Címszó: Szerződés - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZINHAZIFOGALOM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0306.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0306.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31299.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Szerződés

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/531299.htm

 

Szócikk: Szerződés A színigazgató és színész kölcsönös írásbeli megállapodása a művészi alkalmaztatás feltételeire nézve. Régi színházi nyelven úgy mondták: egyezés, kötés, később: kontraktus. Az első színházi szerződést 1545-ben (időpont) kötötték. E szerződésben Marié Fairét (személy) francia (nemzetiség) (információ)  színésznő kötelezi magát, hogy L' Esperonniére (személy) igazgatóval egy évig mindenüvé követni fogja. A szerződést jegyző előtt kötötték meg. — (Lásd: „Pesti Napló, (intézmény) (információ)  1906. (időpont) júl. 31. 19. old. — Innen-onnan-rovat.) A magyar színészéletből itt közlünk egy 1792-ben (időpont) kötött színészszerződés mintáját, amely alapul szolgált a mai színészi (kollektív) szerződésnek is: „Igér az említett Directio N. N. Urnák Hónaponként N. N. Rhénus forintokat, sőt azt is ajánlya, hogy ha hathatóságának tökélletesitéséről Játékja által nyilvánvaló Tanúságot teend, ezen igért fizetését tulajdonságaihoz képest meg-is fogja szaporítani. Ellenben Én alább is meg-irtt N. N. kötelezem magamat, hogy én ezen igértt 's Hónaponként N. N. rh. forintokkal veendő Hópénzért a Társaságnak egyben szövetkezésekor szerzett Rend-szabásokhoz képest mindeneket, a'mellyek nékem a Directio által elémbe adattatni, vagy tőlem kívántatni fognak, egész készséggel és legkisebb ellenzés nélkül megteendek; akármelly személyek játszása reám fog bizattatni, abban magamat kitelhetőképpen gyakorolni fogom; egy szóval: minden izetlenségre szolgáltató okokat részemről megelőzni igyekezem: Ha-hogy pedig ezeket nem tenném: Szabadságában állyon a' Directiónak engemet alkalmatos módok által kötelességemre szoríttatni; azon esetre pedig, ha. vagy én a' Társaságtól végképpen elakarnék válni, vagy pedig a' Directio elválásomat el-kerülhetetlen okokból szükségesnek ítélné, tehát akkoron mind a. két Részről azon el-válást 3 Hónapok elfolyása előtt szükség légyen meg-jelenteni. Mellynek nagyobb bizonságául ezen egyező Levél mind a' két részről aláírattatván, egy Példamányban az említett Directiónál maradott; másban pedig alább irtt N. N. Urnák kezeibe adattatott. Költ Pesten, (Budapest) Karátson Havának 22-ik napján, 1792-dik (időpont) Esztendőben. Megkülönböztetünk 1) szezon-szerződést, mely a szezon végéig szól és 2) továbbfutó - szerződést, amelyet csak sztárokkal kötnek és amely nem tartozik a kollektív szerződés rendelkezései alá és több évre szól. Az Országos Színészegyesület (intézmény) (információ)  1925-ben (időpont) határozatilag kimondta, hogy minden igazgató köteles május 1-ig zárt levélben felszólítani azokat a tagjait, akikre jövőre reflektál a szerződés megkötésére. A tag viszont köteles erre a felhívásra május 15-ig nyilatkozni, hogy így ez időpontig az igazgató és társulata tagjai közötti szerződési viszony tisztázva legyen. A szerződések megkötése a fővárosban (Budapest) a Budapesti Színészszövetség (intézmény) (információ)  és Budapesti Színigazgatók Szövetsége (intézmény) (információ)  által közösen megállapított kollektív szerződés alapján történik, melynek leglényegesebb pontja a létminimumokra, szerződési év (9 v. 10 hónap), betegség esetére szóló meghatározások, a vidéki színészetnél pedig az egyesületi szerződési blankettán kötik a szerződést, amely mindig egy teljes évre szól. Az Országos Színészegyesület (intézmény) (információ)  a sziniévad elején az összes megkötött szerződéseket felülvizsgálja és a rendes formulától eltérő pontokat megsemmisíti, esetleg fegyelmi elbírálás alá vonja. szin_IV.0306.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Szerződés címszóvég 31299 Szócikk: Szerződés A színigazgató és színész kölcsönös írásbeli megállapodása a művészi alkalmaztatás feltételeire nézve. Régi színházi nyelven úgy mondták: egyezés, kötés, később: kontraktus. Az első színházi szerződést 1545-ben kötötték. xtalanevtizedx 1555 xtalanevtizedx 1565 E szerződésben Marié Fairét yszemelynevy marié fairét yszemelynevy Marié Fairét yszemelynevy marié yszemelynevy fairét yszemelynevy yszemelynevy Marié yszemelynevy Fairét yszemelynevy ykodvegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy francia ynemzetisegy ykodvegy színésznő kötelezi magát, hogy L' Esperonniére yszemelynevy l' esperonniére yszemelynevy L' Esperonniére yszemelynevy l' yszemelynevy esperonniére yszemelynevy yszemelynevy L' yszemelynevy Esperonniére yszemelynevy ykodvegy igazgatóval egy évig mindenüvé követni fogja. A szerződést jegyző előtt kötötték meg. — (Lásd: „Pesti Napló, yintezmenyy pesti napló yintezmenyy Pesti N yintezmenyy pesti yintezmenyy napló yintezmenyy yintezmenyy Pesti yintezmenyy N yintezmenyy ykodvegy 1906. xevtizedx 1905 júl. 31. 19. old. — Innen-onnan-rovat.) A magyar színészéletből itt közlünk egy 1792-ben xevtizedx 1795 kötött színészszerződés mintáját, amely alapul szolgált a mai színészi (kollektív) szerződésnek is: „Igér az említett Directio N. N. Urnák Hónaponként N. N. Rhénus forintokat, sőt azt is ajánlya, hogy ha hathatóságának tökélletesitéséről Játékja által nyilvánvaló Tanúságot teend, ezen igért fizetését tulajdonságaihoz képest meg-is fogja szaporítani. Ellenben Én alább is meg-irtt N. N. kötelezem magamat, hogy én ezen igértt 's Hónaponként N. N. rh. forintokkal veendő Hópénzért a Társaságnak egyben szövetkezésekor szerzett Rend-szabásokhoz képest mindeneket, a'mellyek nékem a Directio által elémbe adattatni, vagy tőlem kívántatni fognak, egész készséggel és legkisebb ellenzés nélkül megteendek; akármelly személyek játszása reám fog bizattatni, abban magamat kitelhetőképpen gyakorolni fogom; egy szóval: minden izetlenségre szolgáltató okokat részemről megelőzni igyekezem: Ha-hogy pedig ezeket nem tenném: Szabadságában állyon a' Directiónak engemet alkalmatos módok által kötelességemre szoríttatni; azon esetre pedig, ha. vagy én a' Társaságtól végképpen elakarnék válni, vagy pedig a' Directio elválásomat el-kerülhetetlen okokból szükségesnek ítélné, tehát akkoron mind a. két Részről azon el-válást 3 Hónapok elfolyása előtt szükség légyen meg-jelenteni. Mellynek nagyobb bizonságául ezen egyező Levél mind a' két részről aláírattatván, egy Példamányban az említett Directiónál maradott; másban pedig alább irtt N. N. Urnák kezeibe adattatott. Költ Pesten, pest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy Karátson Havának 22-ik napján, 1792-dik Esztendőben. xtalanevtizedx 1805 xtalanevtizedx 1815 Megkülönböztetünk 1) szezon-szerződést, mely a szezon végéig szól és 2) továbbfutó - szerződést, amelyet csak sztárokkal kötnek és amely nem tartozik a kollektív szerződés rendelkezései alá és több évre szól. Az Országos Színészegyesület yintezmenyy országos színészegyesület yintezmenyy Országos yintezmenyy országos yintezmenyy színészegyesület yintezmenyy yintezmenyy Országos yintezmenyy ykodvegy 1925-ben xevtizedx 1925 határozatilag xtalanevtizedx 1935 kimondta, hogy minden igazgató köteles május 1-ig zárt levélben felszólítani azokat a tagjait, akikre jövőre reflektál a szerződés megkötésére. A tag viszont köteles erre a felhívásra május 15-ig nyilatkozni, hogy így ez időpontig az igazgató és társulata tagjai közötti szerződési viszony tisztázva legyen. A szerződések megkötése a fővárosban főváros ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy a Budapesti Színészszövetség yintezmenyy budapesti színészszövetség yintezmenyy Budapest yintezmenyy budapesti yintezmenyy színészszövetség yintezmenyy yintezmenyy Budapest yintezmenyy ykodvegy és Budapesti Színigazgatók Szövetsége yintezmenyy budapesti színigazgatók szövetsége yintezmenyy Budapest yintezmenyy budapesti yintezmenyy színigazgatók yintezmenyy szövetsége yintezmenyy yintezmenyy Budapest yintezmenyy ykodvegy által közösen megállapított kollektív szerződés alapján történik, melynek leglényegesebb pontja a létminimumokra, szerződési év (9 v. 10 hónap), betegség esetére szóló meghatározások, a vidéki színészetnél pedig az egyesületi szerződési blankettán kötik a szerződést, amely mindig egy teljes évre szól. Az Országos Színészegyesület yintezmenyy országos színészegyesület yintezmenyy Országos yintezmenyy országos yintezmenyy színészegyesület yintezmenyy yintezmenyy Országos yintezmenyy ykodvegy a sziniévad elején az összes megkötött szerződéseket felülvizsgálja és a rendes formulától eltérő pontokat megsemmisíti, esetleg fegyelmi elbírálás alá vonja. szin_IV.0306.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Szerződés - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

SZINHAZIFOGALOM

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0306.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0306.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31299.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Szerződés

Szócikk: Szerződés A színigazgató és színész kölcsönös írásbeli megállapodása a művészi alkalmaztatás feltételeire nézve. Régi színházi nyelven úgy mondták: egyezés, kötés, később: kontraktus. Az első színházi szerződést 1545-ben kötötték. E szerződésben Marié Fairét francia színésznő kötelezi magát, hogy L' Esperonniére igazgatóval egy évig mindenüvé követni fogja. A szerződést jegyző előtt kötötték meg. — (Lásd: „Pesti Napló, 1906. júl. 31. 19. old. — Innen-onnan-rovat.) A magyar színészéletből itt közlünk egy 1792-ben kötött színészszerződés mintáját, amely alapul szolgált a mai színészi (kollektív) szerződésnek is: „Igér az említett Directio N. N. Urnák Hónaponként N. N. Rhénus forintokat, sőt azt is ajánlya, hogy ha hathatóságának tökélletesitéséről Játékja által nyilvánvaló Tanúságot teend, ezen igért fizetését tulajdonságaihoz képest meg-is fogja szaporítani. Ellenben Én alább is meg-irtt N. N. kötelezem magamat, hogy én ezen igértt 's Hónaponként N. N. rh. forintokkal veendő Hópénzért a Társaságnak egyben szövetkezésekor szerzett Rend-szabásokhoz képest mindeneket, a'mellyek nékem a Directio által elémbe adattatni, vagy tőlem kívántatni fognak, egész készséggel és legkisebb ellenzés nélkül megteendek; akármelly személyek játszása reám fog bizattatni, abban magamat kitelhetőképpen gyakorolni fogom; egy szóval: minden izetlenségre szolgáltató okokat részemről megelőzni igyekezem: Ha-hogy pedig ezeket nem tenném: Szabadságában állyon a' Directiónak engemet alkalmatos módok által kötelességemre szoríttatni; azon esetre pedig, ha. vagy én a' Társaságtól végképpen elakarnék válni, vagy pedig a' Directio elválásomat el-kerülhetetlen okokból szükségesnek ítélné, tehát akkoron mind a. két Részről azon el-válást 3 Hónapok elfolyása előtt szükség légyen meg-jelenteni. Mellynek nagyobb bizonságául ezen egyező Levél mind a' két részről aláírattatván, egy Példamányban az említett Directiónál maradott; másban pedig alább irtt N. N. Urnák kezeibe adattatott. Költ Pesten, Karátson Havának 22-ik napján, 1792-dik Esztendőben. Megkülönböztetünk 1) szezon-szerződést, mely a szezon végéig szól és 2) továbbfutó - szerződést, amelyet csak sztárokkal kötnek és amely nem tartozik a kollektív szerződés rendelkezései alá és több évre szól. Az Országos Színészegyesület 1925-ben határozatilag kimondta, hogy minden igazgató köteles május 1-ig zárt levélben felszólítani azokat a tagjait, akikre jövőre reflektál a szerződés megkötésére. A tag viszont köteles erre a felhívásra május 15-ig nyilatkozni, hogy így ez időpontig az igazgató és társulata tagjai közötti szerződési viszony tisztázva legyen. A szerződések megkötése a fővárosban a Budapesti Színészszövetség és Budapesti Színigazgatók Szövetsége által közösen megállapított kollektív szerződés alapján történik, melynek leglényegesebb pontja a létminimumokra, szerződési év (9 v. 10 hónap), betegség esetére szóló meghatározások, a vidéki színészetnél pedig az egyesületi szerződési blankettán kötik a szerződést, amely mindig egy teljes évre szól. Az Országos Színészegyesület a sziniévad elején az összes megkötött szerződéseket felülvizsgálja és a rendes formulától eltérő pontokat megsemmisíti, esetleg fegyelmi elbírálás alá vonja. szin_IV.0306.pdf IV