« TIZENHATODIK SZAK. Haragosok. KEZDŐLAP

Dugonics András:
Magyar példa beszédek és jeles mondások

Tartalomjegyzék

ELSŐ RÉSZ. Cselekedeti hasonlóságok. »

TIZENHETEDIK SZAK.
Hasonlók.

A’ hasonlatosságokkal igen élnek, örömest is a’ Magyarok. Azokbúl eleget adtam immár elő az előbbi Szakokban. Iktatok a’ következendőkbe is eleget, ha a’ Szakoknak címjeikhez illenek. Ide csak azokat hagytam, melyek a’ címekbe nem illenek. Ezt a’ Szakot leg természetesebben két Részekre oszthatni. Az elsőben azok a’ hasonlatosságok foglaltatnak, melyek valami cselekedetrűl szóllanak. A’ másikban azok: melyek valami tulajdonságokrúl emlékeznek.

« TIZENHATODIK SZAK. Haragosok. KEZDŐLAP

Dugonics András:
Magyar példa beszédek és jeles mondások

Tartalomjegyzék

ELSŐ RÉSZ. Cselekedeti hasonlóságok. »