Címszó: Soproni színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0169.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0169.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/30/30923.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Soproni színészet

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/530923.htm

 

Szócikk: Soproni színészet A soproni (megye) német (nemzetiség) (információ)  színészet adatai 1768-ból (időpont) datálódnak. Ez év márc. 24-én Pellicán Ferenc (személy) polgármester ajánlja a községi gyülekezetnek, hogy a város hasznavehetetlen és üresen álló szárazmalma adassék át a pozsonyi (megye) német (nemzetiség) (információ)  színészeknek játékhelyül; az engedélyt megkapták és 4 hétig játszottak. 1768. (időpont) aug. 6-tól szept. 5-ig Bemer Félix (személy) az igazgató. Az épülő szinház első bérlője Celestei Estupignan Jeromos gróf; (személy) 3 évre bérli a színházat, összesen 700 frtért. Az új szinház megnyitása 1769. (időpont) okt. 15-én volt. 1774 (időpont) ápr. 1-től máj. 30-ig ismét Berner (személy) (információ)  az igazgató, majd 1774. (időpont) nov. 26-tól 1775. (időpont) jan. 19-éig Hebentinger János György (személy) játszik ott. 1776— (időpont) 1778-ig (időpont) Starhemberg Lajos gr. (személy) táborszernagy a szinház bérlője. Ez időben itt járt igazgatók: Hilweiding József, (személy) (1776. (időpont) jun.); Arndras József (személy) (1777. (időpont) jul.—aug.) 1778. (időpont) márc. 27-én a színház harmadik bérlője Eichelberger Lénárd (személy) kávés, majd 1782. (időpont) márc. 12-én ugyanő és Gallus Pál (személy) (információ)  nyeri el a bérletet, évi 400 frtért. 1785-88-ban (időpont) Schertzer Ferenc (személy) és Berner Félix (személy) (információ)  a színházbérlő színigazgató, majd 1788. (időpont) jun. 4-től gr. Pejachevich Károly (személy) kapja a bérletet, aki 5000 frtnyi költséggel átalakította a színházat. A „Magyar Hírmondó (intézmény) (információ)  1792-ben (időpont) (I. kötet, 701. 2. old.) jelenti, hogy Sopronban (megye) már 1781-ben (időpont) voltak operai előadások; 1792. (időpont) ápr. 80-án ifjúsági színielőadás keretében a „Hunyadi László (cím) (információ)  c. szomorújáték került színre, melyről ezekben számol be: „A' mióta fenn áll a' Sopronyi Teátrom, (intézmény) soha talán nem vólt úgy dugva teli, mint ezen Magyar Zsenge-Játék' alkalmatosságával, összve gyűltek ennek látására minden Uraságok, kiknek száma közzül való vólt az itten lakozó Eszterházyné (személy) Ő Hertzegsége is. Minden Fel-vonáskor uj tapsolással fogadtattak a' jádzó-Személlyek, kik átallyátan szép remekjét adták hazafiúi igyekezetjeknek; kivált képpenvaló módon ki-mutatták pedig magokat Ajkay Pál (személy) (információ)  és Lakos János (személy) (információ)  Urak. — 1808. (időpont) jan. 8.-án a Soproni Magyar Társaság (intézmény) (információ)  előadta „Zrini Miklós és az ő barátai (cím) c. négy felvonásos vitézi drámát. A maiglan is meglévő szinlap így ajánlja a darabot a közönség figyelmébe: „Fő-Méltóságú, Nagyságos, Tekéntetes és Nemzetes Urak és Asszonyságok, kedvellői és pártfogói a' Magyar Nyelvnek! Midőn kisded Társaságunk, mellynek célja a' magyar nyelv tsinosittása', a' játék színen is próbát akarna Anyai nyelvünkön tenni; semmit sem óhajt forróbban annál, hogy Drága Uri Személyitekben érdemes nézőit és kedvező itélőit szemlélhesse. — 1815. (időpont) máj. 31-én Kübler János Ferdinánd (személy) győri (megye) színigazgató, 1816-18-ban (időpont) Hoch Lipót (személy) (információ)  a színházbérlő. 1819-ben (időpont) Szárnyai Zoroard, (személy) a soproni (megye) gimnázium igazgatója iskolai szintermet építtetett. Elsőül Plautus: (személy) „Captivei-je (cím) került színre. (Szept. hóban.) (Lásd „Magyar Kurír, (intézmény) (információ)  1819. (időpont) II. kötet, 224. old.] 1819-ben (időpont) Fricse Dávid Frigyes (személy) lesz a bérlő, — 1820-ban (időpont) pedig Bubenhofen József, (személy) horvátországi (ország) színigazgató. Ez évben itt járnak az első magyar színészek: Kilényi Dávid (személy) (információ)  vezetése mellett, kik között Dérynét (személy) (információ)  is ott találjuk. Magyar színészetet újra találunk 1832. (időpont) jun. havában. Ekkor Balogh István (személy) (információ)  volt itt a színigazgató. Egy hétig játszott a kis vándorcsapat. 1834-ben (időpont) Komlóssy Ferenc, (személy) (információ)  1838. (időpont) jun. 24.-én Baky Gábor (személy) (információ)  a színészigazgató; tagjai: Szikra, (személy) Munkácsyné, (személy) Papp, (személy) (információ)  Vári Pepi (személy) stb. 1840. (időpont) márc. 16-án új színház építési munkája kezdődött. 1841-ben (időpont) Abday Sándor, (személy) (információ)  1846—47-ben (időpont) Gócs Ede (személy) (információ)  a magyar színigazgató. 1860. (időpont) ápr. elején Hidassy Kálmán (személy) (információ)  társulata jött Sopronba; (megye) 1861. (időpont) szept. 1-től okt. 1-ig ott találjuk Hubay Gusztávékat; (személy) (információ)  egy év mulva Szigeti Imre, (személy) (információ)  1863-ban (időpont) Reszler István, (személy) 1864 (időpont) és 65-ben újra Szigeti Imre, (személy) (információ)  majd 1866 (időpont) ápr. havában Bényei István (személy) (információ)  lesz a színigazgató. (Társa: Laczkó Gergely.) (személy) (információ)  1867 (időpont) nyarán Szerdahelyi Kálmán (személy) (információ)  a szünidőző Nemzeti Színházi (intézmény) (információ)  tagokkal hat előadást tartott. — 1868—69-ben (időpont) a kitűnő Latabár Endre-féle (személy) (információ)  társulat vonul be a városba. 1870 (időpont) ápr. havában pedig Kocsisovszky Jusztin (személy) (információ)  kap játszási engedélyt. A következő évben ugyancsak ő játszik itt, Balogh Alajos (személy) (információ)  pedig ápr. 9-től; majd 1872 (időpont) nov. havában Lászy Vilmos (személy) (információ)  győri (megye) társulata hirdeti Sopronban (megye) a kultúrát. Ezutáni igazgatók: 1873 (időpont) márc. havában Aradi Gerő, (személy) (információ)  1874. (időpont) ápr. 6-tól Némethy György, (személy) (információ)  1875 (időpont) húsvétján Némethy Györgyné, (személy) (információ)  1876 (időpont) húsvét utánjától Vezéry Ödön, (személy) (információ)  1877 (időpont) ápr. havában Mannsberger Jakab, (személy) (információ)  kinek tagjai közt voltak: Hunyady Margit, (személy) (információ)  Márkus Anna, (személy) (információ)  Liptai Laura, (személy) (információ)  Láng Etel, (személy) (információ)  Abonyiné, (személy) Berkyné, (személy) Berky Ida, (személy) (információ)  Érczi Ferenc, (személy) (információ)  Parragh Kálmán, (személy) Beődy Gábor, (személy) (információ)  Berényi Gyula, (személy) (információ)  Mikey Lajos, (személy) Abonyi (személy) (információ)  stb. — 1878-ban (időpont) Gerőffy Andor (személy) (információ)  az igazgató, 1879 (időpont) tavaszától 1881-ig (időpont) Beődy Gábor (személy) (információ)  művezetésével működnek a színészek. 1882-ben (időpont) Bogyó Alajos, (személy) (információ)  1883-1886-ban (időpont) Jakab Lajos, (személy) (információ)  vaiamint egy év múlva is őt hívták ide. Somogyi Károly (személy) (információ)  1886. (időpont) okt. elején tartott előadásokat 1892-ig. (időpont) Közben 1885 (időpont) márc. 14-én báró Augusztinecz Antal (személy) (információ)  elnöklete alatt megalakul a szinügyi bizottság. Jegyző: Ujvári Béla. (személy) (információ)  1885. (időpont) szept. 26-án megnyitották az első magyar sziniszezont. Színre került Ujvári Béla (személy) (információ)  prológusa, az „Aranylakodalom (cím) (információ)  c. dramolett, Prielle Cornelia, (személy) (információ)  Szigeti József (személy) (információ)  és Ujházi Ede (személy) (információ)  felléptével, utána a „Chatoui kastély (cím) c. operett. Igazgató: Jakab Lajos. (személy) (információ)  1887-1892-ig (időpont) Somogyi Károly, (személy) (információ)  1893-ban (időpont) Makó Lajos, (személy) (információ)  1894-1896-ig (időpont) Komjáthy János, (személy) (információ)  1897-98-ban (időpont) Dobó Sándor, (személy) (információ)  1899-ben (időpont) Szalkai Lajos, (személy) (információ)  1900-ban, (időpont) Somogyi Károly, (személy) (információ)  1901— (időpont) 1902-ig (időpont) Deák Péter, (személy) (információ)  1903—1904-ig (időpont) Szendrey Mihály, (személy) (információ)  1905-től (időpont) 1913 (időpont) jun. haváig Nádassy József (személy) (információ)  volt a színigazgató. 1908. (időpont) ápr. 12-én Nádassy (személy) (információ)  igazgató befejezte az első hetedfélhónapos teljesen magyar színházi évadot. 1909. (időpont) márc. 31-én a városi köztörvényhatóság elhatározta, hogy a régi — 1841-ben (időpont) épült — színházat lebontatja és helyébe ujat épít. Előirányzott költsége 200.000 K. 1909 (időpont) jun. 14-én kezdtek a bontáshoz. Az új színház építője Medgyaszay István (személy) (információ)  műépítész, ki a színházat magyar stílusban építette, a Széchenyi-téren. Középső része, amelyben az előcsarnokok vannak, előre épült. Fönn a homlokzatot egy négy csoportból álló sgrafitó-festmény díszíti. Jobbról az első csoport a képzőművészeteket, a második a vígjátékot, a harmadik a tragédiát, a negyedik a magyar kultúrát szimbolizálja. A földszinti tágas előcsarnokba öt ajtón át lehet jutni. Itt vannak a ruhatárak és innen tovább a nézőtér. Minden emeleten oldalt páholyok, középen ülőhelyek vannak. A színház befogadó-képessége körülbelül 900 ember. Felül feltűnő, hogy a megszokott barokkos gipszdiszítések és az aranyozott angyalok teljesen elmaradtak. A szerkezet anyaga mindenütt egyszerű és őszinte. A villamos lámpák tiszta, csillogó üvegekből vannak. A páholyok plüss-függönnyel vannak elválasztva, amelyek a magyaros vonalú vasbeton gyámokról lógnak le. Újszerű, hogy a nézőtér nappali világosságú és színezése fönt majdnem fehér és lefelé sötétebb, ami könnyed és üde hatású. A színpad felhúzó szerkezetei igen egyszerűek és minden igényt kielégítő új szerkezetűek. A szufita és rivalda lámpái angol (nemzetiség) csőlámpák, melyek Európának (ország) alig egy-két színházában találhatók. A tágas színpad mellett vagy tizenhat kisebb-nagyobb helyiség: öltözők, próbaterem, iroda és egyéb célokat szolgáló helyiség. Az átépítés által az összes fatetők, kőlépcsők, fapáholyszerkezetek és famenyezetek abszolút tűzbiztos vasbetonból készültek. Nagy előnye a színháznak, hogy nincsen olyan helye, ahonnan jól ne lehetne látni és hallani. 1909. (időpont) dec. 25-én nyilt meg az uj színház, Tompa Kálmán (személy) (információ)  színész prológusával és a „Tatárjárás (cím) (információ)  c. operettel. 1910. (időpont) szept. havában kiderült, hogy az új színház karzata életveszélyes, mire a hatóság a színházat bezáratta; Nádassy (személy) (információ)  társulata erre a budai Várszínházban (intézmény) (információ)  Töltötte az őszi hónapokat, de már dec. havában újra Sopronban (megye) teljesítette misszióját. 1912. (időpont) jan. 1-től husvétvasárnapig Thury Elemér (személy) (információ)  volt a színigazgató. Utána németek (nemzetiség) (információ)  jöttek. 1913. (időpont) szept. 6-án Polgár Károly (személy) (információ)  pozsonyi (megye) színigazgató játszott Sopronban, (megye) 1914 (időpont) jan. havában dr. Márffy Károly (személy) kezdte el a téli szezont, őt követte 1915-ben (időpont) Szabó Ferenc, (személy) (információ)  majd nov. és 1918. (időpont) 1919. (időpont) a kommün idején 6 hónapos magyar sziniszezont töltött itt Balla Kálmán, (személy) (információ)  ujabban Bodonyi Béla (személy) (információ)  és Kiss Árpád (személy) (információ)  voltak soproni (megye) színigazgatók. (Erődi Jenő) (személy) (információ)  szin_IV.0169.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Soproni színészet címszóvég 30923 Szócikk: Soproni színészet A soproni ytelepulesy sopron ytelepulesy sopron ymegyey sopron megye ykodvegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színészet adatai 1768-ból datálódnak. Ez év márc. 24-én Pellicán Ferenc yszemelynevy pellicán ferenc yszemelynevy Pellicán Ferenc yszemelynevy pellicán yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Pellicán yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy polgármester ajánlja a községi gyülekezetnek, hogy a város hasznavehetetlen és üresen álló szárazmalma adassék át a pozsonyi ytelepulesy pozsony ytelepulesy pozsony ymegyey pozsony megye ykodvegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színészeknek játékhelyül; az engedélyt megkapták és 4 hétig játszottak. 1768. aug. 6-tól szept. 5-ig Bemer Félix yszemelynevy bemer félix yszemelynevy Bemer Félix yszemelynevy bemer yszemelynevy félix yszemelynevy yszemelynevy Bemer yszemelynevy Félix yszemelynevy ykodvegy az igazgató. Az épülő szinház első bérlője Celestei Estupignan Jeromos gróf; yszemelynevy celestei estupignan jeromos gróf yszemelynevy Celestei Estupignan Jeromos gróf yszemelynevy celestei yszemelynevy estupignan yszemelynevy jeromos yszemelynevy gróf yszemelynevy yszemely 3 évre bérli a színházat, összesen 700 frtért. Az új szinház megnyitása 1769. okt. xtalanevtizedx 1775 15-én volt. 1774 xevtizedx 1775 ápr. 1-től máj. 30-ig ismét Berner yszemelynevy berner yszemelynevy Berner yszemelynevy berner yszemelynevy yszemelynevy Berner yszemelynevy ykodvegy az igazgató, majd 1774. nov. 26-tól 1775. jan. 19-éig Hebentinger János György yszemelynevy hebentinger jános györgy yszemelynevy Hebentinger János György yszemelynevy hebentinger yszemelynevy jános yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Hebentinger yszemelynevy János ysz játszik ott. 1776— 1778-ig Starhemberg Lajos gr. yszemelynevy starhemberg lajos gr. yszemelynevy Starhemberg Lajos gr. yszemelynevy starhemberg yszemelynevy lajos yszemelynevy gr. yszemelynevy yszemelynevy Starhemberg yszemelynevy Lajos yszemelynevy táborszernagy a szinház bérlője. Ez időben itt járt igazgatók: Hilweiding József, yszemelynevy hilweiding józsef yszemelynevy Hilweiding József yszemelynevy hilweiding yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Hilweiding yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy (1776. jun.); Arndras József yszemelynevy arndras józsef yszemelynevy Arndras József yszemelynevy arndras yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Arndras yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy (1777. jul.—aug.) 1778. márc. xtalanevtizedx 1785 27-én a színház harmadik bérlője Eichelberger Lénárd yszemelynevy eichelberger lénárd yszemelynevy Eichelberger Lénárd yszemelynevy eichelberger yszemelynevy lénárd yszemelynevy yszemelynevy Eichelberger yszemelynevy Lénárd yszemelynevy ykodvegy kávés, majd 1782. xevtizedx 1785 márc. 12-én ugyanő és Gallus Pál yszemelynevy gallus pál yszemelynevy Gallus Pál yszemelynevy gallus yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Gallus yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy nyeri el a bérletet, évi 400 frtért. 1785-88-ban Schertzer Ferenc yszemelynevy schertzer ferenc yszemelynevy Schertzer Ferenc yszemelynevy schertzer yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Schertzer yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy és Berner Félix yszemelynevy berner félix yszemelynevy Berner Félix yszemelynevy berner yszemelynevy félix yszemelynevy yszemelynevy Berner yszemelynevy Félix yszemelynevy ykodvegy a színházbérlő színigazgató, majd 1788. jun. xtalanevtizedx 1795 4-től gr. Pejachevich Károly yszemelynevy gr. pejachevich károly yszemelynevy gr. Pejachevich Károly yszemelynevy gr. yszemelynevy pejachevich yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy gr. yszemelynevy Pejachevich yszemelynev kapja a bérletet, aki 5000 frtnyi költséggel átalakította a színházat. A „Magyar Hírmondó yintezmenyy magyar hírmondó yintezmenyy Magyar yintezmenyy magyar yintezmenyy hírmondó yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy ykodvegy 1792-ben xevtizedx 1795 (I. kötet, 701. 2. old.) jelenti, hogy Sopronban ytelepulesy sopron ytelepulesy Sopron ymegyey sopron megye ykodvegy már 1781-ben xevtizedx 1785 voltak xtalanevtizedx 1795 operai előadások; 1792. xevtizedx 1795 ápr. xtalanevtizedx 1805 80-án ifjúsági színielőadás keretében a „Hunyadi László ycimy hunyadi lászló ycimy Hunyadi László ycimy hunyadi ycimy lászló ycimy ycimy Hunyadi ycimy László ycimy ykodvegy c. szomorújáték került színre, melyről ezekben számol be: „A' mióta fenn áll a' Sopronyi Teátrom, yintezmenyy sopronyi teátrom yintezmenyy Sopronyi yintezmenyy sopronyi yintezmenyy teátrom yintezmenyy yintezmenyy Sopronyi yintezmenyy ykodvegy soha talán nem vólt úgy dugva teli, mint ezen Magyar Zsenge-Játék' alkalmatosságával, összve gyűltek ennek látására minden Uraságok, kiknek száma közzül való vólt az itten lakozó Eszterházyné yszemelynevy eszterházyne yszemelynevy Eszterházyné yszemelynevy eszterházyne yszemelynevy yszemelynevy Eszterházyné yszemelynevy ykodvegy Ő Hertzegsége is. Minden Fel-vonáskor uj tapsolással fogadtattak a' jádzó-Személlyek, kik átallyátan szép remekjét adták hazafiúi igyekezetjeknek; kivált képpenvaló módon ki-mutatták pedig magokat Ajkay Pál yszemelynevy ajkay pál yszemelynevy Ajkay Pál yszemelynevy ajkay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Ajkay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy és Lakos János yszemelynevy lakos jános yszemelynevy Lakos János yszemelynevy lakos yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Lakos yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Urak. — 1808. xevtizedx 1805 jan. xtalanevtizedx 1815 8.-án a Soproni Magyar Társaság yintezmenyy soproni magyar társaság yintezmenyy Soproni yintezmenyy soproni yintezmenyy magyar yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Soproni yintezmenyy ykodvegy előadta „Zrini Miklós és az ő barátai ycimy zrini miklós és az ő barátai ycimy Zrini Miklós és az ő barátai ycimy zrini ycimy miklós ycimy és ycimy az ycimy ő ycimy barátai ycimy ycimy Zrini ycimy Miklós ycimy és ycimy az ycimy ő ycimy c. négy felvonásos vitézi drámát. A maiglan is meglévő szinlap így ajánlja a darabot a közönség figyelmébe: „Fő-Méltóságú, Nagyságos, Tekéntetes és Nemzetes Urak és Asszonyságok, kedvellői és pártfogói a' Magyar Nyelvnek! Midőn kisded Társaságunk, mellynek célja a' magyar nyelv tsinosittása', a' játék színen is próbát akarna Anyai nyelvünkön tenni; semmit sem óhajt forróbban annál, hogy Drága Uri Személyitekben érdemes nézőit és kedvező itélőit szemlélhesse. — 1815. xevtizedx 1815 máj. 31-én Kübler János Ferdinánd yszemelynevy kübler jános ferdinánd yszemelynevy Kübler János Ferdinánd yszemelynevy kübler yszemelynevy jános yszemelynevy ferdinánd yszemelynevy yszemelynevy Kübler yszemelynevy János yszemelynevy F győri ytelepulesy győr ytelepulesy győr ymegyey győr megye ykodvegy színigazgató, 1816-18-ban Hoch Lipót yszemelynevy hoch lipót yszemelynevy Hoch Lipót yszemelynevy hoch yszemelynevy lipót yszemelynevy yszemelynevy Hoch yszemelynevy Lipót yszemelynevy ykodvegy a színházbérlő. 1819-ben Szárnyai Zoroard, yszemelynevy szárnyai zoroard yszemelynevy Szárnyai Zoroard yszemelynevy szárnyai yszemelynevy zoroard yszemelynevy yszemelynevy Szárnyai yszemelynevy Zoroard yszemelynevy ykodvegy a soproni ytelepulesy sopron ytelepulesy sopron ymegyey sopron megye ykodvegy gimnázium igazgatója iskolai szintermet építtetett. Elsőül Plautus: yszemelynevy plautus yszemelynevy Plautus yszemelynevy plautus yszemelynevy yszemelynevy Plautus yszemelynevy ykodvegy „Captivei-je ycimy captivei ycimy Captivei ycimy captivei ycimy ycimy Captivei ycimy ykodvegy került színre. (Szept. hóban.) (Lásd „Magyar Kurír, yintezmenyy magyar kurír yintezmenyy Magyar yintezmenyy magyar yintezmenyy kurír yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy ykodvegy 1819. II. kötet, 224. old.] 1819-ben Fricse xtalanevtizedx 1825 Dávid Frigyes yszemelynevy fricse dávid frigyes yszemelynevy Fricse Dávid Frigyes yszemelynevy fricse yszemelynevy dávid yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Fricse yszemelynevy Dávid yszemelynevy Frigyes lesz a bérlő, — 1820-ban xevtizedx 1825 pedig xtalanevtizedx 1835 Bubenhofen József, yszemelynevy bubenhofen józsef yszemelynevy Bubenhofen József yszemelynevy bubenhofen yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Bubenhofen yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy horvátországi ytelepulesy horvátország ytelepulesy horvátország yorszagy Horvátország ykodvegy színigazgató. Ez évben itt járnak az első magyar színészek: Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi dávid yszemelynevy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy vezetése mellett, kik között Dérynét yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy is ott találjuk. Magyar színészetet újra találunk 1832. xevtizedx 1835 jun. havában. Ekkor Balogh István yszemelynevy balogh istván yszemelynevy Balogh István yszemelynevy balogh yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy volt itt a színigazgató. Egy hétig játszott a kis vándorcsapat. 1834-ben Komlóssy Ferenc, yszemelynevy komlóssy ferenc yszemelynevy Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy 1838. jun. xtalanevtizedx 1845 24.-én Baky Gábor yszemelynevy baky gábor yszemelynevy Baky Gábor yszemelynevy baky yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Baky yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy a színészigazgató; tagjai: Szikra, yszemelynevy szikra yszemelynevy Szikra yszemelynevy szikra yszemelynevy yszemelynevy Szikra yszemelynevy ykodvegy Munkácsyné, yszemelynevy munkácsyne yszemelynevy Munkácsyné yszemelynevy munkácsyne yszemelynevy yszemelynevy Munkácsyné yszemelynevy ykodvegy Papp, yszemelynevy papp yszemelynevy Papp yszemelynevy papp yszemelynevy yszemelynevy Papp yszemelynevy ykodvegy Vári Pepi yszemelynevy vári pepi yszemelynevy Vári Pepi yszemelynevy vári yszemelynevy pepi yszemelynevy yszemelynevy Vári yszemelynevy Pepi yszemelynevy ykodvegy stb. 1840. xevtizedx 1845 márc. 16-án új színház építési munkája kezdődött. 1841-ben Abday Sándor, yszemelynevy abday sándor yszemelynevy Abday Sándor yszemelynevy abday yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Abday yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy 1846—47-ben Gócs xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 Ede yszemelynevy gócs ede yszemelynevy Gócs Ede yszemelynevy gócs yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Gócs yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy a magyar színigazgató. 1860. xevtizedx 1865 ápr. elején Hidassy Kálmán yszemelynevy hidassy kálmán yszemelynevy Hidassy Kálmán yszemelynevy hidassy yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Hidassy yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy társulata jött Sopronba; ytelepulesy sopron ytelepulesy Sopron ymegyey sopron megye ykodvegy 1861. szept. 1-től okt. 1-ig ott találjuk Hubay Gusztávékat; yszemelynevy hubay gusztáv yszemelynevy Hubay Gusztáv yszemelynevy hubay yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Hubay yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy egy év mulva Szigeti Imre, yszemelynevy szigeti imre yszemelynevy Szigeti Imre yszemelynevy szigeti yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy 1863-ban Reszler István, yszemelynevy reszler istván yszemelynevy Reszler István yszemelynevy reszler yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Reszler yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy 1864 és 65-ben újra Szigeti Imre, yszemelynevy szigeti imre yszemelynevy Szigeti Imre yszemelynevy szigeti yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy majd 1866 ápr. havában Bényei István yszemelynevy bényei istván yszemelynevy Bényei István yszemelynevy bényei yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Bényei yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy lesz a színigazgató. (Társa: Laczkó Gergely.) yszemelynevy laczkó gergely yszemelynevy Laczkó Gergely yszemelynevy laczkó yszemelynevy gergely yszemelynevy yszemelynevy Laczkó yszemelynevy Gergely yszemelynevy ykodvegy 1867 nyarán Szerdahelyi Kálmán yszemelynevy szerdahelyi kálmán yszemelynevy Szerdahelyi Kálmán yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy a szünidőző Nemzeti Színházi yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy tagokkal hat előadást tartott. — 1868—69-ben a xtalanevtizedx 1875 kitűnő Latabár Endre-féle yszemelynevy latabár endre yszemelynevy Latabár Endre yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy társulat vonul be a városba. 1870 xevtizedx 1875 ápr. havában pedig Kocsisovszky Jusztin yszemelynevy kocsisovszky jusztin yszemelynevy Kocsisovszky Jusztin yszemelynevy kocsisovszky yszemelynevy jusztin yszemelynevy yszemelynevy Kocsisovszky yszemelynevy Jusztin yszemelynevy ykodvegy kap játszási engedélyt. A következő évben ugyancsak ő játszik itt, Balogh Alajos yszemelynevy balogh alajos yszemelynevy Balogh Alajos yszemelynevy balogh yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy pedig ápr. 9-től; majd 1872 nov. havában Lászy Vilmos yszemelynevy lászy vilmos yszemelynevy Lászy Vilmos yszemelynevy lászy yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Lászy yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy győri ytelepulesy győr ytelepulesy győr ymegyey győr megye ykodvegy társulata hirdeti Sopronban ytelepulesy sopron ytelepulesy Sopron ymegyey sopron megye ykodvegy a kultúrát. Ezutáni igazgatók: 1873 márc. havában Aradi Gerő, yszemelynevy aradi gerő yszemelynevy Aradi Gerő yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodvegy 1874. ápr. 6-tól Némethy György, yszemelynevy némethy györgy yszemelynevy Némethy György yszemelynevy némethy yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Némethy yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy 1875 húsvétján Némethy Györgyné, yszemelynevy némethy györgyne yszemelynevy Némethy Györgyné yszemelynevy némethy yszemelynevy györgyne yszemelynevy yszemelynevy Némethy yszemelynevy Györgyné yszemelynevy ykodvegy 1876 húsvét utánjától Vezéry Ödön, yszemelynevy vezéry ödön yszemelynevy Vezéry Ödön yszemelynevy vezéry yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Vezéry yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy 1877 ápr. havában Mannsberger Jakab, yszemelynevy mannsberger jakab yszemelynevy Mannsberger Jakab yszemelynevy mannsberger yszemelynevy jakab yszemelynevy yszemelynevy Mannsberger yszemelynevy Jakab yszemelynevy ykodvegy kinek tagjai közt voltak: Hunyady Margit, yszemelynevy hunyady margit yszemelynevy Hunyady Margit yszemelynevy hunyady yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Hunyady yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Márkus Anna, yszemelynevy márkus anna yszemelynevy Márkus Anna yszemelynevy márkus yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Liptai Laura, yszemelynevy liptai laura yszemelynevy Liptai Laura yszemelynevy liptai yszemelynevy laura yszemelynevy yszemelynevy Liptai yszemelynevy Laura yszemelynevy ykodvegy Láng Etel, yszemelynevy láng etel yszemelynevy Láng Etel yszemelynevy láng yszemelynevy etel yszemelynevy yszemelynevy Láng yszemelynevy Etel yszemelynevy ykodvegy Abonyiné, yszemelynevy abonyine yszemelynevy Abonyiné yszemelynevy abonyine yszemelynevy yszemelynevy Abonyiné yszemelynevy ykodvegy Berkyné, yszemelynevy berkyne yszemelynevy Berkyné yszemelynevy berkyne yszemelynevy yszemelynevy Berkyné yszemelynevy ykodvegy Berky Ida, yszemelynevy berky ida yszemelynevy Berky Ida yszemelynevy berky yszemelynevy ida yszemelynevy yszemelynevy Berky yszemelynevy Ida yszemelynevy ykodvegy Érczi Ferenc, yszemelynevy érczi ferenc yszemelynevy Érczi Ferenc yszemelynevy érczi yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Érczi yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Parragh Kálmán, yszemelynevy parragh kálmán yszemelynevy Parragh Kálmán yszemelynevy parragh yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Parragh yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy Beődy Gábor, yszemelynevy beődy gábor yszemelynevy Beődy Gábor yszemelynevy beődy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Beődy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Berényi Gyula, yszemelynevy berényi gyula yszemelynevy Berényi Gyula yszemelynevy berényi yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Berényi yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Mikey Lajos, yszemelynevy mikey lajos yszemelynevy Mikey Lajos yszemelynevy mikey yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Mikey yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Abonyi yszemelynevy abonyi yszemelynevy Abonyi yszemelynevy abonyi yszemelynevy yszemelynevy Abonyi yszemelynevy ykodvegy stb. — 1878-ban Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy andor yszemelynevy Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Gerőffy yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy az igazgató, 1879 tavaszától xtalanevtizedx 1885 1881-ig xevtizedx 1885 Beődy Gábor yszemelynevy beődy gábor yszemelynevy Beődy Gábor yszemelynevy beődy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Beődy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy művezetésével működnek a színészek. 1882-ben Bogyó Alajos, yszemelynevy bogyó alajos yszemelynevy Bogyó Alajos yszemelynevy bogyó yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Bogyó yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy 1883-1886-ban Jakab Lajos, yszemelynevy jakab lajos yszemelynevy Jakab Lajos yszemelynevy jakab yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Jakab yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy vaiamint egy év múlva is őt hívták ide. Somogyi Károly yszemelynevy somogyi károly yszemelynevy Somogyi Károly yszemelynevy somogyi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Somogyi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy 1886. okt. xtalanevtizedx 1895 elején tartott előadásokat 1892-ig. xevtizedx 1895 Közben 1885 xevtizedx 1885 márc. 14-én báró Augusztinecz Antal yszemelynevy báró augusztinecz antal yszemelynevy báró Augusztinecz Antal yszemelynevy báró yszemelynevy augusztinecz yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy báró yszemelynevy Augusztinecz yszeme elnöklete alatt megalakul a szinügyi bizottság. Jegyző: Ujvári Béla. yszemelynevy ujvári béla yszemelynevy Ujvári Béla yszemelynevy ujvári yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Ujvári yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy 1885. szept. xtalanevtizedx 1895 26-án megnyitották az első magyar sziniszezont. Színre került Ujvári Béla yszemelynevy ujvári béla yszemelynevy Ujvári Béla yszemelynevy ujvári yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Ujvári yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy prológusa, az „Aranylakodalom ycimy aranylakodalom ycimy Aranylakodalom ycimy aranylakodalom ycimy ycimy Aranylakodalom ycimy ykodvegy c. dramolett, Prielle Cornelia, yszemelynevy prielle cornelia yszemelynevy Prielle Cornelia yszemelynevy prielle yszemelynevy cornelia yszemelynevy yszemelynevy Prielle yszemelynevy Cornelia yszemelynevy ykodvegy Szigeti József yszemelynevy szigeti józsef yszemelynevy Szigeti József yszemelynevy szigeti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy és Ujházi Ede yszemelynevy ujházi ede yszemelynevy Ujházi Ede yszemelynevy ujházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Ujházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy felléptével, utána a „Chatoui kastély ycimy chatoui kastély ycimy Chatoui kastély ycimy chatoui ycimy kastély ycimy ycimy Chatoui ycimy kastély ycimy ykodvegy c. operett. Igazgató: Jakab Lajos. yszemelynevy jakab lajos yszemelynevy Jakab Lajos yszemelynevy jakab yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Jakab yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1887-1892-ig xevtizedx 1895 Somogyi Károly, yszemelynevy somogyi károly yszemelynevy Somogyi Károly yszemelynevy somogyi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Somogyi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy 1893-ban Makó Lajos, yszemelynevy makó lajos yszemelynevy Makó Lajos yszemelynevy makó yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Makó yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1894-1896-ig Komjáthy János, yszemelynevy komjáthy jános yszemelynevy Komjáthy János yszemelynevy komjáthy yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Komjáthy yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy 1897-98-ban Dobó Sándor, yszemelynevy dobó sándor yszemelynevy Dobó Sándor yszemelynevy dobó yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Dobó yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy 1899-ben Szalkai xtalanevtizedx 1905 Lajos, yszemelynevy szalkai lajos yszemelynevy Szalkai Lajos yszemelynevy szalkai yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Szalkai yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy 1900-ban, xevtizedx 1905 Somogyi Károly, yszemelynevy somogyi károly yszemelynevy Somogyi Károly yszemelynevy somogyi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Somogyi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy 1901— 1902-ig Deák Péter, yszemelynevy deák péter yszemelynevy Deák Péter yszemelynevy deák yszemelynevy péter yszemelynevy yszemelynevy Deák yszemelynevy Péter yszemelynevy ykodvegy 1903—1904-ig Szendrey Mihály, yszemelynevy szendrey mihály yszemelynevy Szendrey Mihály yszemelynevy szendrey yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Szendrey yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy 1905-től 1913 xevtizedx 1915 jun. haváig Nádassy József yszemelynevy nádassy józsef yszemelynevy Nádassy József yszemelynevy nádassy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy volt a színigazgató. 1908. xevtizedx 1905 ápr. 12-én Nádassy yszemelynevy nádassy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy nádassy yszemelynevy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy ykodvegy igazgató befejezte az első hetedfélhónapos teljesen magyar színházi évadot. 1909. márc. 31-én a városi köztörvényhatóság elhatározta, hogy a régi — 1841-ben xevtizedx 1845 épült xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 — színházat lebontatja és helyébe ujat épít. Előirányzott költsége 200.000 K. 1909 xevtizedx 1905 jun. 14-én kezdtek a bontáshoz. Az új színház építője Medgyaszay István yszemelynevy medgyaszay istván yszemelynevy Medgyaszay István yszemelynevy medgyaszay yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Medgyaszay yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy műépítész, ki a színházat magyar stílusban építette, a Széchenyi-téren. Középső része, amelyben az előcsarnokok vannak, előre épült. Fönn a homlokzatot egy négy csoportból álló sgrafitó-festmény díszíti. Jobbról az első csoport a képzőművészeteket, a második a vígjátékot, a harmadik a tragédiát, a negyedik a magyar kultúrát szimbolizálja. A földszinti tágas előcsarnokba öt ajtón át lehet jutni. Itt vannak a ruhatárak és innen tovább a nézőtér. Minden emeleten oldalt páholyok, középen ülőhelyek vannak. A színház befogadó-képessége körülbelül 900 ember. Felül feltűnő, hogy a megszokott barokkos gipszdiszítések és az aranyozott angyalok teljesen elmaradtak. A szerkezet anyaga mindenütt egyszerű és őszinte. A villamos lámpák tiszta, csillogó üvegekből vannak. A páholyok plüss-függönnyel vannak elválasztva, amelyek a magyaros vonalú vasbeton gyámokról lógnak le. Újszerű, hogy a nézőtér nappali világosságú és színezése fönt majdnem fehér és lefelé sötétebb, ami könnyed és üde hatású. A színpad felhúzó szerkezetei igen egyszerűek és minden igényt kielégítő új szerkezetűek. A szufita és rivalda lámpái angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy angol ynemzetisegy ynemzetisegy angol ynemzetisegy ykodvegy csőlámpák, melyek Európának ytelepulesy európa ytelepulesy Európá yorszagy Európa ykodvegy alig egy-két színházában találhatók. A tágas színpad mellett vagy tizenhat kisebb-nagyobb helyiség: öltözők, próbaterem, iroda és egyéb célokat szolgáló helyiség. Az átépítés által az összes fatetők, kőlépcsők, fapáholyszerkezetek és famenyezetek abszolút tűzbiztos vasbetonból készültek. Nagy előnye a színháznak, hogy nincsen olyan helye, ahonnan jól ne lehetne látni és hallani. 1909. dec. xtalanevtizedx 1915 25-én nyilt meg az uj színház, Tompa Kálmán yszemelynevy tompa kálmán yszemelynevy Tompa Kálmán yszemelynevy tompa yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Tompa yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy színész prológusával és a „Tatárjárás ycimy tatárjárás ycimy Tatárjárás ycimy tatárjárás ycimy ycimy Tatárjárás ycimy ykodvegy c. operettel. 1910. xevtizedx 1915 szept. havában kiderült, hogy az új színház karzata életveszélyes, mire a hatóság a színházat bezáratta; Nádassy yszemelynevy nádassy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy nádassy yszemelynevy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy ykodvegy társulata erre a budai Várszínházban yintezmenyy budai várszínház yintezmenyy budai Vá yintezmenyy budai yintezmenyy várszínház yintezmenyy yintezmenyy budai yintezmenyy Vá yintezmenyy ykodvegy Töltötte az őszi hónapokat, de már dec. havában újra Sopronban ytelepulesy sopron ytelepulesy Sopron ymegyey sopron megye ykodvegy teljesítette misszióját. 1912. jan. 1-től husvétvasárnapig Thury Elemér yszemelynevy thury elemér yszemelynevy Thury Elemér yszemelynevy thury yszemelynevy elemér yszemelynevy yszemelynevy Thury yszemelynevy Elemér yszemelynevy ykodvegy volt a színigazgató. Utána németek ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy jöttek. 1913. szept. 6-án Polgár Károly yszemelynevy polgár károly yszemelynevy Polgár Károly yszemelynevy polgár yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Polgár yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy pozsonyi ytelepulesy pozsony ytelepulesy pozsony ymegyey pozsony megye ykodvegy színigazgató játszott Sopronban, ytelepulesy sopron ytelepulesy Sopron ymegyey sopron megye ykodvegy 1914 jan. havában dr. Márffy Károly yszemelynevy dr. márffy károly yszemelynevy dr. Márffy Károly yszemelynevy dr. yszemelynevy márffy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Márffy yszemelynevy Károly yszemelynev kezdte el a téli szezont, őt követte 1915-ben Szabó Ferenc, yszemelynevy szabó ferenc yszemelynevy Szabó Ferenc yszemelynevy szabó yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy majd nov. és 1918. 1919. a xtalanevtizedx 1925 xtalanevtizedx 1935 kommün idején 6 hónapos magyar sziniszezont töltött itt Balla Kálmán, yszemelynevy balla kálmán yszemelynevy Balla Kálmán yszemelynevy balla yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Balla yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy ujabban Bodonyi Béla yszemelynevy bodonyi béla yszemelynevy Bodonyi Béla yszemelynevy bodonyi yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Bodonyi yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy és Kiss Árpád yszemelynevy kiss árpád yszemelynevy Kiss Árpád yszemelynevy kiss yszemelynevy árpád yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Árpád yszemelynevy ykodvegy voltak soproni ytelepulesy sopron ytelepulesy sopron ymegyey sopron megye ykodvegy színigazgatók. (Erődi Jenő) yszemelynevy erődi jenő yszemelynevy Erődi Jenő yszemelynevy erődi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Erődi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy erődi jenő szin_IV.0169.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Soproni színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0169.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0169.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/30/30923.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Soproni színészet

Szócikk: Soproni színészet A soproni német színészet adatai 1768-ból datálódnak. Ez év márc. 24-én Pellicán Ferenc polgármester ajánlja a községi gyülekezetnek, hogy a város hasznavehetetlen és üresen álló szárazmalma adassék át a pozsonyi német színészeknek játékhelyül; az engedélyt megkapták és 4 hétig játszottak. 1768. aug. 6-tól szept. 5-ig Bemer Félix az igazgató. Az épülő szinház első bérlője Celestei Estupignan Jeromos gróf; 3 évre bérli a színházat, összesen 700 frtért. Az új szinház megnyitása 1769. okt. 15-én volt. 1774 ápr. 1-től máj. 30-ig ismét Berner az igazgató, majd 1774. nov. 26-tól 1775. jan. 19-éig Hebentinger János György játszik ott. 1776— 1778-ig Starhemberg Lajos gr. táborszernagy a szinház bérlője. Ez időben itt járt igazgatók: Hilweiding József, (1776. jun.); Arndras József (1777. jul.—aug.) 1778. márc. 27-én a színház harmadik bérlője Eichelberger Lénárd kávés, majd 1782. márc. 12-én ugyanő és Gallus Pál nyeri el a bérletet, évi 400 frtért. 1785-88-ban Schertzer Ferenc és Berner Félix a színházbérlő színigazgató, majd 1788. jun. 4-től gr. Pejachevich Károly kapja a bérletet, aki 5000 frtnyi költséggel átalakította a színházat. A „Magyar Hírmondó 1792-ben (I. kötet, 701. 2. old.) jelenti, hogy Sopronban már 1781-ben voltak operai előadások; 1792. ápr. 80-án ifjúsági színielőadás keretében a „Hunyadi László c. szomorújáték került színre, melyről ezekben számol be: „A' mióta fenn áll a' Sopronyi Teátrom, soha talán nem vólt úgy dugva teli, mint ezen Magyar Zsenge-Játék' alkalmatosságával, összve gyűltek ennek látására minden Uraságok, kiknek száma közzül való vólt az itten lakozó Eszterházyné Ő Hertzegsége is. Minden Fel-vonáskor uj tapsolással fogadtattak a' jádzó-Személlyek, kik átallyátan szép remekjét adták hazafiúi igyekezetjeknek; kivált képpenvaló módon ki-mutatták pedig magokat Ajkay Pál és Lakos János Urak. — 1808. jan. 8.-án a Soproni Magyar Társaság előadta „Zrini Miklós és az ő barátai c. négy felvonásos vitézi drámát. A maiglan is meglévő szinlap így ajánlja a darabot a közönség figyelmébe: „Fő-Méltóságú, Nagyságos, Tekéntetes és Nemzetes Urak és Asszonyságok, kedvellői és pártfogói a' Magyar Nyelvnek! Midőn kisded Társaságunk, mellynek célja a' magyar nyelv tsinosittása', a' játék színen is próbát akarna Anyai nyelvünkön tenni; semmit sem óhajt forróbban annál, hogy Drága Uri Személyitekben érdemes nézőit és kedvező itélőit szemlélhesse. — 1815. máj. 31-én Kübler János Ferdinánd győri színigazgató, 1816-18-ban Hoch Lipót a színházbérlő. 1819-ben Szárnyai Zoroard, a soproni gimnázium igazgatója iskolai szintermet építtetett. Elsőül Plautus: „Captivei-je került színre. (Szept. hóban.) (Lásd „Magyar Kurír, 1819. II. kötet, 224. old.] 1819-ben Fricse Dávid Frigyes lesz a bérlő, — 1820-ban pedig Bubenhofen József, horvátországi színigazgató. Ez évben itt járnak az első magyar színészek: Kilényi Dávid vezetése mellett, kik között Dérynét is ott találjuk. Magyar színészetet újra találunk 1832. jun. havában. Ekkor Balogh István volt itt a színigazgató. Egy hétig játszott a kis vándorcsapat. 1834-ben Komlóssy Ferenc, 1838. jun. 24.-én Baky Gábor a színészigazgató; tagjai: Szikra, Munkácsyné, Papp, Vári Pepi stb. 1840. márc. 16-án új színház építési munkája kezdődött. 1841-ben Abday Sándor, 1846—47-ben Gócs Ede a magyar színigazgató. 1860. ápr. elején Hidassy Kálmán társulata jött Sopronba; 1861. szept. 1-től okt. 1-ig ott találjuk Hubay Gusztávékat; egy év mulva Szigeti Imre, 1863-ban Reszler István, 1864 és 65-ben újra Szigeti Imre, majd 1866 ápr. havában Bényei István lesz a színigazgató. (Társa: Laczkó Gergely.) 1867 nyarán Szerdahelyi Kálmán a szünidőző Nemzeti Színházi tagokkal hat előadást tartott. — 1868—69-ben a kitűnő Latabár Endre-féle társulat vonul be a városba. 1870 ápr. havában pedig Kocsisovszky Jusztin kap játszási engedélyt. A következő évben ugyancsak ő játszik itt, Balogh Alajos pedig ápr. 9-től; majd 1872 nov. havában Lászy Vilmos győri társulata hirdeti Sopronban a kultúrát. Ezutáni igazgatók: 1873 márc. havában Aradi Gerő, 1874. ápr. 6-tól Némethy György, 1875 húsvétján Némethy Györgyné, 1876 húsvét utánjától Vezéry Ödön, 1877 ápr. havában Mannsberger Jakab, kinek tagjai közt voltak: Hunyady Margit, Márkus Anna, Liptai Laura, Láng Etel, Abonyiné, Berkyné, Berky Ida, Érczi Ferenc, Parragh Kálmán, Beődy Gábor, Berényi Gyula, Mikey Lajos, Abonyi stb. — 1878-ban Gerőffy Andor az igazgató, 1879 tavaszától 1881-ig Beődy Gábor művezetésével működnek a színészek. 1882-ben Bogyó Alajos, 1883-1886-ban Jakab Lajos, vaiamint egy év múlva is őt hívták ide. Somogyi Károly 1886. okt. elején tartott előadásokat 1892-ig. Közben 1885 márc. 14-én báró Augusztinecz Antal elnöklete alatt megalakul a szinügyi bizottság. Jegyző: Ujvári Béla. 1885. szept. 26-án megnyitották az első magyar sziniszezont. Színre került Ujvári Béla prológusa, az „Aranylakodalom c. dramolett, Prielle Cornelia, Szigeti József és Ujházi Ede felléptével, utána a „Chatoui kastély c. operett. Igazgató: Jakab Lajos. 1887-1892-ig Somogyi Károly, 1893-ban Makó Lajos, 1894-1896-ig Komjáthy János, 1897-98-ban Dobó Sándor, 1899-ben Szalkai Lajos, 1900-ban, Somogyi Károly, 1901— 1902-ig Deák Péter, 1903—1904-ig Szendrey Mihály, 1905-től 1913 jun. haváig Nádassy József volt a színigazgató. 1908. ápr. 12-én Nádassy igazgató befejezte az első hetedfélhónapos teljesen magyar színházi évadot. 1909. márc. 31-én a városi köztörvényhatóság elhatározta, hogy a régi — 1841-ben épült — színházat lebontatja és helyébe ujat épít. Előirányzott költsége 200.000 K. 1909 jun. 14-én kezdtek a bontáshoz. Az új színház építője Medgyaszay István műépítész, ki a színházat magyar stílusban építette, a Széchenyi-téren. Középső része, amelyben az előcsarnokok vannak, előre épült. Fönn a homlokzatot egy négy csoportból álló sgrafitó-festmény díszíti. Jobbról az első csoport a képzőművészeteket, a második a vígjátékot, a harmadik a tragédiát, a negyedik a magyar kultúrát szimbolizálja. A földszinti tágas előcsarnokba öt ajtón át lehet jutni. Itt vannak a ruhatárak és innen tovább a nézőtér. Minden emeleten oldalt páholyok, középen ülőhelyek vannak. A színház befogadó-képessége körülbelül 900 ember. Felül feltűnő, hogy a megszokott barokkos gipszdiszítések és az aranyozott angyalok teljesen elmaradtak. A szerkezet anyaga mindenütt egyszerű és őszinte. A villamos lámpák tiszta, csillogó üvegekből vannak. A páholyok plüss-függönnyel vannak elválasztva, amelyek a magyaros vonalú vasbeton gyámokról lógnak le. Újszerű, hogy a nézőtér nappali világosságú és színezése fönt majdnem fehér és lefelé sötétebb, ami könnyed és üde hatású. A színpad felhúzó szerkezetei igen egyszerűek és minden igényt kielégítő új szerkezetűek. A szufita és rivalda lámpái angol csőlámpák, melyek Európának alig egy-két színházában találhatók. A tágas színpad mellett vagy tizenhat kisebb-nagyobb helyiség: öltözők, próbaterem, iroda és egyéb célokat szolgáló helyiség. Az átépítés által az összes fatetők, kőlépcsők, fapáholyszerkezetek és famenyezetek abszolút tűzbiztos vasbetonból készültek. Nagy előnye a színháznak, hogy nincsen olyan helye, ahonnan jól ne lehetne látni és hallani. 1909. dec. 25-én nyilt meg az uj színház, Tompa Kálmán színész prológusával és a „Tatárjárás c. operettel. 1910. szept. havában kiderült, hogy az új színház karzata életveszélyes, mire a hatóság a színházat bezáratta; Nádassy társulata erre a budai Várszínházban Töltötte az őszi hónapokat, de már dec. havában újra Sopronban teljesítette misszióját. 1912. jan. 1-től husvétvasárnapig Thury Elemér volt a színigazgató. Utána németek jöttek. 1913. szept. 6-án Polgár Károly pozsonyi színigazgató játszott Sopronban, 1914 jan. havában dr. Márffy Károly kezdte el a téli szezont, őt követte 1915-ben Szabó Ferenc, majd nov. és 1918. 1919. a kommün idején 6 hónapos magyar sziniszezont töltött itt Balla Kálmán, ujabban Bodonyi Béla és Kiss Árpád voltak soproni színigazgatók. (Erődi Jenő) szin_IV.0169.pdf IV