« G. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

H. »

GY.

3148.
Gyakorlás mesterré teszen. Cz.

3149.
A gyakorlás legjobb mester.
Latin: Usus est magister optimus.
Német: Übung ist der beste Lehrmeister.

3150.
Ki gyalog jár, lova mindig készen. (7121.)

3151.
Nem is beszél gyalog az emberrel. (5167.)

3152.
Okos volnál te, ha gyalog nem járnál.

3153.
Gyalogosan, bot mellett. (6136.)
Szokás mondani, mikor mezőre vagy valahová indul a magyar ember: botot vett a kezébe, hogy ne menjen gyalog.

3154.
Száz gyanu közt kilenczven kilencz helytelen.

3155.
Élt a gyanuperrel.
Azaz sejtvén, hogy baja lehetne valamiért, elvonult, odább állott.

3156.
Ki miben tudós, abban gyanus. P.

3157.
Abban gyanus, ebben tudós. (5497.)

3158.
Kinek gyapju kell, utána jár.

3159.
Karcsu mint a gyapjuzsák.

3160.
Ha gyarlók nem volnánk, vétkesek se volnánk.

3161.
Gyarlónak hetvenhétszer is megengedhetni.

3162.
Szükség idején a gyáva is megbátorodik. Cz.

3163.
Megtetszik hogy az ő házát sem forogja sok ember, mert felfogta a gyep. KV.

3164.
Ne bolygasd a régi gyepüt, kigyó jön belőle. (2975.)

3165.
Szedd beljebb a gyeplőt. (2555.)
Zabolázd nyelvedet, indulatodat.

3166.
Közé/Utána vetni a gyeplőt.
Szabadjára engedni a futó lovakat, mikor a kocsist elragadják és nem bir velök. – Értetik elöljárókra, kormányzókra.

3167.
Összesugnak mint a gyergyói lovak. D.
A lovak, ha elfáradtak, egymás nyakára teszik fejöket. Egy magyar ember épen lovakat hozott Erdélyből, s azok ugy tevének, mit valamely bárgyu pór látván, nagy ujság gyanánt mondá el, mikép sugnak össze a gyergyói lovak.

3168.
Gyermek, részeg, bolond mondanak igazat.
Német: Kinder und Narren sagen die Wahrheit.

3169.
Nem mondja a gyermek, ha nem beteg.
Nem mondja magát betegnek, ha nem az.

3170.
Legkésőbb érő gyümölcs a gyermek.

3171.
Otthon kedvére nevelt gyermek végre borjuból ökörré válik. K. (1098.)

3172.
Gyermek nem suttyó.

3173.
Megholt a gyermek, oda a komaság. KV./elkölt a komaság. M.
Német: Wenn's Kind todt ist, hat die Gevatterschaft ein Ende.

3174.
Kezeégett gyermek irtózik a tüztől. D.
Német: Verbrannt Kind fürchtet's Feuer.

3175.
Nehezen jó a gyermek, ha szüléi roszak.

3176.
Mondja a gyermek, hogy megverték, de okát nem mondja./nem mondja: miért.
Német: Das Kind sagt wohl, dass man's schlägt, aber nicht warum.

3177.
Ha gyermek lependéket fog, nem adná egy süveg ördögért. D. (4934.)

3178.
A gyermek hamar örül, hamar sir. D.

3179.
Gyermek fegyvere a sirás.

3180.
Nem jó gyermeknek kés.
Nem gyermek kezébe való a kés.
Latin: Ne puero gladium.

3181.
Jobb a gyermek sirjon, hogysem szüléi.
Német: Es ist besser, das Kind weine, denn der Vater.

3182.
Meg kell nevezni a gyermeket.
Meg kell mondani nyiltan, tisztán, mit akarunk.

3183.
Szóra kell szoktatni a gyermeket. (8046.)

3184.
Gyermeknek legjobb feleség a nyirfa kisaszony. K.

3185.
Későn való gyermek korán való árva.

3186.
Gyermek vagy, tikmonyhoz gyónjál. K.

3187.
Egyetlen egy gyermek akasztani való.
Német: Ein Kind Angst-Kind.

3188.
Száz esztendős gyermek is félbolond. D.

3189.
Csekély dolog, mely a gyermeket megnevetteti.

3190.
Sok volna gyermeknek rák lábastul.

3191.
Kedves gyermeknek sok a neve.
Német: Dem liebsten Kinde giebt man viele Namen.

3192.
Gyermeket szoktak kankussal ijeszteni. K.

3193.
Ha tudná a gyermek mire nevekedik, fincza helyett inkább sirna. K.

3194.
Vessző nem töri csontját a gyermeknek.

3195.
Záratlan kapu a gyermek szája. BSz.

3196.
Szerencsés gyermek, kinek apja elkárhozott.

3197.
Sok idő eltelik, mig a gyermekből ember válik.

3198.
Korán okosodó gyermek ritkán szokott megélni. (2460. 2778.)
Német: Frühweise Kinder leben nicht lange, oder es werden Gecken daraus.

3199.
Olyan mint a váltott gyerek.
Azaz kicserélt gyerek, kin megtetszik hogy nem édes anyja keblén csügg, mert szintelen, beteges kinézésü.

3200.
Ártatlan, mint a ma született gyermek.

3201.
Örül mint gyermek a vásárfiának.
a) A mely gyermek megijed, anyja ölébe siet.
b) Néma gyermek baját anyja sem értheti.
c) Zabgyerek.
d) Vizhozta gyerek. (8065.)
Olyan gyermek, kinek szüléi nem tudatnak.

3202.
Gyermeknevelés sok gondot ad.

3203.
Szolgál a gyertya, magát megemészti.

3204.
Meggyujtott gyertyát nem kell csudálni, ha fogy ML.

3205.
Gyertyával kell keresni párját.
a) Délben gyujtasz gyertyát.
b) Rám virított a gyertya.
Ha égő gyertya kanóczábul rózsa nő (igy teszik ki, s innen a virít) vagy is hoszu hamva van a gyertyának, s ez a gazda felé fordul: annak jelensége hogy pénzt vesz be; ha pedig ajtó felé fordul a rózsa: kiad.
c) Kire fut a gyertya?
Azaz kit fognak megverni? Mert iskolások ugy tartják, hogy a kanócz töve körül összegyült olvadék lefolyása megmutatja, ki fog kapni holnap.

3206.
Gyertyatartó nem megyen mennyországba.
Tréfás mondat, mikor valaki a gyertyát tartja, világít vele.

3207.
Egy gyékényen árulnak. M. (5014.)

3208.
Ki tudja, mikor rántják ki alólunk a gyéként. (3321.)

3209.
Gyémánt is elolvad, nem csuda, ha a jég.
a) Gyémánt hasad vértül. KV.

3210.
Gyikleső. (6361.)

3211.
Gyilkos vezeti a tolvajt fogházba. K.

3212.
gyomor kell hozzá.
Azaz sok türelem.
Német: Es gehört ein guter Magen dazu.

3213.
Gyomra fáj a betegnek s fogát huzza. (2815.)

3214.
Korgó gyomornak nincs füle.
Franczia: Ventre affamé n'a pas des oreilles.

3215.
A gyomornak is van füle.

3216.
Nem kérdi a gyomor, hányat ütött az óra.

3217.
Rosz gyomornak becsülete a kevés étel.

3218.
Egy itcze gyomrában, kanál viz a tengerben.

3219.
Gyomorból szól.
Azaz egész meggyőzödésből. – "Én velem el nem hiteted hogy gyomorból szólasz. Pázmán.

3220.
Gyomromból utálom.

3221.
Minden tagja gyomor.

3222.
Gyomrában van. (686.)

3223.
Eczetes gyomru. BSz.
Epés, haragos.

3224.
A mint üszögölöd gyopárod, ugy ütsz belé. Cz.

3225.
Nem gyorsaké csak a futás.

3226.
Gyóntató előtt káros a titkolás. (5987.)

3227.
Elszaladt mint a gyórói gombócz Czirákra. Cz.

3228.
Áll mintha gyökeret vert volna.

3229.
Nem mind gyömbér, mit a kalmár ebe hullat. BSz.

3230.
Gyömbért viszek, nem neked való.

3231.
Gyömbért viszek, félre bolondok, nem nektek való.
a) Gyöngy olvad eczettől. KV.

3232.
Helyén van mint Gyöngyös.
Alkalmasint Gyöngyös szép fekvésétől a Mátra alatt.

3233.
Parányi gyönyörüség, sereges baj.
Egy kis gyönyörüség sereges bajjal jár.

3234.
Nem kell a győzelem előtt tapsolni.
Latin: Ante victoriam encomium canis.

3235.
Feledékeny gyüjtőt a tél hozza észre. D. (5798.)

3236.
Minden gyüjtőnek esik tékozlója.

3237.
Az a gyümölcs legédesebb, melyet a féreg megrág. Cz.

3238.
Idővel érik a gyümölcs.

3239.
Rosz gyümölcsnek féreg a szive.

3240.
Könnyen hull az érett gyümölcs.
Az öreg ember mindennap a sir szélén áll.

3241.
Vad a szelid gyümölcs is, mig meg nem érik.

3242.
Tiltott gyümölcs édesebb. (131.)

3243.
Az aranyból sem lesz gyürü, ha meg nem verik.
Szenvedni kell, mig ember lesz az ifjuból, bármi jeles is.
.... ki a pályán czélt akar érni,
Tür sokat és munkál, izzad, hol fázik az ifju.
Ója magát bortól, szerelemtől. Horácz,

3244.
Elbirja a poharat, de nem a gyüszüt.
Azaz ugyanannyi bort sokkal nehezebb kis mértékkel, minő a gyüszü vagy kanál, elfogyasztani, mint pohárbul. – A km. jelenti: nagy bajokat könnyebb szenvedni, mint apró boszantásokat.
a) Gyüszünyit iszik.
Azaz igen keveset.

« G. KEZDŐLAP

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Tartalomjegyzék

H. »