Címszó: Thalia társaság - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

INTEZMENY

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0452.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0452.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31718.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Thalia társaság

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/531717.htm

 

Szócikk: Thalia társaság Elmúlt századunk vége felé a művészet fejlődésében bizonyos megállás volt észlelhető. Drámairodalmunk berkeit régi, bevált irányok zárták körül s a tikkadt légben új szellőre áhítozott az ifjú nemzedék. Színművészetünk ugyanígy beérte hagyományos, kipróbált hatásokkal — talán a festészet ébredt leghamarabb a nyugati impresszionisták hangjára. Bánóczi László, (személy) (információ)  Benedek Marcell (személy) (információ)  és Lukács György (személy) (információ)  egyesületet alapítottak, melynek címe „Thalia társaság (intézmény) (információ)  volt. Bánóczi László (személy) (információ)  éleslátással kiváló tehetségű fiatal írókat s az Országos Színművészeti Akadémia (intézmény) (információ)  néhány végzett növendékét az egyesület zászlaja alá gyűjtött. Céljuk az volt, hogy klasszikus és modern színműirodalmat mutassanak be, mindent a maga művészi igazságában, stílusában. Olyan írókat hirdettek színpadjukról, akik megujhódást hoztak, — előadásukon ott uralkodott a való átélés, közvetlen, természetes, művészi színre egyszerűsített játék. Harcot hirdettek minden elavult, lemaradt, kényelmességében megfeneklett irodalomnak, színészetnek. Benedek Marcell (személy) (információ)  „Vulkán (cím) c. örökbecsű regényében szerepélteti a Thalia társaságot (intézmény) (információ)  s el is nevezte ott „Harcos színpad-nak. Az egyesület 1904-ben (időpont) alakult és ez év november 25-én tartotta első előadását a „Lövölde (intézmény) dísztermében. Színre került: Goethe (személy) (információ)  „A testvérek (cím) című egyfelvonásos szímnűve, Courteline (személy) (információ)  „A rendőrfőnök jó fiú (cím) című bohózata, Brandes E. (személy) (információ)  drámája, a „Látogatás (cím) és Mongré Paul (személy) szatírája: „Becsületének orvosa. (cím) Sok, szinte legyőzhetetlen akadállyal kellett megküzdenie a lelkes, hivatása tudatában dolgozó gárdának. A helyiség kérdése mindig bizonytalan volt, de emberfölötti harcot vívtak irányuk győzelméért is. Bizalmatlanságot, hozzá nem értést kellett legyürniök azoknál, akik idegenkedve, sokszor gúnyos mosollyal nézték az egyre jobban előretörő művészcsapatot. Következő előadásukat a Várszínházban (intézmény) (információ)  tartották; színrekerült Strindberg (személy) (információ)  „Az apa (cím) című drámája, Moly Tomás (személy) (információ)  közvetlen fordításában. Ez volt az első Strindberg-bemutató (személy) (információ)  az országban. Ezen előadás után már pártokra oszlott sajtó és közönség. Márkus László (személy) (információ)  az „Alkotmány (intézmény) és „A Hét (intézmény) hasábjain bátor, nagy tudással megírt kritikáiban hatalmas segítséget nyújtott Bánóczi Lászlóéknak. (személy) (információ)  De másrészről támadások is érték a Thaliát. (intézmény) (információ)  Gáncsot nem tekintettek, egyre jobban megerősödtek s elkészültek harmadik bemutatójukkal: Hebbel Frigyes (személy) (információ)  polgári drámájával: „Mária Magdolná-val. (cím) A klasszikus irodalom ezen remekét olyan újszerű, félreismerhetetlen igazsággal, bensőséggel interpretálták, hogy most már egész Budapest, (Budapest) sőt az ország is felfigyelt. A következő esztendő Szemere György (személy) (információ)  eredeti, ősmagyar tehetségtől duzzadó jelenetét hozta, az azóta is irodalmi kincsnek értékelt „Siralomház-at. (cím) Ezzel egy estén Wedekind (személy) (első bemutatója Magyarországon) „Hőstenor (cím) című három jelenetnek titulált komédiáját mutatta be, mellyel egy csapásra meghódították a közönséget és kritikát egyaránt. A két darab osztatlan nagy sikerével elérte a Thalia társaság, (intézmény) (információ)  hogy a következő esztendőben már csak műsort kellett összeállítani, a publikum hitt a gárda erejében és zsúfolásig töltötte meg a színházat.- A „Thalia (intézmény) (információ)  előadásain a szellemi és pénzarisztokrácia legelőkelőbb reprezentánsai jelentek meg; főpróbáit minden színház tagja nagy előszeretettel látogatta. A harmadik esztendő már könnyen pergett. Igaz ugyan, hogy a színészek egy része kénytelen volt megélhetésük érdekében állandó színházhoz szerződni, de jöttek új tehetségek, akik elődeik által kiharcolt s győzedelmesen inaugurált stílusban, immár járt utakon haladhattak. — Schnitzler, (személy) (információ)  Ibsen, (személy) (információ)  Giacosa, (személy) (információ)  D'Annunzio, (személy) Gorkij (személy) (információ)  eleddig ismeretlen művei vonzották a Thalia (intézmény) (információ)  publikumát. Bánóczi (személy) (információ)  nagyszerű szeme felfedezte Lengyel Menyhértet, (személy) (információ)  kinek „A nagy fejedelem (cím) című darabjával egyengették útját későbbi hírneve eléréséhez. A kis társaság munkája nagyhorderejű volt. Új levegőt, új irányt hoztak. Örök érdemük van az ország irodalmának és színészetének fejlődésében. Bánóczi László (személy) (információ)  a Nemzeti Színházban (intézmény) (információ)  addig tétlenségre kárhoztatott Hevesi Sándor dr.-t (személy) (információ)  nyerte meg rendezőnek. Az ő munkája hozta a megújhodást. Moly Tamás (személy) (információ)  is invencióval rendezett; Bánóczi László (személy) (információ)  pedig maga is hivatott, nagyszerű rendezőnek bizonyult. A művészgárda élén Forgács Rózsi (személy) (információ)  állott. Ez a speciális egyéniségű, nagy talentum minden fellépésével meglepetést hozott. A férfiak közül Kürti József (személy) (információ)  őstehetsége emelte a Thalia (intézmény) (információ)  nívóját. A „Siralomház-ban (cím) döntő sikert aratott, s egyszerre megalapozta hírnevét. A „Mária Magdolná-ban (cím) Doby Ferenc, (személy) ez a korán, hadifogságban elhúnyt színészzseni emelkedett ki az ismeretlenségből, míg Wedekind (személy) „Hőstenor- (cím) jában Doktor János (személy) (információ)  egy öreg zenetanárt alakított és mélyen járó tehetségét, nagy karakterizáló erejét a közönség hatalmas tapssal ismerte el. A „Hőstenor-ban (cím) mutatkozott be Kürthy György (személy) (információ)  is, röviddel ezután a Nemzeti Színházhoz (intézmény) (információ)  került. A többi tag is díszére vált az együttesnek: Judik Etel, (személy) (információ)  Báthory Gizella, (személy) (információ)  Verő Margit, (személy) (információ)  Moly Margit, (személy) (információ)  Batizfalvy Elza, (személy) (információ)  Kürthi Sári, (személy) Kelemen Mária (személy) (információ)  s a szerepkörén szinte revelációs újszerűséggel előretörő Forrai Róza, (személy) (információ)  — míg a férfiak közül eredetiségével, ragyogó humorával Sándor József (személy) (információ)  tűnt fel, de Bálint Lajos, (személy) (információ)  Forró Pál, (személy) (információ)  Vámos Hugó, (személy) (információ)  Kiss Jenő (személy) (információ)  mind hivatott apostolai voltak a Thalia (intézmény) (információ)  eszméinek. A harmadik évben Törzs Jenő (személy) (információ)  és Gellért Lajos (személy) (információ)  neve tündökölt; hozzájuk csatlakoztak Bánóczi Dezső, (személy) (információ)  Garas Márton, (személy) (információ)  Kárpáti Jenő, (személy) (információ)  a kiváló Somlay Artúr (személy) (információ)  és Somlár Zsigmond, (személy) (információ)  kik a bevált stílust jóllehet, még nagyobb diadalra vitték. A helyiség kérdése azonban végzetessé vált. A társaság vezetői tisztán művészi eszmékért szálltak síkra; élelmesebb üzletemberek kihúzták alóluk a gyékényt s egyszerre csak színpad, otthon nélkül maradt a Thalia (intézmény) (információ)  kiváló gárdája. 1908-ban (időpont) megszűnt. A színészeik nagyobbrészt más színháznál helyezkedtek el s a magyar művészet büszkeségei lettek. szin_IV.0452.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Thalia társaság címszóvég 31718 Szócikk: Thalia társaság Elmúlt századunk vége felé a művészet fejlődésében bizonyos megállás volt észlelhető. Drámairodalmunk berkeit régi, bevált irányok zárták körül s a tikkadt légben új szellőre áhítozott az ifjú nemzedék. Színművészetünk ugyanígy beérte hagyományos, kipróbált hatásokkal — talán a festészet ébredt leghamarabb a nyugati impresszionisták hangjára. Bánóczi László, yszemelynevy bánóczi lászló yszemelynevy Bánóczi László yszemelynevy bánóczi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bánóczi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy Benedek Marcell yszemelynevy benedek marcell yszemelynevy Benedek Marcell yszemelynevy benedek yszemelynevy marcell yszemelynevy yszemelynevy Benedek yszemelynevy Marcell yszemelynevy ykodvegy és Lukács György yszemelynevy lukács györgy yszemelynevy Lukács György yszemelynevy lukács yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Lukács yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy egyesületet alapítottak, melynek címe „Thalia társaság yintezmenyy thalia társaság yintezmenyy Thalia yintezmenyy thalia yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Thalia yintezmenyy ykodvegy volt. Bánóczi László yszemelynevy bánóczi lászló yszemelynevy Bánóczi László yszemelynevy bánóczi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bánóczi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy éleslátással kiváló tehetségű fiatal írókat s az Országos Színművészeti Akadémia yintezmenyy országos színművészeti akadémia yintezmenyy Országos yintezmenyy országos yintezmenyy színművészeti yintezmenyy akadémia yintezmenyy yintezmenyy Országos yintezmenyy ykodvegy néhány végzett növendékét az egyesület zászlaja alá gyűjtött. Céljuk az volt, hogy klasszikus és modern színműirodalmat mutassanak be, mindent a maga művészi igazságában, stílusában. Olyan írókat hirdettek színpadjukról, akik megujhódást hoztak, — előadásukon ott uralkodott a való átélés, közvetlen, természetes, művészi színre egyszerűsített játék. Harcot hirdettek minden elavult, lemaradt, kényelmességében megfeneklett irodalomnak, színészetnek. Benedek Marcell yszemelynevy benedek marcell yszemelynevy Benedek Marcell yszemelynevy benedek yszemelynevy marcell yszemelynevy yszemelynevy Benedek yszemelynevy Marcell yszemelynevy ykodvegy „Vulkán ycimy vulkán ycimy Vulkán ycimy vulkán ycimy ycimy Vulkán ycimy ykodvegy c. örökbecsű regényében szerepélteti a Thalia társaságot yintezmenyy thalia társaság yintezmenyy Thalia t yintezmenyy thalia yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Thalia yintezmenyy t yintezmenyy ykodvegy s el is nevezte ott „Harcos színpad-nak. Az egyesület 1904-ben alakult és ez év november 25-én tartotta első előadását a „Lövölde yintezmenyy lövölde yintezmenyy Lövölde yintezmenyy lövölde yintezmenyy yintezmenyy Lövölde yintezmenyy ykodvegy dísztermében. Színre került: Goethe yszemelynevy goethe yszemelynevy Goethe yszemelynevy goethe yszemelynevy yszemelynevy Goethe yszemelynevy ykodvegy „A testvérek ycimy a testvérek ycimy A testvérek ycimy a ycimy testvérek ycimy ycimy A ycimy testvérek ycimy ykodvegy című egyfelvonásos szímnűve, Courteline yszemelynevy courteline yszemelynevy Courteline yszemelynevy courteline yszemelynevy yszemelynevy Courteline yszemelynevy ykodvegy „A rendőrfőnök jó fiú ycimy a rendőrfőnök jó fiú ycimy A rendőrfőnök jó fiú ycimy a ycimy rendőrfőnök ycimy jó ycimy fiú ycimy ycimy A ycimy rendőrfőnök ycimy jó ycimy fiú ycimy ykodvegy című bohózata, Brandes E. yszemelynevy brandes e. yszemelynevy Brandes E. yszemelynevy brandes yszemelynevy e. yszemelynevy yszemelynevy Brandes yszemelynevy E. yszemelynevy ykodvegy drámája, a „Látogatás ycimy látogatás ycimy Látogatás ycimy látogatás ycimy ycimy Látogatás ycimy ykodvegy és Mongré Paul yszemelynevy mongré paul yszemelynevy Mongré Paul yszemelynevy mongré yszemelynevy paul yszemelynevy yszemelynevy Mongré yszemelynevy Paul yszemelynevy ykodvegy szatírája: „Becsületének orvosa. ycimy becsületének orvosa ycimy Becsületének orvosa ycimy becsületének ycimy orvosa ycimy ycimy Becsületének ycimy orvosa ycimy ykodvegy Sok, szinte legyőzhetetlen akadállyal kellett megküzdenie a lelkes, hivatása tudatában dolgozó gárdának. A helyiség kérdése mindig bizonytalan volt, de emberfölötti harcot vívtak irányuk győzelméért is. Bizalmatlanságot, hozzá nem értést kellett legyürniök azoknál, akik idegenkedve, sokszor gúnyos mosollyal nézték az egyre jobban előretörő művészcsapatot. Következő előadásukat a Várszínházban yintezmenyy várszínház yintezmenyy Várszính yintezmenyy várszínház yintezmenyy yintezmenyy Várszính yintezmenyy ykodvegy tartották; színrekerült Strindberg yszemelynevy strindberg yszemelynevy Strindberg yszemelynevy strindberg yszemelynevy yszemelynevy Strindberg yszemelynevy ykodvegy „Az apa ycimy az apa ycimy Az apa ycimy az ycimy apa ycimy ycimy Az ycimy apa ycimy ykodvegy című drámája, Moly Tomás yszemelynevy moly tomás yszemelynevy Moly Tomás yszemelynevy moly yszemelynevy tomás yszemelynevy yszemelynevy Moly yszemelynevy Tomás yszemelynevy ykodvegy közvetlen fordításában. Ez volt az első Strindberg-bemutató yszemelynevy strindberg yszemelynevy Strindberg yszemelynevy strindberg yszemelynevy yszemelynevy Strindberg yszemelynevy ykodvegy az országban. Ezen előadás után már pártokra oszlott sajtó és közönség. Márkus László yszemelynevy márkus lászló yszemelynevy Márkus László yszemelynevy márkus yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Márkus yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy az „Alkotmány yintezmenyy alkotmány yintezmenyy Alkotmán yintezmenyy alkotmány yintezmenyy yintezmenyy Alkotmán yintezmenyy ykodvegy és „A Hét yintezmenyy a hét yintezmenyy A Hét yintezmenyy a yintezmenyy hét yintezmenyy yintezmenyy A yintezmenyy Hét yintezmenyy ykodvegy hasábjain bátor, nagy tudással megírt kritikáiban hatalmas segítséget nyújtott Bánóczi Lászlóéknak. yszemelynevy bánóczi lászló yszemelynevy Bánóczi László yszemelynevy bánóczi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bánóczi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy De másrészről támadások is érték a Thaliát. yintezmenyy thalia yintezmenyy Thaliá yintezmenyy thalia yintezmenyy yintezmenyy Thaliá yintezmenyy ykodvegy Gáncsot nem tekintettek, egyre jobban megerősödtek s elkészültek harmadik bemutatójukkal: Hebbel Frigyes yszemelynevy hebbel frigyes yszemelynevy Hebbel Frigyes yszemelynevy hebbel yszemelynevy frigyes yszemelynevy yszemelynevy Hebbel yszemelynevy Frigyes yszemelynevy ykodvegy polgári drámájával: „Mária Magdolná-val. ycimy mária magdolna ycimy Mária Magdolná ycimy mária ycimy magdolna ycimy ycimy Mária ycimy Magdolná ycimy ykodvegy A klasszikus irodalom ezen remekét olyan újszerű, félreismerhetetlen igazsággal, bensőséggel interpretálták, hogy most már egész Budapest, Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy sőt az ország is felfigyelt. A következő esztendő Szemere György yszemelynevy szemere györgy yszemelynevy Szemere György yszemelynevy szemere yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Szemere yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy eredeti, ősmagyar tehetségtől duzzadó jelenetét hozta, az azóta is irodalmi kincsnek értékelt „Siralomház-at. ycimy siralomház ycimy Siralomház ycimy siralomház ycimy ycimy Siralomház ycimy ykodvegy Ezzel egy estén Wedekind yszemelynevy wedekind yszemelynevy Wedekind yszemelynevy wedekind yszemelynevy yszemelynevy Wedekind yszemelynevy ykodvegy (első bemutatója Magyarországon) „Hőstenor ycimy hőstenor ycimy Hőstenor ycimy hőstenor ycimy ycimy Hőstenor ycimy ykodvegy című három jelenetnek titulált komédiáját mutatta be, mellyel egy csapásra meghódították a közönséget és kritikát egyaránt. A két darab osztatlan nagy sikerével elérte a Thalia társaság, yintezmenyy thalia társaság yintezmenyy Thalia t yintezmenyy thalia yintezmenyy társaság yintezmenyy yintezmenyy Thalia yintezmenyy t yintezmenyy ykodvegy hogy a következő esztendőben már csak műsort kellett összeállítani, a publikum hitt a gárda erejében és zsúfolásig töltötte meg a színházat.- A „Thalia yintezmenyy thalia yintezmenyy Thalia yintezmenyy thalia yintezmenyy yintezmenyy Thalia yintezmenyy ykodvegy előadásain a szellemi és pénzarisztokrácia legelőkelőbb reprezentánsai jelentek meg; főpróbáit minden színház tagja nagy előszeretettel látogatta. A harmadik esztendő már könnyen pergett. Igaz ugyan, hogy a színészek egy része kénytelen volt megélhetésük érdekében állandó színházhoz szerződni, de jöttek új tehetségek, akik elődeik által kiharcolt s győzedelmesen inaugurált stílusban, immár járt utakon haladhattak. — Schnitzler, yszemelynevy schnitzler yszemelynevy Schnitzler yszemelynevy schnitzler yszemelynevy yszemelynevy Schnitzler yszemelynevy ykodvegy Ibsen, yszemelynevy ibsen yszemelynevy Ibsen yszemelynevy ibsen yszemelynevy yszemelynevy Ibsen yszemelynevy ykodvegy Giacosa, yszemelynevy giacosa yszemelynevy Giacosa yszemelynevy giacosa yszemelynevy yszemelynevy Giacosa yszemelynevy ykodvegy D'Annunzio, yszemelynevy d'annunzio yszemelynevy D'Annunzio yszemelynevy d'annunzio yszemelynevy yszemelynevy D'Annunzio yszemelynevy ykodvegy Gorkij yszemelynevy gorkij yszemelynevy Gorkij yszemelynevy gorkij yszemelynevy yszemelynevy Gorkij yszemelynevy ykodvegy eleddig ismeretlen művei vonzották a Thalia yintezmenyy thalia yintezmenyy Thalia yintezmenyy thalia yintezmenyy yintezmenyy Thalia yintezmenyy ykodvegy publikumát. Bánóczi yszemelynevy bánóczi yszemelynevy Bánóczi yszemelynevy bánóczi yszemelynevy yszemelynevy Bánóczi yszemelynevy ykodvegy nagyszerű szeme felfedezte Lengyel Menyhértet, yszemelynevy lengyel menyhért yszemelynevy Lengyel Menyhért yszemelynevy lengyel yszemelynevy menyhért yszemelynevy yszemelynevy Lengyel yszemelynevy Menyhért yszemelynevy ykodvegy kinek „A nagy fejedelem ycimy a nagy fejedelem ycimy A nagy fejedelem ycimy a ycimy nagy ycimy fejedelem ycimy ycimy A ycimy nagy ycimy fejedelem ycimy ykodvegy című darabjával egyengették útját későbbi hírneve eléréséhez. A kis társaság munkája nagyhorderejű volt. Új levegőt, új irányt hoztak. Örök érdemük van az ország irodalmának és színészetének fejlődésében. Bánóczi László yszemelynevy bánóczi lászló yszemelynevy Bánóczi László yszemelynevy bánóczi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bánóczi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy a Nemzeti Színházban yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy addig tétlenségre kárhoztatott Hevesi Sándor dr.-t yszemelynevy hevesi sándor dr. yszemelynevy Hevesi Sándor dr. yszemelynevy hevesi yszemelynevy sándor yszemelynevy dr. yszemelynevy yszemelynevy Hevesi yszemelynevy Sándor yszemelynevy dr. yszemelynev nyerte meg rendezőnek. Az ő munkája hozta a megújhodást. Moly Tamás yszemelynevy moly tamás yszemelynevy Moly Tamás yszemelynevy moly yszemelynevy tamás yszemelynevy yszemelynevy Moly yszemelynevy Tamás yszemelynevy ykodvegy is invencióval rendezett; Bánóczi László yszemelynevy bánóczi lászló yszemelynevy Bánóczi László yszemelynevy bánóczi yszemelynevy lászló yszemelynevy yszemelynevy Bánóczi yszemelynevy László yszemelynevy ykodvegy pedig maga is hivatott, nagyszerű rendezőnek bizonyult. A művészgárda élén Forgács Rózsi yszemelynevy forgács rózsi yszemelynevy Forgács Rózsi yszemelynevy forgács yszemelynevy rózsi yszemelynevy yszemelynevy Forgács yszemelynevy Rózsi yszemelynevy ykodvegy állott. Ez a speciális egyéniségű, nagy talentum minden fellépésével meglepetést hozott. A férfiak közül Kürti József yszemelynevy kürti józsef yszemelynevy Kürti József yszemelynevy kürti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Kürti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy őstehetsége emelte a Thalia yintezmenyy thalia yintezmenyy Thalia yintezmenyy thalia yintezmenyy yintezmenyy Thalia yintezmenyy ykodvegy nívóját. A „Siralomház-ban ycimy siralomház ycimy Siralomház ycimy siralomház ycimy ycimy Siralomház ycimy ykodvegy döntő sikert aratott, s egyszerre megalapozta hírnevét. A „Mária Magdolná-ban ycimy mária magdolna ycimy Mária Magdolná ycimy mária ycimy magdolna ycimy ycimy Mária ycimy Magdolná ycimy ykodvegy Doby Ferenc, yszemelynevy doby ferenc yszemelynevy Doby Ferenc yszemelynevy doby yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Doby yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy ez a korán, hadifogságban elhúnyt színészzseni emelkedett ki az ismeretlenségből, míg Wedekind yszemelynevy wedekind yszemelynevy Wedekind yszemelynevy wedekind yszemelynevy yszemelynevy Wedekind yszemelynevy ykodvegy „Hőstenor- ycimy hőstenor ycimy Hőstenor ycimy hőstenor ycimy ycimy Hőstenor ycimy ykodvegy jában Doktor János yszemelynevy doktor jános yszemelynevy Doktor János yszemelynevy doktor yszemelynevy jános yszemelynevy yszemelynevy Doktor yszemelynevy János yszemelynevy ykodvegy egy öreg zenetanárt alakított és mélyen járó tehetségét, nagy karakterizáló erejét a közönség hatalmas tapssal ismerte el. A „Hőstenor-ban ycimy hőstenor ycimy Hőstenor ycimy hőstenor ycimy ycimy Hőstenor ycimy ykodvegy mutatkozott be Kürthy György yszemelynevy kürthy györgy yszemelynevy Kürthy György yszemelynevy kürthy yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Kürthy yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy is, röviddel ezután a Nemzeti Színházhoz yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy került. A többi tag is díszére vált az együttesnek: Judik Etel, yszemelynevy judik etel yszemelynevy Judik Etel yszemelynevy judik yszemelynevy etel yszemelynevy yszemelynevy Judik yszemelynevy Etel yszemelynevy ykodvegy Báthory Gizella, yszemelynevy báthory gizella yszemelynevy Báthory Gizella yszemelynevy báthory yszemelynevy gizella yszemelynevy yszemelynevy Báthory yszemelynevy Gizella yszemelynevy ykodvegy Verő Margit, yszemelynevy verő margit yszemelynevy Verő Margit yszemelynevy verő yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Verő yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Moly Margit, yszemelynevy moly margit yszemelynevy Moly Margit yszemelynevy moly yszemelynevy margit yszemelynevy yszemelynevy Moly yszemelynevy Margit yszemelynevy ykodvegy Batizfalvy Elza, yszemelynevy batizfalvy elza yszemelynevy Batizfalvy Elza yszemelynevy batizfalvy yszemelynevy elza yszemelynevy yszemelynevy Batizfalvy yszemelynevy Elza yszemelynevy ykodvegy Kürthi Sári, yszemelynevy kürthi sári yszemelynevy Kürthi Sári yszemelynevy kürthi yszemelynevy sári yszemelynevy yszemelynevy Kürthi yszemelynevy Sári yszemelynevy ykodvegy Kelemen Mária yszemelynevy kelemen mária yszemelynevy Kelemen Mária yszemelynevy kelemen yszemelynevy mária yszemelynevy yszemelynevy Kelemen yszemelynevy Mária yszemelynevy ykodvegy s a szerepkörén szinte revelációs újszerűséggel előretörő Forrai Róza, yszemelynevy forrai róza yszemelynevy Forrai Róza yszemelynevy forrai yszemelynevy róza yszemelynevy yszemelynevy Forrai yszemelynevy Róza yszemelynevy ykodvegy — míg a férfiak közül eredetiségével, ragyogó humorával Sándor József yszemelynevy sándor józsef yszemelynevy Sándor József yszemelynevy sándor yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Sándor yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy tűnt fel, de Bálint Lajos, yszemelynevy bálint lajos yszemelynevy Bálint Lajos yszemelynevy bálint yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Bálint yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy Forró Pál, yszemelynevy forró pál yszemelynevy Forró Pál yszemelynevy forró yszemelynevy pál yszemelynevy yszemelynevy Forró yszemelynevy Pál yszemelynevy ykodvegy Vámos Hugó, yszemelynevy vámos hugó yszemelynevy Vámos Hugó yszemelynevy vámos yszemelynevy hugó yszemelynevy yszemelynevy Vámos yszemelynevy Hugó yszemelynevy ykodvegy Kiss Jenő yszemelynevy kiss jenő yszemelynevy Kiss Jenő yszemelynevy kiss yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Kiss yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy mind hivatott apostolai voltak a Thalia yintezmenyy thalia yintezmenyy Thalia yintezmenyy thalia yintezmenyy yintezmenyy Thalia yintezmenyy ykodvegy eszméinek. A harmadik évben Törzs Jenő yszemelynevy törzs jenő yszemelynevy Törzs Jenő yszemelynevy törzs yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Törzs yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy és Gellért Lajos yszemelynevy gellért lajos yszemelynevy Gellért Lajos yszemelynevy gellért yszemelynevy lajos yszemelynevy yszemelynevy Gellért yszemelynevy Lajos yszemelynevy ykodvegy neve tündökölt; hozzájuk csatlakoztak Bánóczi Dezső, yszemelynevy bánóczi dezső yszemelynevy Bánóczi Dezső yszemelynevy bánóczi yszemelynevy dezső yszemelynevy yszemelynevy Bánóczi yszemelynevy Dezső yszemelynevy ykodvegy Garas Márton, yszemelynevy garas márton yszemelynevy Garas Márton yszemelynevy garas yszemelynevy márton yszemelynevy yszemelynevy Garas yszemelynevy Márton yszemelynevy ykodvegy Kárpáti Jenő, yszemelynevy kárpáti jenő yszemelynevy Kárpáti Jenő yszemelynevy kárpáti yszemelynevy jenő yszemelynevy yszemelynevy Kárpáti yszemelynevy Jenő yszemelynevy ykodvegy a kiváló Somlay Artúr yszemelynevy somlay artúr yszemelynevy Somlay Artúr yszemelynevy somlay yszemelynevy artúr yszemelynevy yszemelynevy Somlay yszemelynevy Artúr yszemelynevy ykodvegy és Somlár Zsigmond, yszemelynevy somlár zsigmond yszemelynevy Somlár Zsigmond yszemelynevy somlár yszemelynevy zsigmond yszemelynevy yszemelynevy Somlár yszemelynevy Zsigmond yszemelynevy ykodvegy kik a bevált stílust jóllehet, még nagyobb diadalra vitték. A helyiség kérdése azonban végzetessé vált. A társaság vezetői tisztán művészi eszmékért szálltak síkra; élelmesebb üzletemberek kihúzták alóluk a gyékényt s egyszerre csak színpad, otthon nélkül maradt a Thalia yintezmenyy thalia yintezmenyy Thalia yintezmenyy thalia yintezmenyy yintezmenyy Thalia yintezmenyy ykodvegy kiváló gárdája. 1908-ban megszűnt. xtalanevtizedx 1915 xtalanevtizedx 1925 A színészeik nagyobbrészt más színháznál helyezkedtek el s a magyar művészet büszkeségei lettek. szin_IV.0452.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Thalia társaság - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

INTEZMENY

NEMSZEMELYNEV

 

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0452.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0452.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31718.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Thalia társaság

Szócikk: Thalia társaság Elmúlt századunk vége felé a művészet fejlődésében bizonyos megállás volt észlelhető. Drámairodalmunk berkeit régi, bevált irányok zárták körül s a tikkadt légben új szellőre áhítozott az ifjú nemzedék. Színművészetünk ugyanígy beérte hagyományos, kipróbált hatásokkal — talán a festészet ébredt leghamarabb a nyugati impresszionisták hangjára. Bánóczi László, Benedek Marcell és Lukács György egyesületet alapítottak, melynek címe „Thalia társaság volt. Bánóczi László éleslátással kiváló tehetségű fiatal írókat s az Országos Színművészeti Akadémia néhány végzett növendékét az egyesület zászlaja alá gyűjtött. Céljuk az volt, hogy klasszikus és modern színműirodalmat mutassanak be, mindent a maga művészi igazságában, stílusában. Olyan írókat hirdettek színpadjukról, akik megujhódást hoztak, — előadásukon ott uralkodott a való átélés, közvetlen, természetes, művészi színre egyszerűsített játék. Harcot hirdettek minden elavult, lemaradt, kényelmességében megfeneklett irodalomnak, színészetnek. Benedek Marcell „Vulkán c. örökbecsű regényében szerepélteti a Thalia társaságot s el is nevezte ott „Harcos színpad-nak. Az egyesület 1904-ben alakult és ez év november 25-én tartotta első előadását a „Lövölde dísztermében. Színre került: Goethe „A testvérek című egyfelvonásos szímnűve, Courteline „A rendőrfőnök jó fiú című bohózata, Brandes E. drámája, a „Látogatás és Mongré Paul szatírája: „Becsületének orvosa. Sok, szinte legyőzhetetlen akadállyal kellett megküzdenie a lelkes, hivatása tudatában dolgozó gárdának. A helyiség kérdése mindig bizonytalan volt, de emberfölötti harcot vívtak irányuk győzelméért is. Bizalmatlanságot, hozzá nem értést kellett legyürniök azoknál, akik idegenkedve, sokszor gúnyos mosollyal nézték az egyre jobban előretörő művészcsapatot. Következő előadásukat a Várszínházban tartották; színrekerült Strindberg „Az apa című drámája, Moly Tomás közvetlen fordításában. Ez volt az első Strindberg-bemutató az országban. Ezen előadás után már pártokra oszlott sajtó és közönség. Márkus László az „Alkotmány és „A Hét hasábjain bátor, nagy tudással megírt kritikáiban hatalmas segítséget nyújtott Bánóczi Lászlóéknak. De másrészről támadások is érték a Thaliát. Gáncsot nem tekintettek, egyre jobban megerősödtek s elkészültek harmadik bemutatójukkal: Hebbel Frigyes polgári drámájával: „Mária Magdolná-val. A klasszikus irodalom ezen remekét olyan újszerű, félreismerhetetlen igazsággal, bensőséggel interpretálták, hogy most már egész Budapest, sőt az ország is felfigyelt. A következő esztendő Szemere György eredeti, ősmagyar tehetségtől duzzadó jelenetét hozta, az azóta is irodalmi kincsnek értékelt „Siralomház-at. Ezzel egy estén Wedekind (első bemutatója Magyarországon) „Hőstenor című három jelenetnek titulált komédiáját mutatta be, mellyel egy csapásra meghódították a közönséget és kritikát egyaránt. A két darab osztatlan nagy sikerével elérte a Thalia társaság, hogy a következő esztendőben már csak műsort kellett összeállítani, a publikum hitt a gárda erejében és zsúfolásig töltötte meg a színházat.- A „Thalia előadásain a szellemi és pénzarisztokrácia legelőkelőbb reprezentánsai jelentek meg; főpróbáit minden színház tagja nagy előszeretettel látogatta. A harmadik esztendő már könnyen pergett. Igaz ugyan, hogy a színészek egy része kénytelen volt megélhetésük érdekében állandó színházhoz szerződni, de jöttek új tehetségek, akik elődeik által kiharcolt s győzedelmesen inaugurált stílusban, immár járt utakon haladhattak. — Schnitzler, Ibsen, Giacosa, D'Annunzio, Gorkij eleddig ismeretlen művei vonzották a Thalia publikumát. Bánóczi nagyszerű szeme felfedezte Lengyel Menyhértet, kinek „A nagy fejedelem című darabjával egyengették útját későbbi hírneve eléréséhez. A kis társaság munkája nagyhorderejű volt. Új levegőt, új irányt hoztak. Örök érdemük van az ország irodalmának és színészetének fejlődésében. Bánóczi László a Nemzeti Színházban addig tétlenségre kárhoztatott Hevesi Sándor dr.-t nyerte meg rendezőnek. Az ő munkája hozta a megújhodást. Moly Tamás is invencióval rendezett; Bánóczi László pedig maga is hivatott, nagyszerű rendezőnek bizonyult. A művészgárda élén Forgács Rózsi állott. Ez a speciális egyéniségű, nagy talentum minden fellépésével meglepetést hozott. A férfiak közül Kürti József őstehetsége emelte a Thalia nívóját. A „Siralomház-ban döntő sikert aratott, s egyszerre megalapozta hírnevét. A „Mária Magdolná-ban Doby Ferenc, ez a korán, hadifogságban elhúnyt színészzseni emelkedett ki az ismeretlenségből, míg Wedekind „Hőstenor- jában Doktor János egy öreg zenetanárt alakított és mélyen járó tehetségét, nagy karakterizáló erejét a közönség hatalmas tapssal ismerte el. A „Hőstenor-ban mutatkozott be Kürthy György is, röviddel ezután a Nemzeti Színházhoz került. A többi tag is díszére vált az együttesnek: Judik Etel, Báthory Gizella, Verő Margit, Moly Margit, Batizfalvy Elza, Kürthi Sári, Kelemen Mária s a szerepkörén szinte revelációs újszerűséggel előretörő Forrai Róza, — míg a férfiak közül eredetiségével, ragyogó humorával Sándor József tűnt fel, de Bálint Lajos, Forró Pál, Vámos Hugó, Kiss Jenő mind hivatott apostolai voltak a Thalia eszméinek. A harmadik évben Törzs Jenő és Gellért Lajos neve tündökölt; hozzájuk csatlakoztak Bánóczi Dezső, Garas Márton, Kárpáti Jenő, a kiváló Somlay Artúr és Somlár Zsigmond, kik a bevált stílust jóllehet, még nagyobb diadalra vitték. A helyiség kérdése azonban végzetessé vált. A társaság vezetői tisztán művészi eszmékért szálltak síkra; élelmesebb üzletemberek kihúzták alóluk a gyékényt s egyszerre csak színpad, otthon nélkül maradt a Thalia kiváló gárdája. 1908-ban megszűnt. A színészeik nagyobbrészt más színháznál helyezkedtek el s a magyar művészet büszkeségei lettek. szin_IV.0452.pdf IV