Címszó: Romeo és Julia - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0076.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0076.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/30/30608.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Romeo és Julia

Szócikk: Romeo és Julia Shakespeare (személy) (információ)  legnépszerűbb szomorújátéka. Magyarra 1786-ban (időpont) fordították le. Első előadása Kun Szabó Sándor (személy) (információ)  átültetésében (a német (nemzetiség) (információ)  Weise (személy) nyomán) Budán (Budapest) volt, 1793. (időpont) márc. 13-án, újra 15-én, majd megismételték Pesten, (Budapest) máj. 15-én, amikor 45 frt 59 kr volt a bevétel. 1794. (időpont) jan. 9-én Kolozsvárott (megye) is bemutatták, amiről a »Magyar Hirmondó« (intézmény) (információ)  ezekben számol be: »A' Nemzeti Játszó Társaság Romeo és Julia (cím) (információ)  nevezetű szomorú Darabot igen kellemetesen ada-elő a' mult Hétfőn. Érdemlett is számos tapsolásokat. Nevezetesen Őri, (személy) (információ)  Kontzné (személy) és Anna Mária (személy) játszó Személlyek ugy viselték magokat, hogty sok esztendőkig gyakorlott Játékosoktól is elég lett volna.« (1794. (időpont) jan. 28. 143. old.) Ugyancsak: az erdélyi (ország) (információ)  színészek előadták Debrecenben (megye) is, 1811. (időpont) jan. 12-én és jún. 11-én. A Nemzeti Színházban (intézmény) (információ)  1844. (időpont) ápr. 17-én mutatták be, Gondol Dániel (személy) (információ)  fordításában, prózában. Az akkori szereposztás ez volt: Escalus fejedelem: (szerep) Udvarhelyi Sándor; (személy) (információ)  Mercutio: (szerep) László; (személy) (információ)  Paris: (szerep) Szigeti József; (személy) (információ)  Capulet: (szerep) Udvarhelyi Miklós; (személy) (információ)  Capuletné: (szerep) Miskolczy Júlia; (személy) (információ)  Júlia, leányuk: (szerep) Lendvayné; (személy) öreg Capulet: (szerep) Balogh J.; (személy) (információ)  Dajka: (szerep) Kovácsné; (személy) (információ)  Tybald: (szerep) Bartha János; (személy) (információ)  Montecchi: (szerep) (információ)  Szilágyi Pál; (személy) (információ)  Montecchiné: (szerep) Bartókné; (személy) Romeo, fiuk: (szerep) Lendvay; (személy) (információ)  Benvolio: (szerep) Szigligeti; (személy) (információ)  Lőrinc barát: (szerep) Szentpétery; (személy) (információ)  Sámson: (szerep) (információ)  Telepi; (személy) (információ)  György: (szerep) (információ)  Réthy; (személy) (információ)  Péter: (szerep) Morvai; (személy) (információ)  Boldizsár (szerep) (információ)  : Hubenai; (személy) Ábrahám: (szerep) (információ)  Vas. (személy) (információ)  Ez évben még négyszer került színre: ápr. 17-én, 23-án, máj. 1-én és okt. 15-én. Első előadásáról a »Honderű« (intézmény) ezekben emlékezik meg: »Ki ne ismerné Romeo és Julia (cím) (információ)  boldogtalan szerelmét, mellyet a lángeszek lángesze olly utolérhetetlenül fest színművében? Hány százan, mondjuk ezeren rajzolának már azóta szerelemvallomást, s hány vala kíépes csak megközelíteni is bár amaz egyetlen jelenetet, mellyben két szerető első vallomását teszi? Ki 'közelíté meg ama képet, melly az erkélyem éji jelenetben festi a szerelmet, melly túlárad majdnem a költői képek­től ? Talán egyetlen műve sincs e nagy mesternek, a tiszta poesis dús erétől annyira át meg áthatott, mint ez. S a közönség osztani látszott véleményünket, mert kivált hölgyek igen-igen szép számmal jelentek meg e remekmű nyújtotta élvezetre, s a az olly kedvezően fogadtaték, miszerint okunk van hinni, hogy Shakespeare (személy) (információ)  művei közül alig fog egy-egy még mostanában ennél tartósban kedvező fogadtatásra számíthatnia 1851., (időpont) 1854., (időpont) 1858., (időpont) 1959­ben egyszer-egyszer, 1850., (időpont) 1853., (időpont) 1855— (időpont) 1856. (időpont) és 1857-ben (időpont) pedig kétszer-kétszer került színre e remekmű. 1853. (időpont) jan. 19-én Júliát (szerep) Bulyovszkyné (személy) játszotta, majd 1856-ban (időpont) Fáncsy Ilka (személy) (információ)  kapta e szerepét, azután Munkácsy Flóra (személy) (információ)  (1859), (időpont) Szigligeti Anna (személy) (információ)  (1860. (időpont) szept. 26.), Boér Emma (személy) (információ)  (1871), (időpont) Rákosi Szidi (személy) (információ)  (1871), (időpont) Jeney Cornélia (személy) (információ)  (1872), (időpont) Szigligeti Ferike (személy) (információ)  (1872), (időpont) Bercsényiné Takács Emese (személy) (1876), (időpont) Márkus Emilia (személy) (információ)  (1877), (időpont) Török Irma (személy) (információ)  (1892) (időpont) játszotta stb. Romeo (szerep) (információ)  szerepét játszotta: Feleky Miklós (személy) (információ)  (1853), (időpont) ifj. Lendvay (személy) (1856), (időpont) Nagy Imre (személy) (információ)  (1871), (időpont) Szacsvay (személy) (információ)  (1875), (időpont) Mihályfi (személy) (információ)  (1886), (időpont) Pálfi (személy) (információ)  (1891), (időpont) Somló (személy) (információ)  (1892), (időpont) Beregi (személy) (információ)  (1899) (időpont) stb. 1871. (időpont) ápr. 14-én Szász Károly (személy) (információ)  fordítása szerint adták. Újabb fordítónk: Zigány Árpád (személy) (információ)  (1898) (időpont) és Telekes Béla (személy) (információ)  (1903). (időpont) A mű századik előadása: 1905. (időpont) jún. 4-én volt. Ekkor a főszereplők a következő művészek voltak: Beregi Oszkár (személy) (információ)  (Romeo), (szerep) (információ)  Paulay Erzsi (személy) (információ)  (Julia), (szerep) Pálfi György, (személy) (információ)  Ódry Árpád, (személy) (információ)  Hetényi Béla, (személy) (információ)  Bakó Lász!ó, (személy) (információ)  Mihályfi Károly, (személy) (információ)  Gál Gyula, (személy) (információ)  Vizváry Gyuláné, (személy) Fáy Szeréna (személy) (információ)  és Paulayné. (személy) Felújították: 1918. (időpont) jún. 7. (Romeo: (szerep) (információ)  Beregi Oszkár, (személy) (információ)  Julia: (szerep) Bajor Gizi). (személy) (információ)  1923. (időpont) okt. 24-én (Julia: (szerep) Bajor Gizi, (személy) (információ)  Romeo: (szerep) (információ)  Abonyi Géza). (személy) (információ)  1926. (időpont) jún. 9. (Romeo: (szerep) (információ)  Lehotay Árpád) (személy) (információ)  stb. A Magyar Színház (intézmény) (információ)  is műsorába illesztette: 1930. (időpont) ápr. 23-án, ahol ezzel a szereposztással került színre: Romeo: (szerep) (információ)  Beregi Oszkár; (személy) (információ)  Julia: (szerep) Rosthy Magda; (személy) Montague: (szerep) (információ)  Dénes Ervin; (személy) (információ)  Montaguené: (szerep) Sziklai K.-né; (személy) (információ)  Capulet: (szerep) Kemény Lajos; (személy) (információ)  Capuletné: (szerep) Zala Karola; (személy) (információ)  Mercutio: (szerep) Földényi László; (személy) (információ)  Benvolio: (szerep) Vándory G.; (személy) (információ)  Tybald: (szerep) Justh Gyula; (személy) (információ)  Páris: (szerep) (információ)  Lázár Tihamér; (személy) (információ)  Escalus fejedelem: (szerep) Bondy István; (személy) Lőrinc barát: (szerep) Várnai Jenő; (személy) (információ)  Julia dajkája: (szerep) Simon Marcsa. (személy) (információ)  1916. (időpont) febr. havában a temesvári színházban (intézmény) (információ)  Romeo (szerep) (információ)  szerepét Ujj Kálmánné Dinnyéssy Juliska (személy) (információ)  játszotta. A mindenütt rajongó szeretettel fogadott Shakespeare- (személy) (információ)  darab a zenét is meghódította: több kiváló zeneköltő írt belőle operát. Magyarul először a »Normá«-val (cím) (információ)  híressé lett Bellini Vincenzo (személy) (információ)  műve jelent meg a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  színpadán, »Montecchi és Capuleti-párt« (cím) (információ)  c. alatt 1837. (időpont) nov. 28-án. Személyek: Capulet: (szerep) Udvarhelyi Miklós; (személy) (információ)  Julia: (szerep) Éder Lujza; (személy) (információ)  jegyese, Theobald: (szerep) Egressy Béni; (személy) (információ)  Romeo (szerep) (információ)  (nadrágszerep): Schodelné; (személy) háziorvosa, Lorenzo: (szerep) (információ)  Szerdahelyi József (személy) (információ)  (aki Romani (cím) 4 felv. szövegét fordította). Még 1860-ban (időpont) is adták (42-edszer), Romeo (szerep) (információ)  volt Voggenhuber Vilma, (személy) (információ)  Julia (szerep) pedig Huber Ida. (személy) (információ)  A »Romeo és Julia« (cím) (információ)  c. operát azután Barbier Jules (személy) (információ)  és Carré Michel (személy) (információ)  szövegével, Gounod Charles (személy) zenéjével bemutatták a Nemzeti Színházban, (intézmény) (információ)  Ormay Ferenc (személy) (információ)  átültetésével, 1872. (időpont) jan. 27-én. Szereposztása ez volt: Escalus: (szerep) Tallián János; (személy) (információ)  Páris: (szerep) (információ)  Ernst Henrik; (személy) (információ)  Julia: (szerep) Pauliné Markovics Ilka; (személy) Capulet: (szerep) Bodorfi Henrik; (személy) (információ)  Gertrúd: (szerep) Kvassayné Saxlehner Emma; (személy) Tybald: (szerep) Bogyó Alajos; (személy) (információ)  Romeo: (szerep) (információ)  Hajós Zsigmond; (személy) (információ)  Mercutio: (szerep) Láng Fülöp; (személy) (információ)  Benvolio: (szerep) Kaczvinszky János; (személy) (információ)  Stefano: (szerep) Kocsis Irma; (személy) (információ)  Gregorio: (szerep) Ormay Ferenc; (személy) (információ)  Lorenzo: (szerep) (információ)  Kőszeghy Károly. (személy) (információ)  A premier 2077 frtot jövedelmezett (felemelt hely árakkal). Az Operaház (intézmény) (információ)  is műsorába illesztette, 1886. (időpont) nov. 13-án. Szereposztása: Escalus: (szerep) Szendrői Lajos; (személy) (információ)  Páris: (szerep) (információ)  Kiss Dezső; (személy) (információ)  Capulet: (szerep) Tallián János; (személy) (információ)  Julia: (szerep) Maleczky Vilma; (személy) (információ)  Gertrúd: (szerep) Saxlehner Emma; (személy) (információ)  Tybald: (szerep) Pauli Richárd; (személy) (információ)  Romeo: (szerep) (információ)  Perotti Gyula; (személy) (információ)  Mercutio: (szerep) Láng Fülöp; (személy) (információ)  Benvolio: (szerep) Vass; (személy) (információ)  Stefano: (szerep) Kordin Mariska; (személy) (információ)  Manuéla: (szerep) Ábrányiné Wein Margit; (személy) (információ)  Pepita: (szerep) Henszler; (személy) (információ)  Angelo: (szerep) Dalnoki Béni; (személy) (információ)  Gregorio: (szerep) Szekeres Ferenc; (személy) (információ)  Lorenzo: (szerep) (információ)  Ney Dávid. (személy) (információ)  Híres vendég-Júliák voltak: a Nemzeti Színházban (intézmény) (információ)  Hauck Minnie, (személy) az Operaházban: (intézmény) (információ)  Bianchi Bianca, (személy) (információ)  Arnoldson Sigrid, (személy) (információ)  Yvonne de Tréville, (személy) Svárdström Valborg. (személy) * »Romeo és Juliá«-ról (cím) (információ)  értékes tanulmányt írt Rakodczay Pál, (személy) (információ)  a »Színészek Lapja«, (intézmény) (információ)  1898-iki (időpont) évfolyamába. (Erődi Jenő.) (személy) (információ)  szin_IV.0076.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Romeo és Julia címszóvég 30608 Szócikk: Romeo és Julia Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy legnépszerűbb szomorújátéka. Magyarra 1786-ban fordították xtalanevtizedx 1795 le. Első előadása Kun Szabó Sándor yszemelynevy kun szabó sándor yszemelynevy Kun Szabó Sándor yszemelynevy kun yszemelynevy szabó yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Kun yszemelynevy Szabó yszemelynevy Sándor yszemelynevy yk átültetésében (a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy Weise yszemelynevy weise yszemelynevy Weise yszemelynevy weise yszemelynevy yszemelynevy Weise yszemelynevy ykodvegy nyomán) Budán buda ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy volt, 1793. xevtizedx 1795 márc. 13-án, újra 15-én, majd megismételték Pesten, pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy máj. 15-én, amikor 45 frt 59 kr volt a bevétel. 1794. jan. 9-én Kolozsvárott ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy is bemutatták, amiről a »Magyar Hirmondó« yintezmenyy magyar hirmondó yintezmenyy Magyar H yintezmenyy magyar yintezmenyy hirmondó yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy H yintezmenyy ykodvegy ezekben számol be: »A' Nemzeti Játszó Társaság Romeo és Julia ycimy romeo és julia ycimy Romeo és Julia ycimy romeo ycimy és ycimy julia ycimy ycimy Romeo ycimy és ycimy Julia ycimy ykodvegy nevezetű szomorú Darabot igen kellemetesen ada-elő a' mult Hétfőn. Érdemlett is számos tapsolásokat. Nevezetesen Őri, yszemelynevy őri yszemelynevy Őri yszemelynevy őri yszemelynevy yszemelynevy Őri yszemelynevy ykodvegy Kontzné yszemelynevy kontzne yszemelynevy Kontzné yszemelynevy kontzne yszemelynevy yszemelynevy Kontzné yszemelynevy ykodvegy és Anna Mária yszemelynevy anna mária yszemelynevy Anna Mária yszemelynevy anna yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Anna yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy játszó Személlyek ugy viselték magokat, hogty sok esztendőkig gyakorlott Játékosoktól is elég lett volna.« (1794. jan. xtalanevtizedx 1805 xtalanevtizedx 1815 28. 143. old.) Ugyancsak: az erdélyi ytelepulesy erdély ytelepulesy erdély yorszagy Románia ykodvegy színészek előadták Debrecenben ytelepulesy debrecen ytelepulesy Debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy is, 1811. xevtizedx 1815 jan. xtalanevtizedx 1825 xtalanevtizedx 1835 12-én és jún. 11-én. A Nemzeti Színházban yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy 1844. xevtizedx 1845 ápr. xtalanevtizedx 1855 17-én mutatták be, Gondol Dániel yszemelynevy gondol dániel yszemelynevy Gondol Dániel yszemelynevy gondol yszemelynevy dániel yszemelynevy yszemelynevy Gondol yszemelynevy Dániel yszemelynevy ykodvegy fordításában, prózában. Az akkori szereposztás ez volt: Escalus fejedelem: yszerepy escalus fejedelem yszerepy Escalus fejedelem yszerepy escalus yszerepy fejedelem yszerepy yszerepy Escalus yszerepy fejedelem yszerepy ykodvegy Udvarhelyi Sándor; yszemelynevy udvarhelyi sándor yszemelynevy Udvarhelyi Sándor yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Mercutio: yszerepy mercutio yszerepy Mercutio yszerepy mercutio yszerepy yszerepy Mercutio yszerepy ykodvegy László; yszemelynevy lászló yszemelynevy László yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Paris: yszerepy paris yszerepy Paris yszerepy paris yszerepy yszerepy Paris yszerepy ykodvegy Szigeti József; yszemelynevy szigeti józsef yszemelynevy Szigeti József yszemelynevy szigeti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Capulet: yszerepy capulet yszerepy Capulet yszerepy capulet yszerepy yszerepy Capulet yszerepy ykodvegy Udvarhelyi Miklós; yszemelynevy udvarhelyi miklós yszemelynevy Udvarhelyi Miklós yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Capuletné: yszerepy capuletne yszerepy Capuletné yszerepy capuletne yszerepy yszerepy Capuletné yszerepy ykodvegy Miskolczy Júlia; yszemelynevy miskolczy júlia yszemelynevy Miskolczy Júlia yszemelynevy miskolczy yszemelynevy júlia yszemelynevy yszemelynevy Miskolczy yszemelynevy Júlia yszemelynevy ykodvegy Júlia, leányuk: yszerepy júlia, leányuk yszerepy Júlia, leányuk yszerepy júlia, yszerepy leányuk yszerepy yszerepy Júlia, yszerepy leányuk yszerepy ykodvegy Lendvayné; yszemelynevy lendvayne yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy lendvayne yszemelynevy yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy ykodvegy öreg Capulet: yszerepy öreg capulet yszerepy öreg Capulet yszerepy öreg yszerepy capulet yszerepy yszerepy öreg yszerepy Capulet yszerepy ykodvegy Balogh J.; yszemelynevy balogh j. yszemelynevy Balogh J. yszemelynevy balogh yszemelynevy j. yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy J. yszemelynevy ykodvegy Dajka: yszerepy dajka yszerepy Dajka yszerepy dajka yszerepy yszerepy Dajka yszerepy ykodvegy Kovácsné; yszemelynevy kovácsne yszemelynevy Kovácsné yszemelynevy kovácsne yszemelynevy yszemelynevy Kovácsné yszemelynevy ykodvegy Tybald: yszerepy tybald yszerepy Tybald yszerepy tybald yszerepy yszerepy Tybald yszerepy ykodvegy Bartha János; yszemelynevy bartha jános yszemelynevy Bartha János yszemelynevy bartha yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Montecchi: yszerepy montecchi yszerepy Montecchi yszerepy montecchi yszerepy yszerepy Montecchi yszerepy ykodvegy Szilágyi Pál; yszemelynevy szilágyi pál yszemelynevy Szilágyi Pál yszemelynevy szilágyi yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Montecchiné: yszerepy montecchine yszerepy Montecchiné yszerepy montecchine yszerepy yszerepy Montecchiné yszerepy ykodvegy Bartókné; yszemelynevy bartókne yszemelynevy Bartókné yszemelynevy bartókne yszemelynevy yszemelynevy Bartókné yszemelynevy ykodvegy Romeo, fiuk: yszerepy romeo, fiuk yszerepy Romeo, fiuk yszerepy romeo, yszerepy fiuk yszerepy yszerepy Romeo, yszerepy fiuk yszerepy ykodvegy Lendvay; yszemelynevy lendvay yszemelynevy Lendvay yszemelynevy lendvay yszemelynevy yszemelynevy Lendvay yszemelynevy ykodvegy Benvolio: yszerepy benvolio yszerepy Benvolio yszerepy benvolio yszerepy yszerepy Benvolio yszerepy ykodvegy Szigligeti; yszemelynevy szigligeti yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy szigligeti yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy ykodvegy Lőrinc barát: yszerepy lőrinc barát yszerepy Lőrinc barát yszerepy lőrinc yszerepy barát yszerepy yszerepy Lőrinc yszerepy barát yszerepy ykodvegy Szentpétery; yszemelynevy szentpétery yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy szentpétery yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy ykodvegy Sámson: yszerepy sámson yszerepy Sámson yszerepy sámson yszerepy yszerepy Sámson yszerepy ykodvegy Telepi; yszemelynevy telepi yszemelynevy Telepi yszemelynevy telepi yszemelynevy yszemelynevy Telepi yszemelynevy ykodvegy György: yszerepy györgy yszerepy György yszerepy györgy yszerepy yszerepy György yszerepy ykodvegy Réthy; yszemelynevy réthy yszemelynevy Réthy yszemelynevy réthy yszemelynevy yszemelynevy Réthy yszemelynevy ykodvegy Péter: yszerepy péter yszerepy Péter yszerepy péter yszerepy yszerepy Péter yszerepy ykodvegy Morvai; yszemelynevy morvai yszemelynevy Morvai yszemelynevy morvai yszemelynevy yszemelynevy Morvai yszemelynevy ykodvegy Boldizsár yszerepy boldizsár yszerepy Boldizsár yszerepy boldizsár yszerepy yszerepy Boldizsár yszerepy ykodvegy : Hubenai; yszemelynevy hubenai yszemelynevy Hubenai yszemelynevy hubenai yszemelynevy yszemelynevy Hubenai yszemelynevy ykodvegy Ábrahám: yszerepy ábrahám yszerepy Ábrahám yszerepy ábrahám yszerepy yszerepy Ábrahám yszerepy ykodvegy Vas. yszemelynevy vas yszemelynevy Vas yszemelynevy vas yszemelynevy yszemelynevy Vas yszemelynevy ykodvegy Ez évben még négyszer került színre: ápr. 17-én, 23-án, máj. 1-én és okt. 15-én. Első előadásáról a »Honderű« yintezmenyy honderű yintezmenyy Honderű yintezmenyy honderű yintezmenyy yintezmenyy Honderű yintezmenyy ykodvegy ezekben emlékezik meg: »Ki ne ismerné Romeo és Julia ycimy romeo és julia ycimy Romeo és Julia ycimy romeo ycimy és ycimy julia ycimy ycimy Romeo ycimy és ycimy Julia ycimy ykodvegy boldogtalan szerelmét, mellyet a lángeszek lángesze olly utolérhetetlenül fest színművében? Hány százan, mondjuk ezeren rajzolának már azóta szerelemvallomást, s hány vala kíépes csak megközelíteni is bár amaz egyetlen jelenetet, mellyben két szerető első vallomását teszi? Ki 'közelíté meg ama képet, melly az erkélyem éji jelenetben festi a szerelmet, melly túlárad majdnem a költői képek­től ? Talán egyetlen műve sincs e nagy mesternek, a tiszta poesis dús erétől annyira át meg áthatott, mint ez. S a közönség osztani látszott véleményünket, mert kivált hölgyek igen-igen szép számmal jelentek meg e remekmű nyújtotta élvezetre, s a az olly kedvezően fogadtaték, miszerint okunk van hinni, hogy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy művei közül alig fog egy-egy még mostanában ennél tartósban kedvező fogadtatásra számíthatnia 1851., xevtizedx 1855 1854., 1858., 1959­ben egyszer-egyszer, 1850., 1853., 1855— 1856. és 1857-ben pedig kétszer-kétszer került színre e remekmű. 1853. jan. 19-én Júliát yszerepy júlia yszerepy Júliá yszerepy júlia yszerepy yszerepy Júliá yszerepy ykodvegy Bulyovszkyné yszemelynevy bulyovszkyne yszemelynevy Bulyovszkyné yszemelynevy bulyovszkyne yszemelynevy yszemelynevy Bulyovszkyné yszemelynevy ykodvegy játszotta, majd 1856-ban Fáncsy Ilka yszemelynevy fáncsy ilka yszemelynevy Fáncsy Ilka yszemelynevy fáncsy yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Fáncsy yszemelynevy Ilka yszemelynevy ykodvegy kapta e szerepét, azután Munkácsy Flóra yszemelynevy munkácsy flóra yszemelynevy Munkácsy Flóra yszemelynevy munkácsy yszemelynevy flóra yszemelynevy yszemelynevy Munkácsy yszemelynevy Flóra yszemelynevy ykodvegy (1859), Szigligeti xtalanevtizedx 1865 Anna yszemelynevy szigligeti anna yszemelynevy Szigligeti Anna yszemelynevy szigligeti yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy (1860. xevtizedx 1865 szept. xtalanevtizedx 1875 26.), Boér Emma yszemelynevy boér emma yszemelynevy Boér Emma yszemelynevy boér yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy Boér yszemelynevy Emma yszemelynevy ykodvegy (1871), xevtizedx 1875 Rákosi Szidi yszemelynevy rákosi szidi yszemelynevy Rákosi Szidi yszemelynevy rákosi yszemelynevy szidi yszemelynevy yszemelynevy Rákosi yszemelynevy Szidi yszemelynevy ykodvegy (1871), Jeney Cornélia yszemelynevy jeney cornélia yszemelynevy Jeney Cornélia yszemelynevy jeney yszemelynevy cornélia yszemelynevy yszemelynevy Jeney yszemelynevy Cornélia yszemelynevy ykodvegy (1872), Szigligeti Ferike yszemelynevy szigligeti ferike yszemelynevy Szigligeti Ferike yszemelynevy szigligeti yszemelynevy ferike yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy Ferike yszemelynevy ykodvegy (1872), Bercsényiné Takács Emese yszemelynevy bercsényiné takács emese yszemelynevy Bercsényiné Takács Emese yszemelynevy bercsényiné yszemelynevy takács yszemelynevy emese yszemelynevy yszemelynevy Bercsényiné yszemelynevy Takács ys (1876), Márkus Emilia yszemelynevy márkus emilia yszemelynevy Márkus Emilia yszemelynevy márkus yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy (1877), Török xtalanevtizedx 1885 xtalanevtizedx 1895 Irma yszemelynevy török irma yszemelynevy Török Irma yszemelynevy török yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Török yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy (1892) xevtizedx 1895 játszotta stb. Romeo yszerepy romeo yszerepy Romeo yszerepy romeo yszerepy yszerepy Romeo yszerepy ykodvegy szerepét játszotta: Feleky Miklós yszemelynevy feleky miklós yszemelynevy Feleky Miklós yszemelynevy feleky yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Feleky yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy (1853), xevtizedx 1855 ifj. Lendvay yszemelynevy ifj. lendvay yszemelynevy ifj. Lendvay yszemelynevy ifj. yszemelynevy lendvay yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Lendvay yszemelynevy ykodvegy (1856), Nagy xtalanevtizedx 1865 xtalanevtizedx 1875 Imre yszemelynevy nagy imre yszemelynevy Nagy Imre yszemelynevy nagy yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy (1871), xevtizedx 1875 Szacsvay yszemelynevy szacsvay yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy szacsvay yszemelynevy yszemelynevy Szacsvay yszemelynevy ykodvegy (1875), Mihályfi xtalanevtizedx 1885 yszemelynevy mihályfi yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy mihályfi yszemelynevy yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy ykodvegy (1886), xevtizedx 1885 Pálfi xtalanevtizedx 1895 yszemelynevy pálfi yszemelynevy Pálfi yszemelynevy pálfi yszemelynevy yszemelynevy Pálfi yszemelynevy ykodvegy (1891), xevtizedx 1895 Somló yszemelynevy somló yszemelynevy Somló yszemelynevy somló yszemelynevy yszemelynevy Somló yszemelynevy ykodvegy (1892), Beregi yszemelynevy beregi yszemelynevy Beregi yszemelynevy beregi yszemelynevy yszemelynevy Beregi yszemelynevy ykodvegy (1899) stb. 1871. xevtizedx 1875 ápr. xtalanevtizedx 1885 xtalanevtizedx 1895 14-én Szász Károly yszemelynevy szász károly yszemelynevy Szász Károly yszemelynevy szász yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szász yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy fordítása szerint adták. Újabb fordítónk: Zigány Árpád yszemelynevy zigány árpád yszemelynevy Zigány Árpád yszemelynevy zigány yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Zigány yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy (1898) xevtizedx 1895 és xtalanevtizedx 1905 Telekes Béla yszemelynevy telekes béla yszemelynevy Telekes Béla yszemelynevy telekes yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Telekes yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy (1903). xevtizedx 1905 A mű századik előadása: 1905. jún. xtalanevtizedx 1915 4-én volt. Ekkor a főszereplők a következő művészek voltak: Beregi Oszkár yszemelynevy beregi oszkár yszemelynevy Beregi Oszkár yszemelynevy beregi yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Beregi yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy (Romeo), yszerepy romeo yszerepy Romeo yszerepy romeo yszerepy yszerepy Romeo yszerepy ykodvegy Paulay Erzsi yszemelynevy paulay erzsi yszemelynevy Paulay Erzsi yszemelynevy paulay yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Paulay yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy (Julia), yszerepy julia yszerepy Julia yszerepy julia yszerepy yszerepy Julia yszerepy ykodvegy Pálfi György, yszemelynevy pálfi györgy yszemelynevy Pálfi György yszemelynevy pálfi yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Pálfi yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Ódry Árpád, yszemelynevy ódry árpád yszemelynevy Ódry Árpád yszemelynevy ódry yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Ódry yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy Hetényi Béla, yszemelynevy hetényi béla yszemelynevy Hetényi Béla yszemelynevy hetényi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Hetényi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy Bakó Lász!ó, yszemelynevy bakó lász!ó yszemelynevy Bakó Lász!ó yszemelynevy bakó yszemelynevy lász!ó yszemelynevy yszemelynevy Bakó yszemelynevy Lász!ó yszemelynevy ykodvegy Mihályfi Károly, yszemelynevy mihályfi károly yszemelynevy Mihályfi Károly yszemelynevy mihályfi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Mihályfi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Gál Gyula, yszemelynevy gál gyula yszemelynevy Gál Gyula yszemelynevy gál yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Gál yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Vizváry Gyuláné, yszemelynevy vizváry gyuláne yszemelynevy Vizváry Gyuláné yszemelynevy vizváry yszemelynevy gyuláne yszemelynevy yszemelynevy Vizváry yszemelynevy Gyuláné yszemelynevy ykodvegy Fáy Szeréna yszemelynevy fáy szeréna yszemelynevy Fáy Szeréna yszemelynevy fáy yszemelynevy szeréna yszemelynevy yszemelynevy Fáy yszemelynevy Szeréna yszemelynevy ykodvegy és Paulayné. yszemelynevy paulayne yszemelynevy Paulayné yszemelynevy paulayne yszemelynevy yszemelynevy Paulayné yszemelynevy ykodvegy Felújították: 1918. xevtizedx 1915 jún. xtalanevtizedx 1925 7. (Romeo: yszerepy romeo yszerepy Romeo yszerepy romeo yszerepy yszerepy Romeo yszerepy ykodvegy Beregi Oszkár, yszemelynevy beregi oszkár yszemelynevy Beregi Oszkár yszemelynevy beregi yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Beregi yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Julia: yszerepy julia yszerepy Julia yszerepy julia yszerepy yszerepy Julia yszerepy ykodvegy Bajor Gizi). yszemelynevy bajor gizi yszemelynevy Bajor Gizi yszemelynevy bajor yszemelynevy gizi yszemelynevy yszemelynevy Bajor yszemelynevy Gizi yszemelynevy ykodvegy 1923. xevtizedx 1925 okt. 24-én (Julia: yszerepy julia yszerepy Julia yszerepy julia yszerepy yszerepy Julia yszerepy ykodvegy Bajor Gizi, yszemelynevy bajor gizi yszemelynevy Bajor Gizi yszemelynevy bajor yszemelynevy gizi yszemelynevy yszemelynevy Bajor yszemelynevy Gizi yszemelynevy ykodvegy Romeo: yszerepy romeo yszerepy Romeo yszerepy romeo yszerepy yszerepy Romeo yszerepy ykodvegy Abonyi Géza). yszemelynevy abonyi géza yszemelynevy Abonyi Géza yszemelynevy abonyi yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Abonyi yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy 1926. jún. xtalanevtizedx 1935 9. (Romeo: yszerepy romeo yszerepy Romeo yszerepy romeo yszerepy yszerepy Romeo yszerepy ykodvegy Lehotay Árpád) yszemelynevy lehotay árpád yszemelynevy Lehotay Árpád yszemelynevy lehotay yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Lehotay yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy stb. A Magyar Színház yintezmenyy magyar színház yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy is műsorába illesztette: 1930. xevtizedx 1935 ápr. 23-án, ahol ezzel a szereposztással került színre: Romeo: yszerepy romeo yszerepy Romeo yszerepy romeo yszerepy yszerepy Romeo yszerepy ykodvegy Beregi Oszkár; yszemelynevy beregi oszkár yszemelynevy Beregi Oszkár yszemelynevy beregi yszemelynevy oszkár yszemelynevy yszemelynevy Beregi yszemelynevy Oszkár yszemelynevy ykodvegy Julia: yszerepy julia yszerepy Julia yszerepy julia yszerepy yszerepy Julia yszerepy ykodvegy Rosthy Magda; yszemelynevy rosthy magda yszemelynevy Rosthy Magda yszemelynevy rosthy yszemelynevy magda yszemelynevy yszemelynevy Rosthy yszemelynevy Magda yszemelynevy ykodvegy Montague: yszerepy montague yszerepy Montague yszerepy montague yszerepy yszerepy Montague yszerepy ykodvegy Dénes Ervin; yszemelynevy dénes ervin yszemelynevy Dénes Ervin yszemelynevy dénes yszemelynevy ervin yszemelynevy yszemelynevy Dénes yszemelynevy Ervin yszemelynevy ykodvegy Montaguené: yszerepy montaguene yszerepy Montaguené yszerepy montaguene yszerepy yszerepy Montaguené yszerepy ykodvegy Sziklai K.-né; yszemelynevy sziklai k.-ne yszemelynevy Sziklai K.-né yszemelynevy sziklai yszemelynevy k.-ne yszemelynevy yszemelynevy Sziklai yszemelynevy K.-né yszemelynevy ykodvegy Capulet: yszerepy capulet yszerepy Capulet yszerepy capulet yszerepy yszerepy Capulet yszerepy ykodvegy Kemény Lajos; yszemelynevy kemény lajos yszemelynevy Kemény Lajos yszemelynevy kemény yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Kemény yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Capuletné: yszerepy capuletne yszerepy Capuletné yszerepy capuletne yszerepy yszerepy Capuletné yszerepy ykodvegy Zala Karola; yszemelynevy zala karola yszemelynevy Zala Karola yszemelynevy zala yszemelynevy karola yszemelynevy yszemelynevy Zala yszemelynevy Karola yszemelynevy ykodvegy Mercutio: yszerepy mercutio yszerepy Mercutio yszerepy mercutio yszerepy yszerepy Mercutio yszerepy ykodvegy Földényi László; yszemelynevy földényi lászló yszemelynevy Földényi László yszemelynevy földényi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Földényi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Benvolio: yszerepy benvolio yszerepy Benvolio yszerepy benvolio yszerepy yszerepy Benvolio yszerepy ykodvegy Vándory G.; yszemelynevy vándory g. yszemelynevy Vándory G. yszemelynevy vándory yszemelynevy g. yszemelynevy yszemelynevy Vándory yszemelynevy G. yszemelynevy ykodvegy Tybald: yszerepy tybald yszerepy Tybald yszerepy tybald yszerepy yszerepy Tybald yszerepy ykodvegy Justh Gyula; yszemelynevy justh gyula yszemelynevy Justh Gyula yszemelynevy justh yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Justh yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Páris: yszerepy páris yszerepy Páris yszerepy páris yszerepy yszerepy Páris yszerepy ykodvegy Lázár Tihamér; yszemelynevy lázár tihamér yszemelynevy Lázár Tihamér yszemelynevy lázár yszemelynevy tihamér yszemelynevy yszemelynevy Lázár yszemelynevy Tihamér yszemelynevy ykodvegy Escalus fejedelem: yszerepy escalus fejedelem yszerepy Escalus fejedelem yszerepy escalus yszerepy fejedelem yszerepy yszerepy Escalus yszerepy fejedelem yszerepy ykodvegy Bondy István; yszemelynevy bondy istván yszemelynevy Bondy István yszemelynevy bondy yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Bondy yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Lőrinc barát: yszerepy lőrinc barát yszerepy Lőrinc barát yszerepy lőrinc yszerepy barát yszerepy yszerepy Lőrinc yszerepy barát yszerepy ykodvegy Várnai Jenő; yszemelynevy várnai jenő yszemelynevy Várnai Jenő yszemelynevy várnai yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Várnai yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Julia dajkája: yszerepy julia dajkája yszerepy Julia dajkája yszerepy julia yszerepy dajkája yszerepy yszerepy Julia yszerepy dajkája yszerepy ykodvegy Simon Marcsa. yszemelynevy simon marcsa yszemelynevy Simon Marcsa yszemelynevy simon yszemelynevy marcsa yszemelynevy yszemelynevy Simon yszemelynevy Marcsa yszemelynevy ykodvegy 1916. xevtizedx 1915 febr. havában a temesvári színházban yintezmenyy temesvári színház yintezmenyy temesvár yintezmenyy temesvári yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy temesvár yintezmenyy ykodvegy Romeo yszerepy romeo yszerepy Romeo yszerepy romeo yszerepy yszerepy Romeo yszerepy ykodvegy szerepét Ujj Kálmánné Dinnyéssy Juliska yszemelynevy ujj kálmánné dinnyéssy juliska yszemelynevy Ujj Kálmánné Dinnyéssy Juliska yszemelynevy ujj yszemelynevy kálmánné yszemelynevy dinnyéssy yszemelynevy juliska yszemelynevy yszemelynevy Ujj játszotta. A mindenütt rajongó szeretettel fogadott Shakespeare- yszemelynevy shakespeare yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy shakespeare yszemelynevy yszemelynevy Shakespeare yszemelynevy ykodvegy darab a zenét is meghódította: több kiváló zeneköltő írt belőle operát. Magyarul először a »Normá«-val ycimy norma ycimy Normá ycimy norma ycimy ycimy Normá ycimy ykodvegy híressé lett Bellini Vincenzo yszemelynevy bellini vincenzo yszemelynevy Bellini Vincenzo yszemelynevy bellini yszemelynevy vincenzo yszemelynevy yszemelynevy Bellini yszemelynevy Vincenzo yszemelynevy ykodvegy műve jelent meg a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy színpadán, »Montecchi és Capuleti-párt« ycimy montecchi és capuleti-párt ycimy Montecchi és Capuleti-párt ycimy montecchi ycimy és ycimy capuleti-párt ycimy ycimy Montecchi ycimy és ycimy Capuleti-párt ycimy ykodvegy c. alatt 1837. xevtizedx 1835 nov. xtalanevtizedx 1845 xtalanevtizedx 1855 28-án. Személyek: Capulet: yszerepy capulet yszerepy Capulet yszerepy capulet yszerepy yszerepy Capulet yszerepy ykodvegy Udvarhelyi Miklós; yszemelynevy udvarhelyi miklós yszemelynevy Udvarhelyi Miklós yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Julia: yszerepy julia yszerepy Julia yszerepy julia yszerepy yszerepy Julia yszerepy ykodvegy Éder Lujza; yszemelynevy éder lujza yszemelynevy Éder Lujza yszemelynevy éder yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Éder yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy jegyese, Theobald: yszerepy theobald yszerepy Theobald yszerepy theobald yszerepy yszerepy Theobald yszerepy ykodvegy Egressy Béni; yszemelynevy egressy béni yszemelynevy Egressy Béni yszemelynevy egressy yszemelynevy béni yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Béni yszemelynevy ykodvegy Romeo yszerepy romeo yszerepy Romeo yszerepy romeo yszerepy yszerepy Romeo yszerepy ykodvegy (nadrágszerep): Schodelné; yszemelynevy schodelne yszemelynevy Schodelné yszemelynevy schodelne yszemelynevy yszemelynevy Schodelné yszemelynevy ykodvegy háziorvosa, Lorenzo: yszerepy lorenzo yszerepy Lorenzo yszerepy lorenzo yszerepy yszerepy Lorenzo yszerepy ykodvegy Szerdahelyi József yszemelynevy szerdahelyi józsef yszemelynevy Szerdahelyi József yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy (aki Romani ycimy romani ycimy Romani ycimy romani ycimy ycimy Romani ycimy ykodvegy 4 felv. szövegét fordította). Még 1860-ban xevtizedx 1865 is xtalanevtizedx 1875 adták (42-edszer), Romeo yszerepy romeo yszerepy Romeo yszerepy romeo yszerepy yszerepy Romeo yszerepy ykodvegy volt Voggenhuber Vilma, yszemelynevy voggenhuber vilma yszemelynevy Voggenhuber Vilma yszemelynevy voggenhuber yszemelynevy vilma yszemelynevy yszemelynevy Voggenhuber yszemelynevy Vilma yszemelynevy ykodvegy Julia yszerepy julia yszerepy Julia yszerepy julia yszerepy yszerepy Julia yszerepy ykodvegy pedig Huber Ida. yszemelynevy huber ida yszemelynevy Huber Ida yszemelynevy huber yszemelynevy ida yszemelynevy yszemelynevy Huber yszemelynevy Ida yszemelynevy ykodvegy A »Romeo és Julia« ycimy romeo és julia ycimy Romeo és Julia ycimy romeo ycimy és ycimy julia ycimy ycimy Romeo ycimy és ycimy Julia ycimy ykodvegy c. operát azután Barbier Jules yszemelynevy barbier jules yszemelynevy Barbier Jules yszemelynevy barbier yszemelynevy jules yszemelynevy yszemelynevy Barbier yszemelynevy Jules yszemelynevy ykodvegy és Carré Michel yszemelynevy carré michel yszemelynevy Carré Michel yszemelynevy carré yszemelynevy michel yszemelynevy yszemelynevy Carré yszemelynevy Michel yszemelynevy ykodvegy szövegével, Gounod Charles yszemelynevy gounod charles yszemelynevy Gounod Charles yszemelynevy gounod yszemelynevy charles yszemelynevy yszemelynevy Gounod yszemelynevy Charles yszemelynevy ykodvegy zenéjével bemutatták a Nemzeti Színházban, yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy Ormay Ferenc yszemelynevy ormay ferenc yszemelynevy Ormay Ferenc yszemelynevy ormay yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Ormay yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy átültetésével, 1872. xevtizedx 1875 jan. xtalanevtizedx 1885 27-én. Szereposztása ez volt: Escalus: yszerepy escalus yszerepy Escalus yszerepy escalus yszerepy yszerepy Escalus yszerepy ykodvegy Tallián János; yszemelynevy tallián jános yszemelynevy Tallián János yszemelynevy tallián yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Tallián yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Páris: yszerepy páris yszerepy Páris yszerepy páris yszerepy yszerepy Páris yszerepy ykodvegy Ernst Henrik; yszemelynevy ernst henrik yszemelynevy Ernst Henrik yszemelynevy ernst yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Ernst yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy Julia: yszerepy julia yszerepy Julia yszerepy julia yszerepy yszerepy Julia yszerepy ykodvegy Pauliné Markovics Ilka; yszemelynevy pauliné markovics ilka yszemelynevy Pauliné Markovics Ilka yszemelynevy pauliné yszemelynevy markovics yszemelynevy ilka yszemelynevy yszemelynevy Pauliné yszemelynevy Markovics yszemel Capulet: yszerepy capulet yszerepy Capulet yszerepy capulet yszerepy yszerepy Capulet yszerepy ykodvegy Bodorfi Henrik; yszemelynevy bodorfi henrik yszemelynevy Bodorfi Henrik yszemelynevy bodorfi yszemelynevy henrik yszemelynevy yszemelynevy Bodorfi yszemelynevy Henrik yszemelynevy ykodvegy Gertrúd: yszerepy gertrúd yszerepy Gertrúd yszerepy gertrúd yszerepy yszerepy Gertrúd yszerepy ykodvegy Kvassayné Saxlehner Emma; yszemelynevy kvassayné saxlehner emma yszemelynevy Kvassayné Saxlehner Emma yszemelynevy kvassayné yszemelynevy saxlehner yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy Kvassayné yszemelynevy Saxlehner Tybald: yszerepy tybald yszerepy Tybald yszerepy tybald yszerepy yszerepy Tybald yszerepy ykodvegy Bogyó Alajos; yszemelynevy bogyó alajos yszemelynevy Bogyó Alajos yszemelynevy bogyó yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Bogyó yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy Romeo: yszerepy romeo yszerepy Romeo yszerepy romeo yszerepy yszerepy Romeo yszerepy ykodvegy Hajós Zsigmond; yszemelynevy hajós zsigmond yszemelynevy Hajós Zsigmond yszemelynevy hajós yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Hajós yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Mercutio: yszerepy mercutio yszerepy Mercutio yszerepy mercutio yszerepy yszerepy Mercutio yszerepy ykodvegy Láng Fülöp; yszemelynevy láng fülöp yszemelynevy Láng Fülöp yszemelynevy láng yszemelynevy fülöp yszemelynevy yszemelynevy Láng yszemelynevy Fülöp yszemelynevy ykodvegy Benvolio: yszerepy benvolio yszerepy Benvolio yszerepy benvolio yszerepy yszerepy Benvolio yszerepy ykodvegy Kaczvinszky János; yszemelynevy kaczvinszky jános yszemelynevy Kaczvinszky János yszemelynevy kaczvinszky yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Kaczvinszky yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Stefano: yszerepy stefano yszerepy Stefano yszerepy stefano yszerepy yszerepy Stefano yszerepy ykodvegy Kocsis Irma; yszemelynevy kocsis irma yszemelynevy Kocsis Irma yszemelynevy kocsis yszemelynevy irma yszemelynevy yszemelynevy Kocsis yszemelynevy Irma yszemelynevy ykodvegy Gregorio: yszerepy gregorio yszerepy Gregorio yszerepy gregorio yszerepy yszerepy Gregorio yszerepy ykodvegy Ormay Ferenc; yszemelynevy ormay ferenc yszemelynevy Ormay Ferenc yszemelynevy ormay yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Ormay yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Lorenzo: yszerepy lorenzo yszerepy Lorenzo yszerepy lorenzo yszerepy yszerepy Lorenzo yszerepy ykodvegy Kőszeghy Károly. yszemelynevy kőszeghy károly yszemelynevy Kőszeghy Károly yszemelynevy kőszeghy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kőszeghy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy A premier 2077 frtot jövedelmezett (felemelt hely árakkal). Az Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy Operaház yintezmenyy ykodvegy is műsorába illesztette, 1886. xevtizedx 1885 nov. xtalanevtizedx 1895 13-án. Szereposztása: Escalus: yszerepy escalus yszerepy Escalus yszerepy escalus yszerepy yszerepy Escalus yszerepy ykodvegy Szendrői Lajos; yszemelynevy szendrői lajos yszemelynevy Szendrői Lajos yszemelynevy szendrői yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szendrői yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Páris: yszerepy páris yszerepy Páris yszerepy páris yszerepy yszerepy Páris yszerepy ykodvegy Kiss Dezső; yszemelynevy kiss dezső yszemelynevy Kiss Dezső yszemelynevy kiss yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Capulet: yszerepy capulet yszerepy Capulet yszerepy capulet yszerepy yszerepy Capulet yszerepy ykodvegy Tallián János; yszemelynevy tallián jános yszemelynevy Tallián János yszemelynevy tallián yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Tallián yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Julia: yszerepy julia yszerepy Julia yszerepy julia yszerepy yszerepy Julia yszerepy ykodvegy Maleczky Vilma; yszemelynevy maleczky vilma yszemelynevy Maleczky Vilma yszemelynevy maleczky yszemelynevy vilma yszemelynevy yszemelynevy Maleczky yszemelynevy Vilma yszemelynevy ykodvegy Gertrúd: yszerepy gertrúd yszerepy Gertrúd yszerepy gertrúd yszerepy yszerepy Gertrúd yszerepy ykodvegy Saxlehner Emma; yszemelynevy saxlehner emma yszemelynevy Saxlehner Emma yszemelynevy saxlehner yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy Saxlehner yszemelynevy Emma yszemelynevy ykodvegy Tybald: yszerepy tybald yszerepy Tybald yszerepy tybald yszerepy yszerepy Tybald yszerepy ykodvegy Pauli Richárd; yszemelynevy pauli richárd yszemelynevy Pauli Richárd yszemelynevy pauli yszemelynevy richárd yszemelynevy yszemelynevy Pauli yszemelynevy Richárd yszemelynevy ykodvegy Romeo: yszerepy romeo yszerepy Romeo yszerepy romeo yszerepy yszerepy Romeo yszerepy ykodvegy Perotti Gyula; yszemelynevy perotti gyula yszemelynevy Perotti Gyula yszemelynevy perotti yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Perotti yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Mercutio: yszerepy mercutio yszerepy Mercutio yszerepy mercutio yszerepy yszerepy Mercutio yszerepy ykodvegy Láng Fülöp; yszemelynevy láng fülöp yszemelynevy Láng Fülöp yszemelynevy láng yszemelynevy fülöp yszemelynevy yszemelynevy Láng yszemelynevy Fülöp yszemelynevy ykodvegy Benvolio: yszerepy benvolio yszerepy Benvolio yszerepy benvolio yszerepy yszerepy Benvolio yszerepy ykodvegy Vass; yszemelynevy vass yszemelynevy Vass yszemelynevy vass yszemelynevy yszemelynevy Vass yszemelynevy ykodvegy Stefano: yszerepy stefano yszerepy Stefano yszerepy stefano yszerepy yszerepy Stefano yszerepy ykodvegy Kordin Mariska; yszemelynevy kordin mariska yszemelynevy Kordin Mariska yszemelynevy kordin yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Kordin yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Manuéla: yszerepy manuéla yszerepy Manuéla yszerepy manuéla yszerepy yszerepy Manuéla yszerepy ykodvegy Ábrányiné Wein Margit; yszemelynevy ábrányiné wein margit yszemelynevy Ábrányiné Wein Margit yszemelynevy ábrányiné yszemelynevy wein yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Ábrányiné yszemelynevy Wein yszemelynevy Pepita: yszerepy pepita yszerepy Pepita yszerepy pepita yszerepy yszerepy Pepita yszerepy ykodvegy Henszler; yszemelynevy henszler yszemelynevy Henszler yszemelynevy henszler yszemelynevy yszemelynevy Henszler yszemelynevy ykodvegy Angelo: yszerepy angelo yszerepy Angelo yszerepy angelo yszerepy yszerepy Angelo yszerepy ykodvegy Dalnoki Béni; yszemelynevy dalnoki béni yszemelynevy Dalnoki Béni yszemelynevy dalnoki yszemelynevy béni yszemelynevy yszemelynevy Dalnoki yszemelynevy Béni yszemelynevy ykodvegy Gregorio: yszerepy gregorio yszerepy Gregorio yszerepy gregorio yszerepy yszerepy Gregorio yszerepy ykodvegy Szekeres Ferenc; yszemelynevy szekeres ferenc yszemelynevy Szekeres Ferenc yszemelynevy szekeres yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Szekeres yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Lorenzo: yszerepy lorenzo yszerepy Lorenzo yszerepy lorenzo yszerepy yszerepy Lorenzo yszerepy ykodvegy Ney Dávid. yszemelynevy ney dávid yszemelynevy Ney Dávid yszemelynevy ney yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Ney yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy Híres vendég-Júliák voltak: a Nemzeti Színházban yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy Hauck Minnie, yszemelynevy hauck minnie yszemelynevy Hauck Minnie yszemelynevy hauck yszemelynevy minnie yszemelynevy yszemelynevy Hauck yszemelynevy Minnie yszemelynevy ykodvegy az Operaházban: yintezmenyy operaház yintezmenyy Operaház yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy Operaház yintezmenyy ykodvegy Bianchi Bianca, yszemelynevy bianchi bianca yszemelynevy Bianchi Bianca yszemelynevy bianchi yszemelynevy bianca yszemelynevy yszemelynevy Bianchi yszemelynevy Bianca yszemelynevy ykodvegy Arnoldson Sigrid, yszemelynevy arnoldson sigrid yszemelynevy Arnoldson Sigrid yszemelynevy arnoldson yszemelynevy sigrid yszemelynevy yszemelynevy Arnoldson yszemelynevy Sigrid yszemelynevy ykodvegy Yvonne de Tréville, yszemelynevy yvonne de tréville yszemelynevy Yvonne de Tréville yszemelynevy yvonne yszemelynevy de yszemelynevy tréville yszemelynevy yszemelynevy Yvonne yszemelynevy de yszemelynevy Tréville yszemel Svárdström Valborg. yszemelynevy svárdström valborg yszemelynevy Svárdström Valborg yszemelynevy svárdström yszemelynevy valborg yszemelynevy yszemelynevy Svárdström yszemelynevy Valborg yszemelynevy ykodvegy * »Romeo és Juliá«-ról ycimy romeo és julia ycimy Romeo és Juliá ycimy romeo ycimy és ycimy julia ycimy ycimy Romeo ycimy és ycimy Juliá ycimy ykodvegy értékes tanulmányt írt Rakodczay Pál, yszemelynevy rakodczay pál yszemelynevy Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Rakodczay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy a »Színészek Lapja«, yintezmenyy színészek lapja yintezmenyy Színésze yintezmenyy színészek yintezmenyy lapja yintezmenyy yintezmenyy Színésze yintezmenyy ykodvegy 1898-iki xevtizedx 1895 évfolyamába. xtalanevtizedx 1905 xtalanevtizedx 1915 (Erődi Jenő.) yszemelynevy erődi jenő yszemelynevy Erődi Jenő yszemelynevy erődi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Erődi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy erődi jenő szin_IV.0076.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Romeo és Julia - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

MUCIM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0076.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0076.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/30/30608.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Romeo és Julia

Szócikk: Romeo és Julia Shakespeare legnépszerűbb szomorújátéka. Magyarra 1786-ban fordították le. Első előadása Kun Szabó Sándor átültetésében (a német Weise nyomán) Budán volt, 1793. márc. 13-án, újra 15-én, majd megismételték Pesten, máj. 15-én, amikor 45 frt 59 kr volt a bevétel. 1794. jan. 9-én Kolozsvárott is bemutatták, amiről a »Magyar Hirmondó« ezekben számol be: »A' Nemzeti Játszó Társaság Romeo és Julia nevezetű szomorú Darabot igen kellemetesen ada-elő a' mult Hétfőn. Érdemlett is számos tapsolásokat. Nevezetesen Őri, Kontzné és Anna Mária játszó Személlyek ugy viselték magokat, hogty sok esztendőkig gyakorlott Játékosoktól is elég lett volna.« (1794. jan. 28. 143. old.) Ugyancsak: az erdélyi színészek előadták Debrecenben is, 1811. jan. 12-én és jún. 11-én. A Nemzeti Színházban 1844. ápr. 17-én mutatták be, Gondol Dániel fordításában, prózában. Az akkori szereposztás ez volt: Escalus fejedelem: Udvarhelyi Sándor; Mercutio: László; Paris: Szigeti József; Capulet: Udvarhelyi Miklós; Capuletné: Miskolczy Júlia; Júlia, leányuk: Lendvayné; öreg Capulet: Balogh J.; Dajka: Kovácsné; Tybald: Bartha János; Montecchi: Szilágyi Pál; Montecchiné: Bartókné; Romeo, fiuk: Lendvay; Benvolio: Szigligeti; Lőrinc barát: Szentpétery; Sámson: Telepi; György: Réthy; Péter: Morvai; Boldizsár : Hubenai; Ábrahám: Vas. Ez évben még négyszer került színre: ápr. 17-én, 23-án, máj. 1-én és okt. 15-én. Első előadásáról a »Honderű« ezekben emlékezik meg: »Ki ne ismerné Romeo és Julia boldogtalan szerelmét, mellyet a lángeszek lángesze olly utolérhetetlenül fest színművében? Hány százan, mondjuk ezeren rajzolának már azóta szerelemvallomást, s hány vala kíépes csak megközelíteni is bár amaz egyetlen jelenetet, mellyben két szerető első vallomását teszi? Ki 'közelíté meg ama képet, melly az erkélyem éji jelenetben festi a szerelmet, melly túlárad majdnem a költői képek­től ? Talán egyetlen műve sincs e nagy mesternek, a tiszta poesis dús erétől annyira át meg áthatott, mint ez. S a közönség osztani látszott véleményünket, mert kivált hölgyek igen-igen szép számmal jelentek meg e remekmű nyújtotta élvezetre, s a az olly kedvezően fogadtaték, miszerint okunk van hinni, hogy Shakespeare művei közül alig fog egy-egy még mostanában ennél tartósban kedvező fogadtatásra számíthatnia 1851., 1854., 1858., 1959­ben egyszer-egyszer, 1850., 1853., 1855— 1856. és 1857-ben pedig kétszer-kétszer került színre e remekmű. 1853. jan. 19-én Júliát Bulyovszkyné játszotta, majd 1856-ban Fáncsy Ilka kapta e szerepét, azután Munkácsy Flóra (1859), Szigligeti Anna (1860. szept. 26.), Boér Emma (1871), Rákosi Szidi (1871), Jeney Cornélia (1872), Szigligeti Ferike (1872), Bercsényiné Takács Emese (1876), Márkus Emilia (1877), Török Irma (1892) játszotta stb. Romeo szerepét játszotta: Feleky Miklós (1853), ifj. Lendvay (1856), Nagy Imre (1871), Szacsvay (1875), Mihályfi (1886), Pálfi (1891), Somló (1892), Beregi (1899) stb. 1871. ápr. 14-én Szász Károly fordítása szerint adták. Újabb fordítónk: Zigány Árpád (1898) és Telekes Béla (1903). A mű századik előadása: 1905. jún. 4-én volt. Ekkor a főszereplők a következő művészek voltak: Beregi Oszkár (Romeo), Paulay Erzsi (Julia), Pálfi György, Ódry Árpád, Hetényi Béla, Bakó Lász!ó, Mihályfi Károly, Gál Gyula, Vizváry Gyuláné, Fáy Szeréna és Paulayné. Felújították: 1918. jún. 7. (Romeo: Beregi Oszkár, Julia: Bajor Gizi). 1923. okt. 24-én (Julia: Bajor Gizi, Romeo: Abonyi Géza). 1926. jún. 9. (Romeo: Lehotay Árpád) stb. A Magyar Színház is műsorába illesztette: 1930. ápr. 23-án, ahol ezzel a szereposztással került színre: Romeo: Beregi Oszkár; Julia: Rosthy Magda; Montague: Dénes Ervin; Montaguené: Sziklai K.-né; Capulet: Kemény Lajos; Capuletné: Zala Karola; Mercutio: Földényi László; Benvolio: Vándory G.; Tybald: Justh Gyula; Páris: Lázár Tihamér; Escalus fejedelem: Bondy István; Lőrinc barát: Várnai Jenő; Julia dajkája: Simon Marcsa. 1916. febr. havában a temesvári színházban Romeo szerepét Ujj Kálmánné Dinnyéssy Juliska játszotta. A mindenütt rajongó szeretettel fogadott Shakespeare- darab a zenét is meghódította: több kiváló zeneköltő írt belőle operát. Magyarul először a »Normá«-val híressé lett Bellini Vincenzo műve jelent meg a Nemzeti Színház színpadán, »Montecchi és Capuleti-párt« c. alatt 1837. nov. 28-án. Személyek: Capulet: Udvarhelyi Miklós; Julia: Éder Lujza; jegyese, Theobald: Egressy Béni; Romeo (nadrágszerep): Schodelné; háziorvosa, Lorenzo: Szerdahelyi József (aki Romani 4 felv. szövegét fordította). Még 1860-ban is adták (42-edszer), Romeo volt Voggenhuber Vilma, Julia pedig Huber Ida. A »Romeo és Julia« c. operát azután Barbier Jules és Carré Michel szövegével, Gounod Charles zenéjével bemutatták a Nemzeti Színházban, Ormay Ferenc átültetésével, 1872. jan. 27-én. Szereposztása ez volt: Escalus: Tallián János; Páris: Ernst Henrik; Julia: Pauliné Markovics Ilka; Capulet: Bodorfi Henrik; Gertrúd: Kvassayné Saxlehner Emma; Tybald: Bogyó Alajos; Romeo: Hajós Zsigmond; Mercutio: Láng Fülöp; Benvolio: Kaczvinszky János; Stefano: Kocsis Irma; Gregorio: Ormay Ferenc; Lorenzo: Kőszeghy Károly. A premier 2077 frtot jövedelmezett (felemelt hely árakkal). Az Operaház is műsorába illesztette, 1886. nov. 13-án. Szereposztása: Escalus: Szendrői Lajos; Páris: Kiss Dezső; Capulet: Tallián János; Julia: Maleczky Vilma; Gertrúd: Saxlehner Emma; Tybald: Pauli Richárd; Romeo: Perotti Gyula; Mercutio: Láng Fülöp; Benvolio: Vass; Stefano: Kordin Mariska; Manuéla: Ábrányiné Wein Margit; Pepita: Henszler; Angelo: Dalnoki Béni; Gregorio: Szekeres Ferenc; Lorenzo: Ney Dávid. Híres vendég-Júliák voltak: a Nemzeti Színházban Hauck Minnie, az Operaházban: Bianchi Bianca, Arnoldson Sigrid, Yvonne de Tréville, Svárdström Valborg. * »Romeo és Juliá«-ról értékes tanulmányt írt Rakodczay Pál, a »Színészek Lapja«, 1898-iki évfolyamába. (Erődi Jenő.) szin_IV.0076.pdf IV