« HUSZONÖTÖDIK SZAK. Késedelmesek. KEZDŐLAP

Dugonics András:
Magyar példa beszédek és jeles mondások

Tartalomjegyzék

ELSŐ RÉSZ. A' kevély emberekrűl. »

55HUSZONHATODIK SZAK.
Kevélyek.

Ezt a’ Szakot két Részre fogom osztani.

I-ső: Lészen a’ kevély emberekrűl.

II-dik: A’ kevély embereknek szavok járattyárúl.

« HUSZONÖTÖDIK SZAK. Késedelmesek. KEZDŐLAP

Dugonics András:
Magyar példa beszédek és jeles mondások

Tartalomjegyzék

ELSŐ RÉSZ. A' kevély emberekrűl. »