Címszó: Ujházi Ede - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1844

SZULETESIEVTIZED 1845

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0495.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0495.png

 

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31877.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

A szöveg linkekkel ellátott változata:

 

 

Ujházi Ede

 

Ugyanígy kezdődő szócikkek: https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/e/531877.htm

 

Szócikk: Ujházi Ede A magyar színpadi-művészet egyik legkiválóbb jellemábrázolója, a XIX. század második felében. Működött ugyan még a XX. század első két decenniumában is, de ez a két évtized azonban már csak búcsúzkodás volt a nagy művészbohém életalkonyán mindentől és mindenkitől, akit szeretett és mindenkitől, akik őt szerették. — Ez a cihelődés, ez az ízről-ízre való emberi elmúlás, bizonyára nem volt olyan grandiózus, mint egyik legkiválóbb emberábrázolásának, Chevrial bárónak (szerep) (Párisi regény) (cím) (információ)  a halálában; de annál jobban fájt kortársainak, kollegáinak és kritikusainak, közönségének, tanítványainak és mindenkinek, akikből csodálóinak, sőt rajongóinak tábora a nemzet egészéből kialakult. — Az ő síremlékére is rá lehetett volna vésetni a gyógytudomány egyik legnagyobb herosának, a lengyel ­ orosz (nemzetiség) (információ)  Mencsikownak (személy) (a bacilluselmélet felfedezőjének) síriratát: „Élt 71 évet. és örökké élni fog! — Újházi Ede (személy) nagyszerű művészetének is ez a mencsikowi értékelés jár ki, különösen magyar vonatkozásban. Mert bár nemzetközi viszonylatban is elérte a Coquelin, (személy) (információ)  a Lewinszky (személy) (a bécsi Burgtheater (intézmény) (információ)  magyar születésű művésze), a két Salvini, (személy) (információ)  Novelli (személy) (információ)  és Zacconi (személy) (információ)  stb. külföldi színpadi nagyságok mértékét, Újházi Ede (személy) csodás művészete itt virulhatott ki csak teljes mértékben a magyar glóbuson, anyanyelvünknek színészileg alig áttörhető ezeréves bástyái között. Néhány nagysikerű bécsi (ország) vendégszereplésen túl, ami akkor még merész és párját ritkító vállalkozás számba ment (nem úgy, mint ma, 1931-ben, (időpont) amikor nemcsak hazai művészeink raja járja sikerrel és hírnévvel a külföldet, de sportifjúságunk is győzelmesen bebarangolja az egész világot): Újházi Ede, (személy) mint színész nem jutott külföldre. Mint ember, mint új impressiókra vágyó és nagytudású képzett lélek ellenben gyakran beutazta Európát (ország) és minden szünidejét az európai (ország) metropolisokban töltötte. Egy ilyen utazása alkalmával „fedezte föl a nagy olasz (nemzetiség) (információ)  színjátszót, Ermete Zacconit (személy) is, aki veristikus, igaz, színpadra átélt alakításaival, újszerű színpadi hangjával egyik legnagyobb rajongójává tette Újházit. (személy) A kongeniális magyar művész, hazatérve az ő szeretetreméltó, ízes enthuziazmusával, végighangoskodta nemcsak Budapestet, (Budapest) de egész Nagymagyarországot is, a nagy olasz (nemzetiség) (információ)  színművész dicséretével úgy, hogy a milleniumkor megnyílt budapesti Vígszínház, (intézmény) (információ)  azonnal elhozta Bécsből (ország) Zacconit (személy) (információ)  és olasz (nemzetiség) (információ)  társulatát és zsúfolásig telt nézőterek előtt, csaknem egy hónapig játszatta a tényleg nagyszerű olasz (nemzetiség) (információ)  staggiónét.Ujházi Ede, (személy) (információ)  a nagy magyar művész, ezzel az „idelármázott olasz (nemzetiség) (információ)  társulattal és különösen Zacconi (személy) (információ)  igazságot, szinpadí „hegyi beszédet kinyilatkoztató budapesti (Budapest) bemutatkozásának kiforszirozásával, nemcsak azt bizonyította be, hogy ő valóban nagy művész, nem ismeri és nem féli a konkurrenciát, hanem megadta a magyar színpadi művészetnek azt a mindennél fontosabb lehetőséget, hogy eddigi klasszikus értékeinek arculatával, belenézhessen az új színészeti irány csoda-tükrébe. — Nem akarom a sulykot elvetni, sem Újházi (személy) ebbeli érdeméért, sem Zacconi (személy) (információ)  kiváló művészetének értékeléséért. Azt sem állítom, hogy ettől az időponttól számít a magyar színpadi Megváltó születése, melytől előre, vagy hátra kell számítanunk a magyar színpad nevezetesebb eseményeit. Nem! Maga Újházi Ede (személy) cikornyátlanul igaz művészete, Szigeti József (személy) (információ)  klasszikusan leegyszerűsített beszédtechnikája, Halmy Ferenc (személy) (információ)  verizmusa, Blaháné (személy) életszerű közvetlensége, Szentgyörgyi István (személy) (információ)  tőrőlmetszett valószerűsége stb., már sporadikusan elültették a magyar talajba a megújhodás magjait. Sőt az új magyar szinjátszási irány bokrai már virultak is, mielőtt Újházi Ede (személy) a Zacconi-féle (személy) (információ)  olasz (nemzetiség) (információ)  staggionét Budapestre (Budapest) hozatta és saját művészi hitelével, urbi et orbi propagálta. De a konzervatív színházi közönség utolsó ellenállását roppantotta össze Újházi, (személy) amikor minden meddő vita mellőzésével az új művészeti hitvallás legkiválóbb külföldi apostolainak nyitotta meg a magyar színpadművészeti sorompókat. — A győzelem sokkal gyorsabb és nagyobb volt annál is, amit Újházi (személy) remélhetett. Mert nemcsak az elragadtatott közönség, de a magyar kritika is észrevette és akkori nagyszerű képviselői által állandóan napirenden is tartotta, hogy az sokáig első drámai színpadán, az Újházi, (személy) Szigeti, (személy) (információ)  Szathmáryné, (személy) Halmy Ferenc (személy) (információ)  stb. Nemzeti Színházában, (intézmény) (információ)  annyiféleképpen beszélnek a színészek és színésznők, mint ahogy éppen jólesik nekik. Szinte-szinte fülsértő volt a Prielle Cornélia (személy) (információ)  életszerűsége és igaz íze mellett, a német (nemzetiség) (információ)  Neuber Krisztina (személy) tanította szavalóiskola hatásaiban tobzódó, franciás, (nemzetiség) (információ)  Comédie-szerű éneklő-stylus kirívóan komikus színészeit Újházi (személy) mellett és vele együtt élvezni . . . Ezek ellen hozta Újházi (személy) segédcsapatoknak az olaszokat, (nemzetiség) (információ)  főleg Zacconit! (személy) (információ)  És — ez már csak következménye az Újházi (személy) ebbeli érdemeinek — ez az olasz (nemzetiség) (információ)  társaság vitte el magával az első magyar színdarabot, Molnár Ferenc: (személy) (információ)  „Ördög (cím) (információ)  című vígjátékát, amely Zacconi (személy) (információ)  olasz (nemzetiség) (információ)  bemutatója után példátlan világsikert aratott és megnyitotta a magyar színpadi szerzők számára az eleddig sohasem remélt külföldi lehetőségeket. — És mindezt minden nagyképűség nélkül közvetítette hazája nyelvének, színművészetének, a magyar irodalomnak, hazai színpadaink külföldi jóhírének Újházi Ede, (személy) aki sohase értett ahoz, hogy sajátmagát administrálja, előtérbe tolja, vagy magát úgy megfizettesse, mint az ő idejében nem létezett, de halála után gombanövésű „stárok. Pedig sokszor bántották anyagi gondok a lelkét, mert nem tudott a pénzzel bánni! Hogy is tudott volna, holott egész lelkével művészetének élt. Ezért nevezte és becsülte „mester-nek az egész magyar közvélemény. Még a sokszor fásult, többször cinikus és iróniára leginkább kész újságírói rend is, amelynek Újházi (személy) szinte családfői tekintélye, éjjel-nappal együttlevő hozzátartozója volt. Jellegzetes közlekedési eszközén, a „konflison (az azóta végleg kipusztult „komfortáble-ok, egyfogatú lovas-bérkocsik) mindig ült közülünk valaki, ha a mester ide vagy oda vitette magát. A városliget katonabandás nyári nagyvendéglőjében „Ujházi-asztal (személy) (információ)  volt fönntartva számára. Mindig egész udvara volt ott a mesternek. A legelőkelőbb éttermek étlapjai „Ujházi-levesről (személy) (információ)  (nagyszerű tyúkleves) és „Ujházi-fröccsről (személy) (információ)  (pezsgős fröccs) tudtak. Mert nagy gourmand volt a mester. Ebben is értette, hogy mi a finom, és mi a jó. A „holnap gondja persze sohase remegtette. És akár tudatosan tette, akár öntudatlanul: az élet prózáját sohasem engedte közel a maga teremtő művészetéhez. Mint ahogy az olaj elválik a víztől, úgy különült el benne a színpadi művészet az élet másnemüségeitől. — Alkotó művészlelke annyira föl volt készülve minden tudással és hatáseszközzel, hogy a legprózaibb pillanatokból, a legbiztatóbb sikerrel tudott átlépni a színpadra. Például: nagyon szeretett kártyázni és néha már a harmadikat csöngette a színpadi ügyelő, amikor a közeli előkelő kávéházból, vagy klubból megérkezett a mester loholva az öltözőjébe. Az öltöztető-szabója egy pillanat alatt ráadta a színpadi ruhát, közben a mester beledöfte két ujját a színpadi arcfestékbe és két kipróbált pontot nyomott a szemöldöke fölé és már a következő percben megszólalt a rivalda előtt az ő nagyszerű hangján, amelynél engedelmesebb instrumentum talán sohasem volt . . . Másik szenvedélye volt az anekdótázás és a pályatársnőkkel való évődés. Ezt gyakorolta a színfalak mögött, amíg új jelenése következett. Bánk bán (cím) (információ)  Tiborcának (szerep) (információ)  nagyjelenete előtt is képes volt egy-egy kedves, rendszerint sikamlós tréfát mesélni a színfalak mögött, leghálásabb publikumának, pályatársnőinek. Amikor ebből a szinte viháncoló bohém hangulatból be kellett lépnie a színpadra: olyan biztonsággal sírta, nyögte el „Tiborc (szerep) (információ)  szívbemarkoló panaszait „Bánk (szerep) (információ)  személyesítője előtt, hogy sírtak a nézőtéren a megindult nézők, míg ugyanakkor, kuncogva mulattak és a szájukbatömött zsebkendővel ellensúlyozták a feltörő jókedvet, az imént hallott és persze nagyszerűen előadott Ujházi-anekdóta (személy) (információ)  hatása nyomán a mester kolleganői, II. Endre (személy) trónterme, vászonfalai mögött. Mi tagadás, voltak olyanok is, akik bohém kedélye, tréfálkozó természete miatt léhának vádolták Újházit. (személy) Ezek a nagyképűek persze irigyei voltak, amiért nem tudták azt a művészi fölkészültséget elsajátítani, amellyel Újházi (személy) bármely pillanatban olyan szemkápráztatóan tudott „szinjátszani, mint az ügyes jongleur a szines üveggömbökkel.— Óh, néha léha az a művész, akinek nem szakad meg minden szerepben a szíve, mint Egressy Gábornak (személy) (információ)  az öreg „Brankovics-szerepében. (szerep) (információ)  — A nagy Coquelin (személy) (információ)  is — be akarván bizonyítani pályatársainak, hogy legbelül semmi köze a színésznek a színpadi mondókáihoz — Cyrano (szerep) (információ)  „hold monologja alatt egy szorzási műveletet vég­zett el „csak úgy fejből, és közben épp oly nagyszerűen játszott, mint máskor („szorzás nélkül). Molnár György, (személy) (információ)  a nagy magyar tragikus, aki egyszersmind színigazgató is volt, Lear király (szerep) (információ)  őrülési jelenete alatt odasúgta a „Bolond (cím) személyesítőjének, aki titkára is volt a színháznak: „Vigyázzon a leszámolásnál : balközép három körszék üres . . .! — Újházi Ede (személy) művészlelke is képes volt az eféle kettős munkára! — Akik az ilyen nagyszerű lélekma gaslatra nem képesek, azok csöndesen csodálkozhatnak, de Újházit (személy) és a hozzá hasonló művészegyéniségeket nem bírálhatják. Újházi Ede (személy) nagyszerű művészegyéniségét egy negatívummal lehetne talán a leghívebben jellemezni. Ez a negatívum az, hogy sohasem merte az „Ujházi-nevet (személy) (információ)  fölvenni valamely utána következett uj színpadi csillag. Még a nők is megérezték, hogy ilyen névvel nem szerénytelenkedhetnek a színpadon . . . Ez a „noli me tangere! az Újházi Ede (személy) művészi egyéniségének szinte babonás tisztelete, bár csak keret, tartalmát az a csodálatos és változatos galléria adja, amely Újházi (személy) nagyszerű színpadi alakításainak remekeivel töltötte meg soha el nem muló emlékét. Egyik kritikusa írta róla valamelyik bírálatában: „Újházi (személy) mindig jól játszik. Ha rosszul játszik, akkor csal. (Pallas Nagy Lexikona, (cím) XVI. kötet. 495. old.) Újházi (személy) ezt a mondását Zacconira (személy) (információ)  így alkalmazta: „Aki ennél jobban játszik, az már csal! így ismeretes ez a magyar szállóigék között is. — Legjobb szerepeinek nomenklatúráját teljes egészükben ide rögzíteni lehetetlen volna. Csak a legnevezetesebbeket említem hát: „Tiborc (szerep) (információ)  (ebben soha senki fölül nem múlta), „Bölcs Náthán, (szerep) (információ)  „Knábe Farkas Jeremiás (szerep) (Miniszter előszobájában), (cím) „Pártütők (cím) (a csodálatosan ostoba falusi bíró (szerep) (információ)  szerepében), Péter apostol (szerep) („Ember tragédiája), (cím) (információ)  Crampton mester, (szerep) (információ)  Constantin abbé, (szerep) (információ)  Chevrial báró (szerep) („Párisi regény), (cím) (információ)  Menenius Agrippa (szerep) („Coriolanus), (cím) (információ)  Pont Biquet (szerep) („Pont Biquet - család),a (cím) bűnös Shylock, (szerep) (információ)  Mosolygó Menyhért (szerep) („Proletárok), (cím) Mukányi, (szerep) (információ)  Fabula (szerep) („Aranyember), (cím) (információ)  Lengyel zsidó, (szerep) (információ)  Gonosz Pista (szerep) (információ)  („Falu rossza) (cím) (információ)  Liliomfaló (cím) (őrmester), (szerep) Mrawcsák (szerep) („Tolonc), (cím) „Huszárszerelem, (cím) „Virágfakadás, (cím) Polonius (szerep) („Hamlet), (cím) (információ)  és még száz markáns alakítás, amelyeket sohasem fog tudni elfelejteni az, aki szerencsés volt láthatni és hallhatni ezeket a test- és lélekszobrászati mesterműveket magától a Mestertől, aki olyan nagy művész volt, hogy róla írván, érdemtelenül is bejegyeztük csekélymagunkat a magyar művésztörténetbe ... (Liptay Károly.) (személy) (információ)  Újházi Ede (személy) életrajzi adatai: szül. 1844. (időpont) jan. 28-án, Debrecenben (megye) Atyja orvos volt és fiát is orvosi pályára szánta. De Újházi (személy) színész akart lenni és 1864-ben (időpont) Szigeti Imre (személy) (információ)  társulatánál színpadra is lépett. Tagja volt aztán Bényei István (személy) (információ)  és Laczkó Gergely (személy) (információ)  egyesített társulatának, majd Kolozsvárra (megye) került Fehérvári Antalhoz, (személy) (információ)  utóbb pedig Kassára, (megye) Latabár Endréhez. (személy) (információ)  Próbaföllépése a budapesti Nemzeti Színházban (intézmény) (információ)  1869. (időpont) VIII. 13. volt „Jagó (szerep) szerepében. Mint szerződtetett tag „Lord Bourleigh (szerep) szerepét játszotta, 1870. (időpont) V. 13. „Essex gróf-ban. (cím) (információ)  1888. (időpont) okt. 27-én kinevezték a M. Kir. Operaház (intézmény) játékmesterévé. 1890. (időpont) X. 13. a Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  nyugdíjára 400, a vidéki színésznyugdíjra 100 forintot adományozott. Harmincéves nemzeti- színházi (intézmény) jubileumát a Budai Színkörben (intézmény) (információ)  ünnepelte. Színrekerült a „Miniszter előszobájában (cím) és az „Országgyűlési szállások. (cím) (információ)  1903-ban (időpont) a budapesti Nemzeti Színház (intézmény) (információ)  örökös tagja lett. 1905-ben (időpont) a Ferenc József (személy) rend lovagkeresztjét, 1908-ban (időpont) a Vaskoronarendet kapta I. Ferenc Józseftől. (személy) Ugyanezen évben arcképét leleplezték az Orsz. Színészegyesület (intézmény) tanácstermében. 1913. (időpont) IX. végén nyugdíjazták és 1915. (időpont) XI. 14-én éjjel 3/4 1-kor meghalt. Sírkövet Budapest (Budapest) fő- és székváros állított a nagy művésznek a Kerepesi temetőben részére adományozott díszsírhelyen. (Ha mindenki, akit könnyekre, vagy kacajra fakasztott csak egy szál virágot vinne az Újházi Ede (személy) sírjára, ez a virághegy volna Budapest (Budapest) Himalájája . . .) Újházi Ede (személy) kétszer nősült. Először Székely Kornéliával (személy) (információ)  kötött házasságot. Tőle elválva, élete alkonyán Cs. Horváth Irén Margitnak, (személy) egyik késői volt növendékének ajándékozta halhatatlan nevét. szin_IV.0495.pdf IV

 

 

Adatbázisszerű megjelenés

xcímszó Ujházi Ede címszóvég 31877 Szócikk: Ujházi Ede A magyar színpadi-művészet egyik legkiválóbb jellemábrázolója, a XIX. század második felében. Működött ugyan még a XX. század első két decenniumában is, de ez a két évtized azonban már csak búcsúzkodás volt a nagy művészbohém életalkonyán mindentől és mindenkitől, akit szeretett és mindenkitől, akik őt szerették. — Ez a cihelődés, ez az ízről-ízre való emberi elmúlás, bizonyára nem volt olyan grandiózus, mint egyik legkiválóbb emberábrázolásának, Chevrial bárónak yszerepy chevrial báró yszerepy Chevrial báró yszerepy chevrial yszerepy báró yszerepy yszerepy Chevrial yszerepy báró yszerepy ykodvegy (Párisi regény) ycimy párisi regény ycimy Párisi regény ycimy párisi ycimy regény ycimy ycimy Párisi ycimy regény ycimy ykodvegy a halálában; de annál jobban fájt kortársainak, kollegáinak és kritikusainak, közönségének, tanítványainak és mindenkinek, akikből csodálóinak, sőt rajongóinak tábora a nemzet egészéből kialakult. — Az ő síremlékére is rá lehetett volna vésetni a gyógytudomány egyik legnagyobb herosának, a lengyel ­ orosz ynemzetisegy orosz ynemzetisegy orosz ynemzetisegy orosz ynemzetisegy ynemzetisegy orosz ynemzetisegy ykodvegy Mencsikownak yszemelynevy mencsikow yszemelynevy Mencsikow yszemelynevy mencsikow yszemelynevy yszemelynevy Mencsikow yszemelynevy ykodvegy (a bacilluselmélet felfedezőjének) síriratát: „Élt 71 évet. és örökké élni fog! — Újházi Ede yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy nagyszerű művészetének is ez a mencsikowi értékelés jár ki, különösen magyar vonatkozásban. Mert bár nemzetközi viszonylatban is elérte a Coquelin, yszemelynevy coquelin yszemelynevy Coquelin yszemelynevy coquelin yszemelynevy yszemelynevy Coquelin yszemelynevy ykodvegy a Lewinszky yszemelynevy lewinszky yszemelynevy Lewinszky yszemelynevy lewinszky yszemelynevy yszemelynevy Lewinszky yszemelynevy ykodvegy (a bécsi Burgtheater yintezmenyy bécsi burgtheater yintezmenyy bécsi Bu yintezmenyy bécsi yintezmenyy burgtheater yintezmenyy yintezmenyy bécsi yintezmenyy Bu yintezmenyy ykodvegy magyar születésű művésze), a két Salvini, yszemelynevy salvini yszemelynevy Salvini yszemelynevy salvini yszemelynevy yszemelynevy Salvini yszemelynevy ykodvegy Novelli yszemelynevy novelli yszemelynevy Novelli yszemelynevy novelli yszemelynevy yszemelynevy Novelli yszemelynevy ykodvegy és Zacconi yszemelynevy zacconi yszemelynevy Zacconi yszemelynevy zacconi yszemelynevy yszemelynevy Zacconi yszemelynevy ykodvegy stb. külföldi színpadi nagyságok mértékét, Újházi Ede yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy csodás művészete itt virulhatott ki csak teljes mértékben a magyar glóbuson, anyanyelvünknek színészileg alig áttörhető ezeréves bástyái között. Néhány nagysikerű bécsi ytelepulesy bécs ytelepulesy bécs yorszagy Ausztria ykodvegy vendégszereplésen túl, ami akkor még merész és párját ritkító vállalkozás számba ment (nem úgy, mint ma, 1931-ben, amikor nemcsak hazai művészeink raja járja sikerrel és hírnévvel a külföldet, de sportifjúságunk is győzelmesen bebarangolja az egész világot): Újházi Ede, yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy mint színész nem jutott külföldre. Mint ember, mint új impressiókra vágyó és nagytudású képzett lélek ellenben gyakran beutazta Európát ytelepulesy európa ytelepulesy Európá yorszagy Európa ykodvegy és minden szünidejét az európai ytelepulesy európa ytelepulesy európa yorszagy Európa ykodvegy metropolisokban töltötte. Egy ilyen utazása alkalmával „fedezte föl a nagy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy színjátszót, Ermete Zacconit yszemelynevy ermete zacconi yszemelynevy Ermete Zacconi yszemelynevy ermete yszemelynevy zacconi yszemelynevy yszemelynevy Ermete yszemelynevy Zacconi yszemelynevy ykodvegy is, aki veristikus, igaz, színpadra átélt alakításaival, újszerű színpadi hangjával egyik legnagyobb rajongójává tette Újházit. yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy A kongeniális magyar művész, hazatérve az ő szeretetreméltó, ízes enthuziazmusával, végighangoskodta nemcsak Budapestet, Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy de egész Nagymagyarországot is, a nagy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy színművész dicséretével úgy, hogy a milleniumkor megnyílt budapesti Vígszínház, yintezmenyy budapesti vígszínház yintezmenyy budapest yintezmenyy budapesti yintezmenyy vígszínház yintezmenyy yintezmenyy budapest yintezmenyy ykodvegy azonnal elhozta Bécsből ytelepulesy bécs ytelepulesy Bécs yorszagy Ausztria ykodvegy Zacconit yszemelynevy zacconi yszemelynevy Zacconi yszemelynevy zacconi yszemelynevy yszemelynevy Zacconi yszemelynevy ykodvegy és olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy társulatát és zsúfolásig telt nézőterek előtt, csaknem egy hónapig játszatta a tényleg nagyszerű olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy staggiónét.Ujházi Ede, yszemelynevy ujházi ede yszemelynevy Ujházi Ede yszemelynevy ujházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Ujházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy a nagy magyar művész, ezzel az „idelármázott olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy társulattal és különösen Zacconi yszemelynevy zacconi yszemelynevy Zacconi yszemelynevy zacconi yszemelynevy yszemelynevy Zacconi yszemelynevy ykodvegy igazságot, szinpadí „hegyi beszédet kinyilatkoztató budapesti Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy bemutatkozásának kiforszirozásával, nemcsak azt bizonyította be, hogy ő valóban nagy művész, nem ismeri és nem féli a konkurrenciát, hanem megadta a magyar színpadi művészetnek azt a mindennél fontosabb lehetőséget, hogy eddigi klasszikus értékeinek arculatával, belenézhessen az új színészeti irány csoda-tükrébe. — Nem akarom a sulykot elvetni, sem Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy ebbeli érdeméért, sem Zacconi yszemelynevy zacconi yszemelynevy Zacconi yszemelynevy zacconi yszemelynevy yszemelynevy Zacconi yszemelynevy ykodvegy kiváló művészetének értékeléséért. Azt sem állítom, hogy ettől az időponttól számít a magyar színpadi Megváltó születése, melytől előre, vagy hátra kell számítanunk a magyar színpad nevezetesebb eseményeit. Nem! Maga Újházi Ede yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy cikornyátlanul igaz művészete, Szigeti József yszemelynevy szigeti józsef yszemelynevy Szigeti József yszemelynevy szigeti yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy klasszikusan leegyszerűsített beszédtechnikája, Halmy Ferenc yszemelynevy halmy ferenc yszemelynevy Halmy Ferenc yszemelynevy halmy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Halmy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy verizmusa, Blaháné yszemelynevy blaháne yszemelynevy Blaháné yszemelynevy blaháne yszemelynevy yszemelynevy Blaháné yszemelynevy ykodvegy életszerű közvetlensége, Szentgyörgyi István yszemelynevy szentgyörgyi istván yszemelynevy Szentgyörgyi István yszemelynevy szentgyörgyi yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Szentgyörgyi yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy tőrőlmetszett valószerűsége stb., már sporadikusan elültették a magyar talajba a megújhodás magjait. Sőt az új magyar szinjátszási irány bokrai már virultak is, mielőtt Újházi Ede yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy a Zacconi-féle yszemelynevy zacconi yszemelynevy Zacconi yszemelynevy zacconi yszemelynevy yszemelynevy Zacconi yszemelynevy ykodvegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy staggionét Budapestre Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy hozatta és saját művészi hitelével, urbi et orbi propagálta. De a konzervatív színházi közönség utolsó ellenállását roppantotta össze Újházi, yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy amikor minden meddő vita mellőzésével az új művészeti hitvallás legkiválóbb külföldi apostolainak nyitotta meg a magyar színpadművészeti sorompókat. — A győzelem sokkal gyorsabb és nagyobb volt annál is, amit Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy remélhetett. Mert nemcsak az elragadtatott közönség, de a magyar kritika is észrevette és akkori nagyszerű képviselői által állandóan napirenden is tartotta, hogy az sokáig első drámai színpadán, az Újházi, yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy Szigeti, yszemelynevy szigeti yszemelynevy Szigeti yszemelynevy szigeti yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy ykodvegy Szathmáryné, yszemelynevy szathmáryne yszemelynevy Szathmáryné yszemelynevy szathmáryne yszemelynevy yszemelynevy Szathmáryné yszemelynevy ykodvegy Halmy Ferenc yszemelynevy halmy ferenc yszemelynevy Halmy Ferenc yszemelynevy halmy yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Halmy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy stb. Nemzeti Színházában, yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy annyiféleképpen beszélnek a színészek és színésznők, mint ahogy éppen jólesik nekik. Szinte-szinte fülsértő volt a Prielle Cornélia yszemelynevy prielle cornélia yszemelynevy Prielle Cornélia yszemelynevy prielle yszemelynevy cornélia yszemelynevy yszemelynevy Prielle yszemelynevy Cornélia yszemelynevy ykodvegy életszerűsége és igaz íze mellett, a német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy német ynemzetisegy ynemzetisegy német ynemzetisegy ykodvegy Neuber Krisztina yszemelynevy neuber krisztina yszemelynevy Neuber Krisztina yszemelynevy neuber yszemelynevy krisztina yszemelynevy yszemelynevy Neuber yszemelynevy Krisztina yszemelynevy ykodvegy tanította szavalóiskola hatásaiban tobzódó, franciás, ynemzetisegy francia ynemzetisegy franciá ynemzetisegy francia ynemzetisegy ynemzetisegy franciá ynemzetisegy ykodvegy Comédie-szerű éneklő-stylus kirívóan komikus színészeit Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy mellett és vele együtt élvezni . . . Ezek ellen hozta Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy segédcsapatoknak az olaszokat, ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy főleg Zacconit! yszemelynevy zacconi yszemelynevy Zacconi yszemelynevy zacconi yszemelynevy yszemelynevy Zacconi yszemelynevy ykodvegy És — ez már csak következménye az Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy ebbeli érdemeinek — ez az olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy társaság vitte el magával az első magyar színdarabot, Molnár Ferenc: yszemelynevy molnár ferenc yszemelynevy Molnár Ferenc yszemelynevy molnár yszemelynevy ferenc yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy Ferenc yszemelynevy ykodvegy „Ördög ycimy ördög ycimy Ördög ycimy ördög ycimy ycimy Ördög ycimy ykodvegy című vígjátékát, amely Zacconi yszemelynevy zacconi yszemelynevy Zacconi yszemelynevy zacconi yszemelynevy yszemelynevy Zacconi yszemelynevy ykodvegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ynemzetisegy olasz ynemzetisegy ykodvegy bemutatója után példátlan világsikert aratott és megnyitotta a magyar színpadi szerzők számára az eleddig sohasem remélt külföldi lehetőségeket. — És mindezt minden nagyképűség nélkül közvetítette hazája nyelvének, színművészetének, a magyar irodalomnak, hazai színpadaink külföldi jóhírének Újházi Ede, yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy aki sohase értett ahoz, hogy sajátmagát administrálja, előtérbe tolja, vagy magát úgy megfizettesse, mint az ő idejében nem létezett, de halála után gombanövésű „stárok. Pedig sokszor bántották anyagi gondok a lelkét, mert nem tudott a pénzzel bánni! Hogy is tudott volna, holott egész lelkével művészetének élt. Ezért nevezte és becsülte „mester-nek az egész magyar közvélemény. Még a sokszor fásult, többször cinikus és iróniára leginkább kész újságírói rend is, amelynek Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy szinte családfői tekintélye, éjjel-nappal együttlevő hozzátartozója volt. Jellegzetes közlekedési eszközén, a „konflison (az azóta végleg kipusztult „komfortáble-ok, egyfogatú lovas-bérkocsik) mindig ült közülünk valaki, ha a mester ide vagy oda vitette magát. A városliget katonabandás nyári nagyvendéglőjében „Ujházi-asztal yszemelynevy ujházi yszemelynevy Ujházi yszemelynevy ujházi yszemelynevy yszemelynevy Ujházi yszemelynevy ykodvegy volt fönntartva számára. Mindig egész udvara volt ott a mesternek. A legelőkelőbb éttermek étlapjai „Ujházi-levesről yszemelynevy ujházi yszemelynevy Ujházi yszemelynevy ujházi yszemelynevy yszemelynevy Ujházi yszemelynevy ykodvegy (nagyszerű tyúkleves) és „Ujházi-fröccsről yszemelynevy ujházi yszemelynevy Ujházi yszemelynevy ujházi yszemelynevy yszemelynevy Ujházi yszemelynevy ykodvegy (pezsgős fröccs) tudtak. Mert nagy gourmand volt a mester. Ebben is értette, hogy mi a finom, és mi a jó. A „holnap gondja persze sohase remegtette. És akár tudatosan tette, akár öntudatlanul: az élet prózáját sohasem engedte közel a maga teremtő művészetéhez. Mint ahogy az olaj elválik a víztől, úgy különült el benne a színpadi művészet az élet másnemüségeitől. — Alkotó művészlelke annyira föl volt készülve minden tudással és hatáseszközzel, hogy a legprózaibb pillanatokból, a legbiztatóbb sikerrel tudott átlépni a színpadra. Például: nagyon szeretett kártyázni és néha már a harmadikat csöngette a színpadi ügyelő, amikor a közeli előkelő kávéházból, vagy klubból megérkezett a mester loholva az öltözőjébe. Az öltöztető-szabója egy pillanat alatt ráadta a színpadi ruhát, közben a mester beledöfte két ujját a színpadi arcfestékbe és két kipróbált pontot nyomott a szemöldöke fölé és már a következő percben megszólalt a rivalda előtt az ő nagyszerű hangján, amelynél engedelmesebb instrumentum talán sohasem volt . . . Másik szenvedélye volt az anekdótázás és a pályatársnőkkel való évődés. Ezt gyakorolta a színfalak mögött, amíg új jelenése következett. Bánk bán ycimy bánk bán ycimy Bánk bán ycimy bánk ycimy bán ycimy ycimy Bánk ycimy bán ycimy ykodvegy Tiborcának yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy nagyjelenete előtt is képes volt egy-egy kedves, rendszerint sikamlós tréfát mesélni a színfalak mögött, leghálásabb publikumának, pályatársnőinek. Amikor ebből a szinte viháncoló bohém hangulatból be kellett lépnie a színpadra: olyan biztonsággal sírta, nyögte el „Tiborc yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy szívbemarkoló panaszait „Bánk yszerepy bánk yszerepy Bánk yszerepy bánk yszerepy yszerepy Bánk yszerepy ykodvegy személyesítője előtt, hogy sírtak a nézőtéren a megindult nézők, míg ugyanakkor, kuncogva mulattak és a szájukbatömött zsebkendővel ellensúlyozták a feltörő jókedvet, az imént hallott és persze nagyszerűen előadott Ujházi-anekdóta yszemelynevy ujházi yszemelynevy Ujházi yszemelynevy ujházi yszemelynevy yszemelynevy Ujházi yszemelynevy ykodvegy hatása nyomán a mester kolleganői, II. Endre yszemelynevy ii. endre yszemelynevy II. Endre yszemelynevy ii. yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy II. yszemelynevy Endre yszemelynevy ykodvegy trónterme, vászonfalai mögött. Mi tagadás, voltak olyanok is, akik bohém kedélye, tréfálkozó természete miatt léhának vádolták Újházit. yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy Ezek a nagyképűek persze irigyei voltak, amiért nem tudták azt a művészi fölkészültséget elsajátítani, amellyel Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy bármely pillanatban olyan szemkápráztatóan tudott „szinjátszani, mint az ügyes jongleur a szines üveggömbökkel.— Óh, néha léha az a művész, akinek nem szakad meg minden szerepben a szíve, mint Egressy Gábornak yszemelynevy egressy gábor yszemelynevy Egressy Gábor yszemelynevy egressy yszemelynevy gábor yszemelynevy yszemelynevy Egressy yszemelynevy Gábor yszemelynevy ykodvegy az öreg „Brankovics-szerepében. yszerepy brankovics yszerepy Brankovics yszerepy brankovics yszerepy yszerepy Brankovics yszerepy ykodvegy — A nagy Coquelin yszemelynevy coquelin yszemelynevy Coquelin yszemelynevy coquelin yszemelynevy yszemelynevy Coquelin yszemelynevy ykodvegy is — be akarván bizonyítani pályatársainak, hogy legbelül semmi köze a színésznek a színpadi mondókáihoz — Cyrano yszerepy cyrano yszerepy Cyrano yszerepy cyrano yszerepy yszerepy Cyrano yszerepy ykodvegy „hold monologja alatt egy szorzási műveletet vég­zett el „csak úgy fejből, és közben épp oly nagyszerűen játszott, mint máskor („szorzás nélkül). Molnár György, yszemelynevy molnár györgy yszemelynevy Molnár György yszemelynevy molnár yszemelynevy györgy yszemelynevy yszemelynevy Molnár yszemelynevy György yszemelynevy ykodvegy a nagy magyar tragikus, aki egyszersmind színigazgató is volt, Lear király yszerepy lear király yszerepy Lear király yszerepy lear yszerepy király yszerepy yszerepy Lear yszerepy király yszerepy ykodvegy őrülési jelenete alatt odasúgta a „Bolond ycimy bolond ycimy Bolond ycimy bolond ycimy ycimy Bolond ycimy ykodvegy személyesítőjének, aki titkára is volt a színháznak: „Vigyázzon a leszámolásnál : balközép három körszék üres . . .! — Újházi Ede yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy művészlelke is képes volt az eféle kettős munkára! — Akik az ilyen nagyszerű lélekma gaslatra nem képesek, azok csöndesen csodálkozhatnak, de Újházit yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy és a hozzá hasonló művészegyéniségeket nem bírálhatják. Újházi Ede yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy nagyszerű művészegyéniségét egy negatívummal lehetne talán a leghívebben jellemezni. Ez a negatívum az, hogy sohasem merte az „Ujházi-nevet yszemelynevy ujházi yszemelynevy Ujházi yszemelynevy ujházi yszemelynevy yszemelynevy Ujházi yszemelynevy ykodvegy fölvenni valamely utána következett uj színpadi csillag. Még a nők is megérezték, hogy ilyen névvel nem szerénytelenkedhetnek a színpadon . . . Ez a „noli me tangere! az Újházi Ede yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy művészi egyéniségének szinte babonás tisztelete, bár csak keret, tartalmát az a csodálatos és változatos galléria adja, amely Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy nagyszerű színpadi alakításainak remekeivel töltötte meg soha el nem muló emlékét. Egyik kritikusa írta róla valamelyik bírálatában: „Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy mindig jól játszik. Ha rosszul játszik, akkor csal. (Pallas Nagy Lexikona, ycimy pallas nagy lexikona ycimy Pallas Nagy Lexikona ycimy pallas ycimy nagy ycimy lexikona ycimy ycimy Pallas ycimy Nagy ycimy Lexikona ycimy ykodvegy XVI. kötet. 495. old.) Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy ezt a mondását Zacconira yszemelynevy zacconi yszemelynevy Zacconi yszemelynevy zacconi yszemelynevy yszemelynevy Zacconi yszemelynevy ykodvegy így alkalmazta: „Aki ennél jobban játszik, az már csal! így ismeretes ez a magyar szállóigék között is. — Legjobb szerepeinek nomenklatúráját teljes egészükben ide rögzíteni lehetetlen volna. Csak a legnevezetesebbeket említem hát: „Tiborc yszerepy tiborc yszerepy Tiborc yszerepy tiborc yszerepy yszerepy Tiborc yszerepy ykodvegy (ebben soha senki fölül nem múlta), „Bölcs Náthán, yszerepy bölcs náthán yszerepy Bölcs Náthán yszerepy bölcs yszerepy náthán yszerepy yszerepy Bölcs yszerepy Náthán yszerepy ykodvegy „Knábe Farkas Jeremiás yszerepy knábe farkas jeremiás yszerepy Knábe Farkas Jeremiás yszerepy knábe yszerepy farkas yszerepy jeremiás yszerepy yszerepy Knábe yszerepy Farkas yszerepy Jeremiás yszerepy ykodvegy (Miniszter előszobájában), ycimy miniszter előszobájában ycimy Miniszter előszobájában ycimy miniszter ycimy előszobájában ycimy ycimy Miniszter ycimy előszobájában ycimy ykodvegy „Pártütők ycimy pártütők ycimy Pártütők ycimy pártütők ycimy ycimy Pártütők ycimy ykodvegy (a csodálatosan ostoba falusi bíró yszerepy falusi bíró yszerepy falusi bíró yszerepy falusi yszerepy bíró yszerepy yszerepy falusi yszerepy bíró yszerepy ykodvegy szerepében), Péter apostol yszerepy péter apostol yszerepy Péter apostol yszerepy péter yszerepy apostol yszerepy yszerepy Péter yszerepy apostol yszerepy ykodvegy („Ember tragédiája), ycimy ember tragédiája ycimy Ember tragédiája ycimy ember ycimy tragédiája ycimy ycimy Ember ycimy tragédiája ycimy ykodvegy Crampton mester, yszerepy crampton mester yszerepy Crampton mester yszerepy crampton yszerepy mester yszerepy yszerepy Crampton yszerepy mester yszerepy ykodvegy Constantin abbé, yszerepy constantin abbe yszerepy Constantin abbé yszerepy constantin yszerepy abbe yszerepy yszerepy Constantin yszerepy abbé yszerepy ykodvegy Chevrial báró yszerepy chevrial báró yszerepy Chevrial báró yszerepy chevrial yszerepy báró yszerepy yszerepy Chevrial yszerepy báró yszerepy ykodvegy („Párisi regény), ycimy párisi regény ycimy Párisi regény ycimy párisi ycimy regény ycimy ycimy Párisi ycimy regény ycimy ykodvegy Menenius Agrippa yszerepy menenius agrippa yszerepy Menenius Agrippa yszerepy menenius yszerepy agrippa yszerepy yszerepy Menenius yszerepy Agrippa yszerepy ykodvegy („Coriolanus), ycimy coriolanus ycimy Coriolanus ycimy coriolanus ycimy ycimy Coriolanus ycimy ykodvegy Pont Biquet yszerepy pont biquet yszerepy Pont Biquet yszerepy pont yszerepy biquet yszerepy yszerepy Pont yszerepy Biquet yszerepy ykodvegy („Pont Biquet - család),a ycimy pont biquet - család ycimy Pont Biquet - család ycimy pont ycimy biquet ycimy - ycimy család ycimy ycimy Pont ycimy Biquet ycimy - ycimy család ycimy ykodvegy bűnös Shylock, yszerepy shylock yszerepy Shylock yszerepy shylock yszerepy yszerepy Shylock yszerepy ykodvegy Mosolygó Menyhért yszerepy mosolygó menyhért yszerepy Mosolygó Menyhért yszerepy mosolygó yszerepy menyhért yszerepy yszerepy Mosolygó yszerepy Menyhért yszerepy ykodvegy („Proletárok), ycimy proletárok ycimy Proletárok ycimy proletárok ycimy ycimy Proletárok ycimy ykodvegy Mukányi, yszerepy mukányi yszerepy Mukányi yszerepy mukányi yszerepy yszerepy Mukányi yszerepy ykodvegy Fabula yszerepy fabula yszerepy Fabula yszerepy fabula yszerepy yszerepy Fabula yszerepy ykodvegy („Aranyember), ycimy aranyember ycimy Aranyember ycimy aranyember ycimy ycimy Aranyember ycimy ykodvegy Lengyel zsidó, yszerepy lengyel zsidó yszerepy Lengyel zsidó yszerepy lengyel yszerepy zsidó yszerepy yszerepy Lengyel yszerepy zsidó yszerepy ykodvegy Gonosz Pista yszerepy gonosz pista yszerepy Gonosz Pista yszerepy gonosz yszerepy pista yszerepy yszerepy Gonosz yszerepy Pista yszerepy ykodvegy („Falu rossza) ycimy falu rossza ycimy Falu rossza ycimy falu ycimy rossza ycimy ycimy Falu ycimy rossza ycimy ykodvegy Liliomfaló ycimy liliomfaló ycimy Liliomfaló ycimy liliomfaló ycimy ycimy Liliomfaló ycimy ykodvegy (őrmester), yszerepy őrmester yszerepy őrmester yszerepy őrmester yszerepy yszerepy őrmester yszerepy ykodvegy Mrawcsák yszerepy mrawcsák yszerepy Mrawcsák yszerepy mrawcsák yszerepy yszerepy Mrawcsák yszerepy ykodvegy („Tolonc), ycimy tolonc ycimy Tolonc ycimy tolonc ycimy ycimy Tolonc ycimy ykodvegy „Huszárszerelem, ycimy huszárszerelem ycimy Huszárszerelem ycimy huszárszerelem ycimy ycimy Huszárszerelem ycimy ykodvegy „Virágfakadás, ycimy virágfakadás ycimy Virágfakadás ycimy virágfakadás ycimy ycimy Virágfakadás ycimy ykodvegy Polonius yszerepy polonius yszerepy Polonius yszerepy polonius yszerepy yszerepy Polonius yszerepy ykodvegy („Hamlet), ycimy hamlet ycimy Hamlet ycimy hamlet ycimy ycimy Hamlet ycimy ykodvegy és még száz markáns alakítás, amelyeket sohasem fog tudni elfelejteni az, aki szerencsés volt láthatni és hallhatni ezeket a test- és lélekszobrászati mesterműveket magától a Mestertől, aki olyan nagy művész volt, hogy róla írván, érdemtelenül is bejegyeztük csekélymagunkat a magyar művésztörténetbe ... (Liptay Károly.) yszemelynevy liptay károly yszemelynevy Liptay Károly yszemelynevy liptay yszemelynevy károly yszemelynevy yszemelynevy Liptay yszemelynevy Károly yszemelynevy ykodvegy Újházi Ede yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy életrajzi adatai: szül. 1844. xevtizedx 1845 jan. xtalanevtizedx 1855 xtalanevtizedx 1865 28-án, Debrecenben ytelepulesy debrecen ytelepulesy Debrecen ymegyey hajdu megye ykodvegy Atyja orvos volt és fiát is orvosi pályára szánta. De Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy Újházi yszemelynevy újházi yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy ykodvegy színész akart lenni és 1864-ben xevtizedx 1865 Szigeti Imre yszemelynevy szigeti imre yszemelynevy Szigeti Imre yszemelynevy szigeti yszemelynevy imre yszemelynevy yszemelynevy Szigeti yszemelynevy Imre yszemelynevy ykodvegy társulatánál színpadra is lépett. Tagja volt aztán Bényei István yszemelynevy bényei istván yszemelynevy Bényei István yszemelynevy bényei yszemelynevy istván yszemelynevy yszemelynevy Bényei yszemelynevy István yszemelynevy ykodvegy és Laczkó Gergely yszemelynevy laczkó gergely yszemelynevy Laczkó Gergely yszemelynevy laczkó yszemelynevy gergely yszemelynevy yszemelynevy Laczkó yszemelynevy Gergely yszemelynevy ykodvegy egyesített társulatának, majd Kolozsvárra ytelepulesy kolozsvár ytelepulesy Kolozsvár ymegyey kolozs megye ykodvegy került Fehérvári Antalhoz, yszemelynevy fehérvári antal yszemelynevy Fehérvári Antal yszemelynevy fehérvári yszemelynevy antal yszemelynevy yszemelynevy Fehérvári yszemelynevy Antal yszemelynevy ykodvegy utóbb pedig Kassára, ytelepulesy kassa ytelepulesy Kassá ymegyey abauj-torna megye ykodvegy Latabár Endréhez. yszemelynevy latabár endre yszemelynevy Latabár Endré yszemelynevy latabár yszemelynevy endre yszemelynevy yszemelynevy Latabár yszemelynevy Endré yszemelynevy ykodvegy Próbaföllépése a budapesti Nemzeti Színházban yintezmenyy budapesti nemzeti színház yintezmenyy budapest yintezmenyy budapesti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy budapest yintezmenyy ykodvegy 1869. VIII. xtalanevtizedx 1875 13. volt „Jagó yszerepy jagó yszerepy Jagó yszerepy jagó yszerepy yszerepy Jagó yszerepy ykodvegy szerepében. Mint szerződtetett tag „Lord Bourleigh yszerepy lord bourleigh yszerepy Lord Bourleigh yszerepy lord yszerepy bourleigh yszerepy yszerepy Lord yszerepy Bourleigh yszerepy ykodvegy szerepét játszotta, 1870. xevtizedx 1875 V. xtalanevtizedx 1885 13. „Essex gróf-ban. ycimy essex gróf ycimy Essex gróf ycimy essex ycimy gróf ycimy ycimy Essex ycimy gróf ycimy ykodvegy 1888. xevtizedx 1885 okt. xtalanevtizedx 1895 27-én kinevezték a M. Kir. Operaház yintezmenyy m. kir. operaház yintezmenyy M. Kir. yintezmenyy m. yintezmenyy kir. yintezmenyy operaház yintezmenyy yintezmenyy M. yintezmenyy Kir. yintezmenyy ykodvegy játékmesterévé. 1890. xevtizedx 1895 X. xtalanevtizedx 1905 13. a Nemzeti Színház yintezmenyy nemzeti színház yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy Nemzeti yintezmenyy ykodvegy nyugdíjára 400, a vidéki színésznyugdíjra 100 forintot adományozott. Harmincéves nemzeti- színházi yintezmenyy nemzeti- színház yintezmenyy nemzeti- yintezmenyy nemzeti- yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy nemzeti- yintezmenyy ykodvegy jubileumát a Budai Színkörben yintezmenyy budai színkör yintezmenyy Budai Sz yintezmenyy budai yintezmenyy színkör yintezmenyy yintezmenyy Budai yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy ünnepelte. Színrekerült a „Miniszter előszobájában ycimy miniszter előszobájában ycimy Miniszter előszobájában ycimy miniszter ycimy előszobájában ycimy ycimy Miniszter ycimy előszobájában ycimy ykodvegy és az „Országgyűlési szállások. ycimy országgyűlési szállások ycimy Országgyűlési szállások ycimy országgyűlési ycimy szállások ycimy ycimy Országgyűlési ycimy szállások ycimy ykodvegy 1903-ban xevtizedx 1905 a budapesti Nemzeti Színház yintezmenyy budapesti nemzeti színház yintezmenyy budapest yintezmenyy budapesti yintezmenyy nemzeti yintezmenyy színház yintezmenyy yintezmenyy budapest yintezmenyy ykodvegy örökös tagja lett. 1905-ben a Ferenc József yszemelynevy ferenc józsef yszemelynevy Ferenc József yszemelynevy ferenc yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy Ferenc yszemelynevy József yszemelynevy ykodvegy rend lovagkeresztjét, 1908-ban a xtalanevtizedx 1915 Vaskoronarendet kapta I. Ferenc Józseftől. yszemelynevy i. ferenc józsef yszemelynevy I. Ferenc József yszemelynevy i. yszemelynevy ferenc yszemelynevy józsef yszemelynevy yszemelynevy I. yszemelynevy Ferenc yszemelynevy József yszemelynevy yk Ugyanezen évben arcképét leleplezték az Orsz. Színészegyesület yintezmenyy orsz. színészegyesület yintezmenyy Orsz. Sz yintezmenyy orsz. yintezmenyy színészegyesület yintezmenyy yintezmenyy Orsz. yintezmenyy Sz yintezmenyy ykodvegy tanácstermében. 1913. xevtizedx 1915 IX. végén nyugdíjazták és 1915. XI. xtalanevtizedx 1925 xtalanevtizedx 1935 14-én éjjel 3/4 1-kor meghalt. Sírkövet Budapest Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy fő- és székváros állított a nagy művésznek a Kerepesi temetőben részére adományozott díszsírhelyen. (Ha mindenki, akit könnyekre, vagy kacajra fakasztott csak egy szál virágot vinne az Újházi Ede yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy sírjára, ez a virághegy volna Budapest Budapest ytelepulesy nagybudapest ytelepulesy budapest ykodvegy Himalájája . . .) Újházi Ede yszemelynevy újházi ede yszemelynevy Újházi Ede yszemelynevy újházi yszemelynevy ede yszemelynevy yszemelynevy Újházi yszemelynevy Ede yszemelynevy ykodvegy kétszer nősült. Először Székely Kornéliával yszemelynevy székely kornélia yszemelynevy Székely Kornéliá yszemelynevy székely yszemelynevy kornélia yszemelynevy yszemelynevy Székely yszemelynevy Kornéliá yszemelynevy ykodvegy kötött házasságot. Tőle elválva, élete alkonyán Cs. Horváth Irén Margitnak, yszemelynevy cs. horváth irén margi yszemelynevy Cs. Horváth Irén Margi yszemelynevy cs. yszemelynevy horváth yszemelynevy irén yszemelynevy margi yszemelynevy yszemelynevy Cs. yszemelynevy Horváth ys egyik késői volt növendékének ajándékozta halhatatlan nevét. szin_IV.0495.pdf IV

 

 

A szócikk eredeti szövege:

Címszó: Ujházi Ede - Magyar Színművészeti Lexikon (1929-1931, szerk. Schöpflin Aladár)

 

Szócikktípus:

FERFINEVCIMSZO SZEMELYCIMSZO

SZULETESIEV 1844

SZULETESIEVTIZED 1845

 

A szócikk eredeti képe megtekinthető:

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0495.pdf
https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/IV/szin_IV.0495.png

Az itt olvasható változat forrása: B Kádár Zsuzsanna - Nagy Péter Tibor: Az 1929-31-es színművészeti lexikon adatbázisa. (Szociológiai dolgozatok No. 8., WJLF, Budapest, 2017) Készült a Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont 19-21. századi magyar elitek c. kutatása keretében.

https://mek.oszk.hu/08700/08756/html/szocikk/w/31/31877.htm

Az adatbázis kódja: 1357986421928

 

A szócikk három változatban található meg az oldalon. Legfelül linkekkel kiegészítve; középen, apróbetűvel a keresőmotort szolgáló technikai változat; legalul pedig az eredeti 1929-31-es szöveg.

 

Ujházi Ede

Szócikk: Ujházi Ede A magyar színpadi-művészet egyik legkiválóbb jellemábrázolója, a XIX. század második felében. Működött ugyan még a XX. század első két decenniumában is, de ez a két évtized azonban már csak búcsúzkodás volt a nagy művészbohém életalkonyán mindentől és mindenkitől, akit szeretett és mindenkitől, akik őt szerették. — Ez a cihelődés, ez az ízről-ízre való emberi elmúlás, bizonyára nem volt olyan grandiózus, mint egyik legkiválóbb emberábrázolásának, Chevrial bárónak (Párisi regény) a halálában; de annál jobban fájt kortársainak, kollegáinak és kritikusainak, közönségének, tanítványainak és mindenkinek, akikből csodálóinak, sőt rajongóinak tábora a nemzet egészéből kialakult. — Az ő síremlékére is rá lehetett volna vésetni a gyógytudomány egyik legnagyobb herosának, a lengyel ­ orosz Mencsikownak (a bacilluselmélet felfedezőjének) síriratát: „Élt 71 évet. és örökké élni fog! — Újházi Ede nagyszerű művészetének is ez a mencsikowi értékelés jár ki, különösen magyar vonatkozásban. Mert bár nemzetközi viszonylatban is elérte a Coquelin, a Lewinszky (a bécsi Burgtheater magyar születésű művésze), a két Salvini, Novelli és Zacconi stb. külföldi színpadi nagyságok mértékét, Újházi Ede csodás művészete itt virulhatott ki csak teljes mértékben a magyar glóbuson, anyanyelvünknek színészileg alig áttörhető ezeréves bástyái között. Néhány nagysikerű bécsi vendégszereplésen túl, ami akkor még merész és párját ritkító vállalkozás számba ment (nem úgy, mint ma, 1931-ben, amikor nemcsak hazai művészeink raja járja sikerrel és hírnévvel a külföldet, de sportifjúságunk is győzelmesen bebarangolja az egész világot): Újházi Ede, mint színész nem jutott külföldre. Mint ember, mint új impressiókra vágyó és nagytudású képzett lélek ellenben gyakran beutazta Európát és minden szünidejét az európai metropolisokban töltötte. Egy ilyen utazása alkalmával „fedezte föl a nagy olasz színjátszót, Ermete Zacconit is, aki veristikus, igaz, színpadra átélt alakításaival, újszerű színpadi hangjával egyik legnagyobb rajongójává tette Újházit. A kongeniális magyar művész, hazatérve az ő szeretetreméltó, ízes enthuziazmusával, végighangoskodta nemcsak Budapestet, de egész Nagymagyarországot is, a nagy olasz színművész dicséretével úgy, hogy a milleniumkor megnyílt budapesti Vígszínház, azonnal elhozta Bécsből Zacconit és olasz társulatát és zsúfolásig telt nézőterek előtt, csaknem egy hónapig játszatta a tényleg nagyszerű olasz staggiónét.Ujházi Ede, a nagy magyar művész, ezzel az „idelármázott olasz társulattal és különösen Zacconi igazságot, szinpadí „hegyi beszédet kinyilatkoztató budapesti bemutatkozásának kiforszirozásával, nemcsak azt bizonyította be, hogy ő valóban nagy művész, nem ismeri és nem féli a konkurrenciát, hanem megadta a magyar színpadi művészetnek azt a mindennél fontosabb lehetőséget, hogy eddigi klasszikus értékeinek arculatával, belenézhessen az új színészeti irány csoda-tükrébe. — Nem akarom a sulykot elvetni, sem Újházi ebbeli érdeméért, sem Zacconi kiváló művészetének értékeléséért. Azt sem állítom, hogy ettől az időponttól számít a magyar színpadi Megváltó születése, melytől előre, vagy hátra kell számítanunk a magyar színpad nevezetesebb eseményeit. Nem! Maga Újházi Ede cikornyátlanul igaz művészete, Szigeti József klasszikusan leegyszerűsített beszédtechnikája, Halmy Ferenc verizmusa, Blaháné életszerű közvetlensége, Szentgyörgyi István tőrőlmetszett valószerűsége stb., már sporadikusan elültették a magyar talajba a megújhodás magjait. Sőt az új magyar szinjátszási irány bokrai már virultak is, mielőtt Újházi Ede a Zacconi-féle olasz staggionét Budapestre hozatta és saját művészi hitelével, urbi et orbi propagálta. De a konzervatív színházi közönség utolsó ellenállását roppantotta össze Újházi, amikor minden meddő vita mellőzésével az új művészeti hitvallás legkiválóbb külföldi apostolainak nyitotta meg a magyar színpadművészeti sorompókat. — A győzelem sokkal gyorsabb és nagyobb volt annál is, amit Újházi remélhetett. Mert nemcsak az elragadtatott közönség, de a magyar kritika is észrevette és akkori nagyszerű képviselői által állandóan napirenden is tartotta, hogy az sokáig első drámai színpadán, az Újházi, Szigeti, Szathmáryné, Halmy Ferenc stb. Nemzeti Színházában, annyiféleképpen beszélnek a színészek és színésznők, mint ahogy éppen jólesik nekik. Szinte-szinte fülsértő volt a Prielle Cornélia életszerűsége és igaz íze mellett, a német Neuber Krisztina tanította szavalóiskola hatásaiban tobzódó, franciás, Comédie-szerű éneklő-stylus kirívóan komikus színészeit Újházi mellett és vele együtt élvezni . . . Ezek ellen hozta Újházi segédcsapatoknak az olaszokat, főleg Zacconit! És — ez már csak következménye az Újházi ebbeli érdemeinek — ez az olasz társaság vitte el magával az első magyar színdarabot, Molnár Ferenc: „Ördög című vígjátékát, amely Zacconi olasz bemutatója után példátlan világsikert aratott és megnyitotta a magyar színpadi szerzők számára az eleddig sohasem remélt külföldi lehetőségeket. — És mindezt minden nagyképűség nélkül közvetítette hazája nyelvének, színművészetének, a magyar irodalomnak, hazai színpadaink külföldi jóhírének Újházi Ede, aki sohase értett ahoz, hogy sajátmagát administrálja, előtérbe tolja, vagy magát úgy megfizettesse, mint az ő idejében nem létezett, de halála után gombanövésű „stárok. Pedig sokszor bántották anyagi gondok a lelkét, mert nem tudott a pénzzel bánni! Hogy is tudott volna, holott egész lelkével művészetének élt. Ezért nevezte és becsülte „mester-nek az egész magyar közvélemény. Még a sokszor fásult, többször cinikus és iróniára leginkább kész újságírói rend is, amelynek Újházi szinte családfői tekintélye, éjjel-nappal együttlevő hozzátartozója volt. Jellegzetes közlekedési eszközén, a „konflison (az azóta végleg kipusztult „komfortáble-ok, egyfogatú lovas-bérkocsik) mindig ült közülünk valaki, ha a mester ide vagy oda vitette magát. A városliget katonabandás nyári nagyvendéglőjében „Ujházi-asztal volt fönntartva számára. Mindig egész udvara volt ott a mesternek. A legelőkelőbb éttermek étlapjai „Ujházi-levesről (nagyszerű tyúkleves) és „Ujházi-fröccsről (pezsgős fröccs) tudtak. Mert nagy gourmand volt a mester. Ebben is értette, hogy mi a finom, és mi a jó. A „holnap gondja persze sohase remegtette. És akár tudatosan tette, akár öntudatlanul: az élet prózáját sohasem engedte közel a maga teremtő művészetéhez. Mint ahogy az olaj elválik a víztől, úgy különült el benne a színpadi művészet az élet másnemüségeitől. — Alkotó művészlelke annyira föl volt készülve minden tudással és hatáseszközzel, hogy a legprózaibb pillanatokból, a legbiztatóbb sikerrel tudott átlépni a színpadra. Például: nagyon szeretett kártyázni és néha már a harmadikat csöngette a színpadi ügyelő, amikor a közeli előkelő kávéházból, vagy klubból megérkezett a mester loholva az öltözőjébe. Az öltöztető-szabója egy pillanat alatt ráadta a színpadi ruhát, közben a mester beledöfte két ujját a színpadi arcfestékbe és két kipróbált pontot nyomott a szemöldöke fölé és már a következő percben megszólalt a rivalda előtt az ő nagyszerű hangján, amelynél engedelmesebb instrumentum talán sohasem volt . . . Másik szenvedélye volt az anekdótázás és a pályatársnőkkel való évődés. Ezt gyakorolta a színfalak mögött, amíg új jelenése következett. Bánk bán Tiborcának nagyjelenete előtt is képes volt egy-egy kedves, rendszerint sikamlós tréfát mesélni a színfalak mögött, leghálásabb publikumának, pályatársnőinek. Amikor ebből a szinte viháncoló bohém hangulatból be kellett lépnie a színpadra: olyan biztonsággal sírta, nyögte el „Tiborc szívbemarkoló panaszait „Bánk személyesítője előtt, hogy sírtak a nézőtéren a megindult nézők, míg ugyanakkor, kuncogva mulattak és a szájukbatömött zsebkendővel ellensúlyozták a feltörő jókedvet, az imént hallott és persze nagyszerűen előadott Ujházi-anekdóta hatása nyomán a mester kolleganői, II. Endre trónterme, vászonfalai mögött. Mi tagadás, voltak olyanok is, akik bohém kedélye, tréfálkozó természete miatt léhának vádolták Újházit. Ezek a nagyképűek persze irigyei voltak, amiért nem tudták azt a művészi fölkészültséget elsajátítani, amellyel Újházi bármely pillanatban olyan szemkápráztatóan tudott „szinjátszani, mint az ügyes jongleur a szines üveggömbökkel.— Óh, néha léha az a művész, akinek nem szakad meg minden szerepben a szíve, mint Egressy Gábornak az öreg „Brankovics-szerepében. — A nagy Coquelin is — be akarván bizonyítani pályatársainak, hogy legbelül semmi köze a színésznek a színpadi mondókáihoz — Cyrano „hold monologja alatt egy szorzási műveletet vég­zett el „csak úgy fejből, és közben épp oly nagyszerűen játszott, mint máskor („szorzás nélkül). Molnár György, a nagy magyar tragikus, aki egyszersmind színigazgató is volt, Lear király őrülési jelenete alatt odasúgta a „Bolond személyesítőjének, aki titkára is volt a színháznak: „Vigyázzon a leszámolásnál : balközép három körszék üres . . .! — Újházi Ede művészlelke is képes volt az eféle kettős munkára! — Akik az ilyen nagyszerű lélekma gaslatra nem képesek, azok csöndesen csodálkozhatnak, de Újházit és a hozzá hasonló művészegyéniségeket nem bírálhatják. Újházi Ede nagyszerű művészegyéniségét egy negatívummal lehetne talán a leghívebben jellemezni. Ez a negatívum az, hogy sohasem merte az „Ujházi-nevet fölvenni valamely utána következett uj színpadi csillag. Még a nők is megérezték, hogy ilyen névvel nem szerénytelenkedhetnek a színpadon . . . Ez a „noli me tangere! az Újházi Ede művészi egyéniségének szinte babonás tisztelete, bár csak keret, tartalmát az a csodálatos és változatos galléria adja, amely Újházi nagyszerű színpadi alakításainak remekeivel töltötte meg soha el nem muló emlékét. Egyik kritikusa írta róla valamelyik bírálatában: „Újházi mindig jól játszik. Ha rosszul játszik, akkor csal. (Pallas Nagy Lexikona, XVI. kötet. 495. old.) Újházi ezt a mondását Zacconira így alkalmazta: „Aki ennél jobban játszik, az már csal! így ismeretes ez a magyar szállóigék között is. — Legjobb szerepeinek nomenklatúráját teljes egészükben ide rögzíteni lehetetlen volna. Csak a legnevezetesebbeket említem hát: „Tiborc (ebben soha senki fölül nem múlta), „Bölcs Náthán, „Knábe Farkas Jeremiás (Miniszter előszobájában), „Pártütők (a csodálatosan ostoba falusi bíró szerepében), Péter apostol („Ember tragédiája), Crampton mester, Constantin abbé, Chevrial báró („Párisi regény), Menenius Agrippa („Coriolanus), Pont Biquet („Pont Biquet - család),a bűnös Shylock, Mosolygó Menyhért („Proletárok), Mukányi, Fabula („Aranyember), Lengyel zsidó, Gonosz Pista („Falu rossza) Liliomfaló (őrmester), Mrawcsák („Tolonc), „Huszárszerelem, „Virágfakadás, Polonius („Hamlet), és még száz markáns alakítás, amelyeket sohasem fog tudni elfelejteni az, aki szerencsés volt láthatni és hallhatni ezeket a test- és lélekszobrászati mesterműveket magától a Mestertől, aki olyan nagy művész volt, hogy róla írván, érdemtelenül is bejegyeztük csekélymagunkat a magyar művésztörténetbe ... (Liptay Károly.) Újházi Ede életrajzi adatai: szül. 1844. jan. 28-án, Debrecenben Atyja orvos volt és fiát is orvosi pályára szánta. De Újházi színész akart lenni és 1864-ben Szigeti Imre társulatánál színpadra is lépett. Tagja volt aztán Bényei István és Laczkó Gergely egyesített társulatának, majd Kolozsvárra került Fehérvári Antalhoz, utóbb pedig Kassára, Latabár Endréhez. Próbaföllépése a budapesti Nemzeti Színházban 1869. VIII. 13. volt „Jagó szerepében. Mint szerződtetett tag „Lord Bourleigh szerepét játszotta, 1870. V. 13. „Essex gróf-ban. 1888. okt. 27-én kinevezték a M. Kir. Operaház játékmesterévé. 1890. X. 13. a Nemzeti Színház nyugdíjára 400, a vidéki színésznyugdíjra 100 forintot adományozott. Harmincéves nemzeti- színházi jubileumát a Budai Színkörben ünnepelte. Színrekerült a „Miniszter előszobájában és az „Országgyűlési szállások. 1903-ban a budapesti Nemzeti Színház örökös tagja lett. 1905-ben a Ferenc József rend lovagkeresztjét, 1908-ban a Vaskoronarendet kapta I. Ferenc Józseftől. Ugyanezen évben arcképét leleplezték az Orsz. Színészegyesület tanácstermében. 1913. IX. végén nyugdíjazták és 1915. XI. 14-én éjjel 3/4 1-kor meghalt. Sírkövet Budapest fő- és székváros állított a nagy művésznek a Kerepesi temetőben részére adományozott díszsírhelyen. (Ha mindenki, akit könnyekre, vagy kacajra fakasztott csak egy szál virágot vinne az Újházi Ede sírjára, ez a virághegy volna Budapest Himalájája . . .) Újházi Ede kétszer nősült. Először Székely Kornéliával kötött házasságot. Tőle elválva, élete alkonyán Cs. Horváth Irén Margitnak, egyik késői volt növendékének ajándékozta halhatatlan nevét. szin_IV.0495.pdf IV