Címszó: Temesvári színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0449.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0449.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31696.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Temesvári színészet

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/531696.htm

 

Szócikk: Temesvári színészet Temesvárott (megye) 1757-ben (időpont) foglakozik a városi tanács állandó színház kérdésével, majd tíz év után újból. 1761-ben (időpont) a mostani főreáliskola helyén a „szerb (nemzetiség) (információ)  városházán volt a színház, ahol németül (nyelv) (információ)  játszottak. 1795-ben (időpont) ezen épületet teljesen átalakították színházzá. 1784-ben (időpont) Schmalögger József (személy) az igazgató, utódai: Kunz Kristóf (személy) (információ)  nagyszombati, (megye) Rünner Xavér (személy) (1802. (időpont) Temesvár) (megye) és Czibulka Alajos (személy) (információ)  igazgató. 1812 (időpont) jan. havában a „Magyar Kurir (intézmény) (információ)  (8. szám, 115 old.) arról értesül, hogy „egy válogatott személlyekből álló nemes Társaság a' házi szegényeknek számokra az odavaló teátrumon olly szerentsével jádzotta a' „Hamis szemérem név alatt esméretes teátromi darabot, hogy a' bévett jövedelem 3000 forintnál többre ment. 1814-ben (időpont) megalakult az első szinibizottság. Ezután újra itt jár Kunz (személy) (információ)  igazgató és Herzog Ferenc (személy) temesvári (megye) polgár, aki 10 évig működött mint színigazgató. 1828 (időpont) nevezetes dátum a magyarság részéről: ekkor vonul be a nemzeti nyelv a temesvári színházba. (intézmény) (információ)  Az erdélyi (ország) (információ)  színészeké az elsőség dicsősége. Énekes darabokat és operákat adtak, hogy a németek (nemzetiség) (információ)  is eljárjanak. 1828. (időpont) szept. 15-ikén hangzott el első ízben a magyar szó a temesvári (megye) színpadról! A „Béla futása (cím) (információ)  c. első magyar operával kezdték az úttörő színészek a sziniévadot és különösen Bartha János (személy) (információ)  aratott élénk tetszést antinousi (személy) megjelenésével és férfias, érces hangjával. 1831-ben (időpont) Müller Tivadar (személy) (információ)  német (nemzetiség) (információ)  truppja járt itt, majd magyarok kapnak engedélyt; ezúttal is az erdélyiek (ország) (információ)  voltak itt, akik Kassáról (megye) érkeztek. Tagok voltak: Kántorné, (személy) Déryné, (személy) (információ)  Kovácsné, (személy) (információ)  Pályné, (személy) Szentpéteryné, (személy) Telepyné, (személy) Egressy, (személy) (információ)  Szentpétery, (személy) (információ)  Szerdahelyi, (személy) (információ)  Megyeri, (személy) (információ)  Pály, (személy) Szilágyi Pál, (személy) (információ)  Udvarhelyi Miklós, (személy) (információ)  Bartha (személy) (információ)  és neje stb., a legnagyobb művészek nevei azon időben! 1835. (időpont) aug. 23-án jönnek csak újra magyar színészek. Ekkor Pály Elek (személy) az igazgató, itt voltak szept. 3-ig. Jelesebb tagok: Pályné, (személy) Déryné, (személy) (információ)  Szaplonczay, (személy) (információ)  Nagy, (személy) (információ)  Földváry, (személy) (információ)  Szerdahelyi, (személy) (információ)  Szilágyi Pál, (személy) (információ)  Döme. (személy) (információ)  („Honművész, (intézmény) (információ)  1835. (időpont) 77. sz.) A legközelebbi magyar társulat a Kilényi Dávidé, (személy) (információ)  aki 1845-ben (időpont) vonult be. 1848 (időpont) márc. havában Feleky Miklós (személy) (információ)  bont zászlót, majd őt felváltja 1852-ben (időpont) Szabó József (személy) (információ)  kitűnően szervezett társasága, ővele találkozunk 1858-ban (időpont) is. Ez után ismét németek (nemzetiség) (információ)  vetélkednek a magyarokkal, majd 1867. (időpont) máj. 1-én Follinusz János (személy) (információ)  társulata kezdte meg előadásait, 1869 (időpont) húsvét után pedig Aradi Gerő. (személy) (információ)  1871. (időpont) okt. 31-én volt az állandó színház alapkőletételi ünnepe. (Lásd: „Reform, (intézmény) 1871. (időpont) XI. 3.) Ferenc József király (személy) 1872. (időpont) máj. 7-én magyarországi körútján Temesvárott (megye) a színház díszelőadásán megjelent („Rózsakirálynő, (cím) „Csikós, (cím) (információ)  „Matrózok a fedélzeten, (cím) l-l felv.) és megengedte, hogy az épülő temesvári új színház (intézmény) (információ)  az ő nevéről neveztessék el. 1872-74 húsvétján Aradi Gerő (személy) (információ)  kapott játszási engedélyt, közben 1873 (időpont) telén Stelzer (személy) német (nemzetiség) (információ)  társulata, majd 1875 (időpont) húsvét után Sztupa Andor (személy) (információ)  játszott itt (a régi színházban.). 1875. (időpont) szept. 22-én nyilt meg az új „Ferenc József-színház, (intézmény) - a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  tagjainak közreműködésével, Szigligeti Ede (személy) (információ)  „Nőuralom (cím) c. vígjátékával. Feleky Miklós (személy) (információ)  szavalta el Csiky Gergely (személy) (információ)  prológusát (Csiky (személy) (információ)  akkor temesvári (megye) pap-tanár volt). A prológus végső strófája ez: Elnémulok ... De elhangzott-e hangom? Elvész a légben, mint üres beszéd? Oh, nem! A visszhang ott van szem­ben, ajkon, S a választ lelkesülten hordja szét: Magyar szó hangzott első e helyen, A végső is magyar lesz. Ugy legyen! E színházban azonban sokáig játszottak még a németek, (nemzetiség) (információ)  a magyar szó csak lassan tudott gyökeret verni. A színház olasz (nemzetiség) (információ)  renaissance-stilben épült, Hellmer (személy) (információ)  és Fellner (személy) (információ)  bécsi (ország) építészek tervei szerint. Költsége a hozzáépített Koronaherceg- szállóval és vigadóval együtt 900.000 K. volt. Elfért benne 1200 (időpont) néző. — Az előfüggöny felirata: „Nyelvében él a nemzet! — A díszleteket Lehmann Mór (személy) (információ)  (L. o.) festette. — Szept. 25-én Lőcs Gusztáv (személy) kezdte a szezont, németekkel. (nemzetiség) (információ)  1876 (időpont) ápr. havában újra magyarok jönnek Temesvárra: (megye) Sztupa Andorék; (személy) (információ)  júl. havában a bécsi (ország) Földhitel - intézet (intézmény) megvette a színházat, 350.000 frtért, 1877 (időpont) ápr. végén Aradi Gerő (személy) (információ)  társulata fejezte be előadásait. 1880. (időpont) máj. 1-én a színház leégett! A „Nőuralom (cím) volt műsoron, (Aradi (személy) (információ)  igazgató alatt) miként a megnyitáskor és ugyancsak Felekynével. (személy) (információ)  A színház 250.000 frt erejéig biztosítva volt. 1881. (időpont) nov. 19-én megalakult a színügygyámolító egylet. (intézmény) 1882. (időpont) dec. 10-én megnyílt az új színház. A színházat ismét a Hellmer (személy) (információ)  és Fellner (személy) (információ)  bécsi (ország) építész cég építette. A főidényben még a német (nemzetiség) (információ)  társulat játszott. A megnyitás estéjén a katonai zenekar nyitánya után Hunyady Margit (személy) (információ)  elszavalta Kiss József (személy) (információ)  prológj át, melynek ez volt a bevezetője: Légy üdvöz szirt, liget és erdő, Csalékony távol, közel messzeség, Ál -nap — és holdfény, mely kékellő Festett egek felhőit bontja szét. Légy üdvöz színfalak világa, Vászonra festett bűbájos világ, A melynek édes hazugsága örök igazság! A prológust ünnepi allegória követte, utána „A király házasodik (cím) c. vj. következett, művészi nívón. Kiemelendők: Sz. Németh József, (személy) Kissné, (személy) Bács, (személy) (információ)  Somogyi, (személy) (információ)  Lénárdné, (személy) Kükemezey Vilma, (személy) Balázsi, (személy) (információ)  Szathmáry, (személy) (információ)  Mezey. (személy) (információ)  A darab után Rónaszékyné (személy) magyar népdalokat énekelt. 1883 (időpont) húsvétnapján az aradi (megye) (információ)  társulat kezdte meg előadásait a „Vörös sapká- (cím) (információ)  val, befejezték: máj. 8-án. Ez évben újra megalakult a szinügyi egylet. — 1884-ben (időpont) a szinügyi egylet vezetője Ormós Zsigmond, (személy) (információ)  Török János, (személy) (információ)  Molnár Viktor, (személy) (információ)  Telbisz Károly. (személy) (1892-ben (időpont) az egyletnek 110 tagja volt.) Ez év ápr. 13-án Mannsberger (személy) (információ)  társulata volt itt, Dec. 18.-án a városi bizottság elhatározta a magyar színészet állandósítását. 1885. (időpont) okt. 3-án volt az első magyar téli szezon, Gerőffy Andor (személy) (információ)  kitűnő gárdájával. A következő év igazgatója újra Mannsberger, (személy) (információ)  1888-ban (időpont) pedig a nagyhírű Krecsányi Ignác, (személy) (információ)  kinek hervadhatatlan érdemeit e lexikon III. kötetében méltatjuk. 1899. (időpont) okt. 6.-án megnyílt a temesvári (megye) első teljes magyar szinidény, Makó Lajos (személy) (információ)  vezetése alatt. („Szombatosok.) (cím) Ekkor kiszorították a magyar színészek a németeket (nemzetiség) (információ)  és ettől kezdve a színpadon kizárólag a hazai nyelv diadalmaskodott. 1902. (időpont) ápr. 27.-én a temesvári (megye) magyar szinügylet feloszlott és 40 ezer K vagyonát színházi célokra a városnak ajándékozza. 1914 (időpont) aug. havában Krecsányi Ignác (személy) (információ)  nyugalomba vonulásával Sebestyén Géza (személy) (információ)  lett a temesvári színház (intézmény) (információ)  igazgatója. 1920 (időpont) nov. havában a színház leégett. Az impérium-változás alatt igazgatók voltak: Fekete Mihály, (személy) (információ)  Franyó Zoltán, (személy) Szendrey Mihály (személy) (információ)  stb. (Erődi Jenő.) (személy) (információ)  szin_IV.0449.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Temesvári színészet címszóvég 31696 Szócikk: Temesvári színészet Temesvárott ytelepulesy temesvár ytelepulesy Temesvár ymegyey temes megye ykodvegy 1757-ben foglakozik xtalanevtizedx 1765 a városi tanács állandó színház kérdésével, majd tíz év után újból. 1761-ben xevtizedx 1765 a xtalanevtizedx 1775 xtalanevtizedx 1785 mostani főreáliskola helyén a „szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ynemzetisegy szerb ynemzetisegy ykodvegy városházán volt a színház, ahol németül ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy német ynyelvy ynyelvy német ynyelvy ykodvegy játszottak. 1795-ben xevtizedx 1795 ezen épületet teljesen átalakították színházzá. 1784-ben xevtizedx 1785 Schmalögger xtalanevtizedx 1795 xtalanevtizedx 1805 József yszemelynevy schmalögger józsef yszemelynevy Schmalögger József yszemelynevy schmalögger yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Schmalögger yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy az igazgató, utódai: Kunz Kristóf yszemelynevy kunz kristóf yszemelynevy Kunz Kristóf yszemelynevy kunz yszemelynevy kristóf yszemelynevy yszemelynevy Kunz yszemelynevy Kristóf yszemelynevy ykodvegy nagyszombati, ytelepulesy nagyszombat ytelepulesy nagyszombat ymegyey pozsony megye ykodvegy Rünner Xavér yszemelynevy rünner xavér yszemelynevy Rünner Xavér yszemelynevy rünner yszemelynevy xavér yszemelynevy yszemelynevy Rünner yszemelynevy Xavér yszemelynevy ykodvegy (1802. xevtizedx 1805 Temesvár) xtalanevtizedx 1815 ytelepulesy temesvár ytelepulesy Temesvár ymegyey temes megye ykodvegy és Czibulka Alajos yszemelynevy czibulka alajos yszemelynevy Czibulka Alajos yszemelynevy czibulka yszemelynevy alajos yszemelynevy yszemelynevy Czibulka yszemelynevy Alajos yszemelynevy ykodvegy igazgató. 1812 xevtizedx 1815 jan. havában a „Magyar Kurir yintezmenyy magyar kurir yintezmenyy Magyar yintezmenyy magyar yintezmenyy kurir yintezmenyy yintezmenyy Magyar yintezmenyy ykodvegy (8. szám, 115 old.) arról értesül, hogy „egy válogatott személlyekből álló nemes Társaság a' házi szegényeknek számokra az odavaló teátrumon olly szerentsével jádzotta a' „Hamis szemérem név alatt esméretes teátromi darabot, hogy a' bévett jövedelem 3000 forintnál többre ment. 1814-ben megalakult xtalanevtizedx 1825 az első szinibizottság. Ezután újra itt jár Kunz yszemelynevy kunz yszemelynevy Kunz yszemelynevy kunz yszemelynevy yszemelynevy Kunz yszemelynevy ykodvegy igazgató és Herzog Ferenc yszemelynevy herzog ferenc yszemelynevy Herzog Ferenc yszemelynevy herzog yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Herzog yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy temesvári ytelepulesy temesvár ytelepulesy temesvár ymegyey temes megye ykodvegy polgár, aki 10 évig működött mint színigazgató. 1828 xevtizedx 1825 nevezetes dátum a magyarság részéről: ekkor vonul be a nemzeti nyelv a temesvári színházba. yintezmenyy temesvári színház yintezmenyy temesvár yintezmenyy temesvári yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy temesvár yintezmenyy ykodvegy Az erdélyi ytelepulesy erdély ytelepulesy erdély yorszagy Románia ykodvegy színészeké az elsőség dicsősége. Énekes darabokat és operákat adtak, hogy a németek ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy is eljárjanak. 1828. szept. xtalanevtizedx 1835 15-ikén hangzott el első ízben a magyar szó a temesvári ytelepulesy temesvár ytelepulesy temesvár ymegyey temes megye ykodvegy színpadról! A „Béla futása ycimy béla futása ycimy Béla futása ycimy béla ycimy futása ycimy ycimy Béla ycimy futása ycimy ykodvegy c. első magyar operával kezdték az úttörő színészek a sziniévadot és különösen Bartha János yszemelynevy bartha jános yszemelynevy Bartha János yszemelynevy bartha yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy aratott élénk tetszést antinousi yszemelynevy antinous yszemelynevy antinous yszemelynevy antinous yszemelynevy yszemelynevy antinous yszemelynevy ykodvegy megjelenésével és férfias, érces hangjával. 1831-ben xevtizedx 1835 Müller Tivadar yszemelynevy müller tivadar yszemelynevy Müller Tivadar yszemelynevy müller yszemelynevy tivadar yszemelynevy yszemelynevy Müller yszemelynevy Tivadar yszemelynevy ykodvegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy truppja járt itt, majd magyarok kapnak engedélyt; ezúttal is az erdélyiek ytelepulesy erdély ytelepulesy erdély yorszagy Románia ykodvegy voltak itt, akik Kassáról ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy érkeztek. Tagok voltak: Kántorné, yszemelynevy kántorne yszemelynevy Kántorné yszemelynevy kántorne yszemelynevy yszemelynevy Kántorné yszemelynevy ykodvegy Déryné, yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy Kovácsné, yszemelynevy kovácsne yszemelynevy Kovácsné yszemelynevy kovácsne yszemelynevy yszemelynevy Kovácsné yszemelynevy ykodvegy Pályné, yszemelynevy pályne yszemelynevy Pályné yszemelynevy pályne yszemelynevy yszemelynevy Pályné yszemelynevy ykodvegy Szentpéteryné, yszemelynevy szentpéteryne yszemelynevy Szentpéteryné yszemelynevy szentpéteryne yszemelynevy yszemelynevy Szentpéteryné yszemelynevy ykodvegy Telepyné, yszemelynevy telepyne yszemelynevy Telepyné yszemelynevy telepyne yszemelynevy yszemelynevy Telepyné yszemelynevy ykodvegy Egressy, yszemelynevy egressy yszemelynevy Egressy yszemelynevy egressy yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy ykodvegy Szentpétery, yszemelynevy szentpétery yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy szentpétery yszemelynevy yszemelynevy Szentpétery yszemelynevy ykodvegy Szerdahelyi, yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy ykodvegy Megyeri, yszemelynevy megyeri yszemelynevy Megyeri yszemelynevy megyeri yszemelynevy yszemelynevy Megyeri yszemelynevy ykodvegy Pály, yszemelynevy pály yszemelynevy Pály yszemelynevy pály yszemelynevy yszemelynevy Pály yszemelynevy ykodvegy Szilágyi Pál, yszemelynevy szilágyi pál yszemelynevy Szilágyi Pál yszemelynevy szilágyi yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Udvarhelyi Miklós, yszemelynevy udvarhelyi miklós yszemelynevy Udvarhelyi Miklós yszemelynevy udvarhelyi yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Udvarhelyi yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy Bartha yszemelynevy bartha yszemelynevy Bartha yszemelynevy bartha yszemelynevy yszemelynevy Bartha yszemelynevy ykodvegy és neje stb., a legnagyobb művészek nevei azon időben! 1835. aug. 23-án jönnek csak újra magyar színészek. Ekkor Pály Elek yszemelynevy pály elek yszemelynevy Pály Elek yszemelynevy pály yszemelynevy elek yszemelynevy yszemelynevy Pály yszemelynevy Elek yszemelynevy ykodvegy az igazgató, itt voltak szept. 3-ig. Jelesebb tagok: Pályné, yszemelynevy pályne yszemelynevy Pályné yszemelynevy pályne yszemelynevy yszemelynevy Pályné yszemelynevy ykodvegy Déryné, yszemelynevy déryne yszemelynevy Déryné yszemelynevy déryne yszemelynevy yszemelynevy Déryné yszemelynevy ykodvegy Szaplonczay, yszemelynevy szaplonczay yszemelynevy Szaplonczay yszemelynevy szaplonczay yszemelynevy yszemelynevy Szaplonczay yszemelynevy ykodvegy Nagy, yszemelynevy nagy yszemelynevy Nagy yszemelynevy nagy yszemelynevy yszemelynevy Nagy yszemelynevy ykodvegy Földváry, yszemelynevy földváry yszemelynevy Földváry yszemelynevy földváry yszemelynevy yszemelynevy Földváry yszemelynevy ykodvegy Szerdahelyi, yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy szerdahelyi yszemelynevy yszemelynevy Szerdahelyi yszemelynevy ykodvegy Szilágyi Pál, yszemelynevy szilágyi pál yszemelynevy Szilágyi Pál yszemelynevy szilágyi yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Szilágyi yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Döme. yszemelynevy döme yszemelynevy Döme yszemelynevy döme yszemelynevy yszemelynevy Döme yszemelynevy ykodvegy („Honművész, yintezmenyy honművész yintezmenyy Honművés yintezmenyy honművész yintezmenyy yintezmenyy Honművés yintezmenyy ykodvegy 1835. 77. xtalanevtizedx 1845 sz.) A legközelebbi magyar társulat a Kilényi Dávidé, yszemelynevy kilényi dávid yszemelynevy Kilényi Dávid yszemelynevy kilényi yszemelynevy dávid yszemelynevy yszemelynevy Kilényi yszemelynevy Dávid yszemelynevy ykodvegy aki 1845-ben xevtizedx 1845 vonult be. 1848 márc. xtalanevtizedx 1855 havában Feleky Miklós yszemelynevy feleky miklós yszemelynevy Feleky Miklós yszemelynevy feleky yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Feleky yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy bont zászlót, majd őt felváltja 1852-ben xevtizedx 1855 Szabó József yszemelynevy szabó józsef yszemelynevy Szabó József yszemelynevy szabó yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szabó yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy kitűnően szervezett társasága, ővele találkozunk 1858-ban is. xtalanevtizedx 1865 Ez után ismét németek ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy vetélkednek a magyarokkal, majd 1867. xevtizedx 1865 máj. 1-én Follinusz János yszemelynevy follinusz jános yszemelynevy Follinusz János yszemelynevy follinusz yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Follinusz yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy társulata kezdte meg előadásait, 1869 húsvét xtalanevtizedx 1875 után pedig Aradi Gerő. yszemelynevy aradi gerő yszemelynevy Aradi Gerő yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodvegy 1871. xevtizedx 1875 okt. 31-én volt az állandó színház alapkőletételi ünnepe. (Lásd: „Reform, yintezmenyy reform yintezmenyy Reform yintezmenyy reform yintezmenyy yintezmenyy Reform yintezmenyy ykodvegy 1871. XI. 3.) Ferenc József király yszemelynevy ferenc józsef király yszemelynevy Ferenc József király yszemelynevy ferenc yszemelynevy józsef yszemelynevy király yszemelynevy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy József yszemelynevy király 1872. máj. 7-én magyarországi körútján Temesvárott ytelepulesy temesvár ytelepulesy Temesvár ymegyey temes megye ykodvegy a színház díszelőadásán megjelent („Rózsakirálynő, ycimy rózsakirálynő ycimy Rózsakirálynő ycimy rózsakirálynő ycimy ycimy Rózsakirálynő ycimy ykodvegy „Csikós, ycimy csikós ycimy Csikós ycimy csikós ycimy ycimy Csikós ycimy ykodvegy „Matrózok a fedélzeten, ycimy matrózok a fedélzeten ycimy Matrózok a fedélzeten ycimy matrózok ycimy a ycimy fedélzeten ycimy ycimy Matrózok ycimy a ycimy fedélzeten ycimy ykodvegy l-l felv.) és megengedte, hogy az épülő temesvári új színház yintezmenyy temesvári új színház yintezmenyy temesvár yintezmenyy temesvári yintezmenyy új yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy temesvár yintezmenyy ykodvegy az ő nevéről neveztessék el. 1872-74 húsvétján Aradi Gerő yszemelynevy aradi gerő yszemelynevy Aradi Gerő yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodvegy kapott játszási engedélyt, közben 1873 telén Stelzer yszemelynevy stelzer yszemelynevy Stelzer yszemelynevy stelzer yszemelynevy yszemelynevy Stelzer yszemelynevy ykodvegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy társulata, majd 1875 húsvét után Sztupa Andor yszemelynevy sztupa andor yszemelynevy Sztupa Andor yszemelynevy sztupa yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Sztupa yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy játszott itt (a régi színházban.). 1875. szept. 22-én nyilt meg az új „Ferenc József-színház, yintezmenyy ferenc józsef-színház yintezmenyy Ferenc yintezmenyy ferenc yintezmenyy józsef-színház yintezmenyy yintezmenyy Ferenc yintezmenyy ykodvegy - a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy tagjainak közreműködésével, Szigligeti Ede yszemelynevy szigligeti ede yszemelynevy Szigligeti Ede yszemelynevy szigligeti yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Szigligeti yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy „Nőuralom ycimy nőuralom ycimy Nőuralom ycimy nőuralom ycimy ycimy Nőuralom ycimy ykodvegy c. vígjátékával. Feleky Miklós yszemelynevy feleky miklós yszemelynevy Feleky Miklós yszemelynevy feleky yszemelynevy miklós yszemelynevy yszemelynevy Feleky yszemelynevy Miklós yszemelynevy ykodvegy szavalta el Csiky Gergely yszemelynevy csiky gergely yszemelynevy Csiky Gergely yszemelynevy csiky yszemelynevy gergely yszemelynevy yszemelynevy Csiky yszemelynevy Gergely yszemelynevy ykodvegy prológusát (Csiky yszemelynevy csiky yszemelynevy Csiky yszemelynevy csiky yszemelynevy yszemelynevy Csiky yszemelynevy ykodvegy akkor temesvári ytelepulesy temesvár ytelepulesy temesvár ymegyey temes megye ykodvegy pap-tanár volt). A prológus végső strófája ez: Elnémulok ... De elhangzott-e hangom? Elvész a légben, mint üres beszéd? Oh, nem! A visszhang ott van szem­ben, ajkon, S a választ lelkesülten hordja szét: Magyar szó hangzott első e helyen, A végső is magyar lesz. Ugy legyen! E színházban azonban sokáig játszottak még a németek, ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy a magyar szó csak lassan tudott gyökeret verni. A színház olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy renaissance-stilben épült, Hellmer yszemelynevy hellmer yszemelynevy Hellmer yszemelynevy hellmer yszemelynevy yszemelynevy Hellmer yszemelynevy ykodvegy és Fellner yszemelynevy fellner yszemelynevy Fellner yszemelynevy fellner yszemelynevy yszemelynevy Fellner yszemelynevy ykodvegy bécsi ytelepulesy bécs ytelepulesy bécs yorszagy Ausztria ykodvegy építészek tervei szerint. Költsége a hozzáépített Koronaherceg- szállóval és vigadóval együtt 900.000 K. volt. Elfért benne 1200 xevtizedx 1205 néző. xtalanevtizedx 1215 xtalanevtizedx 1225 — Az előfüggöny felirata: „Nyelvében él a nemzet! — A díszleteket Lehmann Mór yszemelynevy lehmann mór yszemelynevy Lehmann Mór yszemelynevy lehmann yszemelynevy mór yszemelynevy yszemelynevy Lehmann yszemelynevy Mór yszemelynevy ykodvegy (L. o.) festette. — Szept. 25-én Lőcs Gusztáv yszemelynevy lőcs gusztáv yszemelynevy Lőcs Gusztáv yszemelynevy lőcs yszemelynevy gusztáv yszemelynevy yszemelynevy Lőcs yszemelynevy Gusztáv yszemelynevy ykodvegy kezdte a szezont, németekkel. ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy 1876 xevtizedx 1875 ápr. havában újra magyarok jönnek Temesvárra: ytelepulesy temesvár ytelepulesy Temesvár ymegyey temes megye ykodvegy Sztupa Andorék; yszemelynevy sztupa andor yszemelynevy Sztupa Andor yszemelynevy sztupa yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Sztupa yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy júl. havában a bécsi ytelepulesy bécs ytelepulesy bécs yorszagy Ausztria ykodvegy Földhitel - intézet yintezmenyy földhitel - intézet yintezmenyy Földhite yintezmenyy földhitel yintezmenyy - yintezmenyy intézet yintezmenyy yintezmenyy Földhite yintezmenyy ykodvegy megvette a színházat, 350.000 frtért, 1877 ápr. xtalanevtizedx 1885 végén Aradi Gerő yszemelynevy aradi gerő yszemelynevy Aradi Gerő yszemelynevy aradi yszemelynevy gerő yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy Gerő yszemelynevy ykodvegy társulata fejezte be előadásait. 1880. xevtizedx 1885 máj. 1-én a színház leégett! A „Nőuralom ycimy nőuralom ycimy Nőuralom ycimy nőuralom ycimy ycimy Nőuralom ycimy ykodvegy volt műsoron, (Aradi yszemelynevy aradi yszemelynevy Aradi yszemelynevy aradi yszemelynevy yszemelynevy Aradi yszemelynevy ykodvegy igazgató alatt) miként a megnyitáskor és ugyancsak Felekynével. yszemelynevy felekyne yszemelynevy Felekyné yszemelynevy felekyne yszemelynevy yszemelynevy Felekyné yszemelynevy ykodvegy A színház 250.000 frt erejéig biztosítva volt. 1881. nov. 19-én megalakult a színügygyámolító egylet. yintezmenyy színügygyámolító egylet yintezmenyy színügyg yintezmenyy színügygyámolító yintezmenyy egylet yintezmenyy yintezmenyy színügyg yintezmenyy ykodvegy 1882. dec. 10-én megnyílt az új színház. A színházat ismét a Hellmer yszemelynevy hellmer yszemelynevy Hellmer yszemelynevy hellmer yszemelynevy yszemelynevy Hellmer yszemelynevy ykodvegy és Fellner yszemelynevy fellner yszemelynevy Fellner yszemelynevy fellner yszemelynevy yszemelynevy Fellner yszemelynevy ykodvegy bécsi ytelepulesy bécs ytelepulesy bécs yorszagy Ausztria ykodvegy építész cég építette. A főidényben még a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy társulat játszott. A megnyitás estéjén a katonai zenekar nyitánya után Hunyady Margit yszemelynevy hunyady margit yszemelynevy Hunyady Margit yszemelynevy hunyady yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Hunyady yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy elszavalta Kiss József yszemelynevy kiss józsef yszemelynevy Kiss József yszemelynevy kiss yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy prológj át, melynek ez volt a bevezetője: Légy üdvöz szirt, liget és erdő, Csalékony távol, közel messzeség, Ál -nap — és holdfény, mely kékellő Festett egek felhőit bontja szét. Légy üdvöz színfalak világa, Vászonra festett bűbájos világ, A melynek édes hazugsága örök igazság! A prológust ünnepi allegória követte, utána „A király házasodik ycimy a király házasodik ycimy A király házasodik ycimy a ycimy király ycimy házasodik ycimy ycimy A ycimy király ycimy házasodik ycimy ykodvegy c. vj. következett, művészi nívón. Kiemelendők: Sz. Németh József, yszemelynevy sz. németh józsef yszemelynevy Sz. Németh József yszemelynevy sz. yszemelynevy németh yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Sz. yszemelynevy Németh yszemelynevy József yszemelynev Kissné, yszemelynevy kissne yszemelynevy Kissné yszemelynevy kissne yszemelynevy yszemelynevy Kissné yszemelynevy ykodvegy Bács, yszemelynevy bács yszemelynevy Bács yszemelynevy bács yszemelynevy yszemelynevy Bács yszemelynevy ykodvegy Somogyi, yszemelynevy somogyi yszemelynevy Somogyi yszemelynevy somogyi yszemelynevy yszemelynevy Somogyi yszemelynevy ykodvegy Lénárdné, yszemelynevy lénárdne yszemelynevy Lénárdné yszemelynevy lénárdne yszemelynevy yszemelynevy Lénárdné yszemelynevy ykodvegy Kükemezey Vilma, yszemelynevy kükemezey vilma yszemelynevy Kükemezey Vilma yszemelynevy kükemezey yszemelynevy vilma yszemelynevy yszemelynevy Kükemezey yszemelynevy Vilma yszemelynevy ykodvegy Balázsi, yszemelynevy balázsi yszemelynevy Balázsi yszemelynevy balázsi yszemelynevy yszemelynevy Balázsi yszemelynevy ykodvegy Szathmáry, yszemelynevy szathmáry yszemelynevy Szathmáry yszemelynevy szathmáry yszemelynevy yszemelynevy Szathmáry yszemelynevy ykodvegy Mezey. yszemelynevy mezey yszemelynevy Mezey yszemelynevy mezey yszemelynevy yszemelynevy Mezey yszemelynevy ykodvegy A darab után Rónaszékyné yszemelynevy rónaszékyne yszemelynevy Rónaszékyné yszemelynevy rónaszékyne yszemelynevy yszemelynevy Rónaszékyné yszemelynevy ykodvegy magyar népdalokat énekelt. 1883 húsvétnapján az aradi ytelepulesy arad ytelepulesy arad ymegyey arad megye ykodvegy társulat kezdte meg előadásait a „Vörös sapká- ycimy vörös sapka ycimy Vörös sapká ycimy vörös ycimy sapka ycimy ycimy Vörös ycimy sapká ycimy ykodvegy val, befejezték: máj. 8-án. Ez évben újra megalakult a szinügyi egylet. — 1884-ben a xtalanevtizedx 1895 szinügyi egylet vezetője Ormós Zsigmond, yszemelynevy ormós zsigmond yszemelynevy Ormós Zsigmond yszemelynevy ormós yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Ormós yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy Török János, yszemelynevy török jános yszemelynevy Török János yszemelynevy török yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Török yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy Molnár Viktor, yszemelynevy molnár viktor yszemelynevy Molnár Viktor yszemelynevy molnár yszemelynevy viktor yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy Viktor yszemelynevy ykodvegy Telbisz Károly. yszemelynevy telbisz károly yszemelynevy Telbisz Károly yszemelynevy telbisz yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Telbisz yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy (1892-ben xevtizedx 1895 az egyletnek 110 tagja volt.) Ez év ápr. 13-án Mannsberger yszemelynevy mannsberger yszemelynevy Mannsberger yszemelynevy mannsberger yszemelynevy yszemelynevy Mannsberger yszemelynevy ykodvegy társulata volt itt, Dec. 18.-án a városi bizottság elhatározta a magyar színészet állandósítását. 1885. xevtizedx 1885 okt. 3-án volt az első magyar téli szezon, Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy andor yszemelynevy Gerőffy Andor yszemelynevy gerőffy yszemelynevy andor yszemelynevy yszemelynevy Gerőffy yszemelynevy Andor yszemelynevy ykodvegy kitűnő gárdájával. A következő év igazgatója újra Mannsberger, yszemelynevy mannsberger yszemelynevy Mannsberger yszemelynevy mannsberger yszemelynevy yszemelynevy Mannsberger yszemelynevy ykodvegy 1888-ban pedig xtalanevtizedx 1895 a nagyhírű Krecsányi Ignác, yszemelynevy krecsányi ignác yszemelynevy Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy kinek hervadhatatlan érdemeit e lexikon III. kötetében méltatjuk. 1899. xevtizedx 1895 okt. xtalanevtizedx 1905 6.-án megnyílt a temesvári ytelepulesy temesvár ytelepulesy temesvár ymegyey temes megye ykodvegy első teljes magyar szinidény, Makó Lajos yszemelynevy makó lajos yszemelynevy Makó Lajos yszemelynevy makó yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Makó yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy vezetése alatt. („Szombatosok.) ycimy szombatosok ycimy Szombatosok ycimy szombatosok ycimy ycimy Szombatosok ycimy ykodvegy Ekkor kiszorították a magyar színészek a németeket ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy és ettől kezdve a színpadon kizárólag a hazai nyelv diadalmaskodott. 1902. xevtizedx 1905 ápr. xtalanevtizedx 1915 27.-én a temesvári ytelepulesy temesvár ytelepulesy temesvár ymegyey temes megye ykodvegy magyar szinügylet feloszlott és 40 ezer K vagyonát színházi célokra a városnak ajándékozza. 1914 xevtizedx 1915 aug. xtalanevtizedx 1925 havában Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi ignác yszemelynevy Krecsányi Ignác yszemelynevy krecsányi yszemelynevy ignác yszemelynevy yszemelynevy Krecsányi yszemelynevy Ignác yszemelynevy ykodvegy nyugalomba vonulásával Sebestyén Géza yszemelynevy sebestyén géza yszemelynevy Sebestyén Géza yszemelynevy sebestyén yszemelynevy géza yszemelynevy yszemelynevy Sebestyén yszemelynevy Géza yszemelynevy ykodvegy lett a temesvári színház yintezmenyy temesvári színház yintezmenyy temesvár yintezmenyy temesvári yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy temesvár yintezmenyy ykodvegy igazgatója. 1920 xevtizedx 1925 nov. xtalanevtizedx 1935 havában a színház leégett. Az impérium-változás alatt igazgatók voltak: Fekete Mihály, yszemelynevy fekete mihály yszemelynevy Fekete Mihály yszemelynevy fekete yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Fekete yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy Franyó Zoltán, yszemelynevy franyó zoltán yszemelynevy Franyó Zoltán yszemelynevy franyó yszemelynevy zoltán yszemelynevy yszemelynevy Franyó yszemelynevy Zoltán yszemelynevy ykodvegy Szendrey Mihály yszemelynevy szendrey mihály yszemelynevy Szendrey Mihály yszemelynevy szendrey yszemelynevy mihály yszemelynevy yszemelynevy Szendrey yszemelynevy Mihály yszemelynevy ykodvegy stb. (Erődi Jenő.) yszemelynevy erődi jenő yszemelynevy Erődi Jenő yszemelynevy erődi yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Erődi yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy yszocikkszerzoy erődi jenő szin_IV.0449.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Temesvári színészet - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

KONKRETSZINHAZ

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0449.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0449.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31696.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Temesvári színészet

Szócikk: Temesvári színészet Temesvárott 1757-ben foglakozik a városi tanács állandó színház kérdésével, majd tíz év után újból. 1761-ben a mostani főreáliskola helyén a „szerb városházán volt a színház, ahol németül játszottak. 1795-ben ezen épületet teljesen átalakították színházzá. 1784-ben Schmalögger József az igazgató, utódai: Kunz Kristóf nagyszombati, Rünner Xavér (1802. Temesvár) és Czibulka Alajos igazgató. 1812 jan. havában a „Magyar Kurir (8. szám, 115 old.) arról értesül, hogy „egy válogatott személlyekből álló nemes Társaság a' házi szegényeknek számokra az odavaló teátrumon olly szerentsével jádzotta a' „Hamis szemérem név alatt esméretes teátromi darabot, hogy a' bévett jövedelem 3000 forintnál többre ment. 1814-ben megalakult az első szinibizottság. Ezután újra itt jár Kunz igazgató és Herzog Ferenc temesvári polgár, aki 10 évig működött mint színigazgató. 1828 nevezetes dátum a magyarság részéről: ekkor vonul be a nemzeti nyelv a temesvári színházba. Az erdélyi színészeké az elsőség dicsősége. Énekes darabokat és operákat adtak, hogy a németek is eljárjanak. 1828. szept. 15-ikén hangzott el első ízben a magyar szó a temesvári színpadról! A „Béla futása c. első magyar operával kezdték az úttörő színészek a sziniévadot és különösen Bartha János aratott élénk tetszést antinousi megjelenésével és férfias, érces hangjával. 1831-ben Müller Tivadar német truppja járt itt, majd magyarok kapnak engedélyt; ezúttal is az erdélyiek voltak itt, akik Kassáról érkeztek. Tagok voltak: Kántorné, Déryné, Kovácsné, Pályné, Szentpéteryné, Telepyné, Egressy, Szentpétery, Szerdahelyi, Megyeri, Pály, Szilágyi Pál, Udvarhelyi Miklós, Bartha és neje stb., a legnagyobb művészek nevei azon időben! 1835. aug. 23-án jönnek csak újra magyar színészek. Ekkor Pály Elek az igazgató, itt voltak szept. 3-ig. Jelesebb tagok: Pályné, Déryné, Szaplonczay, Nagy, Földváry, Szerdahelyi, Szilágyi Pál, Döme. („Honművész, 1835. 77. sz.) A legközelebbi magyar társulat a Kilényi Dávidé, aki 1845-ben vonult be. 1848 márc. havában Feleky Miklós bont zászlót, majd őt felváltja 1852-ben Szabó József kitűnően szervezett társasága, ővele találkozunk 1858-ban is. Ez után ismét németek vetélkednek a magyarokkal, majd 1867. máj. 1-én Follinusz János társulata kezdte meg előadásait, 1869 húsvét után pedig Aradi Gerő. 1871. okt. 31-én volt az állandó színház alapkőletételi ünnepe. (Lásd: „Reform, 1871. XI. 3.) Ferenc József király 1872. máj. 7-én magyarországi körútján Temesvárott a színház díszelőadásán megjelent („Rózsakirálynő, „Csikós, „Matrózok a fedélzeten, l-l felv.) és megengedte, hogy az épülő temesvári új színház az ő nevéről neveztessék el. 1872-74 húsvétján Aradi Gerő kapott játszási engedélyt, közben 1873 telén Stelzer német társulata, majd 1875 húsvét után Sztupa Andor játszott itt (a régi színházban.). 1875. szept. 22-én nyilt meg az új „Ferenc József-színház, - a Nemzeti Színház tagjainak közreműködésével, Szigligeti Ede „Nőuralom c. vígjátékával. Feleky Miklós szavalta el Csiky Gergely prológusát (Csiky akkor temesvári pap-tanár volt). A prológus végső strófája ez: Elnémulok ... De elhangzott-e hangom? Elvész a légben, mint üres beszéd? Oh, nem! A visszhang ott van szem­ben, ajkon, S a választ lelkesülten hordja szét: Magyar szó hangzott első e helyen, A végső is magyar lesz. Ugy legyen! E színházban azonban sokáig játszottak még a németek, a magyar szó csak lassan tudott gyökeret verni. A színház olasz renaissance-stilben épült, Hellmer és Fellner bécsi építészek tervei szerint. Költsége a hozzáépített Koronaherceg- szállóval és vigadóval együtt 900.000 K. volt. Elfért benne 1200 néző. — Az előfüggöny felirata: „Nyelvében él a nemzet! — A díszleteket Lehmann Mór (L. o.) festette. — Szept. 25-én Lőcs Gusztáv kezdte a szezont, németekkel. 1876 ápr. havában újra magyarok jönnek Temesvárra: Sztupa Andorék; júl. havában a bécsi Földhitel - intézet megvette a színházat, 350.000 frtért, 1877 ápr. végén Aradi Gerő társulata fejezte be előadásait. 1880. máj. 1-én a színház leégett! A „Nőuralom volt műsoron, (Aradi igazgató alatt) miként a megnyitáskor és ugyancsak Felekynével. A színház 250.000 frt erejéig biztosítva volt. 1881. nov. 19-én megalakult a színügygyámolító egylet. 1882. dec. 10-én megnyílt az új színház. A színházat ismét a Hellmer és Fellner bécsi építész cég építette. A főidényben még a német társulat játszott. A megnyitás estéjén a katonai zenekar nyitánya után Hunyady Margit elszavalta Kiss József prológj át, melynek ez volt a bevezetője: Légy üdvöz szirt, liget és erdő, Csalékony távol, közel messzeség, Ál -nap — és holdfény, mely kékellő Festett egek felhőit bontja szét. Légy üdvöz színfalak világa, Vászonra festett bűbájos világ, A melynek édes hazugsága örök igazság! A prológust ünnepi allegória követte, utána „A király házasodik c. vj. következett, művészi nívón. Kiemelendők: Sz. Németh József, Kissné, Bács, Somogyi, Lénárdné, Kükemezey Vilma, Balázsi, Szathmáry, Mezey. A darab után Rónaszékyné magyar népdalokat énekelt. 1883 húsvétnapján az aradi társulat kezdte meg előadásait a „Vörös sapká- val, befejezték: máj. 8-án. Ez évben újra megalakult a szinügyi egylet. — 1884-ben a szinügyi egylet vezetője Ormós Zsigmond, Török János, Molnár Viktor, Telbisz Károly. (1892-ben az egyletnek 110 tagja volt.) Ez év ápr. 13-án Mannsberger társulata volt itt, Dec. 18.-án a városi bizottság elhatározta a magyar színészet állandósítását. 1885. okt. 3-án volt az első magyar téli szezon, Gerőffy Andor kitűnő gárdájával. A következő év igazgatója újra Mannsberger, 1888-ban pedig a nagyhírű Krecsányi Ignác, kinek hervadhatatlan érdemeit e lexikon III. kötetében méltatjuk. 1899. okt. 6.-án megnyílt a temesvári első teljes magyar szinidény, Makó Lajos vezetése alatt. („Szombatosok.) Ekkor kiszorították a magyar színészek a németeket és ettől kezdve a színpadon kizárólag a hazai nyelv diadalmaskodott. 1902. ápr. 27.-én a temesvári magyar szinügylet feloszlott és 40 ezer K vagyonát színházi célokra a városnak ajándékozza. 1914 aug. havában Krecsányi Ignác nyugalomba vonulásával Sebestyén Géza lett a temesvári színház igazgatója. 1920 nov. havában a színház leégett. Az impérium-változás alatt igazgatók voltak: Fekete Mihály, Franyó Zoltán, Szendrey Mihály stb. (Erődi Jenő.) szin_IV.0449.pdf IV