márkus László, yszemelynevy márkus lászló yszemelynevy Márkus László yszemelynevy márkus yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Mihályi Ferenc, yszemelynevy mihályi ferenc yszemelynevy Mihályi Ferenc yszemelynevy mihályi yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Mihályi yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Ferenczi Frigyes, yszemelynevy ferenczi frigyes yszemelynevy Ferenczi Frigyes yszemelynevy ferenczi yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Ferenczi yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy a szcenikai főfelügyelő teendőiben Kéméndy Jenő yszemelynevy kéméndy jenő yszemelynevy Kéméndy Jenő yszemelynevy kéméndy yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Kéméndy yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy és újabban ifj. Oláh Gusztáv yszemelynevy ifj. oláh gusztáv yszemelynevy ifj. Oláh Gusztáv yszemelynevy ifj. yszemelynevy oláh yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Oláh yszemelynevy Gusztáv yszemelynev alkotásai értékesek. A letelt idő alatt a színház fölött a legfőbb felügyeletet a mindenkori belügyminiszter, 1907-től xevtizedx 1905 kezdődlően pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter gyakorolja. A belső vezetést intendáns (illetve kormánybiztos) vagy igazgató irányította. A mostanáig lefolyt időpontig sorrendben a következő intendánsok működtek: Podmaniczky Frigyes báró yszemelynevy podmaniczky frigyes báró yszemelynevy Podmaniczky Frigyes báró yszemelynevy podmaniczky yszemelynevy frigyes yszemelynevy báró yszemelynevy yszemelynevy Podmaniczky yszemelynevy Frigyes y (1886-ig), xevtizedx 1885 Keglevich István gróf yszemelynevy keglevich istván gróf yszemelynevy Keglevich István gróf yszemelynevy keglevich yszemelynevy istván yszemelynevy gróf yszemelynevy yszemelynevy Keglevich yszemelynevy István yszemelynevy (1888-ig), Beniczky xtalanevtizedx 1895 Ferenc yszemelynevy beniczky ferenc yszemelynevy Beniczky Ferenc yszemelynevy beniczky yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Beniczky yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy (1891-ig), xevtizedx 1895 Zichy Géza gróf yszemelynevy zichy géza gróf yszemelynevy Zichy Géza gróf yszemelynevy zichy yszemelynevy géza yszemelynevy gróf yszemelynevy yszemelynevy Zichy yszemelynevy Géza yszemelynevy gróf yszemelynevy ykodve (1894-ig), Stesser József yszemelynevy stesser józsef yszemelynevy Stesser József yszemelynevy stesser yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Stesser yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy (kormánybiztos, 1894-ig), Nopcsa Elek báró yszemelynevy nopcsa elek báró yszemelynevy Nopcsa Elek báró yszemelynevy nopcsa yszemelynevy elek yszemelynevy báró yszemelynevy yszemelynevy Nopcsa yszemelynevy Elek yszemelynevy báró yszemelynevy yk (1897.), Huszár Kálmán yszemelynevy huszár kálmán yszemelynevy Huszár Kálmán yszemelynevy huszár yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Huszár yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy (1898-ig), Keglevich xtalanevtizedx 1905 István gróf yszemelynevy keglevich istván gróf yszemelynevy Keglevich István gróf yszemelynevy keglevich yszemelynevy istván yszemelynevy gróf yszemelynevy yszemelynevy Keglevich yszemelynevy István yszemelynevy (1902-ig). xevtizedx 1905 Tíz xtalanevtizedx 1915 évi szünet után — mely alatt csak igazgatók vezettek — 1912-ben xevtizedx 1915 kinevezik Bánffy Miklós grófot, yszemelynevy bánffy miklós gróf yszemelynevy Bánffy Miklós gróf yszemelynevy bánffy yszemelynevy miklós yszemelynevy gróf yszemelynevy yszemelynevy Bánffy yszemelynevy Miklós yszemelynevy gróf yszemel aki főigazgatói (intendánsi) minőségben 1918-ig marad xtalanevtizedx 1925 meg. Ismét három évi szünet után ifj. dr. Wlassics Gyula báró yszemelynevy ifj. dr. wlassics gyula báró yszemelynevy ifj. dr. Wlassics Gyula báró yszemelynevy ifj. yszemelynevy dr. yszemelynevy wlassics yszemelynevy gyula yszemelynevy báró yszemelynevy yszemelyn előbb kormánybiztosi, később főigazgatói címmel 1925-ig xevtizedx 1925 látja el a vezetést; ez időtől fogva az intendánsi állás betöltését ismét mellőzik. Igazgatók: Erkel Sándor yszemelynevy erkel sándor yszemelynevy Erkel Sándor yszemelynevy erkel yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Erkel yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy (1886-ig), xevtizedx 1885 Mahler xtalanevtizedx 1895 Gusztáv yszemelynevy mahler gusztáv yszemelynevy Mahler Gusztáv yszemelynevy mahler yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Mahler yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy (1888—1891.), xevtizedx 1895 Nikisch Artur yszemelynevy nikisch artur yszemelynevy Nikisch Artur yszemelynevy nikisch yszemelynevy artur yszemelynevy yszemelynevy Nikisch yszemelynevy Artur yszemelynevy ykodvegy (1893—1895.), Káldy Gyula yszemelynevy káldy gyula yszemelynevy Káldy Gyula yszemelynevy káldy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Káldy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy (1895 —1900.), xevtizedx 1905 Mészáros Imre yszemelynevy mészáros imre yszemelynevy Mészáros Imre yszemelynevy mészáros yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Mészáros yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy (1900—1901.), Máder Rezső yszemelynevy máder rezső yszemelynevy Máder Rezső yszemelynevy máder yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Máder yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy (1901—1907.), Mészáros xtalanevtizedx 1915 Imre yszemelynevy mészáros imre yszemelynevy Mészáros Imre yszemelynevy mészáros yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Mészáros yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy (1907—1912.), xevtizedx 1915 Kern Aurél yszemelynevy kern aurél yszemelynevy Kern Aurél yszemelynevy kern yszemelynevy aurél yszemelynevy yszemelynevy Kern yszemelynevy Aurél yszemelynevy ykodvegy (1915—17.), Zádor Dezső yszemelynevy zádor dezső yszemelynevy Zádor Dezső yszemelynevy zádor yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Zádor yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy (1918—19.), Ábrányi Emil ifj. yszemelynevy ábrányi emil ifj. yszemelynevy Ábrányi Emil ifj. yszemelynevy ábrányi yszemelynevy emil yszemelynevy ifj. yszemelynevy yszemelynevy Ábrányi yszemelynevy Emil yszemelynevy ifj. yszemelynev (1919—20.), Kerner xtalanevtizedx 1925 István yszemelynevy kerner istván yszemelynevy Kerner István yszemelynevy kerner yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Kerner yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy (1920— xevtizedx 1925 1921.), újból Máder Rezső yszemelynevy máder rezső yszemelynevy Máder Rezső yszemelynevy máder yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Máder yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy (1922—25-ig). (Voltak évek, amikor az igazgatóság teendőit intendánsok alatt egy-egy ezzel megbízott főrendező látta el, így 1891—93. xevtizedx 1895 között xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 Alszeghy Kálmán, yszemelynevy alszeghy kálmán yszemelynevy Alszeghy Kálmán yszemelynevy alszeghy yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Alszeghy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy 1913-ban xevtizedx 1915 Hevesi Sándor dr., yszemelynevy hevesi sándor dr. yszemelynevy Hevesi Sándor dr. yszemelynevy hevesi yszemelynevy sándor yszemelynevy dr. yszemelynevy yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Sándor yszemelynevy dr. yszemelynev 1917—18-ban Vidor xtalanevtizedx 1925 Dezső yszemelynevy vidor dezső yszemelynevy Vidor Dezső yszemelynevy vidor yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Vidor yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy titkár, 1922—23-ban xevtizedx 1925 Márkus László.) yszemelynevy márkus lászló yszemelynevy Márkus László yszemelynevy márkus yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Ezidőszerint a színház igazgatója Radnai Miklós, yszemelynevy radnai miklós yszemelynevy Radnai Miklós yszemelynevy radnai yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Radnai yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy legfőbb tanácsadói a vezetésben: Márkus László yszemelynevy márkus lászló yszemelynevy Márkus László yszemelynevy márkus yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy főrendező, Rékai Nándor yszemelynevy rékai nándor yszemelynevy Rékai Nándor yszemelynevy rékai yszemelynevy nándor yszemelynevy yszemelynevy Rékai yszemelynevy Nándor yszemelynevy ykodvegy karnagy, Csávojszky Vince yszemelynevy csávojszky vince yszemelynevy Csávojszky Vince yszemelynevy csávojszky yszemelynevy vince yszemelynevy yszemelynevy Csávojszky yszemelynevy Vince yszemelynevy ykodvegy gazdasági főnök, Morlin Amadé yszemelynevy morlin amade yszemelynevy Morlin Amadé yszemelynevy morlin yszemelynevy amade yszemelynevy yszemelynevy Morlin yszemelynevy Amadé yszemelynevy ykodvegy titkár. A M. Kir. Operaház yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy fennállása óta 45 éven át színpadán mintegy 380 különféle opera, ballet, oratórium, zenés dráma, szimfónia, himnusz stb. címen adott zenei mű került előadásra. E művek felölelik a nagyobbszámú magyar szerzeményeken felül a német, ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy osztrák, ynemzetisegy osztrák ynemzetisegy osztrák ynemzetisegy osztrák ynemzetisegy ynemzetisegy osztrák ynemzetisegy ykodvegy olasz, ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy francia, ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy francia ynemzetisegy ykodvegy orosz, ynemzetisegy orosz ynemzetisegy orosz ynemzetisegy orosz ynemzetisegy ynemzetisegy orosz ynemzetisegy ykodvegy spanyol, ynemzetisegy spanyol ynemzetisegy spanyol ynemzetisegy spanyol ynemzetisegy ynemzetisegy spanyol ynemzetisegy ykodvegy cseh, ynemzetisegy cseh ynemzetisegy cseh ynemzetisegy cseh ynemzetisegy ynemzetisegy cseh ynemzetisegy ykodvegy lengyel ynemzetisegy lengyel ynemzetisegy lengyel ynemzetisegy lengyel ynemzetisegy ynemzetisegy lengyel ynemzetisegy ykodvegy klasszikus és modern alkotásokon felül úgyszólván minden művelt nemzet zenei termékeit. Magyar szerzők tollából az említett 380 szerzeményre kereken 140 esik. — Az Operaházban yintezmenyy operaház yintezmenyy Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy Operaház yintezmenyy ykodvegy az ezredik előadás 1889. xevtizedx 1885 szept. xtalanevtizedx 1895 xtalanevtizedx 1905 26-án volt ,(»Jó éjt, Pantalon úr«, ycimy jó éjt, pantalon úr ycimy Jó éjt, Pantalon úr ycimy jó ycimy éjt, ycimy pantalon ycimy úr ycimy ycimy Jó ycimy éjt, ycimy Pantalon ycimy úr ycimy ykodvegy »Babatündér«). ycimy babatündér ycimy Babatündér ycimy babatündér ycimy ycimy Babatündér ycimy ykodvegy Az ötezredik előadás estéjén, 1909. xevtizedx 1905 nov. xtalanevtizedx 1915 xtalanevtizedx 1925 14-én Mihalovich yszemelynevy mihalovich yszemelynevy Mihalovich yszemelynevy mihalovich yszemelynevy yszemelynevy Mihalovich yszemelynevy ykodvegy »Toldi«-ja ycimy toldi ycimy Toldi ycimy toldi ycimy ycimy Toldi ycimy ykodvegy került színre. 1929- xevtizedx 1925 ben a színház már a kilencezredik előadáson túlhalad, úgy, hogy pár éven belül eljut a tízezredikhez. A megnyitás évében a színház helyárai ilyenek voltak: I. r. páholy: 9 forint. Támlásszék I—X. sorban: 3 frt., a többi 2 frt 50 kr.. Az emeletiek 2 frt 50 és 1 frt 20 kr. közt váltakoztak, a legolcsóbb hely 1 forint volt. A színház mind művészi fejlődése kapcsolatában, mind pedig a gazdasági körülmények befolyásaihoz képest nagyon hullámzó életet folytatott. Néha mindkét viszonylatban kedvező, ismét máskor — különösen pénzügyi szempontból — válságos helyzetbe került. Ilyen volt az 1924-iki év, xtalanevtizedx 1935 mikor az egyre rohamosan emelkedő terheket az állam nem lett volna képes a szükségletnek megfelelően fedezni s ekkor a személyzet Wlassics báró yszemelynevy wlassics báró yszemelynevy Wlassics báró yszemelynevy wlassics yszemelynevy báró yszemelynevy yszemelynevy Wlassics yszemelynevy báró yszemelynevy ykodvegy főigazgatóval az élén nagy társadalmi mozgalmat indított meg, melynek eredményéből akkora összeghez jutott a színház, hogy továbbműködését zavartalanul biztosíthatta, anélkül, hogy számos intézeti tagot évad vége előtt kenyértelenné kellett volna tenni. E válság lefolyása után az Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy Operaház yintezmenyy ykodvegy állami segélyösszegének korlátozottabb keretei között, részben kevesbített személyzettel és szerényebb beruházási kiadásokkal, valamint a művészek és alkalmazottak nagyon fokozott áldozatkészségével sikerült az intézet működését továbbra is kielégítő, sőt elismerést érdemlő eredménnyel folytatni. (Vidor Dezső.) yszemelynevy vidor dezső yszemelynevy Vidor Dezső yszemelynevy vidor yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Vidor yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy vidor dezső szin_III.0190.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Magyar Királyi Operaház - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0190.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0190.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/28/28587.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Magyar Királyi Operaház

Szócikk: Magyar Királyi Operaház Az 1837.aug. 22-én megnyílt »Pesti magyar színház« — a mai »Nemzeti Színház« — volt az első magyar állami színház, mely a drámai előadásokon kívül mindenfajú zenés és énekes művet, valamint a balletet, sőt az oratóriumot és mindennemű hangversenyt is műsorába foglalt. A székesfőváros gazdasági, társadalmi és kulturális téren történt rohamos fejlődése folytán csakhamar kívánatosnak bizonyult, hogy a drámai irodalom és művészet korlátozatlanabb teljesítményei érdekében a két műfaj szolgálatát szétválasszák és a zenés, illetve énekes művek előadásaira külön intézményt létesítsenek. Évtizedek hosszú elméleti vitatkozásai és pénzügyi megfontolásai nyomán végre 1875-ben előbb a Népszínház megalkotásával vitték át a régi Nemzeti Színház könnyebb fajú énekes darabjainak nagyrészét ebbe az új intézetbe, egyidejűen pedig a magasabbrendű zenei alkotások kultuszára megkezdték a csak kilenc évvel később létrejött M. Kir. Operaház építését. 1873-ban az állam megvette a fővárostól az eredetien a Népszínház céljára szánt Hermina-téri telket 500.000 forintért (ez az összeg lett az alapja a Népszínház építési költségeinek) és e telken 1875. őszén kezdték meg a M. Kir. Operaház — akkor még »Dalműszínház«-nak neveztett harmadik budapesti magyar színház — építését. Eleinte úgy tervezték, hogy az új Operaház legkésőbb hat éven belül teljesen elkészül. Technikai és pénzügyi akadályok következtében azonban a hat pályázó közül Ybl Miklós építész terveinek megszavazott kiviteli munka csak az 1884. évi szept. hó második felében fejeződött be. Az épület tervének költségelőirányzata eredetien a 2 millió forint körül forgott, a nagy gonddal és hosszadalmasan folyt építkezés befejeztével azonban a kész színház 3,298.430 frt 22 krajcárnyi kiadást eredményezett. Az Operaház telkének hossza 60° 1' 7, szélessége 26° 0' 2, beépített területe 5718.60 négyzetméter, kőpárkányzati magassága 24.66 méter. Homlokzata az Andrássy-útra, többi három oldala — szabad elhelyezésben — a Dalszínház, a Hajós és a Lázár uccába nyílik. A legfelsőbb erkélysort 16 zeneköltő szoborműve díszíti és pedig: Arezzoi Guido, Pierluigi Giovanni, Peri Jacobo, Pergolese, Orlando di Lasso, Lully, Cherubini, Spontini, Haydn, Gluck, Mozart, Beethoven, Weber K. M., Meyerbeer, Rossini és Wagner Richárd. A főhomlokzat négy fülkéjében a múzsák közül Terpsichore, Erato, Thalia és Melpomene szobrainak adtak helyet. E szobrok alkotói: Donáth Gyula, Kiss György, Huszár Adolf, Szász Gyula, Strobl Alajos, Brestyánszky és Fessler Leó voltak. Az épület homlokzatának jobbján és balján levő Liszt Ferenc és Erkel Ferenc szobrai Strobl Alajos vésője alól valók, ugyancsak ez utóbbi művész készítette a főbejáró két oldalán elhelyezett és carrarai márványból faragott két Sphinx-et. A fővesztibül mennyezetét Székely Bertalan által festett (múzsákat és géniuszokat ábrázoló) alakok ékesítik; a fali boltmezőkön Mosonyi, Doppler, Hummel és Goldmark zeneszerzőknek Scheftsik Antaltól mintázott arcképei láthatók. A főlépcsőház festményei: a zene ébredése, a zene diadala, Marsyas ítélete, a múzsák büntetik a sziréneket, Orfeusz és Amfion: Than Mór művei. Az I. em. büfféjének mennyezetén látható Bacchus-képeket Vastagi György festette. Ugyanitt a falak kilenc mezőjére festett allegorikus képei Feszty Árpádtól valók, de mert a beszivárgott nedvesség megrontotta, 1906. táján Ujváry Ignác átfestette őket vászonra. Az .udvari feljárat lépcsőházában Kovács Mihály által festett zenélő géniuszok s két bronzba öntött apród látható, az utóbbiak Brozorád Gyula alkotásai. Az udvari páholyok előtermeit Székely Bertalan és Than Mór festményei díszítik. A nézőtér mennyezetére festett — az Olimpuszt ábrázoló — művek Lotz Károly ecsetjéből valók. Az Operaház külső és belső berende­zésének értékét a világháború előtt kereken 10 millió aranykoronára becsülték. Néző­terén most 1175 személy fér el; állóhely nincs. — A színházat 1884. szept. 27-én I. Ferenc József király jelenlétében fényesen sikerült díszelőadás keretei között nyitották meg. E díszelőadáson Erkel Ferenc »Bánk bán« című operájának I. felvonása Bartolucci Viktória (Gertrúd), Pauli Rikhárd (Ottó), Hajós Zsigmond (Bánk), Maleczky Vilmosné (Melinda), Odry Lehel (Petúr), Láng Fülöp (Biberach), Rotter Gizella (meraniai hölgy), továbbá Ábrányiné W. Margit, Doppler Ilka, Kordin Mariska, Spányi Irma (apródok) szereplésével és Erkel Ferenc szerző vezénylésével került színre. Azután a »Hunyadi László« c. dalmű nyitányát, végül a »Lohengrin« első felvonását adták, mely utóbbiban Ney Dávid (Király), Gassi Ferenc (Lohengrin), Reich Irma (Elza), Bignio Lajos (Telramund), Saxlehner Emma (Ortrud), Tallián János (hirdető), Dalnoki Béni, Zsitvai Péter, Szekeres János, Szendrői Lajos (nemesek) játszott. A Hunyadi - nyitányt és Lohengrint Erkel Sándor igazgató vezényelte. A megnyitó előadást még kétszer megismételték és a rendes előadások sorát szeptember 30-án a »Lohengrin« teljes előadásával indították meg. A már említett magánszereplőkön kívül a színház nevezetesbb tagjai a megnyitás évében a következők voltak: intendáns : báró Podmaniczky Frigyes; igazgató: Erkel Sándor; titkár: Jósika János. Magánénekesnők: Rislei Lélia, Szigetiné Erzsi, Bermann Stefánia, Komáromi Mariska, Glózer Adél, Stoll Gizella, Tarnai Sarolta. Magánénekesek: az állandó vendégek gyanánt szereplő Turolla Emmán és Perotti Gyulán kívül: Broulik Ferenc, Kőszeghy Károly, Maleczky Vilmos, Fektér Ferenc, Kiss Dezső, Vas János; segéd­magánénekesek: Stoll Károly, Takáts Mihály, Várady Sándor. Balletmester: Campilli Frigyes; magántáncosnők: Coppini Zsófia, Müller Katica; magántáncos: Pini Henrik. Főzeneigazgató: Erkel Ferenc. Főrendező: Káldy Gyula. Karmesterek: Erkel Gyula, id. Schauer Ignác, kartanító: Erkel Elek; segédje: Krausz Soma. Korrepetitor: Szabados Károly. Ügyelő: Alszeghy Kálmán. Súgó: Mustó Gusztáv. Műszaki felügyelő: Szilágyi Lajos; főpénztáros: Péchy Lajos. Jegypénztáros: Rózsa Gyula. Főfestő: Spannraft Ágoston. Az e sorok írásakor 45 év óta fennálló M. Kir. Operaházban a hazai és külföldi énekes és zenei művészek megszámlálhatatlan sora gazdagította közreműködésével az intézet művészi teljesítményeit. Az állandó jelleggel szerződtetett hazai énekművészek közül nevezetesebbek (a már fentebb említetteken kívül) Bianchi Bianka, D. Handel Berta, Hilgermann Laura, Sedlmair Zsófia, Berts Mimi, Ambrus Zoltánné, B. Kosáry Emma, Payer Margit, Ney Hermin, Dömötör Ilona, Záborszky Ilona, Hajdú Ilona, Flatt Gizella, Havas Gyöngyi, Sámson Mária, V. Krammer Teréz, Kaczér Margit, Németh Mária, Szamosi Elza, Szilágyi Arabella, Sz. Bárdossy Ilona, Pewny Irén, Szoyer Ilona, Válent Vilma, Váradi Margit, Vasquez Itália grófné, az újabb nemzedékből Budanovics Mária, Basilides Mária, Bársony Dóra, Halász Gitta, Haselbeck Olga, Medek Anna, Sándor Erzsi, Sebeők Sára, Tihanyi Vilma, Bodó Erzsi, Marschalkó Rózsika, Nagy Margit, Relle Gabriella, Némethy Ella, Walter Rózsi, Sándor Mária, Goda Gizella, Palay Matild, Szabó Lujza. Férfiak: Alberti Werner, Anthes György, Arányi Dezső, Beck Vilmos, Burrián Károly, dr. Dalnoki Viktor, Déri Jenő, Erdős Richárd, Gábor József, Hegedűs Ferenc, Kertész Ödön, Kornai Richárd, Környei Béla, Kőszeghy Károly, Larizza Vinzeno, Lunardi Giovanni, Mannheit Jakab, Mihályi Ferenc, Ney Bernát, Ney Dávid, Prevost Henrik, Signorini Ferenc, Szirovatka (Balta) Károly, Veress Sándor, továbbá: Farkas Sándor, Palló Imre, Pilinszky Zsigmond, Pataky Kálmán, Kálmán Oszkár, Somló József, Szemere Árpád, Szende Ferenc, Venczell Béla, dr. Székelyhidy Ferenc, Laurisin Lajos, Komáromi Pál, dr. Pogány Ferenc, Palotai Árpád, Pusztai Sándor, Rösler Endre, Toronyi Gyula, Szügyi Kálmán, Závodszky Zoltán. — A táncos személyzetben: Maruzzi Fáni, Zsuzsanics Emilia, Balogh Szidónia, Schmidek Gizella, Nirschy Emilia, Pallai Anna, Ptasinszky Jozefin, Keresztes Mariska, Almási Sári, Carbone János, Brada Ede, Faludi Károly, Brada Rezső, Andor Tibor, Kőszeghy Ferenc a felemlítésre méltók. — Az Operaházban megfordult külföldi vendégek legnevezetesebbjei voltak: Wilt Mária, Tremelli, Lassalle, Bellincioni, Lehmann Lili, Stagno, D'Andrade, Lorrain, Arnoldson Sigried, Fumagalli Leo, Lejo Lili, Dieppel András, Bonci, Brozel, Tréville, Cahierné, Feinhals, Destynn, Svärdström, Stracciavi, Van Dyck, Slezák Leo, Tetrazzini, Hempel, Parvis, Kurz Selma, Titta Ruffo, Caruso E., Martinelli, Marcel Journet, Schubert Richard, Schwarz Vera, Pattiera, Tauber, Leuer Hubert, Kiepura, Manowarda, Schorr Frigyes, Anna Roselle (Gyenge Anna), Anday Piroska, Pawlowa Anna, stb. Ezeken kívül világhírű karmesterek és más zeneművészek szerepeltek a M. Kir. Operaházban. A színház saját nevezetesebb karmesterei között az Erkeleken kívül Mahler Gusztáv, Grossmann József, Nikisch Artur, Rebicek József, Balling Mihály, Kerner István főzeneigazgató, Márkus Dezső, Benkő Henrik, Szikla Adolf, Rékai Nándor, Lichtenberg Emil, Tittel Bernát, ifj. Ábrányi Emil, Fleischer Antal, Tango Egisto, Failoni Sergio, Pető Imre, Berg Ottó, énekkari igazgatói között Noszeda Károly, Roubal Vilmos nevei fordulnak elő. — A rendezésben Alszeghy Kálmánon kívül még Vidor Dezső, Hevesi Sándor dr., Márkus László, Mihályi Ferenc, Ferenczi Frigyes, a szcenikai főfelügyelő teendőiben Kéméndy Jenő és újabban ifj. Oláh Gusztáv alkotásai értékesek. A letelt idő alatt a színház fölött a legfőbb felügyeletet a mindenkori belügyminiszter, 1907-től kezdődlően pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter gyakorolja. A belső vezetést intendáns (illetve kormánybiztos) vagy igazgató irányította. A mostanáig lefolyt időpontig sorrendben a következő intendánsok működtek: Podmaniczky Frigyes báró (1886-ig), Keglevich István gróf (1888-ig), Beniczky Ferenc (1891-ig), Zichy Géza gróf (1894-ig), Stesser József (kormánybiztos, 1894-ig), Nopcsa Elek báró (1897.), Huszár Kálmán (1898-ig), Keglevich István gróf (1902-ig). Tíz évi szünet után — mely alatt csak igazgatók vezettek — 1912-ben kinevezik Bánffy Miklós grófot, aki főigazgatói (intendánsi) minőségben 1918-ig marad meg. Ismét három évi szünet után ifj. dr. Wlassics Gyula báró előbb kormánybiztosi, később főigazgatói címmel 1925-ig látja el a vezetést; ez időtől fogva az intendánsi állás betöltését ismét mellőzik. Igazgatók: Erkel Sándor (1886-ig), Mahler Gusztáv (1888—1891.), Nikisch Artur (1893—1895.), Káldy Gyula (1895 —1900.), Mészáros Imre (1900—1901.), Máder Rezső (1901—1907.), Mészáros Imre (1907—1912.), Kern Aurél (1915—17.), Zádor Dezső (1918—19.), Ábrányi Emil ifj. (1919—20.), Kerner István (1920— 1921.), újból Máder Rezső (1922—25-ig). (Voltak évek, amikor az igazgatóság teendőit intendánsok alatt egy-egy ezzel megbízott főrendező látta el, így 1891—93. között Alszeghy Kálmán, 1913-ban Hevesi Sándor dr., 1917—18-ban Vidor Dezső titkár, 1922—23-ban Márkus László.) Ezidőszerint a színház igazgatója Radnai Miklós, legfőbb tanácsadói a vezetésben: Márkus László főrendező, Rékai Nándor karnagy, Csávojszky Vince gazdasági főnök, Morlin Amadé titkár. A M. Kir. Operaház fennállása óta 45 éven át színpadán mintegy 380 különféle opera, ballet, oratórium, zenés dráma, szimfónia, himnusz stb. címen adott zenei mű került előadásra. E művek felölelik a nagyobbszámú magyar szerzeményeken felül a német, osztrák, olasz, francia, orosz, spanyol, cseh, lengyel klasszikus és modern alkotásokon felül úgyszólván minden művelt nemzet zenei termékeit. Magyar szerzők tollából az említett 380 szerzeményre kereken 140 esik. — Az Operaházban az ezredik előadás 1889. szept. 26-án volt ,(»Jó éjt, Pantalon úr«, »Babatündér«). Az ötezredik előadás estéjén, 1909. nov. 14-én Mihalovich »Toldi«-ja került színre. 1929- ben a színház már a kilencezredik előadáson túlhalad, úgy, hogy pár éven belül eljut a tízezredikhez. A megnyitás évében a színház helyárai ilyenek voltak: I. r. páholy: 9 forint. Támlásszék I—X. sorban: 3 frt., a többi 2 frt 50 kr.. Az emeletiek 2 frt 50 és 1 frt 20 kr. közt váltakoztak, a legolcsóbb hely 1 forint volt. A színház mind művészi fejlődése kapcsolatában, mind pedig a gazdasági körülmények befolyásaihoz képest nagyon hullámzó életet folytatott. Néha mindkét viszonylatban kedvező, ismét máskor — különösen pénzügyi szempontból — válságos helyzetbe került. Ilyen volt az 1924-iki év, mikor az egyre rohamosan emelkedő terheket az állam nem lett volna képes a szükségletnek megfelelően fedezni s ekkor a személyzet Wlassics báró főigazgatóval az élén nagy társadalmi mozgalmat indított meg, melynek eredményéből akkora összeghez jutott a színház, hogy továbbműködését zavartalanul biztosíthatta, anélkül, hogy számos intézeti tagot évad vége előtt kenyértelenné kellett volna tenni. E válság lefolyása után az Operaház állami segélyösszegének korlátozottabb keretei között, részben kevesbített személyzettel és szerényebb beruházási kiadásokkal, valamint a művészek és alkalmazottak nagyon fokozott áldozatkészségével sikerült az intézet működését továbbra is kielégítő, sőt elismerést érdemlő eredménnyel folytatni. (Vidor Dezső.) szin_III.0190.pdf III