Címszó: Népopera - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0418.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0418.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29726.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Népopera

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/529726.htm

 

Szócikk: Népopera Budapesten, (Budapest) a Tisza Kálmán-téren a főváros (Budapest) ajándékozta telken Márkus Géza, (személy) (információ)  Jakab Dezső (személy) (információ)  és Komor Marcel (személy) (információ)  tervei szerint épült színház, melynek építését 1911. (időpont) márc. 20-án kezdték meg. A színház 1911. (időpont) dec. 7-én nyílt meg Márkus Dezső (személy) (információ)  igazgatása alatt. A székesfőváros (Budapest) támogatásával részvénytársaság alapította. Célja volt az operaelőadások népszerűsítése olcsó helyárak mellett. Elfért benne 3200 ember, tehát nagyobb volt a milanói Scalanál. (intézmény) (információ)  A színház beépített területe 3300 négyzetméter. Volt benne 44 páholy, 1640 (időpont) földszinti ülő, 1300 (időpont) erkélyülés, karzat. A színpad nyílása 14 méter széles, 81/2 méter magas. A szuffitákban összesen 40.000 gyertyafényt alkalmaztak. Kívül görög-stílű (nemzetiség) (információ)  homlokzata van az épületnek; a homlokzat frízeiben végigvonuló csoportozatot Beran Lajos (személy) szobrászművész készítette. Vezérelv gyanánt a tervezők célul tűzték ki, hogy a nézőtér minden egyes helyéről egyformán jól lehessen betekinteni az egész színpadot. Ezt egyfelől az amphiteátrális kiképzés, másrészről a lépcsőzetes elhelyezéssel érték el, mert még a félemeleti és emeleti páholyok is úgy voltak elhelyezve és a páholyülések mind direkt szembe néztek a színpaddal. Nevezetes újítás volt a boltozatnak és a nézőtér oldalfalainak parafalemezekkel való beborítása. A tervezők tapasztalata szerint ezek a parafalemezek nagyban emelik a tér akusztikáját, azonfelül igen kellemes művészi hatást keltenek.Felül, a színpad fölötti falnyílást Poór Bertalannak (személy) (információ)  egy zenei jelenetet ábrázoló nagyszabású szimbolikus falfestménye töltötte be. Tíz nagy, tágas ajtó vezetett a vesztibülből a földszinti széksorokhoz, minden egyes ülőhely könnyen megközelíthető volt; ez a berendezés, figyelembe véve még azt is, hogy az egész épület minden oldalról szabadon áll, a tűzbiztonságot jelentékeny mértékben emelte. A zenekar 70 kiválóan képzett tagot számlált. Karmesterek: Grosskopf Márk, (személy) (információ)  Fessler Géza (személy) és Reiner Frigyes, (személy) (információ)  hangversenymesterek és első hegedűsök Szigeti Dezső, (személy) (információ)  Harmati (személy) és Vikár, (személy) koreográfus és balletmester Mazzantini Lajos. (személy) (információ)  1911. (időpont) júl. végén megalakult a »Népopera Részvénytársaság«, (intézmény) (információ)  melyet a törvényszék, mint céget, be is jegyzett. Programmja: előadhat a színházban operákat, operetteket, balletteket, társadalmi színműveket, vígjátékokat, bohózatokat és népszínműveket, de mindig olyanokat, amelyek irodalmi színvonalon állanak; rendezhet és rendeztethet továbblá hangversenyeket. Ezek figyelembe vételével tehát a részvénytársaságnak a vázoltakon kivül még irodalmi, művészeti és közművelődési célja is volt. A társaság alaptőkéje 100.000 korona, mely 100 drb. egyenként 1000 kor. névértékű részvényre oszlott. Az igazgatóság 3—5 tagból állt. Az első igazgatóság tagjaiul az alapítók által kineveztettek: Márkus Miksa, (személy) (információ)  Márkus Dezső (személy) (információ)  és dr. Márkus Soma. (személy) Az igazgatósági elnök Márkus Miksa. (személy) (információ)  — Szept. 1-én gyűltek össze a tagok és az első próbát d. e. 10 órakor tartották meg a Vigadóban. (intézmény) A helyárak a következők voltak: Földszint I— 39 sor: 3 korona; erkély 1—3 sor: 3 korona; erkély 4—6 sor: 2 korona 50 fillér; erkély 7—10 sor: 2 korona; erkély II— 15 sor: 1 korona 50 fillér; 16—20 sor: 1 korona; 21 sor: 50 fillér. Föld­szinti páholy 24 korona. Erkély- páholy 20 korona. Elővételi díj csak a páholyok­nál és a földszint első 18 soránál volt. 1911. (időpont) szept. 1-én nyilt meg a Népopera, (intézmény) (információ)  a »Quo vadis?« (cím) c. operával, írta Jean Nougués, (személy) fr. (nemzetiség) (információ)  zeneszerző, ford. Mérei Adolf. (személy) (információ)  Főszereplők: Ábrányiné, (személy) (információ)  Andrejka Margit, (személy) Pajor Ödön, (személy) (információ)  Kriener Miksa, (személy) (információ)  Pogány György, (személy) (információ)  Bihar Sándor, (személy) (információ)  Róna Dezső, (személy) (információ)  Várnai Sándor, (személy) (információ)  Székely Anna, (személy) (információ)  Hikisch Kató, (személy) (információ)  Legard Adél, (személy) (információ)  Landler Aranka, (személy) Mátrai Ernő, (személy) (információ)  Németh Gyula. (személy) (információ)  Grosskopf (személy) (információ)  volt a karmester. Mérei Adolf (személy) (információ)  a rendező; az opera előtt »Hunyadi László« (cím) (információ)  nyitányát játszotta a zenekar, Márkus Dezső (személy) (információ)  dirigálásával. Dec. 11-én színre került a »Mignon« (cím) (információ)  c. opera. Főszereplők voltak: Basilides Mária, (személy) (információ)  Sebők Ilona, (személy) (információ)  Róna Dezső, (személy) (információ)  Kertész Vilmos, (személy) (információ)  Pajor Ödön, (személy) (információ)  Bihar Sándor, (személy) (információ)  Marosfi, (személy) Mátrai. (személy) (információ)  Ez után színre került művek: »Mignon«, (cím) (információ)  »Cornevillei harangok«, (cím) (információ)  »Troubadour«, (cím) (információ)  »Rigoletto«, (cím) (információ)  »Szevillai borbély«, (cím) »Botcsinálta doktor« (cím) (információ)  és a »Traviata«. (cím) (információ)  Kimagasló művészi esemény volt: Hempel Frida, (személy) (információ)  Labia Mária, (személy) (információ)  Graziella Pareto, (személy) Kurz Selma, (személy) (információ)  Barrientos Mária, (személy) (információ)  Svaerdström Valborg, (személy) Van der Osten Éva, (személy) (információ)  Finzi Magrini, (személy) Lipkovska Lydia, (személy) (információ)  Marguerita Sylvia, (személy) (információ)  Arnoldson Sigrid, (személy) (információ)  Gutheil-Schoder Mária, (személy) Jadlowker Hermann, (személy) (információ)  Titta Ruffo. (személy) (információ)  Baklanoff György, (személy) (információ)  Vogelstrom Frigyes, (személy) Slezák Leó, (személy) Bonci Alessandro, (személy) (információ)  Treumann Louis, (személy) Maikl György, (személy) Tedeschi Alfréd (személy) és Zádor Dezső (személy) (információ)  fellépte. Ezeken kivül vendégszerepelt a müncheni udvari opera (intézmény) teljes együttese, melynek tagjai voltak: Walter Bruno (személy) (információ)  főzeneigazgató vezetése alatt Bosetti Hermin, (személy) (információ)  Feinhals, (személy) (információ)  Bender Pál, (személy) (információ)  Fay Maud, (személy) (információ)  Mottl-Fassbender Zdenka, (személy) (információ)  Schreiner, (személy) Geisz József, (személy) dr. Walter Raul. (személy) Előadták Mozart (személy) (információ)  »Figaro lakodalmát« (cím) (információ)  és a »Don Juan«-t. (cím) (információ)  Rendezett azonkívül a Népopera (intézmény) (információ)  négy népszerű hangversenyt klasszikus műsorral és a fővárosi (Budapest) énekkar közreműködésével előadták Bossi (személy) »Az énekek éneke« (cím) c. bibliai kantátéját. 1913-ban (időpont) változatos idénye volt a színháznak. 16 darabot tanult be és adott elő 338 előadásban. Ezek között 300 esti és 38 délutáni előadás volt. Színre kerültek a következő újonnan betanult darabok: »Mari, az ezred leánya«, (cím) (információ)  »Hoffmann meséi«, (cím) (információ)  »Tengerész Kató«, (cím) »Lammermoori Lucia«, (cím) (információ)  »Carmen«, (cím) (információ)  »Piros bugyelláris«, (cím) (információ)  »A lila dominó«, (cím) »A kedves Augusztin«, (cím) »A denevér«, (cím) »Az igazgató úr«, (cím) »Álarcos bál«, (cím) »Faust«, (cím) (információ)  »Aranyeső«, (cím) »Hamlet«, (cím) (információ)  »Hugenották« (cím) (információ)  és a »Gyerünk csak!«. (cím) (információ)  — Az 1913 (időpont) —14-iki évadban összesen 346 előadást tartott a színház; ezek közül volt 300 esteli és 46 délutáni előadás. (Ez utóbbiak közül 4 jótékonycélú előadás.) Műfaj szerint volt 85 opera, 2 ballet, 221 ope­rett, 18 énekes revű, 10 énekes bohózat és 10 egyéb előadás. Opera-újdonságot hatot adott a színház és pedig: A madonna ékszerét, (cím) Parsifalt (cím) (információ)  (ez volt a Népopera (intézmény) (információ)  legnagyobb tette!) Raddát, (cím) Lohengrint, (cím) (információ)  Tannhäusert (cím) és a Nürnbergi mesterdalnokokat. (cím) (információ)  Ezek közül a három első Budapesten (Budapest) először került színre. Ezeken kivül előadta a színház a következő operákat: Hoffmann meséi, (cím) (információ)  Traviata, (cím) (információ)  Carmen, (cím) (információ)  Faust, (cím) (információ)  Hugenották, (cím) (információ)  Mignon, (cím) (információ)  Szevillai borbély, (cím) Rigoletto (cím) (információ)  és a Troubadourt. (cím) (információ)  Olasz (nyelv) (információ)  nyelvű előadásban színre kerültek a következő operák: Pillangókisasszony, (cím) Don Pasquale, (cím) (információ)  Rigoletto, (cím) (információ)  Aida, (cím) (információ)  Traviata, (cím) (információ)  Szevillai borbély, (cím) Carmen, (cím) (információ)  Bohémélet, (cím) (információ)  Tosca, (cím) (információ)  Parasztbecsület. (cím) (információ)  Operett-újdonság volt hét és pedig magyar szerzőktől három: Katonadolog, (cím) Kis király, (cím) (információ)  Böském; (cím) idegen szerzőktől négy: Budagyöngye, (cím) Nevető férj, (cím) Éjfélkor! (cím) és a Rip van Winkle, (cím) (információ)  mely utóbbinak reprize a Népoperában (intézmény) (információ)  szintén újdonság volt. Ezeken kivül előadásra kerültek még az Aranyeső, (cím) Cornevillei harangok (cím) (információ)  és a Denevér (cím) (információ)  c. operettek. Német (nyelv) (információ)  nyelvű előadásban adattak: Az asszonyfaló, (cím) a Lengyelvér, (cím) a Tatárjárás, (cím) (információ)  a Nevető férj, (cím) Luxemburg grófja (cím) (információ)  és a Csodamalom (cím) c. operettek. Prózai művek a Neue Wiener Bühne (intézmény) (információ)  és Vígszínház (intézmény) (információ)  vendégjátékaiban adattak a Népoperában. (intézmény) (információ)  Az előbbi a Mételyt, (cím) az utóbbi pedig a Tündérlaki lányokat, (cím) a Mérföldköveket, (cím) a Pygmaliont (cím) és az Ezüstpillét (cím) adta elő. A lefolyt évadban a következő művészek és művésznők vendégszerepeltek a Népoperában: (intézmény) (információ)  Vogelstrom Frigyes, (személy) Van der Osten Éva, (személy) (információ)  Miller William, (személy) (információ)  Graziella Pareto, (személy) Jadlowker Hermann, (személy) (információ)  Raymonde Delaunois, (személy) Baklanoff György, (személy) (információ)  Anthes György, (személy) (információ)  V.Krammer Teréz, (személy) Jeritza Mária, (személy) (információ)  Sombach János, (személy) Enrico de Primo, (személy) Rossi Rosina, (személy) (információ)  Schmedes Erik, (személy) (információ)  Hegedűs Gyula. (személy) Nevezetesebb művészi esemény volt Arturo Vigna (személy) karnagy, valamint az olasz (nemzetiség) (információ)  operatársaság vendégjátéka. Vendégszerepelt egy német (nemzetiség) (információ)  operett-együttes is, továbbá a Jarno-féle (személy) (információ)  együttes és ennek keretében Hansi Niese. (személy) Művészi eseményszámba ment, hogy orosz (nemzetiség) (információ)  ballet-társasággal fellépett Anna Pavlowa (személy) táncművésznő. Azonkívül rendezett a Népopera (intézmény) (információ)  egy D'Albert, (személy) egy Dohnányi, (személy) (információ)  egy Burmester, (személy) egy Kerékjártó, (személy) egy Birnbaum (személy) (információ)  és egy Heifetz-hangversenyt, (személy) továbbá előadta a fővárosi (Budapest) énekkar és Sztojanovics Jenő (személy) egyházi karnagy közreműködésével a Mozart (személy) (információ)  »Rekviem«-ot. (cím) Végül, a vendégszereplések sorozatát Sirota Gerzson, (személy) varsói (ország) főkántor föllépte fejezte be. 1914. (időpont) júl. 16-án a színház üzeme megszűnt, majd szept. 12-én a személyzet a saját vállalkozásában kezd játszani (»A vörös ördögök«, (cím) Béldi — Mérei (személy) (információ)  alkalmi játéka), mely ez év okt. 29-én 100-adszor került színre. Okt. 31-én »A mozitündér« (cím) c. Gilbert-operett (személy) (információ)  került színre. 1915. (időpont) jan. havában a bécsi Burgtheater (intézmény) (információ)  vendégszerepelt a Népoperában, (intézmény) (információ)  egyéb vendégek voltak még: Környei Béla, (személy) (információ)  Rózsa S. Lajos, (személy) (információ)  Szamosi Elza, (személy) (információ)  Joksch Irma, (személy) (információ)  Dohnányi Ernő, (személy) (információ)  Galafrés Elza, (személy) (információ)  Szoyer Ilona, (személy) (információ)  Zádor Dezső, (személy) (információ)  Jadlowker Hermann, (személy) (információ)  Adler Adelina, (személy) Schwarcz József, (személy) Svaerdström Valborg. (személy) Máj. 1-én Roland Ida (személy) (információ)  lépett fel Lengyel Menyhért (személy) (információ)  és Biró Lajos (személy) (információ)  »Cárnő« (cím) c. drámájában. Máj. 9-én német (nemzetiség) (információ)  operett- társulat játszott a Népoperában; (intézmény) (információ)  nov. 30-án a színházat a főváros (Budapest) házi kezelésbe vette Márkus Jenő (személy) (információ)  tanácsnok vezetése élén; dec. 12-én a Vígszínház (intézmény) (információ)  vendégszereplése tette változatossá a műsort, ekkor a »Zsuzsi kisasszony« (cím) c. operettet adták; elő, azután a »Tatárjárás«-t (cím) (információ)  mutatták be. 1916. (időpont) aug. hava óta Beöthy László (személy) (információ)  lett a bérlő, aki okt. 7-én kezdte meg előadásait Strausz Oszkár (személy) »A csokoládé - katona« (cím) c. operettjével, Dömötör Ilonával (személy) (információ)  a fő női szerepben. A színházat ekkor átalakították, a nézőtér fehér falait pompéi-vörös színnel festették át. A színpad technikai berendezését pedig alaposan átszerelték. A zenekart az illusztris szerző dirigálta. Színre került az »Elvált asszony«, (cím) (információ)  »Leányvásár«, (cím) (információ)  »A csillagok bolondja«, (cím) »A gólem«, (cím) »Az aranyfácán« (cím) stb. 1917. (időpont) szept. 1-től Faludi Gábornak (személy) (információ)  adták bérbe a színházat, aki azt ezentúl »Városi Színház« (intézmény) (információ)  néven vezette tovább. — (Lásd innen »Városi Színház« (intézmény) (információ)  címszót.) szin_III.0418.pdf III

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Népopera címszóvég 29726 Szócikk: Népopera Budapesten, Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy a Tisza Kálmán-téren a főváros főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy ajándékozta telken Márkus Géza, yszemelynevy márkus géza yszemelynevy Márkus Géza yszemelynevy márkus yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Jakab Dezső yszemelynevy jakab dezső yszemelynevy Jakab Dezső yszemelynevy jakab yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Jakab yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy és Komor Marcel yszemelynevy komor marcel yszemelynevy Komor Marcel yszemelynevy komor yszemelynevy marcel yszemelynevy yszemelynevy Komor yszemelynevy Marcel yszemelynevy ykodvegy tervei szerint épült színház, melynek építését 1911. márc. 20-án kezdték meg. A színház 1911. dec. 7-én nyílt meg Márkus Dezső yszemelynevy márkus dezső yszemelynevy Márkus Dezső yszemelynevy márkus yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy igazgatása alatt. A székesfőváros főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy támogatásával részvénytársaság alapította. Célja volt az operaelőadások népszerűsítése olcsó helyárak mellett. Elfért benne 3200 ember, tehát nagyobb volt a milanói Scalanál. yintezmenyy milanói scala yintezmenyy milanói yintezmenyy milanói yintezmenyy scala yintezmenyy yintezmenyy milanói yintezmenyy ykodvegy A színház beépített területe 3300 négyzetméter. Volt benne 44 páholy, 1640 xevtizedx 1645 földszinti ülő, 1300 xevtizedx 1305 erkélyülés, xtalanevtizedx 1315 xtalanevtizedx 1325 karzat. A színpad nyílása 14 méter széles, 81/2 méter magas. A szuffitákban összesen 40.000 gyertyafényt alkalmaztak. Kívül görög-stílű ynemzetisegy görög ynemzetisegy görög ynemzetisegy görög ynemzetisegy ynemzetisegy görög ynemzetisegy ykodvegy homlokzata van az épületnek; a homlokzat frízeiben végigvonuló csoportozatot Beran Lajos yszemelynevy beran lajos yszemelynevy Beran Lajos yszemelynevy beran yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Beran yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy szobrászművész készítette. Vezérelv gyanánt a tervezők célul tűzték ki, hogy a nézőtér minden egyes helyéről egyformán jól lehessen betekinteni az egész színpadot. Ezt egyfelől az amphiteátrális kiképzés, másrészről a lépcsőzetes elhelyezéssel érték el, mert még a félemeleti és emeleti páholyok is úgy voltak elhelyezve és a páholyülések mind direkt szembe néztek a színpaddal. Nevezetes újítás volt a boltozatnak és a nézőtér oldalfalainak parafalemezekkel való beborítása. A tervezők tapasztalata szerint ezek a parafalemezek nagyban emelik a tér akusztikáját, azonfelül igen kellemes művészi hatást keltenek.Felül, a színpad fölötti falnyílást Poór Bertalannak yszemelynevy poór bertalan yszemelynevy Poór Bertalan yszemelynevy poór yszemelynevy bertalan yszemelynevy yszemelynevy Poór yszemelynevy Bertalan yszemelynevy ykodvegy egy zenei jelenetet ábrázoló nagyszabású szimbolikus falfestménye töltötte be. Tíz nagy, tágas ajtó vezetett a vesztibülből a földszinti széksorokhoz, minden egyes ülőhely könnyen megközelíthető volt; ez a berendezés, figyelembe véve még azt is, hogy az egész épület minden oldalról szabadon áll, a tűzbiztonságot jelentékeny mértékben emelte. A zenekar 70 kiválóan képzett tagot számlált. Karmesterek: Grosskopf Márk, yszemelynevy grosskopf márk yszemelynevy Grosskopf Márk yszemelynevy grosskopf yszemelynevy márk yszemelynevy yszemelynevy Grosskopf yszemelynevy Márk yszemelynevy ykodvegy Fessler Géza yszemelynevy fessler géza yszemelynevy Fessler Géza yszemelynevy fessler yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Fessler yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy és Reiner Frigyes, yszemelynevy reiner frigyes yszemelynevy Reiner Frigyes yszemelynevy reiner yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Reiner yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy hangversenymesterek és első hegedűsök Szigeti Dezső, yszemelynevy szigeti dezső yszemelynevy Szigeti Dezső yszemelynevy szigeti yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Harmati yszemelynevy harmati yszemelynevy Harmati yszemelynevy harmati yszemelynevy yszemelynevy Harmati yszemelynevy ykodvegy és Vikár, yszemelynevy vikár yszemelynevy Vikár yszemelynevy vikár yszemelynevy yszemelynevy Vikár yszemelynevy ykodvegy koreográfus és balletmester Mazzantini Lajos. yszemelynevy mazzantini lajos yszemelynevy Mazzantini Lajos yszemelynevy mazzantini yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Mazzantini yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1911. xevtizedx 1915 júl. végén megalakult a »Népopera Részvénytársaság«, yintezmenyy népopera részvénytársaság yintezmenyy Népopera yintezmenyy népopera yintezmenyy részvénytársaság yintezmenyy yintezmenyy Népopera yintezmenyy ykodvegy melyet a törvényszék, mint céget, be is jegyzett. Programmja: előadhat a színházban operákat, operetteket, balletteket, társadalmi színműveket, vígjátékokat, bohózatokat és népszínműveket, de mindig olyanokat, amelyek irodalmi színvonalon állanak; rendezhet és rendeztethet továbblá hangversenyeket. Ezek figyelembe vételével tehát a részvénytársaságnak a vázoltakon kivül még irodalmi, művészeti és közművelődési célja is volt. A társaság alaptőkéje 100.000 korona, mely 100 drb. egyenként 1000 kor. névértékű részvényre oszlott. Az igazgatóság 3—5 tagból állt. Az első igazgatóság tagjaiul az alapítók által kineveztettek: Márkus Miksa, yszemelynevy márkus miksa yszemelynevy Márkus Miksa yszemelynevy márkus yszemelynevy miksa yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Miksa yszemelynevy ykodvegy Márkus Dezső yszemelynevy márkus dezső yszemelynevy Márkus Dezső yszemelynevy márkus yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy és dr. Márkus Soma. yszemelynevy dr. márkus soma yszemelynevy dr. Márkus Soma yszemelynevy dr. yszemelynevy márkus yszemelynevy soma yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Márkus yszemelynevy Soma yszemelynevy ykodve Az igazgatósági elnök Márkus Miksa. yszemelynevy márkus miksa yszemelynevy Márkus Miksa yszemelynevy márkus yszemelynevy miksa yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Miksa yszemelynevy ykodvegy — Szept. 1-én gyűltek össze a tagok és az első próbát d. e. 10 órakor tartották meg a Vigadóban. yintezmenyy vigadó yintezmenyy Vigadó yintezmenyy vigadó yintezmenyy yintezmenyy Vigadó yintezmenyy ykodvegy A helyárak a következők voltak: Földszint I— 39 sor: 3 korona; erkély 1—3 sor: 3 korona; erkély 4—6 sor: 2 korona 50 fillér; erkély 7—10 sor: 2 korona; erkély II— 15 sor: 1 korona 50 fillér; 16—20 sor: 1 korona; 21 sor: 50 fillér. Föld­szinti páholy 24 korona. Erkély- páholy 20 korona. Elővételi díj csak a páholyok­nál és a földszint első 18 soránál volt. 1911. szept. 1-én nyilt meg a Népopera, yintezmenyy népopera yintezmenyy Népopera yintezmenyy népopera yintezmenyy yintezmenyy Népopera yintezmenyy ykodvegy a »Quo vadis?« ycimy quo vadis? ycimy Quo vadis? ycimy quo ycimy vadis? ycimy ycimy Quo ycimy vadis? ycimy ykodvegy c. operával, írta Jean Nougués, yszemelynevy jean nougués yszemelynevy Jean Nougués yszemelynevy jean yszemelynevy nougués yszemelynevy yszemelynevy Jean yszemelynevy Nougués yszemelynevy ykodvegy fr. ynemzetisegy francia ynemzetisegy fr. ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy fr. ynemzetisegy ykodvegy zeneszerző, ford. Mérei Adolf. yszemelynevy mérei adolf yszemelynevy Mérei Adolf yszemelynevy mérei yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Mérei yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy Főszereplők: Ábrányiné, yszemelynevy ábrányine yszemelynevy Ábrányiné yszemelynevy ábrányine yszemelynevy yszemelynevy Ábrányiné yszemelynevy ykodvegy Andrejka Margit, yszemelynevy andrejka margit yszemelynevy Andrejka Margit yszemelynevy andrejka yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Andrejka yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Pajor Ödön, yszemelynevy pajor ödön yszemelynevy Pajor Ödön yszemelynevy pajor yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Pajor yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy Kriener Miksa, yszemelynevy kriener miksa yszemelynevy Kriener Miksa yszemelynevy kriener yszemelynevy miksa yszemelynevy yszemelynevy Kriener yszemelynevy Miksa yszemelynevy ykodvegy Pogány György, yszemelynevy pogány györgy yszemelynevy Pogány György yszemelynevy pogány yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Pogány yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Bihar Sándor, yszemelynevy bihar sándor yszemelynevy Bihar Sándor yszemelynevy bihar yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Bihar yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Róna Dezső, yszemelynevy róna dezső yszemelynevy Róna Dezső yszemelynevy róna yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Róna yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Várnai Sándor, yszemelynevy várnai sándor yszemelynevy Várnai Sándor yszemelynevy várnai yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Várnai yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Székely Anna, yszemelynevy székely anna yszemelynevy Székely Anna yszemelynevy székely yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Székely yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Hikisch Kató, yszemelynevy hikisch kató yszemelynevy Hikisch Kató yszemelynevy hikisch yszemelynevy kató yszemelynevy yszemelynevy Hikisch yszemelynevy Kató yszemelynevy ykodvegy Legard Adél, yszemelynevy legard adél yszemelynevy Legard Adél yszemelynevy legard yszemelynevy adél yszemelynevy yszemelynevy Legard yszemelynevy Adél yszemelynevy ykodvegy Landler Aranka, yszemelynevy landler aranka yszemelynevy Landler Aranka yszemelynevy landler yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Landler yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy Mátrai Ernő, yszemelynevy mátrai ernő yszemelynevy Mátrai Ernő yszemelynevy mátrai yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Mátrai yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Németh Gyula. yszemelynevy németh gyula yszemelynevy Németh Gyula yszemelynevy németh yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Németh yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Grosskopf yszemelynevy grosskopf yszemelynevy Grosskopf yszemelynevy grosskopf yszemelynevy yszemelynevy Grosskopf yszemelynevy ykodvegy volt a karmester. Mérei Adolf yszemelynevy mérei adolf yszemelynevy Mérei Adolf yszemelynevy mérei yszemelynevy adolf yszemelynevy yszemelynevy Mérei yszemelynevy Adolf yszemelynevy ykodvegy a rendező; az opera előtt »Hunyadi László« ycimy hunyadi lászló ycimy Hunyadi László ycimy hunyadi ycimy lászló ycimy ycimy Hunyadi ycimy László ycimy ykodvegy nyitányát játszotta a zenekar, Márkus Dezső yszemelynevy márkus dezső yszemelynevy Márkus Dezső yszemelynevy márkus yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy dirigálásával. Dec. 11-én színre került a »Mignon« ycimy mignon ycimy Mignon ycimy mignon ycimy ycimy Mignon ycimy ykodvegy c. opera. Főszereplők voltak: Basilides Mária, yszemelynevy basilides mária yszemelynevy Basilides Mária yszemelynevy basilides yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Basilides yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Sebők Ilona, yszemelynevy sebők ilona yszemelynevy Sebők Ilona yszemelynevy sebők yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Sebők yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Róna Dezső, yszemelynevy róna dezső yszemelynevy Róna Dezső yszemelynevy róna yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Róna yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Kertész Vilmos, yszemelynevy kertész vilmos yszemelynevy Kertész Vilmos yszemelynevy kertész yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Kertész yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Pajor Ödön, yszemelynevy pajor ödön yszemelynevy Pajor Ödön yszemelynevy pajor yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Pajor yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy Bihar Sándor, yszemelynevy bihar sándor yszemelynevy Bihar Sándor yszemelynevy bihar yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Bihar yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Marosfi, yszemelynevy marosfi yszemelynevy Marosfi yszemelynevy marosfi yszemelynevy yszemelynevy Marosfi yszemelynevy ykodvegy Mátrai. yszemelynevy mátrai yszemelynevy Mátrai yszemelynevy mátrai yszemelynevy yszemelynevy Mátrai yszemelynevy ykodvegy Ez után színre került művek: »Mignon«, ycimy mignon ycimy Mignon ycimy mignon ycimy ycimy Mignon ycimy ykodvegy »Cornevillei harangok«, ycimy cornevillei harangok ycimy Cornevillei harangok ycimy cornevillei ycimy harangok ycimy ycimy Cornevillei ycimy harangok ycimy ykodvegy »Troubadour«, ycimy troubadour ycimy Troubadour ycimy troubadour ycimy ycimy Troubadour ycimy ykodvegy »Rigoletto«, ycimy rigoletto ycimy Rigoletto ycimy rigoletto ycimy ycimy Rigoletto ycimy ykodvegy »Szevillai borbély«, ycimy szevillai borbély ycimy Szevillai borbély ycimy szevillai ycimy borbély ycimy ycimy Szevillai ycimy borbély ycimy ykodvegy »Botcsinálta doktor« ycimy botcsinálta doktor ycimy Botcsinálta doktor ycimy botcsinálta ycimy doktor ycimy ycimy Botcsinálta ycimy doktor ycimy ykodvegy és a »Traviata«. ycimy traviata ycimy Traviata ycimy traviata ycimy ycimy Traviata ycimy ykodvegy Kimagasló művészi esemény volt: Hempel Frida, yszemelynevy hempel frida yszemelynevy Hempel Frida yszemelynevy hempel yszemelynevy frida yszemelynevy yszemelynevy Hempel yszemelynevy Frida yszemelynevy ykodvegy Labia Mária, yszemelynevy labia mária yszemelynevy Labia Mária yszemelynevy labia yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Labia yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Graziella Pareto, yszemelynevy graziella pareto yszemelynevy Graziella Pareto yszemelynevy graziella yszemelynevy pareto yszemelynevy yszemelynevy Graziella yszemelynevy Pareto yszemelynevy ykodvegy Kurz Selma, yszemelynevy kurz selma yszemelynevy Kurz Selma yszemelynevy kurz yszemelynevy selma yszemelynevy yszemelynevy Kurz yszemelynevy Selma yszemelynevy ykodvegy Barrientos Mária, yszemelynevy barrientos mária yszemelynevy Barrientos Mária yszemelynevy barrientos yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Barrientos yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Svaerdström Valborg, yszemelynevy svaerdström valborg yszemelynevy Svaerdström Valborg yszemelynevy svaerdström yszemelynevy valborg yszemelynevy yszemelynevy Svaerdström yszemelynevy Valborg yszemelynevy ykodvegy Van der Osten Éva, yszemelynevy van der osten éva yszemelynevy Van der Osten Éva yszemelynevy van yszemelynevy der yszemelynevy osten yszemelynevy éva yszemelynevy yszemelynevy Van yszemelynevy der yszemelynevy Osten ys Finzi Magrini, yszemelynevy finzi magrini yszemelynevy Finzi Magrini yszemelynevy finzi yszemelynevy magrini yszemelynevy yszemelynevy Finzi yszemelynevy Magrini yszemelynevy ykodvegy Lipkovska Lydia, yszemelynevy lipkovska lydia yszemelynevy Lipkovska Lydia yszemelynevy lipkovska yszemelynevy lydia yszemelynevy yszemelynevy Lipkovska yszemelynevy Lydia yszemelynevy ykodvegy Marguerita Sylvia, yszemelynevy marguerita sylvia yszemelynevy Marguerita Sylvia yszemelynevy marguerita yszemelynevy sylvia yszemelynevy yszemelynevy Marguerita yszemelynevy Sylvia yszemelynevy ykodvegy Arnoldson Sigrid, yszemelynevy arnoldson sigrid yszemelynevy Arnoldson Sigrid yszemelynevy arnoldson yszemelynevy sigrid yszemelynevy yszemelynevy Arnoldson yszemelynevy Sigrid yszemelynevy ykodvegy Gutheil-Schoder Mária, yszemelynevy gutheil-schoder mária yszemelynevy Gutheil-Schoder Mária yszemelynevy gutheil-schoder yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Gutheil-Schoder yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Jadlowker Hermann, yszemelynevy jadlowker hermann yszemelynevy Jadlowker Hermann yszemelynevy jadlowker yszemelynevy hermann yszemelynevy yszemelynevy Jadlowker yszemelynevy Hermann yszemelynevy ykodvegy Titta Ruffo. yszemelynevy titta ruffo yszemelynevy Titta Ruffo yszemelynevy titta yszemelynevy ruffo yszemelynevy yszemelynevy Titta yszemelynevy Ruffo yszemelynevy ykodvegy Baklanoff György, yszemelynevy baklanoff györgy yszemelynevy Baklanoff György yszemelynevy baklanoff yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Baklanoff yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Vogelstrom Frigyes, yszemelynevy vogelstrom frigyes yszemelynevy Vogelstrom Frigyes yszemelynevy vogelstrom yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Vogelstrom yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy Slezák Leó, yszemelynevy slezák leó yszemelynevy Slezák Leó yszemelynevy slezák yszemelynevy leó yszemelynevy yszemelynevy Slezák yszemelynevy Leó yszemelynevy ykodvegy Bonci Alessandro, yszemelynevy bonci alessandro yszemelynevy Bonci Alessandro yszemelynevy bonci yszemelynevy alessandro yszemelynevy yszemelynevy Bonci yszemelynevy Alessandro yszemelynevy ykodvegy Treumann Louis, yszemelynevy treumann louis yszemelynevy Treumann Louis yszemelynevy treumann yszemelynevy louis yszemelynevy yszemelynevy Treumann yszemelynevy Louis yszemelynevy ykodvegy Maikl György, yszemelynevy maikl györgy yszemelynevy Maikl György yszemelynevy maikl yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Maikl yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Tedeschi Alfréd yszemelynevy tedeschi alfréd yszemelynevy Tedeschi Alfréd yszemelynevy tedeschi yszemelynevy alfréd yszemelynevy yszemelynevy Tedeschi yszemelynevy Alfréd yszemelynevy ykodvegy és Zádor Dezső yszemelynevy zádor dezső yszemelynevy Zádor Dezső yszemelynevy zádor yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Zádor yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy fellépte. Ezeken kivül vendégszerepelt a müncheni udvari opera yintezmenyy müncheni udvari opera yintezmenyy müncheni yintezmenyy müncheni yintezmenyy udvari yintezmenyy opera yintezmenyy yintezmenyy müncheni yintezmenyy ykodvegy teljes együttese, melynek tagjai voltak: Walter Bruno yszemelynevy walter bruno yszemelynevy Walter Bruno yszemelynevy walter yszemelynevy bruno yszemelynevy yszemelynevy Walter yszemelynevy Bruno yszemelynevy ykodvegy főzeneigazgató vezetése alatt Bosetti Hermin, yszemelynevy bosetti hermin yszemelynevy Bosetti Hermin yszemelynevy bosetti yszemelynevy hermin yszemelynevy yszemelynevy Bosetti yszemelynevy Hermin yszemelynevy ykodvegy Feinhals, yszemelynevy feinhals yszemelynevy Feinhals yszemelynevy feinhals yszemelynevy yszemelynevy Feinhals yszemelynevy ykodvegy Bender Pál, yszemelynevy bender pál yszemelynevy Bender Pál yszemelynevy bender yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Bender yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Fay Maud, yszemelynevy fay maud yszemelynevy Fay Maud yszemelynevy fay yszemelynevy maud yszemelynevy yszemelynevy Fay yszemelynevy Maud yszemelynevy ykodvegy Mottl-Fassbender Zdenka, yszemelynevy mottl-fassbender zdenka yszemelynevy Mottl-Fassbender Zdenka yszemelynevy mottl-fassbender yszemelynevy zdenka yszemelynevy yszemelynevy Mottl-Fassbender yszemelynevy Zdenka yszemelynevy Schreiner, yszemelynevy schreiner yszemelynevy Schreiner yszemelynevy schreiner yszemelynevy yszemelynevy Schreiner yszemelynevy ykodvegy Geisz József, yszemelynevy geisz józsef yszemelynevy Geisz József yszemelynevy geisz yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Geisz yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy dr. Walter Raul. yszemelynevy dr. walter raul yszemelynevy dr. Walter Raul yszemelynevy dr. yszemelynevy walter yszemelynevy raul yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Walter yszemelynevy Raul yszemelynevy ykodve Előadták Mozart yszemelynevy mozart yszemelynevy Mozart yszemelynevy mozart yszemelynevy yszemelynevy Mozart yszemelynevy ykodvegy »Figaro lakodalmát« ycimy figaro lakodalma ycimy Figaro lakodalmá ycimy figaro ycimy lakodalma ycimy ycimy Figaro ycimy lakodalmá ycimy ykodvegy és a »Don Juan«-t. ycimy don juan ycimy Don Juan ycimy don ycimy juan ycimy ycimy Don ycimy Juan ycimy ykodvegy Rendezett azonkívül a Népopera yintezmenyy népopera yintezmenyy Népopera yintezmenyy népopera yintezmenyy yintezmenyy Népopera yintezmenyy ykodvegy négy népszerű hangversenyt klasszikus műsorral és a fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy énekkar közreműködésével előadták Bossi yszemelynevy bossi yszemelynevy Bossi yszemelynevy bossi yszemelynevy yszemelynevy Bossi yszemelynevy ykodvegy »Az énekek éneke« ycimy az énekek éneke ycimy Az énekek éneke ycimy az ycimy énekek ycimy éneke ycimy ycimy Az ycimy énekek ycimy éneke ycimy ykodvegy c. bibliai kantátéját. 1913-ban változatos idénye volt a színháznak. 16 darabot tanult be és adott elő 338 előadásban. Ezek között 300 esti és 38 délutáni előadás volt. Színre kerültek a következő újonnan betanult darabok: »Mari, az ezred leánya«, ycimy mari, az ezred leánya ycimy Mari, az ezred leánya ycimy mari, ycimy az ycimy ezred ycimy leánya ycimy ycimy Mari, ycimy az ycimy ezred ycimy leánya ycimy ykodvegy »Hoffmann meséi«, ycimy hoffmann meséi ycimy Hoffmann meséi ycimy hoffmann ycimy meséi ycimy ycimy Hoffmann ycimy meséi ycimy ykodvegy »Tengerész Kató«, ycimy tengerész kató ycimy Tengerész Kató ycimy tengerész ycimy kató ycimy ycimy Tengerész ycimy Kató ycimy ykodvegy »Lammermoori Lucia«, ycimy lammermoori lucia ycimy Lammermoori Lucia ycimy lammermoori ycimy lucia ycimy ycimy Lammermoori ycimy Lucia ycimy ykodvegy »Carmen«, ycimy carmen ycimy Carmen ycimy carmen ycimy ycimy Carmen ycimy ykodvegy »Piros bugyelláris«, ycimy piros bugyelláris ycimy Piros bugyelláris ycimy piros ycimy bugyelláris ycimy ycimy Piros ycimy bugyelláris ycimy ykodvegy »A lila dominó«, ycimy a lila dominó ycimy A lila dominó ycimy a ycimy lila ycimy dominó ycimy ycimy A ycimy lila ycimy dominó ycimy ykodvegy »A kedves Augusztin«, ycimy a kedves augusztin ycimy A kedves Augusztin ycimy a ycimy kedves ycimy augusztin ycimy ycimy A ycimy kedves ycimy Augusztin ycimy ykodvegy »A denevér«, ycimy a denevér ycimy A denevér ycimy a ycimy denevér ycimy ycimy A ycimy denevér ycimy ykodvegy »Az igazgató úr«, ycimy az igazgató úr ycimy Az igazgató úr ycimy az ycimy igazgató ycimy úr ycimy ycimy Az ycimy igazgató ycimy úr ycimy ykodvegy »Álarcos bál«, ycimy álarcos bál ycimy Álarcos bál ycimy álarcos ycimy bál ycimy ycimy Álarcos ycimy bál ycimy ykodvegy »Faust«, ycimy faust ycimy Faust ycimy faust ycimy ycimy Faust ycimy ykodvegy »Aranyeső«, ycimy aranyeső ycimy Aranyeső ycimy aranyeső ycimy ycimy Aranyeső ycimy ykodvegy »Hamlet«, ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy »Hugenották« ycimy hugenották ycimy Hugenották ycimy hugenották ycimy ycimy Hugenották ycimy ykodvegy és a »Gyerünk csak!«. ycimy gyerünk csak! ycimy Gyerünk csak! ycimy gyerünk ycimy csak! ycimy ycimy Gyerünk ycimy csak! ycimy ykodvegy — Az 1913 —14-iki évadban összesen 346 előadást tartott a színház; ezek közül volt 300 esteli és 46 délutáni előadás. (Ez utóbbiak közül 4 jótékonycélú előadás.) Műfaj szerint volt 85 opera, 2 ballet, 221 ope­rett, 18 énekes revű, 10 énekes bohózat és 10 egyéb előadás. Opera-újdonságot hatot adott a színház és pedig: A madonna ékszerét, ycimy a madonna ékszere ycimy A madonna ékszeré ycimy a ycimy madonna ycimy ékszere ycimy ycimy A ycimy madonna ycimy ékszeré ycimy ykodvegy Parsifalt ycimy parsifal ycimy Parsifal ycimy parsifal ycimy ycimy Parsifal ycimy ykodvegy (ez volt a Népopera yintezmenyy népopera yintezmenyy Népopera yintezmenyy népopera yintezmenyy yintezmenyy Népopera yintezmenyy ykodvegy legnagyobb tette!) Raddát, ycimy radda ycimy Raddá ycimy radda ycimy ycimy Raddá ycimy ykodvegy Lohengrint, ycimy lohengrin ycimy Lohengrin ycimy lohengrin ycimy ycimy Lohengrin ycimy ykodvegy Tannhäusert ycimy tannhäuser ycimy Tannhäuser ycimy tannhäuser ycimy ycimy Tannhäuser ycimy ykodvegy és a Nürnbergi mesterdalnokokat. ycimy nürnbergi mesterdalnokok ycimy Nürnbergi mesterdalnokok ycimy nürnbergi ycimy mesterdalnokok ycimy ycimy Nürnbergi ycimy mesterdalnokok ycimy ykodvegy Ezek közül a három első Budapesten Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy először került színre. Ezeken kivül előadta a színház a következő operákat: Hoffmann meséi, ycimy hoffmann meséi ycimy Hoffmann meséi ycimy hoffmann ycimy meséi ycimy ycimy Hoffmann ycimy meséi ycimy ykodvegy Traviata, ycimy traviata ycimy Traviata ycimy traviata ycimy ycimy Traviata ycimy ykodvegy Carmen, ycimy carmen ycimy Carmen ycimy carmen ycimy ycimy Carmen ycimy ykodvegy Faust, ycimy faust ycimy Faust ycimy faust ycimy ycimy Faust ycimy ykodvegy Hugenották, ycimy hugenották ycimy Hugenották ycimy hugenották ycimy ycimy Hugenották ycimy ykodvegy Mignon, ycimy mignon ycimy Mignon ycimy mignon ycimy ycimy Mignon ycimy ykodvegy Szevillai borbély, ycimy szevillai borbély ycimy Szevillai borbély ycimy szevillai ycimy borbély ycimy ycimy Szevillai ycimy borbély ycimy ykodvegy Rigoletto ycimy rigoletto ycimy Rigoletto ycimy rigoletto ycimy ycimy Rigoletto ycimy ykodvegy és a Troubadourt. ycimy troubadour ycimy Troubadour ycimy troubadour ycimy ycimy Troubadour ycimy ykodvegy Olasz ynyelvy olasz ynyelvy Olasz ynyelvy olasz ynyelvy ynyelvy Olasz ynyelvy ykodvegy nyelvű előadásban színre kerültek a következő operák: Pillangókisasszony, ycimy pillangókisasszony ycimy Pillangókisasszony ycimy pillangókisasszony ycimy ycimy Pillangókisasszony ycimy ykodvegy Don Pasquale, ycimy don pasquale ycimy Don Pasquale ycimy don ycimy pasquale ycimy ycimy Don ycimy Pasquale ycimy ykodvegy Rigoletto, ycimy rigoletto ycimy Rigoletto ycimy rigoletto ycimy ycimy Rigoletto ycimy ykodvegy Aida, ycimy aida ycimy Aida ycimy aida ycimy ycimy Aida ycimy ykodvegy Traviata, ycimy traviata ycimy Traviata ycimy traviata ycimy ycimy Traviata ycimy ykodvegy Szevillai borbély, ycimy szevillai borbély ycimy Szevillai borbély ycimy szevillai ycimy borbély ycimy ycimy Szevillai ycimy borbély ycimy ykodvegy Carmen, ycimy carmen ycimy Carmen ycimy carmen ycimy ycimy Carmen ycimy ykodvegy Bohémélet, ycimy bohémélet ycimy Bohémélet ycimy bohémélet ycimy ycimy Bohémélet ycimy ykodvegy Tosca, ycimy tosca ycimy Tosca ycimy tosca ycimy ycimy Tosca ycimy ykodvegy Parasztbecsület. ycimy parasztbecsület ycimy Parasztbecsület ycimy parasztbecsület ycimy ycimy Parasztbecsület ycimy ykodvegy Operett-újdonság volt hét és pedig magyar szerzőktől három: Katonadolog, ycimy katonadolog ycimy Katonadolog ycimy katonadolog ycimy ycimy Katonadolog ycimy ykodvegy Kis király, ycimy kis király ycimy Kis király ycimy kis ycimy király ycimy ycimy Kis ycimy király ycimy ykodvegy Böském; ycimy böském ycimy Böském ycimy böském ycimy ycimy Böském ycimy ykodvegy idegen szerzőktől négy: Budagyöngye, ycimy budagyöngye ycimy Budagyöngye ycimy budagyöngye ycimy ycimy Budagyöngye ycimy ykodvegy Nevető férj, ycimy nevető férj ycimy Nevető férj ycimy nevető ycimy férj ycimy ycimy Nevető ycimy férj ycimy ykodvegy Éjfélkor! ycimy éjfélkor! ycimy Éjfélkor! ycimy éjfélkor! ycimy ycimy Éjfélkor! ycimy ykodvegy és a Rip van Winkle, ycimy rip van winkle ycimy Rip van Winkle ycimy rip ycimy van ycimy winkle ycimy ycimy Rip ycimy van ycimy Winkle ycimy ykodvegy mely utóbbinak reprize a Népoperában yintezmenyy népopera yintezmenyy Népoperá yintezmenyy népopera yintezmenyy yintezmenyy Népoperá yintezmenyy ykodvegy szintén újdonság volt. Ezeken kivül előadásra kerültek még az Aranyeső, ycimy aranyeső ycimy Aranyeső ycimy aranyeső ycimy ycimy Aranyeső ycimy ykodvegy Cornevillei harangok ycimy cornevillei harangok ycimy Cornevillei harangok ycimy cornevillei ycimy harangok ycimy ycimy Cornevillei ycimy harangok ycimy ykodvegy és a Denevér ycimy denevér ycimy Denevér ycimy denevér ycimy ycimy Denevér ycimy ykodvegy c. operettek. Német ynyelvy német ynyelvy Német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy Német ynyelvy ykodvegy nyelvű előadásban adattak: Az asszonyfaló, ycimy az asszonyfaló ycimy Az asszonyfaló ycimy az ycimy asszonyfaló ycimy ycimy Az ycimy asszonyfaló ycimy ykodvegy a Lengyelvér, ycimy lengyelvér ycimy Lengyelvér ycimy lengyelvér ycimy ycimy Lengyelvér ycimy ykodvegy a Tatárjárás, ycimy tatárjárás ycimy Tatárjárás ycimy tatárjárás ycimy ycimy Tatárjárás ycimy ykodvegy a Nevető férj, ycimy nevető férj ycimy Nevető férj ycimy nevető ycimy férj ycimy ycimy Nevető ycimy férj ycimy ykodvegy Luxemburg grófja ycimy luxemburg grófja ycimy Luxemburg grófja ycimy luxemburg ycimy grófja ycimy ycimy Luxemburg ycimy grófja ycimy ykodvegy és a Csodamalom ycimy csodamalom ycimy Csodamalom ycimy csodamalom ycimy ycimy Csodamalom ycimy ykodvegy c. operettek. Prózai művek a Neue Wiener Bühne yintezmenyy neue wiener bühne yintezmenyy Neue Wie yintezmenyy neue yintezmenyy wiener yintezmenyy bühne yintezmenyy yintezmenyy Neue yintezmenyy Wie yintezmenyy ykodvegy és Vígszínház yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy vendégjátékaiban adattak a Népoperában. yintezmenyy népopera yintezmenyy Népoperá yintezmenyy népopera yintezmenyy yintezmenyy Népoperá yintezmenyy ykodvegy Az előbbi a Mételyt, ycimy métely ycimy Métely ycimy métely ycimy ycimy Métely ycimy ykodvegy az utóbbi pedig a Tündérlaki lányokat, ycimy tündérlaki lányok ycimy Tündérlaki lányok ycimy tündérlaki ycimy lányok ycimy ycimy Tündérlaki ycimy lányok ycimy ykodvegy a Mérföldköveket, ycimy mérföldkövek ycimy Mérföldkövek ycimy mérföldkövek ycimy ycimy Mérföldkövek ycimy ykodvegy a Pygmaliont ycimy pygmalion ycimy Pygmalion ycimy pygmalion ycimy ycimy Pygmalion ycimy ykodvegy és az Ezüstpillét ycimy ezüstpille ycimy Ezüstpillé ycimy ezüstpille ycimy ycimy Ezüstpillé ycimy ykodvegy adta elő. A lefolyt évadban a következő művészek és művésznők vendégszerepeltek a Népoperában: yintezmenyy népopera yintezmenyy Népoperá yintezmenyy népopera yintezmenyy yintezmenyy Népoperá yintezmenyy ykodvegy Vogelstrom Frigyes, yszemelynevy vogelstrom frigyes yszemelynevy Vogelstrom Frigyes yszemelynevy vogelstrom yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Vogelstrom yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy Van der Osten Éva, yszemelynevy van der osten éva yszemelynevy Van der Osten Éva yszemelynevy van yszemelynevy der yszemelynevy osten yszemelynevy éva yszemelynevy yszemelynevy Van yszemelynevy der yszemelynevy Osten ys Miller William, yszemelynevy miller william yszemelynevy Miller William yszemelynevy miller yszemelynevy william yszemelynevy yszemelynevy Miller yszemelynevy William yszemelynevy ykodvegy Graziella Pareto, yszemelynevy graziella pareto yszemelynevy Graziella Pareto yszemelynevy graziella yszemelynevy pareto yszemelynevy yszemelynevy Graziella yszemelynevy Pareto yszemelynevy ykodvegy Jadlowker Hermann, yszemelynevy jadlowker hermann yszemelynevy Jadlowker Hermann yszemelynevy jadlowker yszemelynevy hermann yszemelynevy yszemelynevy Jadlowker yszemelynevy Hermann yszemelynevy ykodvegy Raymonde Delaunois, yszemelynevy raymonde delaunois yszemelynevy Raymonde Delaunois yszemelynevy raymonde yszemelynevy delaunois yszemelynevy yszemelynevy Raymonde yszemelynevy Delaunois yszemelynevy ykodvegy Baklanoff György, yszemelynevy baklanoff györgy yszemelynevy Baklanoff György yszemelynevy baklanoff yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Baklanoff yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Anthes György, yszemelynevy anthes györgy yszemelynevy Anthes György yszemelynevy anthes yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Anthes yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy V.Krammer Teréz, yszemelynevy v.krammer teréz yszemelynevy V.Krammer Teréz yszemelynevy v.krammer yszemelynevy teréz yszemelynevy yszemelynevy V.Krammer yszemelynevy Teréz yszemelynevy ykodvegy Jeritza Mária, yszemelynevy jeritza mária yszemelynevy Jeritza Mária yszemelynevy jeritza yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Jeritza yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy Sombach János, yszemelynevy sombach jános yszemelynevy Sombach János yszemelynevy sombach yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Sombach yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Enrico de Primo, yszemelynevy enrico de primo yszemelynevy Enrico de Primo yszemelynevy enrico yszemelynevy de yszemelynevy primo yszemelynevy yszemelynevy Enrico yszemelynevy de yszemelynevy Primo yszemelynevy ykodve Rossi Rosina, yszemelynevy rossi rosina yszemelynevy Rossi Rosina yszemelynevy rossi yszemelynevy rosina yszemelynevy yszemelynevy Rossi yszemelynevy Rosina yszemelynevy ykodvegy Schmedes Erik, yszemelynevy schmedes erik yszemelynevy Schmedes Erik yszemelynevy schmedes yszemelynevy erik yszemelynevy yszemelynevy Schmedes yszemelynevy Erik yszemelynevy ykodvegy Hegedűs Gyula. yszemelynevy hegedűs gyula yszemelynevy Hegedűs Gyula yszemelynevy hegedűs yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Hegedűs yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Nevezetesebb művészi esemény volt Arturo Vigna yszemelynevy arturo vigna yszemelynevy Arturo Vigna yszemelynevy arturo yszemelynevy vigna yszemelynevy yszemelynevy Arturo yszemelynevy Vigna yszemelynevy ykodvegy karnagy, valamint az olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy operatársaság vendégjátéka. Vendégszerepelt egy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy operett-együttes is, továbbá a Jarno-féle yszemelynevy jarno yszemelynevy Jarno yszemelynevy jarno yszemelynevy yszemelynevy Jarno yszemelynevy ykodvegy együttes és ennek keretében Hansi Niese. yszemelynevy hansi niese yszemelynevy Hansi Niese yszemelynevy hansi yszemelynevy niese yszemelynevy yszemelynevy Hansi yszemelynevy Niese yszemelynevy ykodvegy Művészi eseményszámba ment, hogy orosz ynemzetisegy orosz ynemzetisegy orosz ynemzetisegy orosz ynemzetisegy ynemzetisegy orosz ynemzetisegy ykodvegy ballet-társasággal fellépett Anna Pavlowa yszemelynevy anna pavlowa yszemelynevy Anna Pavlowa yszemelynevy anna yszemelynevy pavlowa yszemelynevy yszemelynevy Anna yszemelynevy Pavlowa yszemelynevy ykodvegy táncművésznő. Azonkívül rendezett a Népopera yintezmenyy népopera yintezmenyy Népopera yintezmenyy népopera yintezmenyy yintezmenyy Népopera yintezmenyy ykodvegy egy D'Albert, yszemelynevy d'albert yszemelynevy D'Albert yszemelynevy d'albert yszemelynevy yszemelynevy D'Albert yszemelynevy ykodvegy egy Dohnányi, yszemelynevy dohnányi yszemelynevy Dohnányi yszemelynevy dohnányi yszemelynevy yszemelynevy Dohnányi yszemelynevy ykodvegy egy Burmester, yszemelynevy burmester yszemelynevy Burmester yszemelynevy burmester yszemelynevy yszemelynevy Burmester yszemelynevy ykodvegy egy Kerékjártó, yszemelynevy kerékjártó yszemelynevy Kerékjártó yszemelynevy kerékjártó yszemelynevy yszemelynevy Kerékjártó yszemelynevy ykodvegy egy Birnbaum yszemelynevy birnbaum yszemelynevy Birnbaum yszemelynevy birnbaum yszemelynevy yszemelynevy Birnbaum yszemelynevy ykodvegy és egy Heifetz-hangversenyt, yszemelynevy heifetz yszemelynevy Heifetz yszemelynevy heifetz yszemelynevy yszemelynevy Heifetz yszemelynevy ykodvegy továbbá előadta a fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy énekkar és Sztojanovics Jenő yszemelynevy sztojanovics jenő yszemelynevy Sztojanovics Jenő yszemelynevy sztojanovics yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Sztojanovics yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy egyházi karnagy közreműködésével a Mozart yszemelynevy mozart yszemelynevy Mozart yszemelynevy mozart yszemelynevy yszemelynevy Mozart yszemelynevy ykodvegy »Rekviem«-ot. ycimy rekviem ycimy Rekviem ycimy rekviem ycimy ycimy Rekviem ycimy ykodvegy Végül, a vendégszereplések sorozatát Sirota Gerzson, yszemelynevy sirota gerzson yszemelynevy Sirota Gerzson yszemelynevy sirota yszemelynevy gerzson yszemelynevy yszemelynevy Sirota yszemelynevy Gerzson yszemelynevy ykodvegy varsói ytelepulesy varsó ytelepulesy varsó yorszagy Lengyelország ykodvegy főkántor föllépte fejezte be. 1914. júl. 16-án a színház üzeme megszűnt, majd szept. 12-én a személyzet a saját vállalkozásában kezd játszani (»A vörös ördögök«, ycimy a vörös ördögök ycimy A vörös ördögök ycimy a ycimy vörös ycimy ördögök ycimy ycimy A ycimy vörös ycimy ördögök ycimy ykodvegy Béldi — Mérei yszemelynevy mérei yszemelynevy Mérei yszemelynevy mérei yszemelynevy yszemelynevy Mérei yszemelynevy ykodvegy alkalmi játéka), mely ez év okt. 29-én 100-adszor került színre. Okt. 31-én »A mozitündér« ycimy a mozitündér ycimy A mozitündér ycimy a ycimy mozitündér ycimy ycimy A ycimy mozitündér ycimy ykodvegy c. Gilbert-operett yszemelynevy gilbert yszemelynevy Gilbert yszemelynevy gilbert yszemelynevy yszemelynevy Gilbert yszemelynevy ykodvegy került színre. 1915. jan. havában a bécsi Burgtheater yintezmenyy bécsi burgtheater yintezmenyy bécsi Bu yintezmenyy bécsi yintezmenyy burgtheater yintezmenyy yintezmenyy bécsi yintezmenyy Bu yintezmenyy ykodvegy vendégszerepelt a Népoperában, yintezmenyy népopera yintezmenyy Népoperá yintezmenyy népopera yintezmenyy yintezmenyy Népoperá yintezmenyy ykodvegy egyéb vendégek voltak még: Környei Béla, yszemelynevy környei béla yszemelynevy Környei Béla yszemelynevy környei yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Környei yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Rózsa S. Lajos, yszemelynevy rózsa s. lajos yszemelynevy Rózsa S. Lajos yszemelynevy rózsa yszemelynevy s. yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Rózsa yszemelynevy S. yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Szamosi Elza, yszemelynevy szamosi elza yszemelynevy Szamosi Elza yszemelynevy szamosi yszemelynevy elza yszemelynevy yszemelynevy Szamosi yszemelynevy Elza yszemelynevy ykodvegy Joksch Irma, yszemelynevy joksch irma yszemelynevy Joksch Irma yszemelynevy joksch yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Joksch yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Dohnányi Ernő, yszemelynevy dohnányi ernő yszemelynevy Dohnányi Ernő yszemelynevy dohnányi yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Dohnányi yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy Galafrés Elza, yszemelynevy galafrés elza yszemelynevy Galafrés Elza yszemelynevy galafrés yszemelynevy elza yszemelynevy yszemelynevy Galafrés yszemelynevy Elza yszemelynevy ykodvegy Szoyer Ilona, yszemelynevy szoyer ilona yszemelynevy Szoyer Ilona yszemelynevy szoyer yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Szoyer yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Zádor Dezső, yszemelynevy zádor dezső yszemelynevy Zádor Dezső yszemelynevy zádor yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Zádor yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Jadlowker Hermann, yszemelynevy jadlowker hermann yszemelynevy Jadlowker Hermann yszemelynevy jadlowker yszemelynevy hermann yszemelynevy yszemelynevy Jadlowker yszemelynevy Hermann yszemelynevy ykodvegy Adler Adelina, yszemelynevy adler adelina yszemelynevy Adler Adelina yszemelynevy adler yszemelynevy adelina yszemelynevy yszemelynevy Adler yszemelynevy Adelina yszemelynevy ykodvegy Schwarcz József, yszemelynevy schwarcz józsef yszemelynevy Schwarcz József yszemelynevy schwarcz yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Schwarcz yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Svaerdström Valborg. yszemelynevy svaerdström valborg yszemelynevy Svaerdström Valborg yszemelynevy svaerdström yszemelynevy valborg yszemelynevy yszemelynevy Svaerdström yszemelynevy Valborg yszemelynevy ykodvegy Máj. 1-én Roland Ida yszemelynevy roland ida yszemelynevy Roland Ida yszemelynevy roland yszemelynevy ida yszemelynevy yszemelynevy Roland yszemelynevy Ida yszemelynevy ykodvegy lépett fel Lengyel Menyhért yszemelynevy lengyel menyhért yszemelynevy Lengyel Menyhért yszemelynevy lengyel yszemelynevy menyhért yszemelynevy yszemelynevy Lengyel yszemelynevy Menyhért yszemelynevy ykodvegy és Biró Lajos yszemelynevy biró lajos yszemelynevy Biró Lajos yszemelynevy biró yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Biró yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy »Cárnő« ycimy cárnő ycimy Cárnő ycimy cárnő ycimy ycimy Cárnő ycimy ykodvegy c. drámájában. Máj. 9-én német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy operett- társulat játszott a Népoperában; yintezmenyy népopera yintezmenyy Népoperá yintezmenyy népopera yintezmenyy yintezmenyy Népoperá yintezmenyy ykodvegy nov. 30-án a színházat a főváros főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy házi kezelésbe vette Márkus Jenő yszemelynevy márkus jenő yszemelynevy Márkus Jenő yszemelynevy márkus yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy tanácsnok vezetése élén; dec. 12-én a Vígszínház yintezmenyy vígszínház yintezmenyy Vígszính yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy Vígszính yintezmenyy ykodvegy vendégszereplése tette változatossá a műsort, ekkor a »Zsuzsi kisasszony« ycimy zsuzsi kisasszony ycimy Zsuzsi kisasszony ycimy zsuzsi ycimy kisasszony ycimy ycimy Zsuzsi ycimy kisasszony ycimy ykodvegy c. operettet adták; elő, azután a »Tatárjárás«-t ycimy tatárjárás ycimy Tatárjárás ycimy tatárjárás ycimy ycimy Tatárjárás ycimy ykodvegy mutatták be. 1916. aug. hava óta Beöthy László yszemelynevy beöthy lászló yszemelynevy Beöthy László yszemelynevy beöthy yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Beöthy yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy lett a bérlő, aki okt. 7-én kezdte meg előadásait Strausz Oszkár yszemelynevy strausz oszkár yszemelynevy Strausz Oszkár yszemelynevy strausz yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Strausz yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy »A csokoládé - katona« ycimy a csokoládé - katona ycimy A csokoládé - katona ycimy a ycimy csokoládé ycimy - ycimy katona ycimy ycimy A ycimy csokoládé ycimy - ycimy katona ycimy ykodvegy c. operettjével, Dömötör Ilonával yszemelynevy dömötör ilona yszemelynevy Dömötör Iloná yszemelynevy dömötör yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Dömötör yszemelynevy Iloná yszemelynevy ykodvegy a fő női szerepben. A színházat ekkor átalakították, a nézőtér fehér falait pompéi-vörös színnel festették át. A színpad technikai berendezését pedig alaposan átszerelték. A zenekart az illusztris szerző dirigálta. Színre került az »Elvált asszony«, ycimy elvált asszony ycimy Elvált asszony ycimy elvált ycimy asszony ycimy ycimy Elvált ycimy asszony ycimy ykodvegy »Leányvásár«, ycimy leányvásár ycimy Leányvásár ycimy leányvásár ycimy ycimy Leányvásár ycimy ykodvegy »A csillagok bolondja«, ycimy a csillagok bolondja ycimy A csillagok bolondja ycimy a ycimy csillagok ycimy bolondja ycimy ycimy A ycimy csillagok ycimy bolondja ycimy ykodvegy »A gólem«, ycimy a gólem ycimy A gólem ycimy a ycimy gólem ycimy ycimy A ycimy gólem ycimy ykodvegy »Az aranyfácán« ycimy az aranyfácán ycimy Az aranyfácán ycimy az ycimy aranyfácán ycimy ycimy Az ycimy aranyfácán ycimy ykodvegy stb. 1917. szept. xtalanevtizedx 1925 xtalanevtizedx 1935 1-től Faludi Gábornak yszemelynevy faludi gábor yszemelynevy Faludi Gábor yszemelynevy faludi yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Faludi yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy adták bérbe a színházat, aki azt ezentúl »Városi Színház« yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy néven vezette tovább. — (Lásd innen »Városi Színház« yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi S yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy címszót.) szin_III.0418.pdf III

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Népopera - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0418.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/III/szin_III.0418.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/29/29726.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Népopera

Szócikk: Népopera Budapesten, a Tisza Kálmán-téren a főváros ajándékozta telken Márkus Géza, Jakab Dezső és Komor Marcel tervei szerint épült színház, melynek építését 1911. márc. 20-án kezdték meg. A színház 1911. dec. 7-én nyílt meg Márkus Dezső igazgatása alatt. A székesfőváros támogatásával részvénytársaság alapította. Célja volt az operaelőadások népszerűsítése olcsó helyárak mellett. Elfért benne 3200 ember, tehát nagyobb volt a milanói Scalanál. A színház beépített területe 3300 négyzetméter. Volt benne 44 páholy, 1640 földszinti ülő, 1300 erkélyülés, karzat. A színpad nyílása 14 méter széles, 81/2 méter magas. A szuffitákban összesen 40.000 gyertyafényt alkalmaztak. Kívül görög-stílű homlokzata van az épületnek; a homlokzat frízeiben végigvonuló csoportozatot Beran Lajos szobrászművész készítette. Vezérelv gyanánt a tervezők célul tűzték ki, hogy a nézőtér minden egyes helyéről egyformán jól lehessen betekinteni az egész színpadot. Ezt egyfelől az amphiteátrális kiképzés, másrészről a lépcsőzetes elhelyezéssel érték el, mert még a félemeleti és emeleti páholyok is úgy voltak elhelyezve és a páholyülések mind direkt szembe néztek a színpaddal. Nevezetes újítás volt a boltozatnak és a nézőtér oldalfalainak parafalemezekkel való beborítása. A tervezők tapasztalata szerint ezek a parafalemezek nagyban emelik a tér akusztikáját, azonfelül igen kellemes művészi hatást keltenek.Felül, a színpad fölötti falnyílást Poór Bertalannak egy zenei jelenetet ábrázoló nagyszabású szimbolikus falfestménye töltötte be. Tíz nagy, tágas ajtó vezetett a vesztibülből a földszinti széksorokhoz, minden egyes ülőhely könnyen megközelíthető volt; ez a berendezés, figyelembe véve még azt is, hogy az egész épület minden oldalról szabadon áll, a tűzbiztonságot jelentékeny mértékben emelte. A zenekar 70 kiválóan képzett tagot számlált. Karmesterek: Grosskopf Márk, Fessler Géza és Reiner Frigyes, hangversenymesterek és első hegedűsök Szigeti Dezső, Harmati és Vikár, koreográfus és balletmester Mazzantini Lajos. 1911. júl. végén megalakult a »Népopera Részvénytársaság«, melyet a törvényszék, mint céget, be is jegyzett. Programmja: előadhat a színházban operákat, operetteket, balletteket, társadalmi színműveket, vígjátékokat, bohózatokat és népszínműveket, de mindig olyanokat, amelyek irodalmi színvonalon állanak; rendezhet és rendeztethet továbblá hangversenyeket. Ezek figyelembe vételével tehát a részvénytársaságnak a vázoltakon kivül még irodalmi, művészeti és közművelődési célja is volt. A társaság alaptőkéje 100.000 korona, mely 100 drb. egyenként 1000 kor. névértékű részvényre oszlott. Az igazgatóság 3—5 tagból állt. Az első igazgatóság tagjaiul az alapítók által kineveztettek: Márkus Miksa, Márkus Dezső és dr. Márkus Soma. Az igazgatósági elnök Márkus Miksa. — Szept. 1-én gyűltek össze a tagok és az első próbát d. e. 10 órakor tartották meg a Vigadóban. A helyárak a következők voltak: Földszint I— 39 sor: 3 korona; erkély 1—3 sor: 3 korona; erkély 4—6 sor: 2 korona 50 fillér; erkély 7—10 sor: 2 korona; erkély II— 15 sor: 1 korona 50 fillér; 16—20 sor: 1 korona; 21 sor: 50 fillér. Föld­szinti páholy 24 korona. Erkély- páholy 20 korona. Elővételi díj csak a páholyok­nál és a földszint első 18 soránál volt. 1911. szept. 1-én nyilt meg a Népopera, a »Quo vadis?« c. operával, írta Jean Nougués, fr. zeneszerző, ford. Mérei Adolf. Főszereplők: Ábrányiné, Andrejka Margit, Pajor Ödön, Kriener Miksa, Pogány György, Bihar Sándor, Róna Dezső, Várnai Sándor, Székely Anna, Hikisch Kató, Legard Adél, Landler Aranka, Mátrai Ernő, Németh Gyula. Grosskopf volt a karmester. Mérei Adolf a rendező; az opera előtt »Hunyadi László« nyitányát játszotta a zenekar, Márkus Dezső dirigálásával. Dec. 11-én színre került a »Mignon« c. opera. Főszereplők voltak: Basilides Mária, Sebők Ilona, Róna Dezső, Kertész Vilmos, Pajor Ödön, Bihar Sándor, Marosfi, Mátrai. Ez után színre került művek: »Mignon«, »Cornevillei harangok«, »Troubadour«, »Rigoletto«, »Szevillai borbély«, »Botcsinálta doktor« és a »Traviata«. Kimagasló művészi esemény volt: Hempel Frida, Labia Mária, Graziella Pareto, Kurz Selma, Barrientos Mária, Svaerdström Valborg, Van der Osten Éva, Finzi Magrini, Lipkovska Lydia, Marguerita Sylvia, Arnoldson Sigrid, Gutheil-Schoder Mária, Jadlowker Hermann, Titta Ruffo. Baklanoff György, Vogelstrom Frigyes, Slezák Leó, Bonci Alessandro, Treumann Louis, Maikl György, Tedeschi Alfréd és Zádor Dezső fellépte. Ezeken kivül vendégszerepelt a müncheni udvari opera teljes együttese, melynek tagjai voltak: Walter Bruno főzeneigazgató vezetése alatt Bosetti Hermin, Feinhals, Bender Pál, Fay Maud, Mottl-Fassbender Zdenka, Schreiner, Geisz József, dr. Walter Raul. Előadták Mozart »Figaro lakodalmát« és a »Don Juan«-t. Rendezett azonkívül a Népopera négy népszerű hangversenyt klasszikus műsorral és a fővárosi énekkar közreműködésével előadták Bossi »Az énekek éneke« c. bibliai kantátéját. 1913-ban változatos idénye volt a színháznak. 16 darabot tanult be és adott elő 338 előadásban. Ezek között 300 esti és 38 délutáni előadás volt. Színre kerültek a következő újonnan betanult darabok: »Mari, az ezred leánya«, »Hoffmann meséi«, »Tengerész Kató«, »Lammermoori Lucia«, »Carmen«, »Piros bugyelláris«, »A lila dominó«, »A kedves Augusztin«, »A denevér«, »Az igazgató úr«, »Álarcos bál«, »Faust«, »Aranyeső«, »Hamlet«, »Hugenották« és a »Gyerünk csak!«. — Az 1913 —14-iki évadban összesen 346 előadást tartott a színház; ezek közül volt 300 esteli és 46 délutáni előadás. (Ez utóbbiak közül 4 jótékonycélú előadás.) Műfaj szerint volt 85 opera, 2 ballet, 221 ope­rett, 18 énekes revű, 10 énekes bohózat és 10 egyéb előadás. Opera-újdonságot hatot adott a színház és pedig: A madonna ékszerét, Parsifalt (ez volt a Népopera legnagyobb tette!) Raddát, Lohengrint, Tannhäusert és a Nürnbergi mesterdalnokokat. Ezek közül a három első Budapesten először került színre. Ezeken kivül előadta a színház a következő operákat: Hoffmann meséi, Traviata, Carmen, Faust, Hugenották, Mignon, Szevillai borbély, Rigoletto és a Troubadourt. Olasz nyelvű előadásban színre kerültek a következő operák: Pillangókisasszony, Don Pasquale, Rigoletto, Aida, Traviata, Szevillai borbély, Carmen, Bohémélet, Tosca, Parasztbecsület. Operett-újdonság volt hét és pedig magyar szerzőktől három: Katonadolog, Kis király, Böském; idegen szerzőktől négy: Budagyöngye, Nevető férj, Éjfélkor! és a Rip van Winkle, mely utóbbinak reprize a Népoperában szintén újdonság volt. Ezeken kivül előadásra kerültek még az Aranyeső, Cornevillei harangok és a Denevér c. operettek. Német nyelvű előadásban adattak: Az asszonyfaló, a Lengyelvér, a Tatárjárás, a Nevető férj, Luxemburg grófja és a Csodamalom c. operettek. Prózai művek a Neue Wiener Bühne és Vígszínház vendégjátékaiban adattak a Népoperában. Az előbbi a Mételyt, az utóbbi pedig a Tündérlaki lányokat, a Mérföldköveket, a Pygmaliont és az Ezüstpillét adta elő. A lefolyt évadban a következő művészek és művésznők vendégszerepeltek a Népoperában: Vogelstrom Frigyes, Van der Osten Éva, Miller William, Graziella Pareto, Jadlowker Hermann, Raymonde Delaunois, Baklanoff György, Anthes György, V.Krammer Teréz, Jeritza Mária, Sombach János, Enrico de Primo, Rossi Rosina, Schmedes Erik, Hegedűs Gyula. Nevezetesebb művészi esemény volt Arturo Vigna karnagy, valamint az olasz operatársaság vendégjátéka. Vendégszerepelt egy német operett-együttes is, továbbá a Jarno-féle együttes és ennek keretében Hansi Niese. Művészi eseményszámba ment, hogy orosz ballet-társasággal fellépett Anna Pavlowa táncművésznő. Azonkívül rendezett a Népopera egy D'Albert, egy Dohnányi, egy Burmester, egy Kerékjártó, egy Birnbaum és egy Heifetz-hangversenyt, továbbá előadta a fővárosi énekkar és Sztojanovics Jenő egyházi karnagy közreműködésével a Mozart »Rekviem«-ot. Végül, a vendégszereplések sorozatát Sirota Gerzson, varsói főkántor föllépte fejezte be. 1914. júl. 16-án a színház üzeme megszűnt, majd szept. 12-én a személyzet a saját vállalkozásában kezd játszani (»A vörös ördögök«, Béldi — Mérei alkalmi játéka), mely ez év okt. 29-én 100-adszor került színre. Okt. 31-én »A mozitündér« c. Gilbert-operett került színre. 1915. jan. havában a bécsi Burgtheater vendégszerepelt a Népoperában, egyéb vendégek voltak még: Környei Béla, Rózsa S. Lajos, Szamosi Elza, Joksch Irma, Dohnányi Ernő, Galafrés Elza, Szoyer Ilona, Zádor Dezső, Jadlowker Hermann, Adler Adelina, Schwarcz József, Svaerdström Valborg. Máj. 1-én Roland Ida lépett fel Lengyel Menyhért és Biró Lajos »Cárnő« c. drámájában. Máj. 9-én német operett- társulat játszott a Népoperában; nov. 30-án a színházat a főváros házi kezelésbe vette Márkus Jenő tanácsnok vezetése élén; dec. 12-én a Vígszínház vendégszereplése tette változatossá a műsort, ekkor a »Zsuzsi kisasszony« c. operettet adták; elő, azután a »Tatárjárás«-t mutatták be. 1916. aug. hava óta Beöthy László lett a bérlő, aki okt. 7-én kezdte meg előadásait Strausz Oszkár »A csokoládé - katona« c. operettjével, Dömötör Ilonával a fő női szerepben. A színházat ekkor átalakították, a nézőtér fehér falait pompéi-vörös színnel festették át. A színpad technikai berendezését pedig alaposan átszerelték. A zenekart az illusztris szerző dirigálta. Színre került az »Elvált asszony«, »Leányvásár«, »A csillagok bolondja«, »A gólem«, »Az aranyfácán« stb. 1917. szept. 1-től Faludi Gábornak adták bérbe a színházat, aki azt ezentúl »Városi Színház« néven vezette tovább. — (Lásd innen »Városi Színház« címszót.) szin_III.0418.pdf III