Címszó: Szabadkai színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0197.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0197.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31000.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Szabadkai színészet

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/531000.htm

 

Szócikk: Szabadkai színészet A magyar színészet megszületése előtt Szabadkára (megye) is idegennyelvű színészek jártak, így tudjuk, hogy az 1780-as (időpont) években németek (nemzetiség) (információ)  játszottak itt. Mikor Kelemen László (személy) (információ)  társulata feloszlott és a tagok szerte széledtek, a társulat egy kis töredéke vagy talán a nagyon felszaporodott kolozsvári (megye) szinészek egy része is az ezen időt követő években Szabadkára (megye) is elvetődött. Jellemző, hogy Bácsbodrog megye (megye) 1792-ben (időpont) a helytartótanácstól kérte az első magyar szinésztársulat segélyezését, 1793-ban (időpont) már maga is támogatja és 1815-ben (időpont) nagyobb összeget ad a pesti magyar szinház (intézmény) (információ)  telkére és felépítésére. Ezután hosszabb ideig nincs feljegyzésünk, alkalmasint azért, mert csak ritkábban jártak ott magyar — inkább csak német (nemzetiség) (információ)  — színészek. 1818-ban (időpont) jön Szabadkára (megye) a Kilényi Dávid (személy) (információ)  igazgatása alatt álló „Alföldi nemzeti szinjátszótársaság. (intézmény) (információ)  Előadásait a régi gimnázium nagytermében kezdte meg a közönség élénk pártfogása mellett, de a helytartó tanács rendelkezésére a nagyvendéglő ivószobájába kellett költözniök, a hol „pipafüst és borgőz mellett kellett, játszaniok. A színészek csak az ablakon át létrákon juthattak a színpadra; a társulat sem nagy, sem valami kiváló nem, lehetett, mert Ecsedi Jozefa (személy) (információ)  betegsége miatt az előadásokat több napig nem tudták folytatni, felgyógyulása után pedig a város német (nemzetiség) (információ)  színészeknek adott engedélyt. 1820-ban (időpont) újból megjelenik Kilényi (személy) (információ)  társulata Szabadkán. (megye) Tagjai: Lángh Ádám, (személy) (információ)  Szentpétery Zsigmond, (személy) (információ)  Abday Sándor, (személy) (információ)  Bartha János, (személy) (információ)  Mészáros János, (személy) (információ)  Nagy Károly, (személy) (információ)  Takács József, (személy) (információ)  ifj. Lángh Lajos, (személy) Pály Elek, (személy) Sikoja Sándor, (személy) Mészáros Jánosné, (személy) (információ)  Ecsedi Jozefa, (személy) (információ)  Ludvig Borbála, (személy) (információ)  özv. Nagyné, (személy) Csepreghy Anna, (személy) (információ)  Déryné, (személy) (információ)  Vásárhelyi Károly, (személy) (információ)  Győrfy, (személy) (információ)  Szilágyi Pál. (személy) (információ)  Még ugyanez évben megjelenik mint ig. Abday Sándor (személy) (információ)  is Szabadkán, (megye) a ki örökséghez jutva, felcsapott igazgatónak és ezen minőségében is értékesíteni igyekezett színészi népszerűségét és összeköttetéseit. 1824-ben (időpont) a Horváth József (személy) (információ)  és Komlóssy Ferenc (személy) (információ)  vezetése alatt álló székesfehérvári (megye) társulat működött Szabadkán. (megye) Tagjaik: Pergő Celesztin, (személy) (információ)  Székely József, (személy) (információ)  Balogh István, (személy) (információ)  Vitéz György, (személy) (információ)  Gaál Mihály, (személy) (információ)  Telepi György, (személy) (információ)  Székelyné, (személy) Simén Borbála, (személy) Székely Zsuzsánna. (személy) (információ)  1825-ben (időpont) ugyanők jöttek. A város ezidőben már a szinház részére egy állandó helyiség létesítését határozta el. A terv hamarosan valóra vált, mert a nagykávéház bálitermét átalakították szinház céljaira. 1826. (időpont) augusztus 24-én tartotta első előadását a Horváth József (személy) (információ)  igazgatása alatt álló székesfehérvári (megye) „Magyar Színjátszó Társaságaz (intézmény) (információ)  uj szinházhelyiségben. A megnyitó előadás első részét Komlóssy Ferenc (személy) (információ)  „Az öröm oltára (cím) című alkalmi darabja töltötte ki, melyben a szinészek mondtak szép szavakkal és dallal köszönetet a közönségnek áldozatkészségéért. Második részében Kisfaludy Károly (személy) (információ)  „Kemény Simon (cím) (információ)  című darabját játszották, melyhez Arnold György, (személy) (információ)  a szabadkai (megye) városi zenekar igazgatója írt „ouverturát és kisérő zenét. Innen számíthatjuk a szabadkai (megye) állandó magyar szinészet kezdő idejét. E társulat kitűnő előadásai, valamint a színészek társadalmi magatartása megbecsülést szereztek. Egykorú feljegyzés szerint „ezen Társaság a Város kebelében mind a maga feddhetetlen jó erköltsi viseletével, mint alkalmatos és serény iparkodásával kedvezést nyert. 1827. (időpont) július és augusztus havában az „Erdélyi dal és színjátszó társaság (intézmény) (információ)  játszott Szabadkán, (megye) Kilényi Dávid (személy) (információ)  igazgatása alatt. A társulat tagjai voltak többek között: Szerdahelyi József, (személy) (információ)  Szilágyi Pál, (személy) (információ)  Udvarhelyi Miklós (személy) (információ)  és neje, Pály Elek, (személy) Heinisch (személy) (információ)  karmester, Konti Károly, (személy) (információ)  Simonffy György, (személy) Szentpétery Zsigmond, (személy) (információ)  Kőrössy Ferenc, (személy) (információ)  Nagy István, (személy) (információ)  Parázsó János (személy) (információ)  és neje, Pataki Benedek, (személy) (információ)  Szakátsy István, (személy) Szaplonczay Mihály, (személy) (információ)  Szökő Mihály, (személy) Sipos János, (személy) (információ)  Bartha János, (személy) (információ)  Kőrössyné Stromb Katalin, (személy) Széppataky Johanna. (személy) (információ)  Az előadásokat július 1-én a „Szevillai borbély (cím) című operával kezdték, 2-án a „Tolvaj szarka (cím) került szinre, mely előadáson megjelent az ép ott tartózkodó Ferdinánd főherceg (személy) (információ)  is, a mi akkor felbecsülhetetlen megtiszteltetést jelentett a magyar színtársulat részére. Majdnem csupa opera került szinre ez időben. Ezután minden évben megfordulnak a magyar szinészek Szabadkán. (megye) 1831. (időpont) dec. 30-án Abday Sándor (személy) (információ)  igazgató kezdi meg 4 hónapos sziniévadját az „Árulás és szerelemféltés (cím) cimű darabbal, a mikor a kitűnő előadásból Abday Sándor (személy) (információ)  és neje: Böszörményi Johanna (személy) (információ)  emelkedtek ki. 1832-ben (időpont) újból Kelényi (személy) van Szabadkán; (megye) tagjai között vannak: Déryné, (személy) (információ)  Szentpétery, (személy) (információ)  Pályné, (személy) Gál Mihály, (személy) (információ)  Kántorné, (személy) Lendvayné, (személy) Parázsóné (személy) és más jelesek. 1833 (időpont) januártól áprilisig megint Abday Sándor (személy) (információ)  társulata játszik ott. 1835. (időpont) március 21-én került ott szinre először a „Lear király, (cím) (információ)  1837-ben (időpont) Abday (személy) (információ)  a „Koldusleány (cím) című darabbal kezdi az idényt. A társulat legünnepeltebb tagja Abday (személy) (információ)  neje. Ez év december 9-én mutatják be Szabadkán (megye) először „Hamlet-et. (cím) (információ)  1845-ben (időpont) (október havában) Chiabay (Csabai-Kubai) Pál (személy) (információ)  társulata játszik. — Ugy látszik, hogy már 1848-ban (időpont) foglalkoztak egy uj színház tervével, mert egyik forrásunk szerint ez évben már letették annak alapját. Valószínűleg a forradalmi és azt követő nehéz idők miatt maradt későbbre a terv megvalósítása. 1853.október (időpont) közepétől Szabó J. (személy) (információ)  és Hidassy K. (személy) (információ)  társulata játszik Szabadkán. (megye) Tagok: Mátray, (személy) (információ)  Lakatos, (személy) (információ)  Váradi, (személy) (információ)  Szabó, (személy) (információ)  Balogh Jozefa, (személy) (információ)  Váradiné, (személy) Clementis Berta (személy) és mások. Ez évben elhatározta a város, hogy egy nagy, vendégfogadóval egybekapcsolt uj, modern színházat épít és igazgatójául Latabár Endrét (személy) (információ)  szerződteti társulatával. Egy év álatt az uj színház el is készült. Oszlopos bejárójára a „Pest szálloda (intézmény) felírás került. Csak fél évszázaddal később került ennek helyébe az uj: „Városi színház (intézmény) (információ)  felírás, melyet csak 1918-ban (időpont) távolítottak el. A színház az akkori viszonyokhoz mérten pazar fényességű volt, gépezeteit, belső felszerelését és díszítését Telepy György, (személy) pesti (Budapest) színész és díszítő készítette. Nagy zenekara, 450 ülőhelye és 48 páholya volt. 1854. (időpont) december 16-án nyitotta meg a színházat Latabár Endre (személy) (információ)  társulata Jósika Miklós (személy) (információ)  „Két Barcsay (cím) (információ)  c. darabjával. A megnyitó előadásban részt vettek Szentpétery (személy) (információ)  és Telepy, (személy) a Nemzeti Színházból, (intézmény) (információ)  mint vendégek és a társulat tagjai közül Felekyné (személy) (információ)  (Foltényiné Szabó Szákfy Amália), (személy) Kecskésné, (személy) Csercser Natália, (személy) (információ)  Benke Jozefa, (személy) (információ)  Molnár György, (személy) (információ)  Foltényi, (személy) (információ)  Berzsenyi, (személy) (információ)  Kecskés, (személy) (információ)  Gönczi, (személy) (információ)  stb. — A színház első vendégszereplői voltak: Egressy Gábor, (személy) (információ)  Szigeti József, (személy) (információ)  Jókainé, (személy) (információ)  Komlóssy Ida. (személy) (információ)  — Jellemző a szabadkaiak (megye) szinházszeretetére, hogy 1856. (időpont) február havában egy táncvigalom jövedelméből 248 frt. 1 kr és 2 drb. aranyat adtak a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  nyugdíjalapja javára. 1858. (időpont) november havában Pázmán Mihály (személy) (információ)  színtársulata kezdi előadásait. 1859-ben (időpont) Felekyné Munkácsy Flóra (személy) (információ)  a „Tücsök (cím) című darabban szerepelt a szabadkai (megye) színházban. Évről-évre a legjelesebb társulatok keresik fel a várost és időnkint helyet adnak a német (nemzetiség) (információ)  és szerb (nemzetiség) (információ)  színészeknek is. Utóbb a német (nemzetiség) (információ)  színtársulatok teljesen elmaradtak és így a magyar színészek mellett csak szerb (nemzetiség) (információ)  színészek keresték fel a várost. 1864. (időpont) novembertől Sipos Károly (személy) (információ)  igazgató játszott társulatával. Tagjai a feloszlott budai népszínház (intézmény) (információ)  tagjaiból állottak. E társulatnak volt tagja Kölesi Lujza, (személy) (információ)  itt ismerkedett meg Blaha János (személy) (információ)  katona­karmesterrel és itt lett a nemzet csalogányából: Blaháné. (személy) 1866-ban (időpont) Szuper Károly (személy) (információ)  volt az igazgató, a ki 1867. (időpont) január 14-én itt ünnepelte 25 éves színészi jubileumát. 1868-70-ig (időpont) Hubay Gusztáv (személy) (információ)  társulata járt Szabadkára. (megye) 1870. (időpont) tavaszán 150 tagú „Szinügyi egylet (intézmény) (információ)  alakul, hogy a színházban jó erőkből álló társulat tartson előadásokat egy művezető igazgatása alatt, míg a pénzügyeket maga az egylet kezelte. A könyvtár gyarapítására műkedvelő előadásokat rendeztek. A művezetést Vezéry Ödönre (személy) (információ)  bízták és az így alakult társulat október 3 6-án kezdte meg működését. Jobb tagok voltak Vezéryn (személy) (információ)  kívül: Kőmivesné, (személy) Siposné, (személy) Dékány Róza, (személy) (információ)  Örsiné, (személy) Harányiné, (személy) (információ)  Vizváryné Krecsányi Sarolta, (személy) Nagy Júlia, (személy) (információ)  Horváth Ferenc, (személy) (információ)  Örsi, (személy) Solymossy Elek, (személy) (információ)  Kőrösmezei, (személy) (információ)  Zádor, (személy) (információ)  Szép János, (személy) (információ)  Tolnai (személy) (információ)  és mint vendég: Mátrai Laura. (személy) (információ)  A társulat drámákat, népszínműveket, operetteket és bohózatokat játszott. Kezd letűnni a műsorról az opera és a helyét a francia (nemzetiség) (információ)  és német (nemzetiség) (információ)  (bécsi) (ország) operett foglalja eL Az uj idényre a szinügyi egylet Takács Ádám (személy) (információ)  kolozsvári (megye) rendezőt válasz­totta meg. 1873-ban (időpont) Aradi Gerő (személy) (információ)  az igazgató, 1875-ben (időpont) özv. György Jánosné Nagy Lujza (személy) társulata játszik, 1877-ben (időpont) Krecsányi Ignác (személy) (információ)  kerül a szabadkai színház (intézmény) (információ)  élére. 1879-ben (időpont) Temesváry Lajos (személy) (információ)  igazgatása alatt ünnepelték a színház 25 éves fennállási jubileumát. December 16-án az ünnepi előadás műsora a következő volt: 1. Hymnus, (cím) (információ)  2. Jámbor Pál (személy) (információ)  (Hiador) prológusát felolvasta Temesváry Lajos (személy) (információ)  igazgató, 3. Allegorikus kép,rendezte: (cím) Fehérvári Ottó, (személy) (információ)  4. Becsületszó (cím) vígjáték, 5. Hunyadi László (cím) (információ)  opera I. felvonása. — 1880. (időpont) október 20-án Erdélyi Marietta (személy) (információ)  igazgatása alatt nyílik meg a szezon ifj. Ábrányi Kornél (személy) „Rövidlátók (cím) című vígjátékával. Tagjai: Molnár Gy., (személy) (információ)  művezető és tragikus, Bokody Antal, (személy) (információ)  komikus, Traversz, (személy) (információ)  énekes, Kendy Gusztáv, (személy) (információ)  jellemszínész, Váraljai Olga (személy) és mások. 1881-ben (időpont) ismét Temesváry (személy) (információ)  az igazgató. 1882. (időpont) október 15-én Gerőffy Andor (személy) (információ)  társulata a Bánk bánnal (cím) (információ)  nyitja a szezont. 1883-ban (időpont) Mansberger (Mosonyi) Károly (személy) az igazgató, 1884-ben (időpont) Mosonyi (személy) (információ)  és Tóth Béla (személy) (információ)  tartanak néhány előadást, októberben Mándoky Béla (személy) (információ)  kezd 6 hónapos szezont, 1885. (időpont) május havában a Ditrói Mór (személy) (információ)  igazgatási alatt álló „Thália színészszövetkezet (intézmény) — hármas direkció (Breznay Géza (személy) (információ)  és Hatvani Károly) (személy) (információ)  — játszik, október 10-étől ismét Tóth Béla (személy) (információ)  tart pár előadást, 1886. (időpont) október 10-én Ditrói Mór, (személy) (információ)  Breznay Géza (személy) (információ)  és Sztupa (személy) (információ)  konzorciuma nyitja meg az idényt Prológussal és a „Csókon szerzett vőlegény-nyel. (cím) Ebben az évben Nagy Vince (személy) (információ)  vette át a művezetést egy időre; távozása után a konzorcium összeomlott. 1887-ben (időpont) is e konzorcium játszik. Sűrűn váltakoznak most az igazgatók. Halmay Imre, (személy) (információ)  majd 1893-ig (időpont) Csóka Sándor, (személy) (információ)  1894-ben (időpont) Rakodczay Pál (személy) (információ)  az igazgató, 1897-ben (időpont) már Pesti Ihász Lajost (személy) (információ)  látjuk a társulat élén, a ki hosszú ideig, 1906-ig (időpont) volt a szabadkai (megye) színház igazgatója. Ebben az időben a város már bőkezűen gondoskodott a színészetről. Ingyen színház, fűtés, világításon kívül évi 8000 koronával, később 10.000 koronával és különféle alapok kamataival segélyezte a színházat. A színügyi-bizottság, melynek elnöke Szibenburger Károly (személy) tanár volt, jóindulattal karolta fel a színtársulat minden dolgát. A színészet aranynapjai voltak ezek Szabadkán. (megye) 1900-ban (időpont) Földesi Sándorral (személy) (információ)  társult Pesti, (személy) (információ)  de a társasviszonyt csakhamar felbontotta. 1904-ben (időpont) a város nagy költséggel átépítette a színházat, egy részt, hogy a meggyöngült, elkorhadt alkatrészeket kicseréltesse, másrészt, hogy a színház tűzbiztonságát fokozza, végül, hogy a férőhelyek számát emelje. Az átalakítások december 1-ig elkészültek és két héttel később megkezdődtek a színház 50 éves fennállásának jubileumi ünnepségei. December 16-tól 18-ig, három napig tartott az ünneplés, melyen vendégkép fellépett dr. Klein Mátyásné Szőgyi Gina, (személy) a színház volt tagja is a „Cigánybáró (cím) (információ)  II. felv. Saffi (szerep) szerepében. Ifj. Ábrányi Emil (személy) prológusa szerepelt még a műsoron, ezenkívül Molnár Gyula (személy) (információ)  „Névtelen hősök (cím) (információ)  című pályadíjnyertes darabja. Az 1905-6-iki (időpont) szezont a „Cornevillei harangok (cím) (információ)  előadásával kezdte meg Pesti, (személy) (információ)  kinek ez volt itt utolsó szezonja, mert a város a színházra uj pályázatot hirdetett. Ezután dr. Farkas Ferencnek (személy) adták a színházat, a ki 1906. (időpont) október 24-én a „Hunyadi László (cím) (információ)  operával kezdte meg az évadot. Az előadásban részt vett Pichler Elemér, (személy) (információ)  a m. kir. Opera (intézmény) tagja, többi szereplői Ruzsinszky Ilona, (személy) (információ)  Aradi Aranka, (személy) (információ)  Kalmár József, (személy) (információ)  Székely Gyula. (személy) (információ)  Az első előadások nagy sikere után a város dr. Farkas Ferenc (személy) szerződését 6 évre hosszabbította meg. Az igazgató fővárosi (Budapest) nivóra emelte az előadásokat. A társulat tagjai közt voltak fentieken kívül: Tóth Antal, (személy) (információ)  Virányi Sándor, (személy) (információ)  Bogyó Zsigmond, (személy) (információ)  Herczeg Jenő, (személy) (információ)  Turányi Alajos, (személy) (információ)  Vándory Gusztáv (személy) (információ)  és Géza, Nagy Gyula (személy) (információ)  és Imre, Abonyi Tivadar, (személy) (információ)  Bazsai Lajos, (személy) Feledi Boriska, (személy) (információ)  Hadrik Anna, (személy) (információ)  Gazdy Aranka, (személy) (információ)  Halász Ilonka, (személy) (információ)  Szalontai Ferike, (személy) (információ)  Barna Mariska, (személy) (információ)  Tóth Ilonka, (személy) (információ)  Szelényi Emilia (személy) (információ)  stb. A közönségnek életszükségletté vált a szinház, magyarok, szerbek, (nemzetiség) (információ)  bunyevácok (nemzetiség) egyaránt pártolták a színházat. De az önérzetes igazgató nem törte a szinügyi bizottság beleavatkozását a szinház belső ügyeibe, úgy, hogy kenyértörésre került a sor és dr. Farkas (személy) 1909- (időpont) ben visszalépett a színházi szerződéstől és Munkács - Ungvárra (megye) vitte társulatát. Egy hétig búcsúztatta a közönség az igazgatót és társulatát. 1909-től (időpont) Krémer Sándor (személy) (információ)  lett az új igazgató, a ki novemberben a „Páduai hercegnő-vel (cím) kezdi előadásait. Decemberben a szinügyi bizottság Krémer (személy) (információ)  szerződését 1912-ig (időpont) hosszabította meg. 1910-ben (időpont) a „Bilincsek (cím) című darabbal indul a szezon. 1911. (időpont) október 28-án az „Elnémult harangok (cím) (információ)  az évadnyitó darab. Uj tagok: Halasiné, (személy) Kovács Lili, (személy) (információ)  Vásárhelyi Tessza, (személy) (információ)  Martinek Ilonka, (személy) (információ)  Tóth Lenke, (személy) (információ)  Harsányi Gizi, (személy) (információ)  Károlyi Ibi, (személy) (információ)  László Gyula, (személy) (információ)  Szabó (személy) (információ)  művezető és tragikus, Bokody Antal, (személy) (információ)  Tallián László. (személy) (információ)  December elején elhatározta a szinügyi bizottság, hogy a város által adott ingyen telken 750.000 kor. költséggel új színházat épít. Már novemberben elégedetlen a szinügyi bizottság Krémerrel, (személy) (információ)  új pályázatot hirdet a színházra és decemberben Nádassy Józsefet (személy) (információ)  választja meg igazgatónak, a ki azonban csakhamar lemond, de a város nem fogadja el lemondását. Krémer (személy) (információ)  utolsó évadjának vendégei: Komlóssy Emma, (személy) (információ)  Kornai Berta, (személy) (információ)  Lonzai Annie, (személy) a Góth-pár, (személy) Pethes Imre, (személy) (információ)  Szamosi Elza, (személy) (információ)  Vendrey Ferenc, (személy) (információ)  Horváth Kálmán. (személy) (információ)  1912. (időpont) április 30-án a „Leányvásár (cím) (információ)  című operettel búcsúzik a társulat. Ugyanez év okt. 22- én kezdi szezonját szintén a „Leányvásár-ral (cím) (információ)  Nádassy, (személy) (információ)  a kit két tragikus esemény sújtott: alatta égett le a szabadkai színház (intézmény) (információ)  és ő lett hosszú időre Szabadka (megye) utolsó magyar igazgatója. Tagjai :Peterdi Etus, (személy) (információ)  Molnár Janka, (személy) (információ)  Falk Erzsi, (személy) (információ)  Verő Janka, (személy) (információ)  Simkó Gizi, (személy) Komlós Vilmos, (személy) (információ)  Nagy Dezső, (személy) (információ)  Remete Géza, (személy) (információ)  Fenyő Aladár, (személy) (információ)  Albert Erzsi, (személy) (információ)  Nagy Pál, (személy) (információ)  Inke Rezső, (személy) (információ)  vendégfellépői: Virányi Sándor, (személy) (információ)  Arányi Dezső. (személy) (információ)  A szezon megindulása után a mindenható szinügyibizottság egy ellenzéki kupié miatt levéteti a „Limonádé ezredes (cím) (információ)  című darabot a műsorról. Az 1913- (időpont) as évadot az „Éva (cím) (információ)  nyitja meg, szinre kerül a „Faust (cím) (információ)  opera is. 1914-ben (időpont) Szoyer Ilonka, (személy) (információ)  Zilahy Gyula, (személy) (információ)  Almássy Endre (személy) (információ)  vendégszerepelnek. Uj tagok: Borbély Lili, (személy) (információ)  Müller Kató, (személy) (információ)  Ujj Kálmán. (személy) (információ)  A háború vészes hullámai a személyzetet is megtizedelik, a társulat többizben adakozik hadi jótékonysági célokra. 1915. (időpont) március 10-én a „Tündérlaki lányok-at (cím) játszotta a társulat. 11-én reggel 5 órakor kigyulladt az üresen álló színház nézőtere és reggel 9 órára az egész színház porrá égett, maga alá temetve 61 esztendős dicső színházi mult felejthetetlen emlékét és megsemmisítve Nádassy (személy) (információ)  egész felszerelését és ruhatárát. A város, szinészegyesület és társadalom sietve jöttek a társulat segítségére, mely egyelőre a Pest (Budapest) szálló nagytermében tartott kabaré előadásokat. Innen Újvidékre, (megye) majd Makóra (megye) (információ)  megy a bajbajutott társulat. Közben a város a Pest (Budapest) szálló nagytermét az állam és szinészegyesület I közbejöttével átalakíttatja páholyos színházteremmé, színpaddal felszerelve. Az uj szinházhelyiséget Nádassy (személy) (információ)  társulata 1915. (időpont) november 18-án nyitja meg. Tapolczai Dezső (személy) (információ)  felavató beszéde után Almássy Endre (személy) (információ)  Gyóni-verseket (személy) szavalt és a társulat a „Tiszavirág (cím) című operettet játszotta. Uj tagok: Radó Nelly, (személy) (információ)  Révész Ilona, (személy) (információ)  Sugár Gyula, (személy) (információ)  Remete Géza, (személy) (információ)  Rakovszky Margit, (személy) Völcsei Rózsi, (személy) Kisházi Sári, (személy) Torma Zsiga. (személy) (információ)  A szezon vendégei: Zilahyné Singhoffer Vilma, (személy) és Kűry Klára. (személy) 1916. (időpont) december 14- én újra megindul a szezon a „Legénybúcsú (cím) című operettel. Uj tagok: a Zöldi-nővérek, (személy) Lengyel Irén, (személy) (információ)  Hidvéghy Ernő. (személy) (információ)  1917-ben (időpont) már erősen jelentkeznek a háborús mizériák. A társulat Nádassy (személy) (információ)  vezetése alatt konzorcionális alapon játszik. A szénhiány miatt kormányrendeletre becsukják a színházat, úgy hogy hetenként csak 2 napon, szombat és vasárnapon tarthat 3 előadást. 1918. (időpont) november 14-én kellett volna Nádassy (személy) (információ)  társulatának a szerb (nemzetiség) (információ)  csapatok által megszállott Szabadkán (megye) az előadásokat megkezdeni, de a szerb (nemzetiség) (információ)  parancsnok azon feltételhez kötötte az engedélyt, hogy a színészek minden előadás előtt énekeljék el a szerb (nemzetiség) (információ)  hymnuszt. Az igazgató ezt megtagadta, az előadások elmaradtak, állomás nélkül maradt a szétszóródott derék társulat. Véglegesen legördült tehát a függöny a magyar színészek előadása után. Szerb (nemzetiség) (információ)  színészek vonultak be a szabadkai színházba, (intézmény) (információ)  előbb a szerajevói, utóbb az újvidéki (megye) szerb (nemzetiség) (információ)  társulat. Több izben történt kísérlet, hogy magyar színészek játszhassanak Szabadkán, (megye) de mindhiába. Így a színészet átjut a szabadkai (megye) magyar műkedvelők kezébe. 1920-ban (időpont) Magyar Népkör (intézmény) (információ)  alakúl, mely műkedvelő előadásokat rendez és állandóan működik egy régi műkedvelő gárda egy régi műkedvelő hölgy vezetése mellett, mely a magyar darabokat jó előadásokban hozza szinre. Működésüket erkölcsi és anyagi siker kiséri. 1927. (időpont) jan. 12-én uj színház nyílt meg Szabadkán, (megye) szerb (nemzetiség) (információ)  színészekkel, a régi, leégett színház helyén; az uj színház modernebb, díszesebb, mint a régi volt, abban a belgrádi, (ország) zágrábi (ország) és más szerb (nemzetiség) (információ)  társulatok szerepelnek, de állandó szerb (nemzetiség) (információ)  társulat, a milyen azelőtt az állandó szabadkai (megye) magyar társulat volt, nem tud benne megélni. (Dr. Farkas Ferenc.) (személy) szin_IV.0197.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Szabadkai színészet címszóvég 31000 Szócikk: Szabadkai színészet A magyar színészet megszületése előtt Szabadkára ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy is idegennyelvű színészek jártak, így tudjuk, hogy az 1780-as években xtalanevtizedx 1795 németek ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy játszottak itt. Mikor Kelemen László yszemelynevy kelemen lászló yszemelynevy Kelemen László yszemelynevy kelemen yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Kelemen yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy társulata feloszlott és a tagok szerte széledtek, a társulat egy kis töredéke vagy talán a nagyon felszaporodott kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy szinészek egy része is az ezen időt követő években Szabadkára ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy is elvetődött. Jellemző, hogy Bácsbodrog megye ytelepulesy bácsbodrog megye ytelepulesy Bácsbodrog megye ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy 1792-ben xevtizedx 1795 a helytartótanácstól kérte az első magyar szinésztársulat segélyezését, 1793-ban már xtalanevtizedx 1805 xtalanevtizedx 1815 maga is támogatja és 1815-ben xevtizedx 1815 nagyobb összeget ad a pesti magyar szinház yintezmenyy pesti magyar szinház yintezmenyy pesti ma yintezmenyy pesti yintezmenyy magyar yintezmenyy szinház yintezmenyy yintezmenyy pesti yintezmenyy ma yintezmenyy ykodvegy telkére és felépítésére. Ezután hosszabb ideig nincs feljegyzésünk, alkalmasint azért, mert csak ritkábban jártak ott magyar — inkább csak német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy — színészek. 1818-ban jön xtalanevtizedx 1825 Szabadkára ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy a Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi dávid yszemelynevy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy igazgatása alatt álló „Alföldi nemzeti szinjátszótársaság. yintezmenyy alföldi nemzeti szinjátszótársaság yintezmenyy Alföldi yintezmenyy alföldi yintezmenyy nemzeti yintezmenyy szinjátszótársaság yintezmenyy yintezmenyy Alföldi yintezmenyy ykodvegy Előadásait a régi gimnázium nagytermében kezdte meg a közönség élénk pártfogása mellett, de a helytartó tanács rendelkezésére a nagyvendéglő ivószobájába kellett költözniök, a hol „pipafüst és borgőz mellett kellett, játszaniok. A színészek csak az ablakon át létrákon juthattak a színpadra; a társulat sem nagy, sem valami kiváló nem, lehetett, mert Ecsedi Jozefa yszemelynevy ecsedi jozefa yszemelynevy Ecsedi Jozefa yszemelynevy ecsedi yszemelynevy jozefa yszemelynevy yszemelynevy Ecsedi yszemelynevy Jozefa yszemelynevy ykodvegy betegsége miatt az előadásokat több napig nem tudták folytatni, felgyógyulása után pedig a város német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színészeknek adott engedélyt. 1820-ban xevtizedx 1825 újból megjelenik Kilényi yszemelynevy kilényi yszemelynevy Kilényi yszemelynevy kilényi yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy ykodvegy társulata Szabadkán. ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy Tagjai: Lángh Ádám, yszemelynevy lángh ádám yszemelynevy Lángh Ádám yszemelynevy lángh yszemelynevy ádám yszemelynevy yszemelynevy Lángh yszemelynevy Ádám yszemelynevy ykodvegy Szentpétery Zsigmond, yszemelynevy szentpétery zsigmond yszemelynevy Szentpétery Zsigmond yszemelynevy szentpétery yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Abday Sándor, yszemelynevy abday sándor yszemelynevy Abday Sándor yszemelynevy abday yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Abday yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Bartha János, yszemelynevy bartha jános yszemelynevy Bartha János yszemelynevy bartha yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Mészáros János, yszemelynevy mészáros jános yszemelynevy Mészáros János yszemelynevy mészáros yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Mészáros yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Nagy Károly, yszemelynevy nagy károly yszemelynevy Nagy Károly yszemelynevy nagy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Takács József, yszemelynevy takács józsef yszemelynevy Takács József yszemelynevy takács yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Takács yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy ifj. Lángh Lajos, yszemelynevy ifj. lángh lajos yszemelynevy ifj. Lángh Lajos yszemelynevy ifj. yszemelynevy lángh yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Lángh yszemelynevy Lajos yszemelynevy yk Pály Elek, yszemelynevy pály elek yszemelynevy Pály Elek yszemelynevy pály yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Pály yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy Sikoja Sándor, yszemelynevy sikoja sándor yszemelynevy Sikoja Sándor yszemelynevy sikoja yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Sikoja yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Mészáros Jánosné, yszemelynevy mészáros jánosne yszemelynevy Mészáros Jánosné yszemelynevy mészáros yszemelynevy jánosne yszemelynevy yszemelynevy Mészáros yszemelynevy Jánosné yszemelynevy ykodvegy Ecsedi Jozefa, yszemelynevy ecsedi jozefa yszemelynevy Ecsedi Jozefa yszemelynevy ecsedi yszemelynevy jozefa yszemelynevy yszemelynevy Ecsedi yszemelynevy Jozefa yszemelynevy ykodvegy Ludvig Borbála, yszemelynevy ludvig borbála yszemelynevy Ludvig Borbála yszemelynevy ludvig yszemelynevy borbála yszemelynevy yszemelynevy Ludvig yszemelynevy Borbála yszemelynevy ykodvegy özv. Nagyné, yszemelynevy özv. nagyne yszemelynevy özv. Nagyné yszemelynevy özv. yszemelynevy nagyne yszemelynevy yszemelynevy özv. yszemelynevy Nagyné yszemelynevy ykodvegy Csepreghy Anna, yszemelynevy csepreghy anna yszemelynevy Csepreghy Anna yszemelynevy csepreghy yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Csepreghy yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Déryné, yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy Vásárhelyi Károly, yszemelynevy vásárhelyi károly yszemelynevy Vásárhelyi Károly yszemelynevy vásárhelyi yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Vásárhelyi yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Győrfy, yszemelynevy győrfy yszemelynevy Győrfy yszemelynevy győrfy yszemelynevy yszemelynevy Győrfy yszemelynevy ykodvegy Szilágyi Pál. yszemelynevy szilágyi pál yszemelynevy Szilágyi Pál yszemelynevy szilágyi yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Még ugyanez évben megjelenik mint ig. Abday Sándor yszemelynevy abday sándor yszemelynevy Abday Sándor yszemelynevy abday yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Abday yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy is Szabadkán, ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy a ki örökséghez jutva, felcsapott igazgatónak és ezen minőségében is értékesíteni igyekezett színészi népszerűségét és összeköttetéseit. 1824-ben a Horváth József yszemelynevy horváth józsef yszemelynevy Horváth József yszemelynevy horváth yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy és Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy ferenc yszemelynevy Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy vezetése alatt álló székesfehérvári ytelepulesy székesfehérvár ytelepulesy székesfehérvár ymegyey fejér megye ykodvegy társulat működött Szabadkán. ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy Tagjaik: Pergő Celesztin, yszemelynevy pergő celesztin yszemelynevy Pergő Celesztin yszemelynevy pergő yszemelynevy celesztin yszemelynevy yszemelynevy Pergő yszemelynevy Celesztin yszemelynevy ykodvegy Székely József, yszemelynevy székely józsef yszemelynevy Székely József yszemelynevy székely yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Székely yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Balogh István, yszemelynevy balogh istván yszemelynevy Balogh István yszemelynevy balogh yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Vitéz György, yszemelynevy vitéz györgy yszemelynevy Vitéz György yszemelynevy vitéz yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Vitéz yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Gaál Mihály, yszemelynevy gaál mihály yszemelynevy Gaál Mihály yszemelynevy gaál yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Gaál yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Telepi György, yszemelynevy telepi györgy yszemelynevy Telepi György yszemelynevy telepi yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Telepi yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Székelyné, yszemelynevy székelyne yszemelynevy Székelyné yszemelynevy székelyne yszemelynevy yszemelynevy Székelyné yszemelynevy ykodvegy Simén Borbála, yszemelynevy simén borbála yszemelynevy Simén Borbála yszemelynevy simén yszemelynevy borbála yszemelynevy yszemelynevy Simén yszemelynevy Borbála yszemelynevy ykodvegy Székely Zsuzsánna. yszemelynevy székely zsuzsánna yszemelynevy Székely Zsuzsánna yszemelynevy székely yszemelynevy zsuzsánna yszemelynevy yszemelynevy Székely yszemelynevy Zsuzsánna yszemelynevy ykodvegy 1825-ben ugyanők jöttek. A város ezidőben már a szinház részére egy állandó helyiség létesítését határozta el. A terv hamarosan valóra vált, mert a nagykávéház bálitermét átalakították szinház céljaira. 1826. augusztus 24-én tartotta első előadását a Horváth József yszemelynevy horváth józsef yszemelynevy Horváth József yszemelynevy horváth yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy igazgatása alatt álló székesfehérvári ytelepulesy székesfehérvár ytelepulesy székesfehérvár ymegyey fejér megye ykodvegy „Magyar Színjátszó Társaságaz yintezmenyy magyar színjátszó társaság yintezmenyy Magyar S yintezmenyy magyar yintezmenyy színjátszó yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy S yintezmenyy ykodvegy uj szinházhelyiségben. A megnyitó előadás első részét Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy ferenc yszemelynevy Komlóssy Ferenc yszemelynevy komlóssy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy „Az öröm oltára ycimy az öröm oltára ycimy Az öröm oltára ycimy az ycimy öröm ycimy oltára ycimy ycimy Az ycimy öröm ycimy oltára ycimy ykodvegy című alkalmi darabja töltötte ki, melyben a szinészek mondtak szép szavakkal és dallal köszönetet a közönségnek áldozatkészségéért. Második részében Kisfaludy Károly yszemelynevy kisfaludy károly yszemelynevy Kisfaludy Károly yszemelynevy kisfaludy yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Kisfaludy yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy „Kemény Simon ycimy kemény simon ycimy Kemény Simon ycimy kemény ycimy simon ycimy ycimy Kemény ycimy Simon ycimy ykodvegy című darabját játszották, melyhez Arnold György, yszemelynevy arnold györgy yszemelynevy Arnold György yszemelynevy arnold yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Arnold yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy a szabadkai ytelepulesy szabadka ytelepulesy szabadka ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy városi zenekar igazgatója írt „ouverturát és kisérő zenét. Innen számíthatjuk a szabadkai ytelepulesy szabadka ytelepulesy szabadka ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy állandó magyar szinészet kezdő idejét. E társulat kitűnő előadásai, valamint a színészek társadalmi magatartása megbecsülést szereztek. Egykorú feljegyzés szerint „ezen Társaság a Város kebelében mind a maga feddhetetlen jó erköltsi viseletével, mint alkalmatos és serény iparkodásával kedvezést nyert. 1827. július xtalanevtizedx 1835 és augusztus havában az „Erdélyi dal és színjátszó társaság yintezmenyy erdélyi dal és színjátszó társaság yintezmenyy Erdélyi yintezmenyy erdélyi yintezmenyy dal yintezmenyy és yintezmenyy színjátszó yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Erdélyi yinte játszott Szabadkán, ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi dávid yszemelynevy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy igazgatása alatt. A társulat tagjai voltak többek között: Szerdahelyi József, yszemelynevy szerdahelyi józsef yszemelynevy Szerdahelyi József yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Szilágyi Pál, yszemelynevy szilágyi pál yszemelynevy Szilágyi Pál yszemelynevy szilágyi yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Udvarhelyi Miklós yszemelynevy udvarhelyi miklós yszemelynevy Udvarhelyi Miklós yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy és neje, Pály Elek, yszemelynevy pály elek yszemelynevy Pály Elek yszemelynevy pály yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Pály yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy Heinisch yszemelynevy heinisch yszemelynevy Heinisch yszemelynevy heinisch yszemelynevy yszemelynevy Heinisch yszemelynevy ykodvegy karmester, Konti Károly, yszemelynevy konti károly yszemelynevy Konti Károly yszemelynevy konti yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Konti yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Simonffy György, yszemelynevy simonffy györgy yszemelynevy Simonffy György yszemelynevy simonffy yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Simonffy yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Szentpétery Zsigmond, yszemelynevy szentpétery zsigmond yszemelynevy Szentpétery Zsigmond yszemelynevy szentpétery yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Kőrössy Ferenc, yszemelynevy kőrössy ferenc yszemelynevy Kőrössy Ferenc yszemelynevy kőrössy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Kőrössy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Nagy István, yszemelynevy nagy istván yszemelynevy Nagy István yszemelynevy nagy yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Parázsó János yszemelynevy parázsó jános yszemelynevy Parázsó János yszemelynevy parázsó yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Parázsó yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy és neje, Pataki Benedek, yszemelynevy pataki benedek yszemelynevy Pataki Benedek yszemelynevy pataki yszemelynevy benedek yszemelynevy yszemelynevy Pataki yszemelynevy Benedek yszemelynevy ykodvegy Szakátsy István, yszemelynevy szakátsy istván yszemelynevy Szakátsy István yszemelynevy szakátsy yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Szakátsy yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy Szaplonczay Mihály, yszemelynevy szaplonczay mihály yszemelynevy Szaplonczay Mihály yszemelynevy szaplonczay yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Szaplonczay yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Szökő Mihály, yszemelynevy szökő mihály yszemelynevy Szökő Mihály yszemelynevy szökő yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Szökő yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Sipos János, yszemelynevy sipos jános yszemelynevy Sipos János yszemelynevy sipos yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Sipos yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Bartha János, yszemelynevy bartha jános yszemelynevy Bartha János yszemelynevy bartha yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Kőrössyné Stromb Katalin, yszemelynevy kőrössyné stromb katalin yszemelynevy Kőrössyné Stromb Katalin yszemelynevy kőrössyné yszemelynevy stromb yszemelynevy katalin yszemelynevy yszemelynevy Kőrössyné yszemelynevy Stromb ysze Széppataky Johanna. yszemelynevy széppataky johanna yszemelynevy Széppataky Johanna yszemelynevy széppataky yszemelynevy johanna yszemelynevy yszemelynevy Széppataky yszemelynevy Johanna yszemelynevy ykodvegy Az előadásokat július 1-én a „Szevillai borbély ycimy szevillai borbély ycimy Szevillai borbély ycimy szevillai ycimy borbély ycimy ycimy Szevillai ycimy borbély ycimy ykodvegy című operával kezdték, 2-án a „Tolvaj szarka ycimy tolvaj szarka ycimy Tolvaj szarka ycimy tolvaj ycimy szarka ycimy ycimy Tolvaj ycimy szarka ycimy ykodvegy került szinre, mely előadáson megjelent az ép ott tartózkodó Ferdinánd főherceg yszemelynevy ferdinánd főherceg yszemelynevy Ferdinánd főherceg yszemelynevy ferdinánd yszemelynevy főherceg yszemelynevy yszemelynevy Ferdinánd yszemelynevy főherceg yszemelynevy ykodvegy is, a mi akkor felbecsülhetetlen megtiszteltetést jelentett a magyar színtársulat részére. Majdnem csupa opera került szinre ez időben. Ezután minden évben megfordulnak a magyar szinészek Szabadkán. ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy 1831. xevtizedx 1835 dec. 30-án Abday Sándor yszemelynevy abday sándor yszemelynevy Abday Sándor yszemelynevy abday yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Abday yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy igazgató kezdi meg 4 hónapos sziniévadját az „Árulás és szerelemféltés ycimy árulás és szerelemféltés ycimy Árulás és szerelemféltés ycimy árulás ycimy és ycimy szerelemféltés ycimy ycimy Árulás ycimy és ycimy szerelemféltés ycimy ykodvegy cimű darabbal, a mikor a kitűnő előadásból Abday Sándor yszemelynevy abday sándor yszemelynevy Abday Sándor yszemelynevy abday yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Abday yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy és neje: Böszörményi Johanna yszemelynevy böszörményi johanna yszemelynevy Böszörményi Johanna yszemelynevy böszörményi yszemelynevy johanna yszemelynevy yszemelynevy Böszörményi yszemelynevy Johanna yszemelynevy ykodvegy emelkedtek ki. 1832-ben újból Kelényi yszemelynevy kelényi yszemelynevy Kelényi yszemelynevy kelényi yszemelynevy yszemelynevy Kelényi yszemelynevy ykodvegy van Szabadkán; ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy tagjai között vannak: Déryné, yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy Szentpétery, yszemelynevy szentpétery yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy szentpétery yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy ykodvegy Pályné, yszemelynevy pályne yszemelynevy Pályné yszemelynevy pályne yszemelynevy yszemelynevy Pályné yszemelynevy ykodvegy Gál Mihály, yszemelynevy gál mihály yszemelynevy Gál Mihály yszemelynevy gál yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Gál yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Kántorné, yszemelynevy kántorne yszemelynevy Kántorné yszemelynevy kántorne yszemelynevy yszemelynevy Kántorné yszemelynevy ykodvegy Lendvayné, yszemelynevy lendvayne yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy lendvayne yszemelynevy yszemelynevy Lendvayné yszemelynevy ykodvegy Parázsóné yszemelynevy parázsóne yszemelynevy Parázsóné yszemelynevy parázsóne yszemelynevy yszemelynevy Parázsóné yszemelynevy ykodvegy és más jelesek. 1833 januártól áprilisig megint Abday Sándor yszemelynevy abday sándor yszemelynevy Abday Sándor yszemelynevy abday yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Abday yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy társulata játszik ott. 1835. március 21-én került ott szinre először a „Lear király, ycimy lear király ycimy Lear király ycimy lear ycimy király ycimy ycimy Lear ycimy király ycimy ykodvegy 1837-ben Abday xtalanevtizedx 1845 yszemelynevy abday yszemelynevy Abday yszemelynevy abday yszemelynevy yszemelynevy Abday yszemelynevy ykodvegy a „Koldusleány ycimy koldusleány ycimy Koldusleány ycimy koldusleány ycimy ycimy Koldusleány ycimy ykodvegy című darabbal kezdi az idényt. A társulat legünnepeltebb tagja Abday yszemelynevy abday yszemelynevy Abday yszemelynevy abday yszemelynevy yszemelynevy Abday yszemelynevy ykodvegy neje. Ez év december 9-én mutatják be Szabadkán ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy először „Hamlet-et. ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy 1845-ben xevtizedx 1845 (október havában) Chiabay (Csabai-Kubai) Pál yszemelynevy chiabay (csabai-kubai) pál yszemelynevy Chiabay (Csabai-Kubai) Pál yszemelynevy chiabay yszemelynevy (csabai-kubai) yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Chiabay yszemelynevy (Csabai társulata játszik. — Ugy látszik, hogy már 1848-ban foglalkoztak xtalanevtizedx 1855 egy uj színház tervével, mert egyik forrásunk szerint ez évben már letették annak alapját. Valószínűleg a forradalmi és azt követő nehéz idők miatt maradt későbbre a terv megvalósítása. 1853.október xevtizedx 1855 közepétől xtalanevtizedx 1865 xtalanevtizedx 1875 Szabó J. yszemelynevy szabó j. yszemelynevy Szabó J. yszemelynevy szabó yszemelynevy j. yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy J. yszemelynevy ykodvegy és Hidassy K. yszemelynevy hidassy k. yszemelynevy Hidassy K. yszemelynevy hidassy yszemelynevy k. yszemelynevy yszemelynevy Hidassy yszemelynevy K. yszemelynevy ykodvegy társulata játszik Szabadkán. ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy Tagok: Mátray, yszemelynevy mátray yszemelynevy Mátray yszemelynevy mátray yszemelynevy yszemelynevy Mátray yszemelynevy ykodvegy Lakatos, yszemelynevy lakatos yszemelynevy Lakatos yszemelynevy lakatos yszemelynevy yszemelynevy Lakatos yszemelynevy ykodvegy Váradi, yszemelynevy váradi yszemelynevy Váradi yszemelynevy váradi yszemelynevy yszemelynevy Váradi yszemelynevy ykodvegy Szabó, yszemelynevy szabó yszemelynevy Szabó yszemelynevy szabó yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy ykodvegy Balogh Jozefa, yszemelynevy balogh jozefa yszemelynevy Balogh Jozefa yszemelynevy balogh yszemelynevy jozefa yszemelynevy yszemelynevy Balogh yszemelynevy Jozefa yszemelynevy ykodvegy Váradiné, yszemelynevy váradine yszemelynevy Váradiné yszemelynevy váradine yszemelynevy yszemelynevy Váradiné yszemelynevy ykodvegy Clementis Berta yszemelynevy clementis berta yszemelynevy Clementis Berta yszemelynevy clementis yszemelynevy berta yszemelynevy yszemelynevy Clementis yszemelynevy Berta yszemelynevy ykodvegy és mások. Ez évben elhatározta a város, hogy egy nagy, vendégfogadóval egybekapcsolt uj, modern színházat épít és igazgatójául Latabár Endrét yszemelynevy latabár endre yszemelynevy Latabár Endré yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Endré yszemelynevy ykodvegy szerződteti társulatával. Egy év álatt az uj színház el is készült. Oszlopos bejárójára a „Pest szálloda yintezmenyy pest szálloda yintezmenyy Pest sz yintezmenyy pest yintezmenyy szálloda yintezmenyy yintezmenyy Pest yintezmenyy sz yintezmenyy ykodvegy felírás került. Csak fél évszázaddal később került ennek helyébe az uj: „Városi színház yintezmenyy városi színház yintezmenyy Városi yintezmenyy városi yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Városi yintezmenyy ykodvegy felírás, melyet csak 1918-ban xevtizedx 1915 távolítottak el. A színház az akkori viszonyokhoz mérten pazar fényességű volt, gépezeteit, belső felszerelését és díszítését Telepy György, yszemelynevy telepy györgy yszemelynevy Telepy György yszemelynevy telepy yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Telepy yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy pesti pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy színész és díszítő készítette. Nagy zenekara, 450 ülőhelye és 48 páholya volt. 1854. xevtizedx 1855 december 16-án nyitotta meg a színházat Latabár Endre yszemelynevy latabár endre yszemelynevy Latabár Endre yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy társulata Jósika Miklós yszemelynevy jósika miklós yszemelynevy Jósika Miklós yszemelynevy jósika yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Jósika yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy „Két Barcsay ycimy két barcsay ycimy Két Barcsay ycimy két ycimy barcsay ycimy ycimy Két ycimy Barcsay ycimy ykodvegy c. darabjával. A megnyitó előadásban részt vettek Szentpétery yszemelynevy szentpétery yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy szentpétery yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy ykodvegy és Telepy, yszemelynevy telepy yszemelynevy Telepy yszemelynevy telepy yszemelynevy yszemelynevy Telepy yszemelynevy ykodvegy a Nemzeti Színházból, yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy mint vendégek és a társulat tagjai közül Felekyné yszemelynevy felekyne yszemelynevy Felekyné yszemelynevy felekyne yszemelynevy yszemelynevy Felekyné yszemelynevy ykodvegy (Foltényiné Szabó Szákfy Amália), yszemelynevy foltényiné szabó szákfy amália yszemelynevy Foltényiné Szabó Szákfy Amália yszemelynevy foltényiné yszemelynevy szabó yszemelynevy szákfy yszemelynevy amália yszemelynevy yszemelynevy Fol Kecskésné, yszemelynevy kecskésne yszemelynevy Kecskésné yszemelynevy kecskésne yszemelynevy yszemelynevy Kecskésné yszemelynevy ykodvegy Csercser Natália, yszemelynevy csercser natália yszemelynevy Csercser Natália yszemelynevy csercser yszemelynevy natália yszemelynevy yszemelynevy Csercser yszemelynevy Natália yszemelynevy ykodvegy Benke Jozefa, yszemelynevy benke jozefa yszemelynevy Benke Jozefa yszemelynevy benke yszemelynevy jozefa yszemelynevy yszemelynevy Benke yszemelynevy Jozefa yszemelynevy ykodvegy Molnár György, yszemelynevy molnár györgy yszemelynevy Molnár György yszemelynevy molnár yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy Foltényi, yszemelynevy foltényi yszemelynevy Foltényi yszemelynevy foltényi yszemelynevy yszemelynevy Foltényi yszemelynevy ykodvegy Berzsenyi, yszemelynevy berzsenyi yszemelynevy Berzsenyi yszemelynevy berzsenyi yszemelynevy yszemelynevy Berzsenyi yszemelynevy ykodvegy Kecskés, yszemelynevy kecskés yszemelynevy Kecskés yszemelynevy kecskés yszemelynevy yszemelynevy Kecskés yszemelynevy ykodvegy Gönczi, yszemelynevy gönczi yszemelynevy Gönczi yszemelynevy gönczi yszemelynevy yszemelynevy Gönczi yszemelynevy ykodvegy stb. — A színház első vendégszereplői voltak: Egressy Gábor, yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy Szigeti József, yszemelynevy szigeti józsef yszemelynevy Szigeti József yszemelynevy szigeti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Jókainé, yszemelynevy jókaine yszemelynevy Jókainé yszemelynevy jókaine yszemelynevy yszemelynevy Jókainé yszemelynevy ykodvegy Komlóssy Ida. yszemelynevy komlóssy ida yszemelynevy Komlóssy Ida yszemelynevy komlóssy yszemelynevy ida yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Ida yszemelynevy ykodvegy — Jellemző a szabadkaiak ytelepulesy szabadka ytelepulesy szabadka ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy szinházszeretetére, hogy 1856. február havában egy táncvigalom jövedelméből 248 frt. 1 kr és 2 drb. aranyat adtak a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy nyugdíjalapja javára. 1858. november havában Pázmán Mihály yszemelynevy pázmán mihály yszemelynevy Pázmán Mihály yszemelynevy pázmán yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Pázmán yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy színtársulata kezdi előadásait. 1859-ben Felekyné xtalanevtizedx 1865 Munkácsy Flóra yszemelynevy felekyné munkácsy flóra yszemelynevy Felekyné Munkácsy Flóra yszemelynevy felekyné yszemelynevy munkácsy yszemelynevy flóra yszemelynevy yszemelynevy Felekyné yszemelynevy Munkácsy yszeme a „Tücsök ycimy tücsök ycimy Tücsök ycimy tücsök ycimy ycimy Tücsök ycimy ykodvegy című darabban szerepelt a szabadkai ytelepulesy szabadka ytelepulesy szabadka ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy színházban. Évről-évre a legjelesebb társulatok keresik fel a várost és időnkint helyet adnak a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy és szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy színészeknek is. Utóbb a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy színtársulatok teljesen elmaradtak és így a magyar színészek mellett csak szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy színészek keresték fel a várost. 1864. xevtizedx 1865 novembertől Sipos Károly yszemelynevy sipos károly yszemelynevy Sipos Károly yszemelynevy sipos yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Sipos yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy igazgató játszott társulatával. Tagjai a feloszlott budai népszínház yintezmenyy budai népszínház yintezmenyy budai né yintezmenyy budai yintezmenyy népszínház yintezmenyy yintezmenyy budai yintezmenyy né yintezmenyy ykodvegy tagjaiból állottak. E társulatnak volt tagja Kölesi Lujza, yszemelynevy kölesi lujza yszemelynevy Kölesi Lujza yszemelynevy kölesi yszemelynevy lujza yszemelynevy yszemelynevy Kölesi yszemelynevy Lujza yszemelynevy ykodvegy itt ismerkedett meg Blaha János yszemelynevy blaha jános yszemelynevy Blaha János yszemelynevy blaha yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Blaha yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy katona­karmesterrel és itt lett a nemzet csalogányából: Blaháné. yszemelynevy blaháne yszemelynevy Blaháné yszemelynevy blaháne yszemelynevy yszemelynevy Blaháné yszemelynevy ykodvegy 1866-ban Szuper Károly yszemelynevy szuper károly yszemelynevy Szuper Károly yszemelynevy szuper yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szuper yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy volt az igazgató, a ki 1867. január 14-én itt ünnepelte 25 éves színészi jubileumát. 1868-70-ig Hubay xtalanevtizedx 1875 Gusztáv yszemelynevy hubay gusztáv yszemelynevy Hubay Gusztáv yszemelynevy hubay yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Hubay yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy társulata járt Szabadkára. ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy 1870. xevtizedx 1875 tavaszán 150 tagú „Szinügyi egylet yintezmenyy szinügyi egylet yintezmenyy Szinügyi yintezmenyy szinügyi yintezmenyy egylet yintezmenyy yintezmenyy Szinügyi yintezmenyy ykodvegy alakul, hogy a színházban jó erőkből álló társulat tartson előadásokat egy művezető igazgatása alatt, míg a pénzügyeket maga az egylet kezelte. A könyvtár gyarapítására műkedvelő előadásokat rendeztek. A művezetést Vezéry Ödönre yszemelynevy vezéry ödön yszemelynevy Vezéry Ödön yszemelynevy vezéry yszemelynevy ödön yszemelynevy yszemelynevy Vezéry yszemelynevy Ödön yszemelynevy ykodvegy bízták és az így alakult társulat október 3 6-án kezdte meg működését. Jobb tagok voltak Vezéryn yszemelynevy vezéry yszemelynevy Vezéry yszemelynevy vezéry yszemelynevy yszemelynevy Vezéry yszemelynevy ykodvegy kívül: Kőmivesné, yszemelynevy kőmivesne yszemelynevy Kőmivesné yszemelynevy kőmivesne yszemelynevy yszemelynevy Kőmivesné yszemelynevy ykodvegy Siposné, yszemelynevy siposne yszemelynevy Siposné yszemelynevy siposne yszemelynevy yszemelynevy Siposné yszemelynevy ykodvegy Dékány Róza, yszemelynevy dékány róza yszemelynevy Dékány Róza yszemelynevy dékány yszemelynevy róza yszemelynevy yszemelynevy Dékány yszemelynevy Róza yszemelynevy ykodvegy Örsiné, yszemelynevy örsine yszemelynevy Örsiné yszemelynevy örsine yszemelynevy yszemelynevy Örsiné yszemelynevy ykodvegy Harányiné, yszemelynevy harányine yszemelynevy Harányiné yszemelynevy harányine yszemelynevy yszemelynevy Harányiné yszemelynevy ykodvegy Vizváryné Krecsányi Sarolta, yszemelynevy vizváryné krecsányi sarolta yszemelynevy Vizváryné Krecsányi Sarolta yszemelynevy vizváryné yszemelynevy krecsányi yszemelynevy sarolta yszemelynevy yszemelynevy Vizváryné yszemelynevy Kr Nagy Júlia, yszemelynevy nagy júlia yszemelynevy Nagy Júlia yszemelynevy nagy yszemelynevy júlia yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Júlia yszemelynevy ykodvegy Horváth Ferenc, yszemelynevy horváth ferenc yszemelynevy Horváth Ferenc yszemelynevy horváth yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Örsi, yszemelynevy örsi yszemelynevy Örsi yszemelynevy örsi yszemelynevy yszemelynevy Örsi yszemelynevy ykodvegy Solymossy Elek, yszemelynevy solymossy elek yszemelynevy Solymossy Elek yszemelynevy solymossy yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Solymossy yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy Kőrösmezei, yszemelynevy kőrösmezei yszemelynevy Kőrösmezei yszemelynevy kőrösmezei yszemelynevy yszemelynevy Kőrösmezei yszemelynevy ykodvegy Zádor, yszemelynevy zádor yszemelynevy Zádor yszemelynevy zádor yszemelynevy yszemelynevy Zádor yszemelynevy ykodvegy Szép János, yszemelynevy szép jános yszemelynevy Szép János yszemelynevy szép yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Szép yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Tolnai yszemelynevy tolnai yszemelynevy Tolnai yszemelynevy tolnai yszemelynevy yszemelynevy Tolnai yszemelynevy ykodvegy és mint vendég: Mátrai Laura. yszemelynevy mátrai laura yszemelynevy Mátrai Laura yszemelynevy mátrai yszemelynevy laura yszemelynevy yszemelynevy Mátrai yszemelynevy Laura yszemelynevy ykodvegy A társulat drámákat, népszínműveket, operetteket és bohózatokat játszott. Kezd letűnni a műsorról az opera és a helyét a francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy francia ynemzetisegy ykodvegy és német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy (bécsi) ytelepulesy bécs ytelepulesy bécs yorszagy Ausztria ykodvegy operett foglalja eL Az uj idényre a szinügyi egylet Takács Ádám yszemelynevy takács ádám yszemelynevy Takács Ádám yszemelynevy takács yszemelynevy ádám yszemelynevy yszemelynevy Takács yszemelynevy Ádám yszemelynevy ykodvegy kolozsvári ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy rendezőt válasz­totta meg. 1873-ban Aradi Gerő yszemelynevy aradi gerő yszemelynevy Aradi Gerő yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodvegy az igazgató, 1875-ben özv. György Jánosné Nagy Lujza yszemelynevy özv. györgy jánosné nagy lujza yszemelynevy özv. György Jánosné Nagy Lujza yszemelynevy özv. yszemelynevy györgy yszemelynevy jánosné yszemelynevy nagy yszemelynevy lujza yszemelynevy ysz társulata játszik, 1877-ben Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi ignác yszemelynevy Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy kerül a szabadkai színház yintezmenyy szabadkai színház yintezmenyy szabadka yintezmenyy szabadkai yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy szabadka yintezmenyy ykodvegy élére. 1879-ben Temesváry xtalanevtizedx 1885 Lajos yszemelynevy temesváry lajos yszemelynevy Temesváry Lajos yszemelynevy temesváry yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Temesváry yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy igazgatása alatt ünnepelték a színház 25 éves fennállási jubileumát. December 16-án az ünnepi előadás műsora a következő volt: 1. Hymnus, ycimy hymnus ycimy Hymnus ycimy hymnus ycimy ycimy Hymnus ycimy ykodvegy 2. Jámbor Pál yszemelynevy jámbor pál yszemelynevy Jámbor Pál yszemelynevy jámbor yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Jámbor yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy (Hiador) prológusát felolvasta Temesváry Lajos yszemelynevy temesváry lajos yszemelynevy Temesváry Lajos yszemelynevy temesváry yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Temesváry yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy igazgató, 3. Allegorikus kép,rendezte: ycimy allegorikus kép ycimy Allegorikus kép ycimy allegorikus ycimy kép ycimy ycimy Allegorikus ycimy kép ycimy ykodvegy Fehérvári Ottó, yszemelynevy fehérvári ottó yszemelynevy Fehérvári Ottó yszemelynevy fehérvári yszemelynevy ottó yszemelynevy yszemelynevy Fehérvári yszemelynevy Ottó yszemelynevy ykodvegy 4. Becsületszó ycimy becsületszó ycimy Becsületszó ycimy becsületszó ycimy ycimy Becsületszó ycimy ykodvegy vígjáték, 5. Hunyadi László ycimy hunyadi lászló ycimy Hunyadi László ycimy hunyadi ycimy lászló ycimy ycimy Hunyadi ycimy László ycimy ykodvegy opera I. felvonása. — 1880. xevtizedx 1885 október 20-án Erdélyi Marietta yszemelynevy erdélyi marietta yszemelynevy Erdélyi Marietta yszemelynevy erdélyi yszemelynevy marietta yszemelynevy yszemelynevy Erdélyi yszemelynevy Marietta yszemelynevy ykodvegy igazgatása alatt nyílik meg a szezon ifj. Ábrányi Kornél yszemelynevy ifj. ábrányi kornél yszemelynevy ifj. Ábrányi Kornél yszemelynevy ifj. yszemelynevy ábrányi yszemelynevy kornél yszemelynevy yszemelynevy ifj. yszemelynevy Ábrányi yszemelynevy Kornél ysz „Rövidlátók ycimy rövidlátók ycimy Rövidlátók ycimy rövidlátók ycimy ycimy Rövidlátók ycimy ykodvegy című vígjátékával. Tagjai: Molnár Gy., yszemelynevy molnár gy. yszemelynevy Molnár Gy. yszemelynevy molnár yszemelynevy gy. yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy Gy. yszemelynevy ykodvegy művezető és tragikus, Bokody Antal, yszemelynevy bokody antal yszemelynevy Bokody Antal yszemelynevy bokody yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Bokody yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy komikus, Traversz, yszemelynevy traversz yszemelynevy Traversz yszemelynevy traversz yszemelynevy yszemelynevy Traversz yszemelynevy ykodvegy énekes, Kendy Gusztáv, yszemelynevy kendy gusztáv yszemelynevy Kendy Gusztáv yszemelynevy kendy yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Kendy yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy jellemszínész, Váraljai Olga yszemelynevy váraljai olga yszemelynevy Váraljai Olga yszemelynevy váraljai yszemelynevy olga yszemelynevy yszemelynevy Váraljai yszemelynevy Olga yszemelynevy ykodvegy és mások. 1881-ben ismét Temesváry yszemelynevy temesváry yszemelynevy Temesváry yszemelynevy temesváry yszemelynevy yszemelynevy Temesváry yszemelynevy ykodvegy az igazgató. 1882. október 15-én Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy andor yszemelynevy Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Gerőffy yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy társulata a Bánk bánnal ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy nyitja a szezont. 1883-ban Mansberger (Mosonyi) Károly yszemelynevy mansberger (mosonyi) károly yszemelynevy Mansberger (Mosonyi) Károly yszemelynevy mansberger yszemelynevy (mosonyi) yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Mansberger yszemelynevy ( az igazgató, 1884-ben Mosonyi yszemelynevy mosonyi yszemelynevy Mosonyi yszemelynevy mosonyi yszemelynevy yszemelynevy Mosonyi yszemelynevy ykodvegy és Tóth Béla yszemelynevy tóth béla yszemelynevy Tóth Béla yszemelynevy tóth yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy tartanak néhány előadást, októberben Mándoky Béla yszemelynevy mándoky béla yszemelynevy Mándoky Béla yszemelynevy mándoky yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Mándoky yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy kezd 6 hónapos szezont, 1885. május havában a Ditrói Mór yszemelynevy ditrói mór yszemelynevy Ditrói Mór yszemelynevy ditrói yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Ditrói yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy igazgatási alatt álló „Thália színészszövetkezet yintezmenyy thália színészszövetkezet yintezmenyy Thália yintezmenyy thália yintezmenyy színészszövetkezet yintezmenyy yintezmenyy Thália yintezmenyy ykodvegy — hármas direkció (Breznay Géza yszemelynevy (breznay géza yszemelynevy (Breznay Géza yszemelynevy (breznay yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy (Breznay yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy és Hatvani Károly) yszemelynevy hatvani károly yszemelynevy Hatvani Károly yszemelynevy hatvani yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Hatvani yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy — játszik, október 10-étől ismét Tóth Béla yszemelynevy tóth béla yszemelynevy Tóth Béla yszemelynevy tóth yszemelynevy béla yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Béla yszemelynevy ykodvegy tart pár előadást, 1886. október 10-én Ditrói Mór, yszemelynevy ditrói mór yszemelynevy Ditrói Mór yszemelynevy ditrói yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Ditrói yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy Breznay Géza yszemelynevy breznay géza yszemelynevy Breznay Géza yszemelynevy breznay yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Breznay yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy és Sztupa yszemelynevy sztupa yszemelynevy Sztupa yszemelynevy sztupa yszemelynevy yszemelynevy Sztupa yszemelynevy ykodvegy konzorciuma nyitja meg az idényt Prológussal és a „Csókon szerzett vőlegény-nyel. ycimy csókon szerzett vőlegény ycimy Csókon szerzett vőlegény ycimy csókon ycimy szerzett ycimy vőlegény ycimy ycimy Csókon ycimy szerzett ycimy vőlegény ycimy ykodvegy Ebben az évben Nagy Vince yszemelynevy nagy vince yszemelynevy Nagy Vince yszemelynevy nagy yszemelynevy vince yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Vince yszemelynevy ykodvegy vette át a művezetést egy időre; távozása után a konzorcium összeomlott. 1887-ben is xtalanevtizedx 1895 e konzorcium játszik. Sűrűn váltakoznak most az igazgatók. Halmay Imre, yszemelynevy halmay imre yszemelynevy Halmay Imre yszemelynevy halmay yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Halmay yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy majd 1893-ig xevtizedx 1895 Csóka Sándor, yszemelynevy csóka sándor yszemelynevy Csóka Sándor yszemelynevy csóka yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Csóka yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy 1894-ben Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay pál yszemelynevy Rakodczay Pál yszemelynevy rakodczay yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Rakodczay yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy az igazgató, 1897-ben már xtalanevtizedx 1905 Pesti Ihász Lajost yszemelynevy pesti ihász lajos yszemelynevy Pesti Ihász Lajos yszemelynevy pesti yszemelynevy ihász yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Pesti yszemelynevy Ihász yszemelynevy Lajos yszemelynev látjuk a társulat élén, a ki hosszú ideig, 1906-ig xevtizedx 1905 volt a szabadkai ytelepulesy szabadka ytelepulesy szabadka ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy színház igazgatója. Ebben az időben a város már bőkezűen gondoskodott a színészetről. Ingyen színház, fűtés, világításon kívül évi 8000 koronával, később 10.000 koronával és különféle alapok kamataival segélyezte a színházat. A színügyi-bizottság, melynek elnöke Szibenburger Károly yszemelynevy szibenburger károly yszemelynevy Szibenburger Károly yszemelynevy szibenburger yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Szibenburger yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy tanár volt, jóindulattal karolta fel a színtársulat minden dolgát. A színészet aranynapjai voltak ezek Szabadkán. ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy 1900-ban Földesi Sándorral yszemelynevy földesi sándor yszemelynevy Földesi Sándor yszemelynevy földesi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Földesi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy társult Pesti, yszemelynevy pesti yszemelynevy Pesti yszemelynevy pesti yszemelynevy yszemelynevy Pesti yszemelynevy ykodvegy de a társasviszonyt csakhamar felbontotta. 1904-ben a város nagy költséggel átépítette a színházat, egy részt, hogy a meggyöngült, elkorhadt alkatrészeket kicseréltesse, másrészt, hogy a színház tűzbiztonságát fokozza, végül, hogy a férőhelyek számát emelje. Az átalakítások december 1-ig elkészültek és két héttel később megkezdődtek a színház 50 éves fennállásának jubileumi ünnepségei. December 16-tól 18-ig, három napig tartott az ünneplés, melyen vendégkép fellépett dr. Klein Mátyásné Szőgyi Gina, yszemelynevy dr. klein mátyásné szőgyi gina yszemelynevy dr. Klein Mátyásné Szőgyi Gina yszemelynevy dr. yszemelynevy klein yszemelynevy mátyásné yszemelynevy szőgyi yszemelynevy gina yszemelynevy ysz a színház volt tagja is a „Cigánybáró ycimy cigánybáró ycimy Cigánybáró ycimy cigánybáró ycimy ycimy Cigánybáró ycimy ykodvegy II. felv. Saffi yszerepy saffi yszerepy Saffi yszerepy saffi yszerepy yszerepy Saffi yszerepy ykodvegy szerepében. Ifj. Ábrányi Emil yszemelynevy ifj. ábrányi emil yszemelynevy Ifj. Ábrányi Emil yszemelynevy ifj. yszemelynevy ábrányi yszemelynevy emil yszemelynevy yszemelynevy Ifj. yszemelynevy Ábrányi yszemelynevy Emil yszemelynev prológusa szerepelt még a műsoron, ezenkívül Molnár Gyula yszemelynevy molnár gyula yszemelynevy Molnár Gyula yszemelynevy molnár yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy „Névtelen hősök ycimy névtelen hősök ycimy Névtelen hősök ycimy névtelen ycimy hősök ycimy ycimy Névtelen ycimy hősök ycimy ykodvegy című pályadíjnyertes darabja. Az 1905-6-iki szezont a „Cornevillei harangok ycimy cornevillei harangok ycimy Cornevillei harangok ycimy cornevillei ycimy harangok ycimy ycimy Cornevillei ycimy harangok ycimy ykodvegy előadásával kezdte meg Pesti, yszemelynevy pesti yszemelynevy Pesti yszemelynevy pesti yszemelynevy yszemelynevy Pesti yszemelynevy ykodvegy kinek ez volt itt utolsó szezonja, mert a város a színházra uj pályázatot hirdetett. Ezután dr. Farkas Ferencnek yszemelynevy dr. farkas ferenc yszemelynevy dr. Farkas Ferenc yszemelynevy dr. yszemelynevy farkas yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Farkas yszemelynevy Ferenc yszemelynev adták a színházat, a ki 1906. október 24-én a „Hunyadi László ycimy hunyadi lászló ycimy Hunyadi László ycimy hunyadi ycimy lászló ycimy ycimy Hunyadi ycimy László ycimy ykodvegy operával kezdte meg az évadot. Az előadásban részt vett Pichler Elemér, yszemelynevy pichler elemér yszemelynevy Pichler Elemér yszemelynevy pichler yszemelynevy elemér yszemelynevy yszemelynevy Pichler yszemelynevy Elemér yszemelynevy ykodvegy a m. kir. Opera yintezmenyy m. kir. opera yintezmenyy m. kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy opera yintezmenyy yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy ykodvegy tagja, többi szereplői Ruzsinszky Ilona, yszemelynevy ruzsinszky ilona yszemelynevy Ruzsinszky Ilona yszemelynevy ruzsinszky yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Ruzsinszky yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Aradi Aranka, yszemelynevy aradi aranka yszemelynevy Aradi Aranka yszemelynevy aradi yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy Kalmár József, yszemelynevy kalmár józsef yszemelynevy Kalmár József yszemelynevy kalmár yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Kalmár yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy Székely Gyula. yszemelynevy székely gyula yszemelynevy Székely Gyula yszemelynevy székely yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Székely yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Az első előadások nagy sikere után a város dr. Farkas Ferenc yszemelynevy dr. farkas ferenc yszemelynevy dr. Farkas Ferenc yszemelynevy dr. yszemelynevy farkas yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Farkas yszemelynevy Ferenc yszemelynev szerződését 6 évre hosszabbította meg. Az igazgató fővárosi főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy nivóra emelte az előadásokat. A társulat tagjai közt voltak fentieken kívül: Tóth Antal, yszemelynevy tóth antal yszemelynevy Tóth Antal yszemelynevy tóth yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Virányi Sándor, yszemelynevy virányi sándor yszemelynevy Virányi Sándor yszemelynevy virányi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Virányi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Bogyó Zsigmond, yszemelynevy bogyó zsigmond yszemelynevy Bogyó Zsigmond yszemelynevy bogyó yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Bogyó yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Herczeg Jenő, yszemelynevy herczeg jenő yszemelynevy Herczeg Jenő yszemelynevy herczeg yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Herczeg yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy Turányi Alajos, yszemelynevy turányi alajos yszemelynevy Turányi Alajos yszemelynevy turányi yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Turányi yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy Vándory Gusztáv yszemelynevy vándory gusztáv yszemelynevy Vándory Gusztáv yszemelynevy vándory yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Vándory yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy és Géza, Nagy Gyula yszemelynevy nagy gyula yszemelynevy Nagy Gyula yszemelynevy nagy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy és Imre, Abonyi Tivadar, yszemelynevy abonyi tivadar yszemelynevy Abonyi Tivadar yszemelynevy abonyi yszemelynevy tivadar yszemelynevy yszemelynevy Abonyi yszemelynevy Tivadar yszemelynevy ykodvegy Bazsai Lajos, yszemelynevy bazsai lajos yszemelynevy Bazsai Lajos yszemelynevy bazsai yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Bazsai yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Feledi Boriska, yszemelynevy feledi boriska yszemelynevy Feledi Boriska yszemelynevy feledi yszemelynevy boriska yszemelynevy yszemelynevy Feledi yszemelynevy Boriska yszemelynevy ykodvegy Hadrik Anna, yszemelynevy hadrik anna yszemelynevy Hadrik Anna yszemelynevy hadrik yszemelynevy anna yszemelynevy yszemelynevy Hadrik yszemelynevy Anna yszemelynevy ykodvegy Gazdy Aranka, yszemelynevy gazdy aranka yszemelynevy Gazdy Aranka yszemelynevy gazdy yszemelynevy aranka yszemelynevy yszemelynevy Gazdy yszemelynevy Aranka yszemelynevy ykodvegy Halász Ilonka, yszemelynevy halász ilonka yszemelynevy Halász Ilonka yszemelynevy halász yszemelynevy ilonka yszemelynevy yszemelynevy Halász yszemelynevy Ilonka yszemelynevy ykodvegy Szalontai Ferike, yszemelynevy szalontai ferike yszemelynevy Szalontai Ferike yszemelynevy szalontai yszemelynevy ferike yszemelynevy yszemelynevy Szalontai yszemelynevy Ferike yszemelynevy ykodvegy Barna Mariska, yszemelynevy barna mariska yszemelynevy Barna Mariska yszemelynevy barna yszemelynevy mariska yszemelynevy yszemelynevy Barna yszemelynevy Mariska yszemelynevy ykodvegy Tóth Ilonka, yszemelynevy tóth ilonka yszemelynevy Tóth Ilonka yszemelynevy tóth yszemelynevy ilonka yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Ilonka yszemelynevy ykodvegy Szelényi Emilia yszemelynevy szelényi emilia yszemelynevy Szelényi Emilia yszemelynevy szelényi yszemelynevy emilia yszemelynevy yszemelynevy Szelényi yszemelynevy Emilia yszemelynevy ykodvegy stb. A közönségnek életszükségletté vált a szinház, magyarok, szerbek, ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy bunyevácok ynemzetisegy bunyevác ynemzetisegy bunyevác ynemzetisegy bunyevác ynemzetisegy ynemzetisegy bunyevác ynemzetisegy ykodvegy egyaránt pártolták a színházat. De az önérzetes igazgató nem törte a szinügyi bizottság beleavatkozását a szinház belső ügyeibe, úgy, hogy kenyértörésre került a sor és dr. Farkas yszemelynevy dr. farkas yszemelynevy dr. Farkas yszemelynevy dr. yszemelynevy farkas yszemelynevy yszemelynevy dr. yszemelynevy Farkas yszemelynevy ykodvegy 1909- ben visszalépett a színházi szerződéstől és Munkács - Ungvárra ytelepulesy munkács - ungvár ytelepulesy Munkács - Ungvár ymegyey bereg megye ykodvegy vitte társulatát. Egy hétig búcsúztatta a közönség az igazgatót és társulatát. 1909-től Krémer xtalanevtizedx 1915 Sándor yszemelynevy krémer sándor yszemelynevy Krémer Sándor yszemelynevy krémer yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Krémer yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy lett az új igazgató, a ki novemberben a „Páduai hercegnő-vel ycimy páduai hercegnő ycimy Páduai hercegnő ycimy páduai ycimy hercegnő ycimy ycimy Páduai ycimy hercegnő ycimy ykodvegy kezdi előadásait. Decemberben a szinügyi bizottság Krémer yszemelynevy krémer yszemelynevy Krémer yszemelynevy krémer yszemelynevy yszemelynevy Krémer yszemelynevy ykodvegy szerződését 1912-ig xevtizedx 1915 hosszabította meg. 1910-ben a „Bilincsek ycimy bilincsek ycimy Bilincsek ycimy bilincsek ycimy ycimy Bilincsek ycimy ykodvegy című darabbal indul a szezon. 1911. október 28-án az „Elnémult harangok ycimy elnémult harangok ycimy Elnémult harangok ycimy elnémult ycimy harangok ycimy ycimy Elnémult ycimy harangok ycimy ykodvegy az évadnyitó darab. Uj tagok: Halasiné, yszemelynevy halasine yszemelynevy Halasiné yszemelynevy halasine yszemelynevy yszemelynevy Halasiné yszemelynevy ykodvegy Kovács Lili, yszemelynevy kovács lili yszemelynevy Kovács Lili yszemelynevy kovács yszemelynevy lili yszemelynevy yszemelynevy Kovács yszemelynevy Lili yszemelynevy ykodvegy Vásárhelyi Tessza, yszemelynevy vásárhelyi tessza yszemelynevy Vásárhelyi Tessza yszemelynevy vásárhelyi yszemelynevy tessza yszemelynevy yszemelynevy Vásárhelyi yszemelynevy Tessza yszemelynevy ykodvegy Martinek Ilonka, yszemelynevy martinek ilonka yszemelynevy Martinek Ilonka yszemelynevy martinek yszemelynevy ilonka yszemelynevy yszemelynevy Martinek yszemelynevy Ilonka yszemelynevy ykodvegy Tóth Lenke, yszemelynevy tóth lenke yszemelynevy Tóth Lenke yszemelynevy tóth yszemelynevy lenke yszemelynevy yszemelynevy Tóth yszemelynevy Lenke yszemelynevy ykodvegy Harsányi Gizi, yszemelynevy harsányi gizi yszemelynevy Harsányi Gizi yszemelynevy harsányi yszemelynevy gizi yszemelynevy yszemelynevy Harsányi yszemelynevy Gizi yszemelynevy ykodvegy Károlyi Ibi, yszemelynevy károlyi ibi yszemelynevy Károlyi Ibi yszemelynevy károlyi yszemelynevy ibi yszemelynevy yszemelynevy Károlyi yszemelynevy Ibi yszemelynevy ykodvegy László Gyula, yszemelynevy lászló gyula yszemelynevy László Gyula yszemelynevy lászló yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy László yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Szabó yszemelynevy szabó yszemelynevy Szabó yszemelynevy szabó yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy ykodvegy művezető és tragikus, Bokody Antal, yszemelynevy bokody antal yszemelynevy Bokody Antal yszemelynevy bokody yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Bokody yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy Tallián László. yszemelynevy tallián lászló yszemelynevy Tallián László yszemelynevy tallián yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Tallián yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy December elején elhatározta a szinügyi bizottság, hogy a város által adott ingyen telken 750.000 kor. költséggel új színházat épít. Már novemberben elégedetlen a szinügyi bizottság Krémerrel, yszemelynevy krémer yszemelynevy Krémer yszemelynevy krémer yszemelynevy yszemelynevy Krémer yszemelynevy ykodvegy új pályázatot hirdet a színházra és decemberben Nádassy Józsefet yszemelynevy nádassy józsef yszemelynevy Nádassy József yszemelynevy nádassy yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy választja meg igazgatónak, a ki azonban csakhamar lemond, de a város nem fogadja el lemondását. Krémer yszemelynevy krémer yszemelynevy Krémer yszemelynevy krémer yszemelynevy yszemelynevy Krémer yszemelynevy ykodvegy utolsó évadjának vendégei: Komlóssy Emma, yszemelynevy komlóssy emma yszemelynevy Komlóssy Emma yszemelynevy komlóssy yszemelynevy emma yszemelynevy yszemelynevy Komlóssy yszemelynevy Emma yszemelynevy ykodvegy Kornai Berta, yszemelynevy kornai berta yszemelynevy Kornai Berta yszemelynevy kornai yszemelynevy berta yszemelynevy yszemelynevy Kornai yszemelynevy Berta yszemelynevy ykodvegy Lonzai Annie, yszemelynevy lonzai annie yszemelynevy Lonzai Annie yszemelynevy lonzai yszemelynevy annie yszemelynevy yszemelynevy Lonzai yszemelynevy Annie yszemelynevy ykodvegy a Góth-pár, yszemelynevy góth-pár yszemelynevy Góth-pár yszemelynevy góth-pár yszemelynevy yszemelynevy Góth-pár yszemelynevy ykodvegy Pethes Imre, yszemelynevy pethes imre yszemelynevy Pethes Imre yszemelynevy pethes yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Pethes yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy Szamosi Elza, yszemelynevy szamosi elza yszemelynevy Szamosi Elza yszemelynevy szamosi yszemelynevy elza yszemelynevy yszemelynevy Szamosi yszemelynevy Elza yszemelynevy ykodvegy Vendrey Ferenc, yszemelynevy vendrey ferenc yszemelynevy Vendrey Ferenc yszemelynevy vendrey yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Vendrey yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy Horváth Kálmán. yszemelynevy horváth kálmán yszemelynevy Horváth Kálmán yszemelynevy horváth yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Horváth yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy 1912. április 30-án a „Leányvásár ycimy leányvásár ycimy Leányvásár ycimy leányvásár ycimy ycimy Leányvásár ycimy ykodvegy című operettel búcsúzik a társulat. Ugyanez év okt. 22- én kezdi szezonját szintén a „Leányvásár-ral ycimy leányvásár ycimy Leányvásár ycimy leányvásár ycimy ycimy Leányvásár ycimy ykodvegy Nádassy, yszemelynevy nádassy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy nádassy yszemelynevy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy ykodvegy a kit két tragikus esemény sújtott: alatta égett le a szabadkai színház yintezmenyy szabadkai színház yintezmenyy szabadka yintezmenyy szabadkai yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy szabadka yintezmenyy ykodvegy és ő lett hosszú időre Szabadka ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadka ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy utolsó magyar igazgatója. Tagjai :Peterdi Etus, yszemelynevy peterdi etus yszemelynevy Peterdi Etus yszemelynevy peterdi yszemelynevy etus yszemelynevy yszemelynevy Peterdi yszemelynevy Etus yszemelynevy ykodvegy Molnár Janka, yszemelynevy molnár janka yszemelynevy Molnár Janka yszemelynevy molnár yszemelynevy janka yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy Janka yszemelynevy ykodvegy Falk Erzsi, yszemelynevy falk erzsi yszemelynevy Falk Erzsi yszemelynevy falk yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Falk yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy Verő Janka, yszemelynevy verő janka yszemelynevy Verő Janka yszemelynevy verő yszemelynevy janka yszemelynevy yszemelynevy Verő yszemelynevy Janka yszemelynevy ykodvegy Simkó Gizi, yszemelynevy simkó gizi yszemelynevy Simkó Gizi yszemelynevy simkó yszemelynevy gizi yszemelynevy yszemelynevy Simkó yszemelynevy Gizi yszemelynevy ykodvegy Komlós Vilmos, yszemelynevy komlós vilmos yszemelynevy Komlós Vilmos yszemelynevy komlós yszemelynevy vilmos yszemelynevy yszemelynevy Komlós yszemelynevy Vilmos yszemelynevy ykodvegy Nagy Dezső, yszemelynevy nagy dezső yszemelynevy Nagy Dezső yszemelynevy nagy yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Remete Géza, yszemelynevy remete géza yszemelynevy Remete Géza yszemelynevy remete yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Remete yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Fenyő Aladár, yszemelynevy fenyő aladár yszemelynevy Fenyő Aladár yszemelynevy fenyő yszemelynevy aladár yszemelynevy yszemelynevy Fenyő yszemelynevy Aladár yszemelynevy ykodvegy Albert Erzsi, yszemelynevy albert erzsi yszemelynevy Albert Erzsi yszemelynevy albert yszemelynevy erzsi yszemelynevy yszemelynevy Albert yszemelynevy Erzsi yszemelynevy ykodvegy Nagy Pál, yszemelynevy nagy pál yszemelynevy Nagy Pál yszemelynevy nagy yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Inke Rezső, yszemelynevy inke rezső yszemelynevy Inke Rezső yszemelynevy inke yszemelynevy rezső yszemelynevy yszemelynevy Inke yszemelynevy Rezső yszemelynevy ykodvegy vendégfellépői: Virányi Sándor, yszemelynevy virányi sándor yszemelynevy Virányi Sándor yszemelynevy virányi yszemelynevy sándor yszemelynevy yszemelynevy Virányi yszemelynevy Sándor yszemelynevy ykodvegy Arányi Dezső. yszemelynevy arányi dezső yszemelynevy Arányi Dezső yszemelynevy arányi yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Arányi yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy A szezon megindulása után a mindenható szinügyibizottság egy ellenzéki kupié miatt levéteti a „Limonádé ezredes ycimy limonádé ezredes ycimy Limonádé ezredes ycimy limonádé ycimy ezredes ycimy ycimy Limonádé ycimy ezredes ycimy ykodvegy című darabot a műsorról. Az 1913- as évadot az „Éva ycimy éva ycimy Éva ycimy éva ycimy ycimy Éva ycimy ykodvegy nyitja meg, szinre kerül a „Faust ycimy faust ycimy Faust ycimy faust ycimy ycimy Faust ycimy ykodvegy opera is. 1914-ben Szoyer Ilonka, yszemelynevy szoyer ilonka yszemelynevy Szoyer Ilonka yszemelynevy szoyer yszemelynevy ilonka yszemelynevy yszemelynevy Szoyer yszemelynevy Ilonka yszemelynevy ykodvegy Zilahy Gyula, yszemelynevy zilahy gyula yszemelynevy Zilahy Gyula yszemelynevy zilahy yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Zilahy yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Almássy Endre yszemelynevy almássy endre yszemelynevy Almássy Endre yszemelynevy almássy yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Almássy yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy vendégszerepelnek. Uj tagok: Borbély Lili, yszemelynevy borbély lili yszemelynevy Borbély Lili yszemelynevy borbély yszemelynevy lili yszemelynevy yszemelynevy Borbély yszemelynevy Lili yszemelynevy ykodvegy Müller Kató, yszemelynevy müller kató yszemelynevy Müller Kató yszemelynevy müller yszemelynevy kató yszemelynevy yszemelynevy Müller yszemelynevy Kató yszemelynevy ykodvegy Ujj Kálmán. yszemelynevy ujj kálmán yszemelynevy Ujj Kálmán yszemelynevy ujj yszemelynevy kálmán yszemelynevy yszemelynevy Ujj yszemelynevy Kálmán yszemelynevy ykodvegy A háború vészes hullámai a személyzetet is megtizedelik, a társulat többizben adakozik hadi jótékonysági célokra. 1915. március 10-én a „Tündérlaki lányok-at ycimy tündérlaki lányok ycimy Tündérlaki lányok ycimy tündérlaki ycimy lányok ycimy ycimy Tündérlaki ycimy lányok ycimy ykodvegy játszotta a társulat. 11-én reggel 5 órakor kigyulladt az üresen álló színház nézőtere és reggel 9 órára az egész színház porrá égett, maga alá temetve 61 esztendős dicső színházi mult felejthetetlen emlékét és megsemmisítve Nádassy yszemelynevy nádassy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy nádassy yszemelynevy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy ykodvegy egész felszerelését és ruhatárát. A város, szinészegyesület és társadalom sietve jöttek a társulat segítségére, mely egyelőre a Pest pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy szálló nagytermében tartott kabaré előadásokat. Innen Újvidékre, ytelepulesy újvidék ytelepulesy Újvidék ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy majd Makóra ytelepulesy makó ytelepulesy Makó ymegyey csanád megye ykodvegy megy a bajbajutott társulat. Közben a város a Pest pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy szálló nagytermét az állam és szinészegyesület I közbejöttével átalakíttatja páholyos színházteremmé, színpaddal felszerelve. Az uj szinházhelyiséget Nádassy yszemelynevy nádassy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy nádassy yszemelynevy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy ykodvegy társulata 1915. november 18-án nyitja meg. Tapolczai Dezső yszemelynevy tapolczai dezső yszemelynevy Tapolczai Dezső yszemelynevy tapolczai yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Tapolczai yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy felavató beszéde után Almássy Endre yszemelynevy almássy endre yszemelynevy Almássy Endre yszemelynevy almássy yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Almássy yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy Gyóni-verseket yszemelynevy gyóni yszemelynevy Gyóni yszemelynevy gyóni yszemelynevy yszemelynevy Gyóni yszemelynevy ykodvegy szavalt és a társulat a „Tiszavirág ycimy tiszavirág ycimy Tiszavirág ycimy tiszavirág ycimy ycimy Tiszavirág ycimy ykodvegy című operettet játszotta. Uj tagok: Radó Nelly, yszemelynevy radó nelly yszemelynevy Radó Nelly yszemelynevy radó yszemelynevy nelly yszemelynevy yszemelynevy Radó yszemelynevy Nelly yszemelynevy ykodvegy Révész Ilona, yszemelynevy révész ilona yszemelynevy Révész Ilona yszemelynevy révész yszemelynevy ilona yszemelynevy yszemelynevy Révész yszemelynevy Ilona yszemelynevy ykodvegy Sugár Gyula, yszemelynevy sugár gyula yszemelynevy Sugár Gyula yszemelynevy sugár yszemelynevy gyula yszemelynevy yszemelynevy Sugár yszemelynevy Gyula yszemelynevy ykodvegy Remete Géza, yszemelynevy remete géza yszemelynevy Remete Géza yszemelynevy remete yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Remete yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy Rakovszky Margit, yszemelynevy rakovszky margit yszemelynevy Rakovszky Margit yszemelynevy rakovszky yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Rakovszky yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Völcsei Rózsi, yszemelynevy völcsei rózsi yszemelynevy Völcsei Rózsi yszemelynevy völcsei yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Völcsei yszemelynevy Rózsi yszemelynevy ykodvegy Kisházi Sári, yszemelynevy kisházi sári yszemelynevy Kisházi Sári yszemelynevy kisházi yszemelynevy sári yszemelynevy yszemelynevy Kisházi yszemelynevy Sári yszemelynevy ykodvegy Torma Zsiga. yszemelynevy torma zsiga yszemelynevy Torma Zsiga yszemelynevy torma yszemelynevy zsiga yszemelynevy yszemelynevy Torma yszemelynevy Zsiga yszemelynevy ykodvegy A szezon vendégei: Zilahyné Singhoffer Vilma, yszemelynevy zilahyné singhoffer vilma yszemelynevy Zilahyné Singhoffer Vilma yszemelynevy zilahyné yszemelynevy singhoffer yszemelynevy vilma yszemelynevy yszemelynevy Zilahyné yszemelynevy Singhoffe és Kűry Klára. yszemelynevy kűry klára yszemelynevy Kűry Klára yszemelynevy kűry yszemelynevy klára yszemelynevy yszemelynevy Kűry yszemelynevy Klára yszemelynevy ykodvegy 1916. december 14- én újra megindul a szezon a „Legénybúcsú ycimy legénybúcsú ycimy Legénybúcsú ycimy legénybúcsú ycimy ycimy Legénybúcsú ycimy ykodvegy című operettel. Uj tagok: a Zöldi-nővérek, yszemelynevy zöldi-nővérek yszemelynevy Zöldi-nővérek yszemelynevy zöldi-nővérek yszemelynevy yszemelynevy Zöldi-nővérek yszemelynevy ykodvegy Lengyel Irén, yszemelynevy lengyel irén yszemelynevy Lengyel Irén yszemelynevy lengyel yszemelynevy irén yszemelynevy yszemelynevy Lengyel yszemelynevy Irén yszemelynevy ykodvegy Hidvéghy Ernő. yszemelynevy hidvéghy ernő yszemelynevy Hidvéghy Ernő yszemelynevy hidvéghy yszemelynevy ernő yszemelynevy yszemelynevy Hidvéghy yszemelynevy Ernő yszemelynevy ykodvegy 1917-ben már erősen jelentkeznek a háborús mizériák. A társulat Nádassy yszemelynevy nádassy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy nádassy yszemelynevy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy ykodvegy vezetése alatt konzorcionális alapon játszik. A szénhiány miatt kormányrendeletre becsukják a színházat, úgy hogy hetenként csak 2 napon, szombat és vasárnapon tarthat 3 előadást. 1918. november xtalanevtizedx 1925 14-én kellett volna Nádassy yszemelynevy nádassy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy nádassy yszemelynevy yszemelynevy Nádassy yszemelynevy ykodvegy társulatának a szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy csapatok által megszállott Szabadkán ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy az előadásokat megkezdeni, de a szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy parancsnok azon feltételhez kötötte az engedélyt, hogy a színészek minden előadás előtt énekeljék el a szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy hymnuszt. Az igazgató ezt megtagadta, az előadások elmaradtak, állomás nélkül maradt a szétszóródott derék társulat. Véglegesen legördült tehát a függöny a magyar színészek előadása után. Szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy Szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy Szerb ynemzetisegy ykodvegy színészek vonultak be a szabadkai színházba, yintezmenyy szabadkai színház yintezmenyy szabadka yintezmenyy szabadkai yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy szabadka yintezmenyy ykodvegy előbb a szerajevói, utóbb az újvidéki ytelepulesy újvidék ytelepulesy újvidék ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy társulat. Több izben történt kísérlet, hogy magyar színészek játszhassanak Szabadkán, ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy de mindhiába. Így a színészet átjut a szabadkai ytelepulesy szabadka ytelepulesy szabadka ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy magyar műkedvelők kezébe. 1920-ban xevtizedx 1925 Magyar Népkör yintezmenyy magyar népkör yintezmenyy Magyar N yintezmenyy magyar yintezmenyy népkör yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy N yintezmenyy ykodvegy alakúl, mely műkedvelő előadásokat rendez és állandóan működik egy régi műkedvelő gárda egy régi műkedvelő hölgy vezetése mellett, mely a magyar darabokat jó előadásokban hozza szinre. Működésüket erkölcsi és anyagi siker kiséri. 1927. jan. xtalanevtizedx 1935 12-én uj színház nyílt meg Szabadkán, ytelepulesy szabadka ytelepulesy Szabadká ymegyey bács-bodrog megye yorszagy Szerbia ykodvegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy színészekkel, a régi, leégett színház helyén; az uj színház modernebb, díszesebb, mint a régi volt, abban a belgrádi, ytelepulesy belgrád ytelepulesy belgrád yorszagy Szerbia ykodvegy zágrábi ytelepulesy zágráb ytelepulesy zágráb yorszagy Horvátország ykodvegy és más szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy társulatok szerepelnek, de állandó szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy társulat, a milyen azelőtt az állandó szabadkai ytelepulesy szabadka ytelepulesy szabadka ymegyey bács-bodrog megye ykodvegy magyar társulat volt, nem tud benne megélni. (Dr. Farkas Ferenc.) yszemelynevy dr. farkas ferenc yszemelynevy Dr. Farkas Ferenc yszemelynevy dr. yszemelynevy farkas yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Dr. yszemelynevy Farkas yszemelynevy Ferenc yszemelyn yszocikkszerzoy dr. farkas ferenc szin_IV.0197.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Szabadkai színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0197.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0197.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31000.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Szabadkai színészet

Szócikk: Szabadkai színészet A magyar színészet megszületése előtt Szabadkára is idegennyelvű színészek jártak, így tudjuk, hogy az 1780-as években németek játszottak itt. Mikor Kelemen László társulata feloszlott és a tagok szerte széledtek, a társulat egy kis töredéke vagy talán a nagyon felszaporodott kolozsvári szinészek egy része is az ezen időt követő években Szabadkára is elvetődött. Jellemző, hogy Bácsbodrog megye 1792-ben a helytartótanácstól kérte az első magyar szinésztársulat segélyezését, 1793-ban már maga is támogatja és 1815-ben nagyobb összeget ad a pesti magyar szinház telkére és felépítésére. Ezután hosszabb ideig nincs feljegyzésünk, alkalmasint azért, mert csak ritkábban jártak ott magyar — inkább csak német — színészek. 1818-ban jön Szabadkára a Kilényi Dávid igazgatása alatt álló „Alföldi nemzeti szinjátszótársaság. Előadásait a régi gimnázium nagytermében kezdte meg a közönség élénk pártfogása mellett, de a helytartó tanács rendelkezésére a nagyvendéglő ivószobájába kellett költözniök, a hol „pipafüst és borgőz mellett kellett, játszaniok. A színészek csak az ablakon át létrákon juthattak a színpadra; a társulat sem nagy, sem valami kiváló nem, lehetett, mert Ecsedi Jozefa betegsége miatt az előadásokat több napig nem tudták folytatni, felgyógyulása után pedig a város német színészeknek adott engedélyt. 1820-ban újból megjelenik Kilényi társulata Szabadkán. Tagjai: Lángh Ádám, Szentpétery Zsigmond, Abday Sándor, Bartha János, Mészáros János, Nagy Károly, Takács József, ifj. Lángh Lajos, Pály Elek, Sikoja Sándor, Mészáros Jánosné, Ecsedi Jozefa, Ludvig Borbála, özv. Nagyné, Csepreghy Anna, Déryné, Vásárhelyi Károly, Győrfy, Szilágyi Pál. Még ugyanez évben megjelenik mint ig. Abday Sándor is Szabadkán, a ki örökséghez jutva, felcsapott igazgatónak és ezen minőségében is értékesíteni igyekezett színészi népszerűségét és összeköttetéseit. 1824-ben a Horváth József és Komlóssy Ferenc vezetése alatt álló székesfehérvári társulat működött Szabadkán. Tagjaik: Pergő Celesztin, Székely József, Balogh István, Vitéz György, Gaál Mihály, Telepi György, Székelyné, Simén Borbála, Székely Zsuzsánna. 1825-ben ugyanők jöttek. A város ezidőben már a szinház részére egy állandó helyiség létesítését határozta el. A terv hamarosan valóra vált, mert a nagykávéház bálitermét átalakították szinház céljaira. 1826. augusztus 24-én tartotta első előadását a Horváth József igazgatása alatt álló székesfehérvári „Magyar Színjátszó Társaságaz uj szinházhelyiségben. A megnyitó előadás első részét Komlóssy Ferenc „Az öröm oltára című alkalmi darabja töltötte ki, melyben a szinészek mondtak szép szavakkal és dallal köszönetet a közönségnek áldozatkészségéért. Második részében Kisfaludy Károly „Kemény Simon című darabját játszották, melyhez Arnold György, a szabadkai városi zenekar igazgatója írt „ouverturát és kisérő zenét. Innen számíthatjuk a szabadkai állandó magyar szinészet kezdő idejét. E társulat kitűnő előadásai, valamint a színészek társadalmi magatartása megbecsülést szereztek. Egykorú feljegyzés szerint „ezen Társaság a Város kebelében mind a maga feddhetetlen jó erköltsi viseletével, mint alkalmatos és serény iparkodásával kedvezést nyert. 1827. július és augusztus havában az „Erdélyi dal és színjátszó társaság játszott Szabadkán, Kilényi Dávid igazgatása alatt. A társulat tagjai voltak többek között: Szerdahelyi József, Szilágyi Pál, Udvarhelyi Miklós és neje, Pály Elek, Heinisch karmester, Konti Károly, Simonffy György, Szentpétery Zsigmond, Kőrössy Ferenc, Nagy István, Parázsó János és neje, Pataki Benedek, Szakátsy István, Szaplonczay Mihály, Szökő Mihály, Sipos János, Bartha János, Kőrössyné Stromb Katalin, Széppataky Johanna. Az előadásokat július 1-én a „Szevillai borbély című operával kezdték, 2-án a „Tolvaj szarka került szinre, mely előadáson megjelent az ép ott tartózkodó Ferdinánd főherceg is, a mi akkor felbecsülhetetlen megtiszteltetést jelentett a magyar színtársulat részére. Majdnem csupa opera került szinre ez időben. Ezután minden évben megfordulnak a magyar szinészek Szabadkán. 1831. dec. 30-án Abday Sándor igazgató kezdi meg 4 hónapos sziniévadját az „Árulás és szerelemféltés cimű darabbal, a mikor a kitűnő előadásból Abday Sándor és neje: Böszörményi Johanna emelkedtek ki. 1832-ben újból Kelényi van Szabadkán; tagjai között vannak: Déryné, Szentpétery, Pályné, Gál Mihály, Kántorné, Lendvayné, Parázsóné és más jelesek. 1833 januártól áprilisig megint Abday Sándor társulata játszik ott. 1835. március 21-én került ott szinre először a „Lear király, 1837-ben Abday a „Koldusleány című darabbal kezdi az idényt. A társulat legünnepeltebb tagja Abday neje. Ez év december 9-én mutatják be Szabadkán először „Hamlet-et. 1845-ben (október havában) Chiabay (Csabai-Kubai) Pál társulata játszik. — Ugy látszik, hogy már 1848-ban foglalkoztak egy uj színház tervével, mert egyik forrásunk szerint ez évben már letették annak alapját. Valószínűleg a forradalmi és azt követő nehéz idők miatt maradt későbbre a terv megvalósítása. 1853.október közepétől Szabó J. és Hidassy K. társulata játszik Szabadkán. Tagok: Mátray, Lakatos, Váradi, Szabó, Balogh Jozefa, Váradiné, Clementis Berta és mások. Ez évben elhatározta a város, hogy egy nagy, vendégfogadóval egybekapcsolt uj, modern színházat épít és igazgatójául Latabár Endrét szerződteti társulatával. Egy év álatt az uj színház el is készült. Oszlopos bejárójára a „Pest szálloda felírás került. Csak fél évszázaddal később került ennek helyébe az uj: „Városi színház felírás, melyet csak 1918-ban távolítottak el. A színház az akkori viszonyokhoz mérten pazar fényességű volt, gépezeteit, belső felszerelését és díszítését Telepy György, pesti színész és díszítő készítette. Nagy zenekara, 450 ülőhelye és 48 páholya volt. 1854. december 16-án nyitotta meg a színházat Latabár Endre társulata Jósika Miklós „Két Barcsay c. darabjával. A megnyitó előadásban részt vettek Szentpétery és Telepy, a Nemzeti Színházból, mint vendégek és a társulat tagjai közül Felekyné (Foltényiné Szabó Szákfy Amália), Kecskésné, Csercser Natália, Benke Jozefa, Molnár György, Foltényi, Berzsenyi, Kecskés, Gönczi, stb. — A színház első vendégszereplői voltak: Egressy Gábor, Szigeti József, Jókainé, Komlóssy Ida. — Jellemző a szabadkaiak szinházszeretetére, hogy 1856. február havában egy táncvigalom jövedelméből 248 frt. 1 kr és 2 drb. aranyat adtak a Nemzeti Színház nyugdíjalapja javára. 1858. november havában Pázmán Mihály színtársulata kezdi előadásait. 1859-ben Felekyné Munkácsy Flóra a „Tücsök című darabban szerepelt a szabadkai színházban. Évről-évre a legjelesebb társulatok keresik fel a várost és időnkint helyet adnak a német és szerb színészeknek is. Utóbb a német színtársulatok teljesen elmaradtak és így a magyar színészek mellett csak szerb színészek keresték fel a várost. 1864. novembertől Sipos Károly igazgató játszott társulatával. Tagjai a feloszlott budai népszínház tagjaiból állottak. E társulatnak volt tagja Kölesi Lujza, itt ismerkedett meg Blaha János katona­karmesterrel és itt lett a nemzet csalogányából: Blaháné. 1866-ban Szuper Károly volt az igazgató, a ki 1867. január 14-én itt ünnepelte 25 éves színészi jubileumát. 1868-70-ig Hubay Gusztáv társulata járt Szabadkára. 1870. tavaszán 150 tagú „Szinügyi egylet alakul, hogy a színházban jó erőkből álló társulat tartson előadásokat egy művezető igazgatása alatt, míg a pénzügyeket maga az egylet kezelte. A könyvtár gyarapítására műkedvelő előadásokat rendeztek. A művezetést Vezéry Ödönre bízták és az így alakult társulat október 3 6-án kezdte meg működését. Jobb tagok voltak Vezéryn kívül: Kőmivesné, Siposné, Dékány Róza, Örsiné, Harányiné, Vizváryné Krecsányi Sarolta, Nagy Júlia, Horváth Ferenc, Örsi, Solymossy Elek, Kőrösmezei, Zádor, Szép János, Tolnai és mint vendég: Mátrai Laura. A társulat drámákat, népszínműveket, operetteket és bohózatokat játszott. Kezd letűnni a műsorról az opera és a helyét a francia és német (bécsi) operett foglalja eL Az uj idényre a szinügyi egylet Takács Ádám kolozsvári rendezőt válasz­totta meg. 1873-ban Aradi Gerő az igazgató, 1875-ben özv. György Jánosné Nagy Lujza társulata játszik, 1877-ben Krecsányi Ignác kerül a szabadkai színház élére. 1879-ben Temesváry Lajos igazgatása alatt ünnepelték a színház 25 éves fennállási jubileumát. December 16-án az ünnepi előadás műsora a következő volt: 1. Hymnus, 2. Jámbor Pál (Hiador) prológusát felolvasta Temesváry Lajos igazgató, 3. Allegorikus kép,rendezte: Fehérvári Ottó, 4. Becsületszó vígjáték, 5. Hunyadi László opera I. felvonása. — 1880. október 20-án Erdélyi Marietta igazgatása alatt nyílik meg a szezon ifj. Ábrányi Kornél „Rövidlátók című vígjátékával. Tagjai: Molnár Gy., művezető és tragikus, Bokody Antal, komikus, Traversz, énekes, Kendy Gusztáv, jellemszínész, Váraljai Olga és mások. 1881-ben ismét Temesváry az igazgató. 1882. október 15-én Gerőffy Andor társulata a Bánk bánnal nyitja a szezont. 1883-ban Mansberger (Mosonyi) Károly az igazgató, 1884-ben Mosonyi és Tóth Béla tartanak néhány előadást, októberben Mándoky Béla kezd 6 hónapos szezont, 1885. május havában a Ditrói Mór igazgatási alatt álló „Thália színészszövetkezet — hármas direkció (Breznay Géza és Hatvani Károly) — játszik, október 10-étől ismét Tóth Béla tart pár előadást, 1886. október 10-én Ditrói Mór, Breznay Géza és Sztupa konzorciuma nyitja meg az idényt Prológussal és a „Csókon szerzett vőlegény-nyel. Ebben az évben Nagy Vince vette át a művezetést egy időre; távozása után a konzorcium összeomlott. 1887-ben is e konzorcium játszik. Sűrűn váltakoznak most az igazgatók. Halmay Imre, majd 1893-ig Csóka Sándor, 1894-ben Rakodczay Pál az igazgató, 1897-ben már Pesti Ihász Lajost látjuk a társulat élén, a ki hosszú ideig, 1906-ig volt a szabadkai színház igazgatója. Ebben az időben a város már bőkezűen gondoskodott a színészetről. Ingyen színház, fűtés, világításon kívül évi 8000 koronával, később 10.000 koronával és különféle alapok kamataival segélyezte a színházat. A színügyi-bizottság, melynek elnöke Szibenburger Károly tanár volt, jóindulattal karolta fel a színtársulat minden dolgát. A színészet aranynapjai voltak ezek Szabadkán. 1900-ban Földesi Sándorral társult Pesti, de a társasviszonyt csakhamar felbontotta. 1904-ben a város nagy költséggel átépítette a színházat, egy részt, hogy a meggyöngült, elkorhadt alkatrészeket kicseréltesse, másrészt, hogy a színház tűzbiztonságát fokozza, végül, hogy a férőhelyek számát emelje. Az átalakítások december 1-ig elkészültek és két héttel később megkezdődtek a színház 50 éves fennállásának jubileumi ünnepségei. December 16-tól 18-ig, három napig tartott az ünneplés, melyen vendégkép fellépett dr. Klein Mátyásné Szőgyi Gina, a színház volt tagja is a „Cigánybáró II. felv. Saffi szerepében. Ifj. Ábrányi Emil prológusa szerepelt még a műsoron, ezenkívül Molnár Gyula „Névtelen hősök című pályadíjnyertes darabja. Az 1905-6-iki szezont a „Cornevillei harangok előadásával kezdte meg Pesti, kinek ez volt itt utolsó szezonja, mert a város a színházra uj pályázatot hirdetett. Ezután dr. Farkas Ferencnek adták a színházat, a ki 1906. október 24-én a „Hunyadi László operával kezdte meg az évadot. Az előadásban részt vett Pichler Elemér, a m. kir. Opera tagja, többi szereplői Ruzsinszky Ilona, Aradi Aranka, Kalmár József, Székely Gyula. Az első előadások nagy sikere után a város dr. Farkas Ferenc szerződését 6 évre hosszabbította meg. Az igazgató fővárosi nivóra emelte az előadásokat. A társulat tagjai közt voltak fentieken kívül: Tóth Antal, Virányi Sándor, Bogyó Zsigmond, Herczeg Jenő, Turányi Alajos, Vándory Gusztáv és Géza, Nagy Gyula és Imre, Abonyi Tivadar, Bazsai Lajos, Feledi Boriska, Hadrik Anna, Gazdy Aranka, Halász Ilonka, Szalontai Ferike, Barna Mariska, Tóth Ilonka, Szelényi Emilia stb. A közönségnek életszükségletté vált a szinház, magyarok, szerbek, bunyevácok egyaránt pártolták a színházat. De az önérzetes igazgató nem törte a szinügyi bizottság beleavatkozását a szinház belső ügyeibe, úgy, hogy kenyértörésre került a sor és dr. Farkas 1909- ben visszalépett a színházi szerződéstől és Munkács - Ungvárra vitte társulatát. Egy hétig búcsúztatta a közönség az igazgatót és társulatát. 1909-től Krémer Sándor lett az új igazgató, a ki novemberben a „Páduai hercegnő-vel kezdi előadásait. Decemberben a szinügyi bizottság Krémer szerződését 1912-ig hosszabította meg. 1910-ben a „Bilincsek című darabbal indul a szezon. 1911. október 28-án az „Elnémult harangok az évadnyitó darab. Uj tagok: Halasiné, Kovács Lili, Vásárhelyi Tessza, Martinek Ilonka, Tóth Lenke, Harsányi Gizi, Károlyi Ibi, László Gyula, Szabó művezető és tragikus, Bokody Antal, Tallián László. December elején elhatározta a szinügyi bizottság, hogy a város által adott ingyen telken 750.000 kor. költséggel új színházat épít. Már novemberben elégedetlen a szinügyi bizottság Krémerrel, új pályázatot hirdet a színházra és decemberben Nádassy Józsefet választja meg igazgatónak, a ki azonban csakhamar lemond, de a város nem fogadja el lemondását. Krémer utolsó évadjának vendégei: Komlóssy Emma, Kornai Berta, Lonzai Annie, a Góth-pár, Pethes Imre, Szamosi Elza, Vendrey Ferenc, Horváth Kálmán. 1912. április 30-án a „Leányvásár című operettel búcsúzik a társulat. Ugyanez év okt. 22- én kezdi szezonját szintén a „Leányvásár-ral Nádassy, a kit két tragikus esemény sújtott: alatta égett le a szabadkai színház és ő lett hosszú időre Szabadka utolsó magyar igazgatója. Tagjai :Peterdi Etus, Molnár Janka, Falk Erzsi, Verő Janka, Simkó Gizi, Komlós Vilmos, Nagy Dezső, Remete Géza, Fenyő Aladár, Albert Erzsi, Nagy Pál, Inke Rezső, vendégfellépői: Virányi Sándor, Arányi Dezső. A szezon megindulása után a mindenható szinügyibizottság egy ellenzéki kupié miatt levéteti a „Limonádé ezredes című darabot a műsorról. Az 1913- as évadot az „Éva nyitja meg, szinre kerül a „Faust opera is. 1914-ben Szoyer Ilonka, Zilahy Gyula, Almássy Endre vendégszerepelnek. Uj tagok: Borbély Lili, Müller Kató, Ujj Kálmán. A háború vészes hullámai a személyzetet is megtizedelik, a társulat többizben adakozik hadi jótékonysági célokra. 1915. március 10-én a „Tündérlaki lányok-at játszotta a társulat. 11-én reggel 5 órakor kigyulladt az üresen álló színház nézőtere és reggel 9 órára az egész színház porrá égett, maga alá temetve 61 esztendős dicső színházi mult felejthetetlen emlékét és megsemmisítve Nádassy egész felszerelését és ruhatárát. A város, szinészegyesület és társadalom sietve jöttek a társulat segítségére, mely egyelőre a Pest szálló nagytermében tartott kabaré előadásokat. Innen Újvidékre, majd Makóra megy a bajbajutott társulat. Közben a város a Pest szálló nagytermét az állam és szinészegyesület I közbejöttével átalakíttatja páholyos színházteremmé, színpaddal felszerelve. Az uj szinházhelyiséget Nádassy társulata 1915. november 18-án nyitja meg. Tapolczai Dezső felavató beszéde után Almássy Endre Gyóni-verseket szavalt és a társulat a „Tiszavirág című operettet játszotta. Uj tagok: Radó Nelly, Révész Ilona, Sugár Gyula, Remete Géza, Rakovszky Margit, Völcsei Rózsi, Kisházi Sári, Torma Zsiga. A szezon vendégei: Zilahyné Singhoffer Vilma, és Kűry Klára. 1916. december 14- én újra megindul a szezon a „Legénybúcsú című operettel. Uj tagok: a Zöldi-nővérek, Lengyel Irén, Hidvéghy Ernő. 1917-ben már erősen jelentkeznek a háborús mizériák. A társulat Nádassy vezetése alatt konzorcionális alapon játszik. A szénhiány miatt kormányrendeletre becsukják a színházat, úgy hogy hetenként csak 2 napon, szombat és vasárnapon tarthat 3 előadást. 1918. november 14-én kellett volna Nádassy társulatának a szerb csapatok által megszállott Szabadkán az előadásokat megkezdeni, de a szerb parancsnok azon feltételhez kötötte az engedélyt, hogy a színészek minden előadás előtt énekeljék el a szerb hymnuszt. Az igazgató ezt megtagadta, az előadások elmaradtak, állomás nélkül maradt a szétszóródott derék társulat. Véglegesen legördült tehát a függöny a magyar színészek előadása után. Szerb színészek vonultak be a szabadkai színházba, előbb a szerajevói, utóbb az újvidéki szerb társulat. Több izben történt kísérlet, hogy magyar színészek játszhassanak Szabadkán, de mindhiába. Így a színészet átjut a szabadkai magyar műkedvelők kezébe. 1920-ban Magyar Népkör alakúl, mely műkedvelő előadásokat rendez és állandóan működik egy régi műkedvelő gárda egy régi műkedvelő hölgy vezetése mellett, mely a magyar darabokat jó előadásokban hozza szinre. Működésüket erkölcsi és anyagi siker kiséri. 1927. jan. 12-én uj színház nyílt meg Szabadkán, szerb színészekkel, a régi, leégett színház helyén; az uj színház modernebb, díszesebb, mint a régi volt, abban a belgrádi, zágrábi és más szerb társulatok szerepelnek, de állandó szerb társulat, a milyen azelőtt az állandó szabadkai magyar társulat volt, nem tud benne megélni. (Dr. Farkas Ferenc.) szin_IV.0197.pdf IV